Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2845(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0117/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0029

Elfogadott szövegek
PDF 233kWORD 70k
2014. szeptember 18., Csütörtök - Strasbourg
Izrael és Palesztina a gázai övezeti háború után, valamint az EU szerepe
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Az Európai Parlament 2014. szeptember 18-i állásfoglalása Izraelről és Palesztináról a gázai háború után, illetve az EU szerepéről (2014/2845(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 1949. évi negyedik genfi egyezményre,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

–  tekintettel a Ciszjordániáról és a Gázai övezetről szóló, 1995. szeptember 18-i átmeneti megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. július 12-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az 1993. szeptember 13-i oslói megállapodásokra („Elvi nyilatkozat az átmeneti önkormányzati rendszerről”),

–  tekintettel a Tanácsnak a közel-keleti békefolyamatról szóló 2014. augusztus 30-i, 2013. december 16-i, 2012. május 14-i, 2011. július 18-i és május 23-i, valamint 2009. december 8-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a gázai tűzszünetről szóló 2014. augusztus 27-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalának (UNRWA) napi helyzetjelentéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. július 12-i nyilatkozatára, illetve az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun 2014. július 13-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel a legutóbbi gázai konfliktus emberéleteket oltott ki, és elfogadhatatlan szenvedést okozott mindkét érintett fél civil lakosságának;

B.  mivel az izraeli honvédelmi erők „Erős szikla” hadművelete, illetve a Hamász és más fegyveres palesztin csoportok által Gázából Izraelre kilőtt rakéták következtében 2014. július eleje és augusztus vége között a Gázai övezetben több mint 2000 palesztin – nagy többségük polgári személy, köztük 503 gyermekek – vesztette életét, valamint több mint 10 000 palesztin sebesült meg, és 66 izraeli katona, illetve 6 izraeli polgári személy halt meg, valamint több mint 500 izraeli sebesült meg; mivel ez az erőszakos konfliktus súlyos humanitárius válsághoz vezetett Gázában;

C.  mivel 2014. augusztus 26-án tűzszüneti megállapodás megkötésére került sor, ami héthetes ellenségeskedéseknek vetett véget Gázában; mivel Egyiptom jelentős erőfeszítéseket tett e megállapodás tető alá hozása érdekében;

D.  mivel a fegyverszüneti megállapodás szerint az izraeli határátkelőhelyeken be kell engedni a Gázai övezetbe tartó humanitárius segélyeket, meg kell nyitni a rafahi határátkelőt, a halászati övezetet pedig ki kell terjeszteni a gázai partoktól hatmérföldes távolságig;

E.  mivel a tűzszünet tartóssága esetén 2014. szeptember végén a feleknek tárgyalásokat kell kezdeniük a Gázai övezet helyzetével kapcsolatos különféle kérdésekről; mivel ezeken a tárgyalásokon szó eshet a gázai fegyveres csoportok leszereléséről és az erőszakos konfliktusban meggyilkolt két izraeli katona földi maradványainak hazaszállításáról, a palesztin foglyok szabadon bocsátásáról, valamint Gáza ostromzárának (többek között a tengeri kikötő és a térségben található repülőtér újjáépítésével járó) megszüntetéséről vagy enyhítéséről;

F.  mivel az UNRWA és a helyszínen működő szervezetek szerint több mint 1700 otthon teljesen vagy részben megsemmisült és 40 000 megsérült, 17 kórház és egészségügyi intézmény, az UNRWA 136 iskolája, 60 mecset és 13 temető megsemmisült;

G.  mivel Gázában egész városrészeket és alapvető infrastruktúrákat tettek a földdel egyenlővé, többek között a gázai erőművet, amely továbbra is működésképtelen, és ennek következtében az áramszolgáltatás naponta 18 órás kimaradásokkal működik, továbbá a károk vagy az alacsony víznyomás miatt mintegy 450 000 ember nem tud az önkormányzat által szolgáltatott vízhez hozzájutni;

H.  mivel palesztin szakértők becslése szerint Gáza újjáépítése közel 8 milliárd USD-ba fog kerülni; mivel 2014. szeptember 9-én az ENSZ és a palesztin kormány felszólította a nemzetközi donorokat 550 millió USD biztosítására, amelyből a legutóbbi konfliktust követő helyzet azonnali enyhítése érdekében élelmiszersegélyt nyújtanának, biztosítanák a tiszta vízhez, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférést; mivel a Gáza újjáépítését szolgáló nemzetközi donorkonferenciát terveznek Egyiptomban;

I.  mivel az UNRWA 29 iskolaépülete továbbra is közösségi szállásközpontként szolgál több mint 63 000 lakóhelyét elhagyni kényszerült személy számára;

J.  mivel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint legalább 42 000 holdnyi szántót ért jelentős közvetlen kár, és a Gázai övezet szárnyasállományának legalább fele elveszett a közvetlen találatok vagy a gondozás arra visszavezethető hiánya miatt, hogy a határ menti területeken a földek csak korlátozottan voltak megközelíthetők;

K.  mivel az Egyesült Nemzetek feladata, hogy vizsgálatot indítson a létesítményeiben keletkezett károk felmérése céljából;

1.  ismét részvétét fejezi ki a fegyveres konfliktus áldozatai és családjaik felé; határozottan elítéli az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog megsértését;

2.  üdvözli az Egyiptom közvetítésével létrejött tűzszünetet; elismeri és üdvözli Egyiptomnak a tűzszünetről való megállapodásban betöltött szerepét; támogatja az egyiptomi hatóságokat az izraeliekkel és a palesztinokkal a hosszú távú tűzszünet megteremtése érdekében folytatott folyamatos munkájuk során, és abban, hogy megkülönböztetett stratégiai szerepet töltsenek be jelenleg és a jövőben a békés megoldásra törekvő közvetítőként; üdvözli a legutóbbi jelentéseket, amelyek szerint az egyiptomiak készen állnak a tartós tűzszünetről folytatandó tárgyalások megkezdésére;

3.  szorgalmazza, hogy az EU hatékonyan vegye ki a részét a sürgető humanitárius segítségnyújtásra irányuló erőfeszítésből és a Gáza újjáépítéséből; felszólítja az EU-t, hogy teljes körűen vegyen részt a 2014.október 12-én Kairóban sorra kerülő nemzetközi donorkonferencián;

4.  hangsúlyozza, hogy azonnali elsőbbséget élvező ügynek kell tekinteni a Gázai övezet lakosságának a humanitárius segélyekhez való teljes körű és korlátlan hozzáférését; sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy még inkább fokozzák e tekintetben tett erőfeszítéseiket, és sürgősen válaszoljanak a segélykérésekre az UNRWA további finanszírozása révén; felszólítja a régió minden szereplőjét, hogy könnyítsék meg a humanitárius segélyek késedelem nélküli eljutását Gázába az alapvető áruk és szolgáltatások terén szükséget szenvedőkhöz – különös tekintettel a villamosenergia-szolgáltatásra, a vízellátásra és elsősorban a gyermekek különleges igényeire; aggodalmának ad hangot azon esetek kapcsán, amelyekben a humanitárius segélyszállítmányok Gázába jutását állítólag szándékosan akadályozták; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az EU-ból küldött humanitárius és pénzügyi támogatásból teljes mértékben a palesztin népnek kell részesülnie a lehető leghatékonyabb módon, és e támogatás sem közvetve, sem közvetlenül nem használható fel soha terrorcselekmények céljára;

5.  üdvözli az izraeli kormány és a megegyezésen alapuló palesztin nemzeti kormány között különböző területeken folyó párbeszédet, és mindkét felet arra biztatja, hogy ezt az utat folytassák; ezzel egyidejűleg sürgeti a megegyezésen alapuló palesztin nemzeti kormányt, hogy késedelem nélkül vegye át a teljes hatalmat a Gázai övezetben, hogy megakadályozza Gáza káoszba és törvénytelenségbe zuhanását; ennek szellemében kéri a palesztin megbékélési folyamat befejezését, aminek rövidesen a parlamenti és elnökválasztások megtartásához kell vezetnie;

6.  arra ösztönzi a kulcsfontosságú regionális szereplőket, nevezetesen Egyiptomot és Jordániát, hogy továbbra is törekedjenek a konfliktus enyhítésére; megismétli határozott támogatását a két állam elvén alapuló megoldás iránt, amely az 1967-es határokon nyugszik, és amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint a stabil Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, ami azonban Gáza blokádjának feloldását feltételezi; ismét kijelenti, hogy a telepek a nemzetközi jog értelmében illegálisnak minősülnek és a béke akadályát képezik. sürget minden uniós intézményt, hogy ösztönözzék az Izrael és szomszédjai közötti kereskedelmi, kulturális, tudományos, energiaügyi, vízügyi és gazdasági kapcsolatokat;

7.  ösztönzi a palesztin népen belüli, a Hamász és a Palesztin Hatóság közötti megbékélést annak érdekében, hogy együttműködve újjáépítsék Gázát és hosszú távú politikai megoldást találjanak;

8.  üdvözli, hogy az EU készen áll arra, hogy hozzájáruljon az átfogó és fenntartható megoldáshoz, amely fokozza mind a palesztinok, mind az izraeliek biztonságát és jólétét; pozitívan értékeli, hogy az EU választási lehetőségeket fog kidolgozni a hatékony és átfogó fellépésekre a következő területeken: határforgalom és határátlépés, kapacitásbővítés, ellenőrzés és nyomon követés, a humanitárius segítség és a válság utáni újjáépítés;

9.  megerősíti, hogy támogatja Mahmúd Abbász elnök békés ellenállást hirdető politikáját és elítél minden terrorcselekményt és az erőszak minden formáját; kéri az Európai Uniót és tagállamait annak megerősítésére, hogy támogatják Abbász elnök vezető szerepét és legújabb kezdeményezését, amely a konfliktus feloldására irányul;

10.  hangsúlyozza, hogy fenntarthatatlan a Gázai övezetben a status quo, és a szélsőségeseknek kedvez, állandóan kiújuló erőszakhullámokat eredményezve; úgy véli, hogy Gáza helyzete nem fog hosszú távon stabilizálódni újjáépítés és gazdasági fellendülés nélkül, amit tovább súlyosbít a személyek és áruk szabad mozgásának hiánya; Gáza mielőbbi újjáépítésére és helyreállítására szólít fel, és határozottan támogatja a Kairóban 2014. október 12-én sorra kerülő donorkonferenciát;

11.  sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy a kvartetten belül is játsszanak aktívabb politikai szerepet az izraeliek és a palesztinok közötti méltányos és tartós béke elérése érdekében tett erőfeszítések során; támogatja a főképviselő arra irányuló erőfeszítéseit, hogy kidolgozza a békefolyamat újraindításának hiteles perspektíváját;

12.  üdvözli, hogy az EU kész támogatni egy, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott lehetséges nemzetközi mechanizmust, többek között a rafahi határellenőrzést segítő európai uniós misszió (EU BAM Rafah) és az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójának (EUPOL COPPS) újbóli aktiválása, valamint ezek tevékenységi körének és megbízatásának a kibővítése révén, többek között a Gázába történő áthelyezéshez kapcsolódó képzési program indításával a Palesztin Hatóság vámtisztviselői és rendőrei számára;

13.  elismerését fejezi ki az UNRWA és személyzete által a konfliktus alatt és után végzett kiemelkedően fontos munka iránt; részvétét fejezi ki az UNRWA és azon 12 UNRWA-munkatárs családtagjai felé, akik a konfliktus során életüket vesztették; felszólítja az EU-t és a nemzetközi adományozókat, hogy jelentősen növeljék támogatásuk mértékét, hogy az fedezze az érintett népesség megnövekedett azonnali szükségleteit, amelyeket az UNRWA-nak kell kielégítenie;

14.  hangsúlyozza, hogy mindenképpen szükséges, hogy a Palesztin Hatóság, az EU, Egyiptom és Jordánia szorosan együttműködjön annak biztosítása érdekében, hogy a Gázában és Ciszjordániában működő terrorista csoportok ne tudjanak újra felfegyverkezni, és ne kezdjenek újból fegyvereket csempészni, rakétákat gyártani és alagutakat építeni;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak, Egyiptom parlamentjének és kormányának, valamint Jordánia parlamentjének és kormányának.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat