Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0117/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0029

Pieņemtie teksti
PDF 295kWORD 70k
Ceturtdiena, 2014. gada 18. septembris - Strasbūra
Izraēla un Palestīna pēc Gazas konflikta un ES loma
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 18. septembra rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā 1995. gada 18. septembra Pagaidu vienošanos par Rietumkrastu un Gazas joslu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 12. jūlija paziņojumu,

–  ņemot vērā 1993. gada 13. septembra Oslo vienošanos (Deklarāciju par pagaidu pašpārvaldes kārtības principiem),

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu, kas pieņemti 2012. gada 14. maijā, 23. maijā un 18. jūlijā, kā arī 2009. gada 8. decembrī,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2014. gada 27. augusta paziņojumu par pamieru Gazā,

–  ņemot vērā UNRWA ikdienas ziņojumu par aktuālo situāciju;

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 12. jūlija paziņojumu un ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2014. gada 13. jūlija paziņojumu,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par starptautisko humanitāro tiesību ievērošanas sekmēšanu,

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus, kā arī Romā pieņemtos Starptautiskās Krimināltiesas statūtus,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā nesenā konflikta rezultātā tiek zaudētas dzīvības un abu iesaistīto pušu civiliedzīvotājiem tiek radītas nepieņemamas ciešanas;

B.  tā kā Gazas joslā Izraēlas aizsardzības spēku operācijas "Protective Edge" un „Hamas” un citu palestīniešu bruņoto grupu raidīto raķešu no Gazas uz Izraēlu rezultātā ir nogalināti vairāk nekā 2000 palestīniešu (vairākums no tiem ir civiliedzīvotāji, tostarp 503 bērni) un vairāk nekā 10 000 palestīniešu ir ievainoti, kā arī dzīvības ir zaudējuši 66 izraēliešu karavīri un 6 civiliedzīvotāji, tostarp viens bērns, bet 500 izraēliešu ir ievainoti; tā kā vardarbīgais konflikts ir radījis Gazā smagu humanitāro krīzi;

C.  tā kā 2014. gada augustā tika panākta vienošanās par pamieru, izbeidzot 7 nedēļas ilgo karadarbību; tā kā Ēģiptes ievērojamo centienu rezultātā ir izdevies panākt šo nolīgumu;

D.  tā kā saskaņā ar pamiera līgumu Gazas joslā būtu jāatļauj piekļuve humānajai palīdzībai, šķērsojot Izraēlu, būtu jāatver Rafas robežšķērsošanas punkts un būtu jāpaplašina zvejas josla līdz sešām jūdzēm no Gazas krasta;

E.  tā kā, ja saglabājas pamiers, pusēm 2014. gada septembra beigās būtu jāuzsāk sarunas par dažādām tēmām, kas saistītas ar situāciju Gazas joslā; tā kā šo sarunu tēma varētu būt arī bruņoto grupu atbruņošana Gazā un divu Izraēlas karavīru mirstīgo atlieku atdošana, kuri nogalināti vardarbīgajā konfliktā, palestīniešu ieslodzīto atbrīvošana un Gazas blokādes izbeigšana vai atvieglošana, tostarp atjaunojot jūras ostu un lidostu šajā teritorijā;

F.  tā kā saskaņā ar UNRWA un valstī esošo organizāciju informāciju ir pilnībā vai daļēji sagrauti vismaz 1700 mājokļi un 40 000 bojāti, turklāt sagrautas 17 slimnīcas un veselības aprūpes klīnikas, 136 UNRWA skolas, 60 mošejas un 13 kapsētas;

G.  tā kā veseli apvidi un būtiskas infrastruktūras Gazā ir nolīdzināti ar zemi, tostarp Gazas elektrostacija, kura joprojām nedarbojas, kā rezultātā apgāde ar elektroenerģiju izpaliek 18 stundas dienā un apmēram 450 000 cilvēkiem joprojām nav piekļuve pilsētas ūdensvadam bojājumu vai nepietiekama ūdens spiediena dēļ;

H.  tā kā palestīniešu eksperti ir aplēsuši, ka Gazas joslas atjaunošana izmaksātu gandrīz 8 miljardus ASV dolāru; tā kā ANO un palestīniešu valdība 2014. gada 9. septembrī aicināja starptautiskos līdzekļu devējus nodrošināt 550 miljonus ASV dolāru kā tūlītēju palīdzību, lai pēc pēdējā konflikta sniegtu pārtikas atbalstu un nodrošinātu tīra ūdens, veselības aprūpes un izglītības pieejamību; tā kā starptautisko līdzekļu devēju konferenci par Gazas atjaunošanu tiek plānots rīkot Ēģiptē;

I.  tā kā UNRWA 29 skolu ēkas joprojām turpina kalpot par kopējiem centriem vairāk nekā 63 000 pārvietotu personu;

J.  tā kā saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas informāciju 42 000 akru aramzemei nodarīts ilgstošs, būtisks un tiešs kaitējums, bet puse no Gazā esošajiem mājputniem ir gājuši bojā tiešu trāpījumu rezultātā vai tādēļ, ka par tiem neviens nerūpējas, jo pierobežas teritorijās ir traucēta piekļuve lauksaimniecības zemei;

K.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas kompetencē ir ierosināt izmeklēšanu, lai novērtētu, kāds kaitējums ir nodarīts tās struktūrām,

1.  atkārtoti izsaka līdzjūtību visiem bruņotā konflikta upuriem un viņu ģimenēm; asi nosoda cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus;

2.  atzinīgi vērtē ar Ēģiptes starpniecību noslēgto pamiera līgumu; pauž atzinību un gandarījumu par Ēģiptes lomu pamiera panākšanā; atbalsta Ēģiptes iestādes to pastāvīgajā darbā ar izraēliešiem un palestīniešiem, veidojot ilgstošu pamieru un atzīstot to stratēģisko lomu attiecībā uz pašreizēju un turpmāku starpnieka funkciju uzņemšanos miermīlīga risinājuma rašanai; atzinīgi vērtē jaunākos ziņojumus, no kuriem izriet, ka Ēģipte grasās uzsākt sarunas par pastāvīgu pamieru;

3.  mudina ES konstruktīvi piedalīties centienos sniegt neatliekamu humāno palīdzību un atjaunošanas darbos Gazā; aicina ES pilnībā iesaistīties starptautiskajā līdzekļu devēju konferencē, kuru paredzēts rīkot 2014. gada 12. oktobrī Kairā;

4.  uzsver, ka humānās palīdzības pilnīgas un netraucētas piekļuves nodrošināšanai iedzīvotājiem Gazas joslā jākļūst par tūlītēju prioritāti; mudina starptautisko sabiedrību šajā sakarībā turpināt centienu pastiprināšanu un steidzami reaģēt uz ārkārtas lūgumiem UNRWA papildu finansējumam; aicina visas iesaistītās puses reģionā veicināt, lai humāna palīdzība Gazā bez kavēšanās sasniedz tos, kuriem nepieciešamas pamatpreces un pamatpakalpojumi, īpaši attiecībā uz elektrības piegādes pakalpojumiem un ūdens apgādi, kā arī bērnu specifiskajām vajadzībām; pauž bažas saistībā ar aizdomām par Gazai paredzētu humānās palīdzības sūtījumu apzinātu bloķēšanu; tajā pašā laikā uzsver, ka ES humānajai un finansiālajai palīdzībai vislietderīgākajā iespējamā veidā jāpalīdz palestīniešu iedzīvotājiem un nekādā ziņā to nedrīkst izmantot, lai tieši vai netieši atbalstītu teroristu darbības;

5.  atzinīgi vērtē pašreizējo dialogu starp Izraēlas valdību un Palestīniešu nacionālās vienprātības valdību dažādās jomās un mudina abas puses turpināt tādā pašā veidā; tajā pašā laikā mudina Palestīniešu nacionālās vienprātības valdību nekavējoties pārņemt varu visā Gazas joslā, lai novērstu, ka Gazas joslu pārņem haoss un nelikumības; ņemot to vērā, aicina pabeigt palestīniešu samierināšanās procesu, kā rezultātā drīz būtu jāorganizē parlamenta un prezidenta vēlēšanas;

6.  mudina ietekmīgākās šā reģiona valstis, proti, Ēģipti un Jordāniju, turpināt centienus stāvokļa normalizēšanai; atkārtoti pauž pārliecinošu atbalstu divu valstu vienošanās aktam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas, saskaņā ar kuru Jeruzaleme ir abu valstu galvaspilsēta, un Izraēlas Valsts un neatkarīga, demokrātiska, nedalīta un dzīvotspējīga palestīniešu valsts abas pastāv līdzās mierā un drošībā, kam par priekšnoteikumu būtu Gazas blokādes pārtraukšana; atkārtoti apliecina, ka apmetnes ir nelikumīgas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un ir šķērslis miera panākšanai; mudina visas ES iestādes sekmēt tirdzniecības, kultūras, zinātnes, enerģētikas, ūdensapgādes un ekonomikas jomas attiecības starp Izraēlu un tās kaimiņvalstīm;

7.  iestājas par pašu palestīniešu iekšēju samierināšanos starp "Hamas" un Palestīniešu pašpārvaldi, lai visi kopīgiem spēkiem atjaunotu Gazu un rastu ilgtermiņa politisku risinājumu;

8.  atzinīgi vērtē ES gatavību veicināt vispusīgu un noturīgu risinājumu, palielinot drošību, uzlabojot dzīves apstākļus un labklājību gan palestīniešiem, gan izraēliešiem; pozitīvi vērtē to, ka ES izstrādās variantus efektīvai un vispusīgai darbībai šādās jomās: kustība un piekļuve, veiktspējas radīšana, pārbaude un uzraudzība, humānā palīdzība un atjaunošana pēc konflikta;

9.  atkārtoti pauž savu atbalstu prezidenta Mahmoud Abbas īstenotajai miermīlīgas pretošanās politikai un nosoda visus terorisma aktus un vardarbību; aicina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis pastiprināt savu atbalstu prezidenta M. Abbas darbam šajā vadošajā amatā un viņa jaunākajai iniciatīvai rast izeju no konflikta, kas pašlaik ir nonācis strupceļā;

10.  uzsver, ka pašreizējais stāvoklis Gazas joslā ir nestabils un ir izdevīgs ekstrēmistiem, aizvien izraisot atkārtotus vardarbības ciklus; uzskata, ka Gazā netiks panākta ilgtermiņa stabilitāte, ja nenodrošinās rekonstrukciju un ekonomikas atlabšanu, ko grauj iespējas trūkums cilvēkiem brīvi pārvietoties un apmainīties ar precēm; aicina ātrii īstenot Gazas atjaunošanu un rehabilitāciju un stingri atbalsta palīdzības sniedzēju konferenci, kurai jānotiek 2014. gada 12. oktobrī Kairā;

11.  vēlreiz mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu, arī Tuvo Austrumu Kvartetā, centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; pauž atbalstu augstajai pārstāvei centienos izveidot ticamu perspektīvu miera procesa atsākšanai;

12.  atzīst par labu to, ka ES ir gatava atbalstīt iespējamu ANO Drošības padomes apstiprinātu starptautisku mehānismu, tostarp no jauna aktivizējot un iespējami paplašinot Eiropas Savienības Robežu palīdzības misiju Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) un Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS), kā arī apmācības programmas uzsākšanu Palestīniešu pašpārvaldes muitas personālam un policijai reorganizācijas nolūkos Gazā;

13.  pauž savu atzinību ārkārtīgi svarīgajam UNRWA un visu tās darbinieku veiktajam darbam konflikta laikā un pēc tā; izsaka līdzjūtību UNRWA un konflikta laikā 12 nogalināto aģentūras darbinieku ģimenēm; aicina ES un starptautiskos līdzekļu devējus ievērojami palielināt atbalstu, lai apmierinātu agresijas skarto iedzīvotāju tūlītējās vajadzības, kas arvien palielinās un kuras UNRWA ir jāapmierina;

14.  uzsver, ka ir obligāti nepieciešams, lai Palestīniešu pašpārvalde, ES, Ēģipte un Jordānija neatlaidīgi strādātu, tiecoties nodrošināt to, ka teroristiskie grupējumi Gazā un Rietumkrastā nevar atjaunot bruņojumu un neatsāk ieroču kontrabandu, raķešu ražošanu un tuneļu būvi;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes parlamentam un valdībai, kā arī Jordānijas parlamentam un valdībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika