Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0118/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0025

Hyväksytyt tekstit
PDF 159kWORD 80k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
Ukrainan tilanne ja EU:n ja Venäjän suhteet
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta (2014/2841(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta ja erityisesti 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(1), 13. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(2), 17. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(3) sekä 17. heinäkuuta 2014 antamansa päätöslauselman Ukrainan tilanteesta(4),

–  ottaa huomioon 22. heinäkuuta ja 15. elokuuta 2014 annetut ulkoasioiden neuvoston ja 30. elokuuta 2014 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–  ottaa huomioon 11. syyskuuta 2014 annetun Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan lausuman virolaisen poliisin kaappauksesta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 6. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(5),

–  ottaa huomioon Naton Walesin-huippukokouksessa 5. syyskuuta 2014 annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon EU:n maatalousministereiden neuvoston 5. syyskuuta 2014 pidetyn ylimääräisen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 2014 pidetyssä ministeritapaamisessa annetun yhteisen lausuman assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Itä-Ukrainan konflikti kärjistyi kesällä 2014; panee merkille YK:n arviot, joiden mukaan aikakin 3 000 ihmistä on saanut surmansa, useita tuhansia on haavoittunut ja satoja tuhansia siviilejä on paennut konfliktialueilta; ottaa huomioon, että konfliktin taloudelliset kustannukset, joihin sisältyvät maan itäosien jälleenrakennuksen kustannukset, ovat Ukrainan sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen kannalta erittäin huolestuttavat;

B.  ottaa huomioon, että kolmen osapuolen yhteysryhmä sopi 5. syyskuuta 2014 Minskissä tulitauosta, joka tuli voimaan samana päivänä; toteaa, että sopimukseen sisältyi myös 12-kohtainen pöytäkirja, joka koskee panttivankien vapauttamista, toimia humanitaarisen tilanteen parantamiseksi, kaikkien laittomien aseellisten ryhmien, sotakaluston ja palkkasotilaiden vetämistä pois Ukrainasta sekä toimia vallan siirtämiseksi Donetskin ja Luhanskin alueille;

C.  ottaa huomioon, että tulitaukoa ovat jatkuvasti rikkoneet etupäässä Venäjän tavanomaisen armeijan joukot ja separatistit perjantain 5. syyskuuta 2014 jälkeen Mariupolin ja Donetskin lentokentän läheisyydessä ja Ukrainan puolustusvalmiutta on testattu useissa muissa paikoissa;

D.  toteaa, että viime viikkojen aikana Venäjä on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Ukrainan alueella ja logistista tukeaan separatistien sotilasjoukoille toimittamalla niille jatkuvasti aseita, ammuksia, panssariajoneuvoja ja varusteita sekä tunnuksettomia palkkasotureita ja sotilaita huolimatta EU:n kehotuksista pyrkiä kaikin tavoin rauhoittamaan tilannetta; ottaa huomioon, että kriisin alusta alkaen Venäjän federaatio on koonnut joukkoja ja sotilaallista kalustoa Ukrainan rajalle;

E.  toteaa, että Venäjän suora ja epäsuora sotilaallinen väliintulo Ukrainassa ja Krimin liittäminen Venäjään rikkovat kansainvälistä oikeutta, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa ja vuoden 1994 Budapestin sopimusta; ottaa huomioon, että Venäjä kieltäytyy edelleen hyväksymästä tavanomaisia aseita Euroopassa koskevan sopimuksen (TAE) täytäntöönpanoa;

F.  ottaa huomioon, että 30. elokuuta 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi laatimaan ehdotuksia EU:n rajoittavien toimenpiteiden tiukentamiseksi, koska Venäjä pyrkii toiminnallaan horjuttamaan Itä-Ukrainan vakautta; toteaa, että nämä ehdotukset tulivat voimaan 12. Syyskuuta 2014;

G.  ottaa huomioon, että allekirjoitettuaan 21. maaliskuuta 2014 assosiaatiosopimuksen poliittiset määräykset EU ja Ukraina allekirjoittivat virallisesti 27. kesäkuuta 2014 sopimuksen loppuosan, joka sisältää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen (DCFTA); toteaa, että Euroopan parlamentti ja Verhovna rada ovat ratifioineet assosiaatiosopimuksen samanaikaisesti; ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 12. syyskuuta 2014, että DCFTA-sopimuksen väliaikaista soveltamista lykättäisiin 31. joulukuuta 2015 saakka; panee merkille, että tämä johtaa EU:n Ukrainalle myöntämien yksipuolisten tullietuuksien jatkamiseen, vaikka niiden oli määrä päättyä 1. marraskuuta 2014;

H.  ottaa huomioon, että Venäjän hallitus hyväksyi 7. elokuuta 2014 luettelon sellaisista EU:sta, Yhdysvalloista, Norjasta, Kanadasta ja Australiasta peräisin olevista tuotteista, joiden tuonti Venäjän markkinoille kielletään vuoden ajaksi; toteaa, että EU kärsii kiellosta eniten, koska Venäjä on EU:n maataloustuotteiden toiseksi suurin ja sen kalataloustuotteiden kuudenneksi suurin vientimarkkina ja koska 73 prosenttia tuontikiellon alaisista tuotteista tulee EU:sta; ottaa huomioon, että Venäjän tällä hetkellä soveltamien rajoitusten kokonaisvaikutus kauppaan voi olla 5 miljardia euroa ja että rajoitukset voivat myös vaikuttaa EU:ssa niiden 9,5 miljoonan ihmisen tuloihin, jotka työskentelevät niistä eniten kärsivillä maatiloilla;

I.  toteaa, että EU:n elintarvikkeiden vientikielto Venäjän markkinoille on vaikuttanut erityisesti hedelmä- ja vihannesalaan sekä maito- ja liha-alaan ja että sillä voi olla myös kerrannaisvaikutuksia, jotka johtavat ylitarjontaan sisämarkkinoilla; katsoo, että EU:n kalataloustuotteiden vientikielto Venäjän markkinoille voi aiheuttaa vakavia ongelmia joissakin jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että vientikiellon alaisten kalataloustuotteiden arvo on lähes 144 miljoonaa euroa;

J.  katsoo, että Venäjä on horjuttanut EU:n turvallisuutta loukkaamalla toistuvasti Suomen, Baltian maiden ja Ukrainan ilmatilaa sekä vähentämällä viime aikoina kaasutoimituksia Puolaan määrällä, joka on 45 prosenttia Venäjän viennistä tähän maahan;

K.  ottaa huomioon, että Newportissa pidetyssä Naton huippukokouksessa vahvistettiin, että Nato tukee Ukrainaa Venäjän pyrkiessä horjuttamaan maan vakautta, tarjouduttiin vahvistamaan Ukrainan asevoimia ja kehotettiin Venäjää vetämään joukkonsa Ukrainasta ja perumaan Krimin laittoman liittämisen; ottaa huomioon Naton ilmoituksen, että se pyrkii edelleen yhteistoiminnalliseen ja rakentavaan suhteeseen Venäjän kanssa, mihin kuuluu keskinäisen luottamuksen rakentaminen, ja toteaa Naton ilmoittaneen, että viestintäkanavat Venäjään pysyisivät avoimina;

L.  toteaa, että Malaysia Airlinesin lennon MH17 järkyttävä alasampuminen Donetskissa sai aikaan tyrmistyneen reaktion Euroopassa ja muualla maailmassa; huomauttaa, että YK ja EU ovat vaatineet perusteellisen kansainvälisen tutkinnan järjestämistä onnettomuuden olosuhteista, ja katsoo, että syyllisten tuominen oikeuden eteen on moraalinen ja oikeudellinen velvoite;

M.  ottaa huomioon, että kapinalliset kaappasivat ja surmasivat raa’asti Liettuan kunniakonsulin Mykola Zelenecin Luhanskissa;

1.  pitää myönteisenä Minskin tulitaukosopimusta ja kehottaa kaikkia osapuolia tekemään kaikkensa sen panemiseksi täytäntöön täysin ja vilpittömästi, jotta saataisiin alkamaan todellinen rauhanprosessi, johon sisältyy Ukrainan rajan pysyvä ja tehokas valvonta Etyjin valvonnassa, Venäjän joukkojen, laittomien aseellisten ryhmien, sotilaskaluston ja palkkasotilaiden täydellinen vetäminen pois Ukrainan kansainvälisesti tunnustetulta alueelta ilman ehtoja sekä panttivankien vapauttaminen; pitää valitettavana sitä, että etupäässä Venäjän joukot ja separatistit ovat jatkuvasti rikkoneet tulitaukosopimusta ja että joukkojen keskittäminen jatkuu edelleen; korostaa voimakkaasti, että tämä konflikti olisi ratkaistava poliittisesti;

2.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan tulitaukoa ja pidättymään kaikista toimista ja liikkeistä, jotka voisivat vaarantaa sopimuksen; on kuitenkin erittäin huolestunut siitä, että tulitauko antaa Venäjälle tekosyyn ryhmitellä joukkojaan uudelleen siten, että se voi jatkaa hyökkäystään, jonka tarkoituksena on muodostaa ”maakäytävä” Krimin niemimaalle ja edelleen Transnistriaan;

3.  tuomitsee voimakkaasti Venäjän federaation sen Ukrainaa vastaan käymästä hybridisodasta, jota ei ole virallisesti edes julistettu ja jossa Venäjän käyttää tavanomaista armeijaansa ja antaa tukeaan laittomille aseistetuille joukoille; korostaa, että Venäjän johdon toimet ovat uhka paitsi Ukrainan yhtenäisyydelle ja itsenäisyydelle myös koko Euroopan mantereelle; kehottaa Venäjää vetämään välittömästi kaikki sotilasvoimavaransa ja sotajoukkonsa Ukrainasta, kieltämään sotilaiden ja aseiden virtaamisen Ukrainan itäosiin ja lopettamaan suoran ja epäsuoran tuen separatistijoukkojen toimille Ukrainan maaperällä;

4.  toistaa sitoutuneensa Ukrainan itsenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen, rajojen loukkaamattomuuteen ja sen oikeuteen valita kohti Eurooppaa johtava tie; toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä tai yrityksiä luoda näennäisiä tasavaltoja Donbasiin; panee tyytyväisenä merkille unionin päätöksen kieltää Krimiltä peräisin oleva tuonti, ellei tuotteiden mukana ole Ukrainan viranomaisten antamaa alkuperätodistusta; tuomitsee myös Ukrainan kansalaisten kansalaisuuteen pakottamisen Krimillä, ukrainalaisten ja Krimin tataarien vainoamisen sekä itse itsensä johtajiksi julistaneiden henkilöiden niitä Krimin kansalaisia vastaan esittämät uhkaukset, jotka ovat ilmaisseet haluavansa äänestää tulevissa parlamenttivaaleissa:

5.  painottaa, että Etyj on olennaisen tärkeässä asemassa Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska sillä on kokemusta aseellisten konfliktien ja kriisien käsittelemisestä ja koska sekä Venäjä että Ukraina ovat tämän järjestön jäseniä; kehottaa jäsenvaltioita, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota tekemään kaikkensa, jotta Etyjin erityistarkkailuoperaatiota Ukrainassa voidaan vahvistaa ja laajentaa sekä kokeneen henkilöstön että logistiikan ja varusteiden osalta; painottaa, että on viipymättä aloitettava Etyjin valvonta kaikkialla Ukrainan ja Venäjän välisellä raja-alueella, joka on tällä hetkellä separatistien hallinnassa;

6.  korostaa, että uudistus- ja assosiaatio-ohjelman on edettävä samalla, kun ponnistellaan jatkuvasti Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi; katsoo, että nämä kaksi tehtävää liittyvät erottamattomasti yhteen ja että niillä on toisiaan voimistavia yhteisvaikutuksia; korostaa rauhanomaisen vuoropuhelun ja vallan siirron tarpeellisuutta, sillä näin voidaan varmistaa, että keskushallinnolla säilyy vaikutusvalta koko alueella ja Ukrainan yhtenäisyys säilyy; korostaa, että yhteiskunnan eri yhteisöjen välillä tarvitaan luottamuksen rakentamista, ja kehottaa käynnistämään kestävän sovintoprosessin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää käynnistää osallistava kansallinen vuoropuhelu välttäen propagandaa, vihapuhetta ja retoriikkaa, jotka saattavat entisestään kärjistää konfliktia; korostaa, että tällaiseen osallistavaan vuoropuheluun olisi otettava mukaan kansalaisjärjestöt ja kansalaiset, jotka edustavat kaikkia alueita ja vähemmistöjä;

7.  ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että Verhovna rada ja Euroopan parlamentti ratifioivat assosiaatio- ja DCFTA-sopimuksen samanaikaisesti; pitää tätä tärkeänä askeleena, joka osoittaa molemminpuolista sitoutumista sopimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon; panee merkille EU:n ja Ukrainan välisen DCFTA-sopimuksen tilapäisen soveltamisen mahdollisen lykkäämisen 31. joulukuuta 2015 saakka ja sen korvaamisen yksipuolisten kauppatoimenpiteiden voimassaolon pidentämisellä, joka tosiasiallisesti merkitsee sopimuksen yksipuolista täytäntöönpanoa; tuomitsee Venäjän poikkeukselliset toimet ja sen harjoittaman painostuksen laajuuden; toteaa, että sopimusta ei voida muuttaa eikä sitä muuteta ja että EU on ilmaissut sen hyvin selvästi tällä ratifioinnilla; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen ja DCFTA-sopimuksen nopeasti; panee merkille meneillään olevat neuvottelut, joita Ukraina, Venäjä ja EU käyvät Ukrainan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen ja DCFTA-sopimuksen täytäntöönpanosta, ja toivoo, että ne auttavat ratkaisemaan väärinkäsitykset;

8.  korostaa, että tulevat kuukaudet assosiaatio- ja DCFTA-sopimuksen täytäntöönpanoon saakka olisi käytettävä Ukrainan poliittisen järjestelmän, talouden ja yhteiskunnan välttämättömään uudistamiseen ja uudenaikaistamiseen assosiaatio-ohjelman mukaisesti; pitää tervetulleena presidentti Porošenkon esittämää uudistusohjelmaa, johon sisältyy korruption torjumista, vallan siirtoa sekä armahtamista koskevaa lainsäädäntöä; pyytää komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan pikaisesti kattavan ja kunnianhimoisen rahoitustuki- ja apupaketin Ukrainalle ja erityisesti Itä-Ukrainan väestölle, jotta voidaan tukea työtä poliittisen ratkaisun ja kansallisen sovinnon aikaansaamiseksi;

9.  panee merkille lait, jotka koskevat Donetskin ja Luhanskin alueiden joidenkin osien erityisasemaa ja Verhovna radan 16. syyskuuta 2014 hyväksymää armahdusta, ja pitää niitä Ukrainan presidentin rauhansuunnitelman toteutukseen liittyvänä tärkeänä panoksena kriisin purkamiseksi;

10.  tukee Venäjän vastaisia rajoittavia toimia, jotka EU hyväksyi kesän aikana Venäjän jatkuvien aggressioiden vuoksi, ja panee merkille niiden voimaantulon 12. syyskuuta 2014; katsoo, että kaikki pakotteet olisi suunniteltava niin, etteivät Kremliin yhteydessä olevat yritykset voi kiertää niitä; kehottaa EU:ta valvomaan tarkoin sellaisia taloudellisen yhteistyön muotoja kuin osakkeenvaihtosopimukset ja yhteisyritykset;

11.  korostaa, että EU:n rajoittavat toimenpiteet voidaan peruuttaa tai niitä voidaan tarkistaa Ukrainassa vallitsevan tilanteen mukaan;

12.  kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan ulkosuhdehallintoa sopimaan selkeistä indikaattoreista, joiden saavuttaminen voisi estää uusien Venäjään kohdistuvien pakotteiden hyväksymisen tai jo määrättyjen pakotteiden purkamisen; katsoo, että tällaisia indikaattoreita olisivat esimerkiksi Venäjän joukkojen ja venäläisten palkkasoturien täydellinen vetäytyminen Ukrainan alueelta, ase- ja välinetoimitusten lopettaminen terroristeille, Venäjän täysi pitäytyminen tulitauossa, tulitauon tehokas kansainvälinen valvonta ja todentaminen sekä Ukrainan koko alueen palauttaminen sen hallintaan; pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita olemaan harkitsematta pakotteiden poistamista, ennen kuin nämä ehdot täyttyvät, ja olemaan valmiita asettamaan Venäjälle uusia pakotteita, jos Venäjä toteuttaa toimia, jotka vaarantavat tulitaukosopimuksen tai pahentavat entisestään jännitteitä Ukrainassa;

13.  palauttaa mieliin, että unionin toteuttamat rajoittavat toimenpiteet liittyvät suoraan siihen, että Venäjän federaatio on rikkonut kansainvälistä oikeutta, kun se liitti Krimin laittomasti alueeseensa ja horjutti Ukrainan vakautta, kun taas Venäjän federaation toteuttamat kauppatoimenpiteet, mukaan lukien Ukrainaa ja muita unionin kanssa vastikään assosiaatiosopimuksen tehneitä itäisen kumppanuuden valtioita vastaan asetetut toimenpiteet, ovat perusteettomia; kehottaa EU:ta harkitsemaan Venäjän jättämistä ydinalan siviiliyhteistyön ja Swift-järjestelmän ulkopuolelle;

14.  pyytää komissiota seuraamaan tarkasti Venäjän niin kutsuttujen vastapakotteiden vaikutusta ja ryhtymään pikaisiin toimiin niiden tuottajien tukemiseksi, joihin Venäjän toteuttamat kaupanrajoitukset vaikuttavat; panee tyytyväisenä merkille unionin maatalousneuvoston 5. syyskuuta 2014 sopimat toimenpiteet ja vaatii komissiota selvittämään, miten unioni voisi käsitellä vastaavanlaisia kriisejä paremmin tulevaisuudessa, ja tekemään kaikkensa tukeakseen merkittävällä tavalla ja oikea-aikaisesti niitä eurooppalaisia tuottajia, joihin toimenpiteet vaikuttavat; pitää valitettavana pilaantuvien hedelmien ja vihannesten markkinoiden hätätoimien lykkäämistä, mutta tuomitsee tuen kaikenlaisen väärinkäytön; kehottaa komissiota esittämään uuden mallin mahdollisimman pian;

15.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti maatalous-, elintarvike-, kalatalous- ja vesiviljelymarkkinoita, ilmoittamaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille mahdollisista muutoksista ja arvioimaan toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta, jotta tarvittaessa voidaan laajentaa katettujen elintarvikkeiden luetteloa ja korottaa 125 miljoonan euron määrärahaa; vaatii, että komissio ei rajoita toimiaan pelkkiin markkinatoimenpiteisiin, vaan toteuttaa myös keskipitkän aikavälin toimia voimistaakseen EU:n läsnäoloa kolmansien maiden markkinoilla (esimerkiksi myynninedistämistoimin);

16.  harkitsee mahdollisuutta hyödyntää EU:n muita kuin maatalousmäärärahoja, koska kriisi on ennen kaikkea poliittinen luonteeltaan eikä johdu markkinahäiriöistä tai huonoista sääoloista;

17.  painottaa, että Venäjän keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittinen ja taloudellinen vakaus ja kehitys ovat riippuvaisia aidon demokratian kehittymisestä, ja korostaa, että EU:n ja Venäjän suhteiden tuleva kehitys on riippuvainen toimista, joilla lujitetaan demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksien kunnioittamista Venäjällä;

18.  ilmaisee olevansa tyytyväinen siihen, että laittomat aseistetut joukot vapauttivat Itä-Ukrainassa pitämiään panttivankeja, ja kehottaa vapauttamaan Venäjän federaatiossa pidätettyinä olevat ukrainalaiset vangit; ottaa erityisesti esille Nadija Savtšenkon tapauksen ja huomauttaa, että separatistit sieppasivat tämän ukrainalaisen vapaaehtoisen kesäkuussa 2014 ja hänet siirrettiin sittemmin Venäjälle, jossa hän on edelleen pidätettynä; viittaa myös Krimillä siepattujen elokuvantekijöiden ja toimittajien Oleg Sentsovin, Oleski Tšernin, Gennadi Afanasjevin ja Aleksandr Koltšenkon tapauksiin;

19.  pitää tervetulleena, että Nato on uudistanut sitoutumisensa kollektiivisen turvallisuuden ensisijaisuuteen ja Washingtonin sopimuksen 5 artiklan noudattamiseen; on myös tyytyväinen siihen, että Naton Newportissa pitämässä huippukokouksessa päätettiin vahvistaa itäisten liittolaisten turvallisuustasoa muun muassa perustamalla nopean toiminnan joukot (VJTF), toteuttamalla pysyvä kiertävä Naton sotilaallinen läsnäolo ja luomalla logistiikkainfrastruktuuria, ja on myös tyytyväinen toimiin, joilla parannetaan Ukrainan kykyä huolehtia omasta turvallisuudestaan; panee merkille, että Nato-liittolaiset voivat kahdenvälisesti toimittaa Ukrainalle sen turvallisuuden ja puolustuksen kannalta tarpeellisia aseita, tekniikkaa ja taitotietoa; korostaa kuitenkin voimakkaasti, että Ukrainan kriisiin ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua;

20.  korostaa, että on tärkeää tutkia riippumattomasti, nopeasti ja täydellisesti Malaysia Airlinesin lennon MH17 alasampumisen syyt, ja toteaa, että tehtävä on uskottu hollantilaiselle tutkintalautakunnalle; korostaa myös, että maahansyöksystä vastuussa olevat on saatettava oikeuden eteen; panee merkille, että hollantilainen tutkintalautakunta julkaisi lennon MH17 maahansyöksyä koskevan alustavan tutkimusraportin 9. syyskuuta 2014; korostaa, että alustavien tutkimustulosten mukaan ei ole toistaiseksi todisteita mistään lentokoneeseen tai sen henkilöstöön liittyvistä teknisistä tai toiminnallisista ongelmista; toteaa, että raportin mukaan lentokoneen etuosassa havaitut vauriot antavat viitteitä siitä, että lentokoneen läpi on tunkeutunut sen ulkopuolelta suuri määrä nopeasti liikkuvia esineitä; pitää valitettavana, etteivät kapinalliset vieläkään salli tutkijoiden esteetöntä pääsyä turmapaikalla, ja kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan välittömän pääsyn paikalle;

21.  on ehdottomasti sitä mieltä, että EU:n ainoa mahdollinen vastaus Venäjän uhkauksiin on pysyä yhtenäisenä ja puhua yhdellä äänellä; katsoo, että EU:n on tarkasteltava uudelleen suhteitaan Venäjään, luovuttava strategisesta kumppanuudesta ja löydettävä uusi yhteinen lähestymistapa;

22.  on syvästi huolissaan Itä-Ukrainan katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta erityisesti nyt kun talvi on lähestymässä; huomauttaa, että konfliktista kärsineiden alueiden väestölle, maan sisällä siirtymään joutuneille ja pakolaisille on tarjottava kiireesti humanitaarista apua; toistaa Maailman terveysjärjestön WHO:n äskettäin antaman varoituksen, että Itä-Ukrainassa on terveydellinen hätätilanne, kun sairaalat eivät toimi täydellä teholla ja lääkkeistä ja rokotteista on pulaa; panee tyytyväisenä merkille komission äskettäisen päätöksen vapauttaa 22 miljoonaa euroa käytettäväksi humanitaariseen apuun ja kehitysapuun Ukrainassa; vaatii siksi lisää kiireellisiä toimia, joissa EU:n rooli on täysin näkyvissä ja jotka tapahtuvat EU:n valvonnassa, ja muun muassa lähettämään avustussaattueen suurimmassa puutteessa olevien auttamiseksi; muistuttaa, että humanitaarisen avun toimittamisessa Itä-Ukrainaan on noudatettava kaikilta osin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja humaaniuden, neutraaliuden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden periaatteita, ja sen on tapahduttava tiiviissä yhteistyössä Ukrainan hallituksen, YK:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kanssa; esittää syvän kunnioituksensa Ukrainan kansalaisten ryhmien valtavalle humanitaariselle avustustyölle Itä-Ukrainassa erityisesti lasten evakuoinnissa, terveydenhoidossa ja elintarvikehuollossa;

23.  kehottaa komissiota aloittamaan Ukrainan kolmannen kunnianhimoisen makrotaloudellisen rahoitustukipaketin valmistelut sekä ottamaan johtavan roolin järjestettäessä Ukrainan avunantajien konferenssia, joka on tarkoitus pitää ennen vuoden 2014 loppua ja johon osallistuu kansainvälisiä järjestöjä ja rahoituslaitoksia sekä kansalaisyhteiskunta; korostaa sen merkitystä, että kansainvälinen yhteisö sitoutuu tukemaan Ukrainan taloudellista ja poliittista vakauttamista ja uudistamista;

24.  pitää kiitettävinä Ukrainan viranomaisten jatkuvia ponnisteluja, jotta varmistettaisiin oikeus koulutukseen ja jotta kaikki lapset voisivat palata mahdollisimman pian kouluihin, joihin konflikti on vaikuttanut; muistuttaa, että on tärkeää antaa psykososiaalista tukea kaikille lapsille, jotka ovat joutuneet suoraan kokemaan väkivaltaisia tapahtumia;

25.  tuomitsee Viron tiedustelupalvelun upseerin Eston Kohverin laittoman sieppauksen Viron alueelta ja hänen viemisensä Venäjälle ja kehottaa Venäjän viranomaisia vapauttamaan hänet välittömästi ja takaamaan hänen turvallisen paluunsa Viroon;

26.  pitää äärimmäisen tärkeänä, että vähennetään EU:n riippuvuutta Venäjästä ja muista autoritaarisen järjestelmän maista; kehottaa lisäksi lokakuun 2014 Eurooppa-neuvostoa hyväksymään tulevaksi talveksi kunnianhimoisen ja kattavan hätäsuunnitelman, jossa mukana ovat myös naapurivaltiot, kuten Ukraina;

27.  kiinnittää huomiota viimeaikaisiin uskottaviin tietoihin konfliktialueilla tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista, joihin ovat syyllistyneet etupäässä tavanomaiset venäläiset joukot ja separatistit; tukee Ukrainan hallitukselle esitettyä pyyntöä luoda yksi ja säännöllisesti ajan tasalle saatettava rekisteri ilmoitetuista sieppauksista ja tutkia perusteellisesti ja puolueettomasti kaikki väitteet voimankäytöstä, pahoinpitelystä ja kidutuksesta;

28.  suhtautuu myönteisesti komission hyväksymään neljänteen edistymiskertomukseen viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta Ukrainassa ja neuvoston päätökseen toiseen vaiheeseen siirtymisestä; painottaa, että unionin ja Ukrainan välinen viisumivapausjärjestely olisi saatettava nopeasti päätökseen konkreettisena vastauksena Maidanin aukiolla mieltään osoittaneiden ihmisten unioniin liittyviin pyrkimyksiin; toistaa kehotuksensa ottaa tällä välin välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia viisumien myöntämismenettelyjä;

29.  kehottaa jatkamaan kolmen osapuolen kesäkuussa 2014 keskeytyneitä neuvotteluja Ukrainan kaasutoimituksista, jotta voidaan löytää ratkaisu toimitusten jatkamiseksi; muistuttaa jälleen, että on varmistettava kaasun saanti mahdollistamalla kaasun takaisinvirtaus Ukrainaan sen naapureina olevista EU-maista;

30.  kehottaa EU:ta pitämään kaasun varastointia, yhdysputkia ja takaisinvirtausjärjestelmiä strategisina voimavaroina ja tämän vuoksi sääntelemään kolmansien sopimuspuolien osuutta liiketoimintasopimuksissa näillä elintärkeillä aloilla; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi peruuttamaan Venäjän kanssa suunnitellut energia-alan sopimukset South Stream ‑kaasuputki mukaan lukien;

31.  korostaa, että on tarpeen parantaa merkittävästi EU:n energiavarmuutta, riippumattomuutta ja ulkoisten paineiden kestokykyä vahvistamalla energia-alaa, kehittämällä EU:n naapurimaiden energiainfrastruktuuria ja edistämällä energiaverkkojen yhteenliittämistä näiden maiden kesken sekä niiden ja EU:n välillä energiayhteisön periaatteiden mukaisesti sekä toteuttamalla nämä ensisijaiset yhteisen edun mukaiset hankkeet erittäin kiireellisinä, jotta Eurooppaan voidaan luoda kaikin puolin toimivat vapaat kaasumarkkinat;

32.  on tyytyväinen Ranskan hallituksen päätökseen keskeyttää Mistral-merkkisten helikopterien tukialusten toimitukset Venäjälle ja pyytää kaikkia jäsenvaltioita menettelemään samoin, kun kyse on EU:n pakotepäätösten ulkopuolisista vientituotteista ja erityisesti aseista ja kaksikäyttötuotteista; muistuttaa, että nykyisten olosuhteiden vallitessa tämä sopimus olisi vastoin asevientiä koskevia EU:n menettelysääntöjä sekä vuonna 2008 esitettyä yhteistä kantaa, jossa määritetään sotilasteknologian ja -välineiden viennin valvontaa koskevat yhteiset säännöt; kehottaa unionin jäsenvaltioita kunnioittamaan kaikilta osin asekauppakieltoa ja sotilaallista loppukäyttöä varten tarkoitetuille kaksikäyttötuotteille asetettua vientikieltoa;

33.  on tyytyväinen päätökseen järjestää Ukrainassa ennenaikaiset parlamenttivaalit 26. lokakuuta 2014 ja odottaa maan hallituksen takaavan vapaat ja rehelliset vaalit; kehottaa Ukrainaa huolehtimaan osapuolten rahoituksen ja niiden poliittisen kampanjoinnin avoimuudesta ja paneutumaan täysipainoisesti kaikkiin huomautuksiin, joita sisältyy äskettäisiä presidentinvaaleja seuranneen Etyj/ODIHR:n tarkkailuvaltuuskunnan havaintoihin ja johtopäätöksiin; kehottaa kaikkia Verhovna radassa tällä hetkellä edustettuina olevia puolueita osallistumaan vaaleihin ja pyytää kaikkia osapuolia kunnioittamaan kaikilta osin vaalitulosta; toivoo, että edessä olevat tärkeät haasteet ja tarvittavat uudistukset saavat taakseen vahvan enemmistön; kehottaa Itä-Ukrainan kapinallisia pidättäytymään vaikeuttamasta vaaliprosessia ja turvaamaan Donbasin asukkaiden perusoikeuden valita vapaasti edustajansa; lupaa lähettää vaalitarkkailijoita seuraamaan vaaleja ja vaatii merkittävän kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä seuraamaan näitä tärkeitä vaaleja, jotka järjestetään vaikeissa oloissa;

34.  korostaa, että Venäjällä on vähemmän kuin koskaan perusteita arvostella EU:n ja Ukrainan välistä sopimusta tai reagoida siihen perusteettomilla kaupan rajoituksilla ja sotilaallisilla hyökkäyksillä; on huolestunut siitä, että tämä viimeisin kehitys voi saada Venäjän lisäämään entisestään Ukrainaan kohdistamaansa pelottelua ja sen vetämistä omaan vaikutuspiiriinsä; pelkää, että vaikutukset voivat levitä myös Georgiaan ja Moldovaan;

35.  pitää valitettavana, että Venäjän johto näkee EU:n itäisen kumppanuuden uhkana omille poliittisille ja taloudellisille eduilleen; korostaa, että Venäjä päinvastoin hyötyy kaupan ja taloudellisen toiminnan lisääntymisestä ja että vakaa ja ennakoitava lähiympäristö lisää Venäjän turvallisuutta; pitää valitettavana, että Venäjä käyttää kauppaa välineenä horjuttaa kyseistä aluetta ottamalla käyttöön useita tuontikieltoja Ukrainan ja Moldovan tuotteille ja viimeksi lopettamalla IVYn vapaakauppa-alueet Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa ja sen jälkeen ottamalla uudelleen käyttöön suosituimmuustullit näistä maista tuleville tuotteille;

36.  toistaa näkemyksensä, ettei tämä sopimus ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen;

37.  korostaa, että kumppanuus- ja yhteistyösuhde Venäjän kanssa olisi palautettava, kun Venäjä osoittaa noudattavansa kansainvälistä oikeutta, edistää omalta osaltaan aktiivisesti ja selkeästi rauhanomaisen ratkaisun löytämistä Ukrainan kriisiin, noudattaa kaikilta osin Ukrainan samoin kuin muiden itäisen kumppanuuden maiden ja sen naapurimaiden alueellista koskemattomuutta, itsenäisyyttä ja täysivaltaisuutta; pyytää korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa toimimaan ennakoivasti vuoropuhelun helpottamisessa Ukrainan ja Venäjän sekä EU:n ja Venäjän välillä sekä sen edistämisessä, että konfliktit ratkaistaan rauhanomaisesti; katsoo lisäksi, että komission olisi selvitettävä, millaista yhteistyötä EU voisi tehdä Euraasian talousyhteisön kanssa;

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle, Etyjille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0170.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0248.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0009.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0101.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö