Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0118/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0025

Prijaté texty
PDF 334kWORD 106k
Štvrtok, 18. septembra 2014 - Štrasburg
Situácia na Ukrajine a súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Ruskom
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2014 o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, najmä so zreteľom na uznesenie z 27. februára 2014 o situácii na Ukrajine(1), uznesenie z 13. marca 2014 o invázii Ruska na Ukrajinu(2), uznesenie zo 17. apríla 2014 o nátlaku Ruska na krajiny Východného partnerstva, a najmä o destabilizácii východnej Ukrajiny(3) a na uznesenie zo 17. júla 2014 o situácii na Ukrajine(4),

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 22. júla a 15. augusta 2014 a na závery Európskej rady o Ukrajine z 30. augusta 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 11. septembra 2014 o únose estónskeho policajného dôstojníka,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, a najmä na svoje uznesenie zo 6. februára 2014 o samite EÚ – Rusko(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie zo samitu NATO vo Walese z 5. septembra 2014,

–  so zreteľom na výsledok mimoriadneho zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo z 5. septembra 2014,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov o vykonávaní Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (AA/DCFTA) z 12. septembra 2014,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže leto 2014 sa vyznačovalo ďalším stupňovaním konfliktu na východnej Ukrajine; keďže podľa odhadov OSN najmenej 3 000 ľudí prišlo o život a ďalších mnoho tisíc bolo zranených, pričom státisíce civilistov ušli z oblastí zasiahnutých konfliktom; keďže hospodárske náklady konfliktu vrátane nákladov na obnovu východných regiónov sú vážnym problémom pre sociálny a hospodársky rozvoj Ukrajiny;

B.  keďže trojstranná kontaktná skupina sa 5. septembra 2014 v Minsku dohodla na prímerí, ktoré začalo platiť v ten istý deň; keďže súčasťou dohody je aj 12-bodový protokol, ktorý sa týka prepustenia rukojemníkov, opatrení na zlepšenie humanitárnej situácie, stiahnutia všetkých ilegálnych ozbrojených skupín, vojenských zariadení a žoldnierov z Ukrajiny a opatrení na decentralizáciu doneckej a luhanskej oblasti;

C.  keďže od piatka 5. septembra 2014 prímerie opakovane porušujú najmä pravidelné ruské jednotky a separatisti v oblastiach blízko Mariupoľa a letiska v Donecku, pričom sa pokúšajú vyprovokovať ukrajinskú obranu na viacerých iných miestach;

D.  keďže v predchádzajúcich týždňoch Rusko zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť na území Ukrajiny a logistickú podporu separatistickým milíciám prostredníctvom stáleho toku zbraní, munície, pancierových vozidiel a výstroje, maskovaných žoldnierov a vojakov napriek výzve EÚ vyvinúť všetko úsilie na upokojenie situácie; keďže od začiatku krízy Ruská federácia zhromažďuje jednotky a vojenskú techniku na hraniciach s Ukrajinou;

E.  keďže priama i nepriama vojenská intervencia Ruska na Ukrajine vrátane anexie Krymu predstavuje porušenie medzinárodného práva vrátane Charty OSN, Helsinského záverečného aktu a Budapeštianskeho memoranda z roku 1994; keďže Rusko naďalej odmieta vykonávať Zmluvu o konvenčných ozbrojených silách v Európe;

F.  keďže Európska rada z 30. augusta 2014 si vyžiadala návrhy na rozšírenie reštriktívnych opatrení EÚ vzhľadom na kroky Ruska, ktorými destabilizuje východnú Ukrajinu; keďže tieto návrhy nadobudli platnosť 12. septembra 2014;

G.  keďže po podpísaní politických ustanovení dohody o pridružení 21. marca 2014 EÚ a Ukrajina 27. júna 2014 oficiálne podpísali ostávajúcu časť tejto dohody, ktorej súčasťou je prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode (DCFTA); keďže Európsky parlament a Najvyššia rada súbežne ratifikovali dohodu o pridružení; keďže 12. septembra 2014 Komisia oznámila, že predbežné vykonávanie dohody DCFTA sa odloží do 31. decembra 2015; keďže to bude mať za následok predĺženie platnosti jednostranných obchodných preferencií, ktoré EÚ udelila Ukrajine a ktorých platnosť sa mala skončiť 1. novembra 2014;

H.  keďže 7. augusta 2014 prijala ruská vláda zoznam produktov z EÚ, USA, Nórska, Kanady a Austrálie, ktoré majú byť na jeden rok vylúčené z ruského trhu; keďže EÚ bude postihnutá najviac, pretože Rusko je druhým najväčším vývozným trhom pre poľnohospodárske produkty EÚ, šiestym najväčším trhom pre výrobky rybolovu a 73 % zakázaných výrobkov pochádza z EÚ; keďže celkové obmedzenia, ktoré v súčasnosti Rusko uplatňuje, by mohli ohroziť obchod v hodnote 5 miliárd EUR a postihnúť príjmy 9,5 milióna osôb v EÚ, ktoré pracujú v najviac postihnutých poľnohospodárskych podnikoch;

I.  keďže vedľajším účinkom zákazu dovozu potravinárskych výrobkov z EÚ na ruský trh, ktorý postihol najmä sektor ovocia a zeleniny, ale aj sektor mlieka a mliečnych výrobkov a sektor mäsových výrobkov, by mohlo byť nahromadenie nadmernej ponuky na vnútornom trhu, zatiaľ čo zákaz dovozu produktov rybolovu z EÚ na ruský trh by mohol spôsobiť závažné problémy v niektorých členských štátoch; keďže hodnota výrobkov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje zákaz, je takmer 144 miliónov EUR;

J.  keďže Rusko oslabuje bezpečnosť EÚ pravidelným narúšaním vzdušného priestoru Fínska, pobaltských štátov a Ukrajiny, ako aj nedávnym znížením dodávok plynu do Poľska, ktoré tvoria 45 % exportu Ruska do tejto krajiny;

K.  keďže NATO na samite v Newporte opätovne potvrdilo podporu Ukrajine, ktorá čelí úsiliu Ruska o jej destabilizáciu, ponúklo jej podporu pri posilňovaní ozbrojených síl a vyzvalo Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny a ukončilo ilegálnu anexiu Krymu; keďže NATO vyhlásilo, že naďalej ašpiruje na konštruktívny vzťah spolupráce s Ruskom vrátane recipročného budovania dôvery a že kanály pre komunikáciu s Ruskom zostávajú otvorené;

L.  keďže tragické zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií s číslom letu MH17 v doneckej oblasti vyvolalo pobúrenie medzinárodnej a európskej verejnej mienky; keďže OSN a EÚ požiadali o dôkladné medzinárodné vyšetrenie okolností havárie a keďže postavenie zodpovedných osôb pred súd je morálnou a právnou povinnosťou;

M.  keďže rebeli uniesli a brutálne zavraždili Mykolu Zeleneca, honorárneho konzula Litvy v Luhansku;

1.  víta podpis Minskej dohody o prímerí a vyzýva všetky zúčastnené strany, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre jej úplné uplatňovanie v dobrej viere s cieľom pripraviť pôdu pre začatie skutočného mierového procesu vrátane trvalej a účinnej kontroly ukrajinských hraníc pod kontrolou OBSE, úplného a bezpodmienečného stiahnutia ruských vojsk, ilegálnych ozbrojených skupín, vojenskej techniky a žoldnierov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny a prepustenia rukojemníkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohodu o prímerí neustále porušujú najmä separatisti a ruské jednotky a že pokračuje ich posilňovanie; dôrazne upozorňuje, že by malo existovať politické riešenie tohto konfliktu;

2.  vyzýva všetky strany, aby dodržiavali prímerie a aby sa zdržali akýchkoľvek akcií či krokov, ktoré by mohli dohodu ohroziť; vyjadruje však hlboké znepokojenie nad tým, že prímerie je len zámienkou pre ruské jednotky, aby sa mohli preskupiť a pokračovať v útoku, ktorého cieľom je vytvorenie „pozemného koridoru“ na Krym a ďalej do Podnesterska;

3.  dôrazne odsudzuje Ruskú federáciu za vedenie nevyhlásenej hybridnej vojny proti Ukrajine s použitím pravidelných ruských jednotiek a podporovaním nezákonných ozbrojených skupín; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto opatrenia vedúcich predstaviteľov Ruska predstavujú hrozbu nielen pre jednotu a nezávislosť Ukrajiny, ale aj pre celý európsky kontinent; vyzýva Rusko, aby okamžite stiahlo všetky svoje vojenské prostriedky a sily z Ukrajiny, zakázalo toky bojovníkov a zbraní na východnú Ukrajinu a ukončilo priamu alebo nepriamu podporu činnosti separatistických síl na ukrajinskej pôde;

4.  pripomína svoj záväzok ochraňovať nezávislosť, suverenitu, územnú celistvosť, neporušiteľnosť hraníc Ukrajiny a jej právo európskej voľby; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo neuzná nelegálnu anexiu Krymu a Sevastopoľa ani pokusy o vytvorenie kvázi republiky na Donbase; víta rozhodnutie EÚ zakázať dovoz z Krymu, pokiaľ k nemu ukrajinské orgány nepriložia osvedčenie o pôvode; ďalej odsudzuje vynútené vydávanie pasov ukrajinským občanom na Kryme, prenasledovanie Ukrajincov a krymských Tatárov, ako aj vyhrážky zo strany samozvaných vodcov proti občanom Krymu, ktorí prejavili záujem o hlasovanie v nadchádzajúcich parlamentných voľbách;

5.  zdôrazňuje, že OBSE zohráva hlavnú úlohu pri riešení ukrajinskej krízy, pretože má s riešením ozbrojeného konfliktu a kríz skúsenosti a tiež vzhľadom na skutočnosť, že tak Ruská federácia, ako aj Ukrajina sú členmi tejto organizácie; vyzýva členské štáty, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby sa snažili o posilnenie a rozšírenie osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine, a to ako pokiaľ ide o skúsených zamestnancov, tak o logistiku a vybavenie; zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne vyslať pozorovateľov OBSE na všetky časti ukrajinsko-ruskej hranice, ktorá je v súčasnosti pod kontrolou separatistov;

6.  zdôrazňuje, že reforma a program pridruženia musia postupovať súbežne s pokračovaním boja o zabezpečenie územnej celistvosti a jednoty Ukrajiny; opätovne zdôrazňuje, že tieto dve úlohy sú neoddeliteľne a synergicky prepojené; zdôrazňuje potrebu mierového dialógu a decentralizácie, ktoré zabezpečia, aby moc nad celým územím zostala v rukách ústrednej vlády, čím sa zabezpečí jednota Ukrajiny; zdôrazňuje potrebu budovania dôvery medzi rôznymi komunitami v spoločnosti a vyzýva na trvalo udržateľný proces zmierenia; v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia inkluzívneho vnútroštátneho dialógu a vyhýbania sa propagande, nenávistným prejavom a vyhláseniam, ktoré by mohli ešte viac vyostriť konflikt; zdôrazňuje, že do takéhoto inkluzívneho dialógu by sa mali zapojiť organizácie občianskej spoločnosti a občanov zo všetkých regiónov a menšín;

7.  víta súbežnú ratifikáciu dohody AA/DCFTA v Najvyššej rade a v Európskom parlamente; ratifikáciu považuje za dôležitý krok, ktorý svedčí o tom, že obe strany majú záujem na jej úspešnom vykonaní; berie na vedomie prípadné odloženie predbežného vykonávania prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) do 31. decembra 2015 a namiesto toho predĺženie platnosti jednostranných obchodných opatrení, čo de facto znamená, že dohoda sa vykonáva asymetricky; vyjadruje poľutovanie nad mimoriadnymi opatreniami a tlakom zo strany Ruska; zdôrazňuje, že táto dohoda sa nemôže a nebude meniť, čo dala Európska únia veľmi jasne najavo jej ratifikáciou; vyzýva členské štáty, aby urýchlene pristúpili k ratifikácii dohody AA/DCFTA s Ukrajinou; berie na vedomie prebiehajúce konzultácie medzi Ukrajinou, Ruskom a EÚ o vykonávaní AA/DCFTA s Ukrajinou a dúfa, že to pomôže vyriešiť akékoľvek nedorozumenia;

8.  zdôrazňuje, že nadchádzajúce mesiace do vykonania dohody AA/DCFTA treba využiť na nevyhnutnú transformáciu a modernizáciu ukrajinského politického systému, hospodárstva a spoločnosti v súlade s programom pridruženia; víta program reforiem ohlásený prezidentom Porošenkom, ktorý zahŕňa zákony o korupcii, decentralizácii a amnestii; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby urýchlene vypracovali komplexný a ambiciózny balík finančnej pomoci pre Ukrajinu a najmä pre ľudí na východnej Ukrajine, aby podporovali prácu na politickom riešení a národnom zmierení;

9.  berie na vedomie zákony o osobitnom postavení niektorých okresov v doneckej a luhanskej oblasti a amnestiu, ktorú prijala Najvyššia rada 16. septembra 2014 ako dôležitý prínos k zmierneniu napätia v rámci vykonávania mierového plánu prezidenta Ukrajiny;

10.  podporuje reštriktívne opatrenia, ktoré EÚ prijala v lete voči Rusku z dôvodu pokračujúcej ruskej agresie, a berie na vedomie ich posilnenie z 12. septembra 2014; zastáva názor, že akékoľvek sankcie by mali byť navrhnuté tak, aby spoločnostiam prepojeným na Kremeľ neumožňovali ich obchádzanie; žiada EÚ, aby pozorne sledovala formy hospodárskej spolupráce, ako sú swapy aktív a spoločné podniky;

11.  zdôrazňuje možnosť zvrátenia a úpravy rozsahu reštriktívnych opatrení EÚ v závislosti od situácie na Ukrajine;

12.  vyzýva členské štáty a ESVČ, aby prijali jasný súbor kritérií, ktorých dosiahnutie môže zabrániť prijatiu nových reštriktívnych opatrení alebo viesť k zrušeniu už prijatých sankcií; je presvedčený, že tieto kritériá by mali zahŕňať: úplné stiahnutie ruských vojsk a žoldnierov z územia Ukrajiny; ukončenie dodávok zbraní a vybavenia teroristom; rešpektovanie režimu prímeria Ruskom; nastolenie účinnej medzinárodnej kontroly a overovania režimu prímeria; a obnovenie ukrajinskej kontroly nad celým jej územím; vyzýva Radu a členské štáty, aby neuvažovali o zrušení sankcií skôr, ako budú splnené tieto podmienky, a aby boli pripravené na uloženie ďalších sankcií voči Rusku za všetky opatrenia, ktoré Rusko prijme na oslabenie dohody o prímerí alebo na ďalšiu eskaláciu napätia na Ukrajine;

13.  pripomína, že reštriktívne opatrenia, ktoré prijala EÚ, sú priamo spojené s porušením medzinárodného práva pri nezákonnom zabratí Krymu a destabilizácii Ukrajiny Ruskou federáciou, zatiaľ čo obchodné opatrenia, ktoré prijala Ruská federácia vrátane opatrení proti Ukrajine a ostatným krajinám Východného partnerstva, ktoré nedávno uzatvorili dohody o pridružení s EÚ, sú neodôvodnené; požaduje, aby bolo Rusko vylúčené zo spolupráce v civilnej jadrovej oblasti a zo systému SWIFT;

14.  vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vplyv ruských tzv. protisankcií a aby prijala rýchle opatrenia na podporu výrobcov, ktorých zasiahnu ruské obchodné obmedzenia; víta opatrenia, ktoré prijala Rada pre poľnohospodárstvo EÚ 5. septembra 2014, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako umožniť EÚ lepšie sa vyrovnať s podobnými krízami v budúcnosti a urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zásadným spôsobom a včas podporila postihnutých európskych výrobcov; vyjadruje poľutovanie nad pozastavením núdzových trhových opatrení pre trhy s ovocím a zeleninou rýchlo podliehajúcou skaze, ale odsudzuje akékoľvek zneužívanie podpory; vyzýva Komisiu, aby urýchlene predložila nový systém;

15.  vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala trhy v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a akvakultúry, aby informovala Radu a Európsky parlament o akýchkoľvek zmenách a posúdila dosah prijatých opatrení, aby mohla prípadne rozšíriť zoznam príslušných produktov a zvýšiť rozpočet 125 miliónov EUR; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa neobmedzovala len na trhové opatrenia, ale aby prijala aj strednodobé opatrenia (napríklad v oblasti propagačnej činnosti) na posilnenie prítomnosti EÚ na trhoch tretích krajín;

16.  zvažuje možnosť čerpania iných fondov EÚ ako poľnohospodárskych fondov, pretože kríza má predovšetkým politický charakter a nie je výsledkom zlyhania trhu alebo nepriaznivých poveternostných podmienok;

17.  vyzdvihuje skutočnosť, že strednodobá a dlhodobá politická a hospodárska stabilita a rozvoj v Rusku závisia od vzniku skutočnej demokracie, a zdôrazňuje, že budúci vývoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom bude závisieť od úsilia o posilnenie demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv v Rusku;

18.  vyjadruje uspokojenie nad prepustením rukojemníkov, ktorých zadržiavali nelegálne ozbrojené skupiny na východnej Ukrajine, a vyzýva na prepustenie ukrajinských väzňov zadržiavaných v Ruskej federácii; poukazuje najmä na prípad Nadeždy Savčenkovej, ukrajinskej dobrovoľníčky, ktorú v júni 2014 zajali separatisti a následne ju presunuli do Ruska a stále je vo väzbe; upozorňuje tiež na prípady filmárov a novinárov Olega Sencova, Olekseja Čierneho, Genadija Afanasjeva a Alexandra Kolčenku, ktorých zadržali na Kryme;

19.  víta obnovený záväzok NATO zamerať sa prioritne na kolektívnu bezpečnosť, ako aj záväzok vo vzťahu k článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta rozhodnutia prijaté na samite NATO v Newporte týkajúce sa zvýšenia úrovne bezpečnosti spojencov vo východnej Európe vrátane vytvorenia jednotky rýchleho nasadenia, stálej rotujúcej vojenskej prítomnosti NATO a vytvorenia logistickej infraštruktúry, ako aj úsilia zameraného na posilnenie schopnosti Ukrajiny chrániť svoju vlastnú bezpečnosť; berie na vedomie, že spojenci NATO môžu na bilaterálnej úrovni poskytnúť Ukrajine potrebné zbrane, technológie a odborné znalosti v záujme ich bezpečnosti a obrany; rozhodne však zdôrazňuje, že neexistuje žiadne vojenské riešenie ukrajinskej krízy;

20.  zdôrazňuje význam nezávislého, rýchleho a komplexného vyšetrenia príčin zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysian Airlines, ktoré vykonáva holandský vyšetrovací výbor pre bezpečnosť, ako aj potrebu postaviť pred súd tých, ktorí sú za zostrelenie zodpovední; konštatuje, že holandský vyšetrovací výbor pre bezpečnosť vydal predbežnú správu z vyšetrovania nešťastia letu MH17 dňa 9. septembra 2014; zdôrazňuje, že na základe predbežných zistení, ktoré sú aktuálne k dispozícii, sa v súvislosti s lietadlom alebo posádkou nenašli žiadne indície, ktoré by svedčili o akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémoch, a poškodenie v prednej časti lietadla naznačuje, že lietadlo bolo zasiahnuté veľkým množstvom vysokoenergetických predmetov pochádzajúcich z priestoru mimo lietadla; odsudzuje skutočnosť, že rebeli stále neumožnili neobmedzený prístup vyšetrovateľov k miestu havárie a vyzýva všetky strany, aby umožnili okamžitý prístup;

21.  vyjadruje silné presvedčenie, že jedinou reálnou odpoveďou na vyhrážky Ruska je spoločný a jednotný postoj voči nemu; je presvedčený, že EÚ musí prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskom, upustiť od konceptu strategického partnerstva a nájsť nový spoločný prístup;

22.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou na východnej Ukrajine, predovšetkým v súvislosti s prichádzajúcou zimou; poukazuje na naliehavú potrebu poskytnúť humanitárnu pomoc a podporu obyvateľstvu v oblastiach zasiahnutých konfliktom, osobám vysídleným v rámci krajiny a utečencom; pripomína nedávne varovanie Svetovej zdravotníckej organizácie, že východná Ukrajina čelí núdzovej situácii v oblasti zdravia, pretože nemocnice nie sú plne funkčné a nie je dostatok liekov a očkovacích látok; víta nedávne rozhodnutie Komisie uvoľniť 22 miliónov EUR na humanitárnu a rozvojovú pomoc pre Ukrajinu; žiada prijatie ďalších naliehavých opatrení pod úplnou kontrolou EÚ a v jej mene, vrátane konvoja humanitárnej pomoci, na podporu tým, ktorí ich najviac potrebujú; pripomína, že humanitárna pomoc východnej Ukrajine sa musí poskytovať v úplnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a v úzkej koordinácii s ukrajinskou vládou, OSN a Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK); vyjadruje hlbokú úctu obrovskej práci skupín ukrajinských občanov v oblasti humanitárnej pomoci na východnej Ukrajine, najmä pokiaľ ide o evakuáciu detí, zdravotnú starostlivosť a dodávky potravín;

23.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala prípravu tretieho ambiciózneho balíka makrofinančnej pomoci Ukrajine a aby sa stala hlavným organizátorom konferencie darcov pre Ukrajinu, ktorá by sa mala uskutočniť koncom roka 2014 za účasti medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných inštitúcií a občianskej spoločnosti; zdôrazňuje význam záväzku medzinárodného spoločenstva podporiť hospodársku a politickú stabilizáciu a reformy na Ukrajine,

24.  oceňuje nepretržité úsilie ukrajinských orgánov, ktoré sa snažia zabezpečiť právo na vzdelanie, a najmä zaistiť, aby sa všetky deti mohli čo najskôr vrátiť do škôl, ktoré boli zasiahnuté konfliktom; pripomína, že je dôležité poskytnúť psychologickú pomoc všetkým deťom, ktoré boli priamymi svedkami násilných činov;

25.  dôrazne odsudzuje nezákonný únos pracovníka estónskej kontrarozviedky z územia Estónska do Ruska a vyzýva ruské orgány, aby pána Kohvera okamžite prepustili a umožnili jeho bezpečný návrat do Estónska;

26.  považuje za mimoriadne dôležité znížiť závislosť EÚ od Ruska a iných autoritárnych režimov; ďalej žiada, aby Európska rada v októbri 2014 prijala ambiciózny a komplexný plán pre núdzové situácie počas nastávajúcej zimy, do ktorého zapojí aj susediace krajiny, ako napríklad Ukrajinu;

27.  pripomína nedávne hodnoverné správy o porušovaní ľudských práv v oblastiach postihnutých konfliktom, ktorého sa dopustili ruské jednotky a separatisti; podporuje výzvu adresovanú ukrajinskej vláde, aby vytvorila jednotný a pravidelne aktualizovaný register prípadov oznámených únosov a začala dôsledné a nezávislé vyšetrovanie všetkých obvinení z hrubého použitia sily, zlého zaobchádzania alebo mučenia;

28.  víta prijatie 4. správy Komisie o pokroku vo vykonávaní akčného plánu pre liberalizáciu vízového režimu Ukrajinou a rozhodnutie Rady pokračovať druhou fázou; trvá na rýchlom dokončení bezvízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou, ktorý je konkrétnou reakciou na európske ašpirácie ľudí, ktorí protestovali na námestí Majdan; medzitým znovu vyzýva na okamžité zavedenie dočasných, veľmi jednoduchých a lacných postupov udeľovania víz;

29.  vyzýva na pokračovanie trojstranných rokovaní o dodávkach plynu na Ukrajinu, ktoré boli od júna 2014 prerušené, s cieľom nájsť spôsob ich obnovenia; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodávky plynu na Ukrajinu reverzným tokom zo susedných členských štátov EÚ;

30.  vyzýva EÚ, aby považovala skladovanie plynu, prepojovacie vedenia a zariadenia spätného toku za strategické statky, a teda aby regulovala podiel zmluvných strán z radov tretích osôb v týchto kľúčových sektoroch; takisto vyzýva členské štáty, aby zrušili plánované dohody s Ruskom v odvetví energetiky vrátane plynovodu South Stream;

31.  zdôrazňuje potrebu radikálneho posilnenia energetickej bezpečnosti, nezávislosti a odolnosti EÚ voči vonkajšiemu tlaku konsolidáciou energetických odvetví, ďalším rozvojom energetickej infraštruktúry v krajinách susediacich s EÚ a rozvinutím energetických prepojovacích vedení medzi týmito krajinami a EÚ v súlade s cieľmi Energetického spoločenstva, ako aj potrebu realizácie týchto projektov spoločného záujmu s najvyšším stupňom naliehavosti v záujme vybudovania plne fungujúceho voľného trhu s plynom v Európe;

32.  víta rozhodnutie francúzskej vlády pozastaviť dodávku vrtuľníkových lodí Mistral a vyzýva všetky členské štáty, aby zaujali podobný postoj k vývozu tovaru, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie o sankciách EÚ, najmä pokiaľ ide o zbrane a materiál na dvojaké použitie; pripomína, že táto zmluva by za súčasných okolností bola v rozpore s Kódexom Európskej únie pre vývoz zbraní a spoločnou pozíciu z roku 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu; vyzýva členské štáty EÚ, aby plne rešpektovali obchodné embargo na zbrane a zákaz vývozu tovaru s dvojakým použitím pre vojenských koncových užívateľov;

33.  víta rozhodnutie zorganizovať predčasné parlamentné voľby na Ukrajine 26. októbra 2014 a očakáva, že vláda zabezpečí, aby boli voľby slobodné a spravodlivé; vyzýva Ukrajinu, aby zabezpečila transparentnosť vo financovaní strán a ich politických kampaní a aby sa dôkladne zaoberala pripomienkami uvedenými v zisteniach a záveroch pozorovateľskej misie OBSE/ODIHR, pokiaľ ide o nedávne prezidentské voľby; vyzýva všetky politické strany v súčasnosti zastúpené v Najvyššej rade, aby sa zúčastnili volieb, a vyzýva všetky strany, aby v plnej miere rešpektovali ich výsledky; verí, že vzhľadom na dôležité výzvy a nevyhnutné reformy, ktorým sa bude treba venovať, vznikne silná väčšina; naliehavo vyzýva povstalecké sily na východnej Ukrajine, aby nebránili volebnému procesu a zaručili základné právo obyvateľov Donbasu slobodne si zvoliť svojich zástupcov; je odhodlaný vyslať na monitorovanie týchto volieb volebných pozorovateľov a žiada, aby tieto veľmi významné voľby, ktoré sa uskutočnia za pretrvávajúcich zložitých podmienok, monitorovala silná medzinárodná volebná pozorovateľská misia;

34.  zdôrazňuje, že Rusko má menej dôvodov ako kedykoľvek predtým, aby kritizovalo dohody medzi EÚ a Ukrajinou alebo aby reagovalo neodôvodnenými obchodnými obmedzeniami alebo vojenskou agresiou; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nové udalosti podnecujú Rusko k tomu, aby vystupňovalo politiku zastrašovania a vťahovania Ukrajiny do svojej sféry vplyvu; obáva sa nebezpečenstva rozšírenia konfliktu do Gruzínska a Moldavska;

35.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vedúci predstavitelia Ruska pokladajú Východné partnerstvo EÚ za hrozbu pre vlastné politické a hospodárske záujmy; zdôrazňuje skutočnosť, že Rusko naopak získa zo zintenzívnenej obchodnej a hospodárskej činnosti, zatiaľ čo jeho bezpečnosť sa posilní stabilným a predvídateľným susedstvom; odsudzuje správanie Ruska, ktoré využíva obchod na destabilizáciu regiónu, pretože zakázalo dovoz určitých výrobkov z Ukrajiny a Moldavska a teraz tiež odstupuje od dohôd o voľnom obchode Spoločenstva nezávislých štátov s Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom a znovu zavádza clá na výrobky z doložky najvyšších výhod pochádzajúce z týchto krajín;

36.  opätovne zdôrazňuje v tejto súvislosti svoje stanovisko, podľa ktorého táto dohoda nie je konečným cieľom vo vzťahoch medzi EÚ a Ukrajinou; poukazuje ďalej na to, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ má Ukrajina – ako každý iný európsky štát – európske vyhliadky a môže sa uchádzať o členstvo v Európskej únii pod podmienkou, že sa hlási k zásadám demokracie, dodržiava základné slobody, ľudské a menšinové práva a zabezpečuje dodržiavanie zásad právneho štátu;

37.  zdôrazňuje, že vzťahy partnerstva a spolupráce s Ruskom by mali byť obnovené, ak Rusko preukáže súlad s medzinárodným právom, aktívne a jednoznačne prispeje k mierovému riešeniu krízy na Ukrajine a bude plne rešpektovať územnú integritu, nezávislosť a zvrchovanosť Ukrajiny, ako aj ostatných krajín Východného partnerstva a svojich susedov; žiada novú podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby zohrávala aktívnu úlohu pri uľahčovaní dialógu medzi Ukrajinou a Ruskom, ako aj dialógu EÚ s Ruskom a pri podpore mierového riešenia konfliktov; okrem toho sa domnieva, že Komisia by mala preskúmať možnosti spolupráce EÚ s Eurázijskou hospodárskou úniou;

38.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy, OBSE a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0170.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0248.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0457.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2014)0009.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0101.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia