Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2729(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0016/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.3

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0008

Přijaté texty
PDF 224kWORD 71k
Čtvrtek, 17. července 2014 - Štrasburk
Nedávné útoky sekty Boko Haram v Nigérii
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. července 2014 o Nigérii – nedávné útoky skupiny Boko Haram (2014/2729(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii, zejména na usnesení ze dne 4. července 2013(1) a ze dne 15. března 2012(2),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Ashtonové, o Nigérii, včetně těch ze dne 26. června 2014 a 15. dubna 2014,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2014 týkající se únosů v Nigérii,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ o Nigérii ze dne 26. června 2014,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady připojit Boko Haram na unijní seznam teroristických organizací, které vstoupilo v platnost dne 29. května 2014,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 30. června 2014,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o dětech v ozbrojených konfliktech (CAAC) zveřejněnou dne 1. července 2014,

–  s ohledem na poselství generálního tajemníka OSN ze dne 17. června 2014 pro panelovou diskusi u příležitosti Dne afrického dítě,

–  s ohledem na zprávu o činnostech předběžného zkoumání z roku 2013 Mezinárodního trestního soudu (ICC),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–  s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–  s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je rostoucí hrozbou pro stabilitu Nigérie, západní Afriky a oblasti Sahelu; vzhledem k tomu, že násilí, které vyvolává tato islamistická džihádistická extrémistická organizace již má svědomí mnoho tisíc mrtvých v posledních deseti letech; vzhledem k tomu, že tato organizace bez rozdílu cílí na křesťany, umírněné muslimy, státní zaměstnance a orgány a také v zásadě na každého, kdo nesdílí její dogmatické a extrémní přesvědčení;

B.  vzhledem k tomu, že v noci z 14. na 15. dubna 2014 skupina Boko Haram unesla 276 studentek ze státní střední školy ve městě Čibok ve státě Borno; vzhledem k tomu, že více než 200 studentek stále chybí; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že nigerijské bezpečnostní síly nereagovaly na předcházející varování; vzhledem k tomu, že po útoku v Čiboku došlo i k dalším únosům školáků;

C.  vzhledem k tomu, že uneseným dívkám vážně hrozí sexuální násilí, otroctví a nucené sňatky;

D.  vzhledem k tomu, že na tyto únosy důrazně reagovala občanská společnost v Nigérii a na celém světě, která tak vyzvala nigérijskou vládu, aby učinila účinná opatření v odpovědi na iniciativu „Vraťte nám naše dívky!“ a dále zajistila ochranu dětí školního věku a zasáhla proti šíření činnosti Boko Haram;

E.  vzhledem k tomu, že se objevují znepokojivé zprávy, pocházející mimo jiné z ESVČ a vládních zdrojů, o tom, že vládní reakce spočívá v nevybíravém násilí páchaném mimo jiné nigerijské smíšenou jednotkou armády a policie, která byla zřízena v květnu 2013 s cílem bojovat proti skupině Boko Haram;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících se míra útoků skupiny Boko Haram výrazně zvýšila a tyto útoky jsou stále násilnější s více než 4 000 obětí za minulý rok při napadení kostelů, škol, trhů a vesnic i bezpečnostních zařízení; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram v současné době rozšiřuje svou oblast působnosti s cílem zahrnout celou severní polovinu Nigérie i přilehlé oblasti sousedních zemí;

G.  vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je odpovědná za minimálně 18 útoků na civilní obyvatelstvo v severní Nigérii v minulých dvou týdnech a rovněž za rostoucí politické napětí před parlamentními volbami plánovanými na rok 2015;

H.  vzhledem k tomu, že útoky skupiny Boko Haram a vládní reakce vyvolaly uprchlickou krizi s více než 10 000 uprchlíky hledajícími útočiště v zahraničí, zejména v Nigeru a Kamerunu, a mají za následek ještě mnohem více vnitřně vysídlených osob, jak uvádí zdroje UNHCR; vzhledem k tomu, že tato situace vytváří dodatečný tlak na již tak skrovné místní zdroje potravin a vody, obzvláště v Nigeru, který se sám potýká s nedostatkem potravin po období sucha;

I.  vzhledem k tomu, že humanitární situace velké části obyvatelstva zůstává kritická, přičemž 70 % obyvatel žije s méně než 1,25 USD na den;

J.  vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku jsou v nebezpečí, protože těm, kteří podávají informace, jež jsou kritické vůči nigerijským orgánům, hrozí zatýkání, zastrašování, násilí a dokonce smrt; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram opakovaně pohrozila útoky na sdělovací prostředky, které o ní mluví negativně;

K.  vzhledem k tomu, že kvůli vyhlášení výjimečného stavu, které je v platnosti od 14. května 2013 ve státech Borno, Yobe a Adamawa, se velké části těchto států staly nedostupné pro humanitární organizace, novináře a reportéry; vzhledem k tomu, že vláda v několika oblastech zrušila mobilní telefonní služby, aby zabránila komunikaci mezi ozbrojenci;

L.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy opakovaně nabídly Nigérii, že ji podpoří v jejím úsilí chránit své občany, porazit terorismus ve všech jeho formách a ukončit kulturu beztrestnosti pro ty, kdo se dopouští sexuálního násilí;

M.  vzhledem k tomu, že EU dne 28. května 2014 umístila skupinu Boko Haram a jejího vůdce Abubakara Šekaua na seznam teroristických organizací, a to v návaznosti na rozhodnutí OSN označit Boko Haram za teroristickou organizaci a podobná rozhodnutí jiných mezinárodních partnerů;

N.  vzhledem k varování vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové, že útoky skupiny Boko Haram mohou představovat zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že předběžné vyšetřování Mezinárodního trestního soudu toto varování potvrdilo a došlo k závěru, že existují důvody se domnívat, že Boko Haram se dopouští zločinů proti lidskosti a válečných zločinů;

1.  důrazně odsuzuje pokračující vlnu ozbrojených a bombových útoků, sebevražedných bombových atentátů, únosů a jiných násilných činů páchaných teroristickou sektou Boko Haram vůči civilním, vládním a vojenským cílům v Nigérii, a to jak na severu země, tak i v Abuje a Lagosu; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění školaček v Čiboku;

2.  vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí a podporuje úsilí nigerijské vlády zastavit násilí a vykonat spravedlnost nad odpovědnými osobami;

3.  vyzývá nigerijskou vládu a orgány, aby spolupracovaly s cílem zajistit bezpečný návrat dívek domů, zlepšily transparentnost záchranného úsilí a poskytovaly patřičné informace a lékařskou a psychologickou podporu rodinám unesených dívek, a to v zájmu vyvrácení četných podezření;

4.  je mimořádně znepokojen tím, že Boko Haram aktivně cílí na ženy a děti v rámci jejího krvavého guerillového tažení a odsuzuje zásadní porušení základních práv, které představuje zákaz ze strany Boko Haram, jenž znemožňuje mladým dívkám a chlapcům přístup ke vzdělání

5.  je toho názoru, že by měl v případě Nigérie spuštěn mechanismus monitorování závažného porušování práv dětí a podávání zpráv o tomto porušování a že UNICEF by měl v souladu se svým mandátem zvýšit svou kapacitu v této oblasti;

6.  vedle toho vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o nucených konverzích k islámu a zavádění práva šaría jako součásti realizace cíle, kterým je vytvoření islámského chalífátu v severní Nigérii;

7.  naléhavě vyzývá nigerijskou vládu a její síly, aby se při řešení povstaleckého násilí chovaly zdrženlivě a aby se veškeré úsilí v boji proti takovému násilí dělo v souladu se závazky nigerijské vlády podle mezinárodního práva; žádá nigérijské orgány, aby prošetřily zprávy o nevybíravém a nepřiměřeném násilí ze strany vládních sil, včetně pálení domů a poprav osob podezřelých z napojení na Boko Haram, nebo dokonce občanů bez jakéhokoli zjevného napojení na tuto organizaci, a aby postavily pachatele těchto zločinů před soud;

8.  naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby nebojovala jen proti povstání skupiny Boko Haram, ale řešila také některé jeho základní příčiny, jako jsou nedostatečný rozvoj, široce rozšířená korupce, zpronevěry finančních prostředků z těžby ropy či radikalizace a nedostatečná perspektiva, a žádá členské státy, aby Nigérii pomáhaly při řešení těchto otázek;

9.  naléhavě kromě toho vyzývá nigerijské orgány, aby se snažily překlenout ekonomickou propast mezi severem a jihem země, mimo jiné prostřednictvím lepšího vzdělávání a zdravotních služeb na severu, a zajistily spravedlivé přerozdělování přínosů z ropného bohatství skrze státní rozpočet v zájmu řádného regionálního rozvoje;

10.  zejména zdůrazňuje význam nezávislého, nestranného a přístupného soudnictví pro skoncování s beztrestností a zlepšení dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva; podobně také vyzývá k přijetí kroků v zájmu zlepšení účinnosti a nezávislosti soudnictví v Nigérii jako prostředku, který zajistí účinné využívání trestního soudnictví v boji proti terorismu;

11.  naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby uznala a respektovala svobodu tisku a sdělovacích prostředků a umožnila novinářům a reportérům přístup do prvních linií, jelikož tisk a sdělovací prostředky mohou hrát důležitou roli při posílení odpovědnosti a dokumentaci porušování lidských práv;

12.  opětně vyzývá ke zrušení zákona zakazujícího sňatky osob stejného pohlaví spolu s oddíly 214, 215 a 217 nigérijského trestního zákona, které by pro osoby LGBT, jak nigérijské státní příslušníky, tak cizince, znamenaly vážné riziko násilí a zatčení;

13.  vyjadřuje znepokojení nad růstem míry obchodování s lidmi a zbraněmi a pašování drog v regionu a nad napojením těchto činností na islamistický terorismus; dále bere na vědomí propojení mezi skupinou Boko Haram a militantními skupinami AQIM a aš-Šabáb v souvislosti s touto nezákonnou činností; vyzývá nigerijskou vládu, aby ve spolupráci s vládami zemí ECOWAS a dalšími vládními a mezinárodními agenturami vymýtila tento obchod jako součást svého úsilí v boji proti šíření mezinárodnímu terorismu a zdrojům, které jej financují;

14.  naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Radu a Komisi, aby spolupracovaly s OSN a dalšími mezinárodními partnery s cílem zamezit skupině Boko Haram přístup k financování a omezit pohyb jejích členů, zejména pak jejího vedení;

15.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi, členské státy EU a mezinárodní partnery, aby nadále s Nigérií spolupracovaly jak na dvoustranné úrovni, tak prostřednictvím OSN a regionálních struktur, pokud jde o poskytování pomoci, školení bezpečnostních sil a sdílení zpravodajských informací, a to včetně případu školaček z Čiboku;

16.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby urychleně dokončily strategický dokument pro Nigérii na období 2014–2020 a zahrnuly do něj podporu a pomoc, jejichž cílem bude odstranit hlavní příčiny vzestupu Boko Haram;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0335.
(2) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 97.

Právní upozornění - Ochrana soukromí