Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2716(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0059/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0011

Priimti tekstai
PDF 215kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras
Padėtis Irake
P8_TA(2014)0011RC-B8-0059/2014

2014 m. liepos 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Irake (2014/2716(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Irako, ypač į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Irake(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją dėl ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Irako, visų pirma į 2014 m. birželio 23 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus pareiškimus dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Irakas ratifikavo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gaires,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl Saudo Arabijos, jos santykių su ES ir jos vaidmens Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje(3), 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių(4) ir 2014 m. balandžio 3 d. rezoliuciją dėl ES strategijos Irano klausimu(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi Irakas ir toliau susiduria su rimtomis politinėmis, saugumo ir socialinėmis bei ekonominėmis problemomis ir kadangi šalies politinė erdvė yra labai suskaidyta ir joje vyrauja smurtas ir religinio pobūdžio politika, ir tai labai kenkia teisėtiems Irako gyventojų siekiams, susijusiems su taika, klestėjimu ir tikru perėjimu prie demokratijos; kadangi Irakas susiduria su didžiausia smurto banga nuo 2008 m.;

B.  kadangi nuo organizacijos „Al-Qaeda“ atskilusi džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS) (buvusi Irako ir Levanto islamo valstybė, ISIL) užkariavo šiaurės vakarų Irako dalis, įskaitant antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą, po šio užkariavimo buvo be teismo vykdomos Irako piliečių egzekucijos, primetamas griežtas šariato teisės interpretavimas, griaunamos šiitų, sufijų, sunitų ir krikščionių religinių apeigų vietos ir šventyklos ir vykdomi kiti žiaurūs išpuoliai prieš civilius gyventojus;

C.  kadangi Irako ir Sirijos sienos išnykimas suteikė IS galimybę sustiprinti savo pozicijas abejose šalyse; kadangi IS pasiekimus toleravo ar netgi palaikė kai kurie nusivylę sunitai ir buvę partijos „Baath“ nariai; kadangi 2014 m. birželio 29 d. buvo pranešta, kad IS paskelbė savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijose kalifatą arba islamo valstybę, o jos vadovas Abdu Bakr al-Baghdadi pasiskelbė jos kalifu;

D.  kadangi IS užsitikrino didelius pajamų šaltinius plėšdama bankus ir įmones tose teritorijose, kurias ji kontroliuoja, perimdama šešis naftos telkinius Sirijoje, taip pat ir didžiausią Sirijos naftos telkinį – al-Omaro telkinį, esantį netoli sienos su Iraku, ir gaudama lėšų iš turtingų paramos teikėjų, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų;

E.  kadangi greitas IS iškilimas atskleidė Irako kariuomenės ir institucijų, kuriose klesti korupcija, sektantiškumas ir kurios kenčia nuo ministro pirmininko Nuri'o al-Maliki'o vyriausybės vykdomos selektyvios politikos, dėl kurios atsirado sunitų ir kitų mažumų Irake susvetimėjimas, gležnumą;

F.  kadangi kurdų regioninės vyriausybės kariniai padaliniai 2014 m. birželio viduryje perėmė daugiataučio Kirkuko miesto kontrolę, taip integruodama dešimtmečiais buvusią ginčytiną daug naftos turinčią teritoriją į kurdų provinciją, ir kadangi kurdų vyriausybė paskelbė planus paskelbti referendumą tarp kurdų gyventojų dėl nepriklausomybės nuo Irako;

G.  kadangi ES pripažino, kad Kurdistano regionas ir Kurdistano regioninė vyriausybė patiria didelį spaudimą dėl didelio šalies viduje perkeltų asmenų skaičiaus;

H.  kadangi 2014 m. balandžio 30 d. Irake vyko parlamento rinkimai, kuriuose balsų daugumą surinko ministro pirmininko Nuri'o al-Maliki'o teisinės valstybės blokas; kadangi esamai vyriausybei nepavyko stiprinti visuomenės integracijos Irake; kadangi N. al-Maliki vis dažniau raginamas nesiekti būti perrinktam ministru pirmininku trečiajai kadencijai, o vietoj to suformuoti iš tiesų įtraukią vyriausybę kadangi šiitų religinis lyderis ajatola A. al-Sistani paragino visas Irako partijas skubiai susitarti dėl tokios vyriausybės, bet naujai išrinktas Irako parlamentas iki šiol to nesugebėjo padaryti;

I.  kadangi Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija ir Irano Islamo Respublika teikė paramą Irako vyriausybei; kadangi Irano prezidentas Hassan Rouhani pareiškė esąs pasirengęs bendradarbiauti su JAV kovojant prieš IS grėsmę Irake, o ekstremistinės sunitų grupuotės regione, įskaitant IS, pastaraisiais metais gavo ideologinę paramą iš subjektų Saudo Arabijoje ir kai kuriose Persijos įlankos valstybėse;

J.  kadangi pranešama, jog šimtai užsienio kovotojų, įskaitant atvykusius iš ES valstybių narių, įsitraukė į IS kovas; kadangi valstybių narių vyriausybės šiuos ES piliečius laiko grėsme saugumui;

K.  kadangi, remiantis Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, centrinėje ir šiaurinėje Irako dalyse yra apie 1,2 mln. šalies viduje perkeltų asmenų ir apie 1,5 mln. asmenų reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi IS iškilimas paskatino humanitarinę krizę – plataus masto civilių gyventojų perkėlimą; kadangi ES nusprendė 5 mln. EUR padidinti Irakui teikiamą humanitarinę pagalbą pagrindinei pagalbai perkeltiems asmenims teikti; taigi, 2014 m. humanitarinis finansavimas Irakui siekia jau 12 mln. EUR.

L.  kadangi Irako konstitucija užtikrina visų piliečių lygybę prieš įstatymą, taip pat įvairių tautybių atstovų administracines, politines, kultūrines ir švietimo teises; kadangi Irako vyriausybė yra atsakinga už teisių, gerovės ir saugumo užtikrinimą visiems gyventojams;

M.  kadangi pranešama apie tyčinius išpuolius prieš moteris ir mergaites Irake, taip pat apie IS ir kitų ginkluotų grupuočių vykdomą jų grobimą, žaginimą ir priverstines santuokas; kadangi, pagal 2014 m. liepos 12 d. organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitą, Irako saugumo pajėgos ir su vyriausybe susijusios karinės grupuotės per pastarąjį mėnesį neteisėtai įvykdė mirties bausmę bent 255 kaliniams, akivaizdžiai keršydamos už Islamo valstybės kovotojų vykdomus žudymus,

N.  kadangi 2014 m. birželio 25 d. beveik 10 000 asmenų iš daugiausia krikščionių bendruomenių buvo priversti palikti savo namus Karakoše (dar žinomas Al-Hamdanjos pavadinimu), kuris yra istorinis asirų miestas, po to, kai šalia miesto iš minosvaidžių buvo apšaudyta teritorija; kadangi manoma, kad nuo 2003 m. bent pusė Irako krikščionių paliko šalį; kadangi, remiantis organizacijos „Open Doors International“ duomenimis, krikščionių skaičius Irake smarkiai sumažėjo nuo 1990 m., kai jų buvo 1,2 mln. iki dabar, kai jų yra 330 000–350 000;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl sparčiai blogėjančios saugumo padėties Irake; griežtai smerkia IS įvykdytus išpuolius prieš Irako piliečius ir Irako valstybę, dėl kurių buvo be teismo vykdomos egzekucijos, primestas griežtas šariato teisės interpretavimas, griaunamos šventyklos ir niokojamos religijos istorinio, kultūrinio ir meninio paveldo vietos bei vykdomi kiti žiaurūs aktai; įspėja, kad dėl IS prieš šiitus ir prieš krikščionis nukreiptos ekstremalios pozicijos didėja didelio masto religinio pobūdžio žudymų grėsmė, jei IS bus leista likti teritorijoje, kurią ji užėmė, ir toliau plėsti savo įtaką;

2.  griežtai smerkia išpuolius prieš civilinius objektus, įskaitant ligonines, mokyklas ir religinių apeigų vietas, taip pat konflikto metu vykdomas egzekucijas ir naudojamą seksualinį smurtą; pabrėžia, jog negalima leisti, kad šių veiksmų kaltininkai liktų nebaudžiami; yra giliai susirūpinęs dėl humanitarinės krizės ir masinio civilių gyventojų perkėlimo;

3.  remia Irako valdžios institucijų kovą su IS terorizmu ir kitomis ginkluotomis (teroristų) grupuotėmis, bet pabrėžia, kad saugumo užtikrinimą reikia derinti su tvariu politiniu sprendimu, įtraukiant visas Irako visuomenės grupes ir sprendžiant teisėtus joms susirūpinimą keliančius klausimus; taip pat pabrėžia, kad kovojant su terorizmu turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų; primygtinai ragina Irako saugumo pajėgas veikti pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę, paisant Irako įsipareigojimo laikytis tarptautinių susitarimų dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių; ragina Irako vyriausybę ir visus politinius lyderius imtis reikalingų priemonių, kad visiems Irako žmonėms, visų pirma pažeidžiamų grupių ir religinių bendruomenių nariams, būtų užtikrintas saugumas ir apsauga;

4.  griežtai nesutinka su IS vadovybės pranešimais apie kalifato įsteigimą jos šiuo metu kontroliuojamose teritorijose ir laiko juos neteisėtais, taip pat prieštarauja tam, kad jėga vienašališkai būtų keičiamos tarptautiniu mastu pripažintos sienos; tuo pačiu gerbia IS kontroliuojamose teritorijose gyvenančių asmenų pagrindines teises ir laisves;

5.  pabrėžia, kad pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1267 (1999) ir 1989 (2011) IS taikomas ginklų embargas ir turto įšaldymas, ir pabrėžia, kad svarbu skubiai ir veiksmingai įgyvendinti šias priemones;

6.  mano, kad 2014 m. balandžio 30 d. surengti parlamento rinkimai Irake yra galimybė sukurti gyventojams tikrai atstovaujančią vyriausybę pasitelkiant įtraukią darbotvarkę; palankiai vertina 2014 m. liepos 15 d. naujai išrinktą Irako parlamento pirmininką; ragina visus politinius lyderius, visų pirma ministrą pirmininką Nouri'į al-Maliki'į, užtikrinti, kad būtų skubiai suformuota įtrauki vyriausybė; pabrėžia, kad tokia vyriausybė turėtų tinkamai atspindėti politinę, religinę ir etninę Irako įvairovę siekiant sustabdyti kraujo praliejimą ir panaikinti šalies susiskaidymą;

7.  ragina visus regioninius subjektus prisidėti prie pastangų užtikrinti saugumą ir stabilumą Irake ir ypač paskatinti Irako vyriausybę užmegzti ryšius su sunitų mažuma, taip pat pertvarkyti kariuomenę įtraukiu, nesektantišku ir nešališku būdu;

8.  ragina visus regioninius subjektus padaryti viską, kas jų galioje, kad sustabdytų bet kokią oficialių ar privačių subjektų veiklą, propaguojančią ir skleidžiančią ekstremistines islamo ideologijas žodžiais ir veiksmais; ragina tarptautinę bendruomenę, visų pirma ES, sudaryti palankesnes sąlygas regioniniam dialogui dėl Artimųjų Rytų problemų ir įtraukti visas svarbias šalis, visų pirma Iraną ir Saudo Arabiją;

9.  pabrėžia, kad ES turėtų parengti išsamią politinę šio regiono koncepciją ir kad visų pirma Iranas, Saudo Arabija ir kitos Persijos įlankos valstybės turi būti įtrauktos kaip esminiai veikėjai į bet kokias pastangas mažinti įtampą Sirijoje ir Irake;

10.  pabrėžia, kad šiuo krizės metu būtina gerbti žmogaus teisės ir pagrindines laisves, visų pirma saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir skaitmenines laisves;

11.  atkreipia dėmesį į Kurdistano regioninės vyriausybės paskelbtą referendumą dėl nepriklausomybės; tačiau kreipiasi į parlamentą ir Irako Kurdistano prezidentą Massoudą Barzanį ir ragina palaikyti įtraukų procesą dėl provincijoje gyvenančių ne kurdų mažumų teisių;

12.  reiškia susirūpinimą dėl to, jog pranešama, kad šimtai užsienio kovotojų, įskaitant ES valstybių narių piliečius, prisijungė prie IS sukilėlių; taip pat ragina bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kad būtų imtasi teisinių veiksmų prieš visus asmenis, įtariamus dalyvavimu teroristiniuose aktuose;

13.  palankiai vertina tai, jog 2014 m. birželio 19 d. ES nusprendė 5 mln. EUR padidinti Irakui teikiamą humanitarinę pagalbą pagrindinei pagalbai perkeltiems asmenims teikti; taigi 2014 m. humanitarinis finansavimas Irakui siekia jau 12 mln. EUR;

14.  pakartoja, kad ES yra įsipareigojusi stiprinti savo ryšius su Iraku, taip pat įgyvendinant ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS); ragina Tarybą toliau padėti Irakui remti demokratiją, žmogaus teises, gerą valdymą ir teisinę valstybę, be kita ko, remiantis EUJUST LEX-Iraq misijoje įgyta patirtimi ir pasiekimais; taip pat remia UNAMI ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo įgaliotinio Irako klausimais pastangas padėti Irako vyriausybei stiprinti savo demokratines institucijas ir procesus, skatinti teisinės valstybės principus, palengvinti regioninį dialogą, gerinti pagrindinių paslaugų teikimą ir užtikrinti žmogaus teisių apsaugą;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei valdžiai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0171.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0023.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0207.
(4) OL C 247 E, 2012 8 17, p. 1.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0339.

Teisinė informacija - Privatumo politika