Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0164/2014

Разисквания :

PV 23/10/2014 - 6.1
CRE 23/10/2014 - 6.1

Гласувания :

PV 23/10/2014 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2014)0039

Приети текстове
PDF 459kWORD 82k
Четвъртък, 23 октомври 2014 г. - Страсбург
Закриване на „Мемориал“ в Русия (награда „Сахаров“ за 2009 г.)
P8_TA(2014)0039RC-B8-0164/2014

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на неправителствената организация „Мемориал“ (носител на наградата „Сахаров“ за 2009 г.) в Русия (2014/2903(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни препоръки и резолюции относно Русия, по-специално своите препоръки до Съвета от 23 октомври 2012 г.(1) и от 2 април 2014 г.(2) относно установяването на общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски, и своите резолюции от 13 юни 2013 г.(3) относно принципите на правовата държава в Русия и от 13 март 2014 г. относно „Русия: осъждането на демонстранти, участвали в събитията на площад „Болотная“(4),

—  като взе предвид присъждането на своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2009 г. на „Мемориал“, руска неправителствена организация, която провежда кампании, наред с другото, за правата на политическите затворници в Русия,

—  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 26 март 2013 г. относно положението на НПО в Руската федерация,,

—  като взе предвид Конституцията на Русия, и по-специално член 118 от нея, който постановява, че правосъдието в Руската федерация се управлява единствено от съдилищата, както и член 120 от нея, съгласно който съдиите са независими и са подчинени единствено на Конституцията на Русия и на федералното право,

—  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия в областта на правата на човека от 28 ноември 2013 г.,

—  като взе предвид изявлението от 4 март 2014 г. на омбудсмана по правата на човека на Руската федерация Владимир Лукин относно публичните демонстрации в Москва и мерките, предприети от правоприлагащите органи,

—  като взе предвид съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС), с което се установява партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга, както и временно преустановените преговори за ново споразумение между ЕС и Русия,

—  като взе предвид „Партньорството за модернизация“, започнало през 2010 г. в Ростов на Дон, и поетия от руското ръководство ангажимент за зачитане на принципите на правовата държава като фундаментална основа за модернизацията на Русия,

—  като взе предвид Декларацията на Организацията на обединените нации относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 9 декември1998 г.,

—  като взе предвид член 135 параграф 5 и член 123 параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Руската федерация, като пълноправен член на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и на ООН, се е ангажирала да спазва принципите на демокрацията и принципите на правовата държава и да зачита правата на човека; като има предвид, че вследствие на редица сериозни нарушения на принципите на правовата държава и приемането на ограничителни закони през последните месеци съществува растящо безпокойство по отношение на изпълнението от страна на Русия на нейните международни и национални задължения; като има предвид, че ЕС нееднократно е предлагал допълнителна помощ и експертни съвети, за да подпомага Русия да модернизира своя конституционен и правен ред и да се придържа към него в съответствие със стандартите на Съвета на Европа;

Б.  като има предвид, че през последните години положението с правата на човека в Русия се влоши и че руските органи приеха поредица от закони, съдържащи двусмислени разпоредби, които биват използвани за налагане на допълнителни ограничения на опозицията и участниците от гражданското общество и за възпрепятстване на свободата на изразяване на мнение и на сдружаване;

В.  като има предвид, че руският закон за „чуждестранните агенти“, приет през юли 2012 г., изисква НПО, които получават финансиране от чужбина и са ангажирани с „политическа дейност“, да подават заявления за включване в специален правителствен списък на чужди агенти, което означава, че след това се подлагат на допълнително внимателно наблюдение от правителството, както и че законът изисква във всички техни публикации, съобщения за печата и доклади да се посочва, че те са били изготвени от чуждестранен агент; като има предвид, че законът бе изменен през май 2014 г. година, за да се разреши на Министерството на правосъдието да регистрира тези НПО като „чуждестранни агенти“;

Г.  като има предвид, че прилагането на този закон доведе до драстични действия, като например полицейски акции, конфискация на собственост, административни глоби и други мерки, насочени към предотвратяване и възпиране на организациите на гражданското общество от осъществяването на дейността им, като има предвид, че 13 водещи групи за правата подадоха съвместно жалба в Европейския съд по правата на човека срещу закона за „чуждестранните агенти“; като има предвид, че това заявление понастоящем е в процес на преразглеждане;

Д.  като има предвид, че многобройни руски и международни организации в областта на правата на човека съобщават, че непропорционалните мерки и агресивните действия от страна на силите за сигурност са довели до избухване на насилие, последвано от произволни арести на протестиращи; като има предвид, че водачите на опозиционните партии и движения са обект на тормоз от страна на руските власти, като някои са били задържани въз основа на разни твърдения;

Е.  като има предвид, че през последните няколко години редица съдебни процеси и съдебни производства поставиха под въпрос независимостта и безпристрастността на съдебните институции в Руската федерация; като има предвид, че тези съдебни процеси трябва да се разглежда в по-широкия контекст на нарастващи репресии, преследване и нарушаване на правата на човека в Русия, включително политически мотивираните арести, лишаване от свобода и съдебни процеси, като случаите със Сергей Магнитски, Михаил Ходорковски и Алексей Навални са само най-видимите примери;

Ж.  като има предвид, че руските държавни органи разширяват своите програми за масово наблюдение; като има предвид, че тези програми, съчетани с ограничаването на свободата на неправителствените организации, предоставят на руските държавни органи много мощен инструмент за контрол и потискане на гласовете на опозицията;

З.  като има предвид, че „Мемориал“ е руска организация за исторически и граждански права, която действа от 1987 г. насам за насърчаване на зачитането на ценностите на демокрацията, върховенството на закона и основните права на човека в практиката на политиката и обществения живот, и че тя е създадена по инициатива на група дисиденти от епохата на Съветския съюз под егидата на нобеловия лауреат Андрей Сахаров;

И.  като има предвид, че руското Министерство на правосъдието желае ликвидацията на „Мемориал“, тъй като тя обединява повече от 50 независими регионални агенции на национално равнище под една организация шапка, която е без седалище; като има предвид, че съгласно федералното законодателство дадена организация може да бъде класифицирана като „национална“ единствено ако е представена в повече от половината от руските региони посредством официално регистрирани „регионални“ организации; като има предвид, че „Мемориал“ е регистрирана в Министерството на правосъдието от 1992 г. насам;

Й.  като има предвид, че „Мемориал“, чрез гласовете на своите ръководители, се е противопоставяла решително и е подлагала на критика агресията на Русия срещу Украйна и е призовавала президента Путин да сложи край на тази агресия;

К.  като има предвид, че Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ на „Мемориал“ през 2009 г.;

Л.  като има предвид, че на 23 май 2014 г. московски съд разпореди Центърът за права на човека „Мемориал“ да бъде регистриран като чуждестранен агент, като изтъкна неговата „политическа дейност“ в областта на работата по правата на човека; като има предвид, че неправителствената организация впоследствие отказа да се регистрира под този несправедлив етикет и реши да ликвидира своята структура и да продължи работата си, без да бъде регистрирана в Руската федерация;

М.  като има предвид, че на 13 октомври 2014 г. беше предявен иск от руското Министерство на правосъдието с цел ликвидиране на руското дружество „Мемориал“, както се твърди, на основанието, че дружеството и свързаните с него организации са били регистрирани неправомерно;

Н.  като има предвид, че понастоящем „Мемориал“ е изправен пред закриване, след като Върховният съд на Русия се произнесе по иска на 13 ноември 2014 г.;

О.  като има предвид, че „Мемориал“ има от дълго време проблеми с администрацията на Русия, включително със своето етикетиране като „чуждестранен агент“ от Министерството на правосъдието през юли 2014 г., като организацията беше принудена да закрие своето бюро в Чечения след убийството на защитничката на правата на човека Наталия Естемирова, която разследваше случаи на отвличания и убийства, беше първата организация, която получи заповед за ликвидация на своя център за борба с дискриминацията ADC в Санкт Петербург (който се занимаваше с насърчаване на правата на ромите в Русия, на трудовите мигранти от Централна Азия и Кавказ и на етническите татари в Крим), тъй като той не беше регистриран като „чуждестранен агент“;

П.  като има предвид, че независимите интернет новинарски сайтове са блокирани по силата на новите изменения в Закона за информацията, информационните технологии и защитата на информацията, приет през февруари 2014 г.; като има предвид, че този списък включва сайтовете grani.ru, kasparov.ru, ej.ru и блога на опозиционния активист Алексей Навални на интернет страницата на Радио „Ехото на Москва“ (Эхо Москвы) , както и livejournal.com; като има предвид, че опозиционният кабелен телевизионен канал „Дождь“ (Дъжд), който е независим предавател, беше свален от ефир в някои области;

1.  Решително осъжда обжалването от страна на руското Министерство на правосъдието пред Върховния съд за закриване на независимата организация за права „Мемориал“ и съдебното заседание, насрочено за 13 ноември 2014 г., и настоятелно призовава Министерството на правосъдието да оттегли своя иск преди насроченото съдебно заседание; подчертава, че „Мемориал“ играе решаваща роля в изграждането на демократични ценности и насърчаването на правата на човека в Русия;

2.  Призовава руските органи да сложат край на всички случаи на тормоз, включително на ниво съдебна система, срещу организацията „Мемориал“, Центъра за права на човека „Мемориал“, техните членове и всички защитници на правата на човека в Руската федерация, както и да се гарантира, че те могат да упражняват своите законни дейности при всички обстоятелства и без каквато и да била намеса;

3.  Посочва, че Михаил Федотов, председател на президентския съвет на Русия за гражданското общество и правата на човека, е заявил ясно, че не съществуват правни основания за закриване на „Мемориал“ и че съдебното заседание на Върховния съд следва да бъде отложено до приключването на планираната от „Мемориал“ конференция на 19 ноември 2014 г., на която се очаква организацията да обяви промени в своята организационна структура с цел спазване на руското законодателство;

4.  Счита, че Законът за „чуждестранните агенти“ е в нарушение на ангажиментите на Русия към Съвета на Европа и ОССЕ; освен това счита, че определението за „политическа дейност“, осъществявана от НПО, които получават финансиране от чужбина, е достатъчно широко, за да позволява на практика държавен контрол върху почти всяка организирана дейност, свързана с обществения живот; настоятелно призовава Русия да отмени законите, които съдържат разпоредби в противоречие с международните и конституционните ангажименти на Русия по отношение на правата на човека;

5.  Изразява своята най-дълбока загриженост във връзка с последващите изменения от май 2014 г. на Закона за „чуждестранните агенти“, които позволяват на Министерството на правосъдието да регистрира групи като „чуждестранни агенти“ по своя преценка и без тяхно съгласие;

6.  Посочва, че след преразглеждането на закона Министерството на правосъдието своевременно регистрира първите 15 групи и че впоследствие редица неправителствени организации са започнали да водят борба по съдебен ред срещу усилията на властите да ги принудят да се регистрират;

7.  Подчертава, че тези НПО (Център за права на човека „Мемориал“, Фондация „Обществена присъда“ (Фонд „Общественный вердикт“), АГОРА и ЮРИКС) са известни по-специално с предоставянето на правна помощ на жертвите на политически манипулации на правосъдието, преследвани граждански активисти и мирни демонстранти, активисти за правата на ЛГБТ и жертвите на полицейско насилие и играят решаваща роля в изграждането на демократични ценности и утвърждаването на правата на човека в Русия;

8.  Призовава руските органи да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи при всякакви обстоятелства, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и с международните и регионалните инструменти за правата на човека, ратифицирани от Руската федерация, и да зачитат правото на всички граждани да упражняват основните си свободи и универсалните права на човека; призовава руските органи да спазват разпоредбите на Декларацията на Комитета на министрите на Съвета на Европа за действия на Съвета на Европа за подобряване закрилата на защитниците на правата на човека и за насърчаване на тяхната дейност;

9.  Изразява дълбока загриженост относно неспазването от страна на Русия на нейните международни правни задължения, като член на Съвета на Европа и на ОССЕ, съвместно с неспазването на основните права на човека и на принципите на правовата държава, залегнали в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Международния пакт за граждански и политически права;

10.  Изразява дълбока загриженост във връзка с влошаващото се състояние на гражданското общество в Русия от критично значение, по-специално онези организации, които работят в областта на правата на човека и демократичните свободи и изразяват критични оценки към политиките, осъществявани от държавата; настоятелно призовава Русия да прекрати настоящата тенденция и да гарантира, че тези граждани и организации са в състояние да упражняват своите законни дейности без затруднения и да насърчават ангажимента на едно гражданското общество от критично значение;

11.  Подчертава, че свободата на събранията в Руската федерация се гарантира от член 31 от Руската конституция и по Европейската конвенция за правата на човека, по която Русия е страна, като следователно руските органи са длъжни да я спазват; призовава Руската федерация да зачита принципите на правовата държава, свободата на словото и свободата на събранията;

12.  Призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да гарантират, че всички случаи на лица, преследвани по политически причини, се посочват в срещи с техните руски колеги и че от представителите на Русия, участващи в тези заседания, се изисква официално да дават отговор за всеки отделен случай;

13.  Призовава председателите на Съвета и Комисията, както и заместник-председателя/върховния представител (ЗП/ВП) да продължават да следят тези случаи отблизо, да повдигат тези въпроси в рамките на различните формати и срещи с Русия, както и да докладват на Парламента относно техния обмен с руските органи;

14.  Настоятелно призовава ВП/ЗП и ЕСВД да гарантират, че ЕС търси и използва всяка възможност за продължаване на сътрудничеството и подкрепата за руските организации на гражданското общество, включително тези, които работят за утвърждаване на ценностите на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

15.  Настоятелно призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), във връзка с текущия програмен етап за финансови инструменти на ЕС, да увеличат финансовата си помощ за руското гражданско общество и да включват Форума на гражданското общество ЕС-Русия в Инструмента за партньорство, за да се гарантира устойчиво и надеждно дългосрочно подпомагане;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на заместник-председателя на Комисията/Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на президента на Руската федерация, както и на нейното правителство и парламент.

(1) OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 13.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0258.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0284.
(4) Приети текстове, P7_TA(2014)0253.

Правна информация - Политика за поверителност