Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0086/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0023

Přijaté texty
PDF 297kWORD 62k
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk
Burundi, zejména případ Pierra Clavera Mbonimpy
P8_TA(2014)0023RC-B8-0086/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o Burundi, a zejména o případu Pierra Clavera Mbonimpy (2014/2833(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Burundi,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Burundi ze dne 10. září 2014,

–  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 10. dubna 2014 o situaci v Burundi,

–  s ohledem na dohodu o míru a usmíření z Aruši,

–  s ohledem na závěry Rady o oblasti Velkých jezer ze dne 22. července 2014, a zejména bod 7 těchto závěrů,

–  s ohledem na zprávy Úřadu OSN v Burundi (BNUB),

–  s ohledem na prohlášení, které ve středu 9. července 2014 učinil asistent generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ivan Šimonović na schůzce Fondu pro budování míru v sestavě pro Burundi,

–  s ohledem na zprávy misí a prioritní oblasti činnosti (2010–2014) FAO a UNICEF v Burundi, zejména s ohledem na boj proti hladu a podvýživě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Pierre Claver Mbonimpa, vůdčí obhájce lidských práv a předseda Sdružení na ochranu lidských práv a zadržených osob (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH), byl dne 15. května 2014 opět uvězněn a později obviněn z „ohrožování vnější bezpečnosti státu“ a „ohrožování vnitřní bezpečnosti státu narušováním veřejného pořádku“ a je od svého odvedení k výslechu ve vyšetřovací vazbě;

B.  vzhledem k tomu, že činnost v oblasti ochrany demokracie a lidských práv v Burundi za poslední dvě desetiletí přinesla panu Mbonimpovi řadu mezinárodních ocenění a široké uznání doma i v zahraničí;

C.  vzhledem k tomu, že obvinění vznesená proti němu se vztahují k vyjádření, která dne 6. května 2014 učinil v rádiu RPA (Radio Publique Africaine), že mladé křídlo vládnoucí strany CNDD-FDD, rovněž známé jako Imbonerakure, bylo vyzbrojeno a vysláno do Demokratické republiky Kongo na vojenský výcvik, a vzhledem k tomu, že stejné obavy vznesl BNUB, který zdůraznil, že militarizace těchto mladých lidí představuje „pro mír v Burundi velkou hrozbu“;

D.  vzhledem k tomu, že uvěznění Pierra Mbonimpy je příkladem vzrůstajícího rizika, jemuž čelí obhájci lidských práv, obtěžování aktivistů a novinářů a svévolného uvězňování členů opozičních stran, za nimiž stojí podle skupin pro lidská práva a asistenta generálního tajemníka OSN pro lidská práva především hnutí Imbonerakure;

E.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na pokojnou akci opozičních stran dne 8. března 2014 bylo uvězněno 70 osob a 48 z nich bylo později odsouzeno k trestu vězení, někteří na doživotí;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních týdnech vláda Burundi zakázala pokojné protesty a demonstrace na podporu Mbonimpy a varovala rozhlasové stanice, aby nevysílaly obsah podporující Mbonimpovy výroky,

G.  vzhledem k tomu, že předpokladem svobodných a spravedlivých voleb v roce 2015 a všeobecného uznání jejich výsledků je plné dodržování svobody projevu, a to i v případě novinářů a obhájců lidských práv;

H.  vzhledem k tomu, že EU z Evropského rozvojového fondu na roky 2014–2020 nedávno vyčlenila 432 milionů EUR pro Burundi, mimo jiné na zlepšení správy a rozvoj občanské společnosti;

I.  vzhledem k tomu, že nejméně jeden ze dvou Burunďanů a téměř dvě třetiny (konkrétně 58 %) všech dětí ve věku do pěti let trpí chronickou podvýživou, a vzhledem k tomu, že Burundi má ze 120 zemí nevyšší index hladu, právě na základě tohoto údaje byl vypočítáván globální index hladu na rok 2012;

J.  vzhledem k tomu, že Burundi je jednou z pěti nejchudších zemí světa s jedním z nejnižších HDP na obyvatele; vzhledem k tomu, že mnoho občanů Burundi je stále více frustrováno zvyšujícími se náklady na potraviny, vodu, paliva a vysokou mírou korupce a nezodpovědností politických představitelů;

K.  vzhledem k tomu, že Burundi v současnosti čelí nejhorší politické krizi od ukončení dvanáctileté občanské války v roce 2005, a vzhledem k tomu, že je opět ohrožena nejen vnitřní stabilita země, ale i stabilita sousedních zemí v již tak velmi nestabilním regionu afrického kontinentu;

1.  ostře odsuzuje zadržování obhájce lidských práv Pierra Clavera Mbonimpy a vyzývá k jeho okamžitému bezpodmínečnému propuštění; vyjadřuje obavy o jeho zhoršující se zdravotní stav a požaduje, aby mu byla bezodkladně poskytnuta lékařská pomoc;

2.  vyjadřuje obzvláštní obavy ohledně situace členů opozičního Hnutí za bezpečnost a demokracii (MSD), kteří byli zadrženi v návaznosti na události ze dne 8. března 2014; vyzývá orgány Burundi, aby rozsudek anulovaly a obnovily řízení s osobami, proti nimž byla vznesena věrohodná obvinění, a to v souladu s mezinárodními standardy, včetně uplatňování práva na obhajobu a přiměřenost;

3.  naléhavě žádá vládu Burundi, aby učinila opatření na kontrolu mládežnické ligy CNDD-FDD a zabránila jejím členům v zastrašování a napadání předpokládaných oponentů a zajistila, že osoby odpovědné za násilnosti budou postaveny před soud; vyzývá k tomu, aby byla provedena nezávislá mezinárodní vyšetřování ve věci tvrzení, že CNDD-FDD vyzbrojuje a cvičí své mladé křídlo; naléhavě žádá představitele opozičních stran, aby předcházeli násilí páchanému na svých odpůrcích;

4.  vyzývá země oblasti Velkých jezer, aby řešily protizákonné aktivity Imbonerakure a společně s vládou Burundi se tímto problémem zabývaly; vyzývá tyto země, aby i nadále odhodlaně usilovaly o prosazování míru a stability prostřednictvím stávajících regionálních mechanismů a zintenzivnily své úsilí o regionální hospodářský rozvoj, přičemž by měly věnovat pozornost usmíření, dodržování lidských práv, boji proti beztrestnosti a zavedení lepší soudní odpovědnosti;

5.  připomíná, že Burundi je vázáno doložkou o lidských právech Dohody z Cotonou, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Africkou chartou lidských práv a práv národů, a má proto povinnost dodržovat všeobecná lidská práva, včetně svobody projevu; vyzývá vládu Burundi, aby před volbami plánovanými na rok 2015 umožnila skutečnou a otevřenou politickou diskusi, která by se obešla bez obav ze zastrašování, zásahů do vnitřní správy opozičních stran, bez jakéhokoli omezování kampaní všech stran, zejména ve venkovských oblastech, a bez zneužívání soudů k vyloučení politických konkurentů;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že ve věci politických vražd v letech 2010 až 2012 v návaznosti na volby konané v roce 2010 nebylo učiněno spravedlnosti zadost; vyzývá orgány Burundi, aby zajistily, že pachatelé těchto vražd budou souzeni ve spravedlivých řízeních, a aby učinily vše s cílem zabránit politicky motivovanému násilí před volbami plánovanými na rok 2015;

7.  v této souvislosti znovu opakuje význam dodržování kodexu chování ve volbách (Code de bonne conduite en matière électorale) a volebního plánu zprostředkovaného OSN, který političtí aktéři podepsali v roce 2013, a plně podporuje činnost BNUB, jejímž cílem je předcházet dalšímu nárůstu politicky motivovaného násilí před volbami v roce 2015 a pomoci obnovit bezpečnost a mír v dlouhodobém horizontu;

8.  je hluboce znepokojen hospodářskou a sociální situací, s níž se potýká obyvatelstvo Burundi jako celek, zejména uprchlíci a vysídlené osoby, jejichž počet vzhledem k problémům bezpečnosti v zemi i napětí v sousedních zemích i nadále poroste;

9.  vyzývá všechny strany, aby dodržely své závazky obsažené v dohodě o míru a usmíření z Aruši, která přispěla k ukončení dvanáctileté občanské války v roce 2005; varuje před změnami burundské ústavy, v jejichž důsledku by byla vypuštěna základní ustanovení o sdílení pravomocí stanovené v dohodě z Aruši;

10.  vyzývá vysokou představitelku EU a členské státy, aby zajistily, že bude uplatňována jasná a zásadová politika EU vůči Burundi, která by řešila současná závažná porušování lidských práv v souladu se strategickým rámcem EU pro lidská práva; vyzývá Komisi, aby zvážila zahájení konzultací s Burundi podle článku 96 Dohody z Cotonou s cílem možného pozastavení provádění dohody a aby během nich přijala příslušná opatření;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, vládě Burundi a vládám zemí oblasti Velkých jezer, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Panafrickému parlamentu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí