Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0071/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/07/2014 - 10.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0012

Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 37k
Torsdag den 17. juli 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Optrapning af volden mellem Israel og Palæstina
P8_TA(2014)0012RC-B8-0071/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 17. juli 2014 om optrapningen af volden mellem Israel og Palæstina (2014/2723(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den igangværende konflikt forårsager tragiske tab af menneskeliv og uacceptable lidelser for begge de involverede parters civilbefolkning;

B.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd den 12. juli 2014 udtrykte dyb bekymring om krisen vedrørende Gaza, opfordrede til en nedtrapning af situationen, fornyet fred og fornyet ikrafttrædelse af våbenhvilen fra november 2012, krævede overholdelse af den humanitære folkeret, herunder beskyttelse af civile, og udtrykte sin støtte til genoptagelse af direkte forhandlinger mellem Israel og Palæstina med henblik på at opnå en omfattende fredsaftale baseret på en tostatsløsning;

C.  der henviser til, at Egypten foreslog en plan for våbenhvile den 14. juli 2014, der indtil nu kun er blevet accepteret af Israel;

D.  der henviser til, at Hamas betegnes som en terroristorganisation af EU;

E.  der henviser til, at Palæstinas præsident Mahmoud Abbas har anmodet om, at De Forenede Nationer stiller Palæstina under "international beskyttelse" som følge af forværringen af situationen i Gazaområdet;

F.  der henviser til, at folkeretten og den humanitære folkeret, herunder den fjerde Genèvekonvention, gælder fuldt ud for alle parter i konflikten;

G.  der henviser til, at de direkte fredforhandlinger mellem parterne er gået i stå, og at alle den senere tids bestræbelser på at genoptage forhandlingerne er slået fejl; der henviser til, at EU har opfordret parterne til at fortsætte med aktiviteter, der kan opbygge den atmosfære af tillid, som er nødvendig for at sikre meningsfulde forhandlinger, afholde sig fra handlinger, der undergraver processens troværdighed, og undgå provokationer;

1.  kræver et stop for raketangrebene på Israel fra Gazastriben, som Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza bør indstille straks, og et stop for de israelske militæraktioner mod Gaza;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over situationen i Gazastriben og i Israel; begræder de civile dødsfald, hvoraf mange kvinder og børn, i Gazastriben; fordømmer mordet på de tre israelske teenagere den 12. juni og den palæstinensiske teenager den 2. juli 2014, der er blevet mødt med universel fordømmelse; giver udtryk for sin dybe medfølelse med alle uskyldige ofres familier;

3.  understreger, at både de israelske og palæstinensiske borgere har ret til at leve i fred og sikkerhed; understreger behovet for, at alle parter fuldt ud overholder den humanitære folkeret, og at intet kan berettige de målrettede angreb på uskyldige civile, hvilket i henhold til folkeretten er en krigsforbrydelse, og ødelæggelsen af civil infrastruktur;

4.  opfordrer til øjeblikkelig nedtrapning af krisen via en våbenhvileaftale mellem de to sider og et øjeblikkeligt stop for alle former for vold, der truer civiles liv; bifalder alle bestræbelser på at forhandle en permanent våbenhvile mellem parterne og opfordrer den højtstående repræsentant/næstformand og medlemsstaterne til at intensivere det diplomatiske pres for at støtte disse aktioner;

5.  opfordrer indtrængende det internationale samfund og navnlig FN's Sikkerhedsråd til uden tøven at finde den frem til en passende reaktion og en løsning på den aktuelle krise; opfordrer centrale regionale aktører, navnlig Egypten og Jordan, til at fortsætte deres bestræbelser for at neddæmpe situationen; bifalder de egyptiske myndigheders beslutning om at åbne grænseovergangen i Rafah for at lette den humanitære adgang og muliggøre transit for palæstinensiske civile;

6.  gentager sin stærke støtte til en tostatsløsning baseret på grænsedragningen fra 1967 med Jerusalem som hovedstad for begge stater, hvor staten Israel og en uafhængig, demokratisk, tilstødende og levedygtig palæstinensisk stat lever side om side i fred og sikkerhed, hvilket vil forudsætte en ophævelse af blokaden mod Gazastriben; understreger igen, at det kun med ikke-voldelige midler er muligt at opnå en retfærdig og varig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere;

7.  opfordrer i denne ånd til reelle og troværdige bestræbelser fra begge sider og fra det internationale samfund for at få genoptaget direkte fredsforhandlinger mellem israelere og palæstinensere og for at opnå konkrete resultater i disse forhandlinger; opfordrer på ny EU til at spille en mere aktiv rolle i bestræbelserne på at nå frem til en retfærdig og varig fred;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU 's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartettens særlige udsending til Mellemøsten, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, Egyptens parlament og regering og Jordans parlament og regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik