Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2841(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0118/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0025

Priimti tekstai
PDF 252kWORD 103k
Ketvirtadienis, 2014 m. rugsėjo 18 d. - Strasbūras
Padėtis Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklė
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės (2014/2841(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Ukrainoje(1), 2014 kovo 13 d. rezoliuciją dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą(2), 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl Rusijos spaudimo Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimo(3), ir į 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl Ukrainos(4),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. liepos 22 d. ir rugpjūčio 15 d. išvadas ir į Europos Vadovų Tarybos 2014 m. rugpjūčio 30 d. išvadas dėl Ukrainos,

–  atsižvelgdamas į EIVT atstovo 2014 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą dėl Estijos policijos pareigūno pagrobimo,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo(5),

–  atsižvelgdamas į Velse vykusio NATO aukščiausiojo lygio susitikimo 2014 m. rugsėjo 5 d. deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 5 d. įvykusio neeilinio ES žemės ūkio tarybos posėdžio išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 12 d. bendrą ministrų pareiškimą dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo / išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2014-ųjų vasarą lydėjo tolesnė konflikto Rytų Ukrainoje eskalacija; kadangi, remiantis JT skaičiavimais, žuvo mažiausiai 3.000 žmonių, daugybė tūkstančių buvo sužeista ir iš konflikto vietų pabėgo šimtai tūkstančiai civilių; kadangi ekonominiai konflikto nuostoliai, įskaitant rytinių regionų atstatymo kainą, kelia didelį susirūpinimą dėl Ukrainos socialinio ir ekonominio vystymosi;

B.  kadangi trišalė kontaktinė grupė 2014 m. rugsėjo 5 d. Minske susitarė dėl ugnies nutraukimo, o šis susitarimas įsigaliojo tą pačią dieną; kadangi į susitarimą taip pat įtrauktas 12-os punktų protokolas, kuriame aptariamas įkaitų paleidimas, humanitarinės padėties pagerinimo priemonės, visų neteisėtų ginkluotų grupuočių, karinės įrangos ir samdinių atitraukimas iš Ukrainos, taip pat priemonės dėl Donecko ir Luhansko regionų decentralizavimo;

C.  kadangi nuo 2014 m. rugsėjo 5 d., penktadienio, susitarimą dėl ugnies nutraukimo teritorijose netoli Mariupolo ir Donecko oro uosto vėl pažeidė daugiausia reguliariosios Rusijos karinės pajėgos ir separatistai, mėgindami išprovokuoti Ukrainos gynybos pajėgas kai kuriose kitose vietovėse;

D.  kadangi praėjusiomis savaitėmis Rusija, nuolat siųsdama ginklus, amuniciją, šarvuotas transporto priemones ir įrangą, persirengusius samdinius ir kareivius, sustiprino savo karines pozicijas Ukrainos teritorijoje ir padidino logistinę paramą karinėms separatistų grupuotėms, nepaisydama ES raginimo dėti visas pastangas įtampai mažinti; kadangi Rusijos Federacija nuo krizės pradžios Ukrainos pasienyje telkia kariuomenę ir kaupia karinę įrangą;

E.  kadangi Rusijos tiesioginė ir netiesioginė karinė intervencija į Ukrainą, įskaitant Krymo aneksiją, pažeidžia tarptautinę teisę, įskaitant JT Chartiją, Helsinkio baigiamąjį aktą ir 1994 m. Budapešto susitarimą; kadangi Rusija toliau atsisako įgyvendinti Sutartį dėl įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje;

F.  kadangi 2014 m. rugpjūčio 30 d. susitikusi Europos Vadovų Taryba paprašė pateikti pasiūlymus dėl ES ribojamųjų priemonių sustiprinimo atsižvelgiant į Rusijos veiksmus destabilizuojant Rytų Ukrainą; kadangi šie pasiūlymai įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 12 d.;

G.  kadangi 2014 m. kovo 21 d. pasirašius politines asociacijos susitarimo nuostatas, 2014 m. birželio 27 d. ES ir Ukraina oficialiai pasirašė likusią šio susitarimo dalį, į kurią įeina išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas; kadangi Europos Parlamentas ir Aukščiausioji Rada tuo pačiu metu ratifikavo asociacijos susitarimą; kadangi 2014 m. rugsėjo 12 d. Komisija paskelbė, kad išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo laikinas taikymas atidedamas iki 2015 m. gruodžio 31 d.; kadangi dėl tokios padėties prasitęs vienašalių prekybos lengvatų, kurias ES suteikia Ukrainai ir kurios būtų nustojusios galioti 2014 m. lapkričio 1 d., taikymo laikotarpis;

H.  kadangi 2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusijos Federacijos vyriausybė patvirtino sąrašą produktų, kuriuos iš ES, JAV, Norvegijos, Kanados ir Australijos draudžiama importuoti į Rusijos rinką vienerius metus; kadangi ES patirs didžiausią poveikį, nes Rusija yra antra pagal dydį ES žemės ūkio produktų eksporto rinka ir šešta pagal dydį žuvininkystės produktų eksporto rinka, o 73 proc. visų uždraustų importuoti produktų atvežami iš ES; kadangi visi šiuo metu Rusijos taikomi apribojimai gali prekybai padaryti 5 mlrd. EUR žalą ir paveikti 9,5 mln. asmenų, dirbančių labiausiai paveiktose žemės ūkio įmonėse, pajamoms;

I.  kadangi draudimas į Rusijos rinką įvežti ES maisto produktus, kuris ypač sukrėtė vaisių ir daržovių sektorių ir pieno bei mėsos sektorius, gali turėti domino poveikį ir lemti perteklinę pasiūlą vidaus rinkoje, o draudimas į Rusijos rinką įvežti ES žuvininkystės produktus gali sukelti didelių problemų kai kuriose valstybėse narės; kadangi uždraustų žuvininkystės produktų vertė siekia beveik 144 mln. EUR;

J.  kadangi Rusija kenkia ES saugumui nuolat pažeidinėdama Suomijos, Baltijos šalių ir Ukrainos oro erdvę, taip pat neseniai Lenkijai nutraukusi dujų tiekimą, o tai sudaro 45 proc. Rusijos eksporto į šią šalį;

K.  kadangi per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Niuporte buvo dar kartą patvirtinta, kad NATO palaiko Ukrainą Rusijai savo įtaka destabilizuojant padėtį, pasiūlė paramą stiprinant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir paragino Rusiją atitraukti savo dalinius iš Ukrainos ir baigti neteisėtą Krymo aneksiją; kadangi NATO pareiškė, kad ji toliau sieks konstruktyvių bendradarbiavimo santykių su Rusija, taip pat didinti abipusį pasitikėjimą, ir paskelbė, kad visi ryšių su Rusija kanalai išlieka atviri;

L.  kadangi tragiška Malaizijos oro linijų lėktuvo, skridusio maršrutu MH17, katastrofa Donecko regione sukėlė tarptautinės ir Europos viešosios nuomonės pasipiktinimą; kadangi JT ir ES pareikalavo atlikti išsamų tarptautinį katastrofos aplinkybių tyrimą ir kadangi kaltųjų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn yra moralinė ir teisinė pareiga;

M.  kadangi sukilėliai pagrobė ir žiauriai nužudė Lietuvos garbės konsulą Luhanske Mykolą Zelenecą;

1.  palankiai vertina Minske pasirašytą ugnies nutraukimo susitarimą ir ragina visas šalis dėti visas pastangas jį visapusiškai ir geranoriškai įgyvendinti, kad būtų sudarytos galimybės pradėti tikrą taikos procesą, įskaitant nuolatinę veiksmingą Ukrainos sienų, kurias tikrina ESBO, kontrolę, visišką ir besąlyginį Rusijos pajėgų, neteisėtų ginkluotų grupuočių, karinės įrangos ir samdinių atitraukimą iš tarptautiniu mastu tokia pripažintos Ukrainos teritorijos ir įkaitų paleidimą; smerkia tai, kad susitarimą dėl ugnies nutraukimo nuolat pažeidinėja daugiausia Rusijos pajėgos ir separatistai, ir kad jie toliau didina savo pajėgų koncentraciją; tvirtai pabrėžia, kad šis konfliktas turėtų būti išspręstas politiniu būdu;

2.  ragina visas puses paisyti susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar taktikos, dėl kurių šiam susitarimui kiltų grėsmė; tačiau pareiškia, kad yra labai susirūpinęs dėl to, jog ugnies nutraukimas yra pretekstas Rusijos pajėgoms persigrupuoti siekiant tęsti savo puolimą siekiant sukurti sausumos koridorių į Krymą ir į Padniestrę;

3.  griežtai smerkia Rusijos Federaciją už vykdomą nepaskelbtą hibridinį karą su Ukraina, naudojant reguliariąsias Rusijos pajėgas ir remiant neteisėtas ginkluotas grupuotes; pabrėžia, kad šie Rusijos vadovybės veiksmai kelia grėsmę ne tik Ukrainos vienybei ir nepriklausomybei, bet ir visam Europos žemynui; ragina Rusiją nedelsiant atitraukti visą savo karinę įrangą ir pajėgas iš Ukrainos, užkirsti kelią kovotojų ir ginklų srautams į Rytų Ukrainą ir nutraukti tiesioginę ar netiesioginę paramą separatistų pajėgų veiksmams Ukrainos žemėje;

4.  pakartoja savo įsipareigojimą remti Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą, teritorinį vientisumą ir sienų neliečiamumą, ir taip pat jos teisę rinktis europinius siekius; pakartoja, kad tarptautinė bendruomenė nepripažins neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos ar mėginimų sukurti Donbaso regiono kvazirespublikas; teigiamai vertina ES sprendimą uždrausti Krymo kilmės prekių importą, nebent kilmės sertifikatą būtų išdavusios Ukrainos valdžios institucijos; taip pat smerkia priverstinį pasų Ukrainos piliečiams išdavimą Kryme, Ukrainos ir Krymo totorių persekiojimą, taip pat grasinimus, kuriais Krymo piliečiams, pareiškusiems norą balsuoti artėjančiuose parlamento rinkimuose, svaidosi patys save vadovais apsiskelbę asmenys;

5.  pabrėžia, kad sprendžiant Ukrainos krizę ESBO atlieka pagrindinį vaidmenį, nes turi ginkluotų konfliktų ir krizių sureguliavimo patirties ir todėl, kad ir Rusijos Federacija, ir Ukraina yra šios organizacijos narės; ragina valstybes nares, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisiją dėti visas pastangas siekiant sustiprinti ir išplėsti ESBO specialiosios stebėsenos misiją Ukrainoje patyrusio personalo ir logistikos bei įrangos aspektais; pabrėžia, kad reikia neatidėliojant pasiųsti ESBO stebėtojus prie visų Ukrainos ir Rusijos sienos atkarpų, kurias šiuo metu kontroliuoja separatistai;

6.  pabrėžia, kad reforma ir asociacijos darbotvarkė turi būti vykdomos kartu, mėginant užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą ir vienybę; pakartoja, kad šios dvi užduotys yra neatsiejamos ir viena su kita susijusios; pabrėžia, kad būtina vykdyti taikų dialogą ir decentralizavimą, kuris vis dar užtikrina, kad visos teritorijos valdymo įgaliojimai liktų centrinės valdžios rankose, taip garantuojant Ukrainos vienybę; pabrėžia, kad būtina stiprinti įvairių visuomenės bendruomenių pasitikėjimą ir ragina užtikrinti ilgalaikio susitaikymo procesą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu užmegzti įtraukų nacionalinį dialogą ir vengti propagandos, neapykantą kurstančių kalbų ir retorikos, kurie gali dar labiau pagilinti konfliktą; pabrėžia, kad į tokį įtraukų dialogą turėtų įsitraukti pilietinės visuomenės organizacijos ir piliečiai, atstovaujantys visiems regionams ir mažumoms;

7.  palankiai vertina tai, kad Aukščiausioji Rada ir Europos Parlamentas tuo pačiu metu ratifikuoja ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą ir išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą; mano, kad tai yra svarbus žingsnis, parodantis abiejų pusių pasižadėjimą sėkmingai įgyvendinti šį susitarimą; pažymi, kad ES ir Ukrainos išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo laikinas įgyvendinimas atidėtas iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir kad bus pratęstas vienašalių prekybos priemonių, kurios de facto reiškia asimetrišką susitarimo įgyvendinimą, taikymas; smerkia Rusijos taikomas ypatingas priemones ir daromą spaudimą; tvirtina, kad susitarimo negalima pakeisti, ir kad jis nebus pakeistas, ir kad Europos Sąjunga vykstant šiam ratifikavimo procesui labai aiškiai leido tai suprasti; ragina valstybes nares skubiai pradėti asociacijos susitarimo / išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo su Ukraina ratifikavimo procesą; atkreipia dėmesį į vykstančias Ukrainos, Rusijos ir ES konsultacijas dėl asociacijos susitarimo / išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo ir tikisi, kad tai padės išsiaiškinti nesusipratimus;

8.  pabrėžia, kad mėnesius, kol ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas ir išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas bus įgyvendintas, reikėtų išnaudoti būtinam Ukrainos politinės sistemos, ekonomikos sistemos ir visuomenės transformavimui ir modernizavimui, laikantis asociacijos darbotvarkės; palankiai vertina reformų programą, apie kurią paskelbė prezidentas Petro Porošenka ir kuri apima teisės aktus dėl kovos su korupcija, decentralizavimo ir amnestijos; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) skubiai parengti visapusišką plataus užmojo finansinės paramos ir pagalbos paketą Ukrainai, ypač Rytų Ukrainos žmonėms, ir paremti darbą siekiant politinio sprendimo ir nacionalinio susitaikymo;

9.  pažymi, kad įgyvendinant Ukrainos prezidento taikos planą 2014 m. rugsėjo 16 d. Aukščiausiosios Rados priimti įstatymai dėl kai kuriems Donetsko ir Luhansko regionų rajonams taikomo specialaus statuso ir dėl amnestijos vaidina svarbų vaidmenį mažinant įtampą;

10.  palaiko ribojamas priemones Rusijai, kurias ES priėmė vasarą dėl to, kad Rusija toliau tęsė agresiją, ir pažymi, kad 2014 m. rugsėjo 12 d. jos bus pradėtos vykdyti; mano, kad bet kokios sankcijos turėtų būti parengtos taip, kad su Kremliumi susijusios bendrovės neturėtų galimybės jų apeiti; ragina ES atidžiai stebėti tokio pobūdžio ekonominį bendradarbiavimą, kaip akcijų apsikeitimo sandoriai ir bendros įmonės;

11.  pabrėžia, kad ES ribojamosios priemonės gali būti atšauktos ar išplėstos, atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje;

12.  ragina valstybes nare ir EIVT patvirtinti aiškius kriterijus, kuriais remiantis (kai jie bus įgyvendinti) būtų galima išvengti naujų ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai arba atšaukti ankstesnes priemones; mano, kad tokie kriterijai turėtų apimti: visišką Rusijos karinių pajėgų ir samdinių išvedimą iš Ukrainos teritorijos; ginklų ir įrangos tiekimo teroristams nutraukimą; visapusišką Rusijos karo veiksmų nutraukimo režimo laikymąsi; veiksmingos tarptautinės karo veiksmų nutraukimo režimo kontrolės ir patikros nustatymą; visos Ukrainos teritorijos kontrolės grąžinimą Ukrainai; ragina Tarybą ir valstybes nares nesvarstyti galimybės atšaukti jokių sankcijų anksčiau nei bus patenkintos šios sąlygos ir likti pasirengusioms paskelbti papildomas sankcijas Rusijai už bet kokius jos veiksmus, kuriais būtų siekiama pakenkti susitarimo dėl ugnies nutraukimo laikymuisi ar toliau eskaluoti įtampą Ukrainoje;

13.  primena, kad ribojamosios priemonės, kurių ėmėsi ES, tiesiogiai susijusios su tarptautinės teisės pažeidimais, Rusijos Federacijos padarytais neteisėtai aneksavus Krymą ir destabilizavus padėtį Ukrainoje, tačiau prekybos priemonės, kurių ėmėsi Rusijos Federacija, įskaitant priemones prieš Ukrainą ir kitas Rytų partnerystės šalis, neseniai sudariusias asociacijos susitarimus su ES, yra nepagrįstos; ragina ES svarstyti galimybę neįtraukti Rusijos į bendradarbiavimą civiliniame branduoliniame sektoriuje ir sistemos „Swift“ srityje;

14.  ragina Komisiją atidžiai stebėti vadinamųjų Rusijos atsakomųjų sankcijų poveikį ir skubiai imtis priemonių nuo Rusijos prekybos apribojimų nukentėjusiems gamintojams paremti; teigiamai vertina priemones, kurias 2014 m. rugsėjo 5 d. priėmė ES žemės ūkio taryba, ir ragina Komisiją ieškoti būdų, kad ateityje ES pajėgtų geriau įveikti panašias krizes ir padarytų viską, kas būtina nukentėjusiems Europos gamintojams iš esmės ir laiku paremti; apgailestauja dėl to, kad buvo sustabdytas skubių rinkos priemonių, skirtų greitai gendančių vaisių ir daržovių sektoriui, taikymas, bet smerkia bet kokį piktnaudžiavimą parama; ragina Komisiją kuo greičiau pateikti naują sistemą;

15.  ragina Komisiją atidžiai stebėti žemės ūkio, maisto, žvejybos ir akvakultūros rinkas, informuoti Tarybą ir Europos Parlamentą apie bet kokius pasikeitimus ir įvertinti taikytų priemonių poveikį tam, kad galbūt į sąrašą būtų įtraukta daugiau produktų ir būtų padidintas 125 mln. EUR paketas; ragina Komisiją neapsiriboti rinkos priemonėmis, bet taip pat taikyti vidutinės trukmės priemones siekiant stiprinti ES dalyvavimą trečiųjų šalių rinkose (pvz., reklaminė veikla);

16.  svarsto galimybę panaudoti Sąjungos fondų, kitų nei žemės ūkio fondai, lėšas, nes krizė visų pirma yra politinio pobūdžio, o ne nulemta rinkos nepakankamumo ar nepalankių oro sąlygų;

17.  pabrėžia, kad vidutinės trukmės ir ilgalaikis politinis ir ekonominis stabilumas ir vystymasis Rusijoje priklauso nuo to, ar iškils tikra demokratija, ir pabrėžia, kad ES ir Rusijos santykių vystymasis ateityje priklausys nuo pastangų stiprinti demokratiją, teisinės valstybės principą ir pagarbą pagrindinėms teisėms Rusijoje;

18.  džiaugiasi, kad buvo išlaisvinti neteisėtai ginkluotų grupuočių Rytų Ukrainoje laikyti įkaitai, ir ragina išlaisvinti Rusijos Federacijoje laikomus ukrainiečių kalinius; pirmiausia atkreipia dėmesį į ukrainietės savanorės Nadeždos Savčenko, kurią separatistai paėmė į nelaisvę 2014 m. birželį, vėliau perkėlė į Rusiją ir tebekalina, atvejį; be to, atkreipia dėmesį į Kryme sulaikytų filmų kūrėjų ir žurnalistų Olego Sencovo, Oleksijaus Čirnijaus, Genadijaus Afanasjevo ir Aleksandro Kolčenkos atvejus;

19.  palankiai vertina pakartotinį NATO pažadą teikti prioritetą kolektyviniam saugumui ir įsipareigojimui pagal Vašingtono sutarties 5 straipsnį; palankiai vertina per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Niuporte priimtus sprendimus padidinti Rytų sąjungininkų saugumo lygį, įskaitant sprendimą sukurti labai aukštos parengties jungtines specialiosios paskirties pajėgas (angl. VJTF), sprendimą dėl nuolatinių ir rotuojančių NATO karinių bazių ir dėl logistinės infrastruktūros sukūrimo, taip pat palankiai vertina pastangas, kuriomis siekiama padidinti Ukrainos gebėjimą užtikrinti savo pačios saugumą; pažymi, kad NATO sąjungininkės dvišalių susitarimų pagrindu gali suteikti Ukrainai reikiamų ginklų, pasidalinti technologijomis ir praktine patirtimi jos saugumui ir apsaugai užtikrinti; tačiau itin pabrėžia, kad karinis Ukrainos krizės sprendimas nenumatytas;

20.  pabrėžia, kad svarbu, jog Nyderlandų saugumo tarnyba, kaip pavesta, savarankiškai, greitai ir visapusiškai ištirtų Malaizijos oro linijų lėktuvo, skridusio maršrutu MH17, numušimo priežastis, ir kad už šią katastrofą atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; pažymi, kad Nyderlandų saugumo tarnyba 2014 m. rugsėjo 9 d. paskelbė preliminarią maršrutu MH17 skridusio lėktuvo katastrofos tyrimo ataskaitą; pabrėžia, kad, remiantis iki šiol gautomis preliminariomis išvadomis, nebuvo rasta jokių duomenų dėl orlaivio ar įgulos techninių ar eksploatavimo problemų, ir kad apžiūrėjus priekinėje dalyje padarytą žalą matyti, kad pro orlaivį iš lauko pusės buvo prasiskverbę labai daug aukštos energijos objektų; smerkia tai, kad sukilėliai vis dar neleidžia tyrėjams netrukdomai patekti į katastrofos vietą, ir ragina visas šalis nedelsiant sudaryti galimybes į šią vietą patekti;

21.  tvirtai tiki, kad vienintelis ES galimas atsakas į Rusijos grasinimus yra laikytis kartu ir kalbėti vienu balsu; mano, kad ES turi permąstyti santykius su Rusija, nebesiekti strateginės partnerystės idėjos ir surasti naują, bendrą požiūrį;

22.  reiškia didelį susirūpinimą dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Rytų Ukrainoje, ypač atsižvelgdamas į artėjančią žiemą; pažymi, kad būtina skubiai suteikti humanitarinę pagalbą ir paramą per konfliktą nukentėjusių vietovių gyventojams, viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams; atkartoja Pasaulio sveikatos organizacijos neseniai paskelbtą perspėjimą, kad Rytų Ukrainoje yra susidariusi ekstremalioji padėtis: ligoninės veikia ne visu pajėgumu, be to, trūksta vaistų ir vakcinų; teigiamai vertina Komisijos neseniai priimtą sprendimą mobilizuoti 22 mln. EUR dydžio humanitarinę ir vystymosi pagalbą Ukrainai; ragina toliau skubiai dėti pastangas, visapusiškai prižiūrint ES, įskaitant humanitarinės pagalbos konvojų, siekiant teikti paramą skurdžiausiems asmenims; primena, kad humanitarinė pagalba Rytų Ukrainai turi būti pristatoma visapusiškai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės, taip pat humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomybės principų bei glaudžiai derinant veiksmus su Ukrainos vyriausybe, JT ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK); reiškia gilią pagarbą Ukrainos piliečių grupių atliktam didžiuliam darbui teikiant humanitarinę pagalbą rytinėje Ukrainos dalyje, ypač siekiant evakuoti vaikus, teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrinti maisto tiekimą;

23.  ragina Komisiją pradėti rengti trečią plačių užmojų makrofinansinės paramos Ukrainai priemonių rinkinį, taip pat imtis vadovaujančio vaidmens organizuojant paramos teikėjų Ukrainai konferenciją, kuri turi įvykti iki 2014 m. pabaigos ir kurioje dalyvaus tarptautinės organizacijos, tarptautinės finansų institucijos ir pilietinė visuomenė; pabrėžia tarptautinės bendruomenės įsipareigojimo remti Ukrainos ekonominį ir politinį stabilizavimą ir reformas svarbą;

24.  pagiria nuolatines Ukrainos valdžios institucijų pastangas užtikrinti teisę į išsilavinimą ir ypač už pastangas užtikrinti, kad visi vaikai kuo greičiau galėtų grįžti į mokyklas nuo konflikto nukentėjusiose vietovėse; primena, kad svarbu suteikti psichologinę paramą visiems vaikams, kurie tiesiogiai susidūrė su smurtiniais įvykiais;

25.  labai smerkia neteisėtą Estijos kontražvalgybos pareigūno pagrobimą iš Estijos teritorijos, pervežant jį į Rusiją, ir ragina Rusijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti E. Kohverą ir sudaryti jam sąlygas saugiai grįžti į Estiją;

26.  mano, kad nepaprastai svarbu sumažinti ES priklausomybę nuo Rusijos ir kitų autoritarinių režimų; be to, ragina per 2014 m. spalio mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą patvirtinti plačių užmojų ir išsamų avarinių priemonių planą būsimai žiemai, įtraukiant taip pat ir kaimynines šalis, pvz., Ukrainą;

27.  atkreipia dėmesį į naujausias patikimas ataskaitas apie daugiausia reguliariųjų Rusijos pajėgų ir separatistų padarytus žmogaus teisių pažeidimus konflikto vietose; remia Ukrainos vyriausybės raginimą sukurti vieną reguliariai atnaujinamą pagrobimų atvejų, apie kuriuos pranešama, registrą ir išsamiai ir nešališkai ištirti visus įtariamo piktnaudžiavimo jėga, netinkamo elgesio ar kankinimo atvejus;

28.  palankiai vertina tai, kad Komisija priėmė Ukrainos pažangos įgyvendinant vizų režimo liberalizavimo veiksmų planą ketvirtąją ataskaitą ir Tarybos sprendimą pereiti prie antrojo etapo; primygtinai reikalauja greitai užbaigti įgyvendinti ES ir Ukrainos bevizį režimą – tai būtų konkretus būdas atsiliepti į Maidano aikštėje demonstracijose dalyvavusių žmonių europinį siekį; tuo tarpu pakartoja savo raginimą nedelsiant pradėti taikyti laikiną labai paprastą ir nebrangią vizų išdavimo tvarką;

29.  ragina tęsti trišalius pokalbius dėl Ukrainos dujų tiekimo, kuris sustabdytas nuo 2014 m. birželio mėn. siekiant rasti būdą jį atkurti; pakartoja, kad reikia užtikrinti dujų tiekimą užtikrinant dujų srautą į Ukrainą priešinga kryptimi iš ES kaimyninių valstybių;

30.  ragina ES dujų saugojimo, jungiamųjų linijų ir grįžtamojo srauto įrangą laikyti strateginiu turtu ir todėl reglamentuoti trečiųjų šalių verslo įmonėms, kurios yra sutarties šalys, tenkančią dalį šiuose svarbiausiuose sektoriuose; be to, ragina valstybes nares atšaukti su Rusija energetikos sektoriuje planuojamus susitarimus, įskaitant dėl dujotiekio linijos „Pietų srautas“;

31.  pakartoja, kad būtina iš esmės sustiprinti ES energetinį saugumą, nepriklausomybę ir gebėjimą atlaikyti išorės spaudimą, sustiprinant energetikos sektorius, toliau plėtojant energetikos infrastruktūrą ES kaimyninėse šalyse ir plėtojant energetines jungtis tarp šių šalių ir ES, laikantis Energijos bendrijos tikslų, taip pat įgyvendinti tuos prioritetinius bendrą interesą tenkinančius projektus, kuriuos nedelsiant būtina įgyvendinti, kad būtų galima sukurti visapusiškai veikiančią laisvą dujų rinką Europoje;

32.  teigiamai vertina Prancūzijos vyriausybės sprendimą sustabdyti laivo „Mistral“, skirto sraigtasparniams gabenti, pristatymą ir ragina visas valstybes nares laikytis panašios linijos vykdant eksportą tais atvejais, kai jam netaikomi ES sprendimai dėl sankcijų, ypač kai tai susiję su ginklais ir dvejopo naudojimo medžiagomis; primena, kad esamomis aplinkybėmis ši sutartis neatitiktų Europos Sąjungos elgesio kodekso ginklų eksporto srityje ir 2008 m. bendrosios pozicijos, nustatančios bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę; ragina visas ES valstybes nares visapusiškai paisyti prekybos ginklais embargo ir dvejopo naudojimo prekių eksporto galutiniams naudotojams, ketinantiems jas panaudoti kariniais tikslais, draudimo;

33.  palankiai vertina sprendimą surengti išankstinius parlamento rinkimus Ukrainoje 2014 m. spalio 26 d. ir tikisi, kad vyriausybė užtikrins laisvus ir sąžiningus rinkimus; ragina Ukrainą nustatyti partijų ir jų politinių kampanijų finansavimo skaidrumą ir visiškai atsižvelgti į visas ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro stebėjimo misijos neseniai vykusiuose prezidento rinkimuose pastabas ir išvadas; ragina visas Aukščiausiojoje Radoje šiuo metu atstovaujamas politines partijas dalyvauti rinkimuose ir visas šalis visapusiškai gerbti jų rezultatus; tikisi didelės daugumos, pritariančios svarbiems iššūkiams ir reikalingoms reformoms; ragina sukilėlių pajėgas Rytų Ukrainoje netrikdyti rinkimų proceso ir užtikrinti Donbaso regiono gyventojams pagrindinę teisę laisvai išsirinkti savo atstovus; pritaria tam, kad šiems rinkimams stebėti būtų siunčiami rinkimų stebėtojai, ir ragina sudaryti svarią tarptautinę rinkimų stebėjimo misiją, kuri prižiūrėtų šiuos itin svarbius rinkimus, vyksiančius sudėtingomis sąlygomis;

34.  pabrėžia, kad Rusija turi mažiau priežasčių, nei bet kada, kritikuoti ES ir Ukrainos susitarimą arba reaguoti nustatant nepagrįstus prekybos apribojimus ir griebiantis karinės agresijos; išreiškia susirūpinimą, kad šis naujas įvykis yra paskata Rusijai griežtinti Ukrainos bauginimo politiką ir tempti ją į savo įtakos sferą; baiminasi, kad tokia padėtis gali susidaryti ir Gruzijoje ir Moldovoje;

35.  apgailestauja, kad Rusijos vadovybė ES Rytų partnerystę laiko grėsme savo politiniams ir ekonominiams interesams; pabrėžia, kad, priešingai, išaugus prekybai ir ekonominei veiklai Rusija išloš, o stabili ir prognozuojama kaimynystė sustiprins Rusijos saugumą; apgailestauja, kad Rusija, nustatydama keletą produktų iš Ukrainos ir Moldovos importo draudimų, o vėliau atsisakydama NVS laisvosios prekybos susitarimų su Ukraina, Gruzija ir Moldova ir dėl tos priežasties vėl įvesdama didžiausio palankumo statuso muitus iš šių šalių įvežamiems produktams, prekybą naudoja kaip priemonę regionui destabilizuoti;

36.  šiuo požiūriu pakartoja savo nuomonę, kad šis susitarimas nėra galutinis ES ir Ukrainos santykių tikslas; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad pagal ES sutarties 49 straipsnį Ukraina, kaip bet kuri kita Europos valstybė, turi Europos perspektyvą ir gali pateikti paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, jei ji vadovaujasi demokratijos principais, gerbia pagrindines laisves, taip pat žmogaus ir mažumų teises ir užtikrina teisinės valstybės principo laikymąsi;

37.  pabrėžia, kad Rusijai pademonstravus, jog ji laikosi tarptautinės teisės, aktyviai ir nedviprasmiškai prisidėjus prie taikaus krizės Ukrainoje sprendimo ir parodžius visapusišką pagalbą Ukrainos ir kitų Rytų partnerystės šalių bei savo kaimynių teritoriniam vientisumui, nepriklausomybei ir suverenumui, partneriški santykiai ir bendradarbiavimas su Rusija turėtų būti atkurtas; ragina naująją vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją aktyviai dalyvauti skatinant Ukrainos ir Rusijos, taip pat ES ir Rusijos dialogą ir raginant taikiai spręsti konfliktus; be to, mano, kad Komisija turėtų išanalizuoti ES bendradarbiavimo su Eurazijos ekonomine sąjunga sąlygas;

38.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai, ESBO ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0170.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0248.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0457.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2014)0009.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0101.

Teisinė informacija - Privatumo politika