Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0097/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0024

Hyväksytyt tekstit
PDF 138kWORD 59k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
Ihmisoikeusrikkomukset Bangladeshissa
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 ihmisoikeusloukkauksista Bangladeshissa (2014/2834(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bangladeshista,

–  ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn EY:n ja Bangladeshin yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon Bangladeshin perustuslain 33 ja 35 pykälän, joissa määrätään, että ketään ei saa kiduttaa tai rangaista tai kohdella julmalla, epäinhimillisellä tai alentavalla tavalla ja että ketään ei saa vangita tai pidättää ilmoittamatta vangitsemisen syytä,

–  ottaa huomioon Bangladeshin korkeimman oikeuden päätöksen, jossa määrätään suojatoimenpiteistä poliisin rikoslain 54 osaston perusteella suorittamia mielivaltaisia pidätyksiä vastaan ja jossa edellytetään, että tutkintatuomari selvittää poliisin säilöönoton aikana mahdollisesti tapahtuneet kuolemantapaukset ja ryhtyy tarvittaviin oikeudellisiin toimiin,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Bangladesh ratifioi vuonna 2000,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionilla on pitkään ollut hyvät suhteet Bangladeshiin muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen ansiosta;

B.  ottaa huomioon, että viime vuosina Bangladesh on saavuttanut merkittävää edistystä erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja maan talouden suorituskyvyssä;

C.  ottaa huomioon, että Bangladeshin hallitus on ilmoittanut, että lainvalvontaviranomaiset noudattavat ihmisoikeusloukkauksissa nollatoleranssia ja että se on hyväksynyt poliisireformilain, jossa säädetään käytännesäännöistä, mallipoliisiasemista ja uhrien tukikeskuksista tärkeimmillä poliisiasemilla;

D.  toteaa, että Bangladeshin hallitus on ilmoittanut järjestävänsä yhteistyössä Punaisen ristin kansainvälisen komitean kanssa lainvalvontaviranomaisille ja vankilaviranomaisille tarkoitettuja kansainvälisiä kidutuksen vastaisia sääntöjä koskevia oikeusasia- ja koulutusohjelmia;

E.  ottaa huomioon, että viime vuosina Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa on tapahtunut useita onnettomuuksia, joista tuhoisimmassa, Rana Plazan tehtaan romahduksessa, kuoli yli 1 100 ihmistä; ottaa huomioon, että Rana Plazan romahtamisen jälkeen Bangladesh ja tekstiiliteollisuuden suurimmat sidosryhmät ovat käynnistäneet uudistusohjelman, jolla pyritään varmistamaan työolojen turvallisuus ja asianmukaisuus; ottaa huomioon, että unioni tukee tätä ohjelmaa Bangladeshin kestävyyssopimuksen kautta, mutta toteaa samalla, että eräät sidosryhmät ovat haluttomia osallistumaan siihen;

F.  ottaa huomioon, että katoamiset – joihin valtion turvallisuusjoukkojen väitetään olevan usein osallisina – ja kiduttaminen tai muut huonon kohtelun muodot ovat jatkuva ongelma Bangladeshissa perustuslain, rikoslain sekä kidutuksen ja pidätyskuolemat kieltävän lain määräyksistä huolimatta; ottaa huomioon, että myös sananvapauden rajoitukset jatkuvat;

G.  ottaa huomioon, että 5. tammikuuta 2014 järjestettyjen parlamenttivaalien, joita boikotoi maan tärkein oppositiopuolue Bangladesh Nationalist Party (BNP) ja joita varjostivat BNP:n lietsomat lakot ja niitä seurannut väkivalta, jälkeen Awami-liiton muodostama ja sheikki Hasinan johtama hallitus on toteuttanut useita toimia, joilla rajoitetaan kansalaisoikeuksia;

H.  ottaa huomioon, että kymmenen vuotta sitten hätätoimena perustettu nopean toiminnan pataljoona (RAB), jonka tarkoituksena on torjua sotilaallisten ryhmien aiheuttamaa turvallisuusuhkaa, koostuu sekä sotilaista että poliiseista ja että tosiasiassa RAB tuo armeijan mukaan siviililainvalvontaan ilman minkäänlaista avointa vastuumekanismia; ottaa huomioon, että riippumattomat ihmisoikeusjärjestöt väittävät, että RAB on vastuussa noin 800 ihmisen kuolemasta eikä kuolemista vastuussa olevia ole asetettu syytteeseen tai rangaistu; ottaa huomioon, että vaikka äskettäin useita RAB:n jäseniä on pidätetty epäiltynä hallitsevan puolueen erään poliitikon palkkamurhasta, muista räikeistä vääryyksistä ei ole rangaistu;

I.  ottaa huomioon, että 6. elokuuta 2014 Bangladeshin hallitus julkisti uuden mediapolitiikkansa; ottaa huomioon, että tämän politiikan osana rajoitetaan median vapautta esimerkiksi kieltämällä puheet, jotka ovat ”valtionvastaisia”, ”saattavat kansallisen ideologian naurunalaiseksi” tai ”eivät ole Bangladeshin kulttuurin mukaisia” ja rajoitetaan raportointia ”anarkiasta, kapinoinnista ja väkivallasta”; ottaa huomioon, että hallitus aikoo ottaa käyttöön lainsäädäntökehyksen, jolla politiikka pannaan täytäntöön; ottaa huomioon, että maailman lehdistönvapausindeksissä Bangladesh on sijalla 147 yhteensä 179 maan joukossa;

J.  ottaa huomioon, että Bangladeshin hallitus on ehdottanut uutta lakia, jonka kerrotaan asettavan jyrkkiä rajoituksia kansalaisjärjestöille; ottaa huomioon, että ulkomaisia lahjoituksia sääntelevä lakiehdotus sääntelisi kaikkien sellaisten ryhmien toimintaa ja rahoitusta, joilla on ulkomaista rahoitusta, ja antaisi pääministerin kanslian yhteydessä toimivalle kansalaisjärjestöasiain virastolle vallan hyväksyä ulkomailta rahoitetut hankkeet; toteaa, että lakiesitys edellyttäisi vapaaehtoistyöhön osallistuvilta etukäteisluvan saamista ulkomaanmatkoihin, jotka liittyvät heidän työhönsä hankkeessa; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen keskuudessa on laaja huoli siitä, että laki merkitsee lisää hallituksen virkailijoita seuraamaan, arvioimaan ja hyväksymään hankkeita, mikä saattaa johtaa viivästymisiin ja väärinkäytöksiin;

K.  ottaa huomioon, että 27. elokuuta 2014 International Chittagong Hill Tracts Commissionin (CHTC) koordinaattorin Hana Shams Ahmedin ja erään hänen ystävänsä – heidän ollessaan yksityisellä vierailulla Bandarbanin Shoilopropatissa Chittagong Hill Tractsissa – kimppuun hyökkäsi julmalla tavalla 8–10 niin sanotun Somo Odhikar Andolon ‑järjestön jäsentä; ottaa huomioon, että neljä poliisin Detective Branch ‑yksikön jäsentä, joiden oli määrä suojella Ahmedia ja tämän ystävää, eivät puuttuneet asiaan vaan katosivat hyökkäyksen ajaksi;

L.  ottaa huomioon, että etninen ja uskonnollinen väkivalta jatkuu, esimerkiksi heinäkuussa 2014 kymmenet miehet hyökkäsivät Boldipukussa sijaitsevassa Pontifical Institute of Foreign Missions -luostarissa (PIME) työskentelevien nunnien kimppuun; ottaa huomioon, että tässä hyökkäyksessä luostari ryöstettiin ja nunnien päälle hyökättiin fyysisesti;

M.  ottaa huomioon, että kuluneiden kahden vuoden aikana ainakin neljä bloggaajaa ja kaksi ihimisoikeuksien puolustajaa on asetettu syytteeseen tieto- ja viestintäteknologialain 57 osaston perusteella;

N.  ottaa huomioon, että Bangladeshin kansainvälisten rikosten tuomioistuin (ICT), jonka tehtävänä on tutkia Bangladeshin itsenäisyyssotaan liittyviä sotarikoksia, on antanut tähän mennessä kymmenen tuomiota, mukaan lukien kahdeksan kuolemantuomiota ja kaksi elinkautista vankeustuomiota; ottaa huomioon, että ensimmäinen teloitettu oli islamistipoliitikko Abdul Quader Mollah; ottaa huomioon, että ICT:tä arvostellaan ankarasti ja jatkuvasti siitä, että se ei noudata kansainvälisiä normeja; ottaa huomioon, että Bangladeshissa yli tuhat ihmistä odottaa kuolemantuomion täytäntöönpanoa;

O.  ottaa huomioon, että Rana Plazan huhtikuussa 2013 tapahtuneen traagisen romahtamisen jälkeen Bangladeshin hallitus ja länsimaiset vähittäiskauppiaat loivat järjestelmän yli 3 500 tekstiilitehtaan rakenteiden sekä palo- ja sähköturvallisuuden tarkastamiseksi; ottaa huomioon, että samalla kun länsimaisten vähittäiskauppiaiden suorittamia tutkimuksia on jatkettu julkisina, Bangladeshin hallituksen suorittamia tarkastuksia ei ole vielä tehty julkisiksi;

P.  ottaa huomioon, että Rana Plazan koordinaatiokomitean, joka koostuu Bangladeshin hallituksen, tekstiiliteollisuuden, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen edustajista ja jossa puhetta johtaa Kansainvälinen työjärjestö ILO, perustama avunantajien yhteinen rahasto, jonka tarkoituksena on auttaa uhreja ja eloonjääneitä, ei ole vielä saavuttanut tavoitettaan 40 miljoonan Yhdysvaltain dollarin pääomasta; ottaa huomioon, että Clean Clothes ‑kampanjan mukaan vain puolet etupäässä Euroopassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevista Rana Plazan rakennuksessa sijainneisiin tehtaisiin liittyneistä yrityksistä on antanut lahjoituksia avunantajien yhteiseen rahastoon;

Q.  ottaa huomioon, että muutamista työlain uudistuksista huolimatta työntekijät ilmoittavat yhä häirinnästä ja pelottelusta, jolla pyritään estämään heitä liittymästä ammattiliittoihin tai muodostamasta niitä, ja että yhä kerrotaan ammattiliittoja organisoiviin henkilöihin kohdistuvasta väkivallasta; ottaa huomioon, että vuoden 2013 työlaki ei vieläkään täytä kansainvälisiä yhdistymisen vapautta, mukaan luettuina lakko-oikeus ja kollektiiviset työehtosopimusneuvottelut, koskevia normeja;

1.  kiittää Bangladeshin hallitusta edistyksestä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa, mikä on johtanut merkittäviin parannuksiin miljoonien kansalaisten elämässä; toteaa myös, että nämä parannukset on toteutettu vaikeissa sisäpoliittisissa olosuhteissa, jollainen on muun muassa radikaalien ryhmien, kuten BNP:hen kytköksissä olevan Jamaat-e-Islami-puolueen, harjoittama jatkuva uhkaaminen väkivaltaisilla hyökkäyksillä; pitää tässä yhteydessä ilahduttavana lapsiavioliitot kieltävän lain hyväksymistä 15. syyskuuta 2014;

2.  on kuitenkin huolissaan RAB:n ja muiden turvallisuusjoukkojen harjoittamista jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista, kuten oppositioaktivistien tahdonvastaisista katoamisista ja laittomista teloituksista; toistaa kehotuksensa kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja suhtautuu myönteisesti korkeimman oikeuden 16. syyskuuta 2014 antamaan päätökseen muuttaa kansainvälisen rikostuomioistuimen Jamaat-e-Islami-puolueen varapuheenjohtajalle Delwar Hossain Sayedeelle antama kuolemantuomio elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi;

3.  kehottaa Bangladeshin hallitusta välittömästi vapauttamaan kaikki tahdonvastaisen katoamisen uhreiksi joutuneet ellei heitä syytetä selkeästä rikoksesta, missä tapauksessa heidät olisi tuotava välittömästi oikeuden eteen; kehottaa Bangladeshin viranomaisia etsimään syylliset, ottaen huomioon komentovastuu, ja tuomaan heidät oikeuden eteen oikeudenmukaista oikeuskäsittelyä varten; kehottaa hallitusta perustamaan riippumattoman elimen, joka tutkii tällaiset tapaukset, ja toistaa kehotuksensa perustaa tehokas ja täysin riippumaton ihmisoikeuskomissio;

4.  kehottaa hallitusta käyttämään mahdollisimman vähän väkivaltaa yleisen järjestyksen palauttamiseksi ja noudattamaan tinkimättä YK:n laatimia lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevia perusperiaatteita; tuomitsee ankarasti oppositioryhmien väkivaltaiset hyökkäykset sekä siviilikohteisiin että hallituksen kohteisiin; kehottaa oppositioryhmiä protestoimaan yksinomaan rauhanomaisesti;

5.  kehottaa Bangladeshin hallitusta varmistamaan, että valtion turvallisuusjoukot, mukaan lukien poliisi ja RAB, toimivat lain rajoissa; kehottaa painokkaasti Bangladeshin viranomaisia lopettamaan RAB:n rankaisemattomuuden määräämällä tutkimaan väitetyt RAB-joukkojen tekemät laittomat teloitukset ja syyttämään niistä; painottaa aikovansa tarkkaan seurata Narayanganjin murhien oikeuskäsittelyä, jonka yhteydessä kolme RAB-virkailijaa on pidätetty ja odottaa oikeudenkäyntiä ja jossa käsitellään seitsemän henkilön kaappaamista ja murhaa Narayanganjissa huhtikuussa 2014;

6.  korostaa, että riippumattomalla, puolueettomalla ja kaikkien ulottuvilla olevalla oikeusjärjestelmällä on tärkeä tehtävä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamisen vahvistamisessa ja kansainvälisen rikostuomioistuimen uudistamisessa; toteaa, että on tärkeämpää kuin koskaan rakentaa yleisön luottamusta oikeuslaitokseen sekä turvallisuus- ja ihmisoikeusinstituutioihin, kun otetaan huomioon, että al-Qaidan kaltaisten terroristijärjestöjen uhka alueella kasvaa;

7.  on huolissaan ehdotetusta kansalaisjärjestöjä koskevasta laista; kehottaa Bangladeshin hallitusta jatkamaan riippumattomien ryhmien kuulemista tämän lakiesityksen sisällöstä ja varmistamaan, että mikäli laki hyväksytään, se vastaa kansainvälisiä normeja ja kansalaisoikeussopimuksia, joihin Bangladesh on sitoutunut;

8.  kehottaa Bangladeshin hallitusta tunnustamaan ja kunnioittamaan lehdistön ja median vapautta ja antamaan ihmisoikeusryhmille mahdollisuuden toimia tärkeässä roolissa vastuullisuuden lisäämisessä ja ihmisoikeusloukkauksien dokumentoinnissa; kehottaa Bangladeshin viranomaisia kumoamaan uuden mediapolitiikan ja pitämään kiinni sanan- ja ilmaisunvapauden sallimista koskevista velvoitteistaan;

9.  on erittäin huolissaan etnisesti ja uskonnollisesti motivoidusta toistuvasta väkivallasta; kehottaa Bangladeshin hallitusta tarjoamaan paremman suojan ja takuut vähemmistöille, kuten hinduille, buddhalaisille ja kristityille sekä bihareille; pitää ilahduttavana, että Boldipukun luostariin tehdystä hyökkäyksestä epäiltyjä on pidätetty;

10.  kehottaa Bangladeshin hallitusta varmistamaan työlakien täytäntöönpanon ja vaatii toteuttamaan lisäuudistuksia, jotta kyseiset lait saatetaan ILO:n normien mukaisiksi erityisesti sen osalta, että työntekijöillä on vapaus perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin;

11.  panee merkille tekstiiliteollisuuden uudistusohjelmat, mutta kehottaa hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön toimintasuunnitelman, jonka se hyväksyi ja allekirjoitti ILO:n kanssa toukokuussa 2103, mukaan luettuina tarkastajien rekrytointi ja kouluttaminen sekä perusteelliset tarkastukset, joiden tulokset ovat julkisia, Bangladeshin tuhansissa tehtaissa; kehottaa Bangladeshin palo- ja turvallisuussopimuksen allekirjoittajia täyttämään sitoumuksensa, mukaan lukien taloudelliset korvaukset uhreille ja vähimmäisnormit;

12.  pitää valitettavana, että kesäkuussa 2014 yritysten vapaaehtoiset lahjoitukset avunantajien yhteiseen rahastoon olivat yhteensä vain 17 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja että vielä tarvitaan 23 miljoonaa; katsoo siksi, että vapaaehtoisuus ei ole riittänyt auttamaan Rana Plazan suuronnettomuuden uhreja ja että tarvitaan pikaisesti pakollisia mekanismeja;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö