Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2845(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0117/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0029

Usvojeni tekstovi
PDF 224kWORD 68k
Četvrtak, 18. rujna 2014. - Strasbourg
Izrael i Palestina nakon rata u Gazi i uloga EU-a
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Rezolucija Europskog parlamenta Vijeću od 18. rujna 2014. o Izraelu i Palestini nakon rata u Gazi i o ulozi EU-a (2014/2845(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949. godine,

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda,

–  uzimajući u obzir Privremeni sporazum o Zapadnoj obali i Pojasu Gaze od 18. rujna 1995.,

–  uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 12. srpnja 2014.,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Osla („Deklaracija o načelima mehanizama privremene samouprave”) od 13. rujna 1993.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu od 30. kolovoza 2014., 16. prosinca 2013., 14. svibnja 2012., 18. srpnja i 23. svibnja 2011. i 8. prosinca 2009.;

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP/HR) od 27. Kolovoza 2014. o primirju u Gazi,

–  uzimajući u obzir dnevna izvješća o stanju Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA);

–  uzimajući u obzir izjavu Vijeća sigurnosti UN-a od 12. srpnja 2014. i izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki Muna od 13. srpnja 2014.,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju usklađivanja s međunarodnim humanitarnim pravom,

–  uzimajući u obzir konvencije iz Ženeve iz 1949. i njihove dodatne protokole i Statut iz Rima Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je posljednji sukob u Gazi uzrokovao gubitak života i neprihvatljivu patnju civilnog stanovništva na obje uključene strane;

B.  budući da je više od 2 000 Palestinaca poginulo, velika većina od njih civila, uključujući 503 djece, te je više od 10 000 Palestinaca ranjeno u Pojasu Gaze, dok je 66 izraelskih vojnika i 6 izraelski civila, uključujući i jedno dijete, izgubilo svoje živote te je više od 500 Izraelaca ranjeno zbog operacije Zaštitni rub koju su provele izraelske obrambene snage te zbog ispaljivanja raketa od strane Hamasa i drugih palestinskih oružanih skupina iz Gaze u Izrael.; budući da je ovaj nasilni sukob stvorio tešku humanitarnu krizu u Gazi;

C.  budući da je sporazum o prekidu vatre postignut 26. kolovoza 2014. te je njime okončano razdoblje od sedam tjedana neprijateljstva u Gazi; budući da je Egipat uložio znatne napore kao posrednik u pregovorima o ovom sporazumu;

D.  budući da bi prema sporazumu o prekidu vatre pružateljima humanitarne pomoći trebao biti dopušten pristup Pojasu Gaze preko graničnog prijelaza, granični prijelaza Rafah trebao bi biti otvoren te bi ribolovno područje trebalo biti prošireno na šest milja od obale Gaze;

E.  budući da bi, u slučaju da se primirje održi, uključene strane trebale započeti pregovore o različitim temama po pitanju situacije u Pojasu Gaze krajem rujna 2014.; budući da ti pregovori mogu uključivati razoružavanje oružanih skupina u Gazi, povratak posmrtnih ostataka dva izraelska vojnika koji su poginuli u nasilnom sukobu, zahtjeve za puštanjem palestinskih zatvorenika te ukidanjem ili ublažavanjem blokade Gaze uključujući putem obnove pomorske i zračne luke u tom području;

F.  budući da je, prema UNRWA-u i organizacijama na licu mjesta, preko 1700 domova potpuno ili djelomično uništeno, a drugih 40 000 je oštećeno, a 17 bolnica i zdravstvenih klinika, 136 UNRWA-ovih škola, 60 džamija i 13 groblja je također uništeno;

G.  budući da su u Gazi čitave gradske četvrti i ključna infrastruktura sravnjene sa zemljom, uključujući elektranu Gaza koja i dalje nije u funkciji zbog čega dolazi do redukcije struje po 18 sati dnevno, a otprilike 450 000 ljudi još uvijek nema pristup javnom vodovodu zbog oštećenja ili niskog pritiska;

H.  budući da su palestinski stručnjaci procijenili da bi troškovi obnove Gaze iznosili blizu 8 milijardi dolara; budući da su 9. rujna 2014. UN i palestinska vlada pozvali međunarodne donatore da prikupe 550 milijuna dolara za hranu, pristup čistoj vodi, zdravstvenoj skrbi i obrazovanju kao trenutnu pomoć nakon posljednjeg sukoba; budući da su kao lokacije održavanja konferencije međunarodnih donatora za obnovu Gaze planira Egipat;

I.  budući da 29 školskih zgrada agencije UNRWA i dalje služe kao kolektivni centri za preko 63 000 raseljenih osoba;

J.  budući da je prema Organizaciji UN-a za hranu i poljoprivredu oko 17 000 hektara poljoprivrednog zemljišta pretrpjelo izravnu znatnu štetu i da je polovina ukupne količine peradi Gaze uništena zbog izravnih napada ili nebrige prouzročene ograničenjem pristupa poljoprivrednim zemljištima u pograničnim područjima;

K.  budući da je u nadležnosti Ujedinjenih naroda da započnu istragu o procjeni štete nanijete njihovoj infrastrukturi;

1.  izražava još jednom sućut svim žrtvama oružanog sukoba i njihovim obiteljima; oštro osuđuje kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava;

2.  pozdravlja sporazum o prekidu vatre kojem je posredovao Egipat; prihvaća ulogu Egipta u posredovanju u prekidu vatre te mu odaje priznanje; podržava egipatske vlasti u njihovom neprekinutom radu s Izraelcima i Palestincima na uspostavi dugoročnog prekida vatre te u isticanju njihove strateške uloge trenutačnog i budućeg posrednika u mirnom rješavanju sukoba; pozdravlja najnovije informacije prema kojima bi Egipćani trebali započeti razgovore o trajnom prekidu vatre;

3.  poziva EU da učinkovito sudjeluje u pružanju hitne humanitarne pomoći i u obnovi Gaze; poziva EU da u potpunosti sudjeluje na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koja će se održati 12. listopada 2014. u Kairu;

4.  naglašava da omogućavanje potpunog i neometanog pristupa humanitarnoj pomoći stanovništvu Gaze mora biti neposredan prioritet; poziva međunarodnu zajednicu da dodatno pojača svoje napore u tom pogledu te da hitno odgovori na pozive za pomoć u nuždi u obliku dodatnog financiranja Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA); poziva sve aktere u regiji da bez odlaganja olakšaju pružanje humanitarne pomoći u Gazi onima kojima su potrebna osnovna dobra i usluge, osobito u pogledu opskrbe električnom energijom i vodom te posebnih potreba djece; izražava zabrinutost zbog navodnih slučajeva namjernog onemogućavanja pružanja humanitarne pomoći u Gazi; u isto vrijeme ističe da humanitarna i financijska pomoć EU-a mora u potpunosti i na najučinkovitiji mogući način koristiti palestinskom narodu te se nikada ne smije koristiti ,ni izravno ni neizravno, za terorističke aktivnosti;

5.  pozdravlja stalni dijalog izraelske vlade i palestinske vlade nacionalnog konsenzusa na različitim područjima te potiče obje strane da nastave tim putem; u isto vrijeme potiče palestinsku vladu nacionalnog konsenzusa da bez odlaganja preuzme potpunu vlast u Pojasu Gaze kako bi se izbjeglo stvaranje kaosa i bezakonja u Gazi; u tom duhu poziva na dovršenje palestinskog postupka pomirbe koji bi trebao dovesti do skorog održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora;

6.  potiče ključne regionalne aktere, prije svega Egipat i Jordan, da i dalje ustraju u smirivanju situacije; ponovno izražava snažnu podršku rješenju sukoba koje podrazumijeva dvije države na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država te državom Izrael i neovisnom, demokratskom, susjednom i održivom državom Palestinom koje žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti, što bi podrazumijevalo ukidanje blokade Gaze; ponavlja da je širenje naselja prema međunarodnom pravu nezakonito te predstavlja prepreku miru; poziva sve institucije EU-a da potiču trgovinske, znanstvene i gospodarske odnose te odnose u području energetike i vodne politike između Izraela i susjednih zemalja;

7.  potiče međupalestinsko pomirenje između Hamasa i Palestinske samouprave kako bi zajedno radili na ponovnoj izgradnji Gaze te postizanju dugoročnog političkog rješenja;

8.  pozdravlja spremnost EU-a da doprinese sveobuhvatnom i održivom rješenju koje poboljšava sigurnost, dobrobit i blagostanje i Palestinaca i Izraelaca; pozitivno gleda na činjenicu da će EU razviti mogućnosti za učinkovito i sveobuhvatno djelovanje u sljedećim područjima: kretanje i pristup, izgradnja kapaciteta, provjera i praćenje, humanitarna pomoć i poslijeratna obnova;

9.  ponavlja svoju podršku politici mirnog otpora predsjednika Mahmuda Abasa i osuđuje sve činove terorizma i nasilja; poziva Europsku uniju i njezine države članice da snažnije pruže podršku vodstvu predsjednika Abasa i njegovoj najnovijoj inicijativi usmjerenoj na prekid sukoba;

10.  ističe da je status quo u Pojasu Gaze neodrživ te da o njemu odlučuju ekstremisti zbog čega dolazi do ponavljanih razdoblja nasilja; vjeruje da dugoročna stabilnost u Gazi nije moguća bez ponovne izgradnje i gospodarske obnove, koji su otežani nedostatkom slobodnog kretanja ljudi i dobara; poziva na brzu izgradnju i obnovu Gaze te snažno podržava donatorsku konferenciju koja će se održati 12. listopada 2014. u Kairu;

11.  poziva EU i države članice da ponovno odigraju aktivniju političku ulogu, također i u okviru Kvarteta, u naporima usmjerenima na postizanje pravednog i dugotrajnog mira između Izraelaca i Palestinaca; podržava Visoku predstavnicu u njezinim nastojanjima za stvaranje prave perspektive za ponovno pokretanje mirovnog procesa;

12.  pozdravlja činjenicu da je EU je spreman podržati mogući međunarodni mehanizam koji je odobrilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, uključujući ponovno aktiviranje i moguće povećanje područja djelovanja i mandata svojih misija na terenu EUBAM Rafaha i EUPOL COPPS-a, uključujući i pokretanje programa obuke za carinsko osoblje i policiju Palestinske samouprave za prerazmještaj u Gazi;

13.  izražava svoje priznanje neizmjernoj važnosti rada koji je u tijekom napad i po njegovu završetku obavio UNRWA i njegovo osoblje; izražava sućut UNRWA-i i obiteljima 12 članova osoblja koji su ubijeni tijekom napada; poziva EU i međunarodne donatore da znatno povećaju svoju potporu kako bi se pokrile veće izravne potrebe pogođenog stanovništva, koje UNRWA mora ispuniti;

14.  naglašava da Palestinska samouprava, EU, Egipat i Jordan moraju odlučno raditi kako bi zajamčili da se terorističke skupine u Gazi i na Zapadnoj Obali ne mogu ponovno naoružati te da neće ponovno početi krijumčariti oružje, proizvoditi rakete i kopati tunele;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, izaslaniku bliskoistočnog kvarteta, izraelskoj Vladi i Knessetu, predsjedniku Palestinske samouprave te Palestinskom zakonodavnom vijeću, parlamentu i Vladi Egipta i parlamentu i Vladi Jordana.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti