Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2064(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0013/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0013/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 21/10/2014 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0030

Elfogadott szövegek
PDF 239kWORD 74k
2014. október 21., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Spanyolország „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0030A8-0013/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. október 21-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0515 – C8-0125/2014 – 2014/2064(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0515 – C8–0125/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0013/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel Spanyolország a fémfeldolgozási termékek gyártása területén működő 142 spanyolországi vállalatánál bekövetkezett, 633 munkavállalót érintő elbocsátásokat követően „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 300 munkavállalóra vonatkozóan igényelt az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében támogatást a 2013. április 1. és 2013. december 31. közötti referencia-időszakra vonatkozóan;

D.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2014. március 25-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. augusztus 12-én tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  üdvözli, hogy a kérelem figyelembe veszi az ugyanezen régió által benyújtott korábbi kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatokat; javasolja, hogy a több kérelmet benyújtó régiók tapasztalatait és leginkább bevált gyakorlatait terjesszék az EGAA-kapcsolattartók és -szakértők rendszeres értekezletein;

4.  úgy véli, hogy a fémfeldolgozási termékek gyártása területén működő 142 spanyolországi vállalatánál bekövetkezett elbocsátások összefüggenek a globális pénzügyi és gazdasági válsággal; megállapítja, hogy Spanyolország azok közé a tagállamok közé tartozik, amelyeket a legsúlyosabban érintett a válság, amely a fém és a fémfeldolgozási termékek iránti kereslet, és ezek előállításának csökkenéséhez vezetett; megállapítja, hogy Spanyolországban 2009-ben az előző évi termeléshez képest 23,3%-kal csökkent a fémfeldolgozási termékek előállítása, a 2008–2013 közötti időszakban pedig 36,6%-os visszaesés volt tapasztalható; megállapítja, hogy az ágazat forgalma 2008 és 2012 között 38,5%-kal csökkent és a megszűnt munkahelyek aránya a fémtermékgyártási ágazat összes munkahelyének 43%-át tette ki;

5.  megjegyzi, hogy a fémfeldolgozási termékek ágazata az egyik legfontosabb ellátó a feldolgozóipar egészen széles skálája, különösen a hajógyártás, az építkezés és a gépjárműgyártás számára, amelyek mindegyikét komolyan érintette Unió-szerte a gazdasági válság;

6.  megállapítja, hogy a tárgyalt eset tipikusan egy olyan régióra jellemző szociális és gazdasági környezetet tükröz, amelyben a helyi gazdaságot a kkv-k nagy arányú jelenléte jellemzi, és emlékeztet azon nehézségekre, amelyekkel a kkv-k a finanszírozás tekintetében jelenleg szembesülnek;

7.  hangsúlyozza, hogy a régióban bekövetkezett 633 fős elbocsátás tovább súlyosbítja a Valenciai Közösségben tapasztalható munkanélküliségi helyzetet, amely különösen érzékeny, lévén, hogy a fémtermékgyártási ágazat a régió iparában a munkahelyek 25,4%–át képviseli; megállapítja, hogy 2008-ban 35 868 munkahely volt a fémtermékgyártási ágazatban a Valenciai Közösségben, míg 2012-re a munkahelyek száma 20 873-ra csökkent, ami 43%-os zuhanást jelent, azaz az országos szinten tapasztalhatónál nyolc százalékponttal magasabbat;

8.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy várhatóan a támogatásra jogosult munkavállalóknak kevesebb mint 50%-a vesz részt az intézkedésekben; úgy véli, hogy ez a becslés a kérelmező hatóság által a korábbi EGAA-beavatkozások során a régióban szerzett tapasztalatokon alapul; úgy véli azonban, hogy a magas munkanélküliségi rátájú régiókban a képzésben és átképzésben részt vevők számának nagyobbnak kell lennie;

9.  hangsúlyozza, hogy a régióban a foglalkoztatási helyzetet komolyan befolyásolta a válság által a hagyományos gazdasági ágazatokra – a kerámiaiparra, a cipőgyártásra, az építőiparra és a textilágazatra, a régió gazdaságában rendkívül fontos szerepet betöltő ágazatokra – gyakorolt hatás;

10.  üdvözli azt, hogy az elbocsátott munkavállalók várhatóan szép számban részt vesznek a szakmai képzéseken és továbbképzéseken; értékeli, hogy a továbbképzéseket úgy szervezik, hogy a fémiparban szerzett tapasztalatra és szaktudásra épüljenek, illetve hogy a további speciális technikai tudás megszerzése révén a munkavállalók megfeleljenek a fémipar jövőbeni igényeinek;

11.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a spanyol hatóságok úgy határoztak, hogy az érintett munkavállalók számára nyújtandó személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. június 20-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

12.  üdvözli, hogy az elbocsátott munkavállalók számára nyújtandó személyre szabott szolgáltatásokat részben a Generalitat Valenciana (a Valenciai Közösség autonóm kormánya) fogja finanszírozni, és különösen a SERVEF (az autonóm kormány munkaügyi hivatalai) a teljes költségvetés 30%-át, valamint a Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana-FEMEVAL munkáltatói érdekképviseleti szervezet, illetve UGT-PV és a CCOO-PV szakszervezet a teljes költségvetés 10%-át;

13.  megjegyzi, hogy az EGAA-ból társfinanszírozandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának részét képezik az elbocsátott munkavállalókat támogató olyan intézkedések, mint például a pályaorientációs tanácsadás, a munkaközvetítés, a képzések (szakképzés, továbbképzés, transzverzális készségek fejlesztése, munkahelyi képzések), a vállalkozóvá válás támogatása, a vállalkozás beindításának támogatása, az álláskeresési támogatás, a munkába járás (ingázás) költségeihez való hozzájárulás, valamint a foglalkoztatás ösztönzése;

14.  tudomásul veszi a 3000 eurós összeget, amelyet várhatóan 20 kedvezményezett fog kapni ösztönzésképpen, hogy saját vállalkozás létrehozásával térjenek vissza a munkaerőpiacra; úgy véli, hogy az említett ösztönzésből részesülő munkavállalók számának becslése is a korábbi EGAA-pályázatokkal a régióban szerzett tapasztalatokon alapul;

15.  örömmel látja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a FEMEVAL munkáltatói érdekképviseleti szervezettel és az UGT-PV, illetve a CCOO-PV szakszervezetekkel egyaránt konzultálva készítették el, valamint, hogy a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni az EGAA végrehajtásának különböző szakaszaiban és az EGAA-hoz való hozzáférésben;

16.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkakeresési esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

17.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

18.  megjegyzi, hogy az üdvözlő és tájékoztató programok (mint a javasolt fellépések listáján első helyen szereplő intézkedések) várható költsége 50%-kal megnőtt egy, az ugyanezen régióból tavaly benyújtott pályázathoz képest;

19.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; megállapítja, hogy a Bizottság a teljes kérelem beérkezését követő 12 héten belül lezárta annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek;

20.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 9. cikke értelmében biztosítani kell, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás arra korlátozódjon, hogy az egyes megcélzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson; a hozzájárulás emellett nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak.

21.  üdvözli az EGAA-ról szóló rendelet elfogadását, amely tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

22.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

23.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

25.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2)HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3)HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 201/816/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat