Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2834(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0097/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.3

Приети текстове :

P8_TA(2014)0024

Приети текстове
PDF 446kWORD 78k
Четвъртък, 18 септември 2014 г. - Страсбург
Нарушения на правата на човека в Бангладеш
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2014 г. относно нарушаването на правата на човека в Бангладеш (2014/2834(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г.,

—  като взе предвид членове 33 и 35 от Конституцията на Бангладеш, които предвиждат, че никой не може да бъде подложен на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително наказание или третиране и че никой не може да бъде арестуван или задържан под стража, без да бъде информиран за основанията за неговото задържане,

—  като взе предвид решението на Върховния съд на Бангладеш, с което се предвиждат предпазни мерки срещу произволни арести от страна на полицията съгласно раздел 54 от Наказателно-процесуалния кодекс, и с което също така се изисква всички смъртоносни инциденти, случили се при задържане от страна на полицията, да подлежат на разследване от магистрат и да се проведат необходимите съдебни производства,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, който Бангладеш ратифицира през 2000 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС има добри, дълготрайни отношения с Бангладеш, в това число чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие;

Б.  като има предвид, че Бангладеш е постигнал значителен напредък през последните години, по-специално по отношение на постигането на Целите на хилядолетието за развитие и на икономическите си резултати;

В.  като има предвид, че правителството на Бангладеш обяви политика на „нулева толерантност“ спрямо всяко нарушение на правата на човека от страна на правоприлагащите органи и прие Закон за реформа на полицията, с който се предвиждат кодекс на поведение, образцови полицейски участъци и центрове за подкрепа на жертвите в ключови полицейски участъци;

Г.  като има предвид, че правителството на Бангладеш обяви, че провежда в сътрудничество с Международния комитет на Червения кръст програми за оказване на подкрепа и обучение, предназначени за правоприлагащите органи и органите в местата за лишаване от свобода, по отношение на международните гаранции срещу изтезания;

Д.  като има предвид, че през последните години в Бангладеш се наблюдаваха поредица от трагедии в текстилните му фабрики, като най-смъртоносната от тях беше срутването на фабриката „Рана Плаза“, при което загинаха повече от 1100 души; като има предвид, че след срутването на фабриката „Рана Плаза“ Бангладеш, заедно с основните заинтересовани лица в текстилния сектор, предприе осъществяването на програма за реформи, насочена към осигуряване на безопасни и достойни условия на труд; като има предвид, че ЕС подкрепя тази програма посредством Пакта за устойчивост на Бангладеш, но като има предвид, че някои заинтересовани лица не са склонни да участват;

Е.  като има предвид, че изчезванията (по предположения често с участието на държавните сили за сигурност), изтезанията и другите форми на малтретиране продължават да съществуват в Бангладеш въпреки гаранциите, предвидени в Конституцията, Наказателния кодекс и Закона за (забрана на) изтезанията и смъртта по време на лишаване от свобода, както продължават да съществуват и ограниченията на правото на свобода на словото;

Ж.  като има предвид, че след общите избори от 5 януари 2014 г., които бяха бойкотирани от Бангладешката националистическа партия (БНП) — основната опозиционна партия — и помрачени от подетите от БНП стачки и произтеклото от тях насилие, правителството на Лига Авами под ръководството на Шейх Хасина предприе няколко стъпки за ограничаване на гражданските права;

З.  като има предвид, че Батальонът за бързи действия (БРД), създаден преди 10 години като спешна мярка за противодействие на заплахите за сигурността, произтичащи от въоръжени групи, се състои както от военни, така и от полицейски служители, като ефективно включва армията в гражданското правоприлагане, без да се прилагат прозрачни механизми за отчетност; като има предвид, че независими организации за правата на човека твърдят, че БРД е отговорен за смъртта на около 800 души, а не е възбудено наказателно преследване и не са наложени наказания на носещите отговорност служители; като има предвид, че освен неотдавнашните задържания на няколко членове на БРД във връзка с подозрение за поръчково убийство на политик от управляващата партия, други тежки деяния остават ненаказани;

И.  като има предвид, че на 6 август 2014 г. правителството на Бангладеш публикува своята нова медийна политика; като има предвид, че някои елементи на тази политика налагат ограничения върху свободата на медиите, например чрез забрана на реч, която е „противодържавна“, „осмива националната идеология“ или „е в противоречие с културата на Бангладеш“, и чрез ограничаване на репортажите на „анархия, въстание или насилие“; като има предвид, че правителството планира да въведе законодателна рамка, чрез която да наложи политиката; като има предвид, че Бангладеш се нарежда на 145-то място от 179 страни в световния индекс за свобода на печата;

Й.  като има предвид, че правителството на Бангладеш предложи нов закон, за който се докладва, че налага строги ограничения на неправителствените организации (НПО); като има предвид, че новият проект на Закон за регулиране на чуждестранните дарения ще урежда операции и финансиране за всяка група при получаването на външно финансиране, както и ще предостави на Службата за дейността на НПО в рамките на кабинета на министър-председателя правомощие за одобряване по отношение на проекти с чуждестранно финансиране; като има предвид, че новият проект за закон също ще изисква всяко лице, участващо в доброволчески дейности, да получи одобрение, преди да пътува извън страната за цели, свързани с работата му по даден проект; като има предвид, че съществува всеобща загриженост сред НПО, че законът ще включва повече правителствени служители в процеса в качеството им на наблюдатели, оценители и утвърдители, което крие риск от закъснения и нарушения;

К.  като има предвид, че на 27 август 2014 г. Хана Шамс Ахмед, координатор на Международната комисия за региона на хълмовете на Читагонг, и неин приятел, бяха нападнати жестоко от 8 до 10 членове на Сомо Одикар Андолон (Движение за равни права) по време на частно посещение в Шойлопропат в Бандарбан в региона на хълмовете на Читагонг; като има предвид, че четиримата членове на полицейския детективски клон, за които се предполагаше, че осигуряват тяхната сигурност, не се намесиха и дори изчезнаха, докато се осъществяваше нападението;

Л.  като има предвид, че етнически и религиозно мотивираното насилие продължава, като включва нападение от няколко въоръжени мъже в началото на юли 2014 г. на манастира на монахините от Понтифицийския институт за чуждестранни мисии в Болдипуку; като има предвид, че при това нападение манастирът беше разграбен, а върху монахините беше упражнено физическо насилие;

M.  като има предвид, че най-малко четирима блогъри и двама защитници на правата на човека са осъдени през последните две години съгласно раздел 57 от Закона за информационните и комуникационните технологии (ИКТ);

Н.  като има предвид, че Международният наказателен съд (МНС) на Бангладеш, който е предвиден да разследва военните престъпления, свързани с войната за независимост на Бангладеш, е постановил 10 присъди досега, в това число 8 смъртни присъди и 2 присъди за доживотен затвор; като има предвид, че първата присъда, която подлежеше на изпълнение, беше на ислямския политик Абдул Кадер Мола; като има предвид, че съществуват сериозни и многократни критики, че ИКТ не съответстват на международните стандарти; като има предвид, че според изчисленията в Бангладеш съществуват повече от 1 000 лица с издадена смъртна присъда;

O.  като има предвид, че след трагичното срутването на фабриката „Рана Плаза“ през април 2013 г. правителството на Бангладеш и западните търговци на дребно създадоха режим за проверка на повече от 3 500 текстилни фабрики по отношение на структурна цялост и противопожарна и електрическа безопасност; като има предвид, че инспекциите, извършвани от западните търговци на дребно, са в ход и се извършват публично, а инспекциите, които се извършват от правителството на Бангладеш, все още не са направени публично достояние;

П.  като има предвид, че доверителният фонд на донорите, създаден от Координационния комитет на „Рана Плаза“ с цел подпомагане на жертвите и оцелелите — който се състои от представители на правителството на Бангладеш, текстилната промишленост, синдикати и неправителствени организации и се председателства от Международната организация на труда (МОТ) — все още не е достигнал своята цел от 40 милиона щатски долара; като има предвид, че според кампанията „Чисти дрехи“ само половината от дружествата със седалища основно в Европа и САЩ , свързани с фабриките в сградата„Рана Плаза“, са направили вноски към доверителния фонд на донорите;

Р.  като има предвид, че независимо от някои реформи на трудовото право, работниците продължават да съобщават за случаи на тормоз и сплашване, предназначени да им попречат да се включат в съюзи или да учредят такива, и като има предвид, че продължава да има съобщения за прояви на насилие срещу профсъюзни организатори; като има предвид, че трудовото законодателство от 2013 г. продължава да не отговаря на международните стандарти по отношение на свободата на сдружаване, включително правото на стачка и колективно договаряне;

1.  Приветства правителството на Бангладеш за осъществения напредък за постигане на Целите на хилядолетието за развитие, който доведе до значителни подобрения в реалния живот на милиони неговите граждани; освен това признава факта, че тези подобрения са направени при трудни вътрешни условия, включително постоянна заплаха от насилствените нападения от страна на радикални групировки, като свързаната с БНП партия на Джамаат-е-Ислами; приветства във връзка с това приемането на Закона за предотвратяване на бракове в детска възраст на 15 септември 2014 г.;

2.  Изразява загриженост обаче относно продължаващите нарушения на правата на човека от страна на БРД и на други сили за сигурност, включително насилствени изчезвания и извънсъдебни екзекуции на активисти от опозицията; отново отправя своя призив за премахване на смъртното наказание и приветства решението на Върховния съд от 16 септември 2014 г. да замени смъртната присъда, постановена от Международния наказателен съд на заместник-председателя на Джамаат-е-Ислами, Делуар Хосейн Сайеди, с доживотен затвор;

3.  Призовава правителството на Бангладеш незабавно да освободи всички лица, подложени на насилствено изчезване, освен ако те могат да бъдат обвинени в признато престъпление, като в този случай те следва да бъдат изправени пред съд незабавно; призовава бангладешките органи да разследват извършителите, като вземат предвид отговорността за командването и да изправят отговорните лица пред съд в справедлив процес; настоятелно призовава правителството да създаде независим орган за разследване на подобни случаи и отново отправя своя призив към правителството да създаде ефективна и напълно независима комисия по правата на човека;

4.  Настоятелно призовава правителството да използва минимална сила, за да възстановява обществения ред, и да се придържа строго към основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие; решително осъжда насилствените нападения от страна на опозиционните групи както срещу цивилни, така и срещу и правителствени цели; призовава опозиционните групи да се включват само в мирни протести;

5.  Настоятелно призовава правителството на Бангладеш да върне държавните сили за сигурност, включително полицията и БРД, обратно в границите на закона; настоятелно призовава бангладешките органи да сложат край на безнаказаността на БРД, като разпоредят разследване и наказателно преследване във връзка с предполагаеми незаконни убийства от силите на БРД; изтъква, че ще следи отблизо производствата в случая на убийствата в Нараянгандж, във връзка с които трима служители на БРД бяха арестувани и очакват съдебно производство след отвличането и убийството на седем души в Нараянгандж през април 2014 г.;

6.  Подчертава значението на една независима, безпристрастна и достъпна съдебна система, която да повиши степента на зачитане на принципите на правовата държава и на основните права на населението, както и на реформиране на Международния наказателен съд; признава, че е по-важно от всякога да се изгради обществено доверие в съдебната система, в институциите за сигурност и права на човека с оглед на нарасналите заплахи в региона от терористични организации, като например Ал Кайда;

7.  Изразява загриженост във връзка с предложението за Закон за НПО; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да продължи своите консултации с независими групи относно съдържанието на този проект на закон и да гарантира, че ако той в крайна сметка бъде приет, ще спазва международните стандарти и конвенциите за гражданските права, с които Бангладеш се е ангажирал;

8.  Настоятелно призовава правителството на Бангладеш да признае и зачита свободата на пресата и на медиите и да даде възможност на групите по правата на човека да изпълняват важна роля в укрепването на отчетността и документирането на нарушенията на правата на човека; настоятелно призовава органите на Бангладеш да отменят новата медийна политика и да спазват своите задължения за предоставяне на свобода на словото и свобода на изразяването на мнение;

9.  Изразява сериозна загриженост от повтарящите се случаи на етнически и религиозно мотивирано насилие; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да предложи по-добра защита и гаранции на малцинствата, като например будисти, индуисти и християни, но също така и на бихарите; приветства задържането на заподозрени лица във връзка с престъпното нападение срещу манастира в Болдипуку;

10.  Призовава правителството на Бангладеш да гарантира прилагането на трудовото законодателство и настоятелно призовава за по-нататъшни реформи с цел привеждане на трудовото законодателство в съответствие със стандартите на МОТ, и по-специално възможността за работниците свободно да създават и да се присъединяват към професионални съюзи;

11.  Отбелязва програмите за реформи в текстилната промишленост, но настоятелно призовава правителството да приложи изцяло плана за действие, който беше договорен и подписано от него с МОТ през май 2013 г., включително за назначаването и обучението на инспектори и провеждането на обстойни проверки, с публични регистри, на многохилядните фабрики в Бангладеш; настоятелно призовава страните, подписали Споразумението за противопожарна безопасност в Бангладеш, да изпълнят поетите от тях ангажименти, включително по отношение на финансовото обезщетение за жертвите и минималните стандарти;

12.  Изразява съжаление от факта, че към юни 2014 г. общата сума, събрана от доброволни дарения на дружества към доверителния фонд на донорите, беше едва 17 милиона щатски долара, като все още липсваха 23 милиона щатски долара; заключава следователно, че доброволният принцип няма успех във връзка с жертвите на бедствието в „Рана Плаза“ и че спешно е необходим задължителен механизъм;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Бангладеш, на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност