Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2832(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0090/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0022

Hyväksytyt tekstit
PDF 232kWORD 77k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
Ihmisoikeuksien puolustajien vaino Azerbaidžanissa
P8_TA(2014)0022RC-B8-0090/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 ihmisoikeuksien puolustajien vainosta Azerbaidžanissa (2014/2832(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Azerbaidžanin tilanteesta, erityisesti 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusneuvotteluista(1) ja 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Azerbaidžanista: Ilgar Mammadovin tapaus(2),

–  ottaa huomioon 15. toukokuuta 2012 annetun komission ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Uudistetun Euroopan naapuruuspolitiikan lupausten lunastaminen” (JOIN(2012)0014),

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 annetun komission vuoden 2013 Euroopan naapuruuspolitiikan edistyskertomuksen Azerbaidžanista (SWD(2014)0070),

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin välisen Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Štefan Fülen tiedottajien 2. elokuuta 2014 antaman julkilausuman Leyla Yunusin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 6. elokuuta 2014 antaman julkilausuman Rasul Jafarovin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon 14. elokuuta 2014 annetun EU:n julkilausuman Azerbaidžanin ihmisoikeustilanteesta ja kansalaisyhteiskunnasta,

–  ottaa huomioon komission jäsenen Fülen 8. syyskuuta 2014 Bakussa antaman julkilausuman kansalaisyhteiskunnan keskeisestä asemasta itäisessä kumppanuudessa ja hänen ilmoituksensa uudesta EU:n tukiohjelmasta Azerbaidžanin kansalaisyhteiskunnalle ja siitä annettavasta 3 miljoonasta eurosta vuosina 2014–2015,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin 1. elokuuta 2014 antaman julkilausuman Azerbaidžanin rauhan ja demokratian instituutin johtajan Leyla Yunusin pidätyksestä,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta–2. heinäkuuta 2014 pidetyssä Etyjin parlamentaarisen edustajakokouksen vuosikokouksessa hyväksytyn Bakun julistuksen, jossa ilmaistaan huoli siitä, että useissa Etyjin jäsenvaltioissa väärinkäytetään hallinnollisia menettelyjä ja lainsäädäntöä ihmisoikeuksien puolustajien ja arvostelijoiden pidättämiseksi, vangitsemiseksi, pelottelemiseksi tai vaientamiseksi muulla tavoin,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999, ja näiden kahden osapuolen käymät neuvottelut nykyisen sopimuksen korvaamiseksi uudella sopimuksella,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  katsoo, että muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana yleinen ihmisoikeusilmapiiri on huonontunut Azerbaidžanissa ja kansalaisjärjestöihin, kansalaisaktivisteihin, toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin viime kuukausina kohdistuneet hallituksen sortotoimet, painostus ja pelottelu ovat lisääntyneet huomattavasti;

B.  toteaa, että viime heinäkuusta lähtien hallitus on hyökännyt muutamaa maan johtavaa ihmisoikeuksien puolustajaa vastaan ja vanginnut heidät selvästi poliittisista syistä nostettujen syytteiden perusteella, ja mainitsee erityisesti rauhan ja demokratian instituutin tunnetun johtajan Leyla Yunusin, hänen puolisonsa historioitsija Arif Yunusin ja Azerbaidžanin Human Rights Club -järjestön johtajan Rasul Jafarovin tapaukset;

C.  toteaa, että Azerbaidžanin Legal Education Society -järjestön johtaja ihmisoikeusjuristi Intigam Aliyev, joka on puolustanut yli 200 tapausta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa sanavapauden rikkomisen, oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden ja Azerbaidžanin vaalilain aloilla, pidätettiin 8. elokuuta 2014 ja määrättiin kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen rikossyytteistä; toteaa, että tämä tapaus vahvistaa Azerbaidžanissa kasvavan suuntauksen vaientaa ja asettaa syytteeseen ihmisoikeuksien puolustajat;

D.  toteaa, että Leyla Yunusin on kerrottu joutuneen sellitoverinsa pahoinpitelemäksi vankilassa ja että mitään toimia ei ole toteutettu sellitoverin rankaisemiseksi tai Leyla Yunusin suojelun varmistamiseksi; toteaa, että vaikka Leyla Yunusin terveys on heikentynyt vankilassa, hänelle ei ole annettu asianmukaista lääkehoitoa;

E.  toteaa, että vaalitarkkailuun ja demokratian tutkimukseen keskittyvän keskuksen (Election Monitoring and Democracy Studies Centre, EMDS) johtokunnan puheenjohtajalle Anar Mammadlille ja saman keskuksen johtajalle Bashir Suleymanlille langetettiin 26. toukokuuta 2014 viiden vuoden ja kuuden kuukauden ja vastaavasti kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomiot syytteistä, jotka koskivat veronkiertoa ja laitonta yrittäjyyttä;

F.  toteaa, että samanaikaisesti edellisen tapauksen kanssa kahdeksan nuorison asiaa ajavan kansalaisjärjestön NIDAn aktivistia tuomittiin syytettyinä huliganismista, huumeiden ja räjähteiden hallussapidosta sekä aikeesta aiheuttaa julkisia levottomuuksia ja lisäksi sosiaalisessa mediassa toimivat aktivistit Omar Mammadov, Abdul Abilov ja Elsever Murselli tuomittiin viiden sekä viiden ja puolen vuoden vankeustuomioihin syytettyinä huumeiden hallussapidosta, eikä kenelläkään heistä ollut mahdollisuutta valita itse lakimiestä ja kaikki valittavat huonosta kohtelusta poliisin säilössä;

G.  toteaa, että useat muut toimittajat, ihmisoikeuksien puolustajat ja aktivistit ovat joutuneet vastaamaan heihin kohdistuviin syytteisiin Azerbaidžanissa, mukaan lukien Intelligent Citizen Enlightenment Centre Public Union -kansalaisjärjestön johtaja Hasan Huseynli, joka tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeuteen 14. heinäkuuta 2014, ja johtavan venäjänkielisen Zerkalo-sanomalehden tutkiva toimittaja Rauf Mirkadirov, jota on pidetty tutkintavankeudessa syytettynä maanpetoksesta; toteaa, että tunnettu ja kansainvälisesti arvostettu ihmisoikeuksien puolustaja Emin Huseynov johtaa maan johtavaa median oikeuksia ajavaa kansalaisjärjestöä Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS), jonka tilat poliisi ratsasi 8. elokuuta 2014; toteaa, että toinen hiljattain pidätetty tunnettu henkilö on kuuluisa oppositiotoimittaja Seymur Haziyev, jota syytetään rikollisesta huliganismista ja jota on pidetty kaksi kuukautta tutkintavankeudessa;

H.  toteaa, että näitä tapauksia on edeltänyt kymmeniä muita tapauksia, jotka koskevat poliittisia aktivisteja, oikeuksien puolustajia, toimittajia, bloggaajia ja sosiaalisessa mediassa toimivia aktivisteja, jotka viranomaiset ovat vanginneet viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana samanlaisten tekaistujen syytteiden perusteella, kuten huliganismi, huumeiden hallussapito, veronkierto ja jopa maanpetos; ottaa huomioon, että viimeisimmällä pidätysaallolla on ollut vakavia heijastusvaikutuksia, jotka ovat pakottaneet muutamat tunnetut aktivistit pakenemaan maasta tai piiloutumaan;

I.  toteaa, että riippumaton azerbaidžanilainen Azadliq-sanomalehti pakotettiin keskeyttämään lehden julkaiseminen väitettyjen talousvaikeuksien vuoksi ja siihen oli aiemmin kohdistettu virallista painostusta ilmeisesti siksi, että se oli raportoinut korruptiosta;

J.  toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut lukuisia tuomioita ihmisoikeusrikkomuksista Azerbaidžanissa, joista viimeisin annettiin 22. toukokuuta 2014 Republican Alternative Civic Movement (REAL) -puolueen puheenjohtajan Ilgar Mammadovin tapauksessa; toteaa, että huolimatta siitä, että tuomiossa todettiin hänen pidätyksensä olevan poliittinen, viranomaiset kieltäytyivät vapauttamasta häntä;

K.  toteaa, että vuodesta 2006 lähtien rauhanomaisten mielenosoittajien mielenilmaukset ovat olleet kiellettyjä Bakun keskustassa ja uusia ankaria sakkoja ja pidempiä hallinnollisia pidätyksiä on otettu hiljattain käyttöön niitä vastaan, jotka järjestävät luvattomia julkisia kokoontumisia tai osallistuvat niihin;

L.  toteaa, että Azerbaidžanin viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse -komission (Venetsian komissio) mielipiteitä yhdistymisvapauteen, poliittisiin puolueisiin ja kunnianloukkauksiin liittyvästä lainsäädännöstä; toteaa lisäksi, että he eivät ole osoittaneet asiaankuuluvaa huomiota Euroopan ihmisoikeusvaltuutetun maahan suuntautuneiden vierailujen aikana tekemille havainnoille;

M.  ottaa huomioon, että helmikuussa 2014 presidentti Aliyev vahvisti lisää tarkistuksia kansalaisjärjestöjä koskevaan lakiin, jossa nyt myönnetään viranomaisille lisävaltuudet kansallisten tai kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toiminnan väliaikaiseksi tai pysyväksi kieltämiseksi Azerbaidžanissa ja otetaan käyttöön uusia rikkeitä, joista maksettavien sakkojen määrää on korotettu 2 500–3 000 manatiin (noin 2 600–3 100 euroa) kansalaisjärjestöille ja 1 000–2 000 manatiin (noin 1 000–2 000 euroa) kansallisten ja ulkomaalaisten kansalaisjärjestöjen johtajille;

N.  ottaa huomioon, että Bakussa toimivan öljyalan työntekijöiden ammattiliiton ja sen johtajan Gahramanova Mirvari Uzeyirin pankkitilit on jäädytetty Bakun Nasimin piirituomioistuimen 8. heinäkuuta 2014 tekemällä päätöksellä;

O.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen ja että se on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen;

P.  ottaa huomioon, että 14. toukokuuta 2014 Azerbaidžan aloitti Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana;

1.  painottaa, että ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden, perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen ovat itäisen kumppanuuden yhteydessä tehtävän yhteistyön sekä niiden sitoumusten keskiössä, joita Azerbaidžan on tehnyt Euroopan neuvoston ja Etyjin puitteissa;

2.  tuomitsee mitä jyrkimmin Leyla Yunusin, Arif Yunusin, Rasul Jafarovin, Intigam Aliyevin ja Hasan Huseynin pidättämisen ja vaatii heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan sekä kaikkien heitä vastaan esitettyjen syytteiden hylkäämistä; vaatii Ilqar Nasiboviin kohdistuneen hyökkäyksen välitöntä ja perinpohjaista tutkintaa ja kaikkien näihin tekoihin syyllistyneiden saattamista oikeuden eteen;

3.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia takaamaan Leyla Yunusin, Arif Yunusin ja kaikkien Azerbaidžanin ihmisoikeusaktivistien fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden ja varmistamaan, että heille tarjotaan asianmukaista hoitoa, mukaan luettuna lääkkeet ja sairaalahoito;

4.  toistaa Azerbaidžanin hallitukselle esittämänsä kehotuksen ryhtyä konkreettisiin ja ensisijaisiin toimiin maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi viipymättä sekä vapauttamaan välittömästi ja ilman ehtoja kaikki poliittiset vangit ja lopettamaan poliittisin perustein tehdyt pidätykset;

5.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia lopettamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, oppositiopoliitikkojen ja riippumattomien toimittajien vainoamisen ja uhkailun sekä pidättymään Azerbaidžanin demokratian kehityksen kannalta arvokkaan työn häiritsemisestä tai vaikeuttamisesta; kehottaa heitä myös varmistamaan, että kaikki pidätetyt, mukaan luettuna toimittajat sekä politiikan ja kansalaisyhteiskunnan aktivistit, saavat täydet oikeudet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, ja saavat etenkin valita itse asianajajansa, ottaa yhteyttä perheisiinsä ja käyttää hyväkseen muita oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältyviä oikeuksia;

6.  pitää valitettavana Azerbaidžanin hallituksen toimia, joilla häiritään Armenian ja Azerbaidžanin välisten kansalaisyhteiskunta- ja nuorisoaktivistien välisiä yhteyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä näiden kahden valtion välisen pitkäaikaisen vihamielisyyden helpottamisessa; muistuttaa tässä yhteydessä Leyla Yunusin ja hänen miehensä Arifin tekemästä tärkeästä työstä tällä alalla;

7.  kehottaa Azerbaidžanin hallitusta kutsumaan maahan Euroopan neuvoston Venetsian komission ja tekemään täysimääräistä yhteistyötä komissaarin kanssa ja YK:n erityismenettelyjen mukaisesti lainsäädäntönsä muuttamiseksi ja käytäntöjensä sopeuttamiseksi asiantuntijoiden päätelmien pohjalta ihmisoikeusaktivistien, yhdistymisvapauden, kokoontumisvapauden, ilmaisunvapauden ja mielivaltaisten pidätysten suhteen;

8.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia toteuttamaan viipymättä pitkään odotettuja ihmisoikeusuudistuksia, mukaan luettuna ne monet keskeneräiset liittymissitoumukset, joihin Azerbaidžan sitoutui liittyessään Euroopan neuvostoon, ja noudattamaan niitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita, joita maalle on langetettu;

9.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia poistamaan julkisten kokoontumisten kiellon Bakun keskustasta ja lopettamaan rauhanomaisten mielenosoitusten osallistujien sakottamisen ja heidän pidättämisensä;

10.  toistaa kantansa, jonka mukaan EU:n tuen Azerbaidžanin tasavallalle ja yhteistyön sen kanssa esimerkiksi nykyaikaista uudistamista koskevissa strategisen kumppanuuden neuvotteluissa on oltava ehdollista ja siihen on sisällytettävä lausekkeita ihmisoikeuksien suojelemisesta ja edistämisestä etenkin vapaiden tiedotusvälineiden, mukaan luettuna takuut internetin vapaudesta ja sensuroimattomien tietojen ja viestinnän käytöstä, ilmaisunvapauden, yhdistymisvapauden ja kokoontumisvapauden suhteen;

11.  korostaa, että Azerbaidžanin kanssa tehtävään kumppanuussopimukseen suostuminen riippuu edellä mainittujen vaatimusten tyydyttävästä täyttämisestä, ihmisoikeusaktivistien vapauttamisesta, riippumattoman kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoittavan lainsäädännön poistamisesta sekä kansalaisjärjestöjen, riippumattomien tiedotusvälineiden, oppositiovoimien, ihmisoikeuksien puolustajien sekä vähemmistö-, nuoriso- ja verkkoaktivistien vainoamisen ja uhkailun lopettamisesta;

12.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa soveltamaan tiukasti ”more for more”-periaatetta ja keskittymään erityisesti ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen (asiaa koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti), mielivaltaisiin ja poliittisesti perusteltuihin pidätyksiin, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, demokraattisiin uudistuksiin sekä perusoikeuksiin ja -vapauksiin; kehottaa erityisesti tarkastelemaan uudelleen ENI-ohjelmaa ja lopettamaan kaiken tuen hankkeille, jotka eivät liity ihmisoikeuksiin ja kansalaisyhteiskuntaan;

13.  pitää valitettavana, että EU:n ja Azerbaidžanin välinen ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole johtanut maan ihmisoikeustilanteen paranemiseen; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan tätä vuoropuhelua ja tekemään siitä tehokkaan ja tuloksellisen ja raportoimaan asiasta säännöllisesti parlamentille;

14.  kehottaa Azerbaidžanin hallitusta yksinkertaistamaan nykyistä monimutkaista ja pitkällistä menettelyä kansalaisjärjestöjen rekisteröimiseksi, ottamaan käyttöön merkittäviä lainsäädäntötarkistuksia, joilla kumotaan viimeaikaisia toimia, joilla rajoitetaan kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia hyväksyä lahjoituksia ilman virallista rekisteröintiä, sekä noudattamaan Euroopan neuvoston ministerikomitean suositusta CM/Rec(2007)14 jäsenvaltioille kansalaisjärjestöjen asemasta Euroopassa;

15.  kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita vaatimaan, että Kansainvälinen olympiakomitea kehottaisi Azerbaidžanin viranomaisia lopettamaan sortotoimet ja tekisi selväksi, että ensi vuonna pidettävien Euroopan kisojen isäntämaan odotetaan noudattavan olympialaisten peruskirjan vaatimusta lehdistönvapauden kunnioittamisesta;

16.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa soveltamaan täysimääräisesti EU:n suuntaviivoja ihmisoikeuksien puolustajista ja järjestämään EU:n edustustossa Bakussa säännöllisiä kokouksia riippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen kanssa sekä koordinoimaan näitä kokouksia EU:n jäsenvaltioiden edustustojen kanssa sekä käyttämään kokouksia julkisen tuen ilmaisemiseen ihmisoikeusaktivistien toiminnalle; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tarkkaan kaikkia ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäyntejä ja raportoimaan niistä parlamentille;

17.  palauttaa mieliin 24. toukokuuta 2012 esittämänsä kannan(3), ja kehottaa neuvostoa harkitsemaan mahdollisuutta kohdistaa pakotteita toistuviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneisiin tahoihin;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Azerbaidžanin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan neuvostolle.

(1)EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 36.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0285.
(3)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 91.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö