Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2841(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0118/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0025

Přijaté texty
PDF 330kWORD 106k
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk
Situace na Ukrajině a aktuální stav vztahů mezi EU a Ruskem
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem (2014/2841(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, především na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci na Ukrajině(1), ze dne 13. března 2014 o invazi Ruska na Ukrajinu(2), ze dne 17. dubna 2014 o ruském nátlaku na země Východního partnerství, a zejména destabilizaci východní Ukrajiny(3) a na usnesení ze dne 17. července 2014 o situaci na Ukrajině(4);

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dnů 22. července a 15. srpna 2014 a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Ukrajině,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 11. září 2014 o únosu estonského příslušníka policie,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku, zejména na usnesení ze dne 6. února 2014 o summitu EU-Rusko(5),

–  s ohledem na prohlášení ze summitu NATO vydaného dne 5. září 2014 ve Walesu,

–  s ohledem na výsledek mimořádného zasedání Rady pro zemědělství a rybolov konaného dne 5. září 2014,

–  s ohledem na společné ministerské prohlášení o provádění dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu mezi EU a Ukrajinou ze dne 12. září 2014,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že léto roku 2014 bylo poznamenáno dalším vyhrocením konfliktu na východě Ukrajiny; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN zahynulo nejméně 3 000 osob, další tisíce lidí byly zraněny a statisíce civilistů z oblastí zasažených konfliktem uprchly; vzhledem k tomu, že ekonomické náklady spojené s konfliktem, včetně nákladů na obnovu východních oblastí, mají závažný dopad na sociální a ekonomický rozvoj Ukrajiny;

B.  vzhledem k tomu, že třístranná kontaktní skupina se dne 5. září 2014 v Minsku dohodla na příměří, které vstoupilo v platnost téhož dne; vzhledem k tomu, že dohoda rovněž obsahovala protokol o 12 bodech, které zahrnují propuštění rukojmí, opatření ke zlepšení humanitární situace, stažení nezákonných ozbrojených skupin, vojenského vybavení a nájemných vojáků z Ukrajiny a opatření pro decentralizaci v doněckém a luhanském regionu;

C.  vzhledem k tomu, že příměří je od pátku 5. září 2014 opakovaně porušováno hlavně řádnými ruskými jednotkami a separatisty v okolí Mariupolu a letiště v Doněcku a že na mnoha jiných místech dochází k pokusům o vyprovokování ukrajinské obrany;

D.  vzhledem k tomu, že Rusko v minulých týdnech posílilo svou vojenskou přítomnost na území Ukrajiny a logistickou podporu separatistických milic stálým přísunem zbraní, střeliva, obrněných vozů a příslušenství, námezdných bojovníků a vojáků v přestrojení, a to přes výzvy EU, aby vyvinulo maximální úsilí o zklidnění situace; vzhledem k tomu, že Ruská federace od začátku krize stahuje k hranicím s Ukrajinou své jednotky a vojenskou techniku;

E.  vzhledem k tomu, že ruské přímé i nepřímé vojenské zapojení na Ukrajině, včetně anexe Krymu, porušuje mezinárodní právo, včetně Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu a Budapešťského memoranda z roku 1994; vzhledem k tomu, že Rusko i nadále odmítá uplatňovat Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě;

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na destabilizační akce Ruska na východní Ukrajině Evropská rada dne 30. srpna 2014 vyzvala k předložení návrhů na rozšíření restriktivních opatření EU; vzhledem k tomu, že tyto návrhy vešly v platnost dne 12. září 2014;

G.  vzhledem k tomu, že po podpisu politických ustanovení dohody o přidružení dne 21. března 2014 přistoupily EU a Ukrajina dne 27. června 2014 k oficiálnímu podpisu zbývajících částí této dohody, mezi něž patří prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu (DCFTA); vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Nejvyšší rada souběžné ratifikovaly dohodu o přidružení; vzhledem k tomu, že dne 12. září 2014 Komise oznámila, že prozatímní uplatňování dohody DCFTA bude odloženo do 31. prosince 2015; vzhledem k tomu, že místo toho budou prodlouženy jednostranné obchodní preference, které EU poskytlo Ukrajině a jejichž platnost měla dne 1. listopadu 2014 tohoto roku vypršet;

H.  vzhledem k tomu, že dne 7. srpna 2014 ruská vláda schválila seznam výrobků z EU, USA, Norska, Kanady a Austrálie, které mají být po dobu jednoho roku na ruském trhu zakázány; vzhledem k tomu, že toto opatření se nejcitelněji dotkne EU, jelikož Rusko je druhým největším vývozním trhem pro zemědělské produkty EU a šestým největším trhem pro produkty rybolovu a jelikož 73 % těchto zakázaných výrobků pochází z EU; vzhledem k tomu, že omezení uplatňovaná Ruskem by mohla v úhrnu ohrozit obchod o objemu 5 miliard EUR a mít dopad na příjmy 9,5 milionu osob v EU, které pracují v nejvíce postižených zemědělských společnostech;

I.  vzhledem k tomu, že zákaz dovozu potravin z EU na ruský trh, který postihl zejména pěstitele ovoce a zeleniny a mlékárenský a masný průmysl, by mohl způsobit dominový efekt, jenž by vedl k přebytku na vnitřním trhu, zatímco zákaz dovozu produktů rybolovu z EU na ruských trh by mohl způsobit vážné problémy v některých členských státech; vzhledem k tomu, že hodnota zakázaných produktů rybolovu dosahuje téměř 144 milionů EUR;

J.  vzhledem k tomu, že Rusko ohrožuje bezpečnost EU pravidelným narušováním vzdušného prostoru Finska, pobaltských států a Ukrajiny a rovněž nedávným přerušením dodávek plynu do Polska, které dosahuje 45 % objemu ruského vývozu do této země;

K.  vzhledem k tomu, že NATO na summitu v Newportu potvrdilo, že stojí za Ukrajinou oproti destabilizačnímu vlivu Ruska, nabídlo jí pomoc při posilování ukrajinských ozbrojených sil a vyzvalo Rusko, aby stáhlo své jednotky z Ukrajiny a ukončilo nezákonnou anexi Krymu; vzhledem k tomu, že NATO prohlásilo, že i nadále usiluje o vstřícný a konstruktivní vztah s Ruskem včetně vzájemného budování důvěry, a uvedlo, že komunikační kanály zůstávají otevřené;

L.  vzhledem k tomu, že tragické sestřelení letadla Malajských aerolinek MH17 v Doněckém regionu pobouřilo veřejné mínění mezinárodního a evropského společenství; vzhledem k tomu, že OSN a EU požadovaly důkladné mezinárodní vyšetřování okolností nehody, a vzhledem k tomu, že je morální i právní povinností postavit pachatele tohoto činu před soud;

M.  vzhledem k tomu, že pan Mykola Zelenec, honorární konzul Litvy v Luhansku, byl unesen a brutálně usmrcen povstalci;

1.  vítá podpis minské dohody o příměří a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro její úplné uplatňování v dobré víře s cílem připravit půdu pro zahájení skutečného mírového procesu, včetně stálé a efektivní kontroly ukrajinských hranic pod dohledem OBSE, úplného a bezpodmínečného stažení ruských jednotek, nezákonně ozbrojených skupin, vojenského vybavení a nájemných vojáků z mezinárodně uznaného území Ukrajiny a propuštění rukojmích; odsuzuje skutečnost, že dohoda o příměří je neustále porušována zejména ruskými a separatistickými jednotkami a že pokračuje jejich posilování; rozhodně zdůrazňuje, že řešení tohoto konfliktu by mělo být dosaženo pouze politickou cestou;

2.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly příměří a aby se zdržely veškerých akcí či kroků, které by mohly dohodu ohrozit; vyjadřuje však hluboké znepokojení nad tím, že by příměří mohlo být pro Rusko záminkou k přeskupení vojsk, aby mohlo pokračovat v ofenzivě ve snaze vytvořit „pozemní koridor“ na Krym a dál do Podněstří;

3.  důrazně odsuzuje Ruskou federaci za vedení nevyhlášené „hybridní války“ proti Ukrajině, do níž nasadilo řádné ruské jednotky, a za podporu nelegálně ozbrojených skupin; zdůrazňuje skutečnost, že tyto akce ruského vedení představují hrozbu nejen pro jednotu a nezávislost Ukrajiny, ale celého evropského kontinentu; vyzývá Rusko, aby z Ukrajiny okamžitě stáhlo veškeré vojenské zařízení a síly, aby zakázalo přísun bojovníků a zbraní do východní Ukrajiny a aby přestalo přímo i nepřímo podporovat činnost separatistických sil na ukrajinské půdě;

4.  připomíná svůj závazek k ochraně nezávislosti, suverenity, územní nedotknutelnosti a neporušitelnosti hranic Ukrajiny a její právo „evropské volby“; znovu opakuje, že mezinárodní společenství neuzná nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu, ani pokusy o vytvoření kvazirepublik v Donbasu; vítá rozhodnutí EU zakázat dovoz zboží z Krymu, pokud k němu nebude připojeno potvrzení o původu vydané ukrajinskými orgány; dále odsuzuje nucené vydávání ruských pasů ukrajinským občanům na Krymu, pronásledování Ukrajinců a krymských Tatarů a hrozby, kterými samozvaní vůdci zastrašují krymské občany, kteří mají zájem hlasovat v nadcházejících parlamentních volbách;

5.  zdůrazňuje, že organizace OBSE hraje při řešení ukrajinské krize klíčovou úlohu, neboť má zkušenosti se zvládáním ozbrojených konfliktů a krizí a jak Ruská federace, tak Ukrajina jsou jejími členy; vyzývá členské státy, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby usilovaly o posílení a rozšíření zvláštní pozorovatelské mise OBSE na Ukrajině, a to jak o lidské zdroje, tak o logistiku a vybavení; zdůrazňuje, že je třeba bezodkladně vyslat pozorovatele OBSE na všechny úseky ukrajinsko-ruské hranice, které jsou pod kontrolou separatistů;

6.  zdůrazňuje, že program reforem a procesu přidružení musí probíhat současně s nepolevujícím úsilím o zajištění územní celistvosti a jednotnosti Ukrajiny; zdůrazňuje, že tyto dva úkoly jsou spolu neodlučně spjaty a úzce se doplňují; zdůrazňuje, že je potřebný mírový dialog a decentralizace, jež zajistí, aby celé území zůstalo pod kontrolou ústřední vlády, a tak jednotu Ukrajiny; zdůrazňuje, že je potřeba budovat důvěru mezi různými komunitami ve společnosti, a vyzývá k procesu trvalého usmíření; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité navázat inkluzivní národní dialog, vyvarovat se propagandy, nenávistných projevů a rétoriky, které by mohly konflikt dále vyostřit; zdůrazňuje, že takový inkluzivní dialog by měl být veden i s organizacemi občanské společnosti a občany ze všech regionů a menšin;

7.  vítá souběžnou ratifikaci dohody o přidružení / DCFTA v Nejvyšší radě a Evropském parlamentu; je toho názoru, že se jedná o významný krok, který dokládá snahu obou stran o její úspěšné uplatňování; bere na vědomí, že prozatímní provádění dohody DCFTA mezi EU a Ukrajinou bude nakonec odloženo do 31. prosince 2015 a že místo toho budou prodloužena jednostranná obchodní opatření, která de facto představují asymetrické provádění dohody; vyjadřuje politování nad mimořádnými opatřeními a tlakem ze strany Ruska; prohlašuje, že je vyloučeno tuto dohodu měnit nyní i v budoucnu, což dala Evropská unie velmi jasně najevo její ratifikací; vyzývá členské státy, aby urychleně přistoupily k ratifikaci dohody o přidružení / DCFTA s Ukrajinou; bere na vědomí probíhající konzultace mezi Ukrajinou, Ruskem a EU o provádění této dohody s Ukrajinou a doufá, že tato jednání pomohou vyřešit všechna nedorozumění;

8.  zdůrazňuje, že následující měsíce před zahájením uplatňování dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóny volného obchodu by měly být využity k provedení nezbytných změn a modernizace politického systému, hospodářství a společnosti Ukrajiny v souladu s programem přidružení; vítá program reforem ohlášený prezidentem Porošenkem, který obsahuje právní předpisy týkající se boje proti korupci, decentralizace a amnestie; vyzývá Komisi a ESVČ, aby co nejdříve navrhly komplexní a ambiciózní finanční podporu a balíček na pomoc Ukrajině, především pro obyvatele východní Ukrajiny, aby tak napomohly úsilí o politické řešení a národní usmíření;

9.  bere na vědomí zákony o zvláštním statusu některých okresů doněcké a luhanské oblasti a o amnestii, které schválil ukrajinský parlament (Nejvyšší Rada) dne 16. září 2014 a které jsou důležitým příspěvkem k uvolnění napětí v rámci provádění mírového plánu ukrajinského prezidenta;

10.  podporuje restriktivní opatření proti Rusku, která EU přijala v létě v důsledku trvající agrese Ruska, a bere na vědomí jejich zavedení dne 12. září 2014; je přesvědčen o tom, že sankce by měly být navrženy tak, aby neumožňovaly podnikům napojeným na Kreml jejich obcházení; vyzývá EU, aby pozorně sledovala formy hospodářské spolupráce, jakými jsou například swapy aktiv a společné podniky;

11.  zdůrazňuje možnost zvrácení a odstupňování restriktivních opatření EU v závislosti na situaci na Ukrajině;

12.  vyzývá členské státy a ESVČ k přijetí jasně vymezeného souboru ukazatelů, jejichž dosažení by mohlo zastavit přijímání nových restriktivních opatření vůči Rusku či vést ke zrušení předchozích opatření; je přesvědčen o tom, že tato kritéria by měla zahrnovat úplné stažení ruských jednotek a žoldáků z území Ukrajiny, ukončení dodávek zbraní a vybavení určených teroristům, plné dodržování režimu příměří ze strany Ruska, ustavení účinné mezinárodní kontroly a ověřování stavu příměří a obnovu ukrajinské kontroly nad celým jejím územím; vyzývá Radu a členské státy, aby neuvažovaly o zrušení žádných sankcí předtím, než budou splněny tyto podmínky, a aby byly připraveny zavést další sankce za veškeré činy, které Rusko podniká ve snaze podkopat dohodu o příměří nebo dále zvýšit napětí na Ukrajině;

13.  připomíná, že restriktivní opatření, která přijala EU, se přímo pojí s porušováním mezinárodního práva ze strany Ruské federace v návaznosti na protiprávní anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny, zatímco obchodní opatření přijatá Ruskou federací, včetně opatření namířených proti Ukrajině a dalším zemím Východního partnerství, jež v poslední době uzavřely s EU dohodu o přidružení, jsou neopodstatněná; vyzývá EU, aby zvážila vyloučení Ruska ze spolupráce v oblasti civilního využití jaderné energie a ze systému Swift;

14.  vyzývá Komisi, aby bedlivě sledovala dopad tzv. ruských „odvetných sankcí“ a aby učinila rychlá opatření na podporu výrobců, kteří byli zasaženi omezením obchodu s Ruskem; vítá opatření přijatá na zasedání Rady EU pro zemědělství a rybolov konaného dne 5. září 2014 a naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jakým způsobem by EU mohla v budoucnu lépe čelit podobným krizím, a aby v nejvyšší možné míře poskytla zásadní včasnou podporu dotyčným evropským producentům; s politováním konstatuje, že došlo k pozastavení platnosti nouzových tržních opatření pro ovoce a zeleninu podléhající zkáze, odsuzuje však jakékoli zneužívání této podpory; vyzývá Komisi, aby co nejdříve představila nový systém;

15.  vyzývá Komisi, aby úzce sledovala trhy se zemědělskými a potravinářskými výrobky a s produkty rybolovu a akvakultury, aby informovala Radu a Evropský parlament o veškerých změnách a aby posoudila dopad přijatých opatření s cílem rozšířit případně seznam pokrytých výrobků a navýšit rozpočet ve výši 125 milionů EUR; naléhavě žádá Komisi, aby se neomezovala jen na tržní opatření, ale aby přijala také střednědobá opatření na posílení přítomnosti EU na trzích třetích zemí (např. propagační činnost);

16.  zvažuje možnost využití jiných než zemědělských fondů EU, jelikož daná krize je především politické povahy, a nikoli důsledek selhání trhu nebo nepříznivých povětrnostních podmínek;

17.  zdůrazňuje, že střednědobá a dlouhodobá politická a hospodářská stabilita a rozvoj Ruska závisí na tom, zda si tato země zvolí skutečně demokratickou cestu; poukazuje na to, že budoucí vývoj vztahů mezi EU a Ruskem bude záviset na úsilí Ruska posílit na svém území demokracii, právní stát a dodržování základních práv;

18.  vyjadřuje uspokojení nad tím, že byli propuštěni rukojmí, kteří byli nelegálně zadržováni ozbrojenými skupinami na východní Ukrajině, a vyzývá k propuštění ukrajinských zajatců držených v Ruské federaci; poukazuje především na případ ukrajinské dobrovolnice Naděždy Savčenkové, která byla v červnu 2014 zajata separatisty a následně převezena do Ruska, kde je stále držena ve vazbě; poukazuje také na případ filmařů a novinářů Olega Sencova, Oleksije Černého, Gennadije Afanasjeva a Aleksandra Kolčenka, kteří byli zadrženi na Krymu;

19.  vítá, že NATO znovu potvrdilo prioritní charakter otázky kolektivní bezpečnosti a závazky vyplývající z článku 5 Washingtonské smlouvy; vítá rozhodnutí učiněná na summitu v Newportu, kde si NATO předsevzalo zvýšit úroveň bezpečnosti východních spojenců, k čemuž přispěje vytvoření společné pracovní skupiny maximální připravenosti, stálá rotující vojenská přítomnost NATO a vytvoření logistické infrastruktury a také snaha, jejímž cílem je zvýšit schopnost Ukrajiny zajistit si vlastní bezpečnost; bere na vědomí skutečnost, že spojenci NATO mohou na bilaterální úrovni poskytnout Ukrajině potřebné zbraně, technologii a know-how pro zajištění své bezpečnosti a obrany; rozhodně však zdůrazňuje, že vojenské řešení ukrajinské krize neexistuje;

20.  zdůrazňuje, že je třeba provést nezávislé, rychlé a úplné vyšetřování příčin sestřelení letadla společnosti Malaysian Airlines MH17, kterým byla pověřena nizozemská bezpečnostní komise, a viníky nehody postavit před soud; bere na vědomí, že nizozemská bezpečnostní komise vydala dne 9. září 2014 předběžnou zprávu o vyšetřování pádu letadla MH17; zdůrazňuje, že na základě předběžných závěrů nebyly u letadla ani posádky zjištěny žádné technické ani provozní závady a pochybení a že z poškození zjištěného v přední části je patrné, že letadlo bylo proraženo velkým množstvím objektů s vysokou kinetickou energií, které nebyly součástí letadla; s politováním konstatuje, že rebelové vyšetřovatelům stále brání v přístupu k místu havárie, a vyzývá všechny strany, aby přístup na toto místo okamžitě umožnily;

21.  je pevně přesvědčen, že jediný možný způsob, jak reagovat na ruské hrozby, je, že členské státy EU budou držet při sobě a budou vystupovat jednotně; domnívá se, že EU musí přehodnotit své vztahy s Ruskem, upustit od koncepce strategického partnerství a nalézt nový jednotný postup;

22.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně katastrofální humanitární situace na východní Ukrajině, zejména s ohledem na nadcházející zimu; poukazuje na naléhavou potřebu poskytnout humanitární pomoc a záchranu obyvatelům v oblastech postižených konfliktem, vnitřně vysídleným osobám a uprchlíkům; vyjadřuje souhlas s nedávným varováním Světové zdravotnické organizace, že východní Ukrajina čelí situaci ohrožení veřejného zdraví, neboť v oblasti plně nefungují nemocnice a nedostává se léků a vakcín; vítá nedávné rozhodnutí Komise uvolnit 22 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc pro Ukrajinu; vyzývá k dalšímu naléhavému úsilí pod záštitou a dohledem EU, včetně konvoje humanitární pomoci, které by pomohlo zajistit podporu pro nejvíce ohrožené osoby; připomíná, že k dodání humanitární pomoci na východ Ukrajiny musí dojít za podmínek úplného souladu s mezinárodním humanitárním právem a zásadami lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzké spolupráci s ukrajinskou vládou, OSN a Mezinárodním výborem Červeného kříže; vyjadřuje své hluboké uznání ohromné práci, kterou odvedly skupiny ukrajinských občanů v oblasti humanitární pomoci na východní Ukrajině, zejména pokud jde o evakuaci dětí, poskytování zdravotní péče a zajištění dodávek potravin;

23.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila přípravu třetího rozsáhlého balíčku makrofinanční pomoci Ukrajině a aby se stala hlavním organizátorem dárcovské konference pro Ukrajinu, která by se měla uskutečnit koncem roku 2014 za účasti mezinárodních organizací, mezinárodních finančních institucí a občanské společnosti; zdůrazňuje, že je důležité, aby se mezinárodní společenství zavázalo k podpoře hospodářské a politické stabilizace a reformy na Ukrajině;

24.  oceňuje, že se ukrajinské orgány trvale snaží zajistit právo na vzdělávání, a zejména zajistit všem dětem co nejrychlejší návrat do škol zasažených konfliktem; připomíná význam poskytnutí psychologické podpory všem dětem, které byly přímo vystaveny násilným činům;

25.  důrazně odsuzuje nezákonný únos důstojníka estonské kontrašpionáže z území Estonska do Ruska a vyzývá ruské orgány, aby pana Kohvera okamžitě propustily a umožnily mu bezpečný návrat do Estonska;

26.  domnívá se, že je nanejvýš důležité omezit závislost EU na Rusku a jiných autoritativních režimech; mimoto vyzývá Evropskou radu, aby na svém zasedání v říjnu 2014 schválila ambiciózní komplexní krizový plán na nadcházející zimu, do nějž by zahrnula i sousední země, jako je Ukrajina;

27.  poukazuje na nedávné důvěryhodné zprávy o případech porušování lidských práv v oblasti konfliktu, kterých se dopouštějí především řádné ruské vojenské jednotky a separatisté; připojuje se k výzvám, aby ukrajinská vláda vytvořila centrální, pravidelně aktualizovanou evidenci ohlášených únosů a zahájila důkladné a nestranné vyšetřování všech případů údajného zneužití síly, špatného zacházení nebo mučení;

28.  vítá, že Komise přijala čtvrtou zprávu o provádění Akčního plánu pro uvolnění vízového režimu ze strany Ukrajiny a že Rada rozhodla o zahájení jeho druhé fáze; trvá na rychlém dokončení dohody o bezvízovém styku mezi EU a Ukrajinou coby konkrétní odpovědi na evropské ambice lidu demonstrujícího na Majdanu; mezitím znovu vyzývá k okamžitému dočasnému zavedení velmi jednoduchých a nenákladných postupů udělování víz;

29.  vyzývá k pokračování třístranných rozhovorů o dodávkách plynu na Ukrajinu, které byly v červnu 2014 pozastaveny, s cílem nalézt možnost jejich pokračování; znovu opakuje, že je třeba zajistit dodávky plynu prostřednictvím zpětného toku ze sousedních států EU na Ukrajinu;

30.  vyzývá EU, aby považovala skladování plynu, propojovací vedení a zařízení pro úniky při těžbě (flow-back) za strategické statky, a tedy aby regulovala podíl smluvních stran z řad třetích osob v těchto klíčových odvětvích; vyzývá členské státy navíc k tomu, aby zrušily plánované dohody s Ruskem v odvětví energetiky, včetně plynovodu South Stream;

31.  zdůrazňuje, že v souladu s cíli Energetického společenství je třeba radikálně posílit energetickou bezpečnost EU a její nezávislost a odolnost vůči vnějším tlakům prostřednictvím konsolidace odvětví energetiky, dalšího rozvoje energetické infrastruktury v sousedních zemích EU a rozvoje prvků pro propojení toku energie mezi těmito zeměmi a s EU a tyto přednostní projekty společného zájmu co nejrychleji realizovat s cílem vybudovat plně funkční evropský volný trh s plynem;

32.  vítá rozhodnutí francouzské vlády pozastavit dodávku vrtulníkových lodí Mistral a vyzývá všechny členské státy, aby zaujaly obdobný postoj, pokud jde o export, jenž není předmětem rozhodnutí EU o sankcích, především v oblasti zbraní a materiálu dvojího využití; připomíná, že tato smlouva by za současné situace byla v rozporu s Kodexem chování EU pro vývoz zbraní a se společným postojem z roku 2008, kterým se stanovují společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu; vyzývá členské státy EU, aby v plné míře respektovaly embargo na obchod se zbraněmi a vývoz zboží dvojího užití pro koncové uživatele z vojenské sféry;

33.  vítá rozhodnutí uspořádat na Ukrajině dne 26. října 2014 předčasné parlamentní volby a očekává, že vláda zajistí jejich svobodný a spravedlivý průběh; vyzývá Ukrajinu, aby zajistila transparentnost při financování stran a jejich politické kampaně a aby plně vyřešila všechny připomínky uvedené ve zjištěních a závěrech pozorovatelské mise OBSE/ODIHR ohledně nedávné volby prezidenta; vyzývá všechny politické strany, jež jsou v současnosti zastoupeny ve Verchovné radě, aby se voleb zúčastnily, a všechny strany, aby respektovaly jejich výsledek; doufá ve zvolení silné většiny, která bude schopna čelit důležitým výzvám a provést nezbytné reformy; naléhavě vyzývá povstalecké síly na východní Ukrajině, aby nebránily volebnímu procesu a zaručily základní právo obyvatel Donbasu svobodně si zvolit své zástupce; je připraven vyslat volební pozorovatele, kteří budou tyto volby sledovat, a vyzývá k vytvoření silné mezinárodní volební pozorovatelské mise, která by tyto stěžejní volby, jež proběhnou ve stávajících obtížných podmínkách, sledovala;

34.  zdůrazňuje, že Rusko má méně důvodů kritizovat dohodu mezi EU a Ukrajinou a reagovat neopodstatněnými obchodními omezeními a vojenskou agresí, než kdy jindy; vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento nový vývoj stimuluje Rusko ke stupňování své politiky zastrašování Ukrajiny, kterou chce získat zpět do oblasti svého vlivu; obává se nebezpečí, že by podobný vývoj mohl zasáhnout Gruzii a Moldavsko;

35.  vyjadřuje politování nad tím, že nejvyšší představitelé Ruska považují Východní partnerství EU za hrozbu svým vlastním politickým a ekonomickým zájmům; zdůrazňuje, že Rusko naopak zintenzivněním obchodních a ekonomických aktivit získá, přičemž díky stabilnímu a předvídatelnému sousedství dojde k posílení bezpečnostní situace Ruska; odsuzuje chování Ruska, které využívá obchod jako nástroj k destabilizaci regionu, neboť zakázalo dovoz některých výrobků z Ukrajiny a Moldavska a nyní odstupuje od dohod o volném obchodu Společenství nezávislých států s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem a znovu zavádí cla s doložkou nejvyšších výhod na výrobky pocházející z těchto zemí;

36.  znovu v této souvislosti vyjadřuje přesvědčení, že tato dohoda nepředstavuje ve vztazích mezi EU a Ukrajinou konečný cíl; upozorňuje dále na to, že podle článku 49 Smlouvy o Evropské unii má Ukrajina – stejně jako kterýkoli jiný evropský stát – evropskou perspektivu a může požádat o členství v Evropské unii, pokud se bude řídit zásadami demokracie, dodržovat základní svobody, lidská práva a práva menšin a zajistí právní stát;

37.  zdůrazňuje, že vztahy partnerství a spolupráce s Ruskem je třeba obnovit, až Rusko začne dodržovat mezinárodní právo, přispěje aktivním a jednoznačným způsobem k mírovému řešení ukrajinské krize a bude plně respektovat územní celistvost, nezávislost a svrchovanost Ukrajiny i ostatních zemí Východního partnerství a svých sousedů; vyzývá novou vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby se ujala proaktivní úlohy při usnadňování dialogu mezi Ukrajinou a Ruskem i dialogu mezi EU a Ruskem a při prosazování mírových řešení konfliktů; dále se domnívá, že by Komise by měla zkoumat možnosti spolupráce EU s Euroasijskou hospodářskou unií;

38.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy, OBSE a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2014)0170.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2014)0248.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0457.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2014)0009.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2014)0101.

Právní upozornění - Ochrana soukromí