Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2729(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0016/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.3

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.3

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0008

Prijaté texty
PDF 222kWORD 55k
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Nigéria – nedávne útoky sekty Boko Haram
P8_TA(2014)0008RC-B8-0016/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júla 2014 o Nigérii – nedávne útoky organizácie Boko Haram (2014/2729(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii vrátane uznesení zo 4. júla 2013(1) a z 15. marca 2012(2);

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej o Nigérii vrátane vyhlásení z 26. júna 2014 a 15. apríla 2014,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady o únosoch v Nigérii z 12. mája 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ o Nigérii z 26. júna 2014,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pridať hnutie Boko Haram na zoznam EÚ s teroristickými organizáciami, ktorý vstúpil do platnosti 29. mája 2014;

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN z 30. júna 2014,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o deťoch zasiahnutých ozbrojeným konfliktom (CAAC), zverejnenú 1. júla 2014;

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN zo 17. júna 2014 pre panelovú diskusiu pri príležitosti Dňa afrického dieťaťa;

–  so zreteľom na správu Medzinárodného trestného súdu (MTS) o činnosti predbežného skúmania za rok 2013,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Nigéria ratifikovala 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou na obdobie 2007 – 2013, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na jej ustanovenia o ochrane slobody vyznania v hlave VI – Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže organizácia Boko Haram je rastúcou hrozbou pre stabilitu Nigérie, Západnej Afriky a oblasti Sahelu; keďže násilie vyprovokované touto islamskou džihádistickou extrémistickou organizáciou zapríčinilo za posledných desať rokov smrť mnohých tisícov ľudí; keďže organizácia sa bez rozdielu zameriava na kresťanov, umiernených moslimov, štátnych zamestnancov, inštitúcie a v podstate na každého, kto nie je stúpencom ich dogmatického a extrémneho presvedčenia;

B.  keďže v noci zo 14. na 15. apríla 2014 organizácia Boko Haram uniesla zo štátnej strednej školy v meste Chibok v štáte Borno 276 študentiek; keďže k dnešnému dňu je viac než 200 študentiek ešte stále nezvestných; keďže existujú správy, že nigérijské bezpečnostné sily nereagovali na varovanie, ktoré dostali vopred; keďže po útoku v Chiboku došlo k ďalším únosom školákov;

C.  keďže uneseným dievčatám vážne hrozí sexuálne násilie, otroctvo a nútené sobáše;

D.  keďže na tieto únosy dôrazne reagovala občianska spoločnosť v Nigérii a na celom svete a žiadala nigérijskú vládu, aby prijala účinné opatrenia na návrat dievčat, zabezpečila ochranu školákov a riešila šírenie organizácie Boko Haram;

E.  keďže existujú alarmujúce správy vrátane správ z ESVČ a vládnych zdrojov o nevyberanom násilí ako súčasti vládnej reakcie, a to aj zo strany vojenských a policajných jednotiek nigérijských spojených síl, ktoré boli vytvorené v máji 2013 na boj proti Boko Haram;

F.  keďže v posledných mesiacoch sa miera útokov organizácie Boko Haram dramaticky zvýšila a sú stále násilnejšie, s viac než 4000 obeťami za rok k dnešnému dňu pri útokoch na kostoly, školy, trhoviská a obce, ako aj na bezpečnostné zariadenia; keďže Boko Haram v súčasnej dobe rozširuje oblasť svojej činnosti tak, že zahŕňa celú severnú polovicu Nigérie a priľahlé oblasti susedných krajín;

G.  keďže organizácia Boko Haram je zodpovedná za najmenej 18 útokov na civilné obyvateľstvo v severnej Nigérii za posledné dva týždne, s čím sa spája rastúce politické napätie pred plánovanými všeobecnými voľbami v roku 2015;

H.  keďže útoky Boko Haram a reakcia vlády vyvolali podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) utečeneckú krízu s viac ako 10 000 ľuďmi, ktorí hľadajú útočisko v zahraničí, predovšetkým v Nigeri a Kamerune, a s mnohými ďalšími osobami vysídlenými v rámci krajiny; keďže tým vzniká ďalší nápor na skromné miestne zdroje potravín a vody, najmä v Nigeri, ktorý po rokoch sucha sám bojuje s nedostatkom potravín;

I.  keďže humanitárna situácia veľkej časti populácie zostáva kritická, pretože 70 % obyvateľov žije z menej ako 1,25 USD na deň;

J.  keďže sloboda prejavu a sloboda tlače sú v nebezpečenstve, pretože tým, ktorí podávajú kritické správy o nigérijských orgánoch, hrozí zatýkanie, zastrašovanie, násilie a dokonca aj smrť; keďže skupina Boko Haram opakovane hrozila útokmi na médiá, ktoré o nej negatívne informovali;

K.  keďže v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu, ktorý platil od 14. mája 2013 v štátoch Borno, Yobe a Adamawa, boli veľké časti týchto štátov nedostupné pre humanitárne agentúry, novinárov a reportérov; keďže vláda v niekoľkých oblastiach zrušila mobilné telefonické služby, aby zabránila komunikácii militantov;

L.  keďže EÚ a jej členské štáty opakovane ponúkli Nigérii podporu v jej pokračujúcom úsilí na ochranu občanov, na boj proti terorizmu vo všetkých jeho formách, ako aj na skončenie beztrestnosti za sexuálne násilie;

M.  keďže EÚ 28. mája 2014 zaradila organizáciu Boko Haram a jej vodcu Abubakara Shekaua na zoznam teroristických organizácií, a to v nadväznosti na rozhodnutie OSN vyhlásiť Boko Haram za teroristickú organizáciu, ako aj podľa vzoru ďalších medzinárodných partnerov;

N.  keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay upozornila, že útoky organizácie Boko Haram môžu byť zločinom proti ľudskosti; keďže MTS po predbežnom vyšetrovaní toto varovanie potvrdil, keď došiel k záveru, že existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že Boko Haram sa dopúšťa zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov;

1.  dôrazne odsudzuje pokračujúcu vlnu ozbrojených a bombových útokov, samovražedných bombových útokov, únosov a iných násilných činov, ktorých sa dopúšťa teroristická sekta Boko Haram proti civilistom, vládnym a vojenským cieľom v Nigérii, na severe i v Abuji, ako aj v Lagose; vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie školáčok z mesta Chibok;

2.  vyjadruje najhlbšiu sústrasť rodinám obetí a podporuje úsilie nigérijskej vlády o zastavenie násilia a postavenie zodpovedných osôb pred súd;

3.  vyzýva nigérijskú vládu a orgány, aby spolupracovali s cieľom zaistiť bezpečný návrat dievčat domov, zlepšiť transparentnosť pri záchranných prácach a poskytovať primerané informácie, ako aj lekársku a psychologickú podporu rodinám unesených dievčat, aby sa skončila atmosféra podozrievania;

4.  je veľmi znepokojený, že organizácia Boko Haram sa v rámci svojej krvavej gerilovej kampane aktívne zameriava na ženy a deti, a odsudzuje zjavné porušovanie základných práv, čo potvrdzuje fakt, že Boko Haram bráni mladým dievčatám a chlapcom v prístupe k vzdelaniu;

5.  domnieva sa, že v Nigérii by sa mal v stave ozbrojeného konfliktu aktivovať mechanizmus monitorovania a podávania správ o závažnom porušovaní práv detí a že Detský fond OSN (UNICEF) by mal v súlade so svojím mandátom zvýšiť v tejto oblasti svoje kapacity;

6.  vyjadruje ďalej vážne znepokojenie nad správami o nútených prestúpeniach na islam a zavedení práva šaría ako súčasti stanoveného cieľa organizácie, ktorým je vytvorenie islamského kalifátu v severnej Nigérii;

7.  naliehavo vyzýva nigérijskú vládu a jej sily, aby zachovali zdržanlivosť v boji proti násiliu vzbúrencov a zabezpečili, aby boli všetky snahy o riešenie takéhoto násilia vykonávané v súlade so záväzkami nigérijskej vlády v rámci medzinárodného práva; žiada nigérijské orgány, aby vyšetrili správy o neprimeranom a bezohľadnom násilí vládnych síl vrátane vypaľovania domov a popravy podozrivých z organizácie Boko Haram, alebo dokonca občanov bez zjavnej väzby na organizáciu, a aby postavili páchateľov týchto trestných činov pred súd;

8.  vyzýva nigérijskú vládu, aby bojovala nielen proti vzbure Boko Haram, ale aj proti niektorým z jej základných príčin vrátane zaostalosti, rozsiahlej korupcie, sprenevery peňazí z ropy, radikalizácie a nedostatočných vyhliadok do budúcnosti, a žiada členské štáty, aby pomáhali Nigérii pri riešení týchto problémov;

9.  vyzýva ďalej nigérijské orgány, aby preklenuli ekonomickú priepasť medzi severom a juhom krajiny, a to aj poskytovaním lepšieho vzdelania a služieb zdravotnej starostlivosti na severe, a aby zabezpečili spravodlivé rozdeľovanie ziskov z ropného bohatstva prostredníctvom štátneho rozpočtu s cieľom zaistiť náležitý regionálny rozvoj;

10.  zdôrazňuje predovšetkým, že v záujme ukončenia beztrestnosti, posilnenia dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv obyvateľstva je dôležitý nezávislý, nestranný a dostupný súdny systém; požaduje preto prijatie opatrení na zlepšenie účinnosti a nezávislosti nigérijského súdneho systému ako prostriedku účinného využívania trestného práva v boji proti terorizmu;

11.  naliehavo vyzýva vládu Nigérie, aby uznala a rešpektovala slobodu tlače a médií a aby novinárom a reportérom umožnila prístup na frontové línie, keďže tlač a médiá môžu zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní zodpovednosti a dokumentovaní porušovania ľudských práv;

12.  opakuje svoju požiadavku týkajúcu sa zrušenia zákona o (zákaze) manželstva osôb rovnakého pohlavia spolu s oddielmi 214, 215 a 217 nigérijského trestného zákonníka, ktorý by osoby LGBT – štátnych príslušníkov Nigérie aj cudzincov – vystavil vážnemu riziku násilia a zatýkania;

13.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nárastom obchodovania s ľuďmi a zbraňami, s nárastom pašovania drog v regióne a s napojením týchto činností na islamský terorizmus; poukazuje ďalej na prepojenie militantných skupín Boko Haram, AQIM a Al Shabab v tejto nezákonnej činnosti; vyzýva nigérijskú vládu, aby v spolupráci s vládami Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), inými vládami a medzinárodnými agentúrami zlikvidovala tento obchod v rámci úsilia v boji proti šíreniu medzinárodného terorizmu, ako aj zdroje, ktoré ho financujú;

14.  naliehavo vyzýva ESVČ, Radu a Komisiu, aby spolupracovali s OSN a s ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom prerušiť financovanie a obmedziť pohyby organizácie Boko Haram, najmä jej vedenia;

15.  vyzýva ESVČ, Komisiu, členské štáty a medzinárodných partnerov, aby pokračovali v spolupráci s Nigériou, a to aj na prípade školáčok z Chiboku, dvojstranne i prostredníctvom regionálnych štruktúr a štruktúr OSN, v úsilí o uvoľnenie situácie, vo výcviku bezpečnostných síl a vzájomnom poskytovaní spravodajských informácií;

16.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby urýchlene uzavreli stratégiu pre Nigériu na roky 2014 – 2020 a aby stratégia zahŕňala podporu a pomoc zameranú na odstránenie základných príčin vzostupu Boko Haram;

17.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, federálnej vláde Nigérie, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Valnému zhromaždeniu OSN, spolupredsedom Parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ a Panafrickému parlamentu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0335.
(2) Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 97.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia