Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2832(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0090/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0022

Vedtagne tekster
PDF 148kWORD 62k
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan
P8_TA(2014)0022RC-B8-0090/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om forfølgelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan (2014/2832(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Aserbajdsjan, især den af 18. april 2012 indeholdende dens henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan(1) og af 13. juni 2013 om sagen om Ilgar Mammadov(2),

–  der henviser til den fælles meddelelse af 15. maj 2012 fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en ny europæisk naboskabspolitik (JOIN(2012)0014),

–  der henviser til Kommissionens situationsrapport for 2013 om den europæiske naboskabspolitik (ENP) om Aserbajdsjan af 27. marts 2014 (SWD(2014)0070),

–  der henviser til ENP-handlingsplanen for EU og Aserbajdsjan,

–  der henviser til udtalelserne af 2. august 2014 fra talsmændene for den højtstående repræsentant og næstformand og kommissæren for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik, Stefan Fule, om arrestationen af Leyla Yunus,

–  der henviser til udtalelserne af 6. august 2014 fra talsmanden for den højtstående repræsentant og næstformand om arrestationen af Rasul Jafarov,

–  der henviser til EU-erklæringen af 14. august 2014 om menneskerettighedssituationen og civilsamfundet i Aserbajdsjan,

–  der henviser til erklæringen af 8. september 2014 i Baku af kommissær Fule om den afgørende rolle, som civilsamfundet spiller i østpartnerskabet, og hans meddelelse om et nyt EU-støtteprogram til civilsamfundet i Aserbajdsjan på 3 mio. EUR i 2014-2015,

–  der henviser til erklæringen af 1. august 2014 fra Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland om arrestationen af Leyla Yunus, direktøren for Instituttet for Fred og Demokrati i Aserbajdsjan,

–  der henviser til Baku-erklæringen vedtaget af OSCE's Parlamentariske Forsamling på dets årlige samling den 28. juni–2. juli 2014, hvori det udtrykte sin foruroligelse over misbruget af administrative procedurer og lovgivning til at tilbageholde, fængsle, intimidere eller på anden vis bringe menneskerettighedsforkæmpere og systemkritikere i en lang række OSCE-lande til tavshed;

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan, som trådte i kraft i 1999, og til de igangværende forhandlinger mellem de to parter om en ny aftale, der skal erstatte den eksisterende,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at forholdene på menneskerettighedsområdet i Aserbajdsjan generelt er blevet værre i de seneste år, og at der i de seneste måneder er sket en betydelig optrapning af statsmagtens forfølgelser, pres og intimidering over for NGO'er, civilsamfundsaktivister, journalister og menneskerettighedsforkæmpere;

B.  der henviser til, at regeringen siden slutningen af juli er faret hårdt frem mod nogle af landets mest fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere i form af fængslinger på grundlag af tilsyneladende politisk motiverede anklager, således især sagerne om Leyla Yunus, den velrenommerede direktør for Instituttet for Fred og Demokrati, og hendes mand, historikeren Arif Yunus, og formanden for Aserbajdsjans Menneskerettighedsklub, Rasul Jafarov;

C.  der henviser til, at formanden for det aserbajdsjanske Selskab for Jurauddannelse, Intigam Aliyev – en menneskerettighedsadvokat, der ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ført mere end 200 forsvarssager om krænkelse af ytringsfriheden, retten til en retfærdig rettergang og den aserbajdsjanske valglov – blev arresteret den 8. august 2014 og holdt indespærret i tre måneder på straffeanklager, en tildragelse som bekræfter den stigende tendens til at retsforfølge og bringe landets fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere til tavshed;

D.  der henviser til forlydender om, at Leyla Yunus blev udsat for voldsovergreb i fængslet begået af hendes cellekammerat, og at der ikke er blevet taget nogen skridt til at straffe cellekammeraten eller sikre Yunus beskyttelse; der henviser til, at Yunus' helbredstilstand er forværret under fængselsopholdet, men at hun ikke har modtaget passende lægehjælp;

E.  der henviser til, at Anar Mammadli, formanden for Centret for Valgovervågning og Demokratistudier (EMDS) og Bashir Suleymanli, centrets direktør, den 26. maj 2014 blev idømt fængselsstraffe på hhv. fem et halvt og tre et halvt år på anklager, der strakte sig lige fra skattesvig til ulovlige iværksætteraktiviteter;

F.  der henviser til, at otte aktivister fra den ikke-statslige ungdomsorganisation NIDA samtidig med ovenstående domme blev dømt for gadeuorden, besiddelse af narkotiske stoffer og sprængstoffer såvel som planer om at forstyrre den offentlige orden, og endvidere blev Omar Mammadov, Abdul Abilov og Elsever Murselli, tre aktivister på sociale medier, idømt mellem fem og fem et halvt års fængsel for besiddelse af stoffer, uden at nogen af de dømte var repræsenteret af en advokat, de selv havde valgt, og idet de alle har klaget over mishandling, mens de var i politiets varetægt;

G.  der henviser til, at mange andre journalister, menneskerettighedsforkæmpere og aktivister står anklaget ved aserbajdsjanske domstole, herunder Hasan Huseynli, lederen af NGO'en "Intelligent Citizen Enlightenment Centre Public Union", der den 14. juli 2014 blev idømt seks års fængsel, og Rauf Mirkadirov, en opsøgende journalist tilknyttet den førende russisksprogede avis "Zerkalo", som holdes varetægtsfængslet på en anklage om forræderi; der henviser til, at politiet den 8. august 2014 foretog en razzia mod kontorlokalerne tilhørende "Institute for Reporters’ Freedom and Safety" (IRFS), en førende NGO for medierettigheder i landet, ledet af den velkendte og internationalt anerkendte menneskerettighedsforkæmper Emin Huseynov; der henviser til, at en anden, nylig arresteret prominent person er oppositionsjournalisten Seymur Haziyev, der er anklaget for kriminel gadeuorden og er blevet varetægtsfængslet i to måneder;

H.  der henviser til, at disse sager er kulminationen på dusinvis af andre sager om politiske aktivister, rettighedsforkæmpere, journalister, bloggere og aktivister på sociale medier, som myndighederne har fængslet inden for de seneste to år på tilsvarende, falske anklager, herunder gadeuorden, besiddelse af stoffer, skattesvig og endda forræderi; der henviser til, at den seneste arrestationsbølge har haft den alvorlige følgevirkning, at en række velkendte aktivister har set sig nødsaget til at forlade landet eller gå under jorden;

I.  der henviser til, at den uafhængige aserbajdsjanske avis "Azadliq" blev tvunget til at suspendere udgivelsen, angiveligt på grund af finansielle problemer, efter at den tidligere var blevet udsat fra pres fra officiel side, tilsyneladende i forbindelse med reportager om korruption;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) har afsagt talrige afgørelser i sager om overtrædelser af menneskerettighederne i Aserbajdsjan, senest den 22. maj 2014 i sagen om Ilgar Mammadov, formanden for REAL (borgerbevægelsen for et republikansk alternativ); der henviser til, at myndighederne på trods af, at afgørelsen fandt, at tilbageholdelsen af Mammadov var politisk motiveret, nægtede at løslade ham;

K.  der henviser til, at der har været et effektivt forbud mod, at fredelige demonstranter demonstrerede i det centrale Baku siden 2006, og at der for nylig blev indført nye barske bøder og længere perioder med administrativ tilbageholdelse for dem, der organiserer eller deltager i uautoriserede offentlige forsamlinger;

L.  der henviser til, at de aserbajdsjanske myndigheder ikke har taget hensyn til udtalelser fra Europarådets Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret (Venedig-Kommissionen) om lovgivningen om foreningsfrihed, politiske partier og beskyttelse mod ærekrænkelse; der endvidere henviser til, at de ikke har taget behørigt hensyn til Europarådets kommissær for menneskerettigheders konklusioner fra sine besøg i landet;

M.  der henviser til, at Præsident Aliyev i februar 2014 underskrev yderligere ændringer til NGO-loven, som nu giver myndighederne yderligere beføjelser til midlertidig suspension af eller permanent forbud mod nationale og udenlandske NGO'er i Aserbajdsjan og indfører nye lovovertrædelser, der kan straffes med bøder, som nu er blevet forhøjet til 2 500–3 000 AZN (ca. 2 600-3 100 EUR) for NGO'er og 1 000-2 000 AZN (ca. 1 000-2 000 EUR) for direktører for nationale og udenlandske NGO'er;

N.  der henviser til, at oliearbejdernes beskyttelsesrettigheders organisation "Oil Workers’ Rights Protection Organisation Public Union", som ligger i Baku, har fået fastfrosset sin bankkonto samtidig med dens leders, Gahramanova Mirvari Uzeyirs, efter en afgørelse af 8. juli 2014 fra domstolen i Nasimi-distriktet i Baku by (Baku City Nasimi District Court);

O.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og har undertegnet den europæiske menneskerettighedskonvention;

P.  der henviser til, at Aserbajdsjan den 14. maj 2014 overtog formandskabet for Europarådets Ministerkomité;

1.  understreger, at samarbejdsrammen for det østlige partnerskab og de tilsagn, Aserbajdsjan har givet i Europarådet og OSCE, bygger på fuld respekt for menneskerettighederne, de demokratiske principper, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne;

2.  fordømmer i de stærkest mulige vendinger arrestationen og tilbageholdelsen af Leyla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev og Hasan Huseynli og kræver deres øjeblikkelige og betingelsesløse løsladelse samt tilbagetrækning af alle anklager mod dem; kræver en øjeblikkelig og grundig undersøgelse af angrebet på Ilqar Nasibov, og opfordrer til, at alle de ansvarlige bliver retsforfulgt;

3.  opfordrer myndighederne i Aserbajdsjan til at sikre den fysiske og psykiske integritet for Leyla Yunus, Arif Yunus og alle menneskerettighedsforkæmpere i Aserbajdsjan og til at sikre omgående tilvejebringelse af passende lægebehandling, herunder medicin og hospitalsindlæggelse;

4.  gentager sin opfordring til den aserbajdsjanske regering om at tage konkrete skridt til at forbedre menneskerettighedssituationen i landet som et presserende spørgsmål, herunder øjeblikkeligt og betingelsesløst at frigive alle politiske fanger og ophøre med politisk motiverede anholdelser;

5.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at ophøre med deres chikane og intimidering af civilsamfundsorganisationer, oppositionspolitikere og uafhængige journalister og til at afstå fra at blande sig i eller undergrave deres værdifulde arbejde for udviklingen af demokrati i Aserbajdsjan; opfordrer dem også til at sikre, at alle fanger, herunder journalister og politiske aktivister samt aktivister fra civilsamfundet, kan udøve deres fulde ret til en retfærdig rettergang, navnlig adgang til en advokat efter eget valg, adgang til deres familier, og øvrige normer for en retfærdig rettergang;

6.  beklager de foranstaltninger, som den aserbajdsjanske regering har truffet til at dæmme op for kontakter mellem civilsamfundet og unge aktivister og intellektuelle fra Armenien og Aserbajdsjan, da disse kontakter er af stor betydning for brobygningen over den langvarige fjendtlighed mellem de to lande; minder i denne henseende om det vigtige arbejde, der er blevet udført på dette område af Leyla Yunus og hendes mand Arif;

7.  opfordrer indtrængende Aserbajdsjans regering til at indbyde og samarbejde fuldt ud med Europarådets Venedigkommissionen og -kommissær og de særlige FN-procedurer med hensyn til menneskerettighedsforkæmpere, retten til foreningsfrihed og forsamlingsfrihed og ytringsfrihed og vilkårlig tilbageholdelse med det formål at ændre sin lovgivning og tilpasse sin praksis til eksperternes konklusioner;

8.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til uden yderligere forsinkelse at gennemføre de menneskerettighedsreformer, som skulle have været gennemført for længe siden, herunder de mange udestående tiltrædelsesforpligtelser Aserbajdsjan påtog sig, da landet tiltrådte Europarådet, og til at efterleve de domme mod Aserbajdsjan, der er blevet afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

9.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at ophæve forbuddet mod offentlige forsamlinger i det centrale Baku og ophøre med at udstede bøder til fredelige demonstranter eller udsætte dem for administrativ frihedsberøvelse;

10.  bekræfter sin holdning om, at EU-støtte til og samarbejde med Republikken Aserbajdsjan, herunder de igangværende forhandlinger om et strategisk moderniseringspartnerskab, skal være betinget af og indeholde bestemmelser om beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, især med hensyn til mediefrihed, herunder garantier for internetfrihed og ucensureret adgang til oplysninger og kommunikation, ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed;

11.  understreger, at Parlamentets samtykke til undertegnelsen af en samarbejdsaftale med Aserbajdsjan vil være betinget af en tilfredsstillende afspejling af de ovennævnte krav, frigivelse af menneskerettighedsforkæmpere, tilbagetrækning af lovgivning, der begrænser uafhængige civilsamfunds aktiviteter og ophør af undertrykkelse og intimidering af NGO'er, uafhængige medier, oppositionskræfter, menneskerettighedsforkæmpere, forkæmpere for mindretals rettigheder og aktivister fra ungdomsnetværk og sociale netværk;

12.  opfordrer Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til nøje at anvende "mere for mere"-princippet og fokusere navnlig på menneskerettighedsforkæmpernes situation (i overensstemmelse med EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere), vilkårlige og politisk motiverede tilbageholdelser, den dømmende magts uafhængighed, demokratiske reformer og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; opfordrer navnlig til en revision af ENI-programfunktionen og til at sætte en stopper for al bistand, som ikke er strengt HR-/civilsamfundsorienteret;

13.  beklager den omstændighed, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Aserbajdsjan ikke har gjort nogen væsentlige fremskridt med hensyn til menneskerettighedssituationen i landet; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at intensivere denne dialog med henblik på at gøre den effektiv og resultatorienteret og regelmæssigt at rapportere til Parlamentet;

14.  opfordrer Aserbajdsjans regering til at forenkle den nuværende overkomplicerede og langsommelige procedure for registrering af NGO'er, til at indføre væsentlige lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at ophæve de seneste foranstaltninger, der begrænser NGO'ernes frihed til at modtage gaver uden officiel registrering, og at overholde henstilling CM/Rec (2007)14 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne om den juridiske status af NGO'er i Europa;

15.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til kraftigt at tilskynde Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at opfordre de aserbajdsjanske myndigheder til at standse overgrebene og gøre det klart, at den forventer, at de – som værter for De Europæiske Olympiske Lege, som skal afholdes til næste år – værner om det olympiske charters krav om at respektere pressefriheden;

16.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til fuldt ud at anvende EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at organisere regelmæssige møder på EU-delegationen i Baku med uafhængige menneskerettighedsorganisationer, bl.a. ved at koordinere disse møder med EU-medlemsstaternes repræsentationer, og til at bruge disse møder til at udtrykke offentlig støtte til menneskerettighedsforkæmperes arbejdet; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge alle former for retsforfølgning og retssager mod menneskerettighedsforkæmpere og til at aflægge rapport om sagen til Parlamentet;

17.  minder om sin holdning af 24. maj 2012(3) og opfordrer Rådet til at overveje muligheden af målrettede sanktioner mod de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, i tilfælde af at disse fortsætter;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Republikken Aserbajdsjans præsident, regering og parlament, EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen og Europarådet.

(1) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 36.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0285.
(3) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 91.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik