Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2843(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0109/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0027

Hyväksytyt tekstit
PDF 151kWORD 70k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
Irakin ja Syyrian tilanne sekä IS:n toteuttamat hyökkäykset, mukaan lukien vähemmistöjen vaino
P8_TA(2014)0027RC-B8-0109/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 Irakin ja Syyrian tilanteesta sekä IS:n hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta (2014/2843(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta 2014 antamat päätelmät Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) ja YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman S-22/L.1 (2014),

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin antamat lausunnot Irakista ja Syyriasta,

–  ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 pidetyn Naton huippukokouksen jälkeen annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon Irakin turvallisuudesta ja Islamilaisen valtion torjumisesta Pariisissa 15. syyskuuta 2014 järjestetyn konferenssin päätelmät,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Irakin ja Syyrian jo ennestään heikko turvallisuus- ja humanitaarinen tilanne on pahentunut entisestään sen jälkeen, kun al-Qaidasta eronnut jihadisti- ja terrorijärjestö Islamilainen valtio (IS) otti haltuunsa osia niiden alueesta; ottaa huomioon, että IS:n ja muiden terroristiryhmien ylikansallinen luonne muodostaa uhan alueelle laajemminkin; ottaa huomioon kasvavan huolen IS:n joukkojen hallitsemalle alueelle loukkuun jääneiden ihmisten hyvinvoinnista;

B.  ottaa huomioon, että Irakin ja Syyrian välisen rajan katoaminen on antanut IS-järjestölle mahdollisuuden vahvistaa asemiaan kummassakin maassa; toteaa, että IS on viime kuukausien aikana laajentanut valtaamiaan alueita Itä-Syyriasta Luoteis-Irakiin ja vallannut muun muassa Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin; panee merkille 29. kesäkuuta 2014 saadut tiedot, joiden mukaan IS on perustanut ”kalifaatin” tai ”islamilaisen valtion” hallussaan oleville alueille Irakissa ja Syyriassa ja että sen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on julistanut itsensä kalifiksi; toteaa, että IS ei tunnusta kansainvälisesti hyväksyttyjä rajoja ja että se on ilmoittanut aikovansa levittää ”islamilaisen kalifaatin” muihin muslimienemmistöisiin maihin;

C.  toteaa, että valloitetuilla alueilla Irakissa ja Syyriassa on otettu käyttöön šaria-lain ankara tulkinta; toteaa, että IS:n ja muiden ryhmien hallussa olevilla alueilla on syyllistytty vakaviin kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kuten laittomiin teloituksiin, pakkokäännytyksiin, sieppauksiin, naiskauppaan, naisten ja lasten orjuuttamiseen, lasten värväämiseen itsemurhapommi-iskuihin, seksuaaliseen ja fyysiseen hyväksikäyttöön ja kidutukseen; ottaa huomioon, että IS on murhannut toimittajat James Foleyn ja Steven Sotloffin sekä avustustyöntekijä David Hainesin; ottaa huomioon, että IS on ottanut kohteikseen kristittyjen, jesidien, turkmeenien, šabakien, kakaiden, sabiaanien ja šiiojen yhteisöt sekä useat arabien ja sunnimuslimien yhteisöt; ottaa huomioon, että järjestö on tuhonnut tahallisesti moskeijoita, muistomerkkejä, pyhäkköjä, kirkkoja ja muita hartaudenharjoituspaikkoja, hautamuistomerkkejä ja hautausmaita sekä arkeologisia ja kulttuuriperinnön kannalta tärkeitä kohteita;

D.  ottaa huomioon, että Irakin kristittyjä on viime aikoina vainottu, heiltä on riistetty heidän perusoikeutensa ja heidät on pakotettu jättämään kotinsa ja lähtemään maanpakoon uskontonsa ja vakaumustensa vuoksi; ottaa huomioon, että Open Doors International ‑järjestön mukaan Irakin kristittyjen määrä on vähentynyt huomattavasti: 1990-luvun alussa heitä oli 1,2 miljoonaa ja nyt 330 000–350 000; toteaa, että ennen Syyrian konfliktia maassa asui noin 1,8 miljoonaa kristittyä; toteaa, että konfliktin puhjettua ainakin 500 000 kristittyä on joutunut lähtemään kotiseudultaan;

E.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön (OCHA) arvion mukaan noin 1,4 miljoonaa ihmistä on tänä vuonna joutunut maan sisäiseksi pakolaiseksi Irakissa ja noin 1,5 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa; toteaa, että IS:n nousu on aiheuttanut humanitaarisen kriisin ja pakottanut suuren määrän siviilejä siirtymään pois asuinseuduiltaan; toteaa, että EU päätti 12. elokuuta 2014 lisätä humanitaarista apuaan Irakille viidellä miljoonalla eurolla tarjotakseen perusapua kotiseuduiltaan siirtymään joutuneille ihmisille, mikä nostaa Irakille tähän mennessä vuonna 2014 annetun humanitaarisen avun rahoituksen 17 miljoonaan euroon; ottaa huomioon, että EU on edelleen lisännyt humanitaarista apuaan ja ottanut käyttöön ilmasillan Brysselin ja Erbilin välillä;

F.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan Syyrian konfliktissa on kuollut yli 191 000 ihmistä; ottaa huomioon, että OCHA:n arvion mukaan maan sisäisiä pakolaisia on Syyriassa yli 6,4 miljoonaa ja ulkomaille on paennut yli kolme miljoonaa syyrialaista, suurin osa Libanoniin (1,17 miljoonaa pakolaista), Turkkiin (832 000), Jordaniaan (613 000), Irakiin (215 000) ja Egyptiin sekä Pohjois-Afrikkaan (162 000); toteaa, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) mukaan noin 10,8 miljoonaa ihmistä on humanitaarisen avun tarpeessa; ottaa huomioon, että EU on tähän mennessä vuonna 2014 myöntänyt 150 miljoonaa euroa Syyrian kriisin uhreille toimitettavaa humanitaarista apua varten;

G.  panee merkille, että satojen ulkomaalaisten taistelijoiden kerrotaan liittyneen taisteluihin IS:n joukoissa ja että näiden joukossa on monia Euroopan unionin jäsenvaltioista; toteaa, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat määritelleet nämä EU:n kansalaiset turvallisuusriskiksi;

H.  ottaa huomioon, että EU on ilmaissut ymmärtävänsä Irakin Kurdistanin alueelle ja sen aluehallinnolle sälytetyn taakan, kun alueelle on saapunut suuri määrä maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä;

I.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasian päävaltuutettu (UNHCR) on todennut, että alueella työskenteleminen ja siviilien ja pakolaisten tarvitseman avun antaminen on edelleen hyvin hankalaa; katsoo, että on tärkeää saada sadoilletuhansille Syyrian ja Irakin pakolaiselle katto pään päälle ennen talven tuloa;

J.  toteaa, että EU on muistuttanut olevansa lujasti sitoutunut Irakin yhtenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tukemiseen;

K.  ottaa huomioon, että 4. ja 5. syyskuuta 2014 pidettyyn Naton huippukokoukseen osallistuneet valtioiden ja hallitusten päämiehet totesivat, että IS:n läsnäolo Syyriassa ja Irakissa uhkaa alueen vakautta ja että Syyrian ja Irakin kansat ja alueen muu väestö tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tukea uhan torjumiseksi;

L.  ottaa huomioon, että on esitetty mahdollisuutta ilmaiskujen tekemiseen Itä-Syyriassa; toteaa, että 5. syyskuuta 2014 pidetyssä Naton kokouksessa perustettiin IS:n vastainen liittoutuma; ottaa huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallinto laatii parhaillaan kattavaa alueellista strategiaa IS:n aiheuttaman uhkan torjumiseksi; ottaa huomioon, että Yhdysvaltain presidentti Barack Obama julkisti 10. syyskuuta 2014 oman IS:n vastaisen strategiansa, johon muiden toimien ohella kuuluvat järjestelmälliset ilmaiskut IS:n kohteisiin niiden sijainnista riippumatta, myös Syyriassa, tuen lisääminen IS-järjestöä vastaan taisteleville liittouman maajoukoille sekä ryhmän rahoituksen katkaisemiseksi tarkoitettujen terrorismin vastaisten toimien tehostaminen; ottaa huomioon, että Arabiliitto on luvannut tiivistää yhteistyötä IS:n tuhoamiseksi Syyriassa ja Irakissa;

M.  toteaa, että IS on varmistanut itselleen huomattavat tulonlähteet ryöstämällä pankkeja ja liikeyrityksiä hallitsemillaan alueilla, ottamalla haltuunsa Syyriassa peräti kuusi öljykenttää, joihin kuuluu Syyrian suurin öljykenttä al-Omar, ja ottamalla vastaan lahjoituksia varakkailta henkilöiltä, joista suurin osa on tältä alueelta;

N.  ottaa huomioon, että demokratian ja ihmisoikeuksien, myös uskonnon ja omantunnonvapauden, edistäminen on yksi EU:n perusperiaatteista ja -tavoitteista ja muodostaa yhteisen perustan sen suhteille kolmansien maiden kanssa;

1.  on äärimmäisen huolissaan Irakin ja Syyrian humanitaarisen ja turvallisuustilanteen huonontumisesta IS:n vallattua osia näiden maiden alueista; tuomitsee ankarasti tämän ja muiden terroristiryhmien toteuttamat mielivaltaiset tappamiset ja ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat kohdistuneet erityisesti uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin; tuomitsee jyrkästi siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja pyhättöihin kohdistuneet hyökkäykset sekä teloitusten ja seksuaalisen väkivallan käytön, joihin IS on syyllistynyt Irakissa ja Syyriassa; korostaa, että näihin tekoihin syyllistyneitä ei saa jättää rankaisematta;

2.  tuomitsee jyrkästi IS:n tekemät toimittajien James Foleyn ja Steven Sotloffin sekä avustustyöntekijä David Hainesin murhat ja ilmaisee vakavan huolensa ääriainesten vankeina olevien muiden henkilöiden turvallisuudesta; ilmaisee syvän myötätuntonsa ja esittää suruvalittelunsa näiden uhrien perheille ja konfliktin kaikkien uhrien perheille;

3.  korostaa, että laajoissa tai järjestelmällisissä hyökkäyksissä siviilejä vastaan näiden etnisen tai poliittisen taustan, uskonnon, vakaumuksen tai sukupuolen vuoksi saattaa olla kyse rikoksista ihmisyyttä vastaan; tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen uskontoon ja vakaumukseen perustuvan vainon, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden sekä kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuvat väkivallanteot; korostaa jälleen kerran, että ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on perusihmisoikeus;

4.  ilmaisee tukensa kaikille uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja vihan uhreille; ilmaisee myötätuntonsa kristittyjen yhteisöjen jäsenille, joita vainotaan ja joiden yhteisöjä uhkaa lopullinen tuho kotimaissaan Irakissa ja Syyriassa, sekä muille vainotuille uskonnollisille vähemmistöille; vahvistaa kantanaan ja tukee sitä, että kaikilla Irakissa ja Syyriassa asuvilla uskonnollisilla ja etnisillä vähemmistöillä on luovuttamaton oikeus asua edelleen historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan ja elää ihmisarvoista, tasa-arvoista ja turvallista elämää sekä harjoittaa uskontoaan vapaasti; korostaa, että assyrialaisten, syyrialais-ortodoksien ja kaldealaisten kaltaisia kristittyjä vähemmistöjä sekä jesidejä ja šiiamuslimeja vastaan tehdyt rikokset ovat IS:n viimeinen yritys toteuttaa perusteellinen uskonnollinen puhdistus alueella; huomauttaa, että eri uskonnollisten ryhmien jäsenet viettivät vuosisatojen ajan rauhanomaista rinnakkaiseloa alueella;

5.  ei hyväksy missään nimessä ja pitää laittomana IS:n johdon ilmoitusta, jonka mukaan se on perustanut kalifaatin hallussaan oleville alueille; korostaa, että ”islamilaisen kalifaatin” perustaminen ja laajentaminen sekä muiden ääriryhmien toiminta Irakissa ja Syyriassa merkitsevät suoraa uhkaa Euroopan maiden turvallisuudelle; torjuu ajatuksen, että kansainvälisesti tunnustettuja rajoja voitaisiin muuttaa yksipuolisesti voimakeinoin; korostaa vielä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1267 (1999) ja 1989 (2011) vahvistettu aseidenvientikielto ja varojen jäädyttäminen koskevat IS-järjestöä, ja painottaa, että on tärkeää panna kyseiset toimenpiteet nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön; pyytää neuvostoa harkitsemaan olemassa olevien rajoittavien toimenpiteiden käytön tehostamista, erityisesti jotta IS ei voisi hyötyä laittomasta öljyn myynnistä tai muiden luonnonvarojen myynnistä kansainvälisillä markkinoilla; on syvästi huolestunut väitteistä, että toimijat joissakin EU:n jäsenvaltioissa ovat sekaantuneet laittomaan öljykauppaan IS:n kanssa; tiedustelee komissiolta, voiko se vahvistaa nämä väitteet, ja jos voi, kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että laiton öljykauppa lopetetaan välittömästi;

6.  tuomitsee sen, että IS ja muut ryhmät käyttävät ja hyödyntävät öljykenttiä ja niihin liittyvää infrastruktuuria ja saavat sitten huomattavat tulot, ja kehottaa kaikkia valtioita noudattamaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 2161 (2014) ja 2170 (2014), joissa tuomitaan kaikki kaupankäynti, niin suora kuin epäsuora kauppa, IS:n ja siihen liittyneiden ryhmien kanssa; on huolissaan siitä, että IS saa tuloja öljynmyynnistä; panee merkille EU:n aikeet tiukentaa pakotteita IS:n öljynmyynnin estämiseksi; kehottaa tämän vuoksi unionia ottamaan käyttöön pakotteita kaikkia niitä vastaan (hallituksia, julkisia tai yksityisiä yrityksiä), jotka osallistuvat IS:n hallitsemilla alueilla tuotetun öljyn kuljettamiseen, jalostamiseen ja myyntiin, sekä valvomaan tiukasti rahavirtoja IS:n taloudellisen toiminnan ja veroparatiisien hyödyntämisen estämiseksi;

7.  pitää myönteisenä kaikkien Ranskan islamilaisten liittojen 8. syyskuuta 2014 julkistamaa vetoomusta ja muiden islamilaisten yhteisöjen vetoomuksia, joissa tuomitaan yksiselitteisesti ja ehdoitta se, että ääriaineksia edustavat terroristiryhmät ovat välineellistäneet islaminuskon oikeuttaakseen väkivaltansa, suvaitsemattomuutensa ja rikoksensa ihmisyyttä vastaan;

8.  kehottaa kaikkia Irakin konfliktin osapuolia varmistamaan siviiliväestön suojelun ja pitämään kiinni kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisista velvollisuuksistaan; pyytää antamaan Irakin sisällä siirtymään joutuneille henkilöille välitöntä tukea ja humanitaarista apua;

9.  pitää myönteisinä Yhdysvaltojen ja kaikkien muiden osallistuvien valtioiden toimia Irakin kansallisten ja paikallisten viranomaisten tukemiseksi niiden taistelussa IS-järjestöä vastaan, IS:n etenemisen pysäyttämiseksi ja humanitaarisen avun saatavuuden parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen kehotukseen muodostaa IS-järjestön vastainen kansainvälinen koalitio, jota ollaan parhaillaan kokoamassa; panee tyytyväisenä merkille Arabiliiton 7. syyskuuta 2014 tekemän päätöksen ryhtymisestä tarvittaviin toimiin IS:n torjumiseksi ja yhteistyön tekemiseksi kansainvälisin, alueellisin ja kansallisin toimin Syyrian ja Irakin taistelijoiden vastustamiseksi sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) tukemiseksi; kehottaa Arabiliittoa keskustelemaan arabimaiden vuonna 1998 tekemän terrorismin torjuntaa koskevan yleissopimuksen muuttamisesta niin, että se voi toimia maailmanlaajuista terrorismia vastaan kaikin keinoin;

10.  pyytää kansainvälistä yhteisöä avustamaan Irakin viranomaisia – myös antamalla sotilaallista suojelua erityisen haavoittuville ryhmille – terrorismista kärsiviltä alueilta pakenevien ja erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien ja etnisten ja uskonnollisten yhteisöjen jäsenten turvallisuuden varmistamisessa ja avun toimittamisessa heille; kehottaa kaikkia alueellisia toimijoita osallistumaan toimiin, jotka tähtäävät Irakin turvallisuuden ja vakauden edistämiseen; muistuttaa, että kaikkien alueellisten toimijoiden sekä EU:n kaikkein vahvimpana sitoumuksena ja tärkeimpänä tehtävänä olisi oltava se, että ne tekevät kaiken mahdollisen varmistaakseen perinteisten vähemmistöjen ja kaikkien kansalaisten paluun alkuperäisille asuinalueilleen, josta he joutuivat pakenemaan; kehottaa EU:n jäsenvaltioita avustamaan kaikin keinoin, myös tarkoituksenmukaisen sotilaallisen avun muodossa, Irakin valtiollisia ja paikallisia viranomaisia IS:n terroriin ja aggressioon perustuvan laajentumisen pysäyttämisessä ja torjumisessa; korostaa, että IS:n aiheuttaman uhan torjumiseksi tarvitaan alueen maiden koordinoitua toimintaa; kehottaa kaikkia alueen toimijoita tekemään kaikkensa estääkseen kaikenlaisen virallisten tai yksityisten elinten toiminnan ääri-islamilaisten ideologioiden levittämiseksi; kehottaa Turkkia sitoutumaan selkeästi ja yksiselitteisesti IS:n aiheuttaman yhteisen turvallisuusuhan torjumiseen; kehottaa EU:ta edistämään alueellista vuoropuhelua Lähi-idän ongelmista ja ottamaan siihen mukaan kaikki merkittävät osapuolet, etenkin Iranin ja Saudi-Arabian;

11.  pitää myönteisenä Irakin hallituksen pyynnöstä tapahtunutta Euroopan hätäavun koordinointikeskuksen mobilisointia ja EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia; suhtautuu myönteisesti EU:n Irakiin ja Syyriaan toimittamaan humanitaariseen apuun; kehottaa antamaan lisää humanitaarista apua konfliktista kärsiville ihmisille, mukaan lukien Syyrian kurdeille;

12.  kehottaa kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia ja erityisesti Syyrian hallintoa varmistamaan siviiliväestön suojelun ja pitämään kiinni kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuslainsäädännön mukaisista velvollisuuksistaan, helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden; antaa tunnustusta Libanonille, Jordanialle ja Turkille pakolaisten vastaanottamisesta; kehottaa kansainvälistä yhteisöä olemaan entistä aktiivisempi ja avuliaampi taakanjaossa sekä myöntämään suoraa taloudellista tukea vastaanottajamaille; kehottaa EU:ta painostamaan kaikkia avunantajia lunastamaan nopeasti lupauksensa; suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä unioni on suurin taloudellisen avun antaja ja on luvannut suurimman määrän apua;

13.  korostaa, että on käytettävä kaikkia mahdollisia tapoja torjua tehokkaasti IS:n uhkaa Syyriassa kansainvälistä oikeutta täysimääräisesti noudattaen; korostaa, että pitkällä aikavälillä ainoastaan kestävä ja kaikki huomioon ottava poliittinen ratkaisu, johon sisältyy rauhanomainen siirtyminen aidosti edustavaan hallitukseen Syyriassa, auttaisi poistamaan IS:n ja muiden äärijärjestöjen uhan;

14.  kehottaa kaikkia Syyrian konfliktin osapuolia kunnioittamaan loitontamista tarkkailevien YK-joukkojen toimeksiantoa ja varmistamaan YK-joukkojen, myös EU:n jäsenvaltioiden lähettämien joukkojen, turvallisuuden ja mahdollisuuden liikkua vapaasti; tuomitsee sen, että aseellinen ryhmittymä pidätti 45 fidžiläistä rauhanturvaajaa; on tyytyväinen, että rauhanturvaajat vapautettiin 11. syyskuuta 2014;

15.  muistuttaa YK:n kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) yhteisen valvontaryhmän erityiskoordinaattorin lausunnosta, jossa tämä ilmoitti, että 96 prosenttia Syyrian kemiallisista aseista on tuhottu; kehottaa tekemään jäljellä olevat aseet käyttökelvottomiksi Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

16.  pitää myönteisenä yksittäisten jäsenvaltioiden päätöstä vastata myöntävästi kurdien alueellisten viranomaisten pyyntöön sotilastarvikkeiden tarjoamisesta kiireellisesti; korostaa, että tällaiset vastaukset ovat jäsenvaltioiden valmiuksien ja kansallisen lainsäädännön mukaisia ja että Irakin kansalliset viranomaiset ovat antaneet niille hyväksyntänsä; kehottaa kurdien alueviranomaisille sotilastarvikkeita toimittavia jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan ja toteuttamaan tehokkaita seurantatoimia, jotta estetään sotilastarvikkeiden hallitsematon leviäminen ja niiden käyttäminen siviiliväestöä vastaan;

17.  on yhä huolissaan siitä, että IS:n kapinallisten joukkoihin kerrotaan liittyneen eri maista tuhansia ulkomaalaisia taistelijoita, joiden joukossa on myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia; kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 (2014) mukaisesti taistelijoiden matkustamisen alueeltaan ja kehittämään turvallisuuspalveluille ja EU:n virastoille yhteisen strategian jihadistien seuraamiseksi ja valvomiseksi; kehottaa tekemään yhteistyötä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla asianmukaisten oikeudellisten toimien kehittämiseksi sellaisia henkilöitä vastaan, joita epäillään osallistumisesta terroritekoihin; kehottaa jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa keskenään ja EU:n elinten kanssa sekä varmistamaan tehokas yhteistyö Turkin kanssa; korostaa ennalta ehkäisemisen, syytteeseenpanon, kenttätyön, kuntouttamisen ja yhteiskuntaan sopeuttamisen merkitystä;

18.  panee tyytyväisenä merkille uuden laajapohjaisen hallituksen muodostamisen ja hallitusohjelman hyväksymisen Irakissa; tukee pääministerin pyrkimyksiä saattaa hallituksen kokoaminen päätökseen; kehottaa hallitusta olemaan todella edustava, ja soveltamaan osallistavaa ohjelmaa; korostaa, että hallituksen olisi edustettava asianmukaisesti Irakin yhteiskunnan poliittista, uskonnollista ja etnistä monimuotoisuutta, sunnivähemmistö mukaan luettuna, jotta voidaan pysäyttää verenvuodatus ja maan pirstaloituminen; kehottaa kaikkia hallitukseen osallistuvia työskentelemään poliittisen vakauden ja rauhan puolesta ja toimimaan IS:n kapinan kukistamiseksi; korostaa, että Irakin yhtenäisyys, itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus ovat oleellisia maan ja koko alueen vakauden ja taloudellisen kehityksen kannalta;

19.  kehottaa Irakin hallitusta ja parlamenttia tarkistamaan kiireellisesti lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, uudistamaan maan oikeusjärjestelmää ja turvallisuuskoneistoa sekä panemaan täytäntöön kaikki irakilaiset huomioon ottavia toimenpiteitä syrjivän politiikan lopettamiseksi;

20.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään erityistoimiin, joilla puututaan naisten tilanteeseen Irakissa ja Syyriassa, taataan heidän vapautensa ja heidän kaikkein perustavimpien oikeuksiensa kunnioittaminen, sekä toteuttamaan toimenpiteitä naisiin ja lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön, riiston ja väkivallan ja erityisesti tyttöjen nuorena solmittujen avioliittojen ehkäisemiseksi; on erityisen huolestunut lisääntyneestä väkivallasta jesidinaisia kohtaan, joita IS:n jäsenet vangitsevat, raiskaavat, käyttävät seksuaalisesti hyväkseen ja myyvät;

21.  ilmaisee huolensa siitä, että lasten ja nuorten pakkovärväykseen liittyvien tapausten määrä on kasvussa Irakissa ja Syyriassa; kehottaa komissiota sitoutumaan kumppanien kanssa – kansainväliset järjestöt mukaan luettuina – siihen, että ne laativat kattavan ohjelman, jossa otetaan huomioon tarve suojella konflikteista kärsimään joutuvia lapsia ja naisia;

22.  tukee YK:n ihmisoikeusneuvoston YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle esittämää pyyntöä käynnistää Irakissa kiireellisesti operaatio, jonka tehtävänä on tutkia IS:n ja siihen liittyneiden ryhmien tekemiä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksia ja rikkomuksia ja selvittää kyseisiä loukkauksia ja rikkomuksia koskevat tosiasiat ja olosuhteet, jotta vältetään ryhmien jääminen ilman rangaistusta ja jotta varmistetaan täysi vastuuvelvollisuus;

23.  on edelleen vakuuttunut siitä, että kestävän rauhan aikaansaaminen Syyriaan ja Irakiin edellyttää, että konfliktin aikana rikoksiin, erityisesti uskonnollisin ja eettisin perustein tehtyihin rikoksiin, syyllistyneet kaikista osapuolista saatetaan vastuuseen teoistaan; esittää uudelleen kehotuksensa, että henkilöt, joita epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan Syyriassa ja Irakissa, saatetaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, ja tukee kaikkia tämänsuuntaisia aloitteita;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Irakin Kurdistanin aluehallinnolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle sekä kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0023.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö