Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0086/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0023

Texte adoptate
PDF 222kWORD 66k
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg
Burundi, în special cazul lui Pierre Claver Mbonimpa
P8_TA(2014)0023RC-B8-0086/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 18 septembrie 2014 referitoare la Burundi, în special la cazul Pierre Claver Mbonimpa (2014/2833(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Burundi,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou,

–  având în vedere declarația din 10 septembrie 2014 efectuată de delegația UE în Burundi,

–  având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 10 aprilie 2014 cu privire la situația din Burundi,

–  având în vedere Acordul de pace și reconciliere de la Arusha,

–  având în vedere Concluziile Consiliului referitoare la regiunea Marilor Lacuri din 22 iulie 2014, în special punctul 7,

–  având în vedere rapoartele Oficiului ONU din Burundi (BNUB),

–  având în vedere declarația efectuată miercuri, 9 iulie 2014, de către Secretarul general adjunct al ONU pentru drepturile omului, Ivan Simonovic, la configurarea Fondului de consolidare a păcii pentru Burundi,

–  având în vedere rapoartele de misiune și domeniile prioritare de acțiune (2010-2014) ale FAO și ale UNICEF în Burundi, în special în ceea ce privește combaterea foametei și a malnutriției,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Pierre Claver Mbonimpa, un apărător important al drepturilor omului și președintele Asociației pentru protecția drepturilor omului și a persoanelor deținute (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues- APRODH) a fost din nou arestat la 15 mai 2014, ulterior acuzat de „amenințare la adresa securității externe a statului” și de „amenințare la adresa securității interne a statului prin cauzare de dezordine publică” și se află în detenție provizorie încă de la reținerea sa pentru audieri;

B.  întrucât activitatea dlui Mbonimpa în ceea ce privește apărarea democrației și a drepturilor omului în Burundi în ultimii peste 20 de ani i-a adus mai multe premii internaționale și recunoașterea pe scară largă atât pe plan intern, cât și în străinătate;

C.  întrucât acuzațiile împotriva sa se referă la comentariile pe care acesta le făcuse la Radio Publique Africaine (RPA) la 6 mai 2014, cum că aripa tânără a partidului de guvernământ CNDD-FDD, cunoscută și sub numele de „Imbonerakure” este înarmată și trimisă în Republica Democratică Congo (RDC) pentru instrucție militară și întrucât aceste preocupări fuseseră deja semnalate de BNUB, care a subliniat că militarizarea acestor tineri constituie o „amenințare majoră pentru pacea din Burundi”;

D.  întrucât arestarea lui Pierre Mbonimpa este reprezentativă pentru riscurile din ce în ce mai mari cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului, pentru hărțuirea activiștilor și jurnaliștilor și pentru arestarea arbitrară a membrilor partidelor de opoziție, acte care, potrivit grupurilor pentru apărarea drepturilor omului și Secretarului general adjunct al ONU pentru drepturile omului, au fost comise pe scară largă de către „Imbonerakure”:

E.  întrucât, în urma unui eveniment pașnic organizat de un partid de opoziție la 8 martie 2014, 70 de persoane au fost arestate, dintre care 48 au primit ulterior pedepse cu închisoarea, inclusiv închisoare pe viață;

F.  întrucât, în ultimele săptămâni, guvernul din Burundi a interzis protestele și demonstrațiile pașnice în sprijinul lui Mbonimpa și a interzis posturilor de radio să difuzeze informații care sprijină cererile lui Mbonimpa;

G.  întrucât respectul deplin pentru libertatea de exprimare, inclusiv pentru jurnaliști și apărătorii drepturilor omului, reprezintă o condiție prealabilă pentru organizarea unor alegeri libere și corecte în 2015 și pentru ca rezultatele acestor alegeri să fie acceptate de toți;

H.  întrucât UE a alocat recent statului Burundi suma de 432 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare pe 2014-2020, pentru a contribui, printre altele, la îmbunătățirea guvernanței și la consolidarea societății civile;

I.  întrucât cel puțin un locuitor din doi din Burundi și aproape două treimi sau 58% din toți copiii mai mici de cinci ani suferă de malnutriție cronică și întrucât Burundi are cel mai ridicat nivel al foametei din cele 120 de țări pe baza cărora s-a calculat în 2012 indicele mondial al foametei;

J.  întrucât Burundi este una dintre cele mai sărace cinci țări din lume, cu un PIB pe cap de locuitor dintre cele mai reduse; întrucât mulți locuitori ai acestei țări sunt din ce în ce mai nemulțumiți de prețul tot mai mare al alimentelor, apei și combustibilului, de nivelurile ridicate de corupție și de faptul că liderii politici nu sunt trași la răspundere;

K.  întrucât, în prezent, Burundi se confruntă cu cea mai mare criză politică din 2005 încoace, an când a încetat un război civil de 12 ani, și întrucât această criză amenință nu numai stabilitatea internă a țării, ci și pe cea a țărilor vecine, într-o regiune deja instabilă de pe continentul african,

1.  condamnă ferm încarcerarea apărătorului pentru drepturile omului, Pierre Claver Mbonimpa, și cere eliberarea sa imediată și necondiționată; își exprimă preocuparea față de starea sa de sănătate tot mai precară și cere ca acestuia să i se acorde asistență medicală de urgență;

2.  își exprimă preocuparea deosebită față de situația membrilor opoziției MSD care au fost reținuți în urma evenimentelor de la 8 martie 2014; cere autorităților din Burundi să anuleze hotărârea judecătorească și să rejudece procesele celor împotriva cărora există acuzații credibile, conform standardelor internaționale, și să respecte dreptul la apărare și principiul proporționalității;

3.  cere guvernului din Burundi să ia măsuri pentru a controla liga tânără a CNDD-FDD, pentru a-i împiedica pe membrii acesteia să intimideze și să atace persoanele care sunt percepute ca opozanți și să se asigure că cei responsabili de abuzuri sunt aduși în fața justiției; solicită realizarea unei anchete internaționale independente cu privire la acuzațiile cum că CNDD-FDD își înarmează și își instruiește aripa tânără; îndeamnă liderii partidelor de opoziție să împiedice violențele comise la adresa opozanților lor;

4.  cere țărilor din regiunea Marilor Lacuri să ia măsuri împotriva activităților ilegale ale „Imbonerakure” și să abordeze aceste probleme împreună cu guvernul din Burundi; solicită acestor țări să își mențină la un nivel ridicat angajamentul de a promova pacea și stabilitatea prin intermediul mecanismelor regionale existente și să își intensifice eforturile în materie de dezvoltare economică regională, acordând o atenție deosebită reconcilierii, respectării drepturilor omului, luptei împotriva impunității și instituirii unei mai bune responsabilități judiciare;

5.  reamintește faptul că statul Burundi este obligat în temeiul clauzei privind drepturile omului din Acordul de la Cotonou, în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și al Cartei africane a drepturilor omului și popoarelor și, prin urmare, are obligația de a respecta drepturile universale ale omului, inclusiv libertatea de exprimare; solicită guvernului statului Burundi să permită realizarea unei dezbateri politice veritabile și deschise înaintea alegerilor din 2015, fără teama intimidării, fără a se amesteca în gestiunea internă a partidelor de opoziție, fără a impune restricții de campanie niciunui partid, în special partidelor din zonele rurale, și fără a abuza de puterea judecătorească pentru a exclude rivalii politici;

6.  își exprimă preocuparea serioasă cu privire la lipsa justiției pentru zecile de crime politice comise între anii 2010 și 2012, în urma alegerilor din 2010; cere autorităților din Burundi să se asigure că autorii acestor crime sunt aduși în fața justiției, în cadrul unor procese corecte, și să depună toate eforturile pentru a împiedica violențele politice înaintea alegerilor din 2015;

7.  în acest context, reamintește importanța respectării codului de conduită în materie electorală (Code de bonne conduite en matière électorale) și foaia de parcurs electorală intermediată de ONU, care a fost semnată în 2013 de actorii politici și sprijină pe deplin activitățile BNUB, care au scopul de a preveni escaladarea violenței politice în perspectiva alegerilor din 2015 și de a contribui la restaurarea securității și păcii pe termen lung;

8.  este profund preocupat de situația economică și socială cu care se confruntă populația din Burundi în general, în special de situația refugiaților și a persoanelor strămutate, al căror număr va continua să crească, date fiind problemele de securitate internă ale țării și tensiunile din țările vecine;

9.  încurajează toate părțile să își păstreze angajamentele cuprinse în Acordul de pace și reconciliere de la Arusha semnat în anul 2000, care a fost extrem de important pentru încetarea, în 2005, a unui război civil de 12 ani; avertizează împotriva modificării constituției statului Burundi în sensul eliminării dispozițiilor fundamentale privind împărțirea puterilor, prevăzute în acordurile de la Arusha;

10.  cere Înaltului Reprezentant al UE și statelor membre să asigure existența unei politici clare și principiale față de Burundi, care să abordeze încălcările grave ale drepturilor omului care au loc în prezent, conform cadrului strategic al UE privind drepturile omului; solicită Comisiei Europene să aibă în vedere lansarea unor consultări cu Burundi, în temeiul articolului 96 din Acordul de la Cotonou, în vederea unei posibile suspendări din acest acord și să ia toate măsurile necesare pe perioada desfășurării acestor consultări;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, statelor membre, guvernului statului Burundi și guvernelor țărilor din regiunea Marilor Lacuri, cadrul Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, copreședinților Adunării parlamentare paritare ACP-UE și Parlamentului Panafrican.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate