Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2729(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0016/2014

Debates :

PV 17/07/2014 - 8.3

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0008

Pieņemtie teksti
PDF 213kWORD 57k
Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs - Strasbūra
Nigērija - nesenie Boko Haram uzbrukumi
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 17. jūlija rezolūcija par Nigēriju - nesenie Boko Haram uzbrukumi (2014/2729(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Nigēriju, tostarp tās, ko pieņēma 2013. gada 4. jūlijā(1) un 2012. gada 15. martā(2),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton paziņojumus par Nigēriju, tostarp paziņojumus, ko sniedza 2014. gada 26. jūnijā un 2014. gada 15. aprīlī,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 12. maija secinājumus par nolaupīšanām Nigērijā,

–  ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2014. gada 26. jūnija paziņojumu par Nigēriju,

–  ņemot vērā Padomes lēmumu Eiropas Savienībai iekļaut Boko Haram teroristisko organizāciju sarakstā, kas stājās spēkā 2014. gada 29. maijā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2014. gada 30. jūnija paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ziņojumu par bērniem un bruņotiem konfliktiem (CAAC), kas publicēts 2014. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2014. gada 17. jūnija ziņu paneļdiskusijā, ar kuru atzīmēja Āfrikas Bērnu dienu,

–  ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas (ICC) ziņojumu par pirmstiesas izmeklēšanas darbību 2013. gadā,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko Nigērija ratificēja 1993. gada 29. oktobrī,

–  ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

–  ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā 1981. gada Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, ko Nigērija ratificēja 1983. gada 22. jūnijā,

–  ņemot vērā Kotonū nolīguma otro pārskatīto redakciju 2007.–2013. gadam, ko Nigērija ratificēja 2010. gada 27. septembrī,

–  ņemot vērā Nigērijas Federatīvās Republikas Konstitūciju, it īpaši tās noteikumus par reliģijas brīvības aizsardzību (IV nodaļa „Tiesības uz domas, apziņas un reliģijas brīvību”),

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Boko Haram arvien vairāk apdraud Nigērijas, Rietumāfrikas un Sāhelas reģiona stabilitāti; tā kā vardarbība, ko uzkurina šī islāmistiskā džihāda ekstrēmistu organizācija, ir izraisījusi daudzu tūkstošu cilvēku nāvi pēdējo desmit gadu laikā; tā kā šī organizācija bez izšķirības par mērķi izvēlas kristiešus, mēreno uzskatu musulmaņus, valdības personālu un iestādes, un faktiski ikvienu, kurš nepieturas pie tās dogmatiskās un ekstrēmās pārliecības;

B.  tā kā naktī no 2014. gada 14. uz 15. aprīli Borno štata Čibokas pilsētā Boko Haram nolaupīja 276 skolnieces no valdības vidusskolas; tā kā līdz šim brīdim vairāk nekā 200 skolnieces joprojām ir pazudušas; tā kā ir saņemtas ziņas, ka Nigērijas drošības spēki nereaģēja uz iepriekš saņemtu brīdinājumu; tā kā pēc Čibokas uzbrukuma ir bijuši vēl citi skolēnu nolaupīšanas gadījumi;

C.  tā kā nolaupītās meitenes ir pakļautas nopietnam riskam attiecībā uz seksuālu vardarbību, verdzību vai piespiedu laulībām;

D.  tā kā pilsoniskā sabiedrība Nigērijā un visā pasaulē spēcīgi reaģēja uz šīm nolaupīšanām, pieprasot Nigērijas valdībai veikt efektīvus pasākumus, lai „atvestu atpakaļ mūsu meitenes”, nodrošinātu skolēnu aizsardzību un neļautu izvērsties Boko Haram;

E.  tā kā tiek saņemta satraucoša informācija, tostarp no EĀDD un valdības avotiem, par vardarbības aktiem bez izšķirības kā daļu no valdības atbildes reakcijas, tostarp no Nigērijas armijas un policijas vienību apvienotās grupas, ko izveidoja 2013. gada maijā cīņai pret Boko Haram;

F.  tā kā pēdējo mēnešu laikā ir krasi pieauguši Boko Haram uzbrukumi un tie kļūst arvien vardarbīgāki, paņemot gada laikā vairāk nekā 4 000 dzīvību uzbrukumos baznīcām, skolām, tirgus laukumiem un ciematiem, kā arī drošības sistēmām; tā kā pašlaik Boko Haram paplašina savu darbības areālu, aptverot pusi no visas Nigērijas tās ziemeļos un blakusesošās teritorijas kaimiņvalstīs;

G.  tā kā Boko Haram ir atbildīgs par vismaz 18 uzbrukumiem civiliedzīvotājiem Nigērijas ziemeļu daļā pēdējo divu nedēļu laikā, kam pievienojas pieaugošā politiskā spriedze pirms plānotajām vispārējām vēlēšanām 2015. gadā;

H.  tā kā Boko Haram uzbrukumi un valdības reakcija ir izraisījuši bēgļu krīzi, vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem meklējot patvērumu aiz valsts robežām, lielākoties Nigērā un Kamerūnā, un, kā liecina ANO Cilvēktiesību padomes dati, vēl lielākam skaitam kļūstot par iekšzemē pārvietotām personām; tā kā tas vēl vairāk apdraud trūcīgos vietējos pārtikas krājumus un ūdens resursus, jo īpaši Nigērā, kura cīnās ar sausuma gados radušos pārtikas trūkumu;

I.  tā kā humanitārā situācija lielai iedzīvotāju daļai aizvien vēl ir ļoti smaga, 70 % iedzīvotāju dienā pārtiekot ar summu, kas mazāka par USD 1,25;

J.  tā kā ir apdraudēta vārda brīvība un preses brīvība, jo tiek radīti arestu, iebiedēšanas vardarbības un pat nāves draudi tiem, kuri izsaka kritiku par Nigērijas varas iestādēm; tā kā Boko Haram grupējums ir atkārtoti draudējis uzbrukt mediju grupām, kas sniegušas negatīvu informāciju par šo grupējumu;

K.  tā kā sakarā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, kas ir spēkā no 2013. gada 14. maija Borno, Jobē un Adamavā, lielas šo štatu daļas ir kļuvušas nepieejams palīdzības aģentūrām, žurnālistiem un reportieriem; tā kā valdība vairākās teritorijās ir slēgusi mobilā telefona sakaru pakalpojumus, lai pārtrauktu kaujinieku sazināšanos;

L.  tā kā ES un tas dalībvalstis ir atkārtoti piedāvājušas palīdzību Nigērijai tās pastāvīgajos centienos aizsargāt savus pilsoņus un apkarot visa veida terorismu, kā arī izbeigt nesodāmības praksi seksuālas vardarbības gadījumos;

M.  tā kā 2014. gada 28. maijā ES iekļāva Boko Haram un tās vadītāju Abubakar Shekau savā sarakstā, kurā uzskaitītas teroristiskās organizācijas, sekojot ANO lēmumam noteikt, ka Boko Haram ir teroristiska organizācija, un citu starptautisko partneru piemēram;

N.  tā kā ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay ir brīdinājis, ka Boko Haram uzbrukumi var būt noziegumi pret cilvēci; tā kā Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) pirmstiesas izmeklēšana apstiprināja šo brīdinājumu, secinot, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Boko Haram izdara noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus,

1.  pauž stingru nosodījumu tam, ka turpinās uzbrukumu vilnis, ko izdara ar ieročiem un spridzināšanu, pašnāvnieku spridzināšanas, nolaupīšanas un citi vardarbības akti, ar ko teroristu sekta Boko Haram vēršas pret civiliem, valdības un militāriem mērķiem Nigērijā, tās ziemeļos, kā arī Abudžā un Lagosā; aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Čibokas skolnieces;

2.  izsaka visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un atbalsta Nigērijas valdības centienus apturēt vardarbību un saukt pie atbildības vainīgos;

3.  aicina Nigērijas valdību un iestādes sadarboties, lai nodrošinātu meiteņu drošu pārvešanu mājās, uzlabot šo glābšanas centienu pārredzamību un sniegt pienācīgu informāciju un medicīnisko un psiholoģisko atbalstu nolaupīto meiteņu ģimenēm, lai izbeigtu aizdomu gaisotni;

4.  pauž ļoti nopietnas bažas par to, ka Boko Haram aktīvi izraugās par mērķi sievietes un bērnus savā asiņainajā kara kampaņā, un nosoda pamattiesību klajo pārkāpšanu, kas izpaužas tādējādi, ka Boko Haram aizliedz meitenēm un zēniem iegūt izglītību;

5.  pauž uzskatu, ka Nigērijā būtu jāiedarbina uzraudzības un ziņošanas mehānisms par nopietniem bērnu tiesību pārkāpumiem bruņotos konfliktos un ka ANO Bērnu fondam (UNICEF) būtu jāpalielina sava kapacitāte šajā apgabalā atbilstoši savam mandātam;

6.  turklāt pauž nopietnas bažas par saņemtajām ziņām par piespiedu pievēršanu islāma ticībai un šariāta likumu uzspiešanu šā grupējuma deklarētā mērķa ietvaros — nodibināt Ziemeļnigērijā islāma kalifātu;

7.  mudina, lai Nigērijas valdība un tās spēka struktūras ievērotu piesardzību, pārvarot vardarbīgos nemierus, un nodrošinātu, ka jebkādi centieni apturēt šo vardarbību tiktu veikti saskaņā ar Nigērijas valdības starptautisko tiesību aktu saistībām; pieprasa Nigērijas iestādēm izmeklēt ziņojumus par valdības spēka struktūru spēka pielietošanu bez izšķirības un nesamērīgi, ieskaitot māju dedzināšanu un to, ka tiek sodīti ar nāvi cilvēki, par kuriem pastāv aizdomas saistībā ar Boko Haram, vai pat tādi pilsoņi, kuriem nav acīmredzamas saistības ar šo organizāciju, un saukt pie atbildības šo noziegumu izdarītājus;

8.  mudina Nigērijas valdību cīnīties ne vien pret Boko Haram nemieriem, bet arī to cēloņiem, ieskaitot nepietiekamo attīstību, plaši izplatīto korupciju, līdzekļu, ko iegūst saistībā ar naftu, izšķērdēšanu, radikalizāciju un izredžu trūkumu, un aicina dalībvalstis palīdzēt Nigērijai šo jautājumu risināšanā;

9.  turklāt mudina Nigērijas iestādes izlīdzināt ekonomisko dalījumu starp valsts ziemeļiem un dienvidiem, tostarp uzlabojot ziemeļos sniegtos izglītības un veselības aprūpes pakalpojumus, un nodrošināt, ka ieguvumi no naftas radītās labklājības tiek taisnīgi sadalīti ar valsts budžeta palīdzību, lai nodrošinātu pienācīgu reģionālo attīstību;

10.  jo īpaši uzsver neatkarīgas, objektīvas un pieejamas tiesu sistēmas nozīmi nesodāmības izbeigšanā un tiesiskuma un iedzīvotāju pamattiesību ievērošanas pastiprināšanā; aicina attiecīgi veikt pasākumus, lai uzlabotu Nigērijas tiesu sistēmas efektivitāti un neatkarību kā līdzekli, lai ar kriminālo tiesvedību efektīvi apkarotu terorismu;

11.  aicina Nigērijas valdību atzīt un ievērot preses un mediju brīvību un atļaut žurnālistiem un reportieriem piekļuvi frontes līnijai, jo presei un medijiem var būt svarīga loma atbildības nostiprināšanā un cilvēktiesību pārkāpumu dokumentēšanā,

12.  atkārtoti aicina atcelt likumu par viendzimuma laulību aizliegumu, kā arī atcelt Nigērijas kriminālkodeksa 214., 215. un 217. iedaļu, kas lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem — gan Nigērijas pilsoņiem, gan ārvalstniekiem — rada nopietnus vardarbības un ieslodzījuma draudus;

13.  pauž bažas par to, ka šajā reģionā pieaug cilvēku tirdzniecība un ieroču un narkotiku kontrabanda, un par to saiknēm ar islāmistu terorismu; turklāt norāda uz saistību starp Boko Haram, AQIM un Al Shabab kaujinieku grupējumiem šajā nelegālajā nodarbē; aicina, lai Nigērijas valdība sadarbībā ar Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) valdībām, citām valdībām un starptautiskajām aģentūrām izskaustu šo rūpalu savu centienu ietvaros apkarot starptautiskā terorisma izplatīšanos un tā finansējuma avotus;

14.  mudina EĀDD, Padomi un Komisiju sadarboties ar ANO un citiem starptautiskajiem partneriem, lai liegtu Boko Haram piekļuvi finansējuma avotiem un ierobežotu tā un jo īpaši tā vadītāju pārvietošanos;

15.  aicina EĀDD, Komisiju, dalībvalstis un starptautiskos partnerus turpināt sadarbību ar Nigēriju, tostarp Čibokas skolnieču lietā, divpusēji un ar reģionālo un ANO struktūru starpniecību, centienos panākt atbrīvošanu, drošības spēku apmācībā un apmaiņā ar izlūkdatiem;

16.  aicina EĀDD un Komisiju ātri noslēgt valsts stratēģiju 2014.–2020. gadam attiecībā uz Nigēriju un iekļaut tajā palīdzību un atbalstu ar mērķi likvidēt pamatcēloņus, kādēļ varēja rasties Boko Haram;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Nigērijas federālajai valdībai, Āfrikas Savienības institūcijām, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālajai asamblejai, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0335.
(2) OV C 251 E, 31.8.2013., 97. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika