Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0016/2014

Keskustelut :

PV 17/07/2014 - 8.3

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0008

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 45k
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg
Nigeria ja Boko Haramin viimeaikaiset hyökkäykset
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Nigeriasta ja Boko Haramin viimeaikaisista hyökkäyksistä (2014/2729(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon edelliset Nigeriaa koskevat päätöslauselmansa, myös 4. heinäkuuta 2013(1) ja 15. maaliskuuta 2012(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin antamat julkilausumat Nigeriasta, myös 26. kesäkuuta 2014 ja 15. huhtikuuta 2014 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2014 annetut sieppauksia Nigeriassa koskevat neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 26. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon Nigeriasta,

–  ottaa huomioon neuvoston päätöksen lisätä Boko Haram 29. toukokuuta 2014 voimaan tulleeseen EU:n luetteloon nimetyistä terroristijärjestöistä,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin edustajan 30. kesäkuuta 2014 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2014 julkistetun YK:n pääsihteerin laatiman lapsia ja aseellista konfliktia koskevan raportin,

–  ottaa huomioon viestin, jonka YK:n pääsihteeri lähetti 17. kesäkuuta 2014 Afrikan lasten päivän kunniaksi järjestetylle paneelikeskustelulle,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen laatiman raportin alustavista tutkintatoimistaan vuonna 2013,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nigeria ratifioi 29. lokakuuta 1993,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia koskevan afrikkalaisen peruskirjan, jonka Nigeria ratifioi 22. kesäkuuta 1983,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen toisen tarkistamisen (2007–2013), jonka Nigeria ratifioi 27. syyskuuta 2010,

–  ottaa huomioon Nigerian liittotasavallan perustuslain ja etenkin sen uskonnonvapauden suojelua koskevat säännökset IV luvussa, joka koskee oikeutta ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Boko Haram muodostaa kasvavan uhan Nigerian, Länsi-Afrikan ja Sahelin alueen vakaudelle; toteaa, että tämän islamisti-jihadistien ääriliikkeen käynnistämissä väkivaltaisuuksissa on kuollut useita tuhansia ihmisiä viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana; toteaa, että liike hyökkää umpimähkäisesti kristittyjä, maltillisia muslimeja, hallituksen joukkoja ja valtion instituutteja vastaan ja itse asiassa kaikkia niitä vastaan, jotka eivät hyväksy sen dogmaattisia ja äärimmäisiä ajatuksia;

B.  toteaa, että 14. ja 15. huhtikuuta välisenä yönä Boko Haram sieppasi 276 naisopiskelijaa hallituksen toisen asteen koulusta Bornon osavaltiossa sijaitsevassa Chibokin kaupungissa; toteaa, että tällä haavaa yli 200 opiskelijaa on edelleen kateissa; toteaa, että eräiden tietojen mukaan Nigerian turvallisuusjoukot eivät reagoineet etukäteen annettuun varoitukseen; ottaa huomioon, että Chibokin iskun jälkeen koululaisia on siepattu muuallakin;

C.  ottaa huomioon, että siepattuihin tyttöihin kohdistuu vakava seksuaalisen väkivallan, orjuuden ja pakkoavioliiton uhka;

D.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunta Nigeriassa ja ympäri maailman reagoi voimakkaasti näihin sieppauksiin ja vaati Nigerian hallitusta ryhtymään tehokkaisiin toimiin "tyttöjemme palauttamiseksi", koululaisten suojelun takaamiseksi ja Boko Haramin leviämisen torjumiseksi;

E.  toteaa, että muun muassa Euroopan ulkosuhdehallinto ja valtiolliset lähteet ovat välittäneet hälyttäviä tietoja, joiden mukaan Nigerian hallituksen vastatoimiin on sisältynyt summittaisia väkivallantekoja, joihin myös toukokuussa 2013 Boko Haramia vastaan taistelemaan perustettu Nigerian sotilaallisista ja poliisiyksiköistä koostuva yhteinen joukko-osasto on syyllistynyt;

F.  ottaa huomioon, että viime kuukausina Boko Haram on kiihdyttänyt merkittävästi iskujaan, jotka ovat myös muuttuneet yhä raaemmiksi, kun tänä vuonna kirkkoja, kouluja, toreja, kyliä ja turvallisuusjoukkojen asemia vastaan tehdyt iskut ovat vaatineet yli 4 000 kuolonuhria; ottaa huomioon, että Boko Haram laajentaa parhaillaan toiminta-aluettaan, johon kuuluu nyt Nigerian koko pohjoinen puolisko sekä lähialueet naapurimaissa;

G.  toteaa, että Boko Haramia pidetään vastuussa ainakin 18 hyökkäyksestä, jotka tehtiin siviilejä vastaan viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana Pohjois-Nigeriassa, sekä siitä, että poliittiset jännitteet ovat kasvaneet ennen vuodeksi 2015 kaavailtuja parlamenttivaaleja;

H.  ottaa huomioon, että Boko Haramin iskut ja hallituksen vastatoimet ovat aiheuttaneet pakolaiskriisin, kun UNHCR:n mukaan yli 10 000 ihmistä on paennut turvaan ulkomaille, lähinnä Nigeriin ja Kameruniin, ja tätäkin suuremmasta joukosta on tullut maan sisäisiä pakolaisia; ottaa huomioon, että tämä rasittaa entisestään niukkoja paikallisia elintarvike- ja vesivaroja erityisesti Nigerissä, joka kärsii itsekin puutteellisesta ruokaturvasta vuosien kuivuuden seurauksena;

I.  ottaa huomioon, että suuri osa väestöstä on yhä erittäin vaikeassa humanitaarisessa tilanteessa, sillä 70 prosenttia väestöstä joutuu tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla päivässä;

J.  toteaa, että sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat vaarassa, sillä henkilöitä, jotka arvostelevat Nigerian viranomaisia, uhataan pidätyksellä, pelottelulla, väkivallalla ja jopa kuolemalla; toteaa, että Boko Haram on toistuvasti uhannut hyökätä niiden tiedotusvälineiden kimppuun, jotka ovat raportoineet siitä kielteiseen sävyyn;

K.  ottaa huomioon, että apujärjestöt, lehtimiehet ja toimittajat eivät ole päässeet lukuisille Bornon, Yoben ja Adamawan osavaltioiden alueille sen jälkeen, kun osavaltioissa julistettiin hätätila 14. toukokuuta 2013; toteaa, että hallitus on katkaissut matkapuhelinpalvelut useilla alueilla estääkseen viestinnän taistelijoiden välillä;

L.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat toistuvasti tarjonneet Nigerialle tukeaan sen pyrkiessä suojelemaan kansalaisiaan ja torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa sekä kitkemään seksuaalisen väkivallan käyttöön liittyvän rankaisemattomuuden kulttuurin;

M.  toteaa, että EU asetti 28. toukokuuta 2014 Boko Haramin ja sen johtajan Abubakar Shekaun nimettyjen terroristijärjestöjen luetteloonsa sen jälkeen, kun YK päätti nimetä Boko Haramin terroristijärjestöksi ja muut kansainväliset kumppanit olivat toimineet samoin;

N.  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn varoituksen, että Boko Haramin iskuissa voi olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan; toteaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin on vahvistanut tämän arvion alustavassa tutkinnassaan, jossa se tuli johtopäätökseen, että on perusteltuja syitä uskoa, että Boko Haram syyllistyy rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin;

1.  tuomitsee jyrkästi terroristilahko Boko Haramin siviilejä, hallitusvaltaa ja sotilaallisia kohteita vastaan Nigeriassa, maan pohjoisosissa, Abujassa ja Lagosissa tekemät jatkuvat aseelliset iskut ja pommihyökkäykset, itsemurhaiskut, sieppaukset ja muunlaiset väkivaltaisuudet; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Chibokin koulusta siepatut tytöt;

2.  ilmaisee syvän osanottonsa uhrien omaisille ja tukee Nigerian hallituksen pyrkimyksiä väkivallan pysäyttämiseksi ja syyllisten saamiseksi oikeuteen;

3.  kehottaa Nigerian hallitusta ja viranomaisia työskentelemään yhdessä, jotta tytöt saadaan palautettua turvallisesti koteihinsa, ja parantamaan pelastustoimien avoimuutta, sekä tarjoamaan siepattujen tyttöjen perheille riittävästi tietoa ja lääkinnällistä ja psykologista tukea, jotta epäluulon ilmapiiristä päästään eroon;

4.  on äärimmäisen huolissaan siitä, että Boko Haram kohdistaa väkivaltaa erityisesti naisiin ja lapsiin osana julmaa sissisotaansa ja tuomitsee ehdottomasti perusoikeuksien vakavana loukkauksena sen, että Boko Haram evää nuorilta tytöiltä ja pojilta pääsyn koulutukseen;

5.  katsoo, että vakavia lasten oikeuksien loukkauksia aseellisissa konflikteissa koskeva seuranta- ja raportointimekanismi olisi otettava käyttöön Nigeriassa ja että Unicefin olisi lisättävä valmiuksiaan tällä alalla toimivaltuuksiensa mukaisesti;

6.  on myös erittäin huolissaan raporteista, jotka koskevat pakkokäännytyksiä islamin uskoon ja sharia-lain määräämistä osana ryhmän ilmoittamaa tavoitetta eli islamilaisen kalifaatin perustamista Pohjois-Nigeriaan;

7.  kehottaa Nigerian hallitusta ja asevoimia pidättymään liiallisesta voimankäytöstä vastattaessa kapinallisten väkivaltaan ja että toimissa väkivaltaan vastaamiseksi noudatetaan Nigerian hallituksen kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita; pyytää Nigerian viranomaisia tutkimaan raportit, joiden mukaan hallituksen joukot ovat käyttäneet mielivaltaista ja suhteetonta väkivaltaa, muun muassa polttamalla koteja ja teloittamalla Boko Haramin jäseniksi epäiltyjä henkilöitä tai jopa kansalaisia, joilla ei ole minkäänlaista näkyvää yhteyttä järjestöön, ja saattamaan tällaisiin rikoksiin syyllistyneet oikeuden eteen;

8.  kehottaa Nigerian hallitusta torjumaan Boko Haram -kapinaliikkeen lisäksi myös sen taustalla olevia syitä, kuten alikehitystä, laajalle levinnyttä korruptiota, öljyrahojen kavaltamista, radikalisoitumista ja tulevaisuudennäkymien puutetta, ja pyytää EU:n jäsenvaltioita auttamaan Nigeriaa torjumaan näitä ilmiöitä;

9.  kehottaa lisäksi Nigerian viranomaisia kaventamaan maan pohjois- ja eteläosien välistä taloudellista kuilua esimerkiksi järjestämällä paremmat koulutus- ja terveydenhuoltopalvelut pohjoiseen ja varmistamalla, että öljyrikkauksien tuoma hyöty jaetaan oikeudenmukaisesti valtion talousarviosta alueellisen kehityksen varmistamiseksi;

10.  korostaa erityisesti itsenäisen, puolueettoman ja kaikkien saatavilla olevan oikeusjärjestelmän merkitystä rankaisemattomuuden lopettamiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisten perusoikeuksien noudattamisen parantamiseksi; kehottaa näin ollen ryhtymään toimiin Nigerian oikeusjärjestelmän tehokkuuden ja riippumattomuuden parantamiseksi keinona tehostaa rikosoikeuden käyttöä terrorismin torjuntaan;

11.  kehottaa Nigerian hallitusta tunnustamaan lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden vapaus ja kunnioittamaan ja sallimaan toimittajille pääsy etulinjaan, sillä lehdistöllä ja tiedotusvälineillä voi olla merkittävä osuus vastuuvelvollisuuden vahvistamisessa ja ihmisoikeusloukkausten dokumentoinnissa;

12.  toistaa kehotuksensa, että samaa sukupuolta olevien avioliitot kieltävä laki samoin kuin Nigerian rikoslain 214, 215 ja 217 pykälä olisi kumottava, sillä ne aiheuttaisivat sekä nigerialaisille että ulkomaisille HLBT-ihmisille vakavan uhan joutumisesta väkivallan uhriksi tai pidätetyksi;

13.  on huolissaan ihmiskaupan ja aseiden ja huumeiden salakuljetuksen lisääntymisestä alueella ja näiden ilmiöiden yhteyksistä islamistiseen terrorismiin; panee merkille myös Boko Haramin, AQIM- ja Al Shabab -taisteluryhmien väliset yhteydet tässä laittomassa toiminnassa; kehottaa Nigerian hallitusta yhteistyössä ECOWAS-maiden hallitusten, muiden hallitusten ja kansainvälisten elinten kanssa tekemään lopun tällaisesta kaupankäynnistä osana taistelua kansainvälisen terrorismin leviämistä ja sen rahoituslähteitä vastaan;

14.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, neuvostoa ja komissiota työskentelemään yhdessä YK:n ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa Boko Haramin rahoituksen estämiseksi ja erityisesti järjestön johdon liikkeiden rajoittamiseksi;

15.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota, jäsenvaltioita ja kansainvälisiä kumppaneita jatkamaan yhteistyötä Nigerian kanssa, myös Chibokin koulutyttöjen asiassa, kahdenvälisesti ja alueellisten ja YK:n elinten kautta, pelastustoimissa, turvallisuusjoukkojen koulutuksessa ja tiedustelutietojen jakamisessa;

16.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota saattamaan ripeästi valmiiksi Nigerian maakohtaisen strategian 2014–2020 ja sisällyttämään siihen avun ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan Boko Haramin nousun perimmäiset syyt;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Nigerian hallitukselle, Afrikan unionin toimielimille, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokoukselle, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0335.
(2)EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 97.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö