Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2717(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0025/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0009

Priimti tekstai
PDF 222kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras
Padėtis Ukrainoje
P8_TA(2014)0009RC-B8-0025/2014

2014 m. liepos 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Ukrainos (2014/2717(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, dėl Rytų partnerystės ir dėl Ukrainos, visų pirma į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo(1),

–  atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto (G7) vadovų per 2014 m. kovo 24 d. susitikimą Hagoje pateiktą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 17 d., balandžio 14 d., gegužės 12 d. ir birželio 23 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 20 d. ir birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos galutines išvadas, susijusias su pirmalaikiais Ukrainos prezidento rinkimais,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2014 m. birželio 27 d. buvo pasirašytos paskutiniosios ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo dalys,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisarės 2014 m. gegužės 15 d. ir birželio 15 d. ataskaitas apie žmogaus teisių padėtį Ukrainoje,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 1 d. NATO ir Ukrainos komisijos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Ukraina ir toliau susiduria su rimtomis saugumo, politinėmis ir socialinėmis bei ekonominėmis problemomis; kadangi konfliktas Rytų Ukrainoje yra rimta kliūtis šalies vystymuisi ir klestėjimui;

B.  kadangi Rusijos įvykdyta Krymo okupacija ir aneksija yra tarptautinės teisės ir Rusijos tarptautinių įsipareigojimų, prisiimtų pagal JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą, Europos Tarybos statutą ir 1994 m. Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų, taip pat dvišalių įsipareigojimų pagal 1997 m. dvišalę draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį, pažeidimas;

C.  kadangi 2014 m. gegužės 25 d. Petro Porošenka išrinktas naujuoju Ukrainos prezidentu; kadangi rinkimus stebėjo tarptautinė rinkimų stebėjimo misija, kuriai vadovavo ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras, ir nepaisant nepalankios saugumo padėties Rytų Ukrainoje ir Rusijos įvykdyto Krymo užėmimo manoma, kad rinkimai iš esmės atitiko tarptautinius įsipareigojimus ir jų metu didžiojoje šalies dalyje buvo gerbiamos pagrindinės laisvės;

D.  kadangi naujasis prezidentas paskelbė 15 punktų taikos planą padėčiai rytų regionuose sureguliuoti, pagal kurį būtų išsaugotas Ukrainos suverenitetas, teritorinis vientisumas ir nacionalinė vienybė ir kuris grindžiamas pasidavusių ir nepadariusių sunkių nusikaltimų atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės, kontroliuojamų koridorių samdiniams iš Rusijos pasitraukti nustatymu ir įtraukaus dialogo su taikiais gyventojais pradėjimu;

E.  kadangi Prezidentas P. Porošenka visų pirma vienašališkai paskelbė paliaubas 2014 m. birželio 20 – 30 d., taip sudarydamas galimybę surengti Ukrainos, Rusijos ir separatistinių jėgų konsultacijas; kadangi Ukrainos vyriausybės vienašališkai paskelbtos paliaubos buvo nuolat pažeidžiamos, daugiausia separatistų, tai lėmė abiejų konfliktuojančių šalių žmonių žūtis;

F.  kadangi 2014 m. birželio 25 d. Rusijos Federacijos Taryba pritarė Prezidento V. Putino sprendimui atsisakyti teisės siųsti Rusijos ginkluotąsias pajėgas į Ukrainos teritoriją;

G.  kadangi 2014 m. birželio 27 d. Užsienio reikalų taryba patvirtino Komisijos analizę, kad Ukraina atitiko visus vizų režimo liberalizavimo veiksmų plano pirmojo etapo kriterijus ir pradėjo antrąjį vizų režimo liberalizavimo proceso etapą;

H.  kadangi 2014 m. birželio 27 d. ES ir Ukraina pasirašė likusias Asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo nuostatas; kadangi šiuo susitarimu pripažintas Ukrainos žmonių siekis gyventi šalyje, kurioje įtvirtintos Europos vertybės, demokratija ir teisės viršenybė;

I.  kadangi Prezidentas P. Porošenka nusprendė atnaujinti kovos su terorizmu veiksmus, kuriais nepavykus vienašalėms paliauboms siekiama numalšinti separatistų sukilimą rytinėje šalies dalyje; kadangi Ukrainos armija atgavo kelių Rytų Ukrainos miestų kontrolę, privertusi sukilėlius ir samdinius pasitraukti į Donecką; kadangi vis dėlto smurtas ir toliau tęsiasi;

J.  kadangi 2014 m. liepos 2 d. Berlyne susitiko Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai ir susitarė dėl priemonių rinkinio, kuriuo Rytų Ukrainoje siekiama nustatyti tvarias dvišales paliaubas;

K.  kadangi prezidentas P. Porošenka išreiškė pasiryžimą paskelbti antras paliaubas, jei bus įvykdytos trys sąlygos, t. y. paliaubų laikysis abi šalys, visi įkaitai bus paleisti ir ESBO stebės veiksmingą sienos kontrolę;

L.  kadangi prezidentas P. Porošenka 2014 m. liepos 14 d. paskelbė, jog Rusijos štabo karininkai ir sukilėliai separatistai kaunasi su Ukrainos pajėgomis ir kad nustatyta nauja Rusijos raketų sistema; kadangi, remiantis NATO šaltiniais, įtariama, kad Rusija sukilėliams siunčia pagrindinių kovos tankų, artilerijos ir kitų ginklų ir leidžia samdiniams iš Rusijos pereiti sieną ir prisijungti prie sukilėlių karinių grupuočių;

M.  kadangi 2014 m. liepos 11 d. Briuselyje surengtos trišalės ES, Ukrainos ir Rusijos konsultacijos dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo bei išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo; mano, kad tai naudingas procesas, kuris galėtų padėti užbaigti ilgalaikius nesusipratimus, nes būtų paaiškinti asociacijos susitarimo bei išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo privalumai ir atsižvelgta į visų šalių teisėtus interesus;

1.  džiaugiasi, kad pasirašytos likusios Asociacijos susitarimo nuostatos, įskaitant Išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą, ir yra įsitikinęs, kad šis susitarimas bus politinių ir ekonominių reformų, kuriomis bus užtikrintas modernizavimas, sustiprinta teisės viršenybė ir skatinamas ekonomikos augimas, varomoji jėga; išreiškia paramą Ukrainai, toliau laikinai taikančiai minėtą susitarimą; skelbia, kad Europos Parlamentas kaip galima greičiau užbaigs šio susitarimo ratifikavimo procedūras; ragina valstybes nares ir Ukrainą skubiai ratifikuoti minėtą susitarimą, kad būtų galima jį kuo greičiau visapusiškai įgyvendinti; pabrėžia, jog asociacijos susitarimas ir (arba) išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas niekaip nesusijęs su NATO integracija;

2.  taip pat palankiai vertina asociacijos susitarimų su Gruzija ir Moldova, žyminčių šių šalių ir ES politinių ir ekonominių santykių naujos eros pradžią, pasirašymą; ragina juos skubiai ratifikuoti ir džiaugiasi, kad Moldovos parlamentas jau tai padarė; prieštarauja baudžiamosioms prekybos priemonėms, kurias Rusija taiko toms šalims, kurios pasirašė asociacijos susitarimus su ES, nes šie susitarimai nekelia grėsmės Rusijai; pabrėžia, kad šie veiksmai prieštarauja Pasaulio prekybos organizacijos nustatytoms taisyklėms, jų motyvas yra politinis ir todėl jie yra nepriimtini;

3.  sveikiną Petro Porošenką, jau per pirmąjį teisingų ir demokratinių rinkimų turą išrinktą eiti Ukrainos prezidento pareigas; pažymi, kad rinkimų rezultatai rodo, jog gyventojai labai remia šalies europinę ir demokratinę perspektyvą;

4.  pritaria taikos planui, nes jis yra geriausia galimybė norint sumažinti padėties eskalavimą ir siekti taikos; pritaria prezidento P. Porošenkos ryžtingiems veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti Ukrainos vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą; pritaria jo įsipareigojimui spręsti sisteminės korupcijos ir viešųjų lėšų išeikvojimo problemas; pakartoja, kad Rusija dalyvauja kariniuose veiksmuose ir susijusi su tiekimu; ragina Rusiją vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus, iš tiesų įsipareigoti dalyvauti taikaus problemos sprendimo derybose ir pasinaudoti savo tikrąja galia, kad būtų nutraukta bet kokia prievarta;

5.  ragina surengti naują Trišalės ryšių grupės susitikimą pietryčių Ukrainos konflikto sureguliavimo klausimu ir remia naujus šalių bendravimo būdus;

6.  pabrėžia Ukrainos žmonių pagrindinę teisę laisvai apsispręsti dėl savo šalies ekonominės bei politinės ateities ir dar kartą patvirtina Ukrainos teisę į savigyną, laikantis JT Chartijos 51 straipsnio; pakartoja, kad tarptautinė bendruomenė pritaria Ukrainos vienybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui; ragina Ukrainos saugumo tarnybas vykdant vadinamąsias kovos su terorizmu operacijas visiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės (THT) ir tarptautinės žmogaus teisių teisės (TŽTT) ir pabrėžia, jog būtina ginti civilius gyventojus; ir ragina sukilėlius ir samdinius daryti tą patį ir nenaudoti civilių gyventojų kaip gyvo skydo; pabrėžia, kad reikia ieškoti politinio krizės sprendimo ir ragina abi šalis pademonstruoti santūrumą ir nepažeisti ugnies nutraukimo, kurį būtina paskelbti ir griežtai vykdyti kiek galima greičiau;

7.  smerkia Rusijos agresiją Kryme kaip sunkų Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pagal tarptautinę teisės pažeidimą ir nepritaria Rusijos įvykusio fakto (pranc. fait accompli) politikai santykių su užsienio šalimis srityje; mano, kad Krymo aneksija yra neteisėta ir atsisako pripažinti de facto Rusijos valdžią pusiasalyje; palankiai vertina sprendimą uždrausti iš Krymo ir Sevastopolio importuoti prekes, kurioms nėra išduotas Ukrainos sertifikatas, ir ragina kitas šalis pradėti taikyti panašaus pobūdžio priemones laikantis JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 68/262;

8.  smerkia besitęsiantį smurtą ir tai, kad Rytų Ukrainoje kasdien žūsta žmonės, naikinami namai ir nuosavybė ir daugelis tūkstančių civilių gyventojų bėga iš konfliktų zonų į saugias teritorijas; palankiai vertina Ukrainos parodytą gerą valią vienašališkai paskelbiant paliaubas ir apgailestauja, kad sukilėliai ir samdiniai atsisakė sekti šiuo pavyzdžiu; yra labai susirūpinęs dėl paprastų žmonių, kurie lieka įstrigę Donecko ir Luhansko srityse, saugumo; apgailestauja dėl žuvusiųjų ir dėl to, kad tarp aukų buvo vaikų; reiškia nuoširdžią užuojautą jų šeimos nariams; smerkia bet kokį taikymąsi į civilius gyventojus ir ragina griežtai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės;

9.  ragina Rusiją iš tiesų ryžtingai remti taikos planą, nustatyti veiksmingos savo sienos su Ukraina kontrolės priemones ir nutraukti neteisėtų ginkluotų kareivių, ginklų ir įrangos srautą į šią šalį, priešiškus veiksmus ir infiltraciją, nedelsiant sumažinti savo karines pajėgas prie Ukrainos sienos ir išvesti karius iš šios teritorijos, pasinaudoti savo įtaka sukilėliams ir samdiniams ir priversti juos laikytis paliaubų, sudėti ginklus ir pasitraukti atgal į Rusiją pasitraukimo koridoriumi, kaip numatyta pagal P. Porošenkos taikos planą; tai būtų pirmieji ilgai laukti konkretūs veiksmai, kurie parodytų, kad Rusijos ketinimai sušvelninti krizę yra rimti;

10.  smerkia neteisėtą Ukrainos oro pajėgų pilotės Nadios Savčenko sulaikymą Rusijoje ir reikalauja ją nedelsiant paleisti, taip pat paleisti visus įkaitus, laikomus Ukrainoje arba Rusijoje;

11.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) stiprinti savo vaidmenį ir didinti matomumą krizės išsprendimo tikslais nustatytuose mechanizmuose, įskaitant Ryšių grupę;

12.  pritaria tam, kad išplėstas dabartinių sankcijų taikymas dar 11 asmenų, kurių dauguma yra vadinamųjų separatistų valdžios institucijų pareigūnai; pritaria parengiamiesiems veiksmams, kurių ėmėsi Taryba, EIVT ir valstybės narės siekdamos taikyti Rusijai papildomas sankcijas, kurios turėtų apimti ekonomikos, finansų ir energetikos sektorius, taip pat ginklų ir dvejopo naudojimo technologijų embargą; ragina taikyti kolektyvinį ginklų pardavimo Rusijai draudimą ir reikalauja jį taikyti tol, kol padėtis Rytų Ukraina nebus normalizuota; įspėja, kad bet kokie tolesni Rusijos veiksmai siekiant destabilizuoti Ukrainą susilauks papildomų sankcijų ir rimtų pasekmių ES ir Rusijos santykiams;

13.  reikalauja, kad Taryba paragintų Rusijai vykdyti savo pareigas pagal tarptautinę teisę ir kad prireikus Taryba taikytų trečiojo etapo sankcijas;

14.  ragina Europos Vadovų Tarybą laikytis labiau suderintos ir griežtesnės strategijos ir laikytis bendros pozicijos dėl Ukrainos krizės ir Rusijos vyriausybės elgesio, įskaitant klausimus, susijusius su ES energetiniu saugumu; apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės narės yra nevieningos šiuo klausimu ir kad nepakanka solidarumo ES mastu;

15.  pritaria atnaujintoms abipusiai sutartoms paliauboms siekiant stabilizuoti saugumo padėtį, tikrai sumažinti padėties eskalavimą ir suteikti postūmį prezidento P. Porošenkos taikos plano įgyvendinimui, tačiau siekiant tikslų būtina, kad abi šalys laikytųsi paliaubų, kad būtų paleisti įkaitai ir kad ESBO stebėtų veiksmingą sienos kontrolę; palankiai vertina Ukrainos pajėgų naujausius pasiekimus Rytų Ukrainoje ir tai, kad šios pajėgos atgavo kelių labai svarbių miestų kontrolę;

16.  tvirtai tiki, kad ESBO specialiosios stebėjimo misijos vaidmuo turi būti sutvirtintas, padidinant jos materialinius ir finansinius išteklius, taip sudarant galimybes Ukrainai saugoti ir stebėti prie valstybinės sienos esančius regionus;

17.  primena Ukrainos vyriausybei, kad reikia nedelsiant įvykdyti vidaus ekonomines ir politines reformas; atkreipia dėmesį į tai, kad vidaus reformos neturėtų būti inicijuojamos vien tik atsižvelgiant į išorės spaudimą, bet turėtų būti grindžiamos tvirta visuomenės parama ir jas vykdant turėtų būti siekiama modernizuoti šalį ir taip kurti tvarias ekonomines ir socialines galimybes;

18.  ragina atlikti visų nuo 2013 m. lapkričio mėn. visoje Ukrainoje mirtis sukėlusių įvykių ir nusikaltimų žmoniškumui nepriklausomą ir nešališką tyrimą, įtraukiant stiprų tarptautinį aspektą ir tyrimą vykdant su Europos Tarybos priežiūra, taip siekiant, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; yra įsitikinęs, kad tik veiksmingas šių nusikaltimų tyrimas padės Ukrainos visuomenei ir nukentėjusiųjų šeimoms bei draugams atgauti pasitikėjimą institucijomis;

19.  primena, kad reikia Ukrainoje nutraukti sisteminį ir struktūrinį žmogaus teisių apribojimą, įveikti blogą valdymą, plačiai paplitusią korupciją ir milžinišką šešėlinę ekonomiką; pabrėžia Ukrainoje vykstančio konstitucinės reformos proceso svarbą ir tai, jog svarbu remti pilietinės visuomenės vystymąsi siekiant tikros dalyvaujamosios demokratijos, kuri skatintų ir gintų visų žmonių visuose šalies regionuose žmogaus teises, užtikrintų teisingumą ir gerą valdymą ir taip prisidėtų prie šalies saugumo ir stabilumo; ragina laikantis Europos standartų priimti antidiskriminacinius įstatymus;

20.  pabrėžia, kad reikia didinti įvairių visuomenės bendruomenių pasitikėjimą ir ragina vykdyti tvarų susitaikymo procesą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu užmegzti įtraukų nacionalinį dialogą ir vengti propagandos, neapykantą kurstančių kalbų ir retorikos, taip pat ir iš Rusijos pusės, kurie gali dar labiau pagilinti konfliktą;

21.  mano, kad itin svarbu pradėti palaipsniui centrinę valdžią decentralizuoti į regionų ir vietos savivaldos administracijas, nepažeidžiant vidaus valdžios pusiausvyros arba tinkamos valstybės veiklos;

22.  džiaugiasi, kad priimtas viešųjų pirkimų įstatymas, ir ragina stropiai jį įgyvendinti; tikisi, kad bus skubiai įsteigta politiškai nepriklausoma kovos su korupcija agentūra, turinti įgaliojimus tirti korupcinę elgseną;

23.  pabrėžia, kad reikia stiprinti teisės viršenybės principą, taip pat vykdant teismų sistemos reformą, kuri padėtų atkurti piliečių pasitikėjimą teismų sistema, ir kad reikia depolitizuoti ir demilitarizuoti teisėsaugos institucijų struktūrą;

24.  pritaria sprendimui įkurdinti Ukrainoje tvirtą civilinę bendros saugumo ir gynybos politikos misiją; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paspartinti šios misijos dislokavimą; yra įsitikinęs, jog šiai misijai reikia suteikti plačius įgaliojimus, kad ji galėtų veiksmingai remti ukrainiečius, dedančius visas pastangas, būtinas siekiant stabilizuoti padėtį šalyje;

25.  pakartoja, kad pritaria prezidento P. Porošenkos norui surengti išankstinius parlamento rinkimus; pabrėžia tai, jog šie rinkimai turi būti vykdomi laikantis Venecijos komisijos rekomendacijų;

26.  reiškia didelį susirūpinimą, kad dėl Rusijos kurstomų sukilėlių ir samdinių Rytų Ukrainoje ir Kryme blogėja žmogaus teisių ir humanitarinė padėtis, ypač dėl kankinimų, žudymų, žurnalistų ir aktyvistų dingimų bei imamų įkaitų, įskaitant vaikų grobimo atvejus; ragina geriau apsaugoti civilius gyventojus, taip pat ragina Ukrainos valdžios institucijas teikti humanitarinę pagalbą susijusiuose regionuose;

27.  šiuo atžvelgiu atkreipia dėmesį į naujausią organizacijos „Amnesty International“ ataskaitą ir ryžtingai smerkia pagrobimus, negailestingą mušimą, kankinimą, žudymą, neteismines egzekucijas ir kitus rimtus žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus aktyvistų, protestuotojų, žurnalistų ir daugelio kitų piliečių, nedalyvaujančių Rytų Ukrainos konflikte, atžvilgiu, kurie padaryti per pastaruosius tris mėnesius, daugiausia ginkluotų separatistų ir tam tikrais atvejais ir vyriausybės pajėgų; remia Ukrainos vyriausybei skirtą raginimą sukurti vieną ir reguliariai atnaujinamą pagrobimų, apie kuriuos pranešama, registrą ir atlikti išsamų ir nešališką visų įtariamų piktnaudžiavimų jėga, netinkamo elgesio ar kankinimo tyrimą;

28.  pabrėžia, kad būtina rasti aiškų, sąžiningą ir stabilų sprendimą siekiant užtikrinti saugų dujų tiekimą iš Rusijos į Ukrainą, nes tai yra būtina sąlyga siekiant ekonominio vystymosi ir stabilumo Ukrainoje; mano, kad ES turėtų ir toliau atlikti savo vaidmenį sudarydama palankesnes sąlygas susitarimui, pagal kurį Ukraina už perkamas dujas galės mokėti konkurencingą kainą ir kuris nebus politiškai motyvuotas; pabrėžia, jog tai, kad energijos ištekliais naudojamasi kaip užsienio politikos priemone, kenkia ilgalaikiam pasitikėjimui Rusija, kaip patikima ES prekybos partnere, ir kad pirmenybė turėtų būti teikiama tolesnėms priemonėms, kuriomis būtų siekiama mažinti ES priklausomybę nuo Rusijos tiekiamų dujų;

29.  ragina valstybes nares užtikrinti pakankamą dujų tiekimą užtikrinant dujų srautą priešinga kryptimi iš kaimyninių valstybių Europos Sąjungos narių; todėl džiaugiasi, kad Slovakija ir Ukraina pasirašė susitarimo memorandumą dėl dujų srauto priešinga kryptimi, kuri turėtų paskatinti Ukrainą nustatyti skaidrią ir patikimą dujų transportavimo sistemą; primena apie strateginį Energijos bendrijos, kuriai 2014 m. pirmininkauja Ukraina, vaidmenį; palankiai vertina tai, kad bendradarbiavimas su Ukraina yra sudėtinė Komisijos 2014 m. pateiktos Europos energetinio saugumo strategijos dalis;

30.  palankiai vertina tai, kad neseniai Ukraina pradėjo antrąjį vizų režimo liberalizavimo proceso etapą, taip patvirtindama savo apsisprendimą įgyvendinti reikiamą teisėkūros, politikos ir institucinę sistemą; reiškia tvirtą įsitikinimą, kad galutinis tikslas turėtų būti greitas bevizio režimo įgyvendinimas; kol kas ragina ES ir valstybių narių lygmeniu nedelsiant pradėti taikyti laikinas, labai paprastas ir nebrangias procedūras;

31.  palankiai vertina Komisija sukurtą Paramos Ukrainai grupę, kuri teiks Ukrainos valdžios institucijoms visą būtiną pagalbą vykdant politines ir ekonomines reformas ir imsis veiksmų Europos reformų darbotvarkės įgyvendinimo srityje;

32.  pabrėžia, kad reikia ginti Europos interesus ir vertybes ir skatinti stabilumą, klestėjimą ir demokratiją Europos žemyno šalyse;

33.  pakartoja savo nuomonę, kad asociacijos susitarimai su Ukraina ir kitomis rytų partnerystės šalimis nėra galutinis santykių su ES tikslas; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Gruzija, Moldova ir Ukraina, kaip bet kuri Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pateikti paraišką dėl narystės Sąjungoje, jei jos vadovaujasi demokratijos principais, gerbia pagrindines laisves, taip pat žmogaus ir mažumų teises ir užtikrina teisinės valstybės principo laikymąsi.

34.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0457.

Teisinė informacija - Privatumo politika