Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2832(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0090/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0022

Priimti tekstai
PDF 309kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių gynėjų persekiojimas Azerbaidžane
P8_TA(2014)0022RC-B8-0090/2014

2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių gynėjų persekiojimo Azerbaidžane (2014/2832(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Azerbaidžane, visų pirma į 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo(1) ir į 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją „Azerbaidžanas: Ilgaro Mammadovo atvejis“(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2012 m. gegužės 15 d. bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Naujosios Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas“ (JOIN(2012)14),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 27 d.. paskelbtą 2013 m. Europos kaimynystės politikos (EKP) įgyvendinimo Azerbaidžane pažangos ataskaitą (SWD(2014)0070),

–  atsižvelgdamas į ES ir Azerbaidžano EKP veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario Stefano Fules atstovų spaudai 2014 m. rugpjūčio 2 d. pareiškimą dėl Leylos Yunus arešto,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai 2014 m. rugpjūčio 6 d. pareiškimą dėl Rasulo Jafarovo arešto,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 14 d. ES pareiškimą dėl žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės padėties Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nario S. Fules 2014 m. rugsėjo 8 d. Baku padarytą pareiškimą dėl itin svarbaus pilietinės visuomenės vaidmens Rytų partnerystės šalyse ir į jo paskelbimą apie naują ES paramos programą Azerbaidžano pilietinei visuomenei, pagal kurią 2014–2015 m. skirta 3 mln. EUR,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Generalinio Sekretoriaus Thorbjørno Jaglando 2014 m. rugpjūčio 1 d. pareiškimą dėl Azerbaidžano taikos ir demokratijos instituto direktorės Leylos Yunus arešto,

–  atsižvelgdamas į ESBO Parlamentinės asamblėjos metinėje sesijoje, vykusioje 2014 m. birželio 28 d. – liepos 2 d., priimtą Baku deklaraciją, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl netinkamo administracinių procedūrų ir teisės aktų naudojimo sulaikant žmogaus teisių gynėjus ir kritikus, juos įkalinant, bauginant ar kitaip nutildant daugelyje ESBO valstybių narių,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. įsigaliojusį ES ir Azerbaidžano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą ir į vykstančias šalių derybas dėl naujo susitarimo, kuriuo turi būti pakeistas esamas susitarimas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi per šiuos dvejus metus bendra žmogaus teisių padėtis Azerbaidžane vis blogėjo, pastaraisiais mėnesiais vyriausybės vykdomų represijų, spaudimo ir gąsdinimų, nevyriausybinių organizacijų (NVO), pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų atžvilgiu, daugėjo;

B.  kadangi nuo liepos pabaigos vyriausybė nusitaikė į keletą šalyje žinomiausių žmogaus teisių gynėjų, juos įkalino dėl aiškiai politiškai motyvuotų kaltinimų, ypač atkreipiant dėmesį į gerai žinomos Azerbaidžano taikos ir demokratijos instituto direktorės Leylos Yunus ir jos vyro, istoriko Arifo Yunuso, taip pat į Azerbaidžano žmogaus teisių klubo pirmininko Rasulo Jafarovo bylas;

C.  kadangi Azerbaidžano teisinio švietimo draugijos pirmininkas Intigam Aliyev, teisininkas, Europos Žmogaus Teisių Teisme dalyvavęs daugiau kaip 200 bylų, susijusių su žodžio laisvės, teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, rinkimų teisės pažeidimais Azerbaidžane, 2014 m. rugpjūčio 8 d. buvo areštuotas ir trims mėnesiams įkalintas dėl kaltinimų baudžiamojoje byloje; šis atvejis patvirtina, kad šalyje vis daugėja žinomų žmogaus teisių gynėjų nutildymo ir persekiojimo atvejų;

D.  kadangi pranešama, kad kalėjime Leylos Yunus kameros kaimynė smurtauja ir nesiimta jokių priemonių jai nubausti arba Leylos Yunus saugumui užtikrinti; kadangi nepaisant to, kad L. Yunus sveikata kalėjime pablogėjo, jai nebuvo suteikta tinkama medicinos priežiūra;

E.  kadangi 2014 m. gegužės 26 d. Rinkimų stebėsenos ir demokratinių tyrimų centro pirmininkas Anar Mammadli ir to paties centro direktorius Bashir Suleymanli buvo nuteisti atitinkamai 5 metams ir šešiems mėnesiams ir 3 metams ir šešiems mėnesiams laisvės atėmimo dėl įvairių kaltinimų, pradedant mokesčių vengimu ir baigiant neteisėto verslo vykdymu;

F.  kadangi tuo pačiu metu 8 aktyvistai, priklausantys nevyriausybiniam jaunimo judėjimui NIDA, buvo nuteisti pateikus kaltinimus dėl chuliganizmo, narkotikų laikymo ir sprogmenų laikymo, taip pat pasikėsinimo pažeisti viešąją tvarką, be to socialinių tinklų aktyvistai Omar Mammadov, Abdul Abilov ir Elsever Murselli buvo nuteisti laisvės atėmimu nuo 5 metų iki 5 metų ir šešių mėnesių pateikus kaltinimus dėl narkotikų laikymo; nei vienas iš jų negalėjo naudotis pasirinkto advokato paslaugomis ir visi skundėsi, kad su jais buvo blogai elgiamasi policijos areštinėje;

G.  kadangi Azerbaidžane daug daugiau žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ir aktyvistų buvo pateikti kaltinimai nusikaltimais, įskaitant 2014 m. liepos 14 d. „Protingų piliečių švietimo centro. Viešosios Sąjungos“ vadovą Hasaną Huseynli, kuris nuteistas 6 metams laisvės atėmimo, o vieno žinomiausių rusų kalba leidžiamo laikraščio „Veidrodis“ (rus. Zerkalo) tyrimą atliekančiam žurnalistui Raufui Mirkadirovui pateikus kaltinimus dėl išdavystės paskirtas kardomasis kalinimas; kadangi policija 2014 m. rugpjūčio 8 d. atliko kratą Korespondentų laisvės ir saugumo institute (angl. Institute for Reporters’ Freedom and Safety), pirmaujančioje šalies žiniasklaidos teisių NVO, kuriai vadovauja tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teisų gynėjas Emin Huseynov; kadangi kitam neseniai areštuotam asmeniui, gerai žinomam opozicijos žurnalistui Seymurui Haziyevui, kuriam pateikti kaltinimai dėl baudžiamojo chuliganizmo, paskirtas 2 mėnesių kardomasis kalinimas;

H.  kadangi šios bylos tik seka po to, kai valdžios institucijos per pastaruosius dvejus metus dėl sufabrikuotų kaltinimų, įskaitant chuliganizmą, narkotikų laikymą, mokesčių vengimą, net išdavystę, įkalino daug kitų įtakingų politinių aktyvistų, teisių gynėjų, žurnalistų, tinklaraštininkų ir socialinės žiniasklaidos aktyvistų; kadangi neseniai vykusi areštų banga turėjo stiprų atoveiksmį ir privertė nemažai žinomų aktyvistų bėgti iš šalies arba slapstytis;

I.  kadangi nepriklausomas Azerbaidžano laikraštis „Azadliq“ dėl kaltinimų finansinėmis problemomis ir po to, kai patyrė valstybės organų spaudimą, akivaizdu, kad dėl reportažų apie korupciją, buvo privestas laikinai nutraukti leidybą;

J.  kadangi Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) paskelbė daug sprendimų bylose dėl žmogaus teisių pažeidimų Azerbaidžane, paskutinis sprendimas buvo priimtas 2014 m. gegužės 22 d. Respublikinio alternatyvaus pilietinio judėjimo (angl. REAL) pirmininko Ilgaro Mammadovo byloje; kadangi nepaisant to, kad buvo paskelbta, jog jo įkalinimas politiškai motyvuotas, valdžios institucijos atsisakė jį išlaisvinti;

K.  kadangi nuo 2006 m. galiojo veiksmingas taikių protestų Baku centre draudimas ir neseniai numatytos naujos griežtos bausmės ir ilgesni administracinio sulaikymo terminai tiems, kurie organizuoja viešus susirinkimus be leidimo arba juose dalyvauja;

L.  kadangi Azerbaidžano valdžios institucijos neatsižvelgė į Europos Tarybos Europos Komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) nuomones apie įstatymus, susijusius su susirinkimų ir asociacijų laisve, teise burtis į politines partijas ir garbės ir orumo apsauga; kadangi be to, jie tinkamai neatsižvelgė į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro vizito į šalį išvadas;

M.  kadangi 2014 m. prezidentas H. Aliyev pasirašė dar vienus NVO įstatymo pakeitimus, taip suteikdamas valdžios institucijoms papildomus įgaliojimus laikinai arba visam laikui uždrausti nacionalines arba užsienio NVO Azerbaidžane ir numatydamas naujus nusikaltimus, už kuriuos baudžiama didesnėmis baudomis: NVO baudžiamos 2 500–3 000 Azerbaidžano manatų (apie 2 600–3 100 EUR) ir nacionalinių bei užsienio NVO direktoriai – 1 000 2 000 Azerbaidžano manatų (apie 1 000–2 000 EUR) ;

N.  kadangi „Naftos darbuotojų teisių apsaugos organizacijos. Viešosios Sąjungos“, įsikūrusios Baku, ir jos vadovės Gahramanovos Mirvari Uzeyir banko sąskaitos buvo įšaldytos pagal 2014 m. liepos 8 d. Baku miesto Nasimi apylinkės teismo sprendimą;

O.  kadangi Azerbaidžanas yra Europos Tarybos narys ir yra pasirašęs Europos žmogaus teisių konvenciją;

P.  kadangi 2014 m. gegužės 14 d. Azerbaidžanas perėmė pirmininkavimą Europos Tarybos Ministrų komitetui;

1.  pabrėžia, kad visapusiška pagarba žmogaus teisėms, demokratijos principams, pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės principams sudaro bendradarbiavimo įgyvendinant Rytų partnerystę ir Azerbaidžano Europos Taryboje ir ESBO prisiimtų įsipareigojimų pagrindą;

2.  kuo griežčiausiai smerkia Leylos Yunus, Arifo Yunuso, Rasulo Jafarovo, Intigamo Aliyevo ir Hasano Huseyni areštus ir laisvės atėmimą ir reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai juos paleisti, taip pat atsiimti visus jiems apteiktus kaltinimus; reikalauja nedelsiant ir išsamiai ištirti pasikėsinimą į Ilqarą Nasibovą ir ragina kaltus asmenis patraukti atsakomybėn;

3.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas užtikrinti Leylos Yunus, Arifo Yunusovo ir visų Azerbaidžano žmogaus teisių gynėjų fizinę ir psichologinę gerovę ir užtikrinti, kad jiems nedelsiant būtų suteikta tinkama medicinos priežiūra, įskaitant gydymą ir hospitalizavimą;

4.  pakartoja savo kaltinimus Azerbaidžano vyriausybei imtis konkrečių veiksmų siekiant pirmenybę skirti žmogaus teisių padėties šalyje gerinimui, taip pat nedelsiant ir besąlygiškai išleisti visus politinius kalinius ir sustabdyti politiškai motyvuotus areštus;

5.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nustoti puldinėti ir bauginti pilietinės visuomenės organizacijas, opozicijos politikus ir nepriklausomus žurnalistus, taip pat nustoti kištis į jų vertingą demokratijos Azerbaidžane vystymu veiklą, arba šiai veiklai kenkti; taip pat ragina juos užtikrinti, kad visi sulaikytieji asmenys, įskaitant žurnalistus ir politinės bei pilietinės visuomenės aktyvistus, galėtų naudotis visomis teisėmis į teisingą bylos nagrinėjimą, visų pirma teise pasirinkti advokatą, susiekti su šeima ir kitais su bylos nagrinėjimu susijusiais reikalavimais;

6.  smerkia Azerbaidžano vyriausybės veiksmus, kuriais buvo siekiama pažaboti pilietinę visuomenę ir jaunuosius aktyvistus bei Armėnijos bei Azerbaidžano intelektualus, nes šie kontaktai yra itin svarbūs siekiant pašalinti ilgalaikį priešiškumą tarp abiejų šalių; kalbant apie tai primena, kad Leyla Yunus ir jos vyras Arif šiuo klausimo padarė labai daug;

7.  ragina Azerbaidžano vyriausybę pakviesti Europos Tarybos Venecijos komisiją bei Komisarą ir su jais visiškai bendradarbiauti, taip pat laikytis JT specialių procedūrų, susijusių su žmogaus teisų gynėjais, taikių susirinkimų ir asociacijų laisve, žodžio laisve ir neteisminiais sulaikymais, siekiant vadovaujantis ekspertų išvadomis pakeisti teisės aktus ir pritaikyti praktiką;

8.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nedelsiant imtis veiksmų vykdant žmogaus teisių reformas, kurias reikėjo įvykdyti jau seniai, įskatinat daugelį įsipareigojimų, kuriuos Azerbaidžanas prisiėmė įstodamas į Europos Tarybą, ir laikytis Europos Žmogaus Teisių Tesimo sprendimų, priimtų dėl Azerbaidžano;

9.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas panaikinti viešų susibūrimų Baku centre draudimą ir nebeskirti baudų ar laisvė atėmimo už demonstracijas;

10.  patvirtina savo poziciją, kad ES parama Azerbaidžano Respublikai ir bendradarbiavimas su ja, įskaitant tebevykstančias derybas dėl strateginės modernizavimo partnerystės, turi priklausyti nuo to, ar įtraukiamos sąlygos, susijusios su žmogaus teisių, visų pirma žiniasklaidos laisvės, įskaitant interneto laisvės garantijas ir necenzūruojamą prieigą prie informacijos ir komunikacijos, žodžio laisvės, susirinkimų ir asociacijų laisvės, skatinimu;

11.  pabrėžia, kad tai, ar jis pritars partnerystės susitarimo su Azerbaidžanu pasirašymui, priklausys nuo tinkamo minėtų reikalavimų vykdymo, žmogaus teisių gynėjų išlaisvinimo, teisės aktų, kuriais varžoma nepriklausomų pilietinės visuomenės veikla, panaikinimo ir nutrauktų NVO, nepriklausomos žiniasklaidos, opozicijos pajėgų, žmogaus teisių gynėjų, mažumų teisių aktyvistų ir jaunimo bei socialinių tinklų aktyvistų represijų bei bauginimų;

12.  ragina Tarybą, Komisiją ir EIVT griežtai taikyti principą „parama pagal pažangą“ visų pirma atkreipiant dėmesį į žmogaus teisių padėtį (pagal ES žmogaus teisių gynėjų gaires), neteisminius ir politiškai motyvuotus sulaikymus, teisėjų nepriklausomumą, demokratines reformas ir pagrindines teises bei laisves; visų pirma ragina persvarstyti EKP programas ir visiškai nebeteikti pagalbos, kuri nebūtų skirta žmogaus teisėms ir (arba) pilietinei visuomenei;

13.  apgailestauja, kad ES ir Azerbaidžano žmogaus teisių dialoge didelės pažangos nepasiekta kalbat apie žmogus teisių padėtį šalyje; ragina EIVT patobulinti dialogą siekiant, kad jis būtų veiksmingesnis ir labiau orientuotas į rezultatus, ir atsiskaityti Parlamentui;

14.  ragina Azerbaidžano vyriausybę supaprastinti dabartinę per daug sudėtingą ir ilgą NVO registravimo procedūrą ir numatyti svarbius teisės aktų pakeitimus siekiant panaikinti neseniai patvirtintas priemones, kuriomis varžoma NVO laisvė neoficialiai neužsiregistravus gauti finansavimą, ir laikytis Europos Tarybos rekomendacijos CM/Rec(2007)14 Ministrų komiteto rekomendacija valstybėms narėms dėl NVO Europoje;

15.  ragina Tarybą ir valstybes narės paskatinti Tarptautinį olimpinį komitetą, kad šis paragintų Azerbaidžano valdžios institucijas nustoti taikyti griežtas priemones ir paaiškinti, kad jis iš jų kaip iš kitais metais vyksiančių Europos olimpinių žaidynių organizatorių tikisi, jog jos laikysis Olimpinės chartijos reikalavimo gerbti žiniasklaidos laisvę;

16.  ragina EIVT visiškai taikyti ES žmogaus teisių gynėjų gaires ir ES delegacijoje Baku nuolat rengti susitikimus su nepriklausomomis žmogaus teisių organizacijomis, taip pat tuos susitikimus koordinuoti su ES valstybių narių atstovybėmis ir naudoti visuomenės paramai žmogaus teisių gynėjų veiklai reikšti; ragina EIVT atidžiai stebėti visas žmogaus teisių gynėjų bylas ir teismo procesus ir pranešti apie juos Parlamentui;

17.  patvirtina savo 2012 m. gegužės 24 d. poziciją(3) ir ragina Tarybą apsvarstyti galimybę skirti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus, jeigu jie ir toliau bus daromi;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Azerbaidžano prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, EIVT, Tarybai, Komisijai ir Europos Tarybai.

(1) OL C 258 E, 2013 9 7, p. 36.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0285.
(3) OL C 264 E, 2013 9 13, p. 91.

Teisinė informacija - Privatumo politika