Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2064(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0013/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0013/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/10/2014 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0030

Usvojeni tekstovi
PDF 384kWORD 72k
Utorak, 21. listopada 2014. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/004, ES/Comunidad Valenciana metal - Španjolska
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 21. listopada 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/004, ES/Comunidad Valenciana metal iz Španjolske) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0515 – C8‑0125/2014),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0013/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je Španjolska podnijela zahtjev EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal za financijski doprinos iz EGF-a slijedom otpuštanja 633 radnika u 142 poduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje gotovih proizvoda od metala tijekom referentnog razdoblja od 1. travnja 2013. do 31. prosinca 2013., pri čemu su mjere koje sufinancira EGF namijenjene 300 radnika;

D.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Španjolska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  primjećuje da su španjolske vlasti 25. ožujka 2014. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a i da je Komisija svoju procjenu iznijela 12. kolovoza 2014.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  pozdravlja činjenicu da se u zahtjevu uzima u obzir iskustvo s prethodnim zahtjevima iz iste regije; sugerira da bi se iskustva i moguće najbolje prakse regija koje su podnijele nekoliko zahtjeva trebali prenositi na redovnim sastancima osoba za kontakt iz EGF-a i stručnjaka;

4.  smatra da su otpuštanja u 142 poduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje gotovih proizvoda od metala u Španjolskoj povezana s globalnom financijskom i gospodarskom krizom; napominje da je Španjolska među državama članicama koje su najteže pogođene krizom, koja je prouzročila nižu potražnju za metalom i proizvodima od metala te njihovu nižu proizvodnju; konstatira da je proizvodnja proizvoda od metala u Španjolskoj 2009. pala za 23,3 % u usporedbi s prethodnom godinom, a između 2008. i 2013. za 36,6 %; napominje da je promet u tom sektoru pao za 38,5 % u razdoblju između 2008. i 2012., a da broj ukinutih radnih mjesta čini 43 % ukupnog broja radnih mjesta u metalnom sektoru;

5.  napominje da je sektor gotovih proizvoda od metala glavni opskrbljivač proizvodnih sredstava za široki raspon proizvodnih industrija, a posebno za sektore brodogradnje i građevinarstva te automobilski sektor, a na koje je sve znatno utjecala gospodarska kriza diljem Unije;

6.  primjećuje da se u slučaju o kojemu je riječ odražava socijalno i gospodarsko okruženje regije čije je lokalno gospodarstvo obilježeno velikim postotkom malih i srednjih poduzeća te podsjeća na aktualne teškoće s kojima se mala i srednja poduzeća suočavaju pri pristupanju financijskim sredstvima;

7.  naglašava da će otpuštanje 633 radnika dodatno pogoršati situaciju povezanu s nezaposlenošću u Comunidadu Valenciani, koja je posebno osjetljiva jer metalni sektor ima udio od 25,4 % u broju radnih mjesta u industrijskom sektoru te regije; navodi da je 2008. bilo 35 868 radnih mjesta u metalnom sektoru u Comunidadu Valenciani, dok je 2012. broj radnih mjesta smanjen na 20 873, što predstavlja pad od 43 %, što je osam postotnih bodova više nego na nacionalnoj razini;

8.  sa žaljenjem primjećuje da se očekuje da u mjerama sudjeluje manje od 50 % radnika koji ispunjavaju uvjete; smatra da se ta procjena zasniva na iskustvima tijela koje podnosi zahtjev s prijašnjim zahtjevima za intervencije EGF-a u tim regijama; ipak smatra da bi u regijama s visokom stopom nezaposlenosti broj osoba koje sudjeluju u osposobljavanju i prekvalificiranju morao biti veći;

9.  naglašava da je zaposlenost u toj regiji ozbiljno pogođena učinkom krize na tradicionalne sektore kao što su keramika, obuća i građevinarstvo, pa i tekstil, koji su vrlo važni za gospodarstvo te regije;

10.  pozdravlja činjenicu da se očekuje da otpušteni radnici sudjeluju u strukovnom osposobljavanju i stjecanju viših kvalifikacija u velikom broju; cijeni što je takvo stjecanje viših kvalifikacija osmišljeno tako da se nastavlja na vještine i kompetencije stečene u metalnoj industriji i što se uče dodatne konkretne vještine kojima se radnici mogu prilagoditi budućim potrebama metalne industrije;

11.  pozdravlja činjenicu da su španjolske vlasti, radi brze pomoći radnicima, odlučile započeti s pružanjem usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika 20. lipnja 2014., prije konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

12.  pozdravlja činjenicu da će prilagođene usluge za otpuštene radnike sufinancirati autonomna vlada Comunidada Valenciane (Generalitat Valenciana), a osobito SERVEF (zavodi za zapošljavanje autonomne vlade) s 30 % ukupnog proračuna te udruga poslodavaca Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL i sindikati UGT-PV i CCOO-PV s 10 % ukupnog proračuna;

13.  napominje da se usklađenim paketom prilagođenih usluga, koje će se sufinancirati, obuhvaćaju mjere za otpuštene radnike, a te su mjere profesionalno usmjeravanje, posredovanje pri zapošljavanju, osposobljavanje (strukovno osposobljavanje i stjecanje viših kvalifikacija, osposobljavanje u generičkim vještinama, osposobljavanje na radnom mjestu), promicanje poduzetništva, poticaji za osnivanje poduzeća, naknada za vrijeme traženja zaposlenja i naknada troškova putovanja na posao te poticaji za zapošljavanje;

14.  primjećuje namjeru da se iznos od 3 000 EUR dodijeli 20 korisnika kako bi se potaknuo njihov povratak na tržište rada tako što će osnovati vlastita poduzeća; smatra da se i procjena broja radnika koji će biti korisnici tih poticaja zasniva na iskustvima s prethodnim slučajevima mobilizacije EGF-a u toj regiji;

15.  pozdravlja činjenicu da je usklađeni paket prilagođenih usluga sastavljen u dogovoru i s udrugom poslodavaca FEMEVAL-om i sa sindikatima UGT-PV-om i COO-PV-om te da će se tijekom raznih faza pristupa EGF-u i njegove provedbe primjenjivati politika jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

16.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti traženja zaposlenja svih radnika prilagođenim programima osposobljavanja i priznavanjem sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

17.  primjećuje da podaci o usklađenom paketu prilagođenih usluga koje treba financirati iz EGF-a sadrže informacije o komplementarnosti s djelovanjem koje se financira sredstvima iz strukturnih fondova; naglašava da su španjolske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

18.  primjećuje da je procijenjeni trošak uvodnih i informativnih sastanaka, kao prve mjere na popisu predloženih aktivnosti, povećan za 50 % u odnosu na zahtjev iste regije iz prethodne godine;

19.  cijeni unaprijeđene postupke koje je uvela Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje bespovratnih sredstava; primjećuje da je Komisija završila ocjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 12 tjedana od primitka potpunog zahtjeva;

20.  naglašava da se u skladu s člankom 9. Uredbe o EGF-u jamči ograničavanje pomoći iz EGF-a na ono što je nužno kako bi se osigurala solidarnost i privremena jednokratna pomoć ciljanim korisnicima te da se njome više ne zamjenjuju djelovanja za koja su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

21.  pozdravlja usvajanje Uredbe o EGF-u koja je odraz sporazuma koji su postigli Europski parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kada to čine Europski parlament i Vijeće skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

22.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih posebnim potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva u okviru kojega se na učinkovit način gospodari resursima;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da zajedno s predsjednikom Vijeća ovu Odluku potpiše te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/004, ES/Comunidad Valenciana metal iz Španjolske)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci 2014/816/EU.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti