Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0117/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0029

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 56k
Torstai 18. syyskuuta 2014 - Strasbourg
Israelin ja Palestiinan tilanne Gazan sodan jälkeen ja EU:n rooli
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. syyskuuta 2014 Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. syyskuuta 1995 tehdyn Länsirannan ja Gazan alueen väliaikaisen sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 1993 tehdyn Oslon sopimuksen (periaatejulistus väliaikaisen itsehallinnon järjestämisestä),

–  ottaa huomioon 30. elokuuta 2014, 16. joulukuuta 2013, 14. toukokuuta 2012, 18. heinäkuuta 2011, 23. toukokuuta 2011 ja 8. joulukuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 27. elokuuta 2014 antaman julkilausuman Gazan tulitauosta,

–  ottaa huomioon YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) päivittäiset tilannekatsaukset,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 12. heinäkuuta 2014 antaman julkilausuman ja YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 13. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tuorein konflikti Gazassa on aiheuttanut molempien osapuolten siviiliväestölle kuolonuhreja ja suunnattomia kärsimyksiä;

B.  ottaa huomioon, että Israelin asevoimien ns. Suojaava terä -operaatiossa ja Hamasin ja muiden aseistettujen palestiinalaisryhmien ampuessa raketteja Gazan alueelta Israelin puolelle Gazan alueella kuoli yli 2 000 palestiinalaista – valtaosa siviilejä, joista lapsia 503 – ja haavoittui yli 10 000 palestiinalaista ja että Israelin kansalaisia kuoli 66 sotilasta ja 6 siviiliä, myös yksi lapsi, ja haavoittui yli 500; ottaa huomioon, että väkivaltainen konflikti on aiheuttanut Gazan alueella vakavan humanitaarisen kriisin;

C.  ottaa huomioon, että tulitaukosopimus saatiin aikaan 26. elokuuta 2014, mikä teki lopun seitsemän viikkoa jatkuneista vihollisuuksista Gazassa; toteaa, että Egypti on tehnyt huomattavia ponnistuksia toimiessaan tämän sopimuksen välittäjänä;

D.  ottaa huomioon, että tulitaukosopimuksen mukaan humanitaarisen avun toimitukset Gazan alueella olisi sallittava Israelin rajanylityspaikkojen kautta, Rafahin rajanylityspaikka olisi avattava ja kalastusalue olisi ulotettava kuuteen meripeninkulmaan Gazan rannikolta;

E.  ottaa huomioon, että jos aselepo pitää, osapuolten on määrä aloittaa syyskuun 2014 lopulla neuvottelut Gazan alueen tilanteeseen liittyvistä asioista; ottaa huomioon, että neuvoteltavina voivat olla Gazan alueen aseistettujen ryhmien riisuminen aseista ja yhteenotoissa kuolleiden kahden israelilaissotilaan ruumiiden palauttaminen sekä palestiinalaisten vankien vapauttaminen ja Gazan saarron lopettaminen tai sen lieventäminen muun muassa kunnostamalla alueen satama ja lentokenttä;

F.  ottaa huomioon, että UNRWA:n ja paikan päällä toimivien järjestöjen mukaan yli 1 700 kotia on tuhoutunut kokonaan tai osittain ja 40 000 on vaurioitunut ja 17 sairaalaa ja terveysasemaa, 136 UNRWA:n koulua, 60 moskeijaa ja 13 hautausmaata on myös tuhoutunut;

G.  ottaa huomioon, että Gazassa on tuhoutunut kokonaisia kortteleita ja keskeistä infrastruktuuria, kuten voimalaitos (GPP), joka ei ole edelleenkään toiminnassa, minkä seurauksena sähkökatkoja on jopa 18 tuntia vuorokaudessa, ja noin 450 000 palestiinalaista ei ole päässyt takaisin yleisen vesihuollon piiriin järjestelmän vaurioitumisen tai alhaisen paineen takia;

H.  ottaa huomioon, että palestiinalaisten asiantuntijoiden arvioiden mukaan Gazan jälleenrakennus maksaisi lähes 8 miljardia dollaria; ottaa huomioon, että 9. syyskuuta 2014 YK ja Palestiinan hallitus kehottivat kansainvälisiä avunantajia antamaan 550 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria elintarvikeapuun, puhtaan veden saantiin, terveydenhoitoon ja koulutukseen välittömänä avustuksena viimeaikaisen konfliktin vuoksi; ottaa huomioon, että Gazan jälleenrakentamista käsittelevä kansainvälisten avunantajien konferenssi on suunniteltu pidettäväksi Egyptissä;

I.  ottaa huomioon, että UNRWA:n 29 koulurakennusta toimivat edelleen vastaanottokeskuksina yli 63 000:lle kodeistaan siirtymään joutuneelle ihmiselle;

J.  ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan noin 17 000 hehtaaria viljelymaata on kärsinyt huomattavaa suoraa vahinkoa ja puolet Gazan siipikarjakannasta on menetetty suorien iskujen tai hoidon puutteen vuoksi, koska pääsyä viljelyksille on vähennetty raja-alueilla;

K.  toteaa, että YK:n on aloitettava tutkinta sen rakenteille aiheutuneiden vahinkojen arvioimiseksi;

1.  ilmaisee jälleen kerran osanottonsa kaikille aseellisen konfliktin uhreille ja heidän omaisilleen; tuomitsee jyrkästi ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset;

2.  pitää myönteisenä Egyptin välityksellä aikaan saatua tulitaukoa; antaa tunnustusta Egyptille ja ilmaisee tyytyväisyytensä sen rooliin tulitaukoneuvottelujen välittäjänä; tukee Egyptin viranomaisia niiden jatkuvissa pyrkimyksissä saada aikaan pitkäaikainen tulitauko Israelin ja Palestiinan välille ja pitää merkittävänä niiden strategista roolia rauhanomaisen ratkaisun nykyisenä ja tulevana välittäjänä; ilmaisee tyytyväisyytensä viimeaikaisiin tietoihin siitä, että Egyptin on määrä aloittaa neuvottelut pysyvästä tulitauosta;

3.  kehottaa EU:ta osallistumaan tehokkaasti kiireelliseen humanitaariseen apuun ja Gazan jälleenrakentamiseen; kehottaa EU:ta osallistumaan täysimääräisesti Kairossa 12. lokakuuta 2014 pidettävään kansainvälisten avunantajien konferenssiin;

4.  painottaa, että ensisijaisena tavoitteena on oltava varmistaa Gazan väestölle humanitaarisen avun täysimittainen ja esteetön saanti; kehottaa painokkaasti kansainvälistä yhteisöä lisäämään edelleen asiaan liittyviä ponnistelujaan ja vastaamaan kiireesti UNRWA:n esittämiin hätäapuvetoomuksiin lisärahoituksen saamiseksi; kehottaa alueen kaikkia toimijoita helpottamaan humanitaarisen avun saamista viipymättä perille kaikille, jotka Gazan alueella tarvitsevat perushyödykkeitä ja ‑palveluja, kiinnittäen erityistä huomiota sähkönjakeluun ja vesihuoltoon sekä lasten erityistarpeisiin; on huolissaan tiedoista, joiden mukaan humanitaarisen avun toimituksia Gazaan olisi tietoisesti estetty; korostaa samalla, että EU:n humanitaarisen avun ja taloudellisen tuen on mentävä täysimittaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti Palestiinan kansan hyväksi eikä sitä saa koskaan käyttää suorasti eikä epäsuorasti terrorismiin;

5.  pitää myönteisenä Israelin hallituksen ja Palestiinan kansallisen yhteishallituksen aloittamaa vuoropuhelua ja kehottaa niitä jatkamaan tällä tiellä; kehottaa samalla Palestiinan yhteishallitusta ottamaan Gazan alueen viipymättä täyteen hallintaansa, jotta vältetään kaaoksen ja laittomuuksien lisääntyminen Gazassa; kehottaa samassa hengessä viemään Palestiinan sovintoprosessin päätökseen, jotta parlamentti- ja presidentinvaalit voitaisiin järjestää pian;

6.  kehottaa keskeisiä alueellisia toimijoita ja varsinkin Egyptiä ja Jordaniaa jatkamaan pyrkimyksiään rauhoittaa tilanne; muistuttaa jälleen tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan kummankin valtion pääkaupunkina ja jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden ilmapiirissä, mikä edellyttää Gazan saarron lopettamista; toistaa, että siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden mukaan laittomia ja ovat rauhan esteenä; kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä kannustamaan Israelia ja sen naapurimaita kehittämään kauppa-, kulttuuri-, tiede-, energia-, vesihuolto- ja taloussuhteitaan;

7.  kannustaa Hamasia ja palestiinalaishallintoa keskinäiseen sovintoon, jotta ne voivat yhdessä jälleenrakentaa Gazan ja löytää pitkäaikaisen poliittisen ratkaisun;

8.  suhtautuu myönteisesti EU:n halukkuuteen olla mukana vaikuttamassa kattavan ja pysyvän ratkaisun aikaansaamiseen, jolla lisätään niin palestiinalaisten kuin israelilaistenkin turvallisuutta, hyvinvointia ja vaurautta; panee tyytyväisenä merkille, että EU aikoo kehittää vaihtoehtoja tehokasta ja kattavaa toimintaa varten seuraavilla aloilla: liikkuminen ja pääsy alueelle, valmiuksien kehittäminen, tarkkailu ja valvonta, humanitaarinen hätäapu sekä konfliktin jälkeinen jälleenrakentaminen;

9.  toistaa tukevansa presidentti Mahmud Abbasin rauhanomaisen vastarinnan politiikkaa ja tuomitsee kaikki terrori- ja väkivallanteot; kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan presidentti Abbasia johtajana ja hänen uusinta aloitettaan konfliktin pattitilanteen ratkaisemiseksi;

10.  korostaa, että Gazan alueen nykytilanne on kestämätön ja edesauttaa ääriainesten päämääriä ruokkien jatkuvaa väkivallan kierrettä; uskoo, ettei Gazaa saada vakautettua pitkällä aikavälillä ilman jälleenrakentamista ja talouden elvytystä, joita haittaavat väestön ja tavaroiden liikkuvuuden rajoitukset; vaatii Gazaan nopeita jälleenrakennus- ja kunnostustoimia ja tukee voimakkaasti avunantajien konferenssia, joka on määrä järjestää Kairossa 12. lokakuuta 2014;

11.  vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita omaksumaan entistä aktiivisemman poliittisen roolin myös kvartetin puitteissa pyrittäessä saavuttamaan oikeudenmukainen ja kestävä rauha Israelin ja Palestiinan välille; kannattaa korkean edustajan pyrkimyksiä luoda uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiselle uudelleen;

12.  pitää myönteisenä sitä, että EU on valmis tukemaan mahdollista YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymää kansainvälistä mekanismia muun muassa aktivoimalla paikalla tarvittaessa uudelleen EU BAM Rafah- ja EUPOL COPPS ‑operaatiot ja mahdollisesti laajentamalla niiden soveltamisalaa ja toimeksiantoa muun muassa käynnistämällä koulutusohjelman palestiinalaishallinnon tullihenkilöstön ja poliisin palauttamiseksi Gazaan;

13.  antaa tunnustusta UNRWA:n ja sen koko henkilökunnan erittäin merkittävälle työlle hyökkäyksen aikana ja sen jälkeen; ilmaisee osanottonsa UNRWA:lle ja konfliktin aikana surmansa saaneiden UNRWA:n 12 henkilökunnan jäsenen perheille; kehottaa EU:ta ja kansainvälisiä avunantajia lisäämään merkittävästi tukeaan, jotta voidaan kattaa väestön lisääntyneet välittömät tarpeet, jotka UNRWA:n on täytettävä;

14.  painottaa, että on erittäin tärkeää, että palestiinalaishallinto, EU, Egypti ja Jordania pyrkivät ponnekkaasti varmistamaan, että Gazan ja Länsirannan alueilla toimivat terroristiryhmät eivät kykene aseistautumaan uudelleen eivätkä ryhdy jälleen salakuljettamaan aseita, valmistamaan raketteja ja rakentamaan tunneleita;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin parlamentille ja hallitukselle sekä Jordanian parlamentille ja hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö