Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0117/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0029

Texte adoptate
PDF 227kWORD 70k
Joi, 18 septembrie 2014 - Strasbourg
Relațiile dintre Israel și Palestina după conflictul din Gaza și rolul UE
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 18 septembrie 2014 referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere cea de-a patra Convenție de la Geneva din 1949 privind protecția civililor în timp de război,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere acordul interimar din 18 septembrie 1995 privind Cisiordania și Fâșia Gaza,

–  având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 12 iulie 2014,

–  având în vedere acordurile de la Oslo („Declarația de principii privind aranjamentele interimare de autoguvernare”) din 13 septembrie 1993,

–  având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 30 august 2014, 16 decembrie 2013, 14 mai 2012, 18 iulie și 23 mai 2011 și 8 decembrie 2009,

–  având în vedere declarația din 27 august 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la încetarea focului în Gaza,

–  având în vedere rapoartele zilnice privind situația redactate de UNRWA,

–  având în vedere declarația Consiliului de Securitate al ONU din 12 iulie 2014 și declarația Secretarului General al ONU, Ban ki-moon, din 13 iulie 2014,

–  având în vedere orientările UE privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele lor adiționale și Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât ultimul conflict din Gaza a cauzat pierderi de vieți omenești și o suferință inacceptabilă în rândul populației civile, pentru ambele părți implicate;

B.  întrucât peste 2 000 de palestinieni - marea majoritate civili, printre care 503 copii - au fost uciși și peste 10 000 de palestinieni au fost răniți în Fâșia Gaza, iar 66 de soldați israelieni și 6 civili israelieni, printre care un copil, și-au pierdut viața, iar peste 500 de israelieni au fost răniți în urma operațiunii intitulate Protective Edge lansate de forțele de apărare israeliene și a atacurilor cu rachete lansate de Hamas și de alte grupări armate palestiniene din Gaza către Israel; întrucât acest conflict violent a generat o criză umanitară gravă în Gaza;

C.  întrucât, la 26 august 2014, a fost încheiat un acord de încetare a focului, care a pus capăt unei perioade de șapte săptămâni de ostilități în Gaza; întrucât Egiptul a depus eforturi considerabile pentru a media acest acord;

D.  întrucât, potrivit acordului de încetare a focului, accesul ajutoarelor umanitare în Fâșia Gaza ar trebui permis prin punctele de trecere a frontierei către Israel, punctul de trecere Rafah ar trebui deschis, iar zona de pescuit ar trebui extinsă la șase mile în largul coastelor Fâșiei Gaza;

E.  întrucât, în cazul în care armistițiul rezistă, părțile ar trebui să înceapă negocierile cu privire la diferite subiecte legate de situația din Fâșia Gaza la sfârșitul lunii septembrie 2014; întrucât printre chestiunile care fac subiectul acestor negocieri se numără dezarmarea grupurilor armate din Gaza și returnarea rămășițelor celor doi soldați israelieni uciși în conflictul violent și eliberarea prizonierilor palestinieni și de ridicare sau reducere a blocadei asupra Fâșiei Gaza, inclusiv prin reconstruirea portului maritim și a aeroportului din zona respectivă;

F.  întrucât, potrivit UNRWA și altor organizații de pe teren, peste 1 700 de locuințe au fost complet sau parțial distruse și alte 40 000 deteriorate, 17 spitale și clinici de îngrijire medicală, 136 școli ale UNRWA, 60 de moschei și 13 cimitire fiind, de asemenea, distruse;

G.  întrucât, în Gaza, au fost complet distruse cartiere întregi și infrastructuri vitale, printre care centrala electrică din Gaza, care este inoperabilă, ceea ce conduce la întreruperi de curent de 18 ore pe zi, și aproximativ 450 000 de persoane încă nu pot avea acces la sistemul municipal de aprovizionare cu apă, din cauza pagubelor sau a presiunii reduse;

H.  întrucât experții palestinieni au estimat la aproape 8 miliarde de USD costurile reconstrucției în Gaza; întrucât la 9 septembrie 2014, ONU și guvernul palestinian a făcut apel la donatorii internaționali să ofere suma de 550 milioane de USD pentru ajutor alimentar, acces la apă curată, îngrijiri medicale și educație, ca măsuri imediate de ajutor necesare în urma conflictului recent; întrucât conferința donatorilor internaționali pentru reconstrucția din Gaza este programată să aibă loc sau în Egipt;

I.  întrucât 29 de clădiri școlare ale UNRWA servesc în continuare drept centre colective pentru mai mult de 63 000 de persoane strămutate;

J.  întrucât, potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU, circa 17 000 ha de teren cultivat au suferit daune substanțiale directe, iar jumătate din totalitatea păsărilor de curte au murit din cauza unor lovituri directe sau a lipsei de îngrijire din cauza accesului redus la ferme în zonele de graniță;

K.  întrucât Organizației Națiunilor Unite îi revine responsabilitatea de a iniția o anchetă pentru evaluarea pagubelor cauzate structurilor sale;

1.  transmite încă o dată condoleanțe tuturor victimelor conflictului armat și familiilor acestora; condamnă cu fermitate încălcările drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional;

2.  salută acordul de încetare a focului, mediat de Egipt; recunoaște și salută rolul Egiptului în medierea unei încetări a focului; sprijină autoritățile egiptene în eforturilor lor continue cu israelienii și palestinienii către stabilirea unei încetări a focului pe termen lung și subliniază rolul lor strategic de mediator prezent și viitor în găsirea unei soluții pașnice; salută relatările recente potrivit cărora egiptenii urmează să inițieze discuții privind o încetare permanentă a focului;

3.  îndeamnă UE să participe efectiv la efortul umanitar urgent și la reconstrucția din Gaza; invită UE să participe pe deplin la Conferința internațională a donatorilor, organizată la 12 octombrie 2014, la Cairo;

4.  subliniază că asigurarea accesului deplin și neobstrucționat al ajutoarelor umanitare pentru populația din Fâșia Gaza trebuie să constituie o prioritate imediată; îndeamnă comunitatea internațională să își intensifice într-o mai mare măsură eforturile în acest sens și să răspundă neîntârziat apelurilor de urgență ale UNRWA privind furnizarea de fonduri suplimentare; invită toți actorii din regiune să faciliteze, fără întârziere, accesul în Gaza al asistenței umanitare destinate persoanelor care au nevoie de bunuri și servicii de bază - în special, în ceea ce privește serviciile de electricitate și resursele de apă, și mai ales nevoile speciale ale copiilor; își exprimă preocuparea cu privire la presupusele cazuri de blocare intenționată a livrării ajutoarelor umanitare în Gaza; subliniază, în același timp, că asistența umanitară și financiară din partea UE trebuie să revină pe deplin și în cel mai eficient mod posibil poporului palestinian și nu trebuie utilizată niciodată, direct sau indirect, pentru activități teroriste;

5.  salută dialogul în curs în diferite domenii dintre guvernul israelian și guvernul consensului național palestinian și îndeamnă ambele părți să continue în acest sens; îndeamnă, în același timp, guvernul consensului național palestinian să preia autoritatea deplină în Fâșia Gaza, fără întârziere, pentru a împiedica transformarea în haos a situației din Gaza și nerespectarea masivă a legii; solicită, în acest sens, încheierea procesului de reconciliere palestinian, care ar trebui să conducă în curând la organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale;

6.  încurajează actorii-cheie din regiune, în special Egiptul și Iordanul, să depună în continuare eforturi pentru calmarea situației; își reafirmă sprijinul ferm în favoarea unei soluții care să presupună existența a două state, pe baza frontierelor din 1967, ambele cu capitala la Ierusalim, și anume Statul Israel și un stat al Palestinei independent, democratic, limitrof și viabil, conviețuind în pace și securitate, ceea ce ar implica ridicarea blocadei asupra Fâșiei Gaza; reafirmă faptul că acțiunile de colonizare sunt ilegale conform dreptului internațional și constituie un obstacol în calea păcii; îndeamnă toate instituțiile UE să încurajeze relațiile comerciale, culturale, științifice, economice și în domeniul energiei și al apei dintre Israel și vecinii săi;

7.  încurajează o reconciliere intra-palestiniană între Hamas și Autoritatea Palestiniană, pentru ca acestea să colaboreze în vederea reconstrucției Fâșiei Gaza și să identifice o soluție politică pe termen lung;

8.  salută disponibilitatea UE de a contribui la o soluție cuprinzătoare și durabilă menită să consolideze securitatea, bunăstarea și prosperitatea palestinienilor și israelienilor deopotrivă; ia act în mod pozitiv de faptul că UE va elabora opțiuni pentru o acțiune efectivă și cuprinzătoare în următoarele domenii: circulația și accesul, consolidarea capacităților, verificarea și monitorizarea, ajutorul umanitar și reconstrucția în urma conflictelor;

9.  își reiterează sprijinul pentru politica de rezistență pașnică a președintelui Mahmoud Abbas și condamnă toate actele de terorism și violență; invită Uniunea Europeană și statele membre să-și intensifice sprijinul acordat conducerii președintelui Abbas și ultimei sale inițiative de deblocare a conflictului;

10.  subliniază faptul că status quo-ul din Fâșia Gaza nu este sustenabil și face jocul extremiștilor, generând constant noi cicluri de violențe; consideră că în Gaza nu va exista o stabilitate pe termen lung în lipsa reconstrucției și a redresării economice, care sunt subminate de absența liberei circulații a cetățenilor și a bunurilor; solicită reconstrucția și reabilitarea rapidă a Fâșiei Gaza și sprijină cu fermitate conferința donatorilor care urmează să aibă loc la 12 octombrie 2014, la Cairo;

11.  îndeamnă din nou UE și statele sale membre să joace un rol politic mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; sprijină Înaltul Reprezentant în eforturile sale de a crea o perspectivă credibilă pentru relansarea procesului de pace;

12.  salută faptul că UE este dispusă să sprijine un posibil mecanism internațional aprobat de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv prin reactivarea și posibila extindere a domeniului de aplicare și a mandatului misiunilor EUBAM Rafah și EUPOL COPPS aflate pe teren, precum și prin lansarea unui program de instruire pentru personalul vamal și forțele de poliție ale Autorității Palestiniene pentru a fi redesfășurate în Gaza;

13.  recunoaște imensa importanță a activității desfășurate de UNRWA și de întreg personalul său în timpul conflictului și după acesta; transmite condoleanțe către UNRWA și familiile celor 12 membri ai personalului UNRWA care au fost uciși în timpul conflictului; solicită UE și donatorilor internaționali să mărească în mod semnificativ sprijinul acordat pentru a acoperi nevoile imediate crescute ale populației afectate, nevoi care trebuie satisfăcute de UNRWA;

14.  subliniază faptul că este absolut necesar ca AP, UE, Egiptul și Iordania să depună eforturi riguroase în vederea asigurării faptului că grupările teroriste din Gaza și Cisiordania nu se pot reînarma și nu reîncep contrabanda cu arme, fabricarea de rachete și construirea de tuneluri;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Guvernului și Parlamentului Egiptului și Guvernului și Parlamentului Iordanului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate