Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2723(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0071/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0012

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras
Izraelio ir Palestinos smurtiniai susirėmimai
P8_TA(2014)0012RC-B8-0071/2014

2014 m. liepos 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos smurtinių susirėmimų (2014/2723(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi dėl besitęsiančio konflikto žūsta daugybė žmonių ir abiejų susijusių šalių civiliai gyventojai patiria nepriimtinas kančias;

B.  kadangi 2014 m. liepos 12 d. pareiškime JT Saugumo Taryba pareiškė rimtą susirūpinimą dėl Gazoje kilusios krizės, ragino sumažinti įtampą, atkurti taiką ir vėl laikytis 2012 m. lapkričio mėn. paskelbtų paliaubų, ragino laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, įskaitant civilių gyventojų apsaugą, ir pareiškė paramą tam, kad būtų atnaujintos tiesioginės Izraelio ir Palestinos derybos siekiant sudaryti išsamų taikos susitarimą, pagrįstą dviejų valstybių sambūviu;

C.  kadangi 2014 m. liepos 14 d. Egiptas pasiūlė paliaubų planą. kuriam iki šiol pritarė tik Izraelis;

D.  kadangi organizaciją „Hamas“ ES laiko teroristine organizacija;

E.  kadangi Palestinos prezidentas Mahmoud Abbas kreipėsi į Jungtines Tautas prašydamas dėl blogėjančios padėties Gazoje skirti Palestinai tarptautinę apsaugą;

F.  kadangi tarptautinė ir humanitarinė teisė, įskaitant Ketvirtąją Ženevos konvenciją, visapusiškai taikoma visoms konflikte dalyvaujančioms šalims;

G.  kadangi tiesioginės konflikto šalių taikos derybos vilkinamos ir visos pastarojo meto pastangos grįžti prie derybų stalo žlugo; kadangi ES ragina konflikto šalis tęsti veiksmus, kurie padeda kurti pasitikėjimu grindžiamą aplinką, reikalingą siekiant užtikrinti prasmingas derybas, susilaikyti nuo veiksmų, kuriais kenkiama proceso patikimumui, ir užkirsti kelią nesantaikos kurstymui;

1.  ragina sustabdyti iš Gazos Ruožo į Izraelį nukreiptas raketų atakas, kurias organizacija „Hamas“ ir kitos Gazoje veikiančios ginkluotos grupuotės turi tuoj pat nutraukti, taip pat ragina Izraelį nutraukti prieš Gazą nukreiptus karinius veiksmus;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl kritinės padėties Gazos Ruože ir Izraelyje; gedi žuvusių civilių gyventojų, įskaitant daugelį moterų ir vaikų; smerkia 2014 m. birželio 12 d. įvykusį trijų Izraelio paauglių ir 2014 m. liepos 2 d. įvykusį Palestinos paauglio nužudymus, kurie buvo visuotinai pasmerkti; reiškia užuojautą visų nekaltų aukų šeimoms;

3.  pabrėžia, kad Izraelio ir Palestinos piliečiai turi teisę gyventi taikiai ir saugiai; pabrėžia, kad visos pusės turi visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir kad negali būti jokių pasiteisinimų dėl tyčinio nusitaikymo į nekaltus civilius, nes pagal tarptautinę teisę tai yra karo nusikaltimas, ir dėl civilinės infrastruktūros sunaikinimo;

4.  ragina abi šalis sudaryti paliaubų susitarimą ir taip nedelsiant deeskaluoti konfliktą bei nedelsiant nutraukti visus smurto veiksmus, dėl kurių kyla grėsmė civilių gyventojų gyvybei; teigiamai vertina visas pastangas siekiant susitarti dėl nuolatinių paliaubų tarp konflikto šalių ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares daryti didesnį diplomatinį spaudimą norint paremti šiuos veiksmus;

5.  primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę ir ypač JT Saugumo Tarybą nedelsiant surasti tinkamą atsaką į dabartinę krizę ir jos sprendimą; ragina pagrindinius regiono subjektus, būtent Egiptą ir Jordaniją, ir toliau dėti pastangas siekiant stabilizuoti padėtį; palankiai vertina Egipto valdžios institucijų sprendimą atidaryti Rafos perėjimo punktą, kad būtų galima lengviau teikti humanitarinę pagalbą Gazoje ir kad civiliai Palestinos gyventojai galėtų pereiti iš vienos šalies į kitą;

6.  pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir perspektyvi Palestinos Valstybė, nes tai reikštų Gazos Ruožo blokados pabaigą; dar kartą pabrėžia, kad nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti teisingą ir ilgalaikę izraeliečių ir palestiniečių taiką;

7.  atsižvelgdamas į tai ragina, kad abi šalys ir tarptautinė bendruomenė dėtų dideles ir įtikimas pastangas siekiant vėl pradėti tiesiogines Izraelio ir Palestinos taikos derybas ir kad šiose derybose būtų pasiekta konkrečių rezultatų; dar kartą primygtinai ragina, kad ES atliktų aktyvesnį vaidmenį dedant pastangas, kad būtų sukurta teisinga ir ilgalaikė taika;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto parlamentui ir vyriausybei bei Jordanijos parlamentui ir vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika