Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0111/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0028

Přijaté texty
PDF 312kWORD 85k
Čtvrtek, 18. září 2014 - Štrasburk
Situace v Libyi
P8_TA(2014)0028RC-B8-0111/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2014 o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 15. srpna 2014 a závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Libyi,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. srpna 2014,

–  s ohledem na balíček evropské politiky sousedství, který se týká Libye, ze září 2014,

–  s ohledem na jmenování Bernardina Leóna novým zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN pro Libyi dne 14. srpna 2014,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1970, 1973 (2011) a č. 2174 ze dne 27 srpna 2014,

–  s ohledem na zprávu mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) s názvem „Přehled porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva během pokračujících násilností v Libyi“ ze dne 4. září 2014,

–  s ohledem na schůzku zvláštních vyslanců Ligy arabských států, Evropské unie, Francie, Itálie, Malty, Německa, Spojeného království, Španělska a Spojených států pro Libyi se zástupci OSN, která proběhla dne 24. července 2014 s cílem projednat aktuální vývoj v Libyi,

–  s ohledem na parlamentní volby, které v Libyi proběhly v červnu 2014,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly z roku 1977 a na povinnost stran v ozbrojeném konfliktu dodržovat mezinárodní humanitární právo a zajistit jeho dodržování za všech okolností,

–  s ohledem na Úmluvu o zajištění bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a jejího doprovodného personálu a na její opční protokol,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2013 o vytvoření mise Evropské unie pro pomoc na hranicích v Libyi (EUBAM),

–  s ohledem na ratifikaci Úmluvy Africké unie, která upravuje zvláštní aspekty problémů uprchlíků v Africe, ze strany Libye dne 25. dubna 1981,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v únoru 2011 vyšli Libyjci do ulic a žádali politická práva, odpovědí jim však byla bezohledná státní represe, která odstartovala devítiměsíční občanskou válku a svržení Kaddáfího režimu; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo v Libyi k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace, politické stability i situace v oblasti lidských práv a v humanitární oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že střety mezi rivalitními milicemi, konkrétně z měst Misuráta a Zintán, se za poslední měsíce zintenzivnily a zejména boje o kontrolu nad Tripolisem a Bengházím destabilizovaly Libyi a její demokratický přerod a vedly k narůstajícím počtům civilních obětí, vnitřně vysídlených osob a uprchlíků; vzhledem k tomu, že podle odhadů mise UNSMIL bylo v důsledku poslední vlny bojů vnitřně vysídleno nejméně 100 000 Libyjců a dalších 150 000 osob opustilo zemi, včetně mnoha migrujících pracovníků;

C.  vzhledem k tomu, že milice spojené s islamisty ovládly dne 24. srpna 2014 Tripolis a jeho civilní letiště; vzhledem k tomu, že milice spojené s islamisty mají vazbu na ozbrojené skupiny, jako jsou Islámský stát, AQMI (al-Káida v islámském Maghribu), al-Džamáa al-Líbijá, al-Mukátila a Ansár aš-Šaría;

D.  vzhledem k tomu, že hrozba rozšíření teroristických skupin je po nedávných bojích pravděpodobnější; vzhledem k tomu, že pokud by se tato situace neřešila, mohla by zhoršit již tak nestabilní situaci v širším regionu;

E.  vzhledem k tomu, že Libye čelí eskalaci bojů mezi místními ozbrojenými skupinami, včetně útoků na civilisty a civilní majetek, které jsou spojeny s masivním porušováním lidských práv či v některých případech až s válečnými zločiny; vzhledem k tomu, že mnoho civilistů bylo údajně v Tripolisu a Benghází odvlečeno pouze z důvodu jejich skutečné či domnělé kmenové, rodinné nebo náboženské příslušnosti; vzhledem k tomu, že osoby páchající násilí zřejmě neberou ohled na pravděpodobný dopad jejich počínání na nevinné civilisty;

F.  vzhledem k tomu, že se situace v oblasti lidských práv v celé zemi dále zhoršuje, včetně případů svévolného zadržování, únosů, nezákonného zabíjení, mučení a násilí proti novinářům, úředníkům, politickým představitelům a obhájcům lidských práv, jako byla vražda přední aktivistky Salwy Búgajghísové;

G.  vzhledem k tomu, že nedávné boje vedly ke všeobecnému zhoršení životních podmínek v Libyi a k přerušení dodávek potravin, pohonných hmot, vody a elektřiny; vzhledem k tomu, že odjezd zahraničních zdravotnických pracovníků a problémy se zajišťováním zdravotnické humanitární pomoci ještě kritickou situaci civilních osob zhoršily;

H.  vzhledem k tomu, že od prosince 2013 byla v důsledku zhoršení bezpečnostní situace zabita nebo unesena řada cizích státních příslušníků; vzhledem k tomu, že se v srpnu 2014 řada členských států EU připojila ke Spojeným státům, které důrazně odsoudily pokračující násilí v Libyi;

I.  vzhledem k tomu, že se dne 25. června 2014 konaly parlamentní volby; vzhledem k tomu, že v návaznosti na nedávné násilnosti se legitimně zvolená Sněmovna reprezentantů, která nahradila bývalý Všeobecný národní kongres, přesunula z Tripolisu do Tobruku, a vzhledem k tomu, že islamistické milice neuznávají Sněmovnu reprezentantů ani novou vládu a že si vytvořily vlastní vládu a parlament;

J.  vzhledem k tomu, že podle libyjských státních sdělovacích prostředků ústavodárné shromáždění, zvolené v únoru 2014 a složené ze 60 zástupců tří historických regionů Libye, zveřejní na konci roku 2014 návrh ústavy a referendum o tomto návrhu by se mohlo konat v březnu 2015;

K.  vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné obnovit důvěryhodnost politického procesu v Libyi; vzhledem k tomu, že rozšířená skepse mezi běžnými Libyjci vedla k narušení důvěryhodnosti a nízké účasti v nedávných volbách; vzhledem k tomu, že v důsledku nedávného násilí se zvyšuje ohrožení demokratického procesu, který začal po svržení plukovníka Kaddáfího;

L.  vzhledem k tomu, že hlavním úkolem mise UNSMIL je budování státu a že se Evropská unie zaměřila na podporu Libye prostřednictvím mise EUBAM;

M.  vzhledem k tomu, že existují zprávy o zahraniční účasti na násilí v Libyi, a to i ve formě vojenských akcí a dodávek zbraní a munice, a o provádění činností, které prohlubují místní rozpory, ovlivňují slabé správní struktury, a tím podkopávají přechod Libye k demokracii; vzhledem k tomu, že určité státy z Perského zálivu a některé další regionální subjekty nyní podporují soupeřící strany v eskalujících domácích nepokojích v Libyi;

N.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014) umožňuje zakázat cesty „osobám a subjektům, které jsou podle výboru zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení její politické transformace či které poskytují podporu pro tyto činnosti“, a zmrazit jejich majetek;

O.  vzhledem k tomu, že podle neověřených zpráv zemřely při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy stovky migrantů a uprchlíků prchajících před násilím v Libyi, což vyvolalo rozsáhlou uprchlickou krizi v Itálii a na Maltě; vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) přišlo od června při pokusu dostat se do Evropy o život 1 600 lidí; vzhledem k tomu, že Libye je hlavním výchozím bodem pro migranty, kteří se snaží dostat se do Evropy; vzhledem k tomu, že podle odhadů UNHCR z přibližně 109 000 příchozích do Itálie od začátku tohoto roku vyplulo z Libye asi 98 000 osob; vzhledem k tomu, že existují obavy, že dalších 500 migrantů zahynulo poté, co do jejich lodi dne 15. září 2014 v blízkosti Malty údajně narazilo jiné plavidlo;

P.  vzhledem k tomu, že dne 26. února 2011 postoupila Rada bezpečnosti Organizace spojených národů situaci v Libyi Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC); vzhledem k tomu, že dne 27. června 2011 vydal Mezinárodní trestní soud tři zatykače na Muammara Kaddáfího, Sajfa al-Isláma Kaddáfího a Abdalláha as-Sanúsího za zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že zbývající podezřelí nejsou ve vazbě tohoto soudu; vzhledem k tomu, že libyjské úřady trvají na tom, aby byli souzeni v rámci libyjského vnitrostátního právního systému;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2014 se v Egyptě konalo třetí zasedání ministrů zemí sousedících s Libyí, na kterém se sešli ministři zahraničních věcí Libye, Tuniska, Alžírska, Súdánu, Nigeru a Čadu a zástupci Ligy arabských států, aby diskutovali o libyjské krizi; vzhledem k tomu, že toto fórum vydalo tiskovou zprávu, v níž opětovně potvrdilo legitimitu libyjských institucí, odmítlo zahraniční vměšování, vyzvalo k odzbrojení milic a navrhlo vytvoření mechanismu postupných sankcí proti jednotlivcům nebo subjektům blokujícím politický proces;

1.  odsuzuje narůstající násilí, zejména vůči civilnímu obyvatelstvu a civilním orgánům; vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě zastavily veškeré násilí a dohodly se na příměří v zájmu ukončení stupňujícího se utrpení obyvatelstva a aby se zapojily do všeobecného celonárodního politického dialogu s cílem vybudovat stát založený na dodržování lidských práv, demokracie a právního státu; požaduje, aby osoby odpovědné za veškeré případy porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva byly pohnány k odpovědnosti; vyjadřuje své hluboké znepokojení a naprostou solidaritu s utrpením libyjského civilního obyvatelstva a institucí;

2.  naléhavě žádá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti s cílem zajistit poskytování humanitární pomoci, zaručit bezpečnost příjemců této pomoci a bezpečnost humanitárních pracovníků;

3.  připomíná, že se všechny strany v Libyi musí zavázat k ochraně civilního obyvatelstva za všech okolností a že se všemi zadrženými osobami musí být zacházeno v souladu s mezinárodními právními předpisy v oblasti lidských práv a humanitárním právem; připomíná, že útoky úmyslně namířené proti pracovníkům, kteří se podílejí na humanitární pomoci nebo mírové misi v souladu s Chartou OSN a mají chránit civilisty a civilní objekty podle mezinárodního práva v situacích ozbrojeného konfliktu, představují podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC) válečný zločin;

4.  bere na vědomí dopad na regionální a evropskou bezpečnost vyplývající z obecné nejistoty a zhoršující se státní správy v Libyi; připomíná, že boje, které probíhaly v červenci a srpnu 2014 o ovládnutí letiště v Tripolisu, měly za následek dramatickou eskalaci a sestup do chaosu, jakož i četné oběti a zničení zařízení strategické infrastruktury;

5.  je hluboce znepokojen zprávami o zapojení regionálních aktérů do násilí v Libyi a vyzývá sousední země a regionální aktéry, aby se zdržely akcí, které by mohly zhoršit stávající rozpory a negativně ovlivnit přechod Libye k demokracii; vyzývá je, aby zvýšily ostrahu svých hranic, a to i námořních přístavů a letišť, a aby i nadále prováděly důkladnou kontrolu veškerého nákladu směrujícího do Libye a z Libye; oceňuje tuniskou pohostinnost vůči statisícům libyjských občanů, kteří v současnosti prchají před násilím do Tuniska;

6.  připomíná rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174 přijatou dne 27. srpna 2014, která rozšiřuje stávající mezinárodní sankce vůči Libyi tak, aby zahrnovaly trestní odpovědnost osob „zapojených do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení politické její transformace či poskytujících podporu pro tyto činnosti“; vyzývá vysokou představitelku, EU, její členské státy a širší mezinárodní společenství, aby se zabývaly možností uplatnit takováto opatření proti konkrétním jednotlivcům, kteří ohrožují vyhlídky na mír a přechod k demokracii v Libyi a pak je daly na seznam, stejně jak to učinilo mezinárodní společenství v případě Kaddáfího a jeho nejužšího okruhu blízkých;

7.  připomíná, že válčící strany mají být pohnány k odpovědnosti a být trestně stíhány domácími soudy nebo Mezinárodním trestním soudem, který je podle rezoluce RB OSN č. 1970 příslušný pro válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidu a znásilnění jako válečný zločin spáchané v Libyi od 15. února 2011;

8.  důsledně podporuje úsilí mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a nedávno jmenovaného zvláštního vyslance OSN pro Libyi, Bernardina Leóna, s cílem podpořit a usnadnit celonárodní dialog mezi politiky a vlivnými subjekty v Libyi; vyzývá mezinárodní společenství, aby prostřednictvím Organizace spojených národů přijalo opatření k řešení situace v Libyi,

9.  podporuje Sněmovnu reprezentantů jako legitimní orgán vzešlý z voleb v červnu 2014; vyzývá prozatímní vládu Libye, zvolenou Sněmovnu reprezentantů a ústavodárné shromáždění, aby vykonávaly své úkoly podle zásad právního státu a lidských práv v duchu otevřenosti a v zájmu země s cílem ochránit práva všech libyjských občanů včetně náboženských menšin; vyzývá všechny strany, aby je podpořily a zapojily se do otevřeného politického dialogu s cílem obnovit stabilitu a dosáhnout dohody o dalším směřování; pozývá členy Sněmovny reprezentantů k návštěvě Evropského parlamentu a k setkání s jeho nově zvolenými poslanci s cílem vybudovat vzájemné parlamentní vztahy;

10.  uznává klíčovou úlohu, kterou sehrály ženy při přerodu Libye, a zdůrazňuje význam plného zapojení žen do celostátního rozhodovacího procesu v této zemi a do vytváření celostátních institucí na všech úrovních;

11.  zdůrazňuje, že spravovat využívání a prodej ropy musí libyjské orgány, a vyzývá mezinárodní společenství, aby se zdrželo veškerých transakcí s jinými subjekty; žádá, aby mezinárodní společnosti, které působí v Libyi, zveřejnily své finanční transakce v energetickém odvětví;

12.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby koordinovaly činnost členských států v Libyi a soustředily svou podporu na budování státu a institucí a aby společně s členskými státy, OSN, NATO a regionálními partnery pomáhaly vytvářet efektivní bezpečnostní síly (armádu a policii) podléhající řízení a kontrole státu, které mohou zajistit v zemi klid a pořádek, a aby rovněž podpořily podepsání příměří a předložily návrh mechanismu k jeho monitorování; zdůrazňuje, že by EU měla také upřednostnit pomoc při reformě libyjského soudního systému, jakož i jiných oblastí, které jsou důležité pro demokratickou správu věcí veřejných;

13.  poukazuje na to, že Unie zahájila v Libyi misi EU pro pomoc na hranicích (EUBAM), která zatím nedokázala dosáhnout svých cílů, pokud jde o zlepšení bezpečnosti na libyjských hranicích; konstatuje, že tato mise je v současnosti pozastavena a většina jejích pracovníků se vrátila domů z důvodu bezpečnostních podmínek s výjimkou malého týmu přemístěného do Tunisu; zdůrazňuje, že příspěvek EU týkající se bezpečnosti, který se zaměřuje pouze na zabezpečení hranic, je zjevně nedostatečný a v rozporu jak s potřebami země, tak s výzvami pro regionální bezpečnost, včetně bezpečnosti EU; vyzývá proto vysokou představitelku, aby s ohledem na návrh nové mise v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by přihlédla ke změně situace v Libyi, zejména pokud jde o naléhavou nutnost budování státu, posílení institucí a reformy bezpečnostního sektoru, přehodnotila mandát mise Evropské unie pro pomoc na hranicích Libye;

14.  je stále znepokojen šířením zbraní, munice a výbušnin a pašováním zbraní v Libyi, což představuje nebezpečí pro stabilitu v zemi i pro její obyvatelstvo;

15.  je hluboce znepokojen bezprecedentním přílivem žadatelů o azyl a nelegálních přistěhovalců na italských a maltských březích, z nichž mnozí vyplouvají z libyjského území; vyzývá EU, aby se řídila prioritami, které stanovila pracovní skupina pro Středomoří, a aby, jakmile to podmínky dovolí, zahájila s libyjskou vládou politický dialog o otázkách migrace; vyslovuje hlubokou lítost nad tím, že existují obavy, že dalších 500 migrantů zahynulo poté, co do jejich lodi v blízkosti Malty údajně narazilo jiné plavidlo;

16.  vyzývá EU a členské státy, aby účinně pomáhaly a podporovaly Itálii v jejím chvályhodném úsilí o záchranu životů a zvládnutí obrovských migračních toků ze severní Afriky, zejména z Libye;

17.  vyzývá ke znovuotevření a nerušenému působení UNHCR v Libyi; vyzývá EU, aby i nadále nabízela humanitární, finanční a politickou pomoc v krizových oblastech v severní Africe a na Blízkém východě s cílem řešit kořeny příčin migračních a humanitárních tlaků;

18.  je hluboce znepokojen narůstající přítomností teroristických skupin a jednotlivých osob napojených na al-Káidu, působících v Libyi, a znovu poukazuje na to, že v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem, mj. na základě mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, uprchlického a humanitárního práva, je nutné proti hrozbám mezinárodnímu míru a bezpečnosti, které jsou důsledkem teroristických činů, bojovat všemi prostředky;

19.  opětně upozorňuje na neochvějnou podporu a závazek ze strany EU vůči demokratickým aspiracím libyjského lidu, zejména během současné krize a demokratické transformace země; vyzývá k silnějšímu zapojení EU do podpory stability a demokratické transformace Libye;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a Sněmovně reprezentantů, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.

Právní upozornění - Ochrana soukromí