Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2843(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0109/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0027

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 69k
Torsdag den 18. september 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal
P8_TA(2014)0027RC-B8-0109/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien og IS' offensiv, herunder forfølgelsen af mindretal (2014/2843(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Irak og Syrien,

–  der henviser til Rådet for Udenrigsanliggenders konklusioner om Irak og Syrien,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Irak og Syrien af 30. august 2014,

–  der henviser til de erklæringer om Irak og Syrien, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremsat,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014) og FN's Menneskerettighedsråds resolution S-22/L.1 (2014),

–  der henviser til FN's generalsekretærs udtalelser om Irak og Syrien,

–  der henviser til erklæringen fra NATO-topmødet af 5. september 2014,

–  der henviser til EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed, der blev vedtaget den 24. juni 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Paris-konferencen om sikkerheden i Irak og kampen mod Islamisk Stat af 15. september 2014,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side og til sin beslutning af 17. januar 2013 om partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at sikkerhedssituationen og den humanitære situation i Irak og Syrien, som i forvejen var kritisk, er blevet yderligere forværret efter, at dele af de to landes territorier blev besat af den terror-djihadiske al-Qaeda-udbrydergruppe Islamisk Stat (IS); der henviser til, at den grænseoverskridende karakter af IS og tilknyttede terrorgrupper udgør en trussel mod regionen som helhed; der henviser til, at der hersker stigende bekymring med hensyn til situationen for de personer, der stadig er fanget i områder under IS-styrkernes kontrol;

B.  der henviser til, at udviskningen af den irakisk-syriske grænse har givet IS lejlighed til at styrke sin tilstedeværelse i begge lande; der henviser til, at IS i løbet af de seneste måneder har udvidet sine territoriale erobringer fra det østlige Syrien og ind i det nordvestlige Irak, herunder Iraks næststørste by, Mosul; der henviser til, at det den 29. juni 2014 forlød, at IS havde proklameret et "kalifat" eller en "islamisk stat" i de irakiske og syriske områder, som organisationen kontrollerer, og at dets leder Abdu Bakr al-Baghdadi havde udnævnt sig selv til kalif; der henviser til, at IS ikke anerkender de internationalt anerkendte grænser og har erklæret, at de agter at sprede det "islamiske kalifat” til andre lande med muslimsk flertal;

C.  der henviser til, at erobringen af ​​områderne i Irak og Syrien blev efterfulgt af indførelsen af ​​den barske fortolkning af sharialovgivningen; der henviser til, at der er blevet begået alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og international humanitær ret i de områder, der kontrolleres af IS og tilknyttede grupper, herunder målrettede drab, tvangsomvendelser, bortførelser, handel med kvinder, kvinder og børn gjort til slaver, rekruttering af børn til selvmordsbomber, seksuel og fysisk mishandling og tortur; der henviser til, at IS har myrdet journalisterne James Foley og Steven Sotloff og hjælpearbejderen David Haines; der henviser til, at IS har begået overgreb mod befolkningsgrupperne kristne, yezidi, turkmenere, shabak, kaka'e, sabian og shia samt mod mange arabere og sunnimuslimer; der henviser til, at moskeer, monumenter, helligdomme, kirker og andre bedesteder, grave og gravpladser såvel som steder af arkæologisk og kulturel værdi er blevet ødelagt med fuldt overlæg;

D.  der henviser til, at kristne irakere på det seneste er blevet forfulgt, frataget deres grundlæggende rettigheder og fordrevet fra deres hjem på grund af deres religion og overbevisning; der henviser til, at antallet af kristne i Irak ifølge Open Doors International er faldet kraftigt fra 1,2 millioner i begyndelsen af 1990'erne til mellem 330 000 og 350 000 i dag; der henviser til, at der inden konflikten i Syrien brød ud boede omkring 1,8 millioner kristne i landet; der henviser til, at mindst 500 000 kristne er blevet drevet på flugt siden konflikten begyndte;

E.  der henviser til, at omkring 1,4 millioner mennesker ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) i år er blevet internt fordrevet i Irak, og at omkring 1,5 millioner mennesker har behov for humanitær bistand; der henviser til, at IS fremgang har skabt en humanitær krise, navnlig en massiv fordrivelse af civilbefolkningen; der henviser til, at EU den 12. august 2014 besluttede at forhøje sin humanitære bistand til Irak med 5 mio. EUR med henblik på at yde elementær bistand til internt fordrevne, hvorved det samlede beløb til humanitær støtte til Irak i 2014 indtil videre beløber sig til 17 mio. EUR; der henviser til, at EU har udvidet sin humanitære bistand yderligere og har etableret en luftbro mellem Bruxelles og Erbil;

F.  der henviser til, at der ifølge FN er over 191 000 mennesker, der har mistet livet i Syrien i konflikten; der henviser til der ifølge OCHA er omkring 6,4 millioner internt fordrevne personer i Syrien og over 3 millioner syriske flygtninge, navnlig i Libanon (1,17 millioner flygtninge), Tyrkiet (832 000), Jordan (613 000), Irak (215 000) og Egypten og Nordafrika (162 000); der henviser til, at omkring 10,8 millioner mennesker ifølge Office for Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) har behov for humanitær bistand; der henviser til, at EU i løbet af 2014 hidtil har ydet 150 mio. EUR i humanitær hjælp til ofrene for krisen i Syrien;

G.  der henviser til, at i hundredvis af udenlandske krigere, herunder mange fra EU's medlemsstater, har sluttet sig til IS' oprør; der henviser til, at disse EU-borgere ses som en sikkerhedsrisiko af EU-medlemsstaternes regeringer;

H.  der henviser til, at EU har erkendt den byrde, der hviler på den kurdiske region og den kurdiske regionalregering, som huser et stort antal internt fordrevne personer;

I.  der henviser til, at FN's Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) har udtalt, at det fortsat er meget svært at arbejde inden for området for at give civile og flygtninge den reelle hjælp, de har behov for; der henviser til, at det er vigtigt at give de hundredtusindvis af syriske og irakiske flygtninge et tilflugtssted, før vinteren sætter ind;

J.  der henviser til, at EU har fastholdt sit uindskrænkede engagement til fordel for Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet;

K.  der henviser til, at stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet den 4. og 5. september 2014 udtalte, at IS' tilstedeværelse i både Syrien og Irak er en trussel mod den regionale stabilitet, og at befolkningerne i Syrien og Irak og andre steder i regionen har brug for støtte fra det internationale samfund til at imødegå denne trussel;

L.  der henviser til, at muligheden for at gennemføre luftangreb i det østlige Syrien har været nævnt; der henviser til, at der på NATO's møde den 5. september 2014 blev dannet en koalition mod IS; der henviser til, at EU-Udenrigstjenesten i øjeblikket arbejder på en omfattende regional strategi for at imødegå truslen fra IS; der henviser til, at USA's præsident Barack Obama den 10. september 2014 afslørede sin strategi til bekæmpelse af IS, som blandt andre aktioner omfatter en systematisk kampagne af luftangreb mod IS-mål "hvor end de befinder sig", herunder i Syrien, øget støtte til allierede landstyrker, der bekæmper IS, og en større antiterrorindsats med det formål at standse gruppens finansiering; der henviser til, at Den Arabiske Liga har forpligtet sig til at styrke samarbejdet for at komme IS i Syrien og Irak til livs;

M.  der henviser til, at IS har sikret sig betydelige indtægtskilder ved at plyndre banker og virksomheder i de områder, den kontrollerer, idet den har overtaget op til seks oliefelter i Syrien, herunder Syriens største oliefacilitet, al-Omar-feltet tæt ved grænsen til Irak, og ved at modtage midler fra velhavende donorer, hvoraf de fleste er fra regionen;

N.  der henviser til, at fremme af demokrati og overholdelse af menneskerettighederne, herunder retten til religions- og trosfrihed, er grundlæggende principper og målsætninger for EU og udgør det fælles grundlag for Unionens forbindelser med tredjelande;

1.  er yderst bekymret over forværringen af sikkerhedssituationen og den humanitære situation i Irak og Syrien som følge af, at dele af de to landes territorier af blevet besat af IS; fordømmer kraftigt de vilkårlige drab og menneskerettighedskrænkelser, som IS og andre terrororganisationer har begået mod religiøse og andre etniske mindretal og de mest udsatte grupper; fordømmer kraftigt angrebene på civile mål, herunder hospitaler, skoler og religiøse bygninger samt anvendelsen af henrettelser og seksuel vold fra IS side i Irak og Syrien; understreger, at der ikke bør være nogen straffrihed for gerningsmændene til disse handlinger;

2.  fordømmer kraftigt IS' drab på journalisterne James Foley og Steven Sotloff og hjælpearbejderen David Haines og giver udtryk for alvorlig bekymring over sikkerheden for andre, som stadig holdes fangne af ekstremisterne; udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til disse ofre og med familierne til alle ofre for konflikten;

3.  understreger, at de udbredte og systematiske angreb på civile på grund af deres etniske eller politiske baggrund, religion, tro eller køn, kan udgøre en forbrydelse mod menneskeheden; fordømmer på det kraftigste alle former for forfølgelse, forskelsbehandling og intolerance på grundlag af religion og tro og enhver voldshandling mod ethvert trossamfund; understreger endnu engang, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed;

4.  udtrykker sin støtte til alle ofre for religiøs intolerance og had; udtrykker sin solidaritet med medlemmerne af de kristne trossamfund, der bliver forfulgt og trues af fuldstændig udryddelse i deres hjemlande Irak og Syrien, såvel som med andre forfulgte, religiøse mindretal; fastholder og bakker op om den ukrænkelige ret for alle religiøse og etniske mindretal i Syrien og Irak, herunder kristne, til fortsat at leve i deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til frit at praktisere deres religion; understreger, at de forbrydelser der er begået mod kristne mindretal såsom assyrerne, syriakker og kaldæere, såvel som mod yezidierne og shiamuslimer, udgør en ultimativ bestræbelse fra IS' side på at gennemføre en fuldstændig religiøs udrensning i regionen; bemærker, at medlemmer af forskellige religiøse grupper har levet i fredelig sameksistens i regionen;

5.  afviser fuldstændig IS-lederskabets proklamation af oprettelsen af et kalifat i områderne under dets kontrol og anser proklamationen for illegitim; understreger, at oprettelsen og udvidelsen af det ”islamiske kalifat" og andre ekstremistiske gruppers aktiviteter i Irak og Syrien er en direkte trussel mod europæiske landes sikkerhed; afviser forestillingen om ensidige ændringer af de internationalt anerkendte grænser med magt; understreger, at IS er omfattet af den våbenembargo og indefrysning af aktiver, der blev indført ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1989 (2011), og understreger vigtigheden af en hurtig og effektiv gennemførelse af disse foranstaltninger; opfordrer Rådet til at overveje en mere effektiv anvendelse af de eksisterende restriktive foranstaltninger, og navnlig til at forhindre IS i at få udbytte af ulovligt salg af olie eller andre ressourcer på de internationale markeder; er dybt bekymret over påstandene om, at aktører i visse medlemsstater er involveret i ulovlig oliehandel med IS; spørger Kommissionen, om den kan bekræfte disse påstande, og opfordrer i givet fald Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at den ulovlige oliehandel straks bringes til ophør;

6.  fordømmer IS' og tilknyttede gruppers anvendelse og udnyttelse af oliefelter og den tilhørende infrastruktur, hvormed IS skaffer sig store indtægter, og opfordrer alle stater til at håndhæve FN's Sikkerhedsråds resolution 2161 (2014) og 2170 (2014), som fordømmer enhver handel, det være sig direkte eller indirekte, med IS og dets tilknyttede grupper; er bekymret over, at IS genererer indkomst gennem salg af olie; bemærker EU's intention om at skærpe sanktionerne for at hindre IS i at sælge olie; opfordrer derfor EU til at indføre sanktioner over for alle dem (regeringer og offentlige eller private selskaber), der er involveret i transport, transformation, raffinering og kommercialisering af olie, der er udvundet på områder, der kontrolleres af IS, sammen med streng kontrol af finansielle strømme med henblik på at hindre økonomisk aktivitet og udnyttelse af skattely fra IS' side;

7.  glæder sig over appellen af 8. september 2014 fra alle de franske islamiske sammenslutninger samt appeller fra andre islamiske samfund, der indeholdt en utvetydig og uforbeholden fordømmelse af ekstremistiske terrorgruppers brug af islam som et instrument til at retfærdiggøre deres voldsfremfærd, intolerance og forbrydelser mod menneskeheden;

8.  opfordrer alle parterne i konflikten i Irak til at drage omsorg for beskyttelsen af civilbefolkningen og til at efterleve deres folkeretlige og menneskeretlige forpligtelser; opfordrer til øjeblikkelig støtte og humanitær hjælp til Iraks fordrevne folk;

9.  glæder sig over USA's og andre bidragende staters indsats for at bistå de irakiske nationale og lokale myndigheder med at bekæmpe IS, standse IS' fremgang og lette adgangen for humanitær bistand; glæder sig over den amerikanske opfordring til en international koalition mod IS, som nu er under opbygning; glæder sig over den beslutning, som blev truffet af Den Arabiske Liga den 7. september 2014, om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at konfrontere IS og samarbejde med internationale, regionale og nationale indsatser for at bekæmpe militante i Syrien og Irak samt om at støtte FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014); opfordrer Den Arabiske Liga til at drøfte en ændring af den arabiske konvention om bekæmpelse af terrorisme af 1998, så den kan udfordre global terrorisme med alle midler;

10.  opfordrer det internationale samfund til at bistå de irakiske myndigheder – herunder ved at yde militær beskyttelse til særligt udsatte grupper – med at sørge for beskyttelsen af og hjælpen til de mennesker, der er på flugt fra de terrorberørte områder, især personer tilhørende sårbare grupper og etniske eller religiøse befolkningsgrupper; opfordrer alle regionale aktører til at bidrage til bestræbelserne på at fremme sikkerheden og stabiliteten i Irak; minder om, at alle regionale aktører såvel som EU ultimativt er forpligtet til og ansvarlige for at gøre deres yderste for at sikre, at de traditionelle mindretal og alle borgere kan vende tilbage til de hjemstavne, som de er blevet fordrevet fra; opfordrer EU-medlemsstaterne til at bistå de irakiske og lokale myndigheder på enhver tænkelig måde, herunder med tilstrækkelig militær bistand, til at dæmme op for og tilbagerulle IS' terroristiske og aggressive ekspansion; understreger nødvendigheden af ​​en koordineret indsats fra landene i regionen for at imødegå truslen fra IS; opfordrer alle regionale aktører til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at standse alle officielle eller private organers aktiviteter, der har til formål at udbrede og sprede ekstremistiske islamiske ideologier; opfordrer Tyrkiet til klart og utvetydigt at forpligte sig til at imødegå den fælles sikkerhedstrussel fra IS; opfordrer EU til at fremme en regional dialog om problemerne i Mellemøsten og inddrage alle væsentlige parter, navnlig Iran og Saudi-Arabien;

11.  glæder sig over mobiliseringen af det europæiske katastrofeberedskabskoordineringscenter og aktiveringen af EU's civilbeskyttelsesmekanisme efter anmodning fra den irakiske regering; glæder sig over EU's humanitære bistand til Irak og Syrien; opfordrer til yderligere humanitær bistand til de befolkninger, der er berørt af konflikten, herunder de syriske kurder;

12.  opfordrer alle parterne i konflikten i Syrien, især det syriske regime, til at drage omsorg for beskyttelsen af civilbefolkningen og til at efterleve deres folkeretlige og menneskeretlige forpligtelser, til at lette leveringen af nødhjælp og humanitær bistand gennem alle mulige kanaler, herunder på tværs af grænser og konfliktlinjer, og til at garantere sikkerheden for alle sundhedsfagfolk og nødhjælpsarbejdere; roser Libanon, Jordan og Tyrkiet for deres modtagelse af flygtninge; opfordrer det internationale samfund til at være mere aktivt og imødekommende i byrdefordelingen og yde direkte økonomisk støtte til modtagerlandene; opfordrer EU til at lægge pres på alle donorer for at indfri deres løfter og opfylde deres forpligtelser i en fart; glæder sig over medlemsstaternes forpligtelser, eftersom EU er den største donor af finansiel støtte og en kilde til fremtidige tilsagn;

13.  understreger behovet for at undersøge alle muligheder for at imødegå truslen fra IS i Syrien på effektiv vis under fuld overholdelse af folkeretten; understreger, at kun en varig og inklusiv politisk løsning, der indebærer en fredelig overgang til en reelt repræsentativ regering i Syrien, på længere sigt vil bidrage til at neutralisere truslen fra IS og andre ekstremistiske organisationer;

14.  opfordrer alle parter i konflikten i Syrien til at respektere det mandat, som FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse er pålagt, og at sørge for sikkerhed og bevægelsesfrihed for FN-tropperne, inklusive dem fra EU-medlemsstaterne; fordømmer, at 45 fijianske fredsbevarende soldater blev tilbageholdt af en bevæbnet gruppe; glæder sig over løsladelsen af soldaterne den 11. september 2014;

15.  minder om udtalelsen fra den særlige koordinator for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens og FN's fælles mission (OPCW-FN), der meddelte, at 96 % af de syriske kemiske våben er blevet destrueret; opfordrer til, at de resterende våben deaktiveres i overensstemmelse med rammen for elimineringen af syriske kemiske våben;

16.  glæder sig over enkelte medlemsstaters beslutning om at reagere positivt på opfordringen fra Det Kurdiske Regionale Råd om hurtigst muligt at bistå med militært materiel; understreger, at en sådan respons afspejler medlemsstaternes kapacitet og nationale ret og nyder opbakning fra de irakiske, nationale myndigheder; opfordrer de medlemsstater, der leverer militært materiel til de kurdiske nationale myndigheder, til at samordne deres indsats og etablere virkningsfulde overvågningsforanstaltninger med henblik på at forhindre en ukontrolleret spredning og anvendelse af militært materiel mod civile;

17.  gentager sin bekymring over, at tusindvis af udenlandske krigere på tværs af grænser, herunder borgere fra EU-medlemsstater, har sluttet sig til IS-oprøret; opfordrer medlemsstater til at træffe hensigtsmæssige forholdsregler for at forhindre krigere i at rejse ud fra deres territorier, i tråd med FN's Sikkerhedsråds resolution 2170 (2014), og til at udvikle en fælles strategi for sikkerhedstjenesterne og EU-agenturerne til overvågning og kontrol af djihad-krigere; opfordrer til samarbejde inden for EU og på internationalt plan med det mål for øje at træffe hensigtsmæssige, juridiske skridt over for individer, der mistænkes for at være involveret i terrorhandlinger; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere samarbejdet og udvekslingen af oplysninger indbyrdes og med EU's organer og til at sikre et effektivt samarbejde med Tyrkiet; understreger betydningen af forebyggelse, retsforfølgning, outreach, resocialisering og reintegration;

18.  glæder sig over dannelsen af en ny og inklusiv regering i Irak og over vedtagelsen af regeringsprogrammet; støtter op om premierministerens bestræbelser på at færdiggøre regeringsdannelsen; opfordrer regeringen til at være reelt repræsentativ med en inklusiv dagsorden; understreger, at regeringen bør repræsentere det irakiske samfunds politiske, religiøse og etniske mangfoldighed på behørig måde, herunder det sunnimuslimske mindretal, for at standse blodsudgydelserne og opsplitningen af landet; opfordrer alle deltagere til at samarbejde med henblik på at skabe politisk stabilitet og fred og bekæmpe IS-oprøret; understreger, at Iraks enhed, suverænitet og territoriale integritet er af essentiel betydning for at opnå stabilitet og økonomisk udvikling i landet og i regionen;

19.  opfordrer den irakiske regering og parlamentet til som et hasteanliggende at tage lovgivning og retspraksis op til fornyet overvejelse, til at reformere landets retssystem og sikkerhedsapparat og til at iværksætte inklusive politikker over for alle irakere for at sætte en stopper for politikken med forskelsbehandling;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe særlige foranstaltninger for at forbedre situationen for kvinder i Irak og Syrien, for at sikre deres frihed og respekt for deres mest grundlæggende rettigheder, og til at træffe foranstaltninger for at forhindre udnyttelse og misbrug af samt vold mod kvinder og børn, især tidligt ægteskab for piger; er især bekymret over stigningen i alle former for vold mod yezidikvinder, der bliver fængslet, voldtaget, seksuelt misbrugt og solgt af IS medlemmer;

21.  udtrykker bekymring over det stigende antal tilfælde af rekruttering af børn og unge i Irak og Syrien; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med partnere - herunder internationale organisationer – om at udarbejde et omfattende program for at imødekomme behovet for at beskytte børn og kvinder, der er berørt af væbnede konflikter;

22.  tilslutter sig anmodningen fra FN's Menneskerettighedsråd til FN's Menneskerettighedshøjkommissær om hurtigst muligt at sende en mission til Irak for at efterforske overtrædelser af international humanitær ret begået af IS og tilknyttede terrorgrupper og fastslå kendsgerninger og omstændighederne ved disse overtrædelser i den hensigt at forhindre, at de går ustraffede hen, og sikre at ansvaret placeres;

23.  er fortsat overbevist om, at der ikke kan skabes nogen varig fred i Syrien og Irak uden ansvarligholdelse for de forbrydelser, som alle parter har begået under konflikten, også religiøst eller etnisk begrundede forbrydelser; gentager sit krav om, at dem, der mistænkes for at begå forbrydelser mod menneskeheden i Syrien og Irak, overdrages til Den Internationale Straffedomstol, og støtter alle initiativer i denne henseende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den irakiske regering og det irakiske Repræsentanternes Råd, Den Regionale Regering for Kurdistan, De Forenede Nationers generalsekretær, De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd og samtlige parter indblandet i konflikten i Syrien;

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0023.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik