Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0071/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0012

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 43k
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg
Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną
P8_TA(2014)0012RC-B8-0071/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyną (2014/2723(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że trwający konflikt powoduje dramatyczne straty w ludziach i niedopuszczalne cierpienia ludności cywilnej po obu stronach konfliktu;

B.  mając na uwadze, że w swoim oświadczeniu z dnia 12 lipca 2014 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ wyraziła poważne zaniepokojenie kryzysem w strefie Gazy, wezwała do złagodzenia sytuacji, przywrócenia spokoju i wznowienia zawieszenia broni z listopada 2012 r., apelując również o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym o ochronę ludności cywilnej, i wyraziła poparcie dla wznowienia bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami w celu zawarcia wszechstronnego porozumienia pokojowego opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym;

C.  mając na uwadze, że w dniu 14 lipca 2014 r. Egipt zaproponował plan zawieszenia broni, dotychczas przyjęty tylko przez rząd Izraela;

D.  mając na uwadze, że Hamas został uznany przez UE za organizację terrorystyczną;

E.  mając na uwadze, że prezydent Palestyny Mahmud Abbas zwrócił się do Narodów Zjednoczonych o objęcie Palestyny międzynarodową ochroną z powodu pogarszającej się sytuacji w Gazie;

F.  mając na uwadze, że wszystkie strony konfliktu w pełni obowiązuje prawo międzynarodowe i prawo humanitarne, w tym również czwarta konwencja genewska;

G.  mając na uwadze, że bezpośrednie rozmowy pokojowe między stronami utknęły w martwym punkcie, a wszystkie podejmowane ostatnio wysiłki na rzecz wznowienia negocjacji zakończyły się niepowodzeniem; mając na uwadze, że UE wezwała strony do podejmowania działań służących wytworzeniu klimatu zaufania niezbędnego do prowadzenia konstruktywnych negocjacji, a także wezwała do powstrzymania się od działań podważających wiarygodność tego procesu oraz do zapobiegania podburzaniu;

1.  wzywa do przerwania ataków rakietowych na Izrael przeprowadzanych ze Strefy Gazy, które Hamas i inne ugrupowania zbrojne muszą natychmiast zakończyć, oraz o zaprzestanie izraelskich działań wojskowych przeciwko Gazie;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie krytyczną sytuacją w Strefie Gazy i w Izraelu; opłakuje śmierć cywilów, w tym wielu kobiet i dzieci; potępia zabójstwa trzech nastolatków izraelskich w dniu 12 czerwca oraz nastolatka palestyńskiego w dniu 2 lipca 2014 r., które spotkały się z powszechnym potępieniem; składa kondolencje rodzinom wszystkich niewinnych ofiar;

3.  podkreśla, że zarówno obywatele Izraela, jak i Palestyny mają prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; podkreśla, że konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przez wszystkie strony międzynarodowego prawa humanitarnego oraz że nie może być żadnego usprawiedliwienia dla umyślnych ataków na niewinną ludność cywilną, co w prawie międzynarodowych uznane jest za zbrodnię wojenną, oraz dla niszczenia infrastruktury cywilnej;

4.  wzywa do natychmiastowego złagodzenia konfliktu w drodze porozumienia o zawieszeniu broni między dwoma stronami oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich aktów przemocy, które zagrażają życiu ludności cywilnej; z zadowoleniem przyjmuje wszelkie dążenia do wynegocjowania trwałego rozejmu między stronami i apeluje do wiceprzewodniczącej/wysokiej przedstawiciel i państw członkowskich o nasilenie presji dyplomatycznej, aby wesprzeć te działania;

5.  apeluje do społeczności międzynarodowej, a w szczególności do Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby niezwłocznie wypracowały odpowiednie podejście i rozwiązanie obecnego kryzysu; zachęca najważniejsze podmioty w regionie, zwłaszcza Egipt i Jordanię, do dalszego dążenia do załagodzenia sytuacji; z zadowoleniem przyjmuje decyzję władz egipskich do otwarcia przejścia w Rafah, aby ułatwić dostęp pomocy humanitarnej do Gazy i umożliwić tranzyt palestyńskiej ludności cywilnej;

6.  przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego – w oparciu o granice z 1967 r., z Jerozolimą jako stolicą obu państw – zakładającego utworzenie bezpiecznego Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia państwa palestyńskiego, współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa, co zakłada zniesienie blokady Strefy Gazy; podkreśla ponownie, że jedynym sposobem na osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami są działania prowadzone bez użycia przemocy;

7.  apeluje w tym duchu do obu stron o poważne i wiarygodne starania, a także wzywa społeczność międzynarodową do wznowienia bezpośrednich rozmów pokojowych między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz do osiągnięcia w tych rozmowach konkretnych wyników; ponownie wzywa UE do większego zaangażowania w starania na rzecz zaprowadzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, parlamentowi i rządowi Egiptu oraz parlamentowi i rządowi Jordanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności