Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0107/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0026

Přijaté texty
PDF 304kWORD 74k
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk
Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola
P8_TA(2014)0026RC-B8-0107/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, které Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila dne 8. srpna 2014,

–  s ohledem na plán reakce na epidemii viru Ebola, který Světová zdravotnická organizace (WHO) předložila dne 28. srpna 2014,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU pro zahraniční věci týkající se vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 15. srpna 2014,

–  s ohledem na hodnocení rizik epidemie viru Ebola, které Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí vypracovalo dne 27. srpna 2014,

–  s ohledem na prohlášení komisaře pro zdraví Tonia Borga o vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 8. srpna 2014,

–  s ohledem na „Prohlášení o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola“, jež učinili komisař pro rozvoj Andris Piebalgs a komisařka pro humanitární pomoc a řešení krizí Kristalina Georgieva dne 5. září 2014,

–  s ohledem na setkání na vysoké úrovni Evropské komise o koordinaci reakce na vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe ze dne 15. září 2014,

–  s ohledem na misi Africké unie (AU) „Podpora v boji proti epidemii viru Ebola v západní Africe“(ASEOWA) zřízenou dne 21. srpna 2014,

–  s ohledem na zvláštní brífink OSN o viru Ebola, který uspořádala předsedkyně mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) dr. Joanna Liuová dne 2. září 2014,

–  s ohledem na prohlášení liberijského ministra obrany Brownieho Samukaie před Radou bezpečnosti OSN o ohrožení existence jeho země, které představuje vypuknutí epidemie viru Ebola,

–  s ohledem na skutečnost, že na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 18. září bude krize v souvislosti s epidemií viru Ebola hlavním tématem pořadu jednání,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, dříve známá jako krvácivá horečka, je závažným, pro lidi často smrtelným onemocněním;

B.  vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, která byla oficiálně vyhlášena dne 22. března 2014 v Guineji, se od té doby rozšířila do dalších čtyř zemí (Libérie, Nigérie, Sierra Leone a Senegalu), postihla téměř 4000 osob a způsobila přes 2000 úmrtí a s přihlédnutím k tomu, že jsou i případy osob, které tímto virem onemocněly, a úmrtí, která nebyla hlášena;

C.  vzhledem k tomu, že epidemie postupuje stále rychleji a šíří se v oblasti západní Afriky, přičemž epidemie viru Ebola rovněž vypukla v Demokratické republice Kongo;

D.  vzhledem k tomu, že WHO uznává, že epidemie byla podceněna, a odhaduje, že počet nakažených osob by v příštích třech měsících mohl přesáhnout 20 000;

E.  vzhledem k tomu, že WHO oznámila, že se jedná o největší zaznamenanou epidemii, pokud jde o počet případů, úmrtí a zeměpisné rozšíření, a prohlásila, že krize je „ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu“, které vyžaduje koordinovanou mezinárodní odpověď;

F.  vzhledem k tomu, že v oblastech postižených epidemií viru Ebola žije 4,5 milionu dětí do pěti let a že touto nákazou byly neúměrně postiženy ženy v důsledku své pečovatelské role (v 75 % případů);

G.  vzhledem k tomu, že plán WHO uvádí seznam velmi konkrétních a okamžitých opatření zaměřených na zastavení pokračujícího šíření viru Ebola ve světě v průběhu 6 až 9 měsíců, na rychlou reakci na dopady případného dalšího šíření viru ve světě a na potřebu souběžně reagovat na širší sociální a hospodářské dopady epidemie;

H.  vzhledem k tomu, že nejaktivnější nevládní organizace, jako jsou Lékaři bez hranic a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, se kriticky vyjadřují k mezinárodnímu úsilí a označují je za nebezpečně selhávající, jelikož důsledkem velmi omezených kapacit v terénu jsou kritické nedostatky ve všech aspektech reakce: podpůrná lékařská péče, školení zdravotnického personálu, kontrola nákazy, sledování kontaktů, epidemiologický dohled, systémy varování a předávání informací, vzdělávání společenství a mobilizace;

I.  vzhledem k tomu, že útvar Evropské komise pro rozvojovou spolupráci (GŘ DEVCO) a útvar Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (GŘ ECHO) přislíbily více než 147 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc s cílem zadržet šíření viru, zajistit léčbu a nezbytné vybavení pro infikované osoby a využít odborníky na humanitární pomoc;

J.  vzhledem k tomu, že z přislíbených 147 milionů EUR je pouze 11,9 milionů EUR určeno na některé z nejnaléhavějších humanitárních potřeb;

K.  vzhledem k tomu, že všechny partnerské organizace na místě zdůraznily skutečnost, že na izolaci a léčení pacientů je naléhavě třeba nejen větších prostředků, ale i operační kapacity zahrnující kvalifikované lidské zdroje a logistický materiál;

L.  vzhledem k tomu, že Komise situaci monitoruje prostřednictvím svého střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události, jež by mělo sloužit jako platforma pro koordinaci pomoci EU;

M.  vzhledem k tomu, že do oblasti byli vysláni odborníci EU na humanitární pomoc, kteří sledují situaci a udržují kontakty s partnerskými organizacemi a místními orgány;

N.  vzhledem k tomu, že členské státy EU mají kapacity k vyslání týmů rychlé reakce, jež by zajišťovaly včasnou diagnózu, izolaci (podezřelých a potvrzených případů v různých jednotkách), monitorování osob v kontaktu s nemocí a sledování řetězce přenosu, opatření pro pohřbívání, vzdělávání a podporu na místní úrovni;

O.  vzhledem k tomu, že země zasažené nemocí již trpí nedostatkem potravin a pitné vody a hospodářským kolapsem v důsledku přerušení obchodu, obchodních letů a žní v důsledku vypuknutí epidemie, což vede k sociálním nepokojům, útěkům obyvatel, zmatku, ohrožení veřejného pořádku a dalšímu šíření viru;

P.  vzhledem k tomu, že epidemie ukázala závažnou nepřipravenost zdravotních systémů postižených zemí a naléhavou potřebu jejich podpory a posílení;

1.  vyjadřuje politování nad ztrátou životů v dané oblasti sužované epidemií viru Ebola a vyjadřuje upřímnou soustrast vládám a obyvatelům zemí postižených epidemií viru Ebola;

2.  domnívá se, že mezinárodní společenství musí hrát větší roli, zatímco africké země musí rovněž přijmout svůj podíl odpovědnosti, jelikož epidemie viru Ebola představuje celosvětové bezpečnostní riziko a není pouze západoafrickým problémem, ale spíše problémem celosvětovým;

3.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své snahy a koordinovala svou činnost zaměřenou na boj proti epidemii viru Ebola s OSN; vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby společně s postiženými partnerskými zeměmi zvážila možnost použití prostředků vojenské a civilní ochrany pod vedením generálního tajemníka, které by koordinoval Úřad pro koordinaci humanitární činnosti;

4.  vítá a podporuje pokračující rozšiřování finančního závazku Komise, pokud jde o humanitární a rozvojovou pomoc s cílem reagovat na krizi, a zejména její podporu misi Africké unie ASEOWA;

5.  vítá práci, kterou na místě vykonávají partnerské organizace navzdory výzvám a vřele vítá jejich velký přínos a pomoc při kontrole této epidemie;

6.  připomíná členským státům, že finanční pomoc postiženým zemím by neměla být poskytnuta na úkor dlouhodobé rozvojové pomoci, ale měla by ji spíše doplňovat;

7.  vyjadřuje politování nad podceněním krize mezinárodním společenstvím a nad zpožděním při vypracovávání odpovídající koordinované strategie;

8.  vítá závazky přijaté členskými státy na setkání na vysoké úrovni Evropské komise dne 15. září 2014 a naléhavě vyzývá Radu Evropské unie, aby uspořádala zasedání na úrovni ministrů, na kterém by byl vypracován naléhavý plán s cílem připravit lékařskou reakci a schválit a poskytnout humanitární pomoc členských států, kterou by koordinovala Komise;

9.  vyzývá Komisi, aby vypracovala posouzení potřeb a plány pro jednotlivé země s cílem stanovit a koordinovat požadavky a nasazení týkající se kvalifikovaného zdravotnického personálu, mobilních laboratoří, laboratorního vybavení, ochranných oděvů a středisek pro léčbu s izolovanými odděleními;

10.  vyzývá členské státy, aby koordinovaly lety a zřídily letecké mosty pro přesun zdravotnického personálu a vybavení do postižených zemí a v rámci dané oblasti a na provádění lékařské evakuace v případě potřeby;

11.  zdůrazňuje potřebu posílit vědeckou spolupráci a technologickou podporu v oblastech postižených epidemií s cílem vytvořit klinické, epidemiologické a diagnostické infrastruktury včetně udržitelných infrastruktur a dohledu a věnovat zvláštní pozornost náboru místních zaměstnanců a jejich školení;

12.  vyzývá Komisi, aby v rámci svého střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události nadále udržovala úzké kontakty s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí, WHO a členskými státy prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost;

13.  vyzývá Komisi, aby zavedla kontrolní systémy s cílem zajistit, aby celkový rozpočet určený na zastavení epidemie viru Ebola byl skutečně použit na boj proti epidemii v zemích postižených virem a nikoli na jiné účely;

14.  domnívá se, že plán reakce na epidemii viru Ebola vypracovaný WHO představuje základ pro prioritní akce, zejména diferencovanou reakci pro země, v nichž je nákaza široce rozšířena, země, v nichž se objevují první případy, i sousední země, v nichž je třeba posílit připravenost;

15.  vítá diskuze o tom, jak by mírové snahy OSN spolu s odpovídajícím školením mohly dále podporovat boj proti viru Ebola v této oblasti;

16.  vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly a povzbuzovaly Africkou unii s ohledem na potřebu komplexního akčního plánu, jelikož situace se nadále rychle zhoršuje, přičemž postihuje hospodářství i veřejný pořádek v dotčených zemích, jelikož epidemie viru Ebola se stala komplikovanou krizí s politickými, bezpečnostními, hospodářskými a sociálními důsledky, které budou tuto oblast i nadále ovlivňovat, a to i nad rámec současné zdravotnické nouzové situace;

17.  zdůrazňuje, že současnou krizi nemohou vyřešit pouze systémy zdravotní péče a že pro vyřešení zásadních nedostatků ve všech základních službách je naopak nezbytný koordinovaný přístup zahrnující různá odvětví (zdravotní péči, vzdělávání a odbornou přípravu, hygienu, potravinovou pomoc);

18.  je přesvědčen, že místní zdravotničtí pracovníci se musí podílet na ošetřování postižených obyvatel a měli by být spojovacím článkem mezi obyvatelstvem a mezinárodními zdravotnickými pracovníky;

19.  vyzývá ke vzdělávacím a informačním akcím zaměřeným na zvýšení povědomí o příznacích a preventivních opatřeních s cílem usnadnit důvěru a spolupráci občanů ve vztahu k opatřením proti šíření viru Ebola, jelikož informace a komunikace představují významný aspekt boje proti epidemii viru Ebola;

20.  zdůrazňuje, že boj proti viru Ebola nesmí vést ke stigmatizaci pacientů, kteří v daných komunitách nebo zemích nákazu přežili;

21.  vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí prováděly přísnou kontrolu infekce a poskytovaly veřejnosti úplnější informace o riziku;

22.  vyzývá členské státy a Komisi, aby koordinovaly a posílily lékařský výzkum a výrobu účinných léků a očkovacích látek proti viru Ebola a aby uspíšily nezbytné klinické zkoušky pro nadějné způsoby léčby;

23.  vyzývá rovněž k jasnému rozlišování mezi testováním očkování proti viru Ebola a léčbou poskytovanou osobám nakaženým virem Ebola; vyzývá k tomu, aby klinické zkoušky očkovací látky proti viru Ebola odpovídaly příslušným předpisům WHO

24.  žádá svůj Výbor pro rozvoj, aby vypracoval podrobná doporučení na zmírnění dlouhodobých důsledků epidemie a posílení zdravotnických systémů postižených zemí s cílem předejít obdobným epidemiím;

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům členských států Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN a Světové zdravotnické organizaci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí