Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0019(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0012/2014

Ingivna texter :

A8-0012/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2014 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0037

Antagna texter
PDF 205kWORD 47k
Onsdagen den 22 oktober 2014 - Strasbourg
Protokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen***
P8_TA(2014)0037A8-0012/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06035/2014 – C7-0113/2014 – 2014/0019(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06035/2014),

–  med beaktande av förslaget till tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (06037/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 167.3 och 207 samt artikel 218.6 andra stycket leden a och v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0113/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artikel 99.2 och artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0012/2014).

1.  Europaparlamentet ger sitt godkännande till ingåendet av tilläggsprotokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Korea.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy