Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2843(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0109/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0027

Přijaté texty
PDF 336kWORD 90k
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk
Situace v Iráku a Sýrii a ofenzíva IS včetně pronásledování menšin
P8_TA(2014)0027RC-B8-0109/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzívě IS, včetně pronásledování menšin (2014/2843(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku a Sýrii,

—  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Iráku a Sýrii,

—  s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady týkající se Iráku a Sýrie ze dne 30. srpna 2014,

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

—  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2170 (2014) a rezoluci Rady pro lidská práva S-22/L.1 (2014),

—  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Iráku a Sýrii,

—  s ohledem na prohlášení ze summitu NATO ze dne 5. září 2014,

—  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté dne 24. června 2013,

—  s ohledem na závěry pařížské konference o bezpečnosti v Iráku a boji proti organizaci Islámský stát ze dne 15. září 2014,

—  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé a na své usnesení ze dne 17. ledna 2013 o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem(1),

—  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  s ohledem na skutečnost, že bezpečnostní a humanitární situace v Iráku a v Sýrii, která již byla kritická, se dále zhoršila v důsledku toho, že části území těchto států jsou okupovány džihádistickými teroristy z organizace Islámský stát (IS), která je odnoží al-Káidy; vzhledem k tomu, že nadnárodní charakter organizace IS a přidružených teroristických skupin představuje hrozbu pro širší region; vzhledem k rostoucím obavám v souvislosti s životními podmínkami osob, které jsou dosud uvězněny v oblastech kontrolovaných silami IS;

B.  vzhledem k tomu, že zrušení irácko-syrské hranice poskytlo organizaci IS příležitosti k posílení její přítomnosti v obou zemích; vzhledem k tomu, že organizace IS v posledních měsících rozšířila dobyté území z východní Sýrie na severozápadní Irák, včetně druhého největšího iráckého města Mosulu; vzhledem k tomu, že dne 29. června 2014 bylo oznámeno, že organizace IS vyhlásila na územích, která kontroluje v Iráku a v Sýrii, „chalífát“ neboli „islámský stát“, a vzhledem k tomu, že jeho vůdce Abdú Bakr al Bagdádí se sám prohlásil za chalífa; vzhledem k tomu, že organizace IS neuznává mezinárodně uznávané hranice a oznámila, že hodlá rozšířit „islámský chalífát“ i na další země, v nichž tvoří většinu obyvatel muslimové;

C.  vzhledem k tomu, že po dobytí těchto území v Iráku a Sýrii následovalo nucené zavedení velmi přísného výkladu práva šarí'a; vzhledem k tomu, že na územích kontrolovaných organizací IS a přidruženými skupinami došlo k závažnému porušování mezinárodně uznávaných lidských práv a humanitárního práva, včetně cíleného zabíjení, nucených konverzí, únosů, prodeje žen, zotročování žen a dětí, náboru dětí pro sebevražedné bombové útoky, sexuálního a fyzického násilí a mučení; vzhledem k tomu, že organizace IS zavraždila novináře Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa a humanitárního pracovníka Davida Hainese; vzhledem k tomu, že křesťané, Jezídové, Turkmeni, Šabakové, příslušníci menšiny Kakai, Sabejci a členové šíitské komunity se stali cílem útoků ze strany IS, podobně jako mnoho dalších Arabů a sunnitských muslimů; vzhledem k tomu, že byly záměrně zničeny mešity, památky, svatyně, kostely a další modlitební místa, hrobky a hřbitovy, archeologická naleziště a místa kulturního dědictví;

D.  vzhledem k tomu, že iráčtí křesťané se nedávno stali obětí pronásledování, byli zbaveni svých základních práv a nuceni opustit své domovy a stát se uprchlíky kvůli svému náboženství a svému přesvědčení; vzhledem k tomu, že podle organizace Open Doors International výrazně poklesl počet křesťanů v Iráku, a to z 1,2 milionu počátkem 90. let na 330 000 až 350 000 v současné době; vzhledem k tomu, že před začátkem konfliktu v Sýrii žilo v této zemi přibližně 1,8 milionu křesťanů; vzhledem k tomu, že od počátku tohoto konfliktu bylo vysídleno nejméně 500 000 křesťanů;

E.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo v tomto roce v Iráku vnitřně vysídleno odhadem 1,4 milionu osob a přibližně 1,5 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že s nástupem IS vznikla humanitární krize, obzvláště v podobě masového vysídlování civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že se EU dne 12. srpna 2014 rozhodla zvýšit svou humanitární pomoc Iráku o 5 milionů EUR, které budou určeny na zajištění základní pomoci pro vysídlené osoby, čímž finanční prostředky vyčleněné doposud v roce 2014 na humanitární pomoc Iráku dosáhnou výše 17 milionů EUR; vzhledem k tomu, že EU svou humanitární pomoc dále rozšiřuje a zřídila vzdušný most mezi Bruselem a Arbílem;

F.  vzhledem k tomu, že podle OSN dosud v konfliktu v Sýrii zahynulo více než 191 000 osob; vzhledem k tomu, že organizace OCHA odhaduje počet vnitřně vysídlených osob v Sýrii na 6,4 milionu a že více než 3 miliony syrských uprchlíků se uchýlily převážně do Libanonu (1,17 milionu uprchlíků), Turecka (832 000), Jordánska (613 000), Iráku (215 000) a Egypta a severní Afriky (162 000); vzhledem k tomu, že Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO) odhaduje, že 10,8 milionu osob potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že doposud v roce 2014 činil příspěvek EU na humanitární pomoc obětem syrské krize 150 milionů EUR;

G.  vzhledem k tomu, že stovky zahraničních bojovníků, včetně mnoha osob z členských států EU, se přidaly k povstání skupiny IS; vzhledem k tomu, že tyto občany EU označily vlády příslušných členských států za bezpečnostní riziko;

H.  vzhledem k tomu, že EU uznala zátěž, které čelí kurdský region a kurdská regionální vláda, jež přijaly velký počet vnitřně vysídlených osob;

I.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je doposud velmi obtížné vyvíjet v této oblasti jakoukoli činnost s cílem poskytovat civilistům a uprchlíkům nezbytnou pomoc; vzhledem k tomu, že je důležité ubytovat stovky tisíc syrských a iráckých uprchlíků před příchodem zimy;

J.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyjádřila svůj jednoznačný závazek k jednotě, suverenitě a územní integritě Iráku;

K.  vzhledem k tomu, že hlavy států a předsedové vlád, kteří se zúčastnili summitu NATO konaného ve dnech 4. a 5. září 2014 prohlásili, že přítomnost skupiny IS v Sýrii i v Iráku představuje hrozbu pro regionální stabilitu a že lidé v Sýrii, Iráku a dalších zemích v regionu potřebují podporu mezinárodního společenství, mají-li této hrozbě čelit;

L.  vzhledem k tomu, že se uvažuje o možnosti provádět letecké útoky ve východní Sýrii; vzhledem k tomu, že na setkání NATO dne 5. září 2014 byla vytvořena koalice proti IS; vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) v současnosti pracuje na komplexní regionální strategii, jak se vypořádat s hrozbou, kterou představuje IS; vzhledem k tomu, že dne 10. září 2014 představil prezident USA Barack Obama svou strategii boje proti IS, která zahrnuje mimo jiné systematické letecké útoky na cíle IS, „ať jsou kdekoli“ (včetně Sýrie), větší podporu spojeneckým pozemním jednotkám bojujícím s IS a více úsilí při potírání terorismu s důrazem na odstřihnutí této skupiny od finančních prostředků; vzhledem k tomu, že se Liga arabských států zavázala k užší spolupráci na svržení IS v Sýrii a Iráku;

M.  vzhledem k tomu, že skupina IS získala značné příjmy tím, že vydrancovala banky a podniky na územích, která má pod kontrolou, a ovládla až šest ropných polí v Sýrii, včetně největšího syrského ropného zařízení, pole al-Omar poblíž hranic s Irákem, a že získává finanční prostředky od bohatých dárců, z nichž většina pochází z regionu;

N.  vzhledem k tomu, že podpora demokracie a dodržování lidských práv, včetně práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, jsou základními principy a cíli EU a představují společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi;

1.  je nejvyšší měrou znepokojen zhoršováním bezpečnostní a humanitární situace v Iráku a Sýrii v důsledku okupace částí jejich území skupinou IS; rozhodně odsuzuje masové zabíjení a porušování lidských práv, jehož se dopouští IS a další teroristické organizace vůči náboženským a etnickým menšinám a nejzranitelnějším skupinám; důrazně odsuzuje útoky zaměřené na civilní cíle, včetně nemocnic, škol a míst bohoslužeb, a využívání poprav a sexuálního násilí v Iráku a v Sýrii ze strany IS; zdůrazňuje, že pro pachatele těchto činů by neměla existovat beztrestnost;

2.  důrazně odsuzuje vraždy novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa a humanitárního pracovníka Davida Hainese bojovníky skupiny IS a vyjadřuje vážné obavy o bezpečnost dalších osob, které jsou extremisty i nadále drženy; vyjadřuje hlubokou spoluúčast a soustrast rodinám těchto obětí a rodinám všech obětí tohoto konfliktu;

3.  zdůrazňuje, že rozšířené nebo systematické útoky proti civilnímu obyvatelstvu z důvodu jeho etnické či politické příslušnosti, náboženství, přesvědčení nebo pohlaví mohou představovat zločin proti lidskosti; jednoznačně odsuzuje veškeré formy pronásledování, diskriminace a nesnášenlivosti, které se zakládají na náboženství a přesvědčení, a násilí páchané na všech náboženských komunitách; znovu zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem;

4.  vyjadřuje svou podporu všem obětem náboženské nesnášenlivosti a nenávisti; vyjadřuje svou solidaritu s příslušníky křesťanských komunit, které jsou pronásledovány a jimž hrozí v rodných zemích – v Iráku a Sýrii – zánik, a s dalšími pronásledovanými náboženskými menšinami; potvrzuje a podporuje nezcizitelné právo všech náboženských a etnických menšin, které žijí v Iráku a Sýrii, a to včetně křesťanů, na to, aby mohli i nadále žít ve svých historických a tradičních mateřských zemích, a to v důstojných, rovných a bezpečných podmínkách, a mohli svobodně vyznávat své náboženství; zdůrazňuje, že zločiny spáchané na křesťanských menšinách, jako jsou Asyřané, syrští křesťané a Chaldejci, a na Jezídech a šíitských muslimech představují ze strany IS poslední vypětí na cestě k úplnému náboženskému „vyčištění“ celého regionu; konstatuje, že příslušníci různých náboženských skupin žili v tomto regionu po staletí vedle sebe v míru;

5.  kategoricky odmítá a považuje za nelegitimní oznámení Islámského státu o tom, že v oblastech, které jsou pod jeho kontrolou, zřídil kalifát; zdůrazňuje, že vytvoření a rozšíření „islámského kalifátu“ a činnost dalších extrémistických skupin v Iráku a Sýrii jsou přímou hrozbou pro bezpečnost evropských zemí; odmítá jakékoli násilné jednostranné změny mezinárodně uznaných hranic; opětovně zdůrazňuje, že na Islámský stát se vztahuje embargo na vývoz zbraní a zmražení aktiv, které ukládají rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267 (1999) a 1989 (2011), a poukazuje na důležitost okamžitého a účinného provedení těchto opatření; vyzývá Radu, aby zvážila možnost účinnějšího využití stávajících restriktivních opatření, a zejména možnost připravit Islámský stát o zisky z nezákonného prodeje ropy a dalších zdrojů na mezinárodních trzích; je hluboce znepokojen tvrzeními, že některé subjekty v některých členských státech jsou zapojeny s Islámským státem do nezákonného obchodu s ropou; táže se Komise, zda může tato tvrzení potvrdit, a pokud ano, vyzývá Komisi a členské státy, aby tento nezákonný trh s ropou bezodkladně zastavily;

6.  odsuzuje těžbu ropy na ropných polích a využívání související infrastruktury ze strany islámského státu a jemu blízkých skupin, které IS přinášejí značné příjmy; naléhavě vyzývá všechny státy, aby dodržovaly rezoluce rady bezpečnosti OSN 2161 (2014) a 2170 (2014), které zavrhují veškeré přímé i nepřímé obchodování s IS a jemu blízkými skupinami; je znepokojen tím, že prodej ropy je pro IS zdrojem příjmů; bere na vědomí záměr EU zpřísnit sankce s cílem zabránit Islámskému státu v prodeji ropy; vyzývá proto EU, aby uvalila sankce na všechny vlády a státní i soukromé společnosti, které se podílejí na přepravě, zpracování, rafinaci a prodeji ropy vytěžené v oblastech kontrolovaných Islámským státem, a aby zavedla přísné kontroly finančních toků s cílem zamezit IS v hospodářské činnosti a ve využívání daňových rájů;

7.  oceňuje prohlášení, které dne 8. září 2014 vydaly všechny francouzské islámské federace, a prohlášení dalších islámských společenství, která jednohlasně a bezpodmínečně odsuzují zneužívání Islámu extrémistickými teroristickými skupinami, které se tak snaží opodstatnit své násilnosti, nesnášenlivost a zločiny proti lidskosti;

8.  vyzývá všechny strany účastnící se konfliktu v Iráku, aby zajistily ochranu civilního obyvatelstva a plnily své povinnosti podle mezinárodního humanitárního práva a předpisů v oblasti lidských práv; požaduje okamžitou podporu a humanitární pomoc vysídleným osobám v Iráku;

9.  vítá snahy Spojených států a všech dalších přispívajících států o podporu iráckých státních a regionálních orgánů v jejich boji proti Islámskému státu, o zastavení IS v jeho expanzi a o zprostředkování humanitární pomoci; vítá výzvu USA k vytvoření mezinárodní koalice proti IS, která se skutečně tvoří; oceňuje rozhodnutí Ligy arabských států ze dne 7. září 2014 přijmout opatření nutná k boji proti IS, postupovat společně na mezinárodní, regionální a vnitrostátní úrovni proti bojovníkům v Sýrii a Iráku a jednat podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014); vyzývá Ligu arabských států, aby projednala změnu Arabské úmluvy o boji proti terorismu z roku 1998 tak, aby mohla čelit globálnímu terorismu všemi prostředky;

10.  vyzývá mezinárodní společenství, aby bylo nápomocno iráckým orgánům, mj. tím, že poskytne vojenskou ochranu obzvláště zranitelným skupinám, při zajišťování ochrany a pomoci osobám, které prchají z oblastí, jež se staly terčem teroristů, a to zejména příslušníkům obzvláště ohrožených skupin a etnických a náboženských menšin; vyzývá všechny regionální aktéry, aby přispěli k úsilí o podporu bezpečnosti a stability v Iráku; připomíná, že všichni regionální aktéři, jakož i subjekty EU, by se měli s největší možnou odhodlaností a odpovědností maximálně snažit o zajištění návratu tradičních menšin a všech občanů na místa jejich původního pobytu, z nichž byli pod nátlakem nuceni uprchnout; vyzývá členské státy EU, aby pomáhaly irácké vládě a místním orgánům všemi možnými prostředky, včetně přiměřené vojenské pomoci, v jejích snahách o zamezení Islámskému státu v další teroristické a agresivní expanzi; vyzdvihuje skutečnost, že má-li se hrozbě Islámského státu úspěšně čelit, je nutné, aby země v tomto regionu postupovaly koordinovaně; vyzývá všechny regionální aktéry, aby učinili vše, co je v jejich silách, pro zastavení všech činností oficiálních i soukromých subjektů, které se snaží o šíření extrémistických islámských ideologií; vyzývá Turecko, aby se jasně a jednoznačně zavázalo k boji proti společné bezpečnostní hrozbě, kterou IS představuje; vyzývá EU, aby zprostředkovala regionální rozhovory o problémech na Blízkém východu a aby k nim přizvala všechny významné aktéry, zejména Írán a Saudskou Arábii;

11.  vítá mobilizaci evropského střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události a spuštění mechanismu civilní ochrany Evropské unie na žádost irácké vlády; vítá humanitární pomoc EU Iráku a Sýrii; vyzývá k poskytnutí další humanitární pomoci obyvatelům postiženým konfliktem, včetně syrských Kurdů;

12.  vyzývá všechny strany konfliktu v Sýrii, zejména syrský režim, aby zajistily ochranu civilního obyvatelstva, dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, umožňovaly poskytování humanitární pomoci a podpory prostřednictvím všech možných kanálů, a to i přeshraničně a mezi znepřátelenými územími, a aby zajišťovaly bezpečnost všem zdravotníkům a humanitárním pracovníkům; oceňuje úlohu Libanonu, Jordánska a Turecka při přijímání uprchlíků; vyzývá mezinárodní společenství k aktivnějšímu a vstřícnějšímu sdílení zátěže a k poskytnutí přímé finanční pomoci těmto hostitelským zemím; vyzývá EU, aby vyvíjela nátlak na všechny dárce, aby splnili své sliby a urychleně dostáli svým závazkům; vítá závazky členských států, jelikož EU je největším dárcem finanční pomoci a zdrojem budoucích závazků;

13.  zdůrazňuje, že je třeba využít všechny možností, kterými by při plném respektování mezinárodního práva bylo možné účinně bojovat proti hrozbě, kterou Islámský stát v Sýrii přestavuje; zdůrazňuje, že dlouhodobě by mohlo hrozbu Islámského státu a jiných extremistických organizací neutralizovat jedině trvalé a všeobecně přijatelné politické řešení, jehož součástí by byl pokojný přechod ke skutečně reprezentativní vládě v Sýrii;

14.  vyzývá všechny strany konfliktu v Sýrii, aby respektovaly mandát Pozorovatelské mise OSN pro uvolňování napětí a zajistily bezpečnost a svobodu pohybu vojenských jednotek OSN, včetně těch z členských států EU; odsuzuje skutečnost, že 45 fidžijských příslušníků mírových sil bylo zadrženo ozbrojenou skupinou; vítá jejich propuštění dne 11. září 2014;

15.  připomíná prohlášení zvláštního koordinátora Společné mise Organizace pro zákaz chemických zbraní a Organizace spojených národů (UN-OPCW), který prohlásil, že bylo zničeno 96 % syrských chemických zbraní; vyzývá k deaktivaci zbývajících zbraní v souladu s rámcem pro eliminaci chemických zbraní v Sýrii;

16.  vítá rozhodnutí jednotlivých členských států reagovat kladně na výzvu kurdských regionálních orgánů, aby jim byl naléhavě poskytnut vojenský materiál; zdůrazňuje, že tyto reakce jsou v souladu s kapacitami a vnitrostátními zákony členských států a souhlasí s nimi i irácké vnitrostátní orgány; vyzývá členské státy, které poskytují vojenský materiál kurdským regionálním orgánům, aby postupovaly koordinovaně a aby zavedly účinná monitorovací opatření, která zamezí nekontrolovanému šíření a využívání tohoto vojenského materiálu proti civilistům;

17.  opakuje své znepokojení nad tím, že tisíce zahraničních bojovníků, včetně občanů členských států EU, se připojilo k povstání IS; vyzývá členské státy, aby přijaly v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2170 (2014) náležitá opatření, která zabrání tomu, aby tito bojovníci odcestovávali z jejich území, a aby vypracovaly strategii pro bezpečnostní služby a agentury EU pro účely monitorování a kontrolu džihádistů; vyzývá ke spolupráci v rámci EU a na mezinárodní úrovni s cílem přijmout vhodná právní opatření proti všem osobám, které jsou podezřelé z účasti na teroristických činech; vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci a výměnu informací mezi s sebou i vůči orgánům EU a aby zajistily účinnou spolupráci s Tureckem; zdůrazňuje význam prevence, osvěty, rehabilitace a znovuzačlenění;

18.  vítá vytvoření nové inkluzivní irácké vlády a přijetí jejího ministerského programu; podporuje snahy ministra této vlády o její dotvoření; vyzývá tuto vládu, aby skutečně zastupovala zájmy lidu a jednala inkluzivně; zdůrazňuje, že by taková vláda měla řádně reprezentovat politickou, náboženskou a etnickou rozmanitost irácké společnosti, včetně její sunnitské menšiny, s cílem zastavit krveprolití a překonat roztříštěnost země; vyzývá všechny účastníky, aby spolupracovali v zájmu politické stability a míru a v boji proti povstání IS; zdůrazňuje, že jednota, svrchovanost a územní celistvost Iráku jsou zásadní pro stabilitu a hospodářský rozvoj v této zemi i regionu;

19.  vyzývá vládu a parlament Iráku, aby bezodkladně provedly přezkum právních předpisů a postupů, reformovaly soudní systém a bezpečnostní aparát a provedly inkluzivní politiky zacílené na všechny obyvatele Iráku, aby se skoncovalo s politikou diskriminace;

20.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly specifické kroky s cílem řešit situaci žen v Iráku a v Sýrii a zaručit jejich svobodu a respektování jejich nejzákladnějších práv a aby přijaly opatření, kterými by se předcházelo násilí na ženách a dětech a jejich vykořisťování a zneužívání, zejména sňatkům dívek uzavíraných v nízkém věku; je zvláště znepokojen nárůstem všech forem násilí páchaného na jezídských ženách, které jsou členy organizace IS zajímány, znásilňovány, sexuálně zneužívány a prodávány;

21.  vyjadřuje znepokojení ohledně rostoucího počtu případů náboru dětí a mladých lidí, ke kterým v Iráku a Sýrii dochází; vybízí Komisi, aby spolupracovala s partnery – včetně mezinárodních organizací – na přípravě komplexního programu zaměřeného na ochranu dětí a žen postižených ozbrojeným konfliktem;

22.  podporuje žádost, kterou Rada OSN pro lidská práva předložila Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a v níž jej žádá o naléhavě vyslání mise do Iráku, která by prozkoumala případy porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv ze strany IS a jemu blízkých teroristických skupin a zjistila skutečnosti a okolnosti, za kterých k tomuto porušování dochází, s cílem zamezit beztrestnosti a zajistit, že viníci budou důsledně potrestáni;

23.  je nadále přesvědčen, že trvalý mír nelze v Sýrii a Iráku nastolit bez toho, aby byly k odpovědnosti za spáchané zločiny povoláni jejich pachatelé, ať už stáli na kterékoli straně konfliktu, především pak pokud jde o zločiny z náboženských či etnických důvodů; opakuje svou výzvu, aby byly osoby podezřelé ze spáchání zločinů proti lidskosti v Sýrii a Iráku postaveny před mezinárodní trestní soud, a podporuje všechny kroky zaměřené tímto směrem;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a zákonodárnému sboru Irácké republiky, regionální vládě Kurdistánu, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva a všem subjektům zapojených do konfliktu v Sýrii.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0023.

Právní upozornění - Ochrana soukromí