Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2728(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0007/2014

Разисквания :

PV 17/07/2014 - 8.2

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2014)0007

Приети текстове
PDF 296kWORD 80k
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург
Свободата на изразяване и на събрания в Египет
P8_TA(2014)0007RC-B8-0007/2014

Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. относно свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания в Египет (2014/2728(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет, и по-специално своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно кризата в Египет(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно „Европейската политика за съседство: към укрепване на партньорството. Позиция на Европейския парламент по докладите за 2012 г.“(4),

—  като взе предвид насоките на ЕС относно свободата на изразяване във и извън интернет от 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Катрин Аштън относно Египет, и по-специално нейните забележки след заседанието на Съвета по външни работи от 23 юни 2014 г. относно присъдите срещу журналисти от „Ал Джазира“ и смъртните присъди, произнесени срещу над 180 души в Миня,

—  като взе предвид предварителното изявление от 29 май 2014 г. на Мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори в Египет,

—  като взе предвид декларацията от 29 май 2014 г. на ръководителя на делегацията на Европейския парламент към мисията на ЕС за наблюдение на избори за президентските избори в Египет,

—  като взе предвид изявленията от 23 юни 2014 г. на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун и върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай относно присъдите за лишаване от свобода срещу няколко журналисти и потвърждаването на смъртните присъди срещу някои членове и поддръжници на Мюсюлманското братство,

—  като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и доклада на Комисията от 20 март 2013 г. за постигнатия напредък по неговото изпълнение,

–  като взе предвид Конституцията на Египет, приета с референдум на 14 – 15 януари 2014 г., и по-специално членове 65, 70, 73, 75 и 155 от нея,

—  като взе предвид египетския Закон 107 относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации от 24 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията са необходими стълбове на едно демократично и плуралистично общество; като има предвид, че свободата на печата и медиите са елементи от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество; като има предвид, че в египетската конституция, приета през 2014 г., са залегнали основни свободи, включително свободата на изразяване на мнение и на събрания;

Б.  като има предвид, че нарушенията на основните свободи и права на човека – включително насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване и цензура, насочени срещу политически опоненти, мирни протестиращи, журналисти, автори на интернет блогове, профсъюзни дейци, активисти на гражданското общество и малцинства от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи продължават да са широко разпространени в Египет; като има предвид, че свободата на сдруженията и събранията и свободата на изразяване на мнение продължават да бъдат области, предизвикващи особена загриженост от юли 2013 г. насам; като има предвид, че Египет е оценен като „несвободен“ от Доклада относно свободата по света за 2014 г., публикуван от Фрийдъм хаус;

В.  като има предвид, че свободата на печата, медиите и свободите в цифровата среда са нееднократно и все повече атакувани от египетското правителство; като има предвид, че журналисти и новинарски медии, социални медии и интернет са били нападани или цензурирани; като има предвид, че съществува крайна поляризация на египетските медии в два лагера: поддръжници и противници на Морси, което засилва поляризацията на египетското общество; като има предвид, че според „Репортери без граници“ най-малко 65 журналисти са били арестувани, а 17 са все още задържани; като има предвид, че най-малко шест журналисти са убити в Египет от юли 2013 г. насам;

Г.  като има предвид, че на 23 юни 2014 г. 20 египетски и чуждестранни журналисти, включително трима журналисти от „Ал Джазира“ – австралиецът Питър Грест, канадско-египетският журналист Мохамед Фахми и египтянинът Бахер Мохамед, както и задочно нидерландската гражданка Рена Нетес са получили присъди лишаване от свобода между 7 и 10 години; като има предвид, че те са обвинени във „фалшифициране на новини“ или принадлежност към или подпомагане на терористична група; като има предвид, че журналистите са под стража и са заклеймени като престъпници или „терористи“ само защото вършат работата си; като има предвид, че Рена Нетес е неправилно обвинена, че работи за „Ал Джазира“;

Д.  като има предвид, че според много свидетели в хода на съдебното производство се наблюдават различни нередности и примери за неуместност; като има предвид, че международни наблюдатели, включително от посолствата на някои държави – членки на ЕС, са присъствали на този процес; като има предвид, че върховният комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай е заклеймила това съдебно производство като „изпълнено с процесуални нарушения и в нарушение на международното право в областта на правата на човека“; като има предвид, че египетският президент Абдул Фатах ал-Сиси наскоро призна, че тези присъди са имали отрицателни последствия, и заяви, че би предпочел обвиняемите да са били депортирани незабавно след задържането си, вместо да бъдат изправени на съд; като има предвид, че тези присъди може да бъдат обжалвани чрез процес, който може да отнеме месеци;

Е.  като има предвид, че хиляди протестиращи и арестувани поради убежденията си лица са задържани в Египет, откакто египетската армия завзе властта през юли 2013 г.; като има предвид, че арестите и произволните задържания продължават след избирането на президента ал-Сиси през май 2014 г.; като има предвид, че на 11 юни 2014 г. съд осъди Алаа Абдул Фатах, виден активист, който изигра водеща роля в революцията от 2011 г., и други лица на 15 години лишаване от свобода по обвинения в нарушаване на Закон 107 относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации от 2013 (Закон относно протестите); като има предвид, че други видни активисти, включително Мохамед Адел, Ахмед Дума, Махиенур Ел-Масри и Ахмед Махер, както и водещи защитниците на правата на жените, като например Яра Салам и Сана Сейф, продължават да бъдат задържани; като има предвид, че на 28 април 2014 г. Съдът за неотложни въпроси в Кайро се произнесе в полза на забрана на Младежко движение „6 април“;

Ж.  като има предвид, че правителствени служители потвърдиха, че органите са задържали поне 16 000 души, включително 1000 протестиращи, от януари 2014 г., и че много от тези задържани лица са арестувани за упражняване на своите права на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване на мнение, или за своята предполагаема принадлежност към Мюсюлманското братство; като има предвид, че стотици студенти също са били арестувани по време на протестите и сблъсъците;

З.  като има предвид, че според оценките 1400 протестиращи са били убити в резултат на прекомерно и произволно използване на сила от страна на силите за сигурност от юли 2013 г.; като има предвид, че от нито един служител по сигурността не е потърсена отговорност за подобни актове или за други злоупотреби срещу протестиращи през изминалата година; като има предвид, че се шири възприятието, че проучвателната комисия, създадена през декември 2013 г., до момента не е успяла да предостави изчерпателно, надеждно и безпристрастно разследване на инцидентите на насилие от юли 2013 г. насам;

И.  като има предвид, че член 65 от Конституцията на Египет посочва, че свободата на мисълта и на мнението е гарантирана, както и че всеки има право да изразява мнението си устно, писмено, чрез изображения или чрез други начини на изразяване и публикуване; като има предвид, че в своето предварително изявление мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори в Египет от май 2014 г. заяви, че въпреки че в новата конституция се посочва широк набор от основни права, зачитането на тези права не е било на висотата на конституционните принципи, и че в страната може да се забележи общ климат на ограничена свобода на изразяване, който води до самоцензуриране от страна на журналистите;

Й.  като има предвид, че член 73 от Конституцията на Египет посочва, че гражданите имат право да организират публични срещи, маршове, демонстрации и всякакви форми на мирен протест, без да носят оръжия от никакъв вид, чрез връчването на уведомление, както е уредено от закона, и че правото на мирни частни събрания се гарантира без необходимост от предварително уведомяване, а силите за сигурност не могат да присъстват на такива срещи, да ги наблюдават или да ги подслушват; като има предвид, че приемането през ноември 2013 г. на Закон 107 относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации (Закон относно протестите), който поставя ограничение пред обществените събрания и демонстрации и дава на силите за сигурност разрешение за използването на прекомерна сила срещу протестиращите, представлява сериозна заплаха за свободата на събранията;

К.  като има предвид, че мирните протести бяха разпръсквани и много от протестиращите арестувани и задържани съгласно Закона относно протестите през последните няколко месеца; като има предвид, че на 21 юни 2014 г. полицията разпръсна мирно шествие в Хелиополис, което издигаше искане за отмяна на Закона относно протестите и за освобождаването на лицата, задържани съгласно него, и арестува повече от 50 души във връзка с тази проява на същия ден; като има предвид, че повече от 20 от арестуваните продължават да бъдат задържани и са изправени пред съдебен процес;

Л.  като има предвид, че член 75 от Конституцията на Египет посочва, че всички граждани имат право да формират неправителствени асоциации и фондации на демократична основа; като има предвид, че египетските организации на гражданското общество напоследък изразиха дълбоката си загриженост във връзка с последния проект на закон за НПО, който би наложил пълен контрол върху гражданските групи и би ги подчинил на органите по сигурността и административните органи, както и би позволил осъждането на защитници на правата на човека;

М.  като има предвид, че през септември 2013 г. временните египетски органи забраниха Мюсюлманското братство, изпратиха в затвора неговите лидери, иззеха неговите активи, спряха неговите медии и криминализираха членството в него; като има предвид, че на 21 юни 2014 г. египетски съд потвърди смъртните присъди на 183 членове и поддръжници на Мюсюлманското братство, осъдени в по-ранен масов съдебен процес; като има предвид, че тези присъди са най-скорошните от серия от наказателни преследвания и съдебни производства, при които са повсеместни процесуалните нарушения и които са в нарушение на международното право;

Н.  като има предвид, че неотдавнашните съдебни практики хвърлят сериозни съмнения върху независимостта на съдебната система и способността ѝ да осигурява отчетност; като има предвид по-специално, че тези присъди, водещи до смъртно наказание, излагат на риск перспективите за дългосрочна стабилност в Египет;

O.  като има предвид, че член 155 от Конституцията на Египет посочва, че след консултация с кабинета президентът на републиката може да издаде помилване или да намали присъдата;

П.  като има предвид, че принципите на правовата държава, основните свободи и правата на човека, както и социалната справедливост и по-високият стандарт на живот на гражданите са ключови измерения на прехода към отворено, свободно, демократично и благоденстващо египетско общество; като има предвид, че независимите профсъюзи и организации на гражданското общество трябва да изпълняват изключително важна роля в този процес, а свободните медии представляват ключова част от обществото във всяка демокрация; като има предвид, че египетските жени продължават да бъдат в особено уязвимо положение в настоящия период на политически и социален преход в страната;

Р.  като има предвид, че в съответствие с преразгледаната Европейска политика за съседство, и особено с подхода „повече за повече“, равнището и обхватът на ангажимента на ЕС към Египет следва да се основават на стимули и следователно да зависят от напредъка на страната по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете;

1.  Осъжда решително и призовава за незабавно прекратяване на всички актове на насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване или цензура срещу политически опоненти, протестиращи, журналисти, автори на интернет блогове, профсъюзни дейци, активисти за правата на жените, участници от гражданското общество и малцинства от страна на държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи в Египет; припомня на правителството на Египет за неговата отговорност да гарантира сигурността и безопасността на всички граждани независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание, и да гарантира, че свободата на събрания, на сдружаване, на изразяване на мнение и на печата може да бъде упражнявана без произволни ограничения и цензура в страната; призовава египетските органи да поемат ангажимент за диалог и ненасилие, както и за приобщаващо управление;

2.  Изразява най-дълбоката си загриженост във връзка с поредица от неотдавнашни съдебни решения в Египет, включително дългите присъди за лишаване от свобода, произнесени на 23 юни 2014 г. срещу трима журналисти от „Ал-Джазира“ и 11 други обвиняеми, съдени задочно, както и във връзка с потвърждаването на смъртните присъди на 183 души;

3.  Изразява своята тревога от все по-строгите ограничителни мерки и физически нападения както срещу медии, така и срещу гражданското общество в Египет, които възпрепятстват тяхната способност да действат свободно; осъжда тормоза, задържането и съдебното преследване на египетски и чуждестранни журналисти и представители на гражданското общество, включително автори на интернет блогове, поради това, че просто си вършат работата; отново отправя своя призив за бързи, независими, сериозни и безпристрастни разследвания на случаите на непропорционално използване на сила срещу тях или на произволното им задържане от страна на силите за сигурност и държавните органи, както и за това извършителите да бъдат подвеждани под отговорност;

4.  Изразява съжаление относно съществуването на цензура върху медиите и интернет и факта, че достъпът до някои блогове и социални мрежи е ограничен; осъжда тормоза, понесен от редица вестници и аудио-визуални медии;

5.  Призовава египетските органи незабавно и безусловно да освободят всички задържани, осъдени и/или получили присъди заради това, че мирно упражняват правата си на свобода на изразяване и на сдружаване, както и всички защитници на правата на човека; призовава египетската съдебна система да гарантира, че всички съдебни производства в страната отговарят на изискванията за свободен и справедлив процес и да гарантира зачитането на правата на подсъдимите; призовава египетските органи да разпоредят независими и безпристрастни разследвания на всички твърдения за случаи на малтретиране и да гарантират на всички задържани лица достъп до всички медицински грижи, които може да са им нужни;

6.  Подчертава, че египетският закон за борба с тероризма бе използван и за постигане на присъди в редица процеси; настоятелно призовава президента да действа незабавно, включително чрез своето конституционно право да помилва, с цел да гарантира, че никоя смъртна присъда няма да бъде изпълнена и че никой не може да бъде задържан в Египет с присъда, издадена по съдебен ред, която не отговаря на гореспоменатите изисквания; призовава органите незабавно да установят официален мораториум върху екзекуциите като първа стъпка към премахване на смъртното наказание;

7.  Призовава компетентните египетски органи да отменят или изменят Закона за протестите и да преразгледат новия законопроект за НПО, представен от Министерството на социалната солидарност, в съответствие с членове 65, 73 и 75 от Конституцията на Египет, с международните стандарти и с международните задължения на страната, както и да гарантират, че всички съществуващи и бъдещи законодателни актове в страната са в съответствие с конституцията и с тези стандарти и задължения;

8.  Припомня, че новоприетата конституция на Египет откри пътя за изграждане на държава, която зачита свободата, демокрацията и превръща правата и правосъдието в начин на живот; припомня на египетското правителство, че свободата на изразяване на мнение, свободата на печата и свободите в цифровата среда, както и правото на участие в мирни демонстрации са основни права на човека в условията на демокрация, както се признава в новата конституция на Египет;

9.  Напомня на компетентните египетски органи за техните вътрешни и международни правни задължения и призовава президента ал-Сиси и египетското правителство да дадат приоритет на защитата и насърчаването на правата на човека и да гарантират търсенето на отговорност за нарушенията на правата на човека;

10.  Настоятелно призовава компетентните египетски органи да променят курса си и да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират, че разпоредбите на новата конституция по отношение на основните права и свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване, се прилагат изцяло, като покажат, че зачитат правата на човека и принципите на правовата държава, започвайки с незабавното и безусловно освобождаване на лишените от свобода поради убежденията си;

11.  Подчертава значимостта на разделението на властите като основен принцип на демокрацията и това, че съдебните органи не могат да бъдат използвани като инструмент за преследване и репресии по политически причини, и предлага реформиране на Закона за съдебната власт, за да се гарантира истинско разделение на властите, което би довело до независимо и безпристрастно правораздаване;

12.  Насърчава представителите на делегацията на ЕС и посолствата на държавите – членки на ЕС, в Кайро да присъстват на политически чувствителните съдебни процеси срещу египетски и чуждестранни журналисти, автори на интернет блогове, профсъюзни дейци и активисти на гражданското общество;

13.  Изразява съжаление относно факта, че въпреки новия закон за сексуалния тормоз, насилието срещу жени се влошава, особено в публичната сфера, като има десетки случаи на изнасилвания и сексуално насилие, извършвано по време на протести; настоятелно призовава египетските органи да престанат да криминализират, използвайки „закона относно разврата“, ЛГБТ лицата заради изразяването на сексуалната им ориентация и заради упражняването на правото им на събрания, като и да освободят всички ЛГБТ лица, арестувани и задържани съгласно този закон; настоятелно призовава египетското правителство да приеме национални стратегии за борба с насилието срещу жените и ЛГБТ лицата и да премахне всички форми на дискриминация, като осигури ефективно допитване до и приобщаване на жените и групите за правата на ЛГБТ и другите организации на гражданското общество през целия процес;

14.  Отново заявява, че свободата на печата и медиите е елемент от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество и че като такава тя следва да бъде сред основните направления на действие на ЕС по отношение на Египет като част от по-широка и съгласувана стратегия на ЕС, която следва да се съсредоточи върху подобряването на правата, свободите и възможностите на гражданите на Египет в процеса на развиване на отношенията на ЕС с тази страна;

15.  Изразява отново дълбоката си солидарност с египетския народ в настоящия период на бурен преход в страната; призовава за създаването на обща стратегия на държавите членки към Египет; отново настоятелно призовава Съвета, заместник-председателя/върховен представител и Комисията да работят активно, като се основават на принципа за обвързаност с условия („повече за повече“) и като вземат предвид тежките икономически предизвикателства, пред които е изправен Египет, в двустранните отношения на Съюза с тази страна и при финансовата подкрепа за нея; повтаря призива си за ясни и съвместно договорени референтни критерии; отново потвърждава ангажимента си да оказва помощ на египетския народ в процеса на промяна в посока на демократични и икономически реформи;

16.  Призовава върховния представител да изясни конкретните мерки, които са били предприети в отговор на решението на Съвета по външни работи да преразгледа помощта от ЕС за Египет; изисква, по-специално, изясняване на статута на: i) планираната програма за реформа на правосъдието, ii) програмите на ЕС за бюджетна подкрепа, iii) програмата за търговия и засилване на вътрешния пазар; както и iv) участието на Египет в регионалните програми на ЕС като „Евромед Полиция“ и „Евромед Правосъдие“;

17.  Призовава за забрана за износ от целия ЕС към Египет на технологии за проникване и наблюдение, които биха могли да се използват за шпиониране и репресиране на гражданите и за забрана, в съответствие със Споразумението от Васенаар, върху износа на оборудване за сигурност или военна помощ, които биха могли да се използват в потушаването на мирни протести;

18.  Насърчава върховния представител/заместник-председател да мобилизира подкрепа от страна на ЕС в полза на резолюция относно положението в Египет на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която, наред с другото, би дала начало на международно разследване на убийствата на протестиращи и на твърденията за изтезания и малтретиране от страна на силите за сигурност през изминалата година;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента на Арабска република Египет и на неговото временно правителство.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0100.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0470.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0274.
(4) Приети текстове, P7_TA(2013)0446.

Правна информация - Политика за поверителност