Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2729(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0016/2014

Dezbateri :

PV 17/07/2014 - 8.3

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.3

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0008

Texte adoptate
PDF 219kWORD 60k
Joi, 17 iulie 2014 - Strasbourg
Nigeria - atacuri recente ale Boko Haram
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 17 iulie 2014 referitoare la Nigeria - recentele atacuri comise de Boko Haram (2014/2729(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nigeria, inclusiv rezoluția din 4 iulie 2013(1) și rezoluția din 15 martie 2012(2),

–  având în vedere declarațiile făcute de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate Catherine Ashton referitor la Nigeria, printre care cele din 26 iunie 2014 și 15 aprilie 2014,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 12 mai 2014 referitoare la răpirile din Nigeria,

–  având în vedere declarația din 26 iunie 2014 a purtătorului de cuvânt al SEAE referitoare la Nigeria,

–  având în vedere decizia Consiliului de a adăuga Boko Haram pe lista UE a organizațiilor teroriste, ce a intrat în vigoare la 29 mai 2014,

–  având în vedere declarația din 30 iunie 2014 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU referitor la copii și conflicte armate, publicat la 1 iulie 2014,

–  având în vedere mesajul din 17 iunie 2014 al Secretarului General al ONU adresat unei mese rotunde dedicate Zilei copilului african,

–  având în vedere Raportul privind activitățile preliminare de investigație din 2013 al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, ratificat de Nigeria la 29 octombrie 1993,

–  având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) din 1979,

–  având în vedere Declarația ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare în funcție de religie și credință, din 1981,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din 1981, ratificată de Nigeria la 22 iunie 1983,

–  având în vedere cea de a doua revizuire a Acordului de la Cotonou 2007 - 2013, ratificată de Nigeria la 27 septembrie 2010,

–  având în vedere Constituția Republicii Federale Nigeria, în special prevederile acesteia privind protecția libertății religioase din capitolul IV – „Dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie”,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Boko Haram reprezintă o amenințare în creștere pentru stabilitatea Nigeriei, a Africii Occidentale și a regiunii Sahel; întrucât violențele instigate de această organizație islamistă extremistă a cauzat mai multe mii de morți în ultimii zece ani; întrucât organizația se îndreaptă fără discernământ împotriva tuturor celor care nu aderă la convingerile sale dogmatice și extremiste, fie ei creștini, musulmani moderați, funcționari sau instituții;

B.  întrucât în noaptea de 14 spre 15 aprilie 2014, 276 de eleve au fost răpite de Boko Haram de la Școala gimnazială de stat din orașul Chibok, provincia Borno; întrucât, până în prezent, peste 200 dintre acestea sunt date dispărute; întrucât există indicații că forțele nigeriene de securitate nu au dat curs unor avertismente prealabile; întrucât și după atacul de la Chibok au urmat alte răpiri de elevi;

C.  întrucât fetele răpite se confruntă cu riscul foarte real al agresiunilor sexuale, al sclaviei și al căsătoriilor forțate,

D.  întrucât aceste răpiri au declanșat o reacție foarte vie a societății civile din Nigeria, precum și la nivel mondial, solicitându-se guvernului nigerian să ia măsuri energice pentru a regăsi fetele răpite, pentru a asigura protecția școlarilor și pentru a împiedica răspândirea mișcării Boko Haram;

E.  întrucât se înregistrează rapoarte alarmante, inclusiv din partea SEAE și a unor surse guvernamentale, referitor la violențe generalizate ca parte a reacției guvernului, comise și de grupul operativ comun nigerian format din unități militare și de poliție, în luna mai 2013 pentru a lupta împotriva mișcării Boko Haram;

F.  întrucât în ultimele luni a crescut foarte mult incidența atacurilor comise de Boko Haram, inclusiv gradul de violență al acestora, făcând peste 4 000 de victime în ultimul an în atacurile îndreptate împotriva bisericilor, a școlilor, a piețelor și satelor și împotriva unităților forțelor armate; întrucât Boko Haram își extinde în prezent aria de operațiuni pentru a cuprinde întreaga jumătate de nord a Nigeriei și zone adiacente aparținând țărilor învecinate;

G.  întrucât mișcarea Boko Haram este considerată responsabilă pentru cel puțin 18 atacuri împotriva populației civile din nordul Nigeriei în ultimele două săptămâni, în contextul creșterii tensiunii politice în preajma alegerilor generale prevăzute pentru 2015;

H.  întrucât atacurile comise de Boko Haram, precum și reacțiile forțelor guvernamentale, au declanșat o criză a refugiaților de peste 10 000 de persoane căutând adăpost în afara țării, îndeosebi în Niger și Camerun, dar și mult mai mule persoane strămutate intern, conform rapoartelor ICNUR; întrucât acest lucru pune o presiune suplimentară asupra slabelor resurse de hrană și apă de la nivel local, mai ales din Niger, care, la rândul său se confruntă cu insecuritate alimentară, după ani de secetă;

I.  întrucât situația umanitară a unei mari părți a populației rămâne gravă, 70% din aceasta trăind cu mai puțin de 1,25 USD pe zi;

J.  întrucât libera exprimare și libertatea presei au fost periclitate de amenințări cu arestarea, intimidări, violențe și chiar de uciderea celor care relatează aspecte într-o manieră care critică autoritățile nigeriene; întrucât mișcarea Boko Haram a amenințat în mod repetat că va ataca organele de presă care vor prezenta grupul într-o lumină negativă;

K.  întrucât, după declararea stării de urgență la 14 mai 2013 în provinciile Borno, Yobe și Adamawa, importante părți ale acestora au devenit inaccesibile agențiilor umanitare, jurnaliștilor și reporterilor; întrucât guvernul a blocat serviciile de telefonie mobilă în mai multe zone pentru a întrerupe comunicarea între militanți;

L.  întrucât UE și statele sale membre și-au oferit în repetate rânduri sprijinul Nigeriei în eforturile sale continue de a-și proteja cetățenii și de a învinge terorismul sub toate manifestările sale, precum și de a pune capăt unei culturi a impunității în materie de agresiuni sexuale;

M.  întrucât, la 28 mai 2014, în urma hotărârii ONU de a desemna organizația Boko Haram ca organizație teroristă și a exemplului altor parteneri internaționali, UE a trecut organizația Boko Haram și pe liderul acesteia pe lista organizațiilor teroriste desemnate;

N.  întrucât Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile omului, Navi Pillay, a avertizat asupra faptului că atacurile săvârșite de Boko Haram pot constitui crime împotriva umanității; întrucât, într-o anchetă preliminară, CPI a confirmat această avertizare, concluzionând că există motive suficiente de a considera că Boko Haram comite crime împotriva umanității și crime de război,

1.  condamnă cu fermitate valul permanent de atacuri cu arme și bombe, atentatele sinucigașe cu bombe, răpirile și alte acte de violență comise de secta teroristă Boko Haram împotriva civililor, a guvernului și a țintelor militare din Nigeria, în zona de nord, precum și în Abuja și Lagos; solicită eliberarea imediată și necondiționată a elevelor din Chibok;

2.  își exprimă compasiunea profundă față de familiile victimelor și sprijină eforturile guvernului nigerian de a pune capăt violenței și de a aduce persoanele răspunzătoare în fața justiției;

3.  solicită guvernului și autorităților nigeriene să conlucreze pentru a se asigura că elevele sunt aduse acasă în siguranță, să îmbunătățească transparența privind eforturile de salvare și să ofere informații adecvate, precum și sprijin medical și psihologic familiilor elevelor răpite pentru a pune capăt climatului de teamă;

4.  este deosebit de îngrijorat de faptul că mișcarea Boko Haram vizează în mod activ femeile și copiii ca parte a campaniei sale de gherilă sângeroasă și condamnă încălcarea flagrantă a drepturilor fundamentale prin interzicerea (de către Boko Haram) a accesului la educație pentru fete și băieți;

5.  consideră că mecanismul de monitorizare și de raportare privind încălcarea gravă a drepturilor copiilor în situațiile de conflict armat ar trebui să fie activat în Nigeria și că UNICEF ar trebui să-și consolideze prezența în regiune, în conformitate cu mandatul său;

6.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la informațiile privind convertirile cu forța la religia islamică și impunerea legii Șaria ca parte a obiectivului declarat al mișcării de a crea un califat islamic în zona de nord a Nigeriei;

7.  îndeamnă guvernul nigerian și forțele sale să dea dovadă de reținere în soluționarea violenței rebelilor și să se asigure că toate eforturile de soluționare a acestei violențe se desfășoară în conformitate cu obligațiile care revin guvernului nigerian în temeiul dreptului internațional; solicită autorităților nigeriene să cerceteze informațiile referitoare la violența generalizată și disproporționată a forțelor guvernamentale, inclusiv incendierea caselor și executarea persoanelor suspectate de a face parte din mișcarea Boko Haram, sau chiar a cetățenilor care nu au o legătură clară cu organizația și să aducă în fața justiției persoanele care au comis aceste fapte grave;

8.  îndeamnă guvernul nigerian să combată nu doar insurgența condusă de mișcarea Boko Haram, ci și unele din cauzele sale profunde, inclusiv subdezvoltarea, corupția generalizată, delapidarea banilor proveniți din resursele de petrol, radicalizarea și absența perspectivelor, și solicită statelor membre să sprijine Nigeria în soluționarea acestor probleme;

9.  în plus, îndeamnă autoritățile nigeriene să reducă decalajul economic între nordul și sudul țării, prin îmbunătățirea educației și serviciilor de sănătate din nord, și să asigure o distribuție echitabilă a beneficiilor rezultate din resursele de petrol prin intermediul bugetului de stat pentru a asigura dezvoltarea corespunzătoare a regiunii;

10.  subliniază, în special, importanța unui sistem judiciar independent, imparțial și accesibil pentru a pune capăt impunității și a consolida respectul pentru statul de drept și pentru drepturile fundamentale ale populației; în consecință, solicită adoptarea unor măsuri pentru a îmbunătăți eficiența și independența sistemului judiciar din Nigeria, în scopul de a utiliza în mod eficient justiția penală în combaterea terorismului;

11.  îndeamnă guvernul nigerian să recunoască și să respecte libertatea presei și a mass-mediei și să permită accesul jurnaliștilor și reporterilor pe linia frontului, deoarece presa și mass-media pot juca un rol important în ceea ce privește creșterea răspunderii pentru încălcările drepturilor omului și documentarea acestora;

12.  își reiterează solicitarea de abrogare a legii de interzicere a căsătoriilor între persoanele de același sex, precum și a secțiunilor 214, 215 și 217 din Codul penal nigerian, care ar putea pune persoanele LGBT, cetățeni nigerieni sau străini, în situația de a fi arestate sau de a fi supuse agresiunilor;

13.  își exprimă îngrijorarea cu privire la intensificarea traficului de ființe umane și a contrabandei cu droguri și arme în regiune, precum și legăturile acestora cu terorismul islamist; constată, de asemenea, legăturile dintre mișcările Boko Haram, AQIM și Al Shabab în această activitate ilegală; invită guvernul nigerian, în colaborare cu guvernele din ECOWAS, cu alte guverne și agenții internaționale, să eradicheze acest tip de comerț în cadrul eforturilor lor de a combate extinderea terorismului internațional și sursele de finanțare ale acestuia;

14.  solicită SEAE, Consiliului și Comisiei să colaboreze cu ONU și cu alți parteneri internaționali pentru a elimina sursele de finanțare a grupului Boko Haram, a-i limita deplasările și, în special, rolul de lider;

15.  invită SEAE, Comisia, statele membre și partenerii internaționali să continue să coopereze cu Nigeria, inclusiv privind cazul elevelor din Chibok, atât la nivel bilateral, cât și prin structurile regionale și ale ONU, în eforturile de salvare, formarea profesională a forțelor de securitate și a schimbului de informații;

16.  invită SEAE și Comisia să încheie rapid documentul de strategie de țară 2014‑2020 pentru Nigeria și să includă ajutorul și asistența necesare pentru a elimina cauzele profunde ale dezvoltării grupului Boko Haram;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului federal al Nigeriei, instituțiilor Uniunii Africane, Secretarului General al ONU, Adunării Generale a ONU, copreședinților Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0335.
(2) JO C 251 E, 31.8.2013, p. 97.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate