Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0019(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2014

Внесени текстове :

A8-0012/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2014 - 4.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0037

Приети текстове
PDF 426kWORD 49k
Сряда, 22 октомври 2014 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз ***
P8_TA(2014)0037A8-0012/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2014 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06035/2014),

–  като взе предвид проекта на допълнителен протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (06037/2014),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 167, параграф 3, член 207, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0113/2014),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по международна търговия (A8‑0012/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключването на допълнителния протокол;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Корея.

Правна информация - Политика за поверителност