Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0071/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0012

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 37k
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg
Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistyminen
P8_TA(2014)0012RC-B8-0071/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. heinäkuuta 2014 Israelin ja Palestiinan välisen väkivallan kärjistymisestä (2014/2723(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että meneillään oleva konflikti aiheuttaa molempien osapuolten siviiliväestöille kuolonuhreja ja suunnattomia kärsimyksiä;

B.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto ilmaisi julkilausumassaan 12. heinäkuuta 2014 vakavan huolensa Gazan kriisistä vaatien konfliktin rauhoittamista, rauhan palauttamista ja marraskuussa 2012 sovitun tulitauon palauttamista voimaan sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista, siviilien suojelu mukaan lukien, ja antoi tukensa Israelin ja palestiinalaisten välisten suorien neuvottelujen jatkamiselle kahden valtion ratkaisuun perustuvan kattavan rauhansopimuksen aikaansaamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että Egypti esitti 14. heinäkuuta 2014 tulitaukosuunnitelman, jonka Israel on toistaiseksi ainoana hyväksynyt;

D.  toteaa, että EU on nimennyt Hamasin terroristijärjestöksi;

E.  ottaa huomioon, että palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas on pyytänyt YK:ta asettamaan palestiinalaisalueen kansainväliseen suojeluun Gazan tilanteen heikentymisen vuoksi;

F.  toteaa, että kansainvälistä ja humanitaarista oikeutta, myös neljättä Geneven sopimusta, sovelletaan täysimääräisesti kaikkiin konfliktissa mukana oleviin osapuoliin;

G.  ottaa huomioon, että osapuolten väliset suorat rauhanneuvottelut ovat keskeytyneet ja kaikki viimeaikaiset yritykset aloittaa neuvottelut uudelleen ovat epäonnistuneet; ottaa huomioon, että EU on kehottanut osapuolia toteuttamaan luottamuksellisen ilmapiirin luomista edistäviä toimia, mikä on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa mielekkäät neuvottelut, pidättäytyä toimista, jotka asettavat kyseenalaiseksi prosessin uskottavuuden, ja ehkäistä yllytystä;

1.  kehottaa lopettamaan Gazasta Israeliin tehdyt raketti-iskut ja korostaa, että Hamasin ja Gazan muiden aseistettujen ryhmien on lopetettava ne välittömästi; painottaa, että myös Israelin on lopetettava Gazaan kohdistamat hyökkäyksensä;

2.  on syvästi huolissaan Gazan ja Israelin kriittisestä tilanteesta; pitää ihmishenkien menetyksiä siviiliväestön, myös naisten ja lasten, keskuudessa erittäin valitettavina; toteaa, että kolme israelilaista nuorta murhattiin 12. kesäkuuta ja palestiinalainen teinipoika 2. heinäkuuta 2014; tuomitsee nämä surmateot, jotka on tuomittu myös koko maailmassa; ilmaisee osanottonsa kaikkien viattomien uhrien omaisille;

3.  tähdentää, että niin israelilaisilla kuin palestiinalaisilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa; painottaa, että kaikkien osapuolten on noudatettava täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta; toteaa, että iskujen tarkoitukselliselle kohdistamiselle viattomiin siviileihin ei ole mitään perustetta ja se on kansainvälisessä oikeudessa sotarikos ja että perustetta ei ole myöskään siviili-infrastruktuurin tuhoamiselle;

4.  vaatii rauhoittamaan konfliktin välittömästi tekemällä molemminpuolisen tulitaukosopimuksen ja lopettamaan välittömästi kaikki siviilien henkeä uhkaavat väkivaltaisuudet; pitää myönteisenä kaikkia toimia pysyvän aselevon neuvottelemiseksi osapuolten välillä ja kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita lisäämään diplomaattista painetta näiden toimien tukemiseksi;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti YK:n turvallisuusneuvostoa löytämään tämänhetkiseen kriisiin viipymättä asianmukaisen ratkaisun; kehottaa keskeisiä alueellisia toimijoita ja varsinkin Egyptiä ja Jordaniaa jatkamaan pyrkimyksiään tilanteen rauhoittamiseksi; kehottaa Egyptin viranomaisia avaamaan Rafahin rajanylityspaikan helpottaakseen humanitaarisen avun pääsyä Gazaan ja mahdollistaakseen palestiinalaisten siviilien siirtymisen;

6.  toistaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja jossa turvallinen Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa, mikä edellyttää Gazan saarron lopettamista; korostaa jälleen, että israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja pysyvään rauhaan voidaan päästä ainoastaan väkivallattomin keinoin;

7.  vaatii tässä asiassa kummaltakin osapuolelta sekä kansainväliseltä yhteisöltä todellisia ja uskottavia toimia Israelin ja palestiinalaisten välisten suorien rauhanneuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen ja konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi kyseisissä neuvotteluissa; kehottaa jälleen EU:ta omaksumaan nykyistä aktiivisemman roolin toimissa, joilla pyritään saavuttamaan oikeudenmukainen ja pysyvä rauha;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle sekä Jordanian parlamentille ja hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö