Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2059(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0019/2014

Testi mressqa :

A8-0019/2014

Dibattiti :

PV 21/10/2014 - 6
CRE 21/10/2014 - 6

Votazzjonijiet :

PV 22/10/2014 - 4.5
CRE 22/10/2014 - 4.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0038

Testi adottati
PDF 527kWORD 224k
L-Erbgħa, 22 ta' Ottubru 2014 - Strasburgu
Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2014
P8_TA(2014)0038A8-0019/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2014 (2014/2059(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod partikolari l-Artikoli 121(2) u 136 tiegħu,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-Artikolu 3 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1175/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet tal-budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ politika ekonomika(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta' Novembru 2011 dwar ir-rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar miżuri ta’ infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1177/2011 tat-8 ta’ Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi(5),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro(6),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2012 dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (COM(2012)0722),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2014 dwar ir-rwol u l-attivitajiet tat-Trojka(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Frar 2013 dwar it-titjib tal-aċċess għall-finanzi għall-SMEs(8),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2014 dwar il-Governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2014(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjani baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom(11),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2014 dwar rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2014 (COM(2014)0400),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Frar 2014 dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014(12),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu mar-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tas-Semestru Ewropew 2014,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(13),

–  wara li l-kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kommissjoni tat-30 ta' Lulju 2014 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni rigward il-Linji gwida dwar l-applikazzjoni tal-miżuri li jorbtu l-effettività tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment ma' governanza ekonomika soda skont l-Artikolu 23 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 (COM(2014)0494),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Settembru 2011(14) u tas-16 ta' Jannar 2014(15) dwar l-Istrateġija tal-UE għall-Persuni Mingħajr Dar,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2013 bit-titolu ‘Suq Uniku għat-tkabbir u l-impjiegi: analiżi tal-progress li sar u tal-ostakli li għad fadal fl-Istati Membri – Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2014’ (COM(2013)0785),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2014 bit-titolu ‘Is-Semestru Ewropew 2014: Rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi – Nibnu t-Tkabbir’ (COM(2014)0400),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0019/2014),

A.  billi s-sostenibilità fiskali u l-konformità intelliġenti mal-qafas ta' sorveljanza fiskali u makroekonomika tal-UE huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU);

B.  billi jeħtieġ li jkun hemm koordinazzjoni msaħħa bejn il-politiki makroekonomiċi u baġitarji tal-Istati Membri u politika komprensiva mmexxija mill-Kummissjoni għaż-żona tal-euro sabiex tinkiseb EMU ġenwina;

C.  billi s-Semestru Ewropew għandu rwol essenzjali fil-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u baġitarji fl-Istati Membri;

D.  billi ż-żieda fil-qgħad ġenerali, u b' mod partikolari fil-qgħad fost iż-żgħażagħ, għadha theddida kbira għall-konverġenza u l-istabbiltà ekonomika u soċjali fl-UE;

E.  billi l-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu jiġi indirizzat b'mod proattiv, biex b'hekk jissaħħaħ u jiġi estiż il-qafas attwali ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli f'dan il-qasam;

F.  billi, fil-kuntest ta' persistenza ta' livelli għoljin tad-dejn u l-qgħad, tkabbir nominali baxx tal-PDG u tal-inflazzjoni li hi ferm aktar 'l isfel mil-livell prestabbilit, u l-għadd kbir ta' persuni f' riskju ta' faqar, kif ukoll l-isfidi ta' soċjetà li qed tixjiħ u l-appoġġ għall-ħolqien tax-xogħol, partikolarment għaż-żgħażagħ, il-konsolidazzjoni fiskali għandha tkompli f'ambjent li jiffavorixxi t-tkabbir u b'manjiera differenzjata;

G.  billi l-ispirtu tas-Semestru Ewropew jimplika impenn lejn is-solidarjetà ekonomika bejn l-Istati Membri u billi dawn għandhom responsabilità proporzjonanta mal-kontributi rispettivi tagħhom lejn il-prestazzjoni ekonomika globali tal-Unjoni;

H.  billi l-prijoritajiet għas-Semestru Ewropew ta' din is-sena ġew stabbiliti mill-Kunsill Ewropew f'Marzu, u reġgħu ġew ikkonfermati f'Ġunju; billi l-enfażi hija fuq il-politiki li jsaħħu l-kompetittività, jappoġġaw il-ħolqien tal-impjiegi u l-ġlieda kontra l-qgħad, u fuq is-segwitu għar-riformi biex jitjieb il-finanzjament tal-ekonomija u l-funzjonament tas-swieq tax-xogħol;

I.  billi l-istrateġija Ewropa 2020 hija wieħed mill-elementi tar-reazzjoni tal-UE għall-kriżi ekonomika globali u l-isfidi futuri u billi l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-objettivi tal-Istrateġija UE 2020 mhumiex se jintlaħqu;

J.  billi l-kriżi finanzjarja globali u l-kriżi bankarja u tad-dejn fl-UE xekklu b' mod sinifikanti l-aċċess min-naħa tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) għar-riżorsi finanzjarji;

K.  billi l-Parlament Ewropew talab bosta drabi li jissaħħaħ il-qafas ta' governanza;

L.  billi s-suq uniku, b'mod partikolari fejn jidħlu s-servizzi, mhuwiex kompletament operattiv;

M.  billi, wara sitt snin ta' kriżi ekonomika u rati negattivi ta' tkabbir, l-irkupru ekonomiku qiegħed jitjieb bil-mod il-mod u huwa mistenni li jinfirex mal-Istati Membri kollha sal-2015; billi l-previżjonijiet tal-Kummissjoni għall-irkupru ekonomiku għadhom fraġli u jridu jitkomplew ir-riformi sabiex jiġu ssodisfati t-talbiet soċjali u tal-impjieg taċ-ċittadini u jinġiebu lura l-produttività u l-kompetittività; billi l-Kummissjoni tirrikonoxxi li s-sitwazzjoni soċjali f'ħafna partijiet tal-UE hija batuta, li l-qgħad laħaq livelli massimi bħal qatt qabel u li d-diverġenzi fost ir-reġjuni u l-Istati Membri qed jiżdiedu; billi jekk jittieħdu miżuri li jittrattaw din is-sitwazzjoni soċjali u ta' impjieg jiġu ffaċilitati l-kompetittività u l-prospetti ta' tkabbir;

N.  billi, minkejja tnaqqis baxx, ir-rati tal-qgħad u r-rati tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fl-UE għadhom inkredibilment allarmanti (25,005 miljun persuna mingħajr impjieg fl-UE-28 f'Ġunju 2014 u 5,06 miljun żagħżugħ/a mingħajr impjieg fl-UE-28 f'Lulju 2014); billi, barra minn hekk, id-differenzi bejn ir-rati ta' qgħad inġenerali u fost iż-żgħażagħ tal-Istati Membri (5 % qgħad fl-Awstrija, meta mqabbla ma' 27,3 % fil-Greċja; rata ta' qgħad ta' 9,3 % fost iż-żgħażagħ fl-Awstrija, meta mqabbla ma' 53,8 % fi Spanja) jirrappreżentaw riskju kbir kemm għall-istabilità ekonomika tal-UE kif ukoll għall-koeżjoni soċjali Ewropea;

O.  billi l-Kummissjoni tindika r-rwol li għandhom l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp biex jiġġeneraw valur miżjud, u għall-fatt li n-nuqqas dejjem jiżdied ta' tqabbil fil-ħiliet qed jaffettwa partikolarment lis-setturi li huma bbażati fuq l-għarfien;

P.  billi l-frammentazzjoni tas-suq tax-xogħol issa hija waħda mill-kawżi ewlenin ta' inugwaljanza bejn l-Istati Membri u bejn setturi differenti; billi dan huwa muri bid-diverġenzi fl-aċċess għall-impjieg (inklużi ostakli kbar biex wieħed jidħol f'impjieg) u fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-livelli ta' paga, li xi kultant huma insuffiċjenti biex jiggarantixxu standards ta' għajxien deċenti, u bil-polarizzazzjoni dejjem tiżdied bejn l-impjiegi li jeħtieġu livell ta' speċjalizzazzjoni baxxa u dawk b'livell ta' speċjalizzazzjoni għolja, li tista' timpedixxi l-moviment fis-suq tax-xogħol; billi r-riformi għadhom neċessarji sabiex tintemm tali frammentazzjoni;

Q.  billi l-iffissar ta' pagi minimi hija kompetenza tal-Istati Membri;

R.  billi l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol, id-diskriminazzjoni, u s-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol toffri lill-ħaddiema protezzjoni mill-isfruttament u d-diskriminazzjoni, u tgħin ukoll tiffaċilita l-inkorporazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' gruppi bħal dawk tan-nisa u ta' persuni b'diżabilità; billi l-kost tal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard fuq il-post tax-xogħol huwa stmat li jikkostitwixxi bejn 2.6 % u 3.8 % tal-PDG, filwaqt li huwa stmat li għal kull euro li jintefaq fuq l-implimentazzjoni ta' standards tas-saħħa u tas-sikurezza, il-kumpaniji għandhom redditu ta' EUR 2.2;

S.  billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja enfasizzat il-fraġilità tal-finanzi pubbliċi f'uħud mill-Istati Membri;

T.  billi biex tiġi ttrattata l-kriżi, ċerti Stati Membri naqqsu sew il-finanzi pubbliċi tagħhom fl-istess żmien li żdiedet id-domanda għall-protezzjoni soċjali minħabba ż-żieda fil-qgħad; billi l-allokazzjonijiet tal-baġits nazzjonali għall-kopertura tas-sigurtà soċjali kienu taħt pressjoni akbar billi l-kontribuzzjonijiet naqsu wara t-telf ta’ impjieg li laqat lil diversi persuni jew it-tnaqqis fil-pagi;

U.  billi l-Kummissjoni iddikjarat fil-komunikazzjoni tagħha tat-2 ta' Ġunju 2014 (COM(2014)0400): 'L-effetti tal-kriżi u tal-miżuri ta' politika fuq is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali għandhom impatt fuq il-livelli ta' inugwaljanza. In-natura strutturali ta' ċerti forom ta' qgħad, limitazzjonijiet ta' aċċess għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa, ċerti riformi tal-benefiċċji tat-taxxa jistgħu kollha jitfgħu piż sproporzjonat fuq il-partijiet tas-soċjetà li huma l-iktar vulnerabbli.';

V.  billi l-Artikolu 9 tat-TFUE jipprevedi li 'Fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjieg, mal-garanzija ta' protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma' livell għoli ta' edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem", u billi huwa importanti li din il-klawżola orizzontali tiġi implimentata b'mod suffiċjenti fl-oqsma kollha ta' politika sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Artikolu 3 tat-TUE; billi l-Artikolu 174 tat-TFUE jippreskrivi li: "Sabiex tippromwovi l-iżvilupp armonjuż tagħha inġenerali, l-Unjoni għandha tiżviluppa u tfittex li twettaq l-azzjonijiet tagħha li jwasslu sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdanha. [...] għandha tingħata attenzjoni partikolari lil żoni rurali, lil żoni milquta minn transizzjoni industrijali, u lil reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi gravi u permanenti bħal pereżempju r-reġjuni tat-tramuntana mbiegħda b'densità ta' popolazzjoni baxxa ħafna, u reġjuni insulari, reġjuni transkonfinali u reġjuni muntanjużi.";

W.  billi 7,5 miljun ruħ biss – 3,1 % tal-forza tax-xogħol tal-UE – huma attwalment impjegati fi Stat Membru ieħor, u billi ż-żgħażagħ huma l-aktar grupp li x'aktarx ikun mobbli;

X.  billi, minħabba l-kriżi, l-SMEs u l-intrapriżi mikro qed iħabbtu wiċċhom ma' spejjeż għoljin ħafna sabiex ikollhom aċċess għall-finanzjament u qed isibuha diffiċli jagħmlu dan, b'hekk dan qed jostakola l-abilità tagħhom li jikbru u li joħolqu l-impjiegi; billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom konsegwentement bżonn li jappoġġaw l-iżvilupp tal-SMEs, bil-għan li jinħolqu tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u impjiegi ta' kwalità fl-UE bi qbil mal-miri tal-Ewropa 2020;

1.  Jinnota l-analiżi li l-irkupru ekonomiku fl-UE wera sinjali inkoraġġanti fis-sentejn preċedenti u jinsab imħasseb dwar it-tnaqqis fir-ritmu ta' tkabbir fl-ewwel tliet xhur tal-2014 f'kuntest fejn il-livell żero ntlaħaq u r-rati baxxi ħafna ta' inflazzjoni huma ġġeneralizzati; itenni, madankollu, li dan l-irkupru għadu fraġli ferm u irregolari, u jeħtieġ li jiġi sostnut sabiex iwassal għal aktar tkabbir u impjiegi fuq perjodu ta' żmien medju;

2.  Jenfasizza li teħtieġ b'mod urġenti inizjattiva ambizzjuża li tagħti spinta lill-investiment fl-UE kollha biex jerġa' jibda u jkun sostnut l-irkupru ekonomiku; jistieden lill-Kummissjoni biex tvara b'urġenza programm Ewropew ta' investiment ta' EUR 300 biljun kif prospost minn Jean-Claude Juncker biex jikkontribwixxi għall-irkupru tat-tkabbir Ewropew fuq terminu qasir;

3.  Jinnota li l-objettivi l-aktar importanti tal-politika ekonomika huma li tiġi stabbilita mill-ġdid il-kompetittività tal-Istati Membri u jitnaqqas il-qgħad;

4.  Jisħaq fuq il-fatt li l-isfidi tas-sitwazzjoni ekonomika attwali – ikkaratterizzata minn PDG fjakk, li jinsab stabbli fiż-żona tal-euro u li żdied b'0,2 % fl-UE-28 matul it-tieni kwart tal-2014, inflazzjoni partikolarment baxxa li f'Awwissu 2014 niżlet sa 0,3 %, l-aktar livell baxx minn Novembru 2009 u livell inaċċettabbli ta' qgħad, 11,5 % fiż-żona tal-euro u 10,2 % fl-UE-28 f'Lulju 2014 – għandhom jiġu indirizzati b'mod urġenti;

5.  Iħeġġeġ mill-ġdid lill-Kummissjoni tiżgura rakkomandazzjonijiet konkreti lill-Istati Membri u l-UE kollha kemm hi, fosthom dawk li jinsabu fi programmi ta' aġġustament ekonomiku, sabiex ma jindirizzawx biss il-konsolidazzjoni fiskali iżda anke r-riformi strutturali li jwasslu għal tkabbir reali, sostenibbli u soċjalment bilanċjat, impjiegi, kompetittività msaħħa u żieda fil-konverġenza;

6.  Jinnota r-riformi strutturali estensivi implimentati mill-Istati Membri taħt il-programmi ta' aġġustament makroekonomiku; jiddispjaċih li wħud mill-Istati Membri fil-bqija taż-żona tal-euro huma nieqsa mill-ambizzjoni fl-immodernizzar tal-ekonomiji tagħhom, u din hija waħda mir-raġunijiet tal-prospetti baxxi ta' tkabbir sostenibbli fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul;

7.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li ż-żona tal-euro u l-UE jafu jaqgħu iktar lura minn reġjuni oħrajn f'termini ta' opportunitajiet u prospetti ekonomiċi, u b'hekk l-UE tiġbed inqas investiment kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra l-UE;

8.  Jenfasizza li l-kriżi finanzjarja, il-kriżi tad-dejn sovran u tal-kompetittività ma jistgħux ikunu solvuti biss permezz ta' politika monetarja laxka; Jenfasizza għalhekk l-importanza li jitkompla l-proċess ta’ riformi strutturali profondi, ibbilanċjati u soċjalment sostenibbli sabiex jinkisbu r-riżultati ta' tkabbir u impjiegi; itenni, f'dan ir-rigward, il-fatt li l-UE ma tistax tikkompeti fuq il-kostijiet biss, iżda jeħtieġ li tinvesti ferm aktar fir-riċerka u l-iżvilupp, l-iżvilupp industrijali, l-edukazzjoni u l-ħiliet, u l-effiċjenza fir-riżorsi, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak nazzjonali; ifakkar li l-għan proprju tar-riformi strutturali u t-tnaqqis fil-livell tad-dejn pubbliku u privat għandu jkun li tkun tista' ssir enfasi fuq il-politiki li jiffavorixxu t-tkabbir sostenibbli u fl-aħħar mill-aħħar jiġu pprovduti impjiegi u jiġi miġġieled il-faqar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jisfruttaw aktar bis-sħiħ il-potenzjal ta' banek promozzjonali biex tiġi stimolata l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea;

9.  Ifakkar li l-prijoritajiet u l-miri tal-Istrateġija UE 2020, bħall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, għadhom validi u għandhom jiġu implimentati;

10.  Jenfasizza, għal darb' oħra, il-fatt li d-dejn eċċessiv f'bosta Stati Membri fiż-żona tal-euro mhux biss huwa ostaklu għat-tkabbir iżda jpoġġi wkoll piż kbir fuq il-ġenerazzjonijiet futuri; għadu preokkupat dwar in-nuqqas ta’ progress fit-tnaqqis tal-livelli eċċessivi tad-dejn privat;

11.  Itenni, għalhekk, il-fatt li l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni b'mod partikolari meta jkunu qed ifasslu riformi u politiki ekonomiċi fir-rigward tal-impatt fuq din il-ġenerazzjoni u fuq il-ġenerazzjonijiet futuri, inklużi l-bżonnijiet tagħhom għal kundizzjonijiet tal-ħajja tajbin u opportunitajiet ta' impjiegi; il-futur tas-soċjetajiet tagħna ma għandux jintrema mar-riħ minħabba nuqqas ta' teħid ta' deċiżjonijiet u żbalji politiċi fil-preżent;

12.  Jilqa' l-fatt li Jean-Claude Juncker fil-linji gwida politiċi tiegħu għall-Kummissjoni Ewropea li jmiss ħabbar l-impenn tiegħu biex isaħħaħ l-investiment Ewropew bi EUR 300 biljun;

13.  Jenfasizza l-fatt li l-EMU tinsab ’il bogħod milli tkun kompleta, u jfakkar lill-Kummissjoni dwar l-obbligi u l-impenji tagħha li tikkunsidra l-iżbilanċi makroekonomiċi fi ħdan l-UE u partikolarment fiż-żona tal-euro sabiex ittejjeb il-koordinazzjoni ekonomika u baġitarja u ssaħħaħ il-kompetittività fl-UE; jilqa', f'dan ir-rigward, l-impenn mill-President elett li jmiss tal-Kummissjoni li jaħdem fuq il-pjan direzzjonali stipulat fir-rapport tal-5 ta' Diċembru 2012 bl-isem "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina";

14.  Jistieden għal darb' oħra lill-Kummissjoni tressaq proposti biex l-EMU tiġi kkompletata mingħajr dewmien f'konformità mal-linji gwida kollha fil-pjan ta' azzjoni tagħha dwar EMU profonda u ġenwina; jinnota li l-ikkompletar tal-EMU għandu jkun ibbażat fuq il-metodu Komunitarju; Itenni t-talba tiegħu li jiġi adottat att legali dwar 'linji gwida ta' konverġenza' skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li jistabbilixxi, għal perjodu stabbilit, numru limitat ħafna ta' miri għall-miżuri ta' riforma l-aktar urġenti u jtenni wkoll it-talba tiegħu biex l-Istati Membri jiżguraw li l-programmi nazzjonali ta' riforma jiġu stabbiliti abbażi tal-linji gwida ta' konverġenza msemmija hawn fuq u jiġu vverifikati mill-Kummissjoni; jistieden lill-Istati Membri jikkommettu ruħhom biex jimplimentaw bis-sħiħ il-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom; jissuġġerixxi li, fuq din il-bażi, l-Istati Membri jkunu jistgħu jidħlu fi 'sħubija ta' konverġenza' mal-istituzzjonijiet tal-UE, bil-possibilità ta' finanzjament kundizzjonali għall-attivitajiet ta' riforma; itenni li tali kooperazzjoni ekonomika aktar b’saħħitha għandha timxi id f’id ma' mekkaniżmu finanzjarju bbażat fuq l-inċentivi; iqis li kull finanzjament jew strument addizzjonali, bħall-mekkaniżmu ta’ solidarjetà, għandu jkun parti integrali mill-baġit tal-UE, iżda barra mill-pakkett miftiehem tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP);

15.  Jistieden, b'rabta ma' dan, lill-Kummissjoni futura biex tressaq proposta dwar rappreżentanza esterna unika taż-żona tal-euro abbażi tal-Artikolu 138 TFUE bil-għan li jkun hemm żona tal-euro effiċjenti li jkollha pożizzjoni komuni dwar kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-firxa ta' kompetenzi ta' din ir-rappreżentanza; ifakkar li l-President il-ġdid tal-Kummissjoni wiegħed li "l-EMU u l-euro jkunu rappreżentati minn presidenza waħda, post wieħed, vuċi waħda fl-istituzzjonijiet ta' Bretton Woods" fid-diskors tiegħu eżatt qabel ma ġie elett mill-Parlament Ewropew it-Tlieta, 15 ta' Lulju 2014;

16.  Jistieden, b'rabta ma' dan, lill-Kummissjoni futura biex tressaq proposta dwar rappreżentanza esterna unika taż-żona tal-euro abbażi tal-Artikolu 138 TFUE u kif ukoll biex tippreżenta r-rapport kommess fit-"two pack" u l-pjan direzzjonali "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina" dwar il-possibilitajiet offerti mill-qafas fiskali eżistenti tal-Unjoni biex il-ħtiġijiet tal-investimenti pubbliċi jiġu bbilanċjati mal-objettivi tad-dixxiplina fiskali;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-proċess tas-Semestru Ewropew inter alia billi tiżgura li jiġu allokati ħin u riżorsi suffiċjenti għat-tfassil u s-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet, b'hekk ir-rakkomandazzjonijiet ikunu kemm jista' jkun relevanti għat-tfassil tal-politika ekonomika fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti dwar il-modi li bihom ir-rakkomandazzjonijiet tas-Semestru Ewropew jistgħu jsiru aktar vinkolanti; jenfasizza l-importanza li l-Parlament Ewropew jiġi involut fi stadju bikri u sal-punt massimu possibbli, sabiex, meta jitqies ir-rwol dejjem aktar sinifikanti u vinkolanti tal-Parlament, jiġi evitat li jinħoloq defiċit ta' leġittimità fil-proċess ta' formazzjoni tal-opinjoni politika;

18.  Jemmen li s-sjieda tas-CSR mill-parlamenti nazzjonali jeħtieġ li tissaħħaħ; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi l-possibbiltà li s-CSRs jiġu ppreżentati fil-parlamenti nazzjonali qabel l-adozzjoni tagħhom mill-Kunsill;

19.  Jinnota l-pakkett 2014 ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż mill-Kummissjoni; jinnota l-valutazzjoni tal-Kummissjoni li nkiseb xi progress fis-sostenn tal-konsolidazzjoni fiskali u r-riforma strutturali, b'mod partikolari fl-immodernizzar tas-swieq tax-xogħol u fis-sistemi tal-pensjoni u tal-kura tas-saħħa;

20.  Jinnota f'dan il-kuntest, l-approvazzjoni min-naħa tal-Kunsill Ewropew tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u r-rakkomandazzjonijiet mill-Kunsill, speċjalment ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar iż-żona tal-euro;

21.  Jirrimarka li kundizzjoni neċessarja għas-suċċess ta' programmi ta' assistenza finanzjarja hija kombinazzjoni ta' solidarjetà u kundizzjonalità, sjieda b'saħħitha u impenn favur ir-riforma; ifakkar lill-Kummissjoni biex tallinja bis-sħiħ l-obbligi legali li jirriżultaw mit-"two-pack" (Regolament (UE) Nru 472/2013) mal-programmi attwali ta' aġġustament; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkorporaw l-assistenza finanzjarja u s-sistema ad hoc tat-Trojka fi struttura legali mtejba li tkun konformi mal-qafas ta' governanza ekonomika tal-UE u mal-liġi Komunitarja, biex b'hekk tiġi garantita r-responsabbiltà demokratika; jinnota d-dokument ta' segwitu tal-Kummissjoni għar-rapport tal-PE dwar it-Trojka; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-konklużjonijiet tar-rapporti tat-Trojka tal-Parlament Ewropew;

22.  Jappoġġa l-objettiv li jkun hemm enfasi fuq il-politiki li jsaħħu l-kompetittività, jappoġġaw l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi, jissieltu l-qgħad u jtejbu l-funzjonament tas-suq tax-xogħol, partikolarment fis-setturi b'potenzjal għoli ta' tkabbir; jemmen li l-Istati Membri għandhom informazzjoni importanti ferm x'jikkondividu fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ; jenfasizza li l-mudell ta' taħriġ fuq żewġ binarji ta prova ta' valur partikolari fil-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

23.  Jenfasizza li l-politika ta' koeżjoni tippreżenta qafas ta' investiment prominenti biex tkun indirizzata l-ispiża favur it-tkabbir, inklużi investimenti fl-innovazzjoni u r-riċerka, l-aġenda diġitali, l-ispiża biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-finanzi, l-investimenti fis-sostenibilità ambjentali, f'konnessjonijiet tat-Trasport Trans-Ewropew ta' prijorità, kif ukoll fl-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf mekkaniżmu komprensiv li jħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-atturi nazzjonali kollha responsabbli mill-qasam tal-qgħad fost iż-żgħażagħ; itenni l-fatt li għalkemm soluzzjoni waħda li tkun tajba għal kulħadd ma tistax tiġi implimentata, ċerti Stati Membri indirizzaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ b'mod aktar effettiv minn oħrajn;

25.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-Istrateġija Ewropa 2020 titqies bis-sħiħ fl-implimentazzjoni tas-Semestru Ewropew; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tagħmel anki l-governanza tas-Suq Uniku prijorità ewlenija, minħabba li tagħti kontribut sostanzjali għall-ilħuq tal-miri tas-Semestru Ewropew, b'mod partikolari t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-impjiegi;

26.  Ifakkar, madankollu, li mill-esperjenza, ir-rata ta' implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż min-naħa tal-Istati Membri hija baxxa ħafna; jemmen li hemm inkonsistenza bejn l-impenn Ewropew u l-implimentazzjoni nazzjonali tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż min-naħa tal-Istati Membri; jenfasizza l-importanza tas-"sjieda nazzjonali" mill-gvernijiet relevanti tal-impenji nazzjonali fil-livell tal-UE; jinnota li r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għandhom jiġu fformulati b'mod li jipprovdu spazju ta' politika għall-Istati Membri biex jitfasslu l-miżuri u r-riformi speċifiċi meħtieġa sabiex ikunu indirizzati tali rakkomandazzjonijiet;

27.  Jitlob b'mod partikolari lill-Kummissjoni biex tesplora l-iżvilupp ta' punti ta' riferiment komuni mmotivati mir-riżultati biex jitkejlu u jitqabblu r-riformi strutturali fil-qafas ta' kwalunkwe proposta li jmiss, li tfittex li ssaħħaħ il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika fl-EMU;

28.  Jinsab imħasseb li, skont il-Kummissjoni, 10 % biss tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż għall-2013 ġew implimentati b'mod sħiħ; jinnota, barra minn hekk, li f'45 % tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż kien hemm progress limitat jew ma kien hemm l-ebda progress;

29.  Jenfasizza l-fatt li sistema xierqa, demokratikament responsabbli għas-Semestru Ewropew kif ukoll l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż huma kundizzjoni importanti biex tinkiseb konverġenza ekonomika fl-EMU, li hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tagħha, u tippermetti stabilità finanzjarja u ekonomika u livell għoli ta' kompetittività għall-ekonomija Ewropea li jwassal għat-tkabbir u l-impjiegi; jistenna li l-gvernijiet tal-Istati Membri jiddefendu u jimplimentaw attivament fil-livell nazzjonali d-deċiżjonijiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li ġew adottati mill-Istati Membri kollha fil-Kunsill ("sjieda nazzjonali");

30.  Jenfasizza l-fatt li għadd ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż huma bbażati fuq atti legali tal-UE u li n-nuqqas ta' azzjoni fuq atti legali jista' jirriżulta fi proċeduri legali; ifakkar lill-Istati Membri biex iħarsu l-obbligi legali tagħhom skont id-dritt tal-UE; jemmen li l-Kummissjoni, fil-qari tagħha tat-tabella ta’ valutazzjoni, għandha tikkunsidra b'mod effiċjenti l-fatt li ż-żona tal-euro u l-Istati Membri inklużi fiha huma ekonomiji interdipendenti u miftuħa;

31.  Jitlob lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattati, biex tagħmel użu sħiħ mill-miżuri kollha pprovduti fid-dritt tal-UE biex tappoġġa politika ekonomika msaħħa, il-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tas-CSR sabiex l-Istati Membri kollha jadottaw, fil-limitu ta' żmien meħtieġ, politiki ekonomiċi u finanzjarji mfassla għas-sitwazzjoni tagħhom;

32.  Jinnota numru dejjem jikber ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati fil-livell reġjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jsir użu sħiħ tal-programmi tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, speċjalment fejn jistgħu jintużaw bħala miżuri kumplimentari għal riformi strutturali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu t-twaqqif korrett ta' prijoritajiet biex tissaħħaħ il-kwalità tal-infiq;

33.  Jesiġi li l-Kummissjoni tirrapporta kull tliet xhur fil-kumitat kompetenti tal-Parlament dwar il-miżuri meħuda biex jiġi żgurat progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u dwar il-progress miksub sa dak iż-żmien; jistieden lill-Istati Membri biex jispjegaw ir-raġunijiet tan-nonkonformità mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fil-kumitat kompetenti tal-Parlament;

34.  Jistieden lill-President tal-Grupp tal-euro biex jimmonitorja b’mod effettiv l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż min-naħa tal-Istati Membri, u biex jirrapporta dwar il-progress miksub bħala parti mill-valutazzjoni mill-Grupp tal-euro tal-abbozz tal-pjanijiet baġitarji 2015, li għandu jiġi ppreżentat sa nofs Ottubru 2014 mill-Istati Membri kkonċernati;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni lid-dimensjoni tal-ġeneru fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma bħall-integrazzjoni tan-nisa fil-forza tax-xogħol, id-differenzi fil-pagi u l-pensjonijiet bejn is-sessi, it-titjib tas-servizzi tal-kura tat-tfal u l-arranġamenti flessibbli fil-ħinijiet tax-xogħol;

36.  Jemmen li, fir-rigward tas-Semestru Ewropew li ġej, għandha tiġi segwita strateġija bbilanċjata fuq tul ta' żmien twil għall-konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi t-tkabbir u l-investiment sabiex titjieb is-sostenibilità fiskali; jenfasizza, madankollu, il-fatt li għandu jkun hemm enfasi speċjali fuq il-politiki u r-riformi li jżidu t-tkabbir, speċjalment minn dawk l-Istati Membri li għandhom spazju fiskali biex jinvestu sabiex jitħeġġeġ it-tkabbir u jiġi ffaċilitat il-bilanċ mill-ġdid fiż-żona tal-euro; jinnota li l-qafas legali eżistenti, dment li r-riformi jkunu nbdew, jippermetti li l-Istati Membri jkollhom livell ta' flessibilità, u jħeġġeġ li din il-flessibilità għandha tiġi sfruttata;

37.  Jenfasizza li s-sostenibilità fiskali hija prerekwiżit għat-tkabbir fuq terminu twil;

38.  Iqis li l-prijorità tal-Istati Membri għandha tkun li jimmodernizzaw l-ekonomiji, is-sistemi ta' sigurtà soċjali, is-sistemi tal-pensjoni u l-kura tas-saħħa tagħhom, sabiex jiġi evitat li jitpoġġa piż eċċessiv fuq il-ġenerazzjonijiet futuri; jistieden lill-Istati Membri jqisu l-impatt tar-riformi tagħhom fuq l-ekonomija Ewropea b'mod ġenerali;

39.  Jemmen li r-riformi strutturali għandhom ikunu mmirati b'mod partikolari lejn it-titjib tal-kapaċità tas-swieq tax-xogħol sabiex iż-żgħażagħ kif ukoll gruppi esklużi oħra jiġu integrati fil-forza tax-xogħol, u għandhom ikunu kapaċi jippreżentaw opportunitajiet għall-ħaddiema ta' età akbar; huwa tal-fehma li sistema li żżewweġ l-edukazzjoni mat-taħriġ vokazzjonali hija mod partikolarment effikaċi biex jinkiseb dan l-objettiv; jemmen ukoll li r-riforma strutturali għandha tkun immirata kemm lejn sistemi tas-sigurtà soċjali, tal-kura tas-saħħa u tal-pensjoni sostenibbli u ġusti fuq terminu medju u fit-tul, kif ukoll lejn it-tnaqqis tad-dipendenza tal-enerġija biex tiżdied il-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej sabiex b'hekk il-ħolqien tal-impjiegi jsir prijorità assoluta;

40.  Jirrimarka li n-nuqqas ta’ suq intern tax-xogħol li jiffunzjona sew u ta' approċċ sostenibbli b'rabta mal-immigrazzjoni qed ixekkel it-tkabbir fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu suq tax-xogħol komuni u modern u politika moderna u inklużiva dwar l-immigrazzjoni; jenfasizza li t-trattament ġust u ugwali tal-ħaddiema huwa fundamentali biex jinbena suq intern tax-xogħol;

41.  Josserva li hemm rabta mill-qrib bejn il-politika dwar l-enerġija u t-tkabbir ekonomiku; iħeġġeġ, għalhekk, it-tfassil ta' politika Ewropea ambizzjuża dwar l-enerġija li, biż-żieda fis-sigurtà tal-provvista u bl-innovazzjoni fis-settur tal-enerġija, tista' twassal għal aktar stabbiltà ekonomika u tkabbir;

42.  Josserva li għadu ma sar l-ebda xogħol bis-serjetà dwar kemm ix-xejriet demografiċi huma responsabbli għat-tnaqqis regolari fit-tkabbir li għaddew minnu l-pajjiżi Ewropej fl-aħħar għoxrin sena; jenfasizza li n-nuqqas ta' suq intern tax-xogħol li jiffunzjona sew jikkomprometti wkoll il-potenzjal tal-Unjoni għat-tkabbir; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu suq tax-xogħol komuni ġenwin u jimmobilizzaw ir-riżorsi kollha tal-Unjoni sabiex tiġi implimentata politika komuni tal-immigrazzjoni fl-ispirtu tal-proposti magħmula mill-President il-ġdid;

43.  Jenfasizza, għal darb' oħra, is-sejħa tiegħu lill-Istati Membri biex jissimplifikaw is-sistemi fiskali tagħhom sabiex jerġa' jinħoloq ambjent favorevoli għall-impriżi fl-Istati Membri kollha mingħajr eċċezzjoni, u jtenni t-talba tiegħu għal tnaqqis fit-taxxi fuq ix-xogħol; jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tal-esperjenzi fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-2012 f'dan il-qasam, biex tieħu azzjoni urġenti u tiżviluppa strateġija komprensiva abbażi ta' miżuri leġiżlattivi konkreti biex tiġġieled il-frodi fiskali u l-evażjoni tat-taxxa; ifakkar lill-Kummissjoni fil-proposti li saru fir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-21 ta' Mejju 2013 dwar il-ġlieda kontra l-frodi fiskali, l-evażjoni tat-taxxa u r-rifuġji fiskali(16) (Rapport Kleva Kekus) dwar l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa;

44.  Itenni l-fatt li jeħtieġ li r-riformi strutturali jiġu kkomplementati u artikolati b'investiment aktar fit-tul fl-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, infrastruttura moderna u l-enerġija sostenibbli biex tissaħħaħ it-tranżizzjoni diġitali u ekoloġika; jenfasizza li l-investiment fir-riċerka, fl-innovazzjoni, fl-edukazzjoni u fl-infrastruttura huwa prerekwiżit għall-kompetittività, it-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tax-xogħol; jenfasizza r-rwol li l-baġit tal-Unjoni jeħtieġ li jaqdi f'dawn l-oqsma fundamentali ta' interess komuni;

45.  Jenfasizza l-fatt li l-livelli diġà għoljin ta' dejn pubbliku ma jippermettux żieda sinifikanti fl-infiq, għax inkella l-isforzi ta' riforma u ta' konsolidazzjoni jkunu għalxejn; jirrakkomanda, għalhekk, li l-enfasi tal-infiq tinbidel minn fuq setturi mhux produttivi għal fuq dawk produttivi u orjentati lejn il-futur; jenfasizza l-fatt li fil-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir teżisti flessibilità u għandha tintuża, iżda din titlob primarjament li l-Istati Membri jipproponu riformi kredibbli;

46.  Jinnota d-diskors tal-President tal-BĊE fis-simposju annwali tal-bank ċentrali f'Jackson Hole fit-22 ta' Awissu 2014; jistieden lil dawk li jfasslu l-politika biex jisiltu l-konklużjonijiet ġusti rigward il-politiki ta' riforma monetarja, baġitarja u strutturali bil-għan li joħolqu t-tkabbir u l-impjiegi; ifakkar il-kummenti bilanċjati fejn iddikkjara li: "l-ebda ammont ta' akkomodazzjoni fiskali jew monetarja, madankollu, ma jista' jikkumpensa għar-riformi strutturali meħtieġa fiż-żona tal-euro" u "strateġija koerenti għat-tnaqqis tal-qgħad għandha tinvolvi kemm il-politiki tad-domanda kif ukoll tal-forniment, fil-livell taż-żona tal-euro u dak nazzjonali; Barra minn hekk l-istrateġija tista' tkun ta' suċċess biss jekk tkun tabilħaqq koerenti";

47.  Jemmen li waħda mill-ikbar limitazzjonijiet fuq l-ekonomija tal-UE hija l-livell baxx ta' investiment privat ġlobali u n-nuqqas ta' effett ta' lieva min-naħa tal-investiment pubbliku fil-livell attwali; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga r-raġunijiet wara l-livell dgħajjef tal-investiment privat fl-UE. jenfasizza l-ħtieġa ta' riforma ta' proċeduri ta' falliment finanzjarju u insolvenza sabiex jiġi indirizzat il-piż tad-dejn fil-periferija taż-żona tal-euro;

48.  Jenfasizza l-fatt li l-investiment huwa importanti, peress li huwa marbut kemm mal-provvista kif ukoll mad-domanda tal-ekonomija u joħloq l-impjiegi, jiġġenera introjtu għall-unitajiet domestiċi, iżid id-dħul mit-taxxa, u jgħin lill-gvernijiet jikkonsolidaw u jagħtu spinta lit-tkabbir; itenni l-ħtieġa li jiġu adottati politiki favur l-investitur, tinqata' l-burokrazija u jitnaqqas il-piż amministrattiv; jistieden lill-Kummissjoni Ewropea l-ġdida ssaħħaħ l-investiment Ewropew bi EUR 300 biljun kif imħabbar fil-linji gwida politiċi minn Jean-Claude Juncker;

49.  Jistieden lil-Kummissjoni finalment biex tħares l-impenn tagħha li tikkompleta s-suq uniku, partikolarment fir-rigward tas-servizzi; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iħarsu l-impenji tagħhom b'rabta mal-Istrateġija UE 2020, partikolarment fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp, l-effiċjenza fir-riżorsi, l-innovazzjoni, l-impjieg, l-edukazzjoni, il-faqar, l-enerġija rinnovabbli, u t-tnaqqis fl-emissjonijiet; għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni biex tintensifika l-azzjonijiet tagħha ħalli tiżgura l-implimentazzjoni u l-infurzar korretti tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-Istati Membri, billi tużab’determinazzjoni s-setgħat kollha tagħha;

50.  Jinsab imħasseb dwar it-tendenzi protezzjonisti f’ċerti Stati Membri speċjalment fir-rigward tal-moviment liberu tal-persuni; jinnota li t-Trattat jiggarantixxi l-moviment liberu tal-persuni, is-servizzi jew il-kapital, u jfakkar li l-Kummissjoni għandha tissalvagwardja u ssaħħaħ dawn il-libertajiet;

51.  Jenfasizza l-fatt li nuqqas fl-aċċess għall-finanzi, partikolarment għall-SMEs, joħloq ostaklu enormi għat-tkabbir fl-UE; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tagħti prijorità lill-ħidma dwar sorsi alternattivi ta’ finanzjament għall-SMEs filwaqt li tikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Frar 2013 dwar it-titjib tal-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs, b’mod partikolari permezz tal-fondi strutturali, il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Fond Ewropew tal-Investiment u l-banek ta’ żvilupp pubbliku; jenfasizza l-ħtieġa li jitneħħew saħansitra aktar mill-ostakoli burokratiċi li jiffaċċjaw l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u jiġi applikat il-prinċipju ta' proporzjonalità b'mod aktar strett fit-tfassil tal-liġijiet tal-UE fil-futur;

52.  Jemmen li għandhom jiġu previsti riformi urġenti għal dawk l-istati kollha fejn id-diffikultajiet għall-ħolqien tal-intrapriżi jxekklu t-tkabbir potenzjali u l-ħolqien tal-impjiegi.

53.  Jistieden lill-Kummissjoni biex b'urġenza tipproponi miżuri biex jiġi kkompletat is-suq intern għall-kapital sabiex titjieb l-allokazzjoni ta' kapital lin-negozji ħalli l-ekonomija reali tingħata ħajja ġdida; jemmen li hemm bżonn ta' alternattivi ulterjuri għall-finanzjament tal-banek, kemm għal impriżi kbar kif ukoll għal dawk żgħar u ta' daqs medju, b'mod partikolari billi jitjiebu l-kundizzjonijiet għall-finanzjament permezz tas-swieq tal-kapital u ta' sorsi oħra privati bħall-kapital ta' riskju, fondi bejn il-pari jew ta’ ekwità; jitlob attenzjoni partikolari għar-rwol tal-kostijiet ta' kapital biex jinbdew u jitmexxew negozji fl-Istati Membri u biex tkun aġġornata t-tabella ta' valutazzjoni kif xieraq;

54.  Jenfasizza l-importanza assoluta li titwaqqaf leġiżlazzjoni dwar investimenti fit-tul.

55.  Jenfasizza l-importanza li l-unjoni bankarja tiġi kkompletata u bil-ħeffa; jinnota li l-approvazzjoni tat-tliet pilastri tal-unjoni bankarja u l-implimentazzjoni tar-regoli l-ġodda għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpaniji ta' assigurazzjoni jistgħu jgħinu biex tiġi ristawrata r-reżiljenza tas-settur finanzjarju Ewropew; jemmen li l-ikkompletar tal-unjoni bankarja għandu jinkiseb permezz ta' unjoni tal-assigurazzjoni u s-swieq; itenni li l-ispiża tal-falliment tal-istituzzjonijiet bankarji għandha titħallas mis-settur bankarju nnifsu;

56.  Jenfasizza l-fatt li sistema finanzjarja solida, stabbli u diversifikata sew u trasparenti hija kruċjali għat-tkabbir futur;

57.  Jenfasizza l-fatt li s-Semestru Ewropew m’għandu bl-ebda mod jipperikola l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew jew dawk tal-parlamenti nazzjonali u reġjonali; jenfasizza l-fatt li għandu jkun hemm qasma ċara bejn il-kompetenzi fill-livell tal-UE u dawk nazzjonali u li l-Parlament Ewropew huwa s-sede tar-responsabbiltà fil-livell tal-Unjoni, billi l-parlamenti nazzjonali huma s-sede ta' responsabbiltà fil-livell tal-Istati Membri; jenfasizza l-importanza li l-Parlament Ewropew jiġi involut b'mod formali u kif xieraq fi stadju bikri u sal-punt massimu possibbli, sabiex tiżdied il-leġittimità demokratika;

58.  Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ ir-responsabilità demokratika għall-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fir-rigward ta’ elementi essenzjali tal-operat taż-żona tal-euro, bħall-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà, id-deċiżjonijiet tal-Grupp tal-euro u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programmi ta’ assistenza finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni twettaq u tippubblika evalwazzjonijiet ex post tar-rakkomandazzjonijiet u l-parteċipazzjoni tagħha fit-Trojka;

Il-kontributi settorjali lis-Semestru Ewropew 2014

59.  Jilqa' r-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-konsolidazzjoni fiskali għandha tkompli b'mod li tiffavorixxi l-ambjent u b'mod divrenzjat, biex b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu mhux biss jinvestu fit-tkabbir u fil-ħolqien tax-xogħol, iżda wkoll jindirizzaw il-livell ta' dejn għoli, il-qgħad u l-isfidi ta' soċjetà li qed tixjieħ;

60.  Jenfasizza l-potenzjal għall-impjieg tal-ekonomija ekoloġika li skont l-istimi tal-Kummissjoni tista’, fis-setturi tal-effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli biss, toħloq 5 miljun impjieg sal-2020, bil-kundizzjoni li jiġu stabbiliti politiki ambizzjużi dwar il-klima u l-enerġija; jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw livelli suffiċjenti ta' investiment f'dawn is-setturi u biex jantiċipaw il-ħiliet futuri tal-ħaddiema; jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-isfruttament tal-potenzjal tal-impjiegi tal-ekonomija ekoloġika fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir tal-2015 (SAT);

61.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis id-diverġenzi bejn l-Istati Membri li jidhru fil-Programmi Nazzjonali ta' Riforma (PNR), iżda jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni speċjali lil dawk ir-reġjuni li jbatu minn żvantaġġi naturali jew demografiċi permanenti, b'mod partikolari meta jitqiesu l-allokazzjonijiet ta' fondi;

62.  Jenfasizza li l-politiki soċjali u dwar l-impjiegi m'għandhomx jitqiesu biss mil-lat tal-ispejjeż, iżda għandhom jiġu kkunsidrati wkoll ir-riformi strutturali tas-suq tax-xogħol u l-benefiċċji fuq terminu twil, biex b'hekk jinżammu l-investimenti fis-soċjetà u ċ-ċittadini tagħha bil-għan li jintlaħqu l-miri tal-Ewropa 2020 u jiġu salvagwardati l-futur u l-istabilità tal-Istati Membri u tal-UE kollha kemm hi;

63.  Jenfasizza li filwaqt li l-pagi huma fattur varjabbli importanti sabiex isolvu l-iżbilanċi makroekonomiċi fiż-żona tal-euro, dawn mhumiex sempliċiment għodda għall-aġġustament ekonomiku, iżda fuq kollox huma d-dħul li l-ħaddiema għandhom bżonn biex jgħixu; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet relatati mal-pagi ma jżidux il-faqar fost min jaħdem jew l-inugwaljanzi fil-pagi fl-Istati Membri, jew ikunu ta' dannu għall-gruppi li għandhom dħul baxx;

64.  Jinsab imħasseb sew dwar il-fatt li l-UE għadha 'l bogħod milli tilħaq il-miri soċjali u tal-impjieg tal-Ewropa 2020, u li l-mira ta' tnaqqis tal-faqar għadha partikolarment lura meta jitqies li n-numru ta' persuni li jgħixu fil-faqar żdied b'10 miljuni bejn l-2010 u l-2012 minflok ma naqas; jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida biex tadotta approċċ konsistenti u titlob li l-Istati Membri jirrapportaw immedjatament dwar il-progress nazzjonali fir-rigward tal-istrateġija Ewropa 2020; jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu – fil-PNR – strateġiji nazzjonali definiti sew biex ikun hemm progress fl-istrateġija Ewropa 2020, speċjalment fir-rigward tat-tnaqqis tal-faqar;

65.  Jilqa' l-użu tat-tabella ta' valutazzjoni soċjali u tal-impjieg il-ġdida min-naħa tal-Kummissjoni għas-CSRs ta' din is-sena, b'mod partikolari r-referenzi għar-rati ta' qgħad inġenerali u ta' qgħad fost iż-żgħażagħ u għal-livelli ta' NEET; jinnota li dawn l-indikaturi huma purament analitiċi; jitlob għall-inklużjoni ta' indikaturi addizzjonali – bħalma huma l-kwalità tax-xogħol, il-livelli ta' faqar fit-tfal, l-aċċess għall-kura tas-saħħa, u persuni mingħajr dar – fit-tabella ta' valutazzjoni; jitlob biex dawn l-indikaturi jkollhom influwenza reali fuq il-proċess sħiħ tas-Semestru Ewropew;

66.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex ikomplu jtejbu l-indikaturi użati għall-monitoraġġ tad-dimensjoni soċjali, ambjentali u ta’ innovazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020 bħala parti mis-Semestru Ewropew; jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli d-dibattitu dwar in-numru u l-iżvilupp ta' indikaturi soċjali u tal-impjieg, minħabba l-fatt li l-aspetti ekonomiċi u soċjali tal-UE huma żewġ naħat tal-istess munita, fejn it-tnejn li huma għandhom rwol ewlieni fl-iżvilupp tal-UE;

67.  Itenni t-talba tiegħu għal laqgħa tal-ministri tal-impjieg u l-affarijiet soċjali tal-grupp tal-euro li trid issir qabel is-samits tal-euro, meta jkun meħtieġ, sabiex jiġi żgurat li l-kwistjonijiet soċjali u tal-impjieg jiġu indirizzati b'mod aktar sħiħ fid-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet taż-żona tal-euro, u bil-għan li jikkontribwixxu għal-laqgħat tal-Kapijiet tal-Istat u tal-Gvern taż-żona tal-euro; jemmen fl-importanza ta' laqgħat konġunti bejn il-Kunsilli EPSCO u ECOFIN, bil-għan li jilħqu pożizzjoni koerenti kull meta jkun meħtieġ;

68.  Jilqa' r-rikonoxximent tal-Kummissjoni li l-impatt tal-miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali – meħuda sabiex jiżguraw mhux biss is-sostenibilità tal-ekonomiji ta' ċerti Stati Membri, iżda s-sostenibilità tal-ekonomija Ewropea kollha – fuq is-sitwazzjoni tax-xogħol u dik soċjali tal-UE kien sever u estensiv; jitlob għal sforzi akbar biex jiġu ssodisfati l-obbligi kollha soċjali u tal-impjieg stipulati fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; jistieden lill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali biex tevalwa bir-reqqa l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq id-drittijiet fundamentali u biex toħroġ rakkomandazzjonijiet fil-każ ta’ ksur tal-Karta;

69.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Presidenza Taljana, kif indikat fil-konklużjonijiet tal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew tat-30 ta' Awwissu 2014, biex issir konferenza fil-livell tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern dwar l-impjiegi, speċjalment l-impjiegi fost iż-żgħażagħ;

70.  Jilqa' t-tnaqqis imsemmi hawn fuq fir-rati tal-qgħad f'ċerti Stati Membri; madankollu jfakkar li l-istrateġija Ewropa 2020 tiddikjara preċiżament li ċ-ċifra li trid tingħata attenzjoni hija r-rata tal-impjieg, u jqis li hija ħasra li l-indikaturi tar-rata tal-impjieg attwali ma jirriflettux b'mod preċiż ir-realtà tas-swieq tax-xogħol kollha fl-UE;

71.  Jinnota li l-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni fuq il-ħtieġa għal riformi strutturali biex ittejjeb il-kundizzjonijiet ta' qafas għat-tkabbir u l-impjiegi, partikolarment fi żminijiet ta' qgħad kbir u li permezz tat-tlestija tas-Suq Uniku jistgħu jiżdiedu ħafna opportunitajiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew;

72.  Jistieden lill-Kummissjoni l-ġdida biex tagħmel l-irkupru tal-impjieg prijorità assoluta billi tistabbilixxi strateġija ambizzjuża u olistika għat-tkabbir u l-ħolqien ta' impjieg ta' kwalità, li għandha tinvolvi lill-Kummissarji l-ġodda kollha; huwa tal-opinjoni, għal dan il-għan, li l-Kummissarju għall-Impjieg u l-Affarijiet Soċjali għandu jfassal pjan li jinvolvi l-oqsma ta' politika kollha u jinkludi l-miżuri konkreti biex jitħeġġeġ l-impjieg ta' kwalità;

73.  Iqis li l-UE ma tistax tirkupra l-kompetittività tagħha permezz ta' tnaqqis fl-ispejjeż biss, iżda din teħtieġ li tkun akkumpanjata minn żieda fl-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, l-edukazzjoni u l-ħiliet, u permezz ta' effiċjenza akbar fl-użu tar-riżorsi; jitlob li s-swieq tax-xogħol isiru aktar adattabbli u dinamiċi sabiex ikunu kapaċi jaġġustaw għat-tfixkil fis-sitwazzjoni ekonomika mingħajr sensji kollettivi u aġġustament eċċessiv tal-pagi; ifakkar li l-kapaċità tal-akkwist ta' ħafna ħaddiema tal-UE tnaqqret sew, id-dħul tal-familji naqas u d-domanda interna naqset; jemmen li sabiex tinġieb lura l-kompetittività neċessarja tal-ekonomija tagħna, l-UE trid tikkontempla wkoll strateġiji li jiffukaw fuq spejjeż ta' produzzjoni, żviluppi fil-prezzijiet u marġini ta' profitti oħrajn, u fuq politiki transettorjali mmirati biex iżidu l-innovazzjoni, il-produttività u l-eċċellenza;

74.  Jinsab imħasseb dwar l-inugwaljanzi dejjem jikbru fil-ġid u d-dħul li qed idgħajfu l-kapaċità tal-akkwist, id-domanda interna u l-investiment fl-ekonomija reali; jistieden lill-Istati Membri biex jinkludu miżuri li jfittxu li jnaqqsu dawn l-inugwaljanzi fil-PNR tagħhom bil-għan li jiżdiedu t-tkabbir, l-impjiegi u l-koeżjoni soċjali;

75.  Jisħaq fuq il-bżonn li jiċċaqlaq il-piż tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal fuq forom oħrajn ta' taxxa sostenibbli sabiex jitħeġġu t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi;

76.  Jilqa' s-CSRs tal-Kummissjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ambjentali u jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet filwaqt li jiġi żgurat li dan jibbenefika b'mod partikolari d-dħul aktar baxx; jenfasizza l-impatt baġitarju pożittiv, tal-impjieg, tal-impatt soċjali u dak ambjentali taċ-ċaqliq tat-tassazzjoni minn fuq ix-xogħol għal fuq tassazzjoni ambjentali u li jitneħħew b'mod gradwali s-sussidji ta' dannu għall-ambjent;

77.  Jinsab imħasseb li l-frammentazzjoni finanzjarja fiż-żona tal-euro, f'ċerti każijiet, tkun qed tipperikola t-tkabbir u s-sostenibilità tal-SMEs; jitlob li l-kapaċità tas-self tal-ekonomija terġa' tiġi kif kienet, li tippermetti lill-SMEs jinvestu u joħolqu impjiegi, kif ukoll jitlob li jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-SMEs għall-intraprenditorija u għal programmi bħall-COSME u l-programm Orizzont 2020;

78.  Jistieden lill-Istati Membri jeliminaw piżijiet amministrattivi u burokrazija mhux meħtieġa għall-persuni li jaħdmu għal rashom, għall-mikrointrapriżi u l-SMEs u biex jiffaċilitaw il-kundizzjonijiet għan-negozji ġodda;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'mod urġenti, biex tagħti forma tanġibbli – abbażi tal-Artikolu 9 tat-TFUE – lill-pjan tal-investiment imwiegħed ta' EUR 300 biljun, u jitlob għal valutazzjoni dwar jekk din iċ-ċifra hijiex suffiċjenti biex jinġieb lura l-potenzjal sħiħ tal-UE għat-tkabbir, il-kompetittività u l-ħolqien ta' impjieg ta' kwalità;

80.  Jilqa' t-talba tal-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni umbrella tagħha dwar is-CSR fl-UE kollha, biex ikun hemm aktar investiment fir-R & Ż, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, il-ħiliet u l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol, flimkien mal-enerġija, it-trasport u l-ekonomija diġitali;

81.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex issaħħu l-industrija tal-UE permezz tal-applikazzjoni ta' politika tal-kompetizzjoni aktar flessibbli favur il-kompetittività u l-impjieg, flimkien ma' pjan ta' tranżizzjoni ekoloġiku u diġitali; itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tfassal, wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali, proposta għal att legali dwar l-għoti ta' informazzjoni u konsultazzjoni lill-ħaddiema, u l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni tar-ristrutturazzjoni sabiex jiġi żgurat l-adattament ekonomiku u soċjalment responsabbli għall-bidla mill-industrija tal-UE b'tali mod li jinżammu d-drittijiet tal-ħaddiema mingħajr ma jitqiegħed piż regolatorju eċċessiv fuq kumpaniji, speċjalment l-SMEs;

82.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, f’ħafna Stati Membri u setturi, flimkien ma’ telf ta’ impjieg, hemm tnaqqis fil-kwalità tal-impjiegi, żieda fl-ostakoli għall-impjieg u deterjorament fl-istandards tax-xogħol; jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġu jagħmlu sforzi dedikati biex itejbu l-kwalità tal-impjiegi sabiex jintrabtu b'mod ġust il-ħiliet mal-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol; jenfasizza li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtieġu jagħmlu sforzi dedikati biex jindirizzaw il-problemi addizzjonali kkawżati minn part-time involontarju u impjieg temporanju involontarju, kuntratti prekarji (bħal kuntratti b'sigħat żero) l-apprendistat bla ħlas, l-impjieg indipendenti fittizju u xogħol mhux iddikjarat; jilqa' għalhekk l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar pjattaforma Ewropea dwar ix-xogħol mhux iddikjarat; itenni s-sejħa tiegħu lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-persuni b'kuntratti prekarji, temporanji jew part-time jew li għandhom impjiegi indipendenti jkollhom sett bażiku ta' drittijiet u protezzjoni soċjali adegwata;

83.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-gwida ta’ politika tagħha tħeġġeġ ir-riformi tas-suq tax-xogħol immirati, fost oħrajn, biex inaqqsu s-segmentazzjoni, jippromwovu t-tranżizzjoni bejn l-impjiegi, itejbu l-inklużjoni ta’ gruppi vulnerabbli fis-suq tax-xogħol, inaqqsu l-faqar fost dawk li jaħdmu, jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, isaħħu d-drittijiet tal-ħaddiema b’kuntratti atipiċi u jipprovdu iżjed protezzjoni soċjali għall-ħaddiema li jaħdmu għal rashom;

84.  Josserva li, fir-rapport annwali tal-2013 tiegħu dwar is-sitwazzjoni soċjali u tal-impjieg tal-UE, il-Kummissjoni enfasizzat l-importanza tal-ispiża tal-protezzjoni soċjali bħala salvagwardja kontra r-riskji soċjali; ifakkar fl-importanza ta' stabbilizzaturi awtomatiċi fl-indirizzar tax-xokkijiet asimettriċi, fl-evitar ta' tnaqqis eċċessiv tal-istati soċjali nazzjonali u b'hekk fit-tisħiħ tas-sostenibilità tal-EMU kollha; jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi fis-CSR tagħha l-importanza li jiġu preservati stabilizzaturi awtomatiċi b'saħħithom fl-Istati Membri minħabba r-rwol straordinarju tagħhom biex tinżamm il-koeżjoni soċjali kif ukoll tiġi stimulata d-domanda interna u tkabbir ekonomiku; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproduċi Green Paper dwar l-istabbilizzaturi awtomatiċi fiż-żona tal-euro;

85.  Jinnota l-intenzjoni tal-Presidenza Taljana tal-Kunsill Ewropew, kif indikat fil-programm tagħha, biex jibda d-dibattitu dwar stabilizzaturi awtomatiċi fil-livell tal-UE, b'attenzjoni speċjali għat-twaqqif ta' skema ta' benefiċċji għall-qgħad fiż-żona tal-euro;

86.  Jisħaq fuq l-importanza ta' politiki tas-suq tax-xogħol attivi u inklużivi bħala għodda strateġika għall-promozzjoni tal-impjieg fil-kuntest attwali; huwa mħasseb ħafna li diversi Stati Membri, minkejja r-rati ta' qgħad li qegħdin jiżdiedu, naqqsu l-allokazzjonijiet baġitarji li jiffinanzjaw politiki tas-suq tax-xogħol attivi u inklużivi; jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-kopertura u l-effikaċja tal-politiki tas-suq tax-xogħol attivi, f’kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali;

87.  Jilqa' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES); jinnota l-proposta ta' Jannar 2014 għal regolament tal-EURES (Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol); jitlob lill-Parlament u l-Kunsill biex jiddeliberaw dwar ir-riforma, b'mod urġenti, sabiex il-EURES isir strument effettiv biex tiżdied il-mobilità tax-xogħol fl-UE, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1296/2013 u bil-għan li titħeġġeġ id-diversità; ifakkar li l-mobilità għandha tibqa’ volontarja u m’għandhiex tillimita l-isforzi biex jinħolqu impjiegi ta' kwalità u postijiet ta’ taħriġ fuq il-post; jenfasizza li informazzjoni professjonali u affidabbli dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-għajxien fi Stati Membri oħra hija prerekwiżit għal Żona Ekonomika Ewropea li tiffunzjona tajjeb;

88.  Jenfasizza n-numru dejjem jikber ta' ħaddiema, partikolarment iż-żgħażagħ, li jitilqu mill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom għal Stati Membri oħrajn biex ifittxu opportunitajiet ta' xogħol; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, biex tħeġġeġ il-mobilità transkonfinali tal-ħaddiema sabiex tiġi żgurata l-libertà ta' moviment filwaqt li jkun rispettat il-prinċipju tat-trattament ugwali u jiġu protetti l-pagi u l-istandards soċjali; jistieden lil kull Stat Membru biex jistabbilixxi l-kundizzjonijiet soċjali u tax-xogħol li huma konformi mal-istrateġija Ewropa 2020;

89.  Jinsab imħasseb li l-provvista ta' ħiliet tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u ta' dawk matematiċi (STEM) mhijiex se tissodisfa d-domanda li qed tiżdied minn negozji fis-snin li ġejjin u b'hekk tnaqqas il-kapaċità tal-forza tax-xogħol tal-UE li tadatta u timxi 'l quddiem; jistieden lill-Istati Membri jinvestu fil-modernizzar ta' sistemi edukattivi u ta' taħriġ, inkluż tagħlim tul il-ħajja, partikolarment fi skemi ta' tagħlim doppji u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol;

90.  Jemmen li hemm bżonn jitjiebu l-ħiliet tat-tmexxija, tal-ġestjoni u tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ biex negozji ġodda u dawk li għadhom jibdew jieħdu vantaġġ mis-swieq il-ġodda, biex jilħqu l-potenzjal tat-tkabbir tagħhom sabiex iż-żgħażagħ ikunu persuni li jimpjegaw u mhux impjegati biss;

91.  Jinnota li s-self bankarju għadu l-aktar sors komuni ta’ finanzjament fl-UE; jemmen, madankollu, li hemm benefiċċji reali fil-forom ġodda ta’ finanzjament permezz ta’ skemi innovattivi u rotot mhux bankarji, bħall-finanzjament kollettiv (crowdfunding), l-investituri informali tal-SMEs, is-self bejn il-pari, il-mikroself, l-aġenziji ta' mikrokreditu faċilment aċċessibbli u għodod oħra, li jistgħu jipprovdu investiment vitali għall-impriżi li għadhom jibdew u għall-SMEs biex jikbru u joħolqu l-impjiegi;

92.  Jilqa' t-tnaqqis fir-rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ, imma jinnota li xorta għadu f'livelli allarmanti: 22 % fl-UE-28 u 23,1 % fiż-żona tal-euro; jenfasizza d-differenzi inkwetanti bejn l-Istati Membri (7,8 % fil-Ġermanja u fil-Greċja (56,3 % f'April tal-2014)); jiddeplora l-fatt li anke l-insigurtà tal-impjiegi u s-sottoimpjieg żdiedu, meta wieħed iqis li anke meta ż-żgħażagħ jirnexxilhom isibu impjieg, uħud minnhom– medja ta’ 43 %, imqabbel ma’ 13 % ta’ ħaddiema adulti – isibu ruħhom jaħdmu f’kundizzjonijiet prekarji jew b’kuntratti part-time involontarji; jesprimi wkoll tħassib dwar il-livell li qed jiżdied ta' żgħażagħ qiegħda u mingħajr dar f'diversi Stati Membri;

93.  Jilqa' l-fatt li l-Garanziji għaż-Żgħażagħ jissemmew fil-maġġorparti tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż; jistieden lill-Kummissjoni biex timmonitorja mill-qrib l-isfidi li ġew identifikati fir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż tal-2014 dwar il-kwalità tal-offerti, in-nuqqas ta' komunikazzjoni attiva għall-NEETs, il-kapaċità amministrattiva tas-servizzi pubbliċi tal-impjieg u n-nuqqas ta' impenn effikaċi mas-sħab relevanti kollha, filwaqt li fl-istess ħin jiġu identifikati l-aħjar prattiki li jistgħu jservu bħala punt ta' riferiment ħalli jitjiebu l-programmi; jitlob għal aktar trasparenza fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni, u approċċ aktar ambizzjuż rigward l-indirizzar ta' dawk l-Istati Membri li mhumiex juru progress u użu aħjar tal-frontloading; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ għandha titqies bħala inċentiv għall-Istati Membri kollha biex jużaw il-Fond Soċjali Ewropew ħalli jiffinanzjaw proġetti aktar wiesgħa relatati maż-żgħażagħ, speċjalment dawk li jittrattaw il-faqar u l-inklużjoni soċjali;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi qafas Ewropew li jintroduċi standards minimi għall-implimentazzjoni tal-Garanziji taż-Żgħażagħ – inklużi l-kwalità tal-apprendistati u tal-impjiegi, pagi deċenti għaż-żgħażagħ u aċċess għas-servizzi u d-drittijiet tal-impjieg – u għandu jkopri ż-żgħażagħ bejn l-etajiet ta' 25 u 30 sena; jistieden lill-Istati Membri biex jużaw il-baġit disponibbli b'mod effiċjenti u jimplimentaw il-Garanziji taż-Żgħażagħ mingħajr dewmien; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jagħmlu l-Garanziji taż-Żgħażagħ prijorità minħabba l-fatt li l-allokazzjonijiet tal-baġit huma fl-ewwel sentejn iffinanzjati minn qabel (frontloaded); jitlob biex jiżdied il-baġit disponibbli matul ir-rieżami mwiegħed ta' nofs is-sena tal-qafas finanzjarju pluriennali, billi wieħed iżomm f'moħħu li l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol stmat li s-somma ta' EUR 21 biljun hija neċessarja biex tissolva l-problema tal-qgħad fost iż-żgħażagħ fiż-żona tal-euro; iqis din iż-żieda bħala investiment neċessarju meta jiġi kkunsidrat it-telf ekonomiku annwali enormi li jirriżulta minn nuqqas ta' azzjoni fost iż-żgħażagħ li jammonta għal EUR 153 biljun, li jikkorrispondi għal 1,2 % tal-PDG tal-UE (Eurofound 2012)(17);

95.  Jenfasizza l-importanza li wieħed jitfa' enfasi fuq il-ħiliet prattiċi u s-sistema doppja tat-taħriġ vokazzjonali li jagħmel liż-żgħażagħ iktar impjegabbli;

96.  Jistieden lill-Istati Membri biex itejbu l-kooperazzjoni bejn in-negozji u s-settur edukattiv fil-livelli kollha;

97.  Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta' Marzu 2014 dwar il-qafas ta' kwalità għat-traineeships bil-għan li tiġi evitata d-diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema żgħażagħ u l-isfruttar tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri, bħala parti mis-Semestru Ewropew, biex jinkorporaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-PNR u s-CSR;

98.  Josserva bi tħassib li r-rati ta' qgħad fost in-nisa huwa ogħla mir-rati totali (11,7 % fl-UE-18 u 10,4 % fl-UE-28, meta mqabbla ma' 11,5 % u 10,2 % rispettivament); għalhekk jitlob għal pjanijiet speċifiċi għall-ħolqien ta' impjieg ta' kwalità b'miżuri mmirati għan-nisa; jitlob għall-integrazzjoni tas-sessi fir-rakkomandazzjonijiet, u jinnota li ż-żieda fl-ugwaljanza bejn is-sessi u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol m'għandhomx jiġu pperikolati minn rakkomandazzjonijiet oħrajn; jitlob għall-istabbiliment ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi bil-għan li titnaqqas id-differenza fil-pagi bejn is-sessi u fil-pensjoni, li mhux biss hija ta' xkiel għall-ekonomija u l-kompetittività imma wkoll sinjal ta' inġustizzja soċjali;

99.  Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet li jindirizzaw il-parteċipazzjoni baxxa tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jitlob lill-Kummissjoni tinkludi perspettiva usa' ta' ugwaljanza bejn is-sessi – lil hinn mir-rati tal-impjieg – fis-SAT li jmiss; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jindirizzaw is-segregazzjoni tas-suq tax-xogħol u d-distribuzzjoni inugwali tar-responsabbiltajiet ta' assistenza; jitlob li jkun hemm servizzi pubbliċi ta' kwalità fil-qasam tal-kura tat-tfal u l-persuni dipendenti, li jippermettu lill-persuni li joffru l-kura, speċjalment in-nisa, ir-ritorn lejn l-impjieg, u li jiffaċilitaw il-konċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja privata;

100.  Jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-qgħad għoli fost il-gruppi żvantaġġati billi jagħtu prijorità lill-aċċess u l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u lill-mainstreaming tal-politiki ta' aċċess u integrazzjoni, minħabba li x-xogħol huwa s-sigriet għall-integrazzjoni effettiva;

101.  Jinsab imħasseb li n-nies bla xogħol għal żmien twil u l-ħaddiema anzjani qed jesperjenzaw rati ta' qgħad ogħla u diffikultajiet addizzjonali biex jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol; jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ mill-Fond Soċjali Ewropew biex jgħinu lil dawn il-ħaddiema jerġgħu jidħlu b'suċċess fis-suq tax-xogħol;

102.  Josserva bi tħassib li, f'ħafna każijiet, l-impjegati ta' 'l fuq minn 40 sena spiss ma jibqgħux jirċievu taħriġ xieraq u edukazzjoni ulterjuri fil-post tax-xogħol; jitlob għalhekk lil min iħaddem, lis-sħab soċjali u lill-gvernijiet nazzjonali biex jimplimentaw kunċetti u miżuri reali ta' tagħlim tul il-ħajja (LLL) b'rabta mas-suq tax-xogħol bil-għan li jinkiseb titjib sinifikanti fil-kwalifika ta' ħaddiema ikbar mill-iktar fis;

103.  Jilqa' dawk is-CSRs immirati biex iżidu l-adegwatezza u l-kopertura tal-iskemi tad-dħul minimu, ix-xbieki ta' sikurezza u l-protezzjoni soċjali, u n-numru ta' CSRs relatati mal-politiki ta' inklużjoni tas-suq tax-xogħol; huwa tal-opinjoni, madankollu, li t-tkabbir irregolari u fraġli mistenni mill-Kummissjoni fl-2014 u l-2015 mhux se jkun jista' jittratta waħdu l-impatt li kellhom il-kriżi u l-konsegwenzi tagħha fuq il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u fuq l-ilħuq tal-miri Ewropa 2020; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex isegwu mill-qrib ir-rakkomandazzjonijiet, iwettquhom u jipproponu miżuri mmirati speċifiċi fil-PNR tagħhom bil-għan li jiġi ttrattat il-faqar, speċjalment il-persuni mingħajr dar u l-faqar fost it-tfal;

104.  jitlob lill-Kummissjoni torbot lis-Semestru Ewropew iktar mill-qrib mal-objettivi soċjali tal-Ewropa 2020; huwa tal-opinjoni li l-PNRs għandhom jirrapportaw dwar il-progress tal-miri nazzjonali rigward il-faqar, fejn tidher il-kontribuzzjoni li tkun saret għall-mira ewlenija dwar il-faqar miftiehma b'mod komuni fl-Ewropa 2020; jitlob lill-Kummissjoni toħroġ CSRs dwar il-ġlieda kontra l-faqar lill-Istati Membri kollha fil-ġejjieni; jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu miżuri speċifiċi ta' inklużjoni soċjali u kontra d-diskriminazzjoni bil-għan li jiġi miġġieled il-faqar, filwaqt li jkunu mmirati dawk il-gruppi l-iktar f'riskju tal-esklużjoni soċjali; jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw strateġija dwar l-inklużjoni attiva u komprensiva billi jipprovdu dħul minimu u sistema ta' sigurtà soċjali, bi qbil mal-prattiki nazzjonali tagħhom stess, inkluż dispożizzjonijiet stabbiliti bi ftehimiet kollettivi jew leġiżlazzjoni nazzjonali;

105.  Jistieden lill-Istati Membri biex, fid-dawl tar-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 u l-10 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri effettivi ta' integrazzjoni tar-Roma fl-Istati Membri, jimplimentaw miżuri fit-tul, immirati u integrati għat-tnaqqis fil-livell ta' marġinalizzazzjoni soċjali u ekonomika tal-komunitajiet Roma, b'mod partikolari permezz tal-adozzjoni ta' miżuri għall-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' rabtiet imsaħħa bejn l-assistenza soċjali u l-attivazzjoni, żieda fl-attendenza fl-iskejjel min-naħa tat-tfal Roma u tnaqqis fl-irtirar kmieni mill-iskejjel;

106.  Jistieden lill-Kummissjoni biex b'mod immedjat tiffaċċja ż-żieda allarmanti fil-faqar fost it-tfal madwar l-UE permezz tal-introduzzjoni ta' garanzija għat-tfal kontra l-faqar; jemmen li garanzija bħal din hija tal-ikbar importanza sabiex it-tfal li ġew affettwati mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u soċjali attwali jiġu protetti;

107.  Jiddispjaċih għall-fatt li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-pensjonijiet kienu saru mingħajr ma tqieset il-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-Green u l-White Papers; jenfasizza li r-riformi tal-pensjoni jeħtieġu koeżjoni politika u soċjali nazzjonali u għandhom jiġu nnegozjati mas-sħab soċjali sabiex ikunu ta' suċċess, u li r-riformi komprensivi neċessarji tas-sistemi tal-pensjoni tal-Istati Membri għandhom jitfasslu, jiġu kkonċeputi u adottati bil-għan li tiġi żgurata s-sostenibilità tagħhom, filwaqt li fl-istess ħin ma jiġux ipperikolati l-livelli ta' pensjoni adegwati u jkunu għal kollox konformi mal-prijoritajiet ekonomiċi u soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020;

108.  Iqis li hija ħasra li vera ftit CSRs jittrattaw il-kwistjoni tal-faqar fost il-ħaddiema jew il-ħaddiema mingħajr dar; jinnota li qed joħorġu forom ġodda ta’ faqar li jmissu l-klassijiet tan-nofs u tal-ħaddiema b'diffikultajiet biex jitħallsu l-ipoteki li jirriżultaw f'żieda fin-numru ta' żgumbramenti u kanċellamenti; jistieden lill-Kummissjoni biex, fis-SAT 2015, tindirizza b'mod ċar il-faqar fost persuni li jaħdmu u l-faqar fost persuni b'rabta limitata jew mingħajr rabta mas-suq tax-xogħol; jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw politiki integrati li jiffavorixxu akkomodazzjoni soċjali u għall-but ta' kulħadd, politiki ta' prevenzjoni effettivi mmirati biex inaqqsu n-numru ta’ żgumbramenti, u politiki li jittrattaw il-faqar enerġetiku, li ukoll qed jiżdied;

109.  Jilqa' l-fatt li ċerti CSRs huma kkonċernati mill-ġlieda kontra l-faqar fit-tfal u b'servizzi għall-kura tat-tfal li wieħed ikun jista' jaffordja, imma jitlob għal aktar politiki mfassla għall-familji bi dħul baxx; jitlob għal aktar rakkomandazzjonijiet dwar l-istrateġiji għall-inklużjoni soċjali, inkluża l-ġlieda kontra forom estremi ta' faqar bħalma huma l-persuni mingħajr djar;

110.  Jinnota l-appoġġ tal-Kummissjoni għal strateġiji attivi ta' inklużjoni; jemmen, madankollu, li dawn l-istrateġiji għandhom jinkludu miżuri li jintegraw lill-persuni b'diżabilitajiet u ħiliet tax-xogħol imnaqqsa fis-suq tax-xogħol; iħeġġeġ lill-Istati Membri jqisu l-valur miżjud ta' inċentivizzar ta' min iħaddem biex jimpjega lill-persuni l-iktar imbiegħda mis-suq tax-xogħol permezz tal-iżvilupp ta' taħlita bbilanċjata kif xieraq ta' responsabilitajiet u netwerks ta' appoġġ li jinvolvu lill-protagonisti rilevanti kollha fl-iżvilupp tal-politiki tas-suq tax-xogħol tal-Istati Membri;

111.  Jitlob, minħabba r-rati għoljin ta' faqar, li ssir evalwazzjoni dwar jekk il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn huwiex iffinanzjat b'mod suffiċjenti, u jekk ma jkunx, li titqies il-possibilità li jiżdied il-finanzjament matul ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju pluriennali;

112.  Jaqbel mal-Kummissjoni li l-Istati Membri għandhom jiffaċċjaw sitwazzjonijiet ta' persuni mingħajr dar permezz ta' strateġiji komprensivi abbażi tal-prevenzjoni, ta' approċċi abbażi tal-akkomodazzjoni, ta' revizjoni ta' regolamenti u prattiki fir-rigward tat-tkeċċija mid-djar u jwaqqfu l-kriminalizzazzjoni tal-persuni mingħajr dar; jitlob għal titjib fir-rigward tal-iskambju transnazzjonali tal-aħjar prattiki u t-tagħlim reċiproku u jirrikonoxxi r-rwol tal-programm Progress f'dan il-kuntest;

113.  Jilqa' r-rakkomandazzjoni biex ikun hemm investiment fl-edukazzjoni, imma jinsab imħasseb li aktar minn 20 Stat Membru naqqas l-infiq għall-edukazzjoni f'termini relattivi (bħala perċentwali tal-PDG), b'hekk xekklu l-potenzjal tagħhom tat-tkabbir u l-ħolqien ta' impjieg u l-kompetittività tagħhom; jinnota li t-tnaqqis ta’ tali investiment se jżid id-dgħufija strutturali tal-UE, minħabba n-nuqqas ta’ bilanċ bejn il-ħtieġa dejjem tikber għal ħaddiema kwalifikati ħafna u l-fatt li f’bosta Stati Membri proporzjon kbir tal-forza tax-xogħol attwalment huma ħaddiema bi ftit kwalifiki;

114.  Jinnota r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni biex jiġu riformati s-sistemi tal-kura tas-saħħa sabiex jilħqu l-objettivi tagħhom li jipprovdu aċċess pubbliku universali għall-kura ta' kwalità għolja b'mod kosteffettiv, u biex tiġi żgurata s-sostenibilità finanzjarja tagħhom;

115.  Itenni s-sejħa tiegħu għal involviment miżjud u strutturat tas-soċjetà ċivili u l-partijiet interessati fil-livell nazzjonali u tal-UE, sabiex jiġu protetti l-leġittimità u titjieb l-effettività tal-proċess tas-Semestru Ewropew; jinsab ħerqan, f'dan ir-rigward, dwar l-involviment ippjanat mill-Kummissjoni tas-sħab soċjali fil-kuntest tal-Kumitat tad-Djalogu Soċjali qabel l-adozzjoni tas-SAT tal-2015;

116.  Jikkritika l-fatt li mhux l-Istati Membri kollha involvew kemm il-parlament nazzjonali tagħhom kif ukoll is-sħab soċjali nazzjonali u s-soċjetà ċivili tagħhom fl-abbozzar tal-PNR tagħhom; jistieden lill-Istati Membri biex jinkludu ħarsa ġenerali dettaljata fil-PNR tagħhom fejn jiġi spjegat min kien involut, u b'liema mod; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu nota tal-prattiki nazzjonali differenti fir-rigward tal-proċeduri parlamentari u l-involviment tal-partijiet interessati fis-Semestru Ewropew;

Politiki baġitarji

117.  Jenfasizza, għal darb'oħra, ir-rwol importanti li għandu l-baġit tal-UE biex jistimula t-tkabbir sostenibbli, jagħti spinta lill-ħolqien tal-impjiegi u jnaqqas l-iżbilanċi makroekonomiċi fl-UE, biex b'hekk jingħata kontribut għat-tnaqqis tad-disparitajiet soċjali; ifakkar, b'mod partikolari, li mingħajr ma jitqies ir-rwol tiegħu bħala katalizzatur għall-investimenti, kważi 60 % tal-baġit tal-UE huwa ddedikat għall-ilħuq tal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020; jenfasizza, barra minn hekk, li ħafna programmi tal-2014-2020 fihom strumenti finanzjarji innovattivi b'potenzjal li jiżvolġu rwol fundamentali fis-sostenn tal-investimenti kemm pubbliċi kif ukoll privati fl-Istati Membri, partikolarment fir-rigward tal-investimenti fit-tul li huma rikonoxxuti minn bosta bħala prijorità politika ewlenija;

118.  Ifakkar il-bżonn, fil-bidu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) il-ġdid, ta' implimentazzjoni rapida u effikaċi tal-programmi l-ġodda kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak tal-Istati Membri, sabiex dawn il-programmi jitħallew jikkontribwixxu għall-proċess tal-irkupru ekonomiku; jappella għal implimentazzjoni partikolarment rapida tal-programmi li jibbenefikaw minn finanzjamenti minn qabel fl-ewwel snin tal-QFP, bħall-programmi Orizzont 2020, COSME, Erasmus+ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jisħaq fuq il-fatt li tali programmi għandhom effett ta' lieva u rwol sinerġiku u katalitiku fir-rigward tal-politiki nazzjonali fil-qasam tal-investimenti, tat-tkabbir ekonomiku u tal-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza l-bżonn ta' tnedija rapida tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020 (f'termini ta' ftehimiet ta' sħubija diġà ffirmati, programmi operattivi maqbula u prefinanzjamenti żborżati); jenfasizza, għal darb'oħra, ir-rwol li tiżvolġi l-politika ta' koeżjoni fl-għoti ta' sostenn lit-tkabbir u lill-ħolqien tal-impjiegi fit-territorju tal-UE kollu kemm hu; jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri jiggarantixxu li l-finanzjamenti tal-UE jkunu diretti, kull meta jkun possibbli, lejn proġetti li jippromwovu l-ħolqien tal-impjiegi, partikolarment fost iż-żgħażagħ, kif ukoll lejn it-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu rigward il-livell bla preċedent ta' impenji pendenti (RAL), li l-maġġor parti tagħhom jinsabu fil-politika ta' koeżjoni, u r-riskju għoli ta' diżimpenji li ċerti Stati Membri qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom f'dawk li huma finanzjamenti mill-perjodu ta' programmazzjoni ta' qabel;

119.  Jappoġġa kemm il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE kif ukoll l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ bħala mezzi fundamentali fil-ġlieda kontra l-livell drammatikament għoli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; jilqa' pożittivament l-azzjonijiet reċenti li ħadet il-Kummissjoni biex tgħin lill-Istati Membri fil-programmazzjoni fil-pront tal-miżuri ffinanzjati fl-ambitu tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu l-implimentazzjoni korretta, effikaċi u rapida ta' tali programmi;

120.  Jenfasizza l-fatt li l-promozzjoni tal-impjiegi, tat-tkabbir u tal-kompetittività fl-UE teħtieġ li l-formazzjoni tal-katini tal-valur fl-UE jingħataw spinta u li l-kumpaniji tal-UE, fosthom l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, ikunu integrati b'mod aktar sod fil-livelli kollha tal-katini tal-valur; ifakkar il-fatt li tali politiki għandhom ikopru l-impriżi ta' kull daqs, ikunu favur iż-żamma tal-katina ta' produzzjoni fl-Ewropa, isostnu s-setturi b'potenzjal ta' tkabbir għoli, b'attenzjoni partikolari fuq l-innovazzjoni, il-ħiliet, is-sostenibilità, l-imprenditorija u l-kreattività, u jħallu biżżejjed tkabbir u ġid biex jippermettu żieda fil-ħolqien tal-impjiegi;

121.  Jisħaq fuq il-fatt li, fi żmien meta bosta Stati Membri huma dipendenti ferm fuq fornitur uniku tal-enerġija, fosthom sitta li huma totalment dipendenti fuq ir-Russja għall-gass naturali tagħhom, il-promozzjoni u s-salvagwardja tal-impjiegi jeħtieġu wkoll tnaqqis tal-vulnerabilità tal-UE fil-konfront tax-xokkijiet enerġetiċi esterni, kif enfasizzat mill-kriżi li għaddejja bħalissa fl-Ukraina; jesprimi l-apprezzament tiegħu, f'dan ir-rigward, għall-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26-27 ta' Ġunju 2014 u jistenna li dawn il-konklużjonijiet ikunu kkomplementati, sa mhux aktar tard minn Ottubru 2014, b'miżuri ambizzjużi ta' terminu medju-twil bil-għan li tissaħħaħ is-sigurtà enerġetika tal-UE;

122.  Jenfasizza l-fatt li l-limiti massimi rigorużi tal-2014-2020 tal-pagamenti għadhom problema kruċjali għall-baġit tal-UE b'effetti negattivi fuq l-irkupru ekonomiku billi l-pagamenti tardivi jagħmlu ħsara primarjament lill-benefiċjarji diretti; ifakkar fil-ħtieġa li tiġi żgurata, fid-dawl tal-implimentazzjoni, il-progressjoni f'waqtha u ordinata tal-pagamenti sabiex, kontemporanjament, jitwettqu l-għanijiet kemm tal-pagamenti li joriġinaw minn impenji tal-imgħoddi kif ukoll ta' dawk li jirriżultaw mill-prefinanzjamenti biex iniedu fil-pront programmi ġodda, u tiġi evitata kwalunkwe bidla anomala ta' impenji pendenti (RAL) fuq il-baġit tal-2015; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kunsill jadotta bis-sħiħ l-abbozz ta' baġit emendatorju nru 3/2014, kif ippreżentat mill-Kummissjoni, bil-għan li l-baġit tal-UE jħalli l-ogħla impatt f'termini ta' investiment fil-post; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li jekk il-baġits emendatorji nri 2, 3 u 4 jiġu adottati mingħajr emendi, dan ikun jirriżulta f'implikazzjoni totali għall-baġit ta' EUR 106 miljun biss f'kontribuzzjonijiet addizzjonali mill-introjtu nazzjonali gross (ING) li jkunu jridu jsiru disponibbli mill-Istati Membri ħalli jiġi garantit livell suffiċjenti ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2014 biex ikopru l-obbligi ġuridiċi preżenti tal-Unjoni; jenfasizza d-determinazzjoni tiegħu li jkompli jissorvelja s-sitwazzjoni ġenerali f'dawk li huma pagamenti u RAL u jirrikorri b'mod sħiħ għal kull mezz ta' flessibilità minqux fir-Regolament QFP u fil-ftehim interistituzzjonali relatat; jenfasizza l-fatt li l-kwistjoni tal-kriżi rikorrenti tal-pagamenti tal-baġit tal-UE għandha tiġi ttrattata b'mod sostenibbli fl-okkażjoni tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020 li mistennija tiġi varata mill-aktar fis possibbli mill-Kummissjoni Ewropea li jmiss hekk kif tibda l-mandat tagħha fl-1 ta' Novembru 2014;

123.  Ifakkar fil-fehma tiegħu li s-sitwazzjoni fiskali tal-Istati Membri tista' titjieb permezz ta' sistema ġdida ta' riżorsi proprji għall-finanzjament tal-baġit tal-Unjoni li se jnaqqas il-kontribuzzjonijiet mill-ING, u b'hekk l-Istati Membri jkunu jistgħu jwettqu l-isforzi tagħhom ta' konsolidament mingħajr ma jipperikolaw il-finanzjament tal-UE li jappoġġa l-investimenti għal miżuri ta' rkupru ekonomiku u ta' riforma; ifakkar fil-fatt li l-Kummissjoni Ewropea ressqet bosta proposti leġiżlattivi ħalli tirriforma s-sistema tar-riżorsi proprji iżda sal-lum, sfortunatament, l-ebda waħda minnhom ma ġiet diskussa bis-serjetà mill-Kunsill; jenfasizza, għalhekk, l-importanza li jagħti lill-grupp ta' livell għoli l-ġdid dwar ir-riżorsi proprji, li għandu jwassal għal riforma vera tal-finanzjamenti tal-UE;

124.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-qafas tal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) tal-2015 tagħha li se jiġi ppubblikat f'Novembru 2014, taffronta u tenfasizza bis-sħiħ ir-rwol tal-baġit tal-UE fil-proċess tas-Semestru Ewropew billi tforni data fattwali u konkreta dwar l-effett skattanti, katalitiku, sinerġiku u komplementari li jeżerċita fuq in-nefqa pubblika globali fuq skala lokali, reġjonali u nazzjonali;

125.  Jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni, biex fis-SAT li jmiss, tforni stampa sħiħa u kompleta tal-kisbiet bis-saħħa tal-implimentazzjoni tal-Patt għal Tkabbir u Impjiegi, adottat fil-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2012 bil-għan li jiġu superati l-kriżi ekonomika u dik fiskali, u tippreżenta proposti ġodda dwar ir-rwol li l-baġit tal-UE jista' jiżvolġi biex ikompli joħloq tkabbir intelliġenti, sostenibbli, inklużiv, effiċjenti fir-riżorsi u li joħloq l-impjiegi;

126.  Jilqa' favorevolment l-impenn tal-President elett tal-Kummissjoni biex iwettaq il-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni bit-titolu "Lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina" tal-5 ta' Diċembru 2012; jemmen li kwalunkwe finanzjament jew strument addizzjonali, bħall-mekkaniżmu ta' solidarjetà, għandu jkun parti integrali tal-baġit tal-UE, iżda apparti l-limiti massimi maqbula tal-QFP.

Is-suq intern

127.  Iħeġġeġ l-istabbiliment ta' suq intern ġenwin għall-enerġija li jiżgura aċċess ġust għas-suq, livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur u suq aċċessibbli, speċjalment għall-SMEs;

128.  Jemmen li l-Istati Membri jridu jżidu l-isforzi tagħhom biex jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom, billi jikkompletaw ir-riformi tal-liġijiet rispettivi tagħhom dwar l-amministrazzjoni pubblika, jipprovdu aktar servizzi diġitali aċċessibbli u servizzi diġitali aċċessibbli aħjar għaċ-ċittadini u l-impriżi, inaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-effiċjenza, jiffaċilitaw il-kooperazzjoni transfruntiera u jimplimentaw oqfsa ta' interoperabilità għall-amministrazzjonijiet pubbliċi; jenfasizza l-fatt li l-implimentazzjoni rapida u sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet tipprovdi opportunità kbira biex jittejbu l-innovazzjoni u l-aċċess għall-SMEs u biex tiġi modernizzata l-amministrazzjoni pubblika, kemm fil-livell tal-gvern kif ukoll f'dak lokali, billi jittejbu l-kwalità, l-effikaċja u t-trasparenza tal-infiq u l-investiment pubbliku;

Politiki ambjentali:

129.  Jenfasizza l-fatt li t-tħaddir tal-ekonomiji tal-UE jikkontribwixxi għal tkabbir fit-tul u li jiflaħ għall-kriżijiet, ikattar il-kompetittività u joħloq l-impjiegi, filwaqt li jtejjeb is-sigurtà u l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni, u li l-ekonomija ħadra għandha titqies bħala mutur ewlieni għall-iżvilupp tal-ekonomija;

o
o   o

130.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kummissjoni, lill-parlamenti nazzjonali u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 12.
(2) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 41.
(3) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 8.
(4) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 33.
(5) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.
(6) ĠU L 306, 23.11.2011, p. 1.
(7) Testi Adottati, P7_TA(2014)0240.
(8) Testi Adottati, P7_TA(2013)0036.
(9) Testi adottati, P7_TA(2014)0130.
(10) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 11.
(11) ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1.
(12) Testi Adottati, P7_TA(2014)0129.
(13) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
(14) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 101.
(15) Testi Adottati, P7_TA(2014)0043.
(16) Testi Adottati, P7_TA(2013)0205.
(17) Eurofound (2012), 'NEETs: young people not in employment, education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe', Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu.

Avviż legali - Politika tal-privatezza