Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0016/2014

Debatai :

PV 17/07/2014 - 8.3

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0008

Priimti tekstai
PDF 215kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras
Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

2014 m. liepos 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Nigerijos: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai (2014/2729(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nigerijos, įskaitant 2013 m. liepos 4 d.(1) ir 2012 m. kovo 15 d. rezoliucijas(2),

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton pareiškimus dėl Nigerijos, įskaitant 2014 m. birželio 26 d. ir 2014 m. balandžio 15 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl vaikų pagrobimo Nigerijoje,

–  atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai 2014 m. birželio 26 d. pareiškimą dėl Nigerijos,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą įtraukti organizaciją „Boko Haram“ į ES nurodytų teroristinių organizacijų sąrašą, kuris įsigaliojo 2014 m. gegužės 29 d.,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai 2014 m. birželio 30 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pranešimą dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų (nuo ginkluotų konfliktų nukentėję vaikai), kuris paskelbtas 2014 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus 2014 m. birželio 17 d. pranešimą, perskaitytą per viešą diskusiją, kuri surengta minint Afrikos vaikų dieną,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) 2013 m. preliminaraus nagrinėjimo veiklos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Nigerija ratifikavo 1993 m. spalio 29 d.,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią Nigerija ratifikavo 1983 m. birželio 22 d.,

–  atsižvelgdama į 2007–2013 m. Kotonu susitarimo, kurį Nigerija ratifikavo 2010 m. rugsėjo 27 d., antrąjį persvarstymą,

–  atsižvelgdamas į Nigerijos Federacinės Respublikos Konstituciją, ypač į jos nuostatas dėl religijos laisvės apsaugos, išdėstytas IV skyriuje „Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi organizacija „Boko Haram“ kelia vis didesnę grėsmę Nigerijos, Vakarų Afrikos ir Sahelio stabilumui; kadangi per praėjusius dešimt metų dėl šios islamistinės džihado ekstremistų organizacijos provokuojamo smurto žuvo tūkstančiai žmonių; kadangi organizacija nesirinkdama taikosi į krikščionis, nuosaikiuosius musulmonus, vyriausybės darbuotojus ir institucijas, tiesą sakant, į visus, kurie nepritaria jos dogmatiškiems ekstremaliems įsitikinimams;

B.  kadangi 2014 m. balandžio 14–15 d. organizacija „Boko Haram“ iš Borno valstijoje esančio Čibuko miesto valstybinės vidurinės mokyklos pagrobė 276 moksleives; kadangi iki šiol nerasta daugiau kaip 200 moksleivių; kadangi yra pranešimų, kad Nigerijos saugumo pajėgos nereaguoja į išankstinius pranešimus; kadangi po Čibuko išpuolio buvo vykdomi tolesni moksleivių grobimai;

C.  kadangi pagrobtoms mergaitėms gresia seksualinio smurto, vergovės ir priverstinių santuokų pavojus;

D.  kadangi į šiuos grobimus ryžtingai reagavo Nigerijos ir viso pasaulio pilietinė visuomenė, reikalaudama, kad Nigerijos vyriausybė imtųsi aktyvių veiksmų, kad sugrąžintų namo mergaites, užtikrintų moksleivių saugumą ir spręstų organizacijos „Boko Haram“ plitimo problemą;

E.  kadangi iš EIVT ir vyriausybinių šaltinių gaunama nerimą keliančių pranešimų apie aukų nesirenkantį smurtą, kurį, reaguodamos į įvykius, vykdo vyriausybės pajėgos, įskaitant Nigerijos karinių ir policijos skyrių jungtinę specialiosios paskirties grupę, įsteigtą 2013 m. gegužės mėn. kovai su „Boko Haram“;

F.  kadangi pastaraisiais mėnesiai organizacijos „Boko Haram“ išpuolių skaičius itin padidėjo ir jie tampa vis žiauresni, iki šios dienos per metus nuo išpuolių bažnyčiose, mokyklose, turgaus aikštėse ir kaimuose, taip pat išpuoliuose prieš saugumo įrangą, nukentėjo 4 000 asmenų; kadangi „Boko Haram“ šiuo metu plečia savo veiksmų teritoriją siekdama apimti visą šiaurinę Nigerijos pusę ir gretimas kaimyninių šalių vietoves;

G.  kadangi organizacija „Boko Haram“ laikoma atsakinga dėl mažiausiai 18 per pastarąsias dvi savaites įvykdytų išpuolių prieš civilius gyventojus šiaurinėje Nigerijos dalyje, tuo tarpu, kai politinė įtampa auga besiartinant 2015 m. planuojamiems rengti visuotiniams rinkimams;

H.  kadangi organizacija „Boko Haram“ išpuoliai ir vyriausybės reakcija sukėlė pabėgėlių krizę ir daugiau kaip 10 000 žmonių ieško prieglobsčio kitose valstybėse, ypač Nigeryje ir Kamerūne, o, remiantis UNHCR, šalies viduje perkelta dar daugiau žmonių; kadangi tokie perkėlimai sudaro tolesnių sunkumų padalyti nedidelius vietinius maisto ir vandens išteklius, visų pirma Nigeryje, nes jame ir taip susiduriama su sunkumais dėl sausros sukelto maisto nepritekliaus;

I.  kadangi didelės gyventojų dalies humanitarinė padėtis yra kritinė, 70 proc. gyventojų turi pragyventi už mažiau kaip 1,25 JAV dolerių per dieną;

J.  kadangi saviraiškos ir spaudos laisvei gresia pavojus dėl vykdomų sulaikymų, bauginimų, smurto ir net nužudymų asmenų, kurie praneša apie įvykius kritikuodami Nigerijos valdžios institucijas; kadangi organizacija „Boko Haram“ daug kartų grasino užpulti žiniasklaidos kanalus, kurie neigiamai apie ją atsiliepė;

K.  kadangi dėl nepaprastosios padėties, kuri Borno, Jobės ir Adamavos valstijose paskelbta 2013 m. gegužės 14 d., pagalbos agentūros, žurnalistai ir reporteriai negali patekti į didelę šių valstijų teritorijos dalį; kadangi vyriausybė kai kuriose vietovėse sustabdė mobiliojo ryšio paslaugų teikimą, kad neleistų kovotojams bendrauti tarpusavyje;

L.  kadangi ES ir jos valstybės narės kelis kartus siūlėsi paremti Nigerijos pastangas apsaugoti savo piliečius ir kovoti su visų rūšių terorizmu, taip pat nutraukti nebaudžiamumą už seksualinio smurto nusikaltimus;

M.  kadangi, JT priėmus sprendimą „Boko Haram“ laikyti teroristine organizacija ir sekdama kitų tarptautinių partnerių pavyzdžiu, 2014 m. gegužės 28 d. ES organizaciją „Boko Haram“ ir jos vadovą Abubakarą Shekau įtraukė į savo sudarytą nurodytų teroristinių organizacijų sąrašą;

N.  kadangi JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė Navi Pillay nurodė, kad organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai gali būti laikomi nusikaltimais žmogiškumui; kadangi TBT preliminarus tyrimas patvirtino šį perspėjimą, padarant išvadą, kad yra tvirtas pagrindas manyti, kad „Boko Haram“ vykdo nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltimus;

1.  griežtai smerkia besitęsiančią ginkluotų išpuolių ir sprogdinimų, savižudžių sprogdinimų, žmonių grobimų ir kitų smurtinių veikų, vykdomų teroristinės sektos „Boko Haram“ prieš civilius, vyriausybės ir karinius taikinius Nigerijos šiaurėje, taip pat Abudžoje ir Lagose, bangą; ragina nedelsiant ir be jokių sąlygų paleisti Čibuko moksleives;

2.  reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms ir palaiko Nigerijos vyriausybės pastangas sustabdyti smurtą ir patraukti atsakomybėn dėl jo kaltus asmenis;

3.  ragina Nigerijos vyriausybę ir valdžios institucijas bendradarbiauti siekiant užtikrinti, kad mergaitės būtų saugiai sugrąžintos į namus, pagerinti gelbėjimo pastangų skaidrumą ir teikti tinkamą informaciją ir medicininę ir psichologinę pagalbą pagrobtų mergaičių šeimoms, kad būtų išsklaidyta įtarumo atmosfera;

4.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad organizacija „Boko Haram“ aktyviai taikosi į moteris ir vaikus, taip vykdydama dalį savo kruvino partizaninio karo ir smerkia akivaizdų pagrindinių teisių pažeidimą, nes „Boko Haram“ užkerta mergaitėms ir berniukams galimybes gauti išsilavinimą;

5.  laikosi nuomonės, kad Nigerijoje turėtų pradėti veikti rimtų vaiko teisių pažeidimų vykstant ginkluotiems konfliktams stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas, ir Unicef, laikydamasi savo įgaliojimų, turėtų padidinti savo pajėgumus šioje srityje;

6.  be to, reiškia savo rimtą susirūpinimą dėl pranešimų apie priverstinį atvertimą į islamą ir šariato teisės įvedimą kaip dalį grupuotės nusistatyto tikslo Nigerijos šiaurėje įsteigti islamo kalifatą;

7.  ragina Nigerijos vyriausybę ir jos pajėgas laikytis nuosaikumo sprendžiant kylančio smurto problemas ir užtikrinti, kad visos pastangos kovoti su tokiu smurtu būtų vykdomos laikantis Nigerijos vyriausybės pagal tarptautinę teisę prisiimtų įsipareigojimų; prašo Nigerijos valdžios institucijų ištirti pranešimus apie vyriausybės pajėgų vykdytą aukų nesirenkantį ir neproporcingą smurtą, įskaitant namų padegimus ir mirties bausmės įvykdymą asmenims, įtariamiems priklausymu „Boko Haram“, ar net piliečiams, neturintiems jokio akivaizdaus ryšio su šia organizacija, ir patraukti už tai atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

8.  ragina Nigerijos vyriausybę kovoti ne tik su organizacijos „Boko Haram“ sukilėliais, bet ir su kai kuriomis pagrindinėmis priežastimis, įskaitant nepakankamą išsivystymą, pačiai paplitusią korupciją, pajamų iš naftos grobstymą, radikalėjimą ir perspektyvų nebuvimą, ir prašo valstybių narių padėti Nigerijai spręsti šias problemas;

9.  be to, ragina Nigerijos valdžios institucijas sumažinti ekonominį atotrūkį tarp šiaurinės ir rytinės šalies dalių, taip pat šiaurinėje dalyje teikti geresnes švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrinti sąžiningą pajamų iš naftos išteklių paskirstymą per valstybės biudžetą siekiant garantuoti deramą regionų vystymąsi;

10.  ypač pabrėžia, jog, siekiant panaikinti nebaudžiamumą, griežčiau laikytis teisinės valstybės principų ir gerbti pagrindines gyventojų teises, labai svarbu, kad teismų sistema būtų nepriklausoma, nešališka ir prieinama; taigi ragina imtis veiksmų, kad būtų padidintas Nigerijos teismų sistemos veiksmingumas ir nepriklausomumas ir tai būtų priemonė kovojant su terorizmu veiksmingai naudotis baudžiamąja teisena;

11.  ragina Nigerijos vyriausybę pripažinti ir gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę ir leisti žurnalistams ir korespondentams patekti į fronto linijas, kadangi spauda ir žiniasklaida gali vaidinti svarbų vaidmenį stiprinant atskaitomybę ir fiksuojant žmogaus teisių pažeidimus;

12.  primena savo raginimą panaikinti tos pačios lyties asmenų santuokos (uždraudimo) įstatymą, o kartu Nigerijos baudžiamojo kodekso 214, 215 ir 217 skyrius, dėl kurių LGBT asmenims – tiek Nigerijos piliečiams, tiek svetimšaliams – kyla didelis smurto ir suėmimo pavojus;

13.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad regione suintensyvėjo prekyba žmonėmis ir ginklais bei narkotikų kontrabanda, taip pat dėl šių reiškinių sąsajų su islamo terorizmu; be to, atkreipia dėmesį į karinių grupuočių „Boko Haram“, AQIM ir „Al Shabab“ sąsajas vykdant šią nelegalią veiklą; ragina Nigerijos vyriausybę, bendradarbiaujant su VAVEB šalių vyriausybėmis, kitų šalių vyriausybėmis ir tarptautinėmis agentūromis, vykdant kovą su tarptautinio terorizmo plitimu ir jo finansavimo šaltiniais panaikinti šią prekybą;

14.  ragina EIVT, Tarybą ir Komisiją bendradarbiauti su JT ir kitais tarptautiniais partneriais siekiant nutraukti organizacijos „Boko Haram“ finansavimą bei apriboti šios organizacijos ir ypač jos vadovų veiklą;

15.  ragina EIVT, Komisiją, valstybes nares ir tarptautinius partnerius dvišaliu pagrindu ir pasitelkiant regionines ir JT struktūras tęsti bendradarbiavimą su Nigerija, taip pat ir Čibuko moksleivių klausimu, teikiant pagalbą, saugumo pajėgų mokymus ir dalijantis žvalgybos duomenimis;

16.  ragina EIVT ir Komisiją skubiai baigti rengti 2014–2020 m. Nigerijos šalies strategiją ir įtraukti į ją paramą ir pagalbą, kuria būtų siekiama pašalinti pagrindines grupuotės „Boko Haram“ iškilimo priežastis;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Nigerijos federalinei vyriausybei, Afrikos Sąjungos institucijoms, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Visos Afrikos Parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0335.
(2) OL C 251 E, 2013 8 31, p. 97.

Teisinė informacija - Privatumo politika