Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0086/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2014)0023

Приети текстове
PDF 453kWORD 69k
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - Страсбург
Бурунди и по-специално случаят на Пиер Клавие Мбонимпа
P8_TA(2014)0023RC-B8-0086/2014

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2014 г. относно Бурунди, и по-специално относно случая на Пиер Клавер Мбонимпа (2014/2833(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Бурунди,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид изявлението от 10 септември 2014 г. на делегацията на ЕС в Бурунди,

—  като взе предвид изявлението на Съвета за сигурност на ООН от 10 април 2014 г. относно положението в Бурунди,

—  като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2014 г. относно региона на Големите африкански езера, и по-специално точка 7 от тях,

—  като взе предвид докладите на бюрото на ООН в Бурунди,

—  като взе предвид изявлението от сряда, 9 юли 2014 г., на помощник генералния секретар на ООН по правата на човека, Иван Симонович, направено в рамките на Конфигурацията за Бурунди към Фонда за изграждане на мира,

—  като взе предвид докладите от мисиите и приоритетните области на действие (2010—2014 г.) на Организацията на ООН за прехрана и земеделие и на Уницеф в Бурунди, по-специално по отношение на борбата срещу глада и недохранването,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Пиер Клавер Мбонимпа, виден защитник на правата на човека и председател на Асоциацията за защита на правата на човека и задържаните лица („Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues“), на 15 май 2014 г. беше отново задържан, като по-късно към него бяха отправени обвинения в „застрашаване на външната сигурност на държавата“ и в „застрашаване на сигурността на държавата чрез предизвикване на обществени безредици“, и че неговото предварително задържане тече от момента, в който е бил задържан с цел разпит;

Б.  като има предвид, че поради дейността си в защита на демокрацията и правата на човека в Бурунди през последните над две десетилетия г-н Мбонимпа е спечелил няколко международни награди и широко признание в собствената си страна и извън нея;

В.  като има предвид, че обвиненията, отправени срещу него, са свързани с коментари, които той е направил на 6 май 2014 г. в предаване на радиостанцията Radio Publique Africaine, а именно че младежкото крило на управляващата партия CNDD-FDD, известно също под името „Имбонеракуре“ („Imbonerakure“), е въоръжавано и изпращано в Демократична република Конго с цел военно обучение, и като има предвид, че бюрото на ООН в Бурунди е изразило същите опасения, като е подчертало, че милитаризирането на тези млади хора представлява „съществена заплаха за мира в Бурунди“;

Г.  като има предвид, че задържането на Пиер Мбонимпа свидетелства за все по-големите заплахи, на които са изложени защитниците на правата на човека, за тормоза на активистите и за произволното задържане на членове на опозиционните партии, като тези действия според групи за защита на правата на човека и на помощник генералния секретар на ООН по правата на човека са предимно дело на „Имбонеракуре“;

Д.  като има предвид, че след мирното провеждане на мероприятие на опозиционна партия на 8 март 2014 г. 70 души са били задържани, като 48 от тях по-късно са получили присъда „лишаване от свобода“, включително доживотен затвор;

Е.  като има предвид, че през последните седмици правителството в Бурунди е забранило мирните протестни митинги и демонстрации в подкрепа на Мбонимпа и е предупредило радиостанциите да не излъчват информация в подкрепа на твърденията на Мбонимпа;

Ж.  като има предвид, че пълното зачитане на свободата на изразяване на мнение, включително по отношение на журналистите и защитниците на правата на човека, е предпоставка за провеждането на свободни и честни избори през 2015 г. и за всеобщото признаване на резултатите от изборите;

З.  като има предвид, че неотдавна ЕС е разпределил 432 милиона евро за Бурунди в рамките на Европейския фонд за развитие (2014—2020 г.), с цел, наред с другото, да спомогне за подобряване на управлението и да подпомогне гражданското общество;

И.  като има предвид, че поне един на всеки двама граждани на Бурунди и почти две трети, или по-точно 58%, от децата на възраст под пет години страдат от хронично недохранване, и като има предвид, че от общо 120 страни, въз основа на които през 2012 г. беше изчислен глобалният показател за глада, Бурунди е с най-високо равнище на глада;

Й.  като има предвид, че Бурунди е една от петте най-бедни страни в света, като нейният БВП на глава от населението е сред най-ниските; като има предвид, че много граждани на Бурунди са все по-отчаяни от повишаването на цените на храната, водата и горивото, от високото равнище на корупция и от липсата на отчетност от страна на политическите лидери;

К.  като има предвид, че Бурунди понастоящем е изправена пред най-тежката си политическа криза след края през 2005 г. на продължилата 12 години гражданска война, и като има предвид, че тази ситуация представлява нова заплаха не само за стабилността в рамките на страната, но и за съседните държави в този и без това нестабилен регион на Африка;

1.  Осъжда категорично задържането на Пиер Клавер Мбонимпа, защитник на правата на човека, и призовава за незабавното му и безусловно освобождаване; изразява своята загриженост във връзка с влошаването на неговото здравословно състояние и отправя искане спешно да му бъде предоставена медицинска помощ;

2.  Изразява особена загриженост във връзка с положението на членовете на опозиционното Движение за солидарност и демокрация („Movement for Solidarity and Democracy“), които са били задържани след събитията от 8 март 2014 г.; призовава властите в Бурунди да отменят съдебното решение и да организират ново производство срещу лицата, срещу които може да има достоверни обвинения, в съответствие с международните стандарти, включително правото на правна защита и на пропорционалност на наказанието;

3.  Настоятелно призовава правителството на Бурунди да предприеме мерки, за да контролира младежкото крило на CNDD-FDD, като попречи на неговите членове да заплашват и нападат предполагаемите политически противници, и да гарантира, че лицата, отговорни за извършването на злоупотреби, са изправени пред съда; призовава за независимо международно разследване на твърденията, че CNDD-FDD въоръжава и обучава младежкото крило на партията; настоятелно призовава лидерите на опозиционните партии да предотвратят извършването на насилие срещу политическите си противници;

4.  Призовава държавите от региона на Големите африкански езера да предприемат мерки по отношение на незаконните действия на „Имбонеракуре“ и да предприемат съвместни мерки заедно с правителството на Бурунди по отношение на подобни проблеми; призовава тези страни да поддържат високо равнище на ангажираност с оглед на насърчаването на мира и стабилността чрез съществуващите регионални механизми и да активизират своите усилия в областта на регионалното икономическо развитие, като обърнат специално внимание на помирението, зачитането на правата на човека, борбата срещу безнаказаността и установяването на по-добра отчетност на съдебните органи;

5.  Припомня, че Бурунди е обвързана от клаузата за правата на човека от Споразумението от Котону, Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите и че съответно тя е задължена да зачита всеобщите права на човека, включително правото на изразяване на мнение; призовава правителството на Бурунди да предостави възможност за провеждането на истински и открити политически разисквания преди изборите през 2015 г. без страх от заплахи, като се въздържи от намеса във вътрешното управление на опозиционните партии, от налагането на ограничения върху предизборните кампании на всички партии, особено в селските райони, и от злоупотребите със съдебните органи, целящи отстраняването на политически противници;

6.  Изразява дълбока загриженост относно липсата на правосъдие за редица политически убийства, извършени през периода 2010—2012 г. след изборите от 2010 г.; призовава властите в Бурунди да се погрижат извършителите на тези убийства да бъдат изправени пред съда чрез справедливи съдебни процеси и да направят максимални усилия за предотвратяване на политическото насилие преди изборите през 2015 г.;

7.  В този контекст отново изтъква значението на спазването на Кодекса за поведение във връзка с изборите („Code de bonne conduite en matière électorale“) и на договорената с посредничеството на ООН пътна карта за изборите, която беше подписана от политическите структури през 2013 г., и изцяло подкрепя дейността на бюрото на ООН в Бурунди, целяща предотвратяване на допълнителното задълбочаване на политическото насилие преди изборите през 2015 г. и подпомагане на възстановяването на дълготрайната сигурност и мир;

8.  Изразява дълбока загриженост във връзка с икономическото и социалното положение на населението на Бурунди като цяло, и по-специално във връзка с положението на бежанците и разселените лица, чийто брой ще продължава да расте, като се имат предвид проблемите в страната, свързани със сигурността, и напрежението в съседните държави;

9.  Насърчава всички страни да спазят своите ангажименти, съдържащи се в Споразумението за мир и помирение от Аруша от 2000 г., което беше от ключово значение за прекратяването през 2005 г. на продължилия 12 години граждански конфликт; отправя предупреждение срещу изменението на конституцията на Бурунди по начин, който би я лишил от основополагащите разпоредби за поделяне на властта, предвидени в споразуменията от Аруша;

10.  Призовава върховния представител на ЕС и държавите членки да гарантират, че ЕС има ясна и изградена въз основа на принципи политика по отношение на Бурунди, която предвижда действия по отношение на продължаващите тежки нарушения на правата на човека, в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека; призовава Комисията да разгледа възможността за извършване на консултации с Бурунди съгласно член 96 от Споразумението от Котону с оглед на евентуалното прекратяване на действието на Споразумението по отношение на страната и да предприеме целесъобразни мерки по време на тяхното провеждане;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди и правителствата на държавите от региона на Големите африкански езера, Африканския съюз, генералния секретар на ООН, съ-председателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност