Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0010/2014

Rasprave :

PV 17/07/2014 - 8.1

Glasovanja :

PV 17/07/2014 - 10.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0006

Usvojeni tekstovi
PDF 208kWORD 52k
Četvrtak, 17. srpnja 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Sudan, slučaj Meriam Yahije Ibrahim
P8_TA(2014)0006RC-B8-0010/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. srpnja 2014. o Sudanu – slučaj Meriam Yahije Ibrahim (2014/2727(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu predsjednika Komisije, predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Parlamenta te svih onih koji su sudjelovali na sastanku na visokoj razini s vjerskim vođama održanom 10. lipnja 2014.,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 15. svibnja 2014. o smrtnoj kazni zbog krivovjerstva u Sudanu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. i Deklaraciju UN-a o uklanjanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjere ili uvjerenja,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–  uzimajući u obzir drugu reviziju Sporazuma iz Cotonoua iz 2010.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o slobodi vjere ili uvjerenja iz 2013.,

–  uzimajući u obzir Prvi protokol uz Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda o pravima žena u Africi,

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir prava djece,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je krajem 2013. Meriam Yahya Ibrahim, kći majke kršćanke iz Etiopije i oca muslimana iz Etiopije, koja je odgojena u duhu kršćanstva, od očeve strane obitelji optužena za preljub nakon što su je prijavili vlastima zbog njezine udaje za kršćanina; budući da je u prosincu 2013. dodana optužba za krivovjerstvo;

B.  budući da je prvostupanjskom presudom od 12. svibnja 2014. tada osam mjeseci trudna Meriam Ibrahim na temelju optužbi za preljub osuđena na stotinu udaraca te na temelju optužbi za krivovjerstvo na smrt, uz mogućnost da se u roku od tri dana odrekne kršćanstva; budući da je Meriam Ibrahim osuđena u skladu sa šerijatskim pravom koje je na snazi u Sudanu od 1983. i kojim se zabranjuje preobraćenje pod prijetnjom smrti; budući da je 15. svibnja 2014. presuda ponovno potvrđena zato što Meriam Ibrahim nije htjela prijeći na islam;

C.  budući da je 27. svibnja Meriam Ibrahim u zatvoru rodila djevojčicu Mayu; budući da su prema navodima njezine noge bile okovane dok je rađala, čime je ozbiljno bilo ugroženo zdravlje i majke i djeteta; budući da to predstavlja tešku povredu prava žene i djeteta;

D.  budući da je njezin predmet 5. svibnja 2014. uspješno prebačen na Žalbeni sud;

E.  budući da je Meriam Ibrahim 23. lipnja 2014. puštena iz ženskog zatvora u Omdurmanu nakon što je Žalbeni sud po obje točke optužnice dosudio da je nevina, te da je u zračnoj luci u Kartumu ponovno uhićena u trenutku kada se s obitelji spremala otputovati u SAD pod optužbom da je pokušala napustiti zemlju s krivotvorenim dokumentima koje je izdalo veleposlanstvo Južnog Sudana u Kartumu;

F.  budući da je Meriam Ibrahim 26. lipnja 2014. ponovno oslobođena i da je zajedno sa svojom obitelji dobila azil u zgradi veleposlanstva SAD-a te da su u tijeku pregovori kako bi joj se omogućilo da napusti Sudan gdje je suočena s prijetnjama smrću koje joj upućuju ekstremni muslimani;

G.  budući da su sloboda misli, uvjerenja i vjere univerzalna ljudska prava koja treba svuda štititi i koja svima moraju biti zajamčena; podsjeća da je Sudan ratificirao relevantne konvencije UN-a i Afričke unije i da stoga ima međunarodnu obvezu obrane i promicanja slobode vjere i uvjerenja koja poglavito podrazumijeva pravo pojedinca na odabir, preobraćenje ili odricanje od svoje vjere ili uvjerenja;

H.  budući da Afrička povelja o ljudskim pravima i pravima naroda, koju je Republika Sudan ratificirala, uključuje pravo na život i zabranu mučenja i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg kažnjavanja i postupanja, no da se u toj zemlji još provode smrtna kazna, bičevanje, sakaćenje i ostali oblici tjelesnog kažnjavanja za izvršenje brojnih kaznenih presuda;

I.  budući da sudanske vlasti nerazmjerno osuđuju žene i djevojke za loše definirane zločine zbog privatnih i osobnih odluka koje se ni ne bi smjele kriminalizirati i budući da su žene nerazmjerno suočene s okrutnim kaznama poput bičevanja, čime se krše njihova ljudska prava na dostojanstvo, privatnost i jednakost;

J.  budući da je Sudan pristupio Arapskoj povelji o ljudskim pravima čijim se člankom 27. osobama svih vjera jamči pravo na očitovanje vjere;

K.  budući da je Republika Sudan pod obvezom klauzule o ljudskim pravima Sporazuma iz Cotonoua(1) i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima(2)

L.  budući da je, unatoč izjavi predsjednika Bashira iz siječnja ove godine o nacionalnom dijalogu, pritvor i nečovječno postupanje s Meriam Ibrahim prepoznatljiva crta zabrinjavajućeg pritiska i represije koju sudanske vlasti vrše nad manjinama, borcima za ljudska prava, studentima prosvjednicima, novinarima, političkim protivnicima i organizacijama za ljudska prava, posebno onima koje promiču prava žena i osnaživanje mladih;

1.  osuđuje nepravedno zatvaranje Meriam Yehyje Ibrahim; poziva vladu Sudana na ukidanje zakona kojim se vrši diskriminacija na temelju spola ili vjere te na zaštitu vjerskog identiteta manjina;

2.  naglašava da je ponižavajuće i nečovječno da trudna žena rađa u okovima i tjelesno sputana; poziva sudanske vlasti da osiguraju da sve trudne žene i žene u trudovima, kao i njihova novorođenčad, prime odgovarajuću i sigurnu zdravstvenu zaštitu;

3.  ponavlja da su sloboda vjere, savjesti ili uvjerenja univerzalna ljudska prava koja treba svuda štititi i koja moraju svima biti zajamčena; snažno osuđuje sve oblike nasilja ili zastrašivanja koji ograničavaju pravo na vjersku pripadnost ili dobrovoljni odabir vjere, uključujući uporabu prijetnji, tjelesne sile ili kazni kojima se vjernike ili one koji ne vjeruju želi natjerati da se odreknu svoje vjere ili da se preobrate na drugu vjeru; ističe da se preljub i krivovjerstvo uopće ne bi smjeli smatrati zločinima;

4.  podsjeća da je Sudan ratificirao relevantne konvencije UN-a i Afričke unije i da je stoga pod međunarodnom obvezom obrane i promicanja slobode vjere i uvjerenja koje poglavito podrazumijevaju pravo pojedinca na odabir, preobraćenje ili odricanje od svoje vjere ili uvjerenja;

5.  zahtijeva da sudanska vlada u skladu s općim ljudskim pravima ukine sve odredbe kojima se osobe kažnjavaju ili diskriminiraju zbog svojih vjerskih uvjerenja, zbog promjene vjere ili uvjerenja, te zbog navođenja drugih na promjenu vjere ili uvjerenja, posebno u slučajevima u kojima su krivovjerstvo, heterodoksija ili preobraćenje kažnjivi smrću;

6.  naglašava da ti zakoni nisu u skladu s privremenim ustavom Sudana iz 2005., Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima te poziva Sudan na ratifikaciju Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima kojemu je cilj ukidanje smrtne kazne(3);

7.  poziva Sudan da bez odgode uvede moratorij na sva smaknuća, a s ciljem ukidanja smrtne kazne i svih oblika tjelesnog kažnjavanja;

8.  sa zabrinutošću ističe neprestano i učestalo kršenje prava žena u Sudanu, poglavito članka 152. sudanskog Kaznenog zakona; poziva sudanske vlasti da bez odgode potpišu i ratificiraju Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena;

9.  sa zabrinutošću ističe da je nekažnjavanje teškog kršenja ljudskih prava, kao što je to bio slučaj sukoba u Darfuru, i dalje ozbiljan problem u Sudanu gdje vlasti nisu pokrenule sudske postupke zbog teških zločina, u koje se ubrajaju i zločini seksualnog nasilja; poziva sudansku vladu da istraži i pokrene kazneni postupak protiv odgovornih za povrede ljudskih prava, uključujući ubojstva, mučenja, loše postupanje prema zatočenicima, silovanja i ostale seksualne zločine;

10.  ponavlja svoju snažnu privrženost strogom odvajanju vjere ili uvjerenja s jedne i države s druge strane, što podrazumijeva odbijanje svakog vjerskog uplitanja u rad vlade, kao i nediskriminaciju u pogledu vjere ili uvjerenja;

11.  poziva sudansku vladu da pristupi Prvom protokolu uz Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda o pravima žena u Africi i Protokolu Suda Afričke unije, usvojenima u Maputu u Mozambiku 11. srpnja 2003.;

12.  poziva sudansku vladu da uz potporu međunarodne zajednice provede hitnu pravnu reformu u cilju zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda, osigura zaštitu ljudskih prava svih osoba te da prije svega riješi pitanje diskriminacije žena, manjina i društvenih skupina u nepovoljnom položaju;

13.  podupire napore za ostvarenje sveobuhvatnog pregovaračkog rješenja stanja u Sudanu te podupire nastojanja civilnog društva i oporbenih stranaka u vidu promicanja mirovnog procesa;

14.  poziva EU da zauzme vodeću ulogu u nastojanjima da se na sljedećoj sjednici Vijeća za ljudska prava zakazanoj za rujan 2014. donese rezolucija o Sudanu kojom bi se načelo rješavanje teškog i učestalog kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u toj zemlji;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama, sudanskoj vladi, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, supredsjednicima Zajedničke parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a te Panafričkom parlamentu (PAP).

(1) Sporazum o partnerstvu među članicama Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000.
(2) Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2200A (XXI) od 16. prosinca 1966.
(3) Rezolucija Opće skupštine UN-a br. 44/128 od 15. prosinca 1989.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti