Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2717(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0025/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0009

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 54k
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg
Ukrainan tilanne
P8_TA(2014)0009RC-B8-0025/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Ukrainasta (2014/2717(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta, erityisesti 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(1),

–  ottaa huomioon G7-maiden johtajien Haagissa 24. maaliskuuta 2014 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 17. maaliskuuta, 14. huhtikuuta, 12. toukokuuta ja 23. kesäkuuta 2014 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon 20. maaliskuuta ja 27. kesäkuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon Ukrainan ennenaikaisia presidentinvaaleja seuranneen Etyjin/ODIHRin kansainvälisen vaalitarkkailuryhmän loppuraportin,

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy sopimus pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta, lopullisten osien allekirjoittamisen 27. kesäkuuta 2014,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 15. toukokuuta ja 15. kesäkuuta 2014 antamat raportit Ukrainan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2014 annetun Nato–Ukraina-komission julkilausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Ukrainalla on yhä edessään vakavia turvallisuuteen liittyviä, poliittisia ja sosioekonomisia haasteita; ottaa huomioon, että Itä-Ukrainan konflikti on vakava este maan kehitykselle ja vauraudelle;

B.  katsoo, että miehittämällä Krimin ja liittämällä sen itseensä Venäjä on rikkonut räikeästi kansainvälisiä oikeuksia ja omia kansainvälisiä sitoumuksiaan, jotka johtuvat YK:n peruskirjasta, Helsingin päätösasiakirjasta, Euroopan neuvoston perussäännöstä ja turvatakuita koskevasta vuoden 1994 Budapestin muistiosta, sekä kahdenvälisiä velvoitteitaan, jotka johtuvat vuoden 1997 kahdenvälisestä ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta;

C.  ottaa huomioon, että Petro Porošenko valittiin 25. toukokuuta 2014 Ukrainan uudeksi presidentiksi; toteaa, että Etyjin/ODIHRin johtama kansainvälinen vaalitarkkailuryhmä tarkkaili vaaleja ja – huolimatta vihamielisestä turvallisuusympäristöstä Itä-Ukrainassa ja Krimin laittomasta liittämisestä Venäjään – katsottiin, että ne olivat paljolti kansainvälisten sitoumusten mukaiset ja että niiden yhteydessä valtaosassa maata kunnioitetun perusvapauksia;

D.  ottaa huomioon, että vasta valittu Ukrainan presidentti esitteli Itä-Ukrainan tilanteen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi 15‑kohtaisen suunnitelman, jolla säilytettäisiin Ukrainan suvereniteetti, alueellinen koskemattomuus ja kansallinen yhtenäisyys ja joka perustui niiden henkilöiden armahtamiseen, jotka antautuisivat ja jotka eivät olisi syyllistyneet vakaviin rikoksiin, valvottujen käytävien perustamiseen venäläisten palkkasoturien vetäytymistä varten ja kattavan vuoropuhelun aloittamiseen;

E.  toteaa, että presidentti Porošenko julisti ensimmäisenä toimenpiteenä 20.–30. kesäkuuta 2014 voimassa olleen yksipuolisen tulitauon Ukrainan, Venäjän ja separatistien välisten neuvottelujen mahdollistamiseksi; toteaa, että Ukrainan hallituksen yksipuolisesti julistamaa tulitaukoa rikottiin useaan otteeseen, enimmäkseen separatistien taholta, ja se johti kuolonuhreihin molemmilla puolilla;

F.  ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2014 Venäjän federaation liittoneuvosto hyväksyi presidentti Putinin päätöksen, jolla luovuttiin oikeudesta lähettää aseistettuja venäläisjoukkoja Ukrainan alueelle;

G.  ottaa huomioon, että 27. kesäkuuta 2014 ulkoasiainneuvosto vahvisti komission analyysin, jonka mukaan Ukraina oli täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman ensimmäisen vaiheen kriteerit ja siirtynyt viisumivapautta koskevan prosessin toiseen vaiheeseen;

H.  ottaa huomioon, että EU ja Ukraina allekirjoittivat 27. kesäkuuta 2014 assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen loput määräykset; katsoo, että kyseisessä sopimuksessa tunnustetaan Ukrainan kansan voimakas halu asua maassa, jota johdetaan soveltamalla eurooppalaisia arvoja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta;

I.  toteaa, että presidentti Porošenko päätti käynnisti terrorismin torjuntaoperaation uudelleen separatistien kapinan kukistamiseksi maan itäosassa yksipuolisen tulitauon epäonnistuttua; toteaa, että Ukrainan armeija on onnistunut palauttamaan useita Itä-Ukrainan kaupunkeja hallintaansa ja pakottanut kapinalliset ja palkkasotilaat vetäytymään kohti Donetskia; toteaa kuitenkin väkivaltaisuuksien jatkuvan edelleen;

J.  ottaa huomioon, että Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan ulkoministerit tapasivat Berliinissä 2. heinäkuuta 2014 ja sopivat toimista, joilla pyritään saamaan aikaan kestävä molemminpuolinen aselepo Itä-Ukrainassa;

K.  toteaa, että presidentti Porošenko ilmoitti olevansa valmis toisen tulitauon julistamiseen kolmella ehdolla: kumpikin osapuoli tarkkailee tulitaukoa, kaikki panttivangit vapautetaan ja Etyj tarkkailee rajavalvonnan tehokkuutta;

L.  ottaa huomioon, että presidentti Porošenko ilmoitti 14. heinäkuuta 2014, että Venäjän armeijan upseereita sotii separatistikapinallisten rinnalla Ukrainan joukkoja vastaan ja että Venäjä on ottanut käyttöön uuden ohjusjärjestelmän; ottaa huomioon, että Nato-lähteiden mukaan Venäjän epäillään lähettäneen taistelupanssarivaunuja, tykistöä ja muita aseita kapinallisille ja sallineen venäläisten palkkasotilaiden ylittää raja ja liittyä kapinallisten miliisijoukkoihin;

M.  toteaa, että EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen/pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanoa käsitellyt EU:n, Ukrainan ja Venäjän välinen kolmen osapuolen kokous pidettiin Brysselissä 11. heinäkuuta 2014; katsoo, että tämä on hyödyllinen prosessi, joka voi auttaa selvittämään pitkään jatkuneet eriävät käsitykset, jos siinä selitetään assosiaatiosopimuksen/pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen edut ja otetaan huomioon kaikkien osapuolten kaikki oikeutetut huolenaiheet;

1.  pitää myönteisenä, että myös loput assosiaatiosopimuksen ja siihen sisältyvän pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen määräyksistä on allekirjoitettu, ja katsoo, että sopimus vauhdittaa poliittisia ja taloutta koskevia uudistuksia, edistää maan nykyaikaistamista, lujittaa oikeusvaltioperiaatetta ja elvyttää talouskasvua; ilmaisee tukensa Ukrainalle maan pyrkiessä alustavasti soveltamaan sopimusta; ilmoittaa saattavansa päätökseen omat kyseisen sopimuksen ratifiointia koskevat menettelynsä mahdollisimman pian; kehottaa jäsenvaltioita ja Ukrainaa ratifioimaan sopimuksen ripeästi, jotta se voidaan panna kokonaisuudessaan täytäntöön mahdollisimman pian; korostaa, että assosiaatiosopimus/vapaakauppasopimus ei ole mitenkään yhteydessä Natoon liittymiseen;

2.  pitää erittäin myönteisenä myös assosiaatiosopimusten allekirjoittamista Georgian ja Moldovan kanssa, sillä tämä merkitsee uutta aikakautta näiden maiden ja EU:n poliittisissa ja taloudellisissa suhteissa; edellyttää näiden sopimusten ripeää ratifioimista ja pitää myönteisenä, että Moldovan parlamentti on jo tehnyt näin; torjuu Venäjän ”rankaisevat” kauppatoimet kyseisiä EU:n kanssa assosiaatiosopimuksia allekirjoittaneita maita vastaan, sillä sopimukset eivät uhkaa Venäjää; korostaa, että kyseiset toimet ovat vastoin Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä ja että niiden tarkoitusperät ovat poliittiset, joten niitä ei voida hyväksyä;

3.  pitää myönteisenä, että Petro Porošenko valittiin ensimmäisellä kierroksella Ukrainan presidentin virkaan oikeudenmukaisissa ja demokraattisissa vaaleissa; toteaa vaalituloksen osoittavan, että väestö tukee selvästi maansa mahdollisuutta eurooppalaiseen ja demokraattiseen kehitykseen;

4.  tukee rauhansuunnitelmaa, joka tarjoaa merkittävän tilaisuuden tilanteen liennyttämiseen ja rauhaan; kannattaa presidentti Porošenkon päättäväisiä toimia Ukrainan yhtenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi; pitää myönteisenä, että presidentti on sitoutunut paneutumaan järjestelmällisen korruption ja julkisten varojen väärinkäytön ongelmaan; on edelleen sitä mieltä, että Venäjä on mukana sotilaallisessa toiminnassa ja asetoimituksissa; kehottaa Venäjää täyttämään kansainväliset velvoitteensa, sitoutumaan aidosti rauhanomaisen ratkaisun puolesta käytäviin neuvotteluihin ja käyttämään todellista vaikutusvaltaansa kaikkien väkivaltaisuuksien lopettamiseksi;

5.  kehottaa Kaakkois-Ukrainan tilanteen ratkaisemista käsittelevää kolmen osapuolen yhteysryhmää kokoontumaan uudelleen ja puoltaa uusien viestintätapojen käyttöönottoa osapuolten välillä;

6.  korostaa, että on Ukrainan kansan perusoikeus päättää vapaasti maansa taloudellisesta ja poliittisesta tulevaisuudesta, ja vakuuttaa jälleen, että Ukrainalla on oikeus itsepuolustukseen YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti; muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö kannattaa Ukrainan yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; kehottaa Ukrainan turvallisuuspalvelua kunnioittamaan täysimääräisesti kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä toteuttaessaan niin kutsuttuja terrorismin vastaisia operaatioita ja korostaa tarvetta suojella siviiliväestöä; kehottaa kapinallisia ja palkkasotilaita menettelemään samalla tavalla ja pidättymään siviilien käytöstä ihmiskilpenä; korostaa tarvetta löytää kriisiin poliittinen ratkaisu ja kehottaa kaikkia osapuolia osoittamaan malttia ja pitämään kiinni tulitauosta, joka on aloitettava mahdollisimman pian ja jota on ehdottomasti noudatettava;

7.  tuomitsee Venäjän voimatoimet Krimillä ja pitää niitä kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden vakavana rikkomisena ja torjuu Venäjän ulkosuhteissaan noudattaman politiikan, jossa se asettaa muut toteutuneiden tosiasioiden eteen; pitää Krimin liittämistä Venäjään laittomana ja kieltäytyy tunnustamasta Venäjän de facto ‑hallintoa niemimaalla; pitää myönteisenä päätöstä kieltää sellaisten hyödykkeiden vieminen Krimin ja Sevastopolin alueelta, joissa ei ole ukrainalaista sertifikaattia, ja kannustaa muita maita ottamaan käyttöön vastaavia toimia YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 mukaisesti;

8.  tuomitsee Itä-Ukrainassa jatkuvat väkivaltaisuudet ja päivittäiset ihmisuhrit, kotien ja omaisuuden tuhoamisen ja sen, että useat tuhannet siviilit ovat joutuneet pakenemaan konfliktialueilta turvallisemmille alueille; suhtautuu myönteisesti Ukrainan osoittamaan hyvään tahtoon, kun se otti yksipuolisesti käyttöön tulitauon, ja pitää valitettavana, että kapinalliset ja palkkasotilaat kieltäytyivät toimimasta samoin; on syvästi huolissaan tavallisten ihmisten turvallisuudesta, jotka ovat jääneet loukkuun Donetskin ja Luhanskin alueille; pitää valitettavana ihmishenkien menetystä ja sitä, että uhrien joukossa on ollut lapsia; esittää vilpittömät surunvalittelunsa heidän omaisilleen; tuomitsee kaikenlaisen vihollisuuksien kohdistamisen siviiliväestöön ja kehottaa tiukasti noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

9.  kehottaa Venäjää tukemaan rauhansuunnitelmaa tosissaan ja päättäväisesti, hyväksymään toimenpiteitä oman Ukrainan-vastaisen rajansa valvonnan tehostamiseksi ja laittomien aseistettujen ryhmien sekä aseiden ja muiden tarvikkeiden maahan virtaamisen, vihamielisten toimien ja soluttautumisen pysäyttämiseksi, vähentämään välittömästi joukkojaan ja vetämään ne pois Ukrainan vastaiselta rajaltaan; kehottaa Venäjää käyttämään valtaansa kapinallisiin ja näiden palkkasotilaisiin, jotta ne noudattaisivat tulitaukoa, laskisivat aseensa ja vetäytyisivät Venäjälle erillisen turvakäytävän läpi Porošenkon rauhansuunnitelmassa esitetyn tarjouksen mukaisesti ensimmäisenä pitkään odotettuna konkreettisena toimena, jolla Venäjä osoittaa pyrkivänsä tosissaan liennyttämään kriisiä;

10.  pitää valitettavana, että Ukrainan ilmavoimien lentäjä Nadija Savtšenko pidätettiin laittomasti Venäjällä, ja vaatii hänen välitöntä vapauttamistaan ja kaikkien Ukrainassa tai Venäjällä panttivankeina pidettävien vapauttamista;

11.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) lisäämään osallistumistaan ja näkyvyyttään kriisin ratkaisemiseksi perustetuissa vuoropuhelumekanismeissa, myös yhteysryhmässä;

12.  pitää myönteisenä, että nykyiset pakotteet on ulotettu yhteentoista uuteen henkilöön, joista useimmat ovat separatistien niin kutsuttuja viranomaisia; pitää myönteisenä, että neuvosto, EUH ja jäsenvaltiot ovat valmistelemassa Venäjää vastaan uusia pakotteita, joihin olisi sisällytettävä talous-, rahoitus- ja energia-alan pakotteita sekä aseiden ja kaksikäyttötekniikan vientikielto; kehottaa yhteisesti kieltämään aseiden myynnin Venäjälle ja vaatii soveltamaan kieltoa, kunnes tilanne Itä-Ukrainassa on normalisoitunut; varoittaa, että Venäjän mahdollisesti toteuttamat lisätoimet Ukrainan vakauden horjuttamiseksi johtavat uusiin ja pitkälle ulottuviin seurauksiin EU:n ja Venäjän suhteissa;

13.  vaatii, että neuvosto kehottaa Venäjää täyttämään kansainvälisen oikeuden mukaiset velvollisuutensa ja soveltaa kolmannen vaiheen pakotteita, mikäli tilanne niin edellyttää;

14.  kehottaa Eurooppa-neuvostoa hyväksymään johdonmukaisemman ja tiukemman strategian Ukrainan kriisiin ja erityisesti Venäjän hallituksen toimintatapaan ja esiintymään yksimielisenä näissä kysymyksissä, mukaan lukien EU:n energiavarmuutta koskevat asiat; pitää valitettavana, että eräät jäsenvaltiot osoittavat tässä suhteessa epäyhtenäisyyttä ja solidaarisuuden puutetta suhteessa EU:hun;

15.  kannattaa uudistettua ja yhteisesti sovittua tulitaukoa, jotta voidaan vakauttaa turvallisuustilanne, purkaa aidosti eskaloitumista sekä edistää presidentti Porošenkon rauhansuunnitelmaa, jossa edellytetään tulitauon molemminpuolista noudattamista, panttivankien vapauttamista ja Etyjin tarkkailussa olevaa tehokasta rajavalvontaa; pitää myönteisenä Ukrainan armeijan viimeaikaista menestystä Itä-Ukrainassa sen kyettyä palauttamaan useita tärkeitä kaupunkeja hallintaansa;

16.  katsoo vakaasti, että Etyjin erityistarkkailuoperaation roolia olisi vahvistettava ja sille olisi annettava lisävälineitä ja ‑rahoitusta Ukrainan tukemiseksi raja-alueidensa turvaamisessa ja valvonnassa;

17.  muistuttaa Ukrainan hallitusta siitä, että maassa on toteutettava kiireesti taloudellisia ja poliittisia uudistuksia; huomauttaa, että kansallisia uudistuksia ei pitäisi käynnistää ainoastaan ulkoisesta painostuksesta vaan kansalaisten vahva kannatus olisi saatava niiden taakse kestävien taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien luomiseksi maata nykyaikaistamalla;

18.  vaatii riippumatonta ja puolueetonta tutkintaa kaikista kuolemaan johtaneista tapahtumista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joita on tehty marraskuusta 2013 alkaen koko Ukrainassa; vaatii, että tutkintaan sisältyy vahva kansainvälinen panos, että se tehdään Euroopan neuvoston valvonnassa ja että rikoksista vastuulliset saatetaan oikeuden eteen; on vakuuttunut siitä, että näiden rikosten tehokas tutkinta on ainoa keino auttaa Ukrainan yhteiskuntaa sekä uhrien perheitä ja ystäviä saamaan takaisin luottamus instituutioihin;

19.  muistuttaa, että on välttämätöntä lopettaa ihmisoikeuksien järjestelmälliset ja rakenteelliset loukkaukset, huono hallinto, laajalle levinnyt korruptio ja valtava varjotalous Ukrainassa; painottaa meneillään olevan perustuslakiuudistuksen merkitystä Ukrainassa ja sitä, että on tärkeää tukea kansalaisyhteiskunnan kehittymistä, jotta voidaan saavuttaa todellinen osallistava demokratia, jossa edistetään ja suojellaan ihmisoikeuksia, varmistetaan oikeus ja hyvä hallinto kaikille kansalaisille maan kaikilla alueilla ja siten edistetään maan turvallisuutta ja vakautta; kehottaa antamaan syrjinnän kieltävää eurooppalaisten normien mukaista lainsäädäntöä;

20.  korostaa, että yhteiskunnan eri yhteisöjen välillä tarvitaan luottamuksen rakentamista, ja kehottaa käynnistämään kestävän sovintoprosessin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää käynnistää osallistava kansallinen vuoropuhelu välttäen propagandaa, vihapuhetta ja retoriikkaa – myös Venäjän taholta – joka saattaa entisestään kärjistää konfliktia;

21.  katsoo, että on erittäin tärkeää aloittaa asteittainen prosessi keskusvallan hajauttamiseksi alue- ja kunnallishallinnolle heikentämättä sisäisen toimivaltajaon tasapainoa tai valtion tehokasta toimintaa;

22.  pitää myönteisenä, että julkisia hankintoja koskeva laki on hyväksytty, ja kehottaa panemaan sen huolellisesti täytäntöön; odottaa, että perustetaan pikaisesti poliittisesti riippumaton korruptiontorjuntavirasto, jolla on valtuudet tutkia korruptiotapauksia;

23.  painottaa, että olisi lujitettava oikeusvaltiota, myös oikeuslaitoksen uudistuksella, joka edistäisi kansalaisten luottamuksen palauttamista oikeuslaitokseen, ja että olisi vähennettävä poliitikkojen ja armeijan vaikutusvaltaa lainvalvontaelinten rakenteessa;

24.  pitää myönteisenä päätöstä toteuttaa Ukrainassa tuntuva siviilioperaatio yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita nopeuttamaan operaation käynnistämistä; katsoo, että operaatiota varten on annettava kunnianhimoisten tavoitteiden mukaiset valtuudet, jotta ukrainalaisia voidaan tehokkaasti auttaa tarvittavissa perusteellisissa pyrkimyksissä maan tilanteen vakauttamiseksi;

25.  kannattaa edelleen presidentti Porošenkon aikomusta järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit; korostaa, että nämä vaalit on järjestettävä Venetsian komission suositusten mukaisesti;

26.  pitää erittäin huolestuttavana, että Itä-Ukrainan ja Krimin ihmisoikeustilanne ja humanitaarinen tilanne ovat huonontuneet Venäjän lietsomien kapinallisten ja palkkasotilaiden vuoksi, ja korostaa erityisesti kidutuksia, tappoja, toimittajien ja aktivistien katoamisia ja panttivankien ottamista, mukaan luettuna lapsien sieppaaminen; edellyttää, että Ukrainan viranomaiset suojelevat siviilejä paremmin ja turvaavat humanitaarisen avun kyseisillä alueilla;

27.  kiinnittää tässä yhteydessä huomiota Amnesty Internationalin hiljattain julkaisemaan raporttiin ja tuomitsee jyrkästi sieppaukset, julmat pahoinpitelyt, kidutuksen, murhat, laittomat teloitukset ja muut vakavat ihmisoikeusrikkomukset ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joita on kohdistettu viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana aktivisteihin, mielenosoittajiin, toimittajiin ja moniin muihin kansalaisiin, jotka eivät ole osallistuneet Itä-Ukrainan konfliktiin, ja joihin ovat syyllistyneet pääasiassa aseistautuneet separatistit ja joissakin tapauksissa myös hallituksen joukot; tukee Ukrainan hallitukselle esitettyä pyyntöä luoda yksi ja säännöllisesti ajan tasalle saatettava rekisteri ilmoitetuista sieppauksista ja tutkia perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki väitteet voimankäytöstä, pahoinpitelystä ja kidutuksesta;

28.  korostaa, että on tarpeen löytää selkeä, oikeudenmukainen ja vakaa ratkaisu kaasutoimitusten varmuuden takaamiseksi Venäjältä Ukrainaan, sillä se on tarvittava edellytys Ukrainan talouden kehittymiselle ja vakaudelle; katsoo, että EU:n olisi jatkossakin edistettävä sellaisen sopimuksen tekemistä, jonka turvin Ukraina voi maksaa kaasuostoistaan kilpailukykyisen hinnan, johon ei liity poliittisia tarkoitusperiä; painottaa, että energiavarojen käyttö ulkopolitiikan välineenä heikentää pitkällä aikavälillä Venäjän uskottavuutta EU:n luotettavana kauppakumppanina, ja korostaa, että etusijalle on asetettava lisätoimenpiteet, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta Venäjän kaasusta;

29.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävät kaasutoimitukset unionin naapurimaista tulevien kaasun käänteisvirtausten avulla; pitää siten myönteisenä, että Slovakian tasavalta ja Ukraina ovat laatineet käänteisvirtauksia koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan, ja katsoo, että tämän pitäisi kannustaa Ukrainaa luomaan avoin ja luotettava kaasunsiirtojärjestelmä; palauttaa mieliin, että energiayhteisöllä on tärkeä merkitys ja että Ukraina toimii yhteisön puheenjohtajamaana vuonna 2014; pitää myönteisenä, että Ukrainan kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen osa komission kesäkuussa 2014 esittelemää Euroopan energiaturvallisuusstrategiaa;

30.  pitää myönteisenä, että Ukraina siirtyi äskettäin viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman toiseen vaiheeseen ja siten vahvisti uudelleen pyrkivänsä luomaan tarvittavan lainsäädännöllisen, poliittisen ja institutionaalisen järjestelmän; muistuttaa olevansa vakaasti sitä mieltä, että lopullisena tavoitteena olisi oltava viisumivapausjärjestelmän pikainen käyttöön ottaminen; kehottaa sillä välin ottamaan viipymättä käyttöön hyvin yksinkertaisia ja edullisia viisumien väliaikaisia myöntämismenettelyjä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla;

31.  pitää myönteisenä, että komissio on perustanut Ukrainan tukiryhmän, jonka avulla varmistetaan, että Ukrainan viranomaiset saavat kaikkea tarvitsemaansa apua toteuttaessaan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, ja jonka tehtävänä on panna täytäntöön eurooppalainen uudistusohjelma;

32.  korostaa tarvetta puolustaa unionin etuja ja arvoja ja edistää vakautta, hyvinvointia ja demokratiaa Euroopan mantereen maissa;

33.  muistuttaa, että assosiaatiosopimukset Ukrainan ja muiden itäisen kumppanuuden maiden kanssa eivät ole EU:n ja näiden maiden välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa tässä yhteydessä, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Georgia, Moldova ja Ukraina – kuten mitkä tahansa muut Euroopan valtiot – voivat halutessaan tavoitella unionin jäsenyyttä ja hakea sitä sillä edellytyksellä, että ne noudattavat demokratian periaatteita, kunnioittavat perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistavat oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö