Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2040(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0014/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0014/2014

Rasprave :

PV 21/10/2014 - 16
CRE 21/10/2014 - 16

Glasovanja :

PV 22/10/2014 - 4.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0036

Usvojeni tekstovi
PDF 469kWORD 173k
Srijeda, 22. listopada 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015. – svi dijelovi
P8_TA(2014)0036A8-0014/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 22. listopada 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. (12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4) (MIS od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. ožujka 2014. o općim smjernicama za pripremu proračuna – dio III. – Komisija(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. travnja 2014. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2015.(6),

–  uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koji je Komisija usvojila 24. lipnja 2014. (COM(2014)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je Vijeće usvojilo 2. rujna 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu 12. rujna 2014. (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2015 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. koje je predstavila Komisija 15. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir razmatranja Predsjedništva od 15. rujna 2014. i revidiranu napomenu glavnog tajnika od 17. rujna 2014. o čitanju svojeg nacrta proračuna za 2015. u Europskom parlamentu;

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 15. travnja 2014. o nacrtu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola o Statutu Suda Europske unije povećanjem broja sudaca Općeg suda(7),

–  uzimajući u obzir sporazum o suradnji od 5. veljače 2014. između Europskog parlamenta, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija,

–  uzimajući u obzir članak 88. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i mišljenja drugih relevantnih odbora (A8-0014/2014),

Dio III.

Opći pregled

1.  podsjeća da je u svojoj gore navedenoj rezoluciji od 13. ožujka 2014. Parlament naglasio da je potrebno povećati strateška ulaganja s europskom dodanom vrijednošću radi povratka europskog gospodarstva na pravi put poticanjem konkurentnosti i zapošljavanja, posebno u području zapošljavanja mladih, istodobno jačajući gospodarsku i društvenu koheziju;

2.  naglašava da su se čelnici država i vlada još jednom složili u lipnju 2014. (ponovljeno na posebnom sastanku Europskog vijeća u kolovozu 2014.) oko potrebnih ulaganja i pripreme gospodarstava država članica za budućnost dodatnim dugoočekivanim ulaganjima u prometnu, energetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu (uključujući dovršenje procesa stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta do 2015.) od važnosti za Uniju, ali i u područja energetske učinkovitosti, inovacija i istraživanja te vještina; ponavlja neupitnu ulogu proračuna Europske unije u ispunjavanju tih političkih ciljeva;

3.  podsjeća još jednom da se proračun Unije nikako ne smije doživljavati i ocjenjivati tek kao financijska stavka kojom se opterećuju nacionalni proračuni nego ga, naprotiv, valja smatrati prilikom za poticanje inicijativa i ulaganja koja su od važnosti i dodane vrijednosti za Uniju kao cjelinu te o većini kojih suodlučuju Parlament i Vijeće;

4.  ponavlja važnost sukladnosti proračuna Unije s državnim proračunima te njegovu ulogu u promicanju rasta i zapošljavanja te naglašava da ga zbog njegove prirode i ograničene veličine ne bi trebalo ograničiti i držati pod kontrolom proizvoljnim smanjenjima nego, naprotiv, valja ojačati ciljana područja;

5.  napominje da nacrt proračuna EU-a za 2015. koji je predložila Komisija iznosi, uključujući posebne instrumente, 145 599,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 142 137,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje; naglašava da ukupna razina dogovorenih odobrenih sredstava za plaćanje u nacrtu proračuna predstavlja skromni rast od 1,4 % u odnosu na proračun 2014. (uzimajući u obzir izmjenu proračuna br. 1 i nacrt izmjene proračuna br. 2-4/2014) te da je on još uvijek 2 milijarde EUR niži od izvršenog proračuna za 2013. godinu; napominje da je Komisija u svojem nacrtu proračuna predložila ostavljanje ukupne razlike od 1 478,9 milijuna EUR do gornje granice u okviru odobrenih sredstva za preuzimanje obveza;

6.  naglašava važnost decentraliziranih agencija koje su ključne za provedbu politika i programa Unije; ističe da za njih valja predvidjeti dostatna financijska sredstva i broj zaposlenih kako bi mogle primjereno obavljati zadatke koje su im povjerile zakonodavne vlasti;

Stajalište Vijeća

7.  izražava žaljenje zbog činjenice da je Vijeće u svojem čitanju smanjilo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 522 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanje za 2,1 milijarde EUR te sada odobrena sredstva za preuzimanje obveza u proračunu Unije za 2015. iznose 145 077,4 milijuna EUR, a sredstva za plaćanje 139 996,9 milijuna EUR; ističe da bi smanjenje od 2,1 milijarde EUR u plaćanjima predstavljalo smanjenje od 0,18 % u odnosu na proračun za 2014. (uključujući izmjenu proračuna br. 1/2014 i nacrt izmjene proračuna br. 2-4/2014); posebno je zabrinut zbog oštrih rezova u odobrenim sredstvima za plaćanje namijenjenih fondovima za konkurentnost za rast i zapošljavanje u okviru naslova 1.a koji predstavljaju ozbiljno kršenje obveze koju je Vijeće preuzelo u cilju prevladavanja krize i jačanja gospodarskog rasta;

8.  ne slaže se s čitanjem Vijeća o proračunu za 2015. u kojemu se ne uzima u obzir višegodišnja narav politika Unije te kojim bi se, umjesto da se problem riješi, moglo pogoršati pomanjkanje plaćanja i uzrokovati daljnje usporavanje provedbe programa Unije;

9.  još jednom naglašava da se pristupom Vijeća u utvrđivanju razine plaćanja prema stopi inflacije ne uzima u obzir priroda i uloga višegodišnje naravi politika Unije čime se oduzima vrijednost VFO-u; napominje u tom pogledu da se rastućom razlikom između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje pogoršava problem zaostalih nepodmirenih obveza; ističe negativan učinak koji taj pristup ima na predodžbu Unije od strane njezinih građana; povrh svega, još jednom naglašava da bi Unija trebala povećati svoja ulaganja kako bi se prebrodila gospodarska kriza;

10.  ne odobrava proizvoljne rezove koje Vijeće predlaže u administrativnim i potpornim linijama kojima se financira provođenje glavnih programa Unije, a koji bi mogli naštetiti uspješnom početku novih programa s obzirom na to da nedostatak administrativnih kapaciteta podrazumijeva ozbiljan rizik od onemogućavanja provedbe politika Unije;

11.  ozbiljno je zabrinut zbog dvostrukih standarda Vijeća u odnosu na proračun Unije te što, s jedne strane, poziva na povećanje sredstava Unije u područjima kojima se može ostvariti održivi rast, a s druge strane, predlaže znatne rezove u ključnim područjima poput inovacija, istraživanja, svemira, infrastrukture, malog i srednjeg poduzetništva i energije;

12.  pozdravlja stajalište 13 država članica u kojemu izražavaju svoje uvjerenje da dogovorena razina odobrenih sredstava za plaćanje možda neće dostajati te da bi mogla izazvati snažan pritisak na pravovremeno ispunjenje pravnih obveza Unije i ispunjenje preuzetih obveza; podsjeća da prema članku 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Europski parlament, Vijeće i Komisija osiguravaju da Unija na raspolaganju ima financijska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće strane”;

13.  smatra da Vijeće, s obzirom na to da godinu za godinom ne uspijeva skupiti kvalificiranu većinu u svojim redovima kako bi osiguralo razinu plaćanja kojima bi Unija mogla podmiriti nesporne potrebe u plaćanjima, snosi političku odgovornost za vrlo napetu situaciju u odobrenim sredstvima za plaćanje; osuđuje činjenicu da se time postupno izazvao strukturni deficit u proračunu Unije koji nije u skladu s odredbama Ugovora i kojim se ugrožava sposobnost Komisije da ispuni svoje pravne obveze;

14.  istovremeno napominje da se aktualnim oblikom proračuna Unije, u kojemu su odobrena sredstva za plaćanje povezana s nacionalnim doprinosima, utječe na donošenje nepovoljnih odabira u državama članicama, poglavito u razdobljima kada je uravnoteženi nacionalni proračun od ključne važnosti; naglašava, međutim, da takva razina plaćanja izravno proizlazi iz odgovarajuće razine preuzetih obveza koje je Vijeće službeno usvojilo potrebnom kvalificiranom većinom u okviru godišnjih proračunskih postupaka;

15.  izražava žaljenje zbog prirođenog sukoba između Vijeća, s jedne strane, i Parlamenta i Komisije, s druge strane; poziva na pronalaženje načina kojima bi se ta napetost preoblikovala u plodniju razmjenu mišljenja; nada se da će otvorenost prema novim stajalištima i prijedlozima naposljetku dovesti do strukturnih promjena kojima se promiče uravnoteženi dogovor o proračunu koji odražava ambicije i zabrinutosti Parlamenta i Vijeća;

Čitanje Parlamenta

16.  naglašava da osim provedbe političkog dogovora koji je postignut u pregovorima oko višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. u vezi s pojačanim financiranjem na početku razdoblja konkretnih političkih ciljeva, Komisija nije predložila ulaganje dodatnih napora kako bi zadovoljila prioritete koje je naveo Parlament, ali i o kojima su se dogovorili čelnici država i vlada u Europskom vijeću; stoga odlučuje pojačati financijska sredstva za političke ciljeve i strateške prioritete Unije u brojnim područjima;

17.  odlučuje usmjeriti povećanje sredstava prema programima koji su u središtu strategije Europa 2020. kojom se promiče rast, konkurentnost i zapošljavanje, kao što su Obzor 2020., COSME, Erasmus +, Digitalni program, Progress i Socijalna agenda (uključujući EURES i Instrument za mikrofinanciranje) s obzirom na to da su ti programi primjer doprinosa Unije inovativnom i uspješnom gospodarstvu diljem kontinenta; dodatno pojačava programe koji su ključni za izvršenje vanjskopolitičkih programa Unije, kao što su europska susjedska politika, razvojna i humanitarna pomoć; naglašava da je u cilju borbe protiv nejednakosti potrebno povećati financiranje programa i inicijativa kao što su Fond europske pomoći za najpotrebitije i Europa za građane te financiranje promicanja rodne jednakosti;

18.  stoga utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za 2015. na 146 380,9 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza te 146 416,5 milijuna EUR za odobrena sredstva za plaćanje;

Rješavanje opetovanih kriza u plaćanjima

19.  podupire prijedlog Komisije da se u potpunosti iskoriste raspoloživa sredstva u okviru gornje granice za plaćanje za 2015. čime se ne ostavlja razlika do gornje granice za plaćanja za 2015. godinu; vraća u prijašnje stanje sve rezove Vijeća u plaćanjima na temelju trenutnih i očekivanih obrazaca provedbe;

20.  naglašava, međutim, da čak ni potpuna uporaba gornje granice odobrenih sredstava za plaćanje za 2015. nije dovoljna da se na odgovarajući način riješe stalni problemi koji se događaju od proračuna Unije za 2010. godinu; posebno napominje velike zaostatke u plaćanjima iz prošlih godina, posebno za kohezijsku politiku u nezapamćenom iznosu od 23,4 milijardi EUR na kraju 2013. te strahuje da bi se slično stanje moglo ponoviti i na kraju 2014. godine; naglašava, stoga, da se opetovani problem pomanjkanja plaćanja mora učinkovito riješiti bez daljnje odgode; stoga, odlučuje, u iznosu od 4 milijarde EUR nadići prijedloge Komisije koji se odnose na plaćanja u brojnim proračunskim linijama u kojima je stanje u odobrenim sredstvima za plaćanje iznimno kritično, uključujući i glavne linije za zaključenje u razdoblju od 2007. do 2013. u okviru strukturnih fondova Unije i istraživačkih programa;

21.  s time u skladu poziva Komisiju da bude pripravna predstaviti odgovarajuće prijedloge za mobilizaciju mehanizama fleksibilnosti koji su obuhvaćeni Uredbom o VFO-u; ponavlja da ne namjerava prihvatiti ograničena tumačenja odredaba o fleksibilnosti i posebnim instrumentima u okviru Uredbe o VFO-u i Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. koje je Parlament uspješno dogovorio u pregovorima;

22.  ustraje na tome da se sva odobrena sredstva za plaćanje mobilizirana preko posebnih instrumenata moraju unijeti u proračun iznad gornjih granica za plaćanje predviđenih VFO-om;

23.  podsjeća na izniman primjer dramatičnog pomanjkanja odobrenih sredstava za plaćanje za humanitarnu pomoć koji se zbio krajem 2013. i u prvoj četvrtini 2014. te koji se mogao riješiti samo zahvaljujući kratkoročnim i privremenim rješenjima u obliku preraspodjele sredstava u okviru usvojenog proračuna; iznimno je zabrinut da se takvo stanje može lako ponoviti u nekom drugom području politike kao što je istraživanje/razvoj i inovacija;

24.  naglašava činjenicu da se radi jasnijeg utvrđivanja potreba za 2015. koje proizlaze iz prethodnih godina pregovori o dodatnim potrebama za plaćanja iz 2014. trebaju završiti prije mirenja o proračunu za 2015. godinu; ponavlja da se nacrti izmjene proračuna br. 2, 3 i 4/2014 trebaju razmatrati kao jedan paket te da Vijeće ne može očekivati da će ostvariti korist od neočekivanih prihoda koji su posljedica uključivanja u proračun viškova i novčanih kazni, a da ne ispuni dodatne potrebe za plaćanje koje su predstavljene u nacrtu izmjene proračuna br. 3/2014; podsjeća da nacrti izmjene proračuna br. 2, 3 i 4 bez dodatnih izmjena i zajedno gledani predstavljaju ukupni proračunski učinak od samo 106 milijuna EUR dodatnih doprinosa BND-a koje države članice moraju staviti na raspolaganje kako bi se osigurala dostatna količina dodijeljenih sredstava za plaćanje u 2014. za pokrivanje postojećih pravnih obveza Unije;

25.  ističe da se razina odobrenih sredstava, posebno za plaćanje, koju je u čitanju izglasao Parlament temelji na pretpostavci da će svi nacrti izmjene proračuna za 2014. biti usvojeni u cijelosti;

26.  naglašava da nova Komisija valja što prije započeti s postizbornom revizijom VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. kako je previđeno člankom 2. Uredbe o VFO-u kako bi se osigurala dostatna sredstava za investicijske planove na razini Unije (koje je Europsko vijeće napomenulo u lipnju 2014. i istaknulo kao jedan od političkih prioriteta novoizabranog predsjednika Junckera u njegovim političkim smjernicama(8)) za nastavak Inicijative za zapošljavanje mladih, posebno Europskog jamstva za mlade, počevši s proračunom za 2016. i riješio stalan problem u odobrenim sredstvima za plaćanje;

Naslov 1.a

27.  primjećuje da je Vijeće izvršilo najveće rezove u naslovu 1.a u okviru odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (-323,5 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna) i odobrenih sredstava za plaćanje (-1 335 milijuna EUR) unatoč činjenici da je Europsko vijeće u lipnju 2014. postavilo rast, konkurentnost i otvaranje radnih mjesta na vrh ljestvice svojih političkih ciljeva; naglašava da su neki rezovi suprotni sporazumu o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. s obzirom na to da se njima smanjuju sredstva za program Obzor 2020. (za 190 milijuna EUR u sredstvima za preuzimanje obveza u odnosu na nacrt proračuna) koji je 2014. bio znatno pojačano financiran na početku razdoblja u iznosu od 200 milijuna EUR te program ITER (-11,2 milijuna EUR), koji bi se zapravo trebali pojačano financirati na početku proračunskog razdoblja u 2015. radi nadoknađivanja preraspodjele sredstava na kraju proračunskog razdoblja u 2014. godini;

28.  vjeruje da je, imajući u vidu ovisnost o ruskoj energiji, ključno promicati obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost radi postizanja energetske sigurnosti, posebno u državama članicama koje najviše ovise o ruskom plinu; poziva na usklađivanje ciljeva potrošnje sredstava namijenjenih energiji u okviru Obzora 2020. s obvezama preuzetim tijekom zakonodavnog postupka;

29.  suprotstavlja se rezovima koje Vijeće primjenjuje na Instrument za povezivanje Europe (smanjenje od 34,4 milijuna EUR) uz preraspodjelu sredstava za taj instrument na kraju razdoblja u 2015. koja je ranije unesena u nacrt proračuna na temelju sporazuma o VFO-u; zabrinut je zbog rizika koji predstavlja neučinkoviti početak ovog strateškog programa od ključne važnosti za buduća ulaganja u telekomunikacijsku, prometnu i energetsku infrastrukturu kojom se može još više poticati otvaranje radnih mjesta u Europi;

30.  stoga odlučuje kao opće načelo zadržati nacrt proračuna za 2015. za sve rezove koje je izvršilo Vijeće u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i za plaćanje; nadalje, povećava sredstva odabranih linija koje se odnose na programe koji odražavaju prioritete Parlamenta u okviru naslova 1.a (Obzor 2020., COSME, Erasmus+, Digitalni program, Socijalna agenda) za ukupni iznos razlike do gornje granice (ukupna povećanja od otprilike 200 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna);

31.  smatra da je potrebno nadmašiti nacrt proračuna i dodatno povećati sredstva u linijama za Instrument za povezivanje Europe — energetika za ukupni iznos od 34 milijuna EUR kako bi se djelomično ublažile posljedice preraspodjele sredstava na kraju proračunskog razdoblja za ovaj program drugu godinu uzastopno na temelju sporazuma o VFO-u; drži da je pojačanje ulaganja u digitalni program i širokopojasnu mrežu prioritet te stoga povećava sredstva za Instrument za povezivanje Europe — telekomunikacijske mreže za 12 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna;

32.  smatra da je ključno kako bi gospodarstvo Unije ostvarilo rast i izašlo iz krize povećati financijsku potporu malim i srednjim poduzećima čime se doprinosi borbi protiv nezaposlenosti; vjeruje da je uloga inovativnosti malih i srednjih poduzeća u konkurentnosti Unije često istaknuta, ali i nedovoljno financijski podržana; odlučuje, stoga, povećati odobrena sredstava za preuzimanje obveza namijenjena malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u iznosu od 26,5 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna; traži od Komisije da zajamči istinski pristup odozdo prema gore u njegovoj primjeni; također poziva Komisiju da dodjeli dovoljna sredstva za provedbu aktivnosti predviđenih okvirom Zelenog akcijskog plana za mala i srednja poduzeća;

33.  povećava iznad razina u nacrtu proračuna odobrena sredstva za preuzimanje obveza za tri nadzorne agencije (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) u ukupnom iznosu od 6,1 milijuna EUR;

34.  zabrinut je zbog povećanog broja slučajeva s vidljivim učincima pomanjkanja plaćanja u okviru naslova 1.a, posebno onih u vezi s programom Obzor 2020. čije je predfinanciranje smanjeno, a znatan broj projekata blokiran te se ujedno nazire mogućnost prekida plaćanja u okviru programa Erasmus+; iznimno je zabrinut zbog brojnih programa u kojima su skoro upotrijebljena sva dostupna sredstva za 2014. mjesecima prije isteka roka za predaju računa;

35.  pozdravlja ostvarenje prvih koraka prema reformi EFRAG-a, ali naglašava potrebu za potpunom provedbom Maystadtovih preporuka, uključujući i zahtjev za ograničenje rada na međunarodne standarde financijskog izvještavanja i postepeno napuštanje rada na malim i srednjim poduzećima i poreznim pitanjima;

36.  naglašava ulogu inovativnosti malih i srednjih poduzeća u poticanju gospodarskog oporavka Unije; očekuje da Komisija ispuni svoje pravne i proračunske obveze u odnosu na Instrument za mala i srednja poduzeća u Obzoru 2020. i poziva Vijeće da to omogući usvajanjem odgovarajućeg proračuna; traži od Komisije da od 2016. uspostavi posebnu proračunsku liniju za Instrument za mala i srednja poduzeća kako bi se omogućili jasniji proračunski nadzor i kontrola te zajamčio istinski pristup odozdo prema gore u njegovoj primjeni;

37.  pozdravlja paket kružnoga gospodarstva koji je Komisija objavila 2. srpnja 2014.(9); poziva na dodjelu odgovarajućih sredstava za provedbu aktivnosti koje paket uključuje;

Naslov 1.b

38.  duboko je zabrinut da je Vijeće, iako održavajući razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta proračuna (49 227 milijuna EUR) smanjilo razinu odobrenih sredstava za plaćanje za 220 milijuna EUR te ona sada iznose 51 382 milijuna EUR;

39.  naglašava da je najveći dio aktualnih nepodmirenih obveza u okviru naslova 1.b čime se sprječava povrat troškova za sredstva koja su države članice i regije korisnice već potrošile; ističe da ta praksa uzrokuje ozbiljne posljedice za države članice i regije koje je kriza najviše pogodila; žali što Vijeće naizgled u potpunosti zanemaruje taj problem; naglašava da je u razdoblju u kojemu se većina država članica suočava s poteškoćama u pronalasku izvora sredstva za projekte koji vode do otvaranja radnih mjesta, regionalna politika Unije ključan instrument u prevladavanju tih problema; podsjeća da su instrumenti poput Europskog strukturnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih posebno važni u vrijeme krize, kao i na to da su prve žrtve smanjenja plaćanja uvijek slabiji dionici, poput država članica s proračunskim ograničenjima, lokalnih i regionalnih vlasti, najudaljenijih regija, malih i srednjih poduzeća, nevladinih organizacija i socijalnih partnera;

40.  odlučuje zadržati nacrt proračuna u plaćanjima za proračunske linije namijenjene novim programima, u kojima je Vijeće provelo rezove, te premašiti nacrt proračuna u plaćanjima za brojne linije koje se posebno odnose na zaključenje programa VFO-a za razdoblje 2007. – 2013.;.upozorava na činjenicu da će 2015. biti druga godina provedbe ciklusa europskih strukturnih i investicijskih fondova; naglašava potrebu da je potrebno izdvojiti dovoljnu količinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja kako bi se zajamčilo da programi dopru do planiranog broja korisnika i na taj način ostvare željeni utjecaj;

41.  odlučuje povećati sredstva u iznosu od 20,2 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za Fond za europsku pomoć za najpotrebitije te pilot-projekte i pripremna djelovanja; namjerava izmijeniti prijedlog Komisije za mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti kako bi ga, nakon završetka pregovora s Vijećem, uskladio s financiranjem programa strukturnih fondova za Cipar u okviru naslova 1.b do ukupnog iznosa od 100 milijuna EUR;

42.  čvrsto vjeruje da se sredstva Unije, a osobito ona u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, ne bi trebala upotrebljavati za subvencioniranje nacionalnih pristupa, nego za pružanje dodatne potpore mladima na način kojim će se nadopuniti i poboljšati nacionalni programi;

43.  poziva Komisiju i države članice da u potpunosti iskoriste sredstva koja su namijenjena pružanju potpore nezaposlenom mladom stanovništvu; podsjeća na politički dogovor koji je povezan s višegodišnjim financijskim okvirom 2014. ‒ 2020. o ranijem oslobađanju sredstava u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, ali i odgovarajućih iznosa predviđenih u okviru Europskog socijalnog fonda, kako bi se tijekom prvih godina programskog razdoblja osigurala potrebna pomoć; pozdravlja činjenicu da Komisija i Vijeće poštuju taj dogovor u odnosu na predložene iznose; izražava zabrinutost oko sposobnosti iskorištavanja fondova nekih država članica u odnosu na Inicijativu za zapošljavanje mladih; podsjeća da u skladu s Uredbom o VFO-u razlike koje preostaju do gornjih granica višegodišnjeg financijskog okvira za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za razdoblje od 2014. do 2017. predstavljaju ukupne razlike VFO-a za obveze koje je potrebno staviti na raspolaganje iznad gornjih granica utvrđenih u VFO-u za razdoblje od 2016. do 2020. za ciljeve politika u vezi s rastom i zapošljavanjem, osobito zapošljavanjem mladih;

Naslov 2.

44.  pozdravlja povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za novi program za okoliš i klimatsko djelovanje LIFE koje je predložila Komisija i očekuje da će se taj program u potpunosti uspostaviti tijekom 2015., uključujući i prvi niz financijskih instrumenata; izražava žaljenje, međutim, da su manji programi poput programa LIFE, ali i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo pretrpjeli najveće rezove Vijeća u okviru ovog naslova, kako u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza tako i u odobrenim sredstvima za plaćanje, što utječe na ispunjenje njihovih dogovorenih ciljeva; također žali zbog neopravdanih rezova Vijeća u okviru programa voća u školama i programa mlijeka u školama; stoga zadržava nacrt proračuna na svim linijama koje je Vijeće umanjilo;

45.  slaže se da je potrebna dodatna potpora kako bi se ublažio učinak ruske zabrane na uvoz određenih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda Unije; pozdravlja hitne mjere potpore koje je poduzela Europska komisija kao prvi odgovor na krizu; povećava, stoga, sufinanciranje Unije u iznosu od 30 milijuna EUR za promicanje mjera u zajedničkoj poljoprivrednoj politici kako bi se pomoglo proizvođačima da pronađu alternativne mogućnosti prodaje, istodobno pružajući 5 milijuna EUR dodatne potpore ribarima preko Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo; također odlučuje povećati dostupan iznos za program voća u školama za 7 milijuna EUR i program mlijeka u školama za 4 milijuna EUR iznad iznosa navedenog u nacrtu proračuna Komisije;

46.  smatra da se ni odobrena sredstva za plaćanje za zajedničku poljoprivrednu politiku, ni bilo koja druga odobrena sredstva za plaćanje iz proračuna ne bi trebala upotrijebiti za financiranje smrtonosnih borbi bikova; podsjeća da je takvo financiranje evidentno kršenje Europske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (Direktiva Vijeća 98/58/EZ);

47.  napominje da, uzimajući u obzir sve izmjene u okviru ovog naslova, uključujući i 2,9 milijuna EUR za pilot-projekte te i pripremna djelovanja, naslov 2. ukupno iznosi 59,3 milijuna EUR, čime se ostavlja razlika do gornje granice u iznosu od 293,4 milijuna EUR;

Naslov 3.

48.  naglašava da, iako se njime obuhvaća samo 1,5 % proračuna Unije, što ga čini najmanjim naslovom VFO-a po pitanju dodjele sredstava, u naslovu 3. sadržana su pitanja, između ostalog, politike azila i migracija te unutarnja sigurnost, koje su od ključne važnosti za europske građane, ali i nacionalne vlasti; stoga poziva Komisiju i Vijeće da i dalje povećavaju svoje financijske i političke napore u okviru tog naslova u predstojećim godinama;

49.  žali što se nacrtom proračuna smanjuju odobrena sredstva za preuzimanje obveza za 1,9 % s 2 171,998 milijuna EUR na 2 130,721 milijun EUR u odnosu na proračun 2014. čime se ostavlja okvirna razlika do gornje granice od 115 milijuna EUR; žali zbog činjenice da je Vijeće smanjilo odobrena sredstva za preuzimanje obveza za dodatnih 30,2 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna, a odobrena sredstva za plaćanje za dodatnih 28,5 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna (što odgovara smanjenju od 1,42 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 1,51 % u odobrenim sredstvima za plaćanje); napominje stoga da je naslov 3. jedan od najpogođenijih rezovima Vijeća;

50.  vjeruje da će dodatni rezovi koje je predložilo Vijeće ugroziti ispravnu provedbu programa i aktivnosti u okviru naslova 3.; ističe važnost održavanja razine sredstava iz nacrta proračuna na proračunskim linijama „Zaštita prava građana i osnaživanje građana” i „Promicanje nediskriminacije i ravnopravnosti” za provođenje Programa o pravima, ravnopravnosti i građanstvu za razdoblje 2014. ‒ 2020.; odlučuje se stoga na opći pristup zadržavanja nacrta proračuna na svim proračunskim linijama pod ovim naslovom; odlučuje, također, povećati razinu sredstava odabranih linija iznad razine u nacrtu proračuna, posebno za programe Kreativna Europa, Europa za građane i multimedijske aktivnosti, ali i za zajednički sustav azila (ukupno povećanje od 53,2 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza u odnosu nacrt proračuna, uključujući agencije, pilot-projekte i pripremna djelovanja);

51.  podsjeća na zajedničku izjavu triju institucija u kojoj je navedeno da će se u godišnje proračunske postupke na temelju VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. po potrebi uključiti rodna perspektiva; ističe da je, stoga, potrebno uložiti dodatne napore također i za ostvarivanje zajedničkog pristupa među trima institucijama kako bi se zajamčilo učinkovita integracija rodne perspektive u godišnje proračunske postupke; ponavlja svoj poziv da bi rodna analiza trebala biti sastavni dio proračunskih postupaka Unije te da bi je svi akteri u svim fazama postupka trebali aktivno uključiti u svoj rad kako bi se promicala predanost Unije rodnoj jednakosti;

52.  podsjeća da je pravedna i transparentna raspodjela sredstava za različite ciljeve Fonda za azil, migracije i integraciju bila prioritet Parlamenta tijekom pregovora koji su prethodili uspostavi tog fonda; poziva Komisiju da u skladu s tim poveća broj proračunskih linija za Fond za azil, migracije i integraciju kako bi se poboljšalo razumijevanje i omogućila bolja transparentnost trošenja financijskih sredstava dodijeljenih za različite ciljeve tj. te proračunske linije;

53.  slaže se da je potrebna dodatna potpora za inicijative europskih građana; odlučuje, stoga, uspostaviti novu liniju u okviru naslova 3.: „Provedba europskih građanskih inicijativa i drugih instrumenata participativne demokracije” te joj dodijeliti 1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza;

54.  naglašava potrebu i važnost trajnih procjena načina provedbe svih fondova i programa i korištenja njihovim sredstvima radi otkrivanja mogućih nedostataka u ranoj fazi, ali i učinkovitosti njihova djelovanja;

Naslov 4.

55.  žali zbog rezova Vijeća u naslovu 4. (-0,83 % u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i -5,24 % u odobrenim sredstvima za plaćanje) što ovaj naslov čini najpogođenijim rezovima Vijeća u odobrenim sredstvima za plaćanje; ponavlja činjenicu da se naslovom 4. odražava djelovanje Unije u inozemstvu iako se njime obuhvaća manje od 6 % ukupnog proračuna Unije te stoga valja osigurati dostatna sredstva da Unija može izvršavati svoje zadaće globalnog aktera;

56.  snažno osuđuje rezove Vijeća u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza za humanitarnu pomoć čime se ne rješava problem prijenosa zaostalih neplaćenih računa od prethodnih godina te se ugrožava neometana provedba te politike, ali i životi korisnika humanitarne pomoći; naglašava da razina odobrenih sredstava za plaćanje za pričuvu za pomoć u nuždi mora odgovarati razini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza te mora biti unesena u proračun iznad gornje granice za plaćanje predviđene VFO-om; ističe da bi razlika između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u humanitarnoj pomoći trebala biti smanjena radi kratkih ciklusa potrošnje u tom području i prekidanja učestalih prijenosa zaostataka u nepodmirenim računima od proteklih godina; čvrsto odbacuje štetne učinke koje rezovi u plaćanjima, uključujući odgođena plaćanja i djelovanja koja su posljedica neodgovarajuće raspodjele proračuna, predstavljaju za humanitarnu pomoć te koji su posebno nepoželjni u vremenima kada je toliko ljudi suočeno s rastućom nestabilnošću u rubnim dijelovima; smatra da su ti događaji tužan, ali snažan poziv na realističniji način raspodjele proračuna;

57.  podsjeća na međunarodnu obvezu Unije i država članica da povećaju svoju potrošnju za službenu razvojnu pomoć na 0,7 % BND-a te da ostvare milenijske razvojne ciljeve do 2015. te stoga poziva na povećanje dodijeljenih sredstava za tematska područja koja su obuhvaćena Instrumentom za razvojnu suradnju u cilju ispunjenja obveza globalnog razvojnog okvira nakon 2015.;

58.  ističe svoju potporu bliskoistočnom mirovnom procesu te je odlučan osigurati dostatna sredstva za financiranje Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku i palestinskih vlasti povećanjem razine odobrenih sredstva za preuzimanje obveza za 35,5 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna; zaprepašten je činjenicom da je Vijeće još jednom smanjilo odobrena sredstva za plaćanje iz nacrta proračuna za Agenciju Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku i palestinske vlasti za 2,4 milijuna EUR bez jasnog obrazloženja te smatra da je ta linija i u nacrtu proračuna nedovoljno financirana;

59.  ističe da je potrebno osigurati potporu za zemlje u istočnom i južnom susjedstvu Unije koje su suočene s velikim izazovima u pogledu demokratske tranzicije i konsolidacije, gospodarskog i društvenog razvoja, imigracije i stabilnosti; ističe dodatne napore koji su potrebni da bi se odgovorilo na stanje u Ukrajini; stoga poziva na odobravanje dodatnih 203,3 milijuna EUR više nego u nacrtu proračuna Europskom instrumentu za susjedstvo kako bi se omogućilo da Unija ispuni svoju dužnost u svojem istočnom i južnom susjedstvu;

60.  smatra da su rezovi Vijeća u prioritetnim linijama Parlamenta neprihvatljivi te predlaže zadržavanje nacrta proračuna na linijama koje je Vijeće smanjilo te da se čak povećaju iznosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta proračuna u nekim strateški važnim linijama za vanjske odnose Unije u ukupnom iznosu od 400,55 milijuna EUR (humanitarna pomoć, Europski instrument za susjedstvo, Instrument za razvojnu suradnju, Instrument pretpristupne pomoći, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, Instrument za doprinos stabilnosti i miru te pilot-projekti i pripremna djelovanja); napominje da se tim povećanjima u potpunosti upotrebljava razlika do gornje granice u okviru naslova 4., ali i dodatnih 66 milijuna EUR koji proizlaze iz smanjenih odobrenih sredstava iz linija koje su prenesene u proračun ESVD-a;

61.  smatra da je potrebno povećati odobrena sredstva za liniju koja se odnosi na tursku zajednicu na Cipru kako bi se zajamčio nastavak financijske pomoći Unije namijenjene djelovanju Odbora za nestale osobe na Cipru i Tehničkog odbora za kulturnu baštinu;

62.  odobrava prijenos proračunskih linija za posebne predstavnike Unije u proračun ESVD-a kako bi se poduprla njihova bolja integracija u ESVD-u, u skladu s prijedlogom Visoke predstavnice/potpredsjednice Komisije sadržanim u pregledu ESVD-a te u skladu s preporukama Parlamenta od 13. lipnja 2013. i tematskim izvješćem br. 11/2014 Europskog revizorskog suda; očekuje da će se prijenos završiti do 1. siječnja 2016. godine;

Naslov 5.

63.  podsjeća da nacrt proračuna odražava posljednju reformu Pravilnika o osoblju, uključujući i promjene u izračunu plaća i usklađivanju mirovina te stalnom smanjenju broja zaposlenih;

64.  napominje, međutim, sa žaljenjem, da je Vijeće uslijed povećanja standardnog paušalnog smanjenja smanjilo odobrena sredstva u naslovu 5. za 27,6 milijuna EUR, od čega 16,7 milijuna EUR proizlazi iz administrativnog proračuna Komisije za rashode povezane s dužnosnicima i privremenim osobljem;

65.  smatra ovo povećanje standardnog paušalnog smanjenja (do 4,5 % za sjedište Komisije i 6 % za delegacije) arbitrarnim uzimajući u obzir da Komisija smanjuje ukupni broj zaposlenih treću uzastopnu godinu te da se njezina predviđanja slobodnih radnih mjesta trebaju smatrati pouzdanima i trebaju se temeljiti na stvarnim očekivanjima institucije;

66.  također prima na znanje izjavu Vijeća priloženu njegovom stajalištu o „važnosti pozornog praćenja odobrenih sredstava za sve kategorije vanjskog osoblja, u kontekstu dodatnih kapaciteta stvorenih produljenjem radnog vremena” te predložene paralelne rezove u rashodima za potporu raznim područjima politike u iznosu od 20,8 milijuna EUR; smatra da su takvi rezovi, osim što predstavljaju prijetnju, također i neopravdani; podsjeća da su u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 2. prosinca 2013. ti pretpostavljeni dodatni kapaciteti već neutralizirani smanjenjem od 5 % broja zaposlenih tijekom pet godina; u tom pogledu napominje da Komisija prerevno ispunjava svoje obveze s obzirom na to da smanjuje broj zaposlenih u svim kategorijama, bilo da se financiraju iz naslova 5. ili drugih naslova;

67.  stoga zadržava nacrt proračuna na svim linijama administrativnih rashoda i rashoda za potporu te na svim linijama za koje je Vijeće smanjilo sredstva u okviru naslova 5.;

68.  odlučuje izdvojiti neka odobrena sredstva u pričuvu sve dok Komisija ne izmijeni pravila o skupinama stručnjaka i pobrine se za njihovu cjelovitu provedbu u svim glavnim upravama;

Agencije

69.  u načelu potvrđuje procjene Komisije o proračunskim potrebama agencija; primjećuje da je Komisija već znatno smanjila početne zahtjeve većine agencija;

70.  stoga smatra da bi dodatni rezovi koje predlaže Vijeće ugrozili propisno djelovanje agencija te bi im onemogućili da ispune svoje zadaće koje su im dodijelila zakonodavna tijela;

71.  ne može, međutim, prihvatiti pristup Komisije prema broju zaposlenih, u skladu s kojim se planovi radnih mjesta agencija ne smanjuju samo za 1 % na temelju političkog sporazuma o VFO-u, koji se primjenjuje na sve institucije i tijela, nego se njima dodaje još 1 % „bazi za preraspodjelu djelatnikaˮ;

72.  naglašava činjenicu da se dogovoreno smanjenje broja zaposlenih temelji na postojećem osoblju i zadaćama u funkciji na referentni datum 31. prosinca 2012. te da se bilo koje nove zadaće postojećih agencija i osnivanje novih agencija mora popratiti dodatnim sredstvima;

73.  naglašava da se ciljano dogovoreno smanjenje od 5 % mora postići do kraja 2017. te da bi agencije trebale biti donekle fleksibilne u vezi s godinama tijekom kojih će točno provesti te rezove kako bi mogle imati korist od prirodnog protoka osoblja te kako bi minimizirale troškove Unijinog sustava osiguranja nezaposlenih i druge troškove povezane s prijevremenim prekidom ugovora o zapošljavanju;

74.  stoga izmjenjuje nekoliko planova radnih mjesta agencija kako bi se provelo dogovoreno smanjenje od 1 %, izmijenilo postupanje prema mjestima koja se financiraju iz naknada ili uskladio broj djelatnika s dodatnim zadaćama;

75.  odlučuje povećati odobrena proračunska sredstva za 2015. za tri financijske nadzorne agencije; vjeruje da bi ta odobrena sredstva trebala odražavati potrebu za ispunjenjem traženih zadaća s obzirom na to da je doneseno ili se donosi više uredbi, odluka i direktiva u cilju prevladavanja tekuće financijske i gospodarske krize koja je snažno povezana sa stabilnošću financijskog sektora;

76.  također odlučuje povećati odobrena sredstva za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i Agenciju za kontrolu ribarstva, ali i druge agencije u okviru naslova 3. zbog dodatnih zadataka koji su im povjereni (Frontex, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama i Europski potporni ured za azil);

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

77.  nakon pažljive analize podnesenih pilot-projekata i pripremnih djelovanja u vezi s uspješnošću tekućih projekata i djelovanja te isključujući inicijative koje su već obuhvaćene postojećim pravnim osnovama, ali i uzimajući u obzir u potpunosti procjenu Komisije o provedivosti projekata, odlučuje usvojiti kompromisni paket koji se sastoji od ograničenog broja pilot-projekata i pripremnih djelovanja, također imajući u vidu ograničene raspoložive razlike do gornje granice;

Ostali dijelovi

78.  podsjeća da su administrativni rashodi svih institucija, mirovine i europske škole, obuhvaćeni naslovom 5. VFO-a; primjećuje da su ukupni rashodi naslova u nacrtu proračuna za 2015. procijenjeni na 8 612,2  milijuna EUR (povećanje od 2,5 % u odnosu na proračun za 2014.) te razlika do gornje granice iznosi 463,8 milijuna EUR, dok su administrativni rashodi svih institucija u 2015. zajedno procijenjeni na 6 893,1 milijuna EUR (povećanje od +1,6 % u odnosu na proračun za 2014.) te razlika do gornje granice iznosi 457,9 milijuna EUR;

79.  prima na znanje stajalište Vijeća o nacrtu proračuna u kojemu je bez uzimanja u obzir posebnosti institucija, razina administrativnih rashoda institucija za 2015. horizontalno smanjena na 6 865,6 milijuna EUR (tj. za 27,5 milijuna EUR ili za 0,4 %) čime se razlika do gornje granice umjetno povećala te sada iznosi 485,4 milijuna EUR;

80.  iznenađen je što je i ove godine Vijeće predložilo linearne rezove administrativnih rashoda institucija; ponavlja da proračun svake institucije Unije, zbog specifičnih zadaća i stanja, valja razmatrati pojedinačno, a ne primjenjivati jedinstveno rješenje, te valja uzeti u obzir posebne stupnjeve razvoja, operativne zadaće, upravljačke ciljeve, kadrovske potrebe i politiku nekretnina svake institucije; snažno se protivi pristupu Vijeća kojim se horizontalno povećava stopa nepopunjenih radnih mjesta za 1 % čime se ujedno i umjetno povećava razlika; naglašava da bi, uslijed tog povećanja, uz ranije ukinuta radna mjesta zbog jednopostotnog smanjenja broja zaposlenih, određene institucije koje je već pogodilo spomenuto smanjenje broja zaposlenih bile primorane zaustaviti popunjavanje slobodnih radnih mjesta i time ugrozile svoje djelovanje;

81.  primjećuje da nacrt proračuna uključuje usklađivanja od 0,8 % za plaće osoblja i mirovine za sve institucije i tijela za 2011. i 2012. te njihovo zamrzavanje za 2013. i 2014. godinu; pozdravlja činjenicu da je većina institucija u svojim procjenama već provela usklađivanja;

82.  naglašava da bi tri institucije, Komisija, Vijeće i Parlament, trebale zbog uzajamnog poštovanja pristati na projekcije proračuna dviju grana proračunskog tijela bez dodatnih izmjena;

83.  smatra da bi Parlament i Vijeće, iako podupiru sve moguće uštede i dobitke na učinkovitosti koje proizlaze iz stalnih procjena postojećih i novih zadaća, trebali postaviti dostatnu razinu odobrenih sredstava kako bi osigurali rad institucija, poštovanje za unutarnje i vanjske pravne obveze i pružanje visoko profesionalnih javnih usluga građanima Unije; podsjeća da su se nove zadaće koje proizlaze iz Ugovora iz Lisabona morale provesti bez dodatnih sredstava;

84.  pohvaljuje sve ostale institucije za uštede i bolju učinkovitost koje su već uključile u svoje nacrte proračuna; naglašava da je ispravno, učinkovito i odgovorno korištenje sredstvima Unije jedno od ključnih načina za osnaživanje povjerenja građana Unije; pozdravlja napore koje su poduzele institucije u cilju daljnjeg promicanja transparentnosti, administrativne učinkovitosti, dobrog financijskog upravljanja i određivanja prioriteta; smatra da bi se zahtjevi za transparentnost trebali i dalje primjenjivati jednako u svim institucijama;

85.  vraća razinu paušalnih smanjenja, kako su prvotno zatražili Sud Europske unije, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor i Europska služba za vanjsko djelovanje, a koje je Vijeće horizontalno izmijenilo i zadržava nacrt proračuna na odgovarajućim proračunskim linijama;

Dio I. – Europski parlament

86.  podsjeća da je projekcija proračuna Parlamenta za godinu 2015. iznosila 1 794 929 112 EUR, što čini ukupnu stopu povećanja od 2,24 % u odnosu na proračun 2014.; naglašava, međutim, da je 0,67 % tog povećanja povezano s pravno obvezujućim izvanrednim naknadama za prijelazno razdoblje uslijed završetka mandata zastupnika, a 0,4 % povezano s dogovorom o usklađivanju plaća i mirovina za 2011. ‒ 2012.; ističe da se razina drugih rashoda stoga povećala za samo 1,18 % u odnosu na proračun za 2014.;

87.  naglašava da Parlament i Vijeće radi ostvarivanja dugoročnih ušteda u proračunu Unije moraju uzeti u obzir izradu plana jedinstvenog sjedišta, kao što je Parlament naveo u nekoliko svojih prethodnih rezolucija;

88.  pozdravlja revidirani prijedlog glavnog tajnika od 17. rujna 2014. u kojemu se iznosi namjera da se u proračun prenesu nedavno donesene odluke Predsjedništva i tehnička usklađenja; ističe da su te izmjene proračunski neutralne; odobrava to usklađivanje prema svojim projekcijama;

89.  smanjuje broj radnih mjesta u okviru plana radnih mjesta Parlamenta radi njegovog usklađivanja sa smanjenjem broja zaposlenih koje je dogovoreno u okviru reforme Pravilnika o osoblju;

90.  naglašava da aktivnosti klubova zastupnika nisu istovjetne s njihovim administrativnim poslovima; primjećuje da su klubovi zastupnika od 2012. zamrznuli svoja sredstva za osoblje i da su njihove potrebe tek djelomično ispunjene u proteklim proračunskim godinama; ustraje u tome da ukupna razina osoblja klubova zastupnika u 2015. i narednim godinama ne bi trebala biti niža od sadašnje razine; podsjeća da je Parlament takvu odluku donio već ranije u prethodnom zakonodavnom razdoblju(10);

91.  primjećuje da se ciljani troškovi projekta KAD procjenjuju na 411,27 milijuna EUR u aktualnim cijenama (406,22 milijuna EUR u stalnim cijenama) te da financijske potrebe za projekt KAD za 2015. odgovaraju iznosu od 128,91 milijuna EUR (ili 29 % ukupnih troškova); naglašava da se preostale financijske potrebe za 2015., uključujući već dostupna proračunska sredstva koja nisu još iskorištena, procjenjuju na 84,8 milijuna EUR; smatra da se taj iznos može znatno smanjiti prijenosom sredstava na kraju 2014. te da bi se preostali dio trebao financirati korištenjem zajmovima; podsjeća da će, zbog izgradnje zgrade KAD, ukupna godišnja buduća plaćanja biti mnogo niža nego troškovi najamnine usporedive građevine;

92.  odlučuje povećati odobrena sredstva za financiranje europskih političkih zaklada za 3 milijuna EUR kako bi se zajamčilo da političke zaklade mogu u potpunosti ispunjavati i svoje aktivnosti u odnosu na cjelokupni raspon klubova zastupnika, ali da i pojačaju svoja istraživanja i aktivnosti zastupanja interesa kako bi prenijele i predočile nove ideje u svrhu unaprjeđivanja procesa europske integracije; naglašava da će to povećanje biti proračunski neutralno s obzirom na to da se radi o nadoknadi iz pričuve za nepredviđene izdatke; stoga utvrđuje da je ukupni iznos njegovog proračuna za 2015. 1 794 929 112 EUR; ističe da će to odgovarati povećanju od 0 % u odnosu na razinu iz njegovih projekcija koje su usvojene na plenarnoj sjednici od 17. travnja 2014. godine;

93.  pozdravlja odluku zajedničke radne skupine kojom se zastupnicima preporučuje korištenje letovima ekonomske klase na kraćim putovanjima; traži od glavnog tajnika da predstavi procjenu rezultata te preporuke najkasnije do kraja 2015. godine;

94.  pozdravlja odluku zajedničke radne skupine o procjeni mogućih ušteda u vezi s rashodima za vozila i vozače; očekuje da će se te uštede ostvariti u proračunima za iduće godine;

Dio IV. – Sud Europske unije

95.  naglašava da je Komisija, unatoč nezabilježenom povećanju broja slučajeva, odlučila isključiti iz nacrta proračuna Suda Europske unije 12 novih mjesta kojima se željelo spriječiti zastoje i ograničiti što je više moguće rizik od nedonošenja presuda u razumnome vremenskome roku; naglašava da je time Komisija ugrozila produktivnost triju sudova imajući u vidu zabrinjavajuće stalno i dosad nezabilježeno povećanje novih predmeta čime je proračun doveden u pitanje;

96.  odobrava stvaranje 12 novih mjesta, kako je to prvotno zatražio Sud; u skladu s time povećava sredstva na odgovarajućim proračunskim linijama te usklađuje plan radnih mjesta Suda Europske unije kako je utvrđen u njegovim proračunskim projekcijama;

97.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 3 % kako bi se osiguralo da se Sud Europske unije može na odgovarajući način boriti sa sve većim obimom posla te kako bi se omogućilo cjelovito ispunjenje njegovog plana radnih mjesta; naglašava da se smanjenje koje je predložilo Vijeće u potpunosti protivi popunjenosti radnih mjesta od 98 % (98 % je najveći mogući iznos uzmu li se u obzir nezaobilazni učinci protoka osoblja tijekom godine) sa stopom realizacije za plaće blizu 99 % za 2013. godinu;

98.  naglašava da Opći sud, unatoč znatnim naporima, ne može više podnositi sve veći obim posla; naglašava da dosad zabilježeni podaci za 2014. u potpunosti potvrđuju taj opći trend rasta koji će se nastaviti s obzirom na, između ostalog, promjene koje su posljedica Ugovora iz Lisabona (kojim se od 1. prosinca 2014. proširuje nadležnost Suda na područje slobode, sigurnosti i pravde) i pristupanja Hrvatske;

99.  naglašava da unatoč znatnim inicijativama koje su dosad poduzete u cilju povećanja produktivnosti, broj slučajeva u postupku nastavlja rasti (+25 % u 2013., +6 % do kraja lipnja 2014.), a rizik od tužbi zbog nedonošenja presuda u razumnom roku (posebno u predmetima podnesenima Općem sudu, gdje je trenutni obim posla skoro neizdrživ) sad se i ostvario te je u lipnju 2014. podnesena prva tužba na toj osnovi s mogućim ozbiljnim negativnim posljedicama za Uniju; ističe da zastoji u donošenju presuda u razumnom roku u Općem sudu, posebno onih koje se odnose na pravo tržišnog natjecanja, ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje unutarnjeg tržišta te bi mogli postati ozbiljna prijetnja proračunu Unije;

100.  podsjeća na načelni sporazum između Parlamenta i Vijeća prema kojemu se broj sudaca mora povećati; naglašava da je u trenutnim okolnostima nužno naći rješenje o imenovanju dodatnih sudaca za Sud što je prije moguće; izdvaja 2 milijuna EUR u pričuvu za imenovanje devet novih sudaca i poziva Sud da Vijeću i Parlamentu predstavi ažuriranu procjenu dodatnih financijskih potreba za nove suce i osoblje; očekuje da će se dogovor u Vijeću postići čim je prije moguće i da će se zakonodavni postupak okončati do 1. listopada 2015. godine; ustraje na činjenici da bi valjalo razumno procijeniti potrebu za dodatnim osobljem koje proizlazi iz imenovanja devet sudaca;

Dio V. – Revizorski sud

101.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 2,1 % kako bi se Revizorskom sudu omogućilo da ispuni svoje potrebe u odnosu na plan radnih mjesta;

102.  zadržava sredstva iz nacrta proračuna na proračunskim linijama koje se odnose na primitke drugog osoblja kako bi se Revizorskom sudu omogućilo da ispuni pravne obveze prema svojem osoblju;

Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor i dio VII. – Odbor regija i provedba sporazuma o suradnji s Europskim parlamentom

103.  podsjeća da se u skladu sa sporazumom o suradnji od 5. veljače 2014. do 80 mjesta prenosi s dvaju Odbora na Parlament te da je dogovoreno povećanje odobrenih sredstava za brojnije političke aktivnosti Odbora i njihove dodatne potrebe za eksternalizacijom prevođenja;

104.  potvrđuje da se očekuje prijenos najmanje 60 mjesta Parlamentu i da će se taj prijenos provoditi u dvije faze, prva faza će započeti 1. listopada 2014., a druga faza tijekom 2015. godine; uključuje u proračun usklađivanja povezana s prijenosom 42 mjesta (30 mjesta Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i 12 Odbora regija) koja se odnose na provedbu prve faze, a u pričuvu izdvaja pola odobrenih sredstava za prijenos očekivanih dodatnih mjesta (najmanje 6 Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i najmanje 12 Odbora regija) koja će se osloboditi nakon što se donese konačna odluka o preostalim prijenosima; očekuje da će se konačni prijenos završiti do srpnja 2015. godine;

105.  pozdravlja tekuću suradnju između dvaju Odbora u administrativnim pitanjima i potiče ih da i dalje jačaju tu suradnju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i ušteda; poziva Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija da istraže kako se njihove strukturne i organizacijske reforme mogu usklađeno nastaviti produbljivanjem njihove bilateralne suradnje;

Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor

106.  prilagođava standardno paušalno smanjenje na početnu razinu od 4,5 %, kako bi se Europskom gospodarskom i socijalnom odboru omogućilo da se nosi sa nastavljenim smanjenjem broja zaposlenih;

Dio VII. – Odbor regija

107.  naglašava da će povećane političke aktivnosti Odbora regija biti zabilježene u proračunu za 2015. s obzirom na to da novi šesti politički mandat Odbora regija započinje u veljači 2015., što je ujedno prva godina u kojoj je u proračunsku osnovicu uračunat pun utjecaj uvođenja petog kluba zastupnika u Odbor regija (ECR, klub Europskih konzervativaca i reformista);

108.  snažno se protivi rezovima Komisije u okviru rashoda koji su izravno povezani s političkim aktivnostima Odbora regija i popratnim rashodima ili s informacijskim i komunikacijskim aktivnostima; imajući u vidu početak novog mandata Odbora regija, povećava relevantne proračunske linije;

Dio VIII. – Europski ombudsman

109.  primjećuje da je Vijeće smanjilo nacrt proračuna za Ombudsmana za 1,7 %; naglašava da će se tim smanjenjem nametnuti veliki teret na ionako ograničeni proračun Ombudsmana te da će imati važan učinak na provedbu nove strategije Ombudsmana i sposobnosti institucije da djelotvorno i učinkovito služi europskim građanima; zadržava razinu plaćanja iz nacrta proračuna za većinu proračunskih linija na kojima je Vijeće izvršilo rezove kako bi se omogućilo da Ombudsman izvršava svoj mandat i ispunjava svoje obveze;

Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

110.  podsjeća da bez uzimanja u obzir neizbježnih pravnih obveza kao što su rashodi koji se odnose na kraj mandata članova službe Europskog nadzornika za zaštitu podataka ili usklađivanje plaća, glavno povećanje u odnosu na proračun za 2014. povezano je s osnivanjem radne skupine Europskog odbora za zaštitu podataka, ali i novim konkretnim aktivnostima koje su predviđene za razdoblje 2014. ‒ 2020.;

111.  zadržava nacrt proračuna na proračunskim linijama koje se odnose na nove mandate Europskog nadzornika za zaštitu podataka, osnivanje radne skupine Europskog odbora za zaštitu podataka te one kojima se omogućuje ispravan rad institucije, posebno u svjetlu nove strategije za razdoblje 2014. ‒ 2020.; naglašava da horizontalni rezovi u okviru rashoda mogu biti iznimno pogubni i kontraproduktivni, posebno za tako malu instituciju;

Dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje

112.  podsjeća Vijeće da su se države članice složile sa stvaranjem ESVD-a i da su mu stoga potrebna dostatna sredstva da izvršava svoje aktivnosti; poziva države članice da dodatno istraže sinergije između nacionalnih veleposlanstava i ESVD-a kao što su korištenje zajedničkom građevinskom infrastrukturom, sigurnost i suradnja u administrativnim pitanjima;

113.  usklađuje paušalno smanjenje na početnu razinu od 5,3 % za sjedište ESVD-a, 2,7 % za delegacije i 27 % za upućene nacionalne vojne stručnjake te usklađuje odobrena sredstva na razine predviđene nacrtom proračuna; naglašava da će se takvim rastom smanjenja dovesti do smanjenja broja zaposlenih koje će iznositi više od obaveznog reza od 1 % predviđenog planom radnih mjesta te da će se usporiti funkcioniranje i spriječiti napredak ESVD-a kao novog tijela sa sve više povjerenih zadaća;

114.  zadržava nacrt proračuna na svim proračunskim linijama za koje je Vijeće predložilo smanjenje, posebno na onima koje se odnose na sredstva namijenjena za sigurnost komunikacije ESVD-a kako bi se Visokoj predstavnici i njezinom osoblju na višim položajima omogućilo učinkovito sudjelovanje u iznimno osjetljivim pregovorima;

115.  apelira da se komunikacijski sustavi ESVD-a bolje zaštite protiv neovlaštenih upada te da su sustavi koji služe za komunikaciju između ESVD-a i država članica, s jedne strane, i sjedišta i delegacija, s druge strane, sigurniji i moderni;

116.  podupire prijedlog Visoke predstavnice da se u proračun ESVD-a uključe sredstva potrebna za otvaranje delegacije na području Zaljeva na kojemu je Unija podzastupljena(11); stoga povećava sredstva na spomenutim proračunskim linijama na zahtjev ESVD-a prema njegovim procjenama;

117.  premješta sredstva za zajedničke administrativne troškove za osoblje Komisije u delegacijama iz dijela III., proračun Komisije, u dio X., proračun ESVD-a; naglašava da se time prijenosom sredstava ne utječe ni na proračun ni na odobrena sredstva za administrativne troškove Komisije, ali ni na radne uvjete osoblja Komisije u delegacijama te će se njime odražavati pojednostavljenje upravljanja administrativnim rashodima delegacija Unije u skladu sa zahtjevima ESVD-a i Vijeća, ali i u skladu sa zaključcima iznesenim u nedavno pripremljenom izvješću Revizorskog suda; ustraje u tome da se prijenos sredstava izvrši u dobroj suradnji između ESVD-a i Komisije; poziva Vijeće da poštuje proračunsku neutralnost tog dogovora;

o
o   o

118.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 163, 23.06.2007., str. 17.
(2) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0247.
(6) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0450.
(7) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0358.
(8) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf
(9) Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija od 2. srpnja 2014.: Prema kružnom gospodarstvu: program nulte stope otpada za Europu (COM(2014)0398).
(10) Rezolucija Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. (P7_TA(2013)0437).
(11) Rezolucija Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o strategiji EU-a prema Iranu, usvojeni tekstovi P7_TA(2014)0339.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti