Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0010/2014

Keskustelut :

PV 17/07/2014 - 8.1

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0006

Hyväksytyt tekstit
PDF 203kWORD 43k
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Sudan ja Meriam Yahia Ibrahimin tapaus
P8_TA(2014)0006RC-B8-0010/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Sudanista – Meriam Yahia Ibrahimin tapaus (2014/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 10. kesäkuuta 2014 antaman yhteisen julkilausuman, jonka nämä antoivat yhdessä kyseisenä päivänä järjestettyyn uskonnollisten johtajien korkean tason kokoukseen osallistujien kanssa,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan 15. toukokuuta 2014 antaman julkilausuman Sudanissa langetetusta kuolemantuomiosta uskonnosta luopumisen johdosta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 2010 tehdyn sopimuksen Cotonoun sopimuksen muuttamisesta toisen kerran,

–  ottaa huomioon vuonna 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta,

–  ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan ensimmäisen pöytäkirjan naisten oikeuksista Afrikassa,

–  ottaa huomioon arabimaiden ihmisoikeusperuskirjan,

–  ottaa huomioon lasten oikeudet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että isänpuoleiset sukulaiset syyttivät vuoden 2013 loppupuolella Meriam Yahia Ibrahimia, jonka äiti on etiopialainen kristitty ja isä sudanilainen muslimi ja joka on saanut kristillisen kasvatuksen, aviorikoksesta raportoituaan viranomaisille Ibrahimin avioitumisesta kristityn miehen kanssa; ottaa huomioon, että joulukuussa 2013 häntä syytettiin lisäksi uskonnosta luopumisesta;

B.  ottaa huomioon, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin langetti viimeisillään raskaana olleelle Meriam Ibrahimille 12. toukokuuta 2014 sadan ruoskaniskun tuomion aviorikoksesta sekä hirttotuomion uskonnosta luopumisen vuoksi mutta antoi kolme päivää aikaa luopua kristinuskosta; ottaa huomioon, että Meriam Ibrahim tuomittiin noudattaen islamilaista šaria‑lakia, joka on ollut Sudanissa voimassa vuodesta 1983 lähtien ja jonka mukaan uskonnollisesta kääntymisestä tuomitaan kuolemaan; ottaa huomioon, että tuomio vahvistettiin 15. toukokuuta 2014, koska Meriam Ibrahim ei suostunut kääntymään islamilaisuuteen;

C.  ottaa huomioon, että 27. toukokuuta 2014 Meriam Ibrahim synnytti vankilassa tyttölapsen nimeltä Maya; ottaa huomioon, että synnytyksen aikana Meriam Ibrahimin jalkoja pidettiin kahlittuina, mikä vaaransi vakavasti sekä äidin että lapsen terveyden; ottaa huomioon, että tämä on vakava loukkaus naisten ja lasten oikeuksia kohtaan;

D.  ottaa huomioon, että 5. toukokuuta 2014 hänen valituksensa otettiin käsiteltäväksi muutoksenhakutuomioistuimessa;

E.  ottaa huomioon, että Meriam Ibrahim vapautettiin Omdurmanin naisvankilasta 23. kesäkuuta 2014, kun muutoksenhakutuomioistuin oli todennut hänet syyttömäksi molempiin syytöksiin, mutta hänet pidätettiin uudestaan Khartumin lentokentällä perheen ollessa lähdössä Yhdysvaltoihin ja häntä syytettiin yrityksestä lähteä maasta väärennetyillä matkustusasiakirjoilla, jotka oli myönnetty Etelä-Sudanin lähetystössä Khartumissa;

F.  ottaa huomioon, että Meriam Ibrahim vapautettiin jälleen 26. kesäkuuta 2014 ja hän pakeni perheensä kanssa Yhdysvaltojen lähetystöön, ja ottaa huomioon, että parhaillaan neuvotellaan hänen mahdollisuuksistaan lähteä Sudanista, jossa äärimuslimit uhkaavat hänen henkeään;

G.  ottaa huomioon, että mielipiteen-, vakaumuksen- ja uskonnonvapaus kuuluu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, joita on suojeltava kaikkialla ja jokaisen ihmisen kohdalla; ottaa huomioon, että Sudan on ratifioinut asiaankuuluvat YK:n ja Afrikan unionin yleissopimukset ja sillä on siten kansainvälinen velvoite suojella ja edistää uskonnon- tai vakaumuksenvapautta, mihin sisältyy oikeus siirtyä jonkin uskontokunnan tai vakaumuksen kannattajaksi, vaihtaa uskontoa tai vakaumusta tai hylätä se omasta vapaasta tahdosta;

H.  ottaa huomioon, että Sudanin tasavalta on ratifioinut Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, johon sisältyy oikeus elämään sekä kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai alentavan rangaistuksen tai kohtelun kieltäminen, mutta toteaa, että maassa tuomitaan siitä huolimatta usein ihmisiä kuolemaan, ruoskittaviksi, amputoitaviksi tai muulla tavoin ruumiilliseen rangaistukseen;

I.  ottaa huomioon, että Sudanin viranomaiset tuomitsevat kohtuuttomasti naisia ja tyttöjä syyllisiksi huonosti määritettyihin rikoksiin yksityisten ja henkilökohtaisten ratkaisujen vuoksi, joita ei olisi pitänyt missään nimessä edes luokitella rikoksiksi, ja ottaa huomioon, että naisten saamat julmat tuomiot, kuten ruoskinta, ovat kohtuuttomia ja loukkaavat heidän ihmisarvoaan, yksityisyyttään ja tasa-arvoaan;

J.  ottaa huomioon, että Sudan on liittynyt arabimaiden ihmisoikeusperuskirjaan, jonka 27 artiklassa taataan kaikkien uskontokuntien edustajien oikeus harjoittaa uskontoaan;

K.  ottaa huomioon, että Sudanin tasavaltaa sitovat Cotonoun sopimuksen(1) ihmisoikeuslauseke ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus(2);

L.  ottaa huomioon, että vaikka presidentti Omar al-Bashir antoi tammikuussa 2014 kansallista vuoropuhelua koskevan julistuksen, Meriam Ibrahimin pidättäminen ja epäinhimillinen kohtelu kuvaa osuvasti Sudanin viranomaisten huolestuttavia kurinpalautustoimia vähemmistöjä, ihmisoikeusaktivisteja, opiskelijamielenosoittajia, toimittajia, poliittisen opposition edustajia ja oikeuksia puolustavien järjestöjen edustajia vastaan, etenkin niitä, jotka puolustavat naisten oikeuksia ja edistävät nuorten vaikutusmahdollisuuksia;

1.  tuomitsee Meriam Ibrahimin perusteettoman pidätyksen; kehottaa Sudanin hallitusta kumoamaan kaikki lait, jotka edistävät sukupuoleen tai uskontoon perustuvaa syrjintää, ja suojelemaan vähemmistöryhmien uskonnollista identiteettiä;

2.  tähdentää pitävänsä halventavana ja epäinhimillisenä sitä, että raskaana oleva nainen joutuu synnyttämään kahleissa ja fyysisesti sidottuna; vaatii Sudanin viranomaisia varmistamaan, että kaikki raskaana olevat ja vankeudessa synnyttävät naiset saavat asiallista kohtelua ja että äidin ja vastasyntyneen terveydenhoito turvataan;

3.  muistuttaa jälleen, että uskonnon-, omantunnon- ja vakaumuksenvapaus kuuluu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, joita on suojeltava kaikkialla ja jokaisen ihmisen kohdalla; tuomitsee jyrkästi kaikki väkivaltaisuudet ja uhkailun, jotka heikentävät oikeutta harjoittaa uskontoa tai olla harjoittamatta uskontoa taikka valita uskonto vapaasti, ja tuomitsee kaikentyyppisen uhkailun, fyysisen voimankäytön tai rikosoikeudelliset rangaistukset, joilla uskovia tai vakaumuksettomia pyritään saamaan luopumaan uskonnostaan tai kääntymään uskontoon; korostaa, että aviorikosta ja uskonnosta luopumista ei saisi lainkaan pitää rikoksina;

4.  ottaa huomioon, että Sudan on ratifioinut asiaankuuluvat YK:n ja Afrikan unionin yleissopimukset ja sillä on siten kansainvälinen velvoite suojella ja edistää uskonnon- tai vakaumuksenvapautta, mihin sisältyy oikeus siirtyä jonkin uskontokunnan tai vakaumuksen kannattajaksi, vaihtaa uskontoa tai vakaumusta tai hylätä se omasta vapaasta tahdosta;

5.  vaatii Sudanin hallitusta – yleismaailmallisten ihmisoikeuksien mukaisesti – kumoamaan säännökset, jotka rankaisevat tai syrjivät ihmisiä näiden uskonnollisen vakaumuksen vuoksi tai siksi, että nämä luopuvat uskonnostaan tai vakaumuksestaan tai yrittävät käännyttää muita, ja toteaa, että tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa uskonnosta tai vakaumuksesta luopumisesta, toisinajattelusta tai käännyttämisestä rangaistaan kuolemantuomiolla;

6.  tähdentää, että tällaiset säännökset ovat vuodelta 2005 peräisin olevan Sudanin väliaikaisen perustuslain vastaisia, ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaisia sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vastaisia, ja vaatii Sudania ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta(3);

7.  kehottaa Sudania keskeyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen ja myös kaikentyyppisen ruumiillisen rangaistuksen poistamiseksi;

8.  panee huolestuneena merkille, että Sudanissa loukataan jatkuvasti ja toistuvasti naisten oikeuksia, ja pitää valitettavana etenkin Sudanin rikoslain 152 pykälää; vaatii Sudanin viranomaisia allekirjoittamaan ja ratifioimaan asianmukaisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen;

9.  panee huolestuneena merkille, että yleinen ja vakava ongelma Sudanissa on vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin liittyvä rankaisemattomuus, ja katsoo, että esimerkiksi Darfurin konfliktin yhteydessä viranomaiset eivät ole nostaneet syytteitä suurimmassa osassa vakavista rikoksista, mukaan luettuina seksuaalinen väkivalta; kehottaa Sudanin hallitusta tutkimaan ihmisoikeusloukkaustapauksia, murhat, kidutukset ja pidätettyjen pahoinpitelyt sekä raiskaukset ja muu seksuaalinen väkivalta mukaan luettuina, ja asettamaan niihin syyllistyneet syytteeseen;

10.  muistuttaa pitävänsä äärimmäisen tärkeänä uskonnon tai vakaumuksen ja toisaalta valtiovallan erottamista selvästi toisistaan, mikä puolestaan tarkoittaa, että kaikenlainen uskonnollinen puuttuminen julkisiin asioihin on kielletty eikä ketään saa syrjiä uskonnon tai vakaumuksen takia;

11.  kehottaa Sudanin hallitusta liittymään Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan ensimmäiseen pöytäkirjaan naisten oikeuksista Afrikasta sekä Afrikan unionin tuomioistuimen pöytäkirjaan, jotka molemmat on hyväksytty Maputossa, Mosambikissa 11. heinäkuuta 2003;

12.  kehottaa Sudanin hallitusta toteuttamaan kansainvälisen yhteisön tuella kiireellisiä oikeudellisia uudistuksia suojellakseen ihmisten perusoikeuksia ja -vapauksia, varmistaakseen jokaisen ihmisen ihmisoikeuksien suojelun ja puuttuakseen erityisesti naisten, vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ryhmien syrjintään;

13.  ilmaisee tukevansa ponnisteluja kattavan neuvotteluratkaisun löytämiseksi Sudanin tilanteeseen ja tukee kansalaisyhteiskunnan ja oppositiopuolueiden pyrkimyksiä edistää rauhanprosessia;

14.  kehottaa EU:ta toimimaan päättäväisesti painostaakseen YK:n ihmisoikeusneuvostoa antamaan syyskuussa 2014 järjestettävässä seuraavassa istunnossaan Sudania koskevan painokkaan päätöslauselman, jossa puututaan maassa tapahtuviin vakaviin ja laajamittaisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Sudanin hallitukselle, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

(1)Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus.
(2)YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 2200A (XXI), 16. joulukuuta 1966.
(3)YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 44/128, 15. joulukuuta 1989.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö