Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0164/2014

Συζήτηση :

PV 23/10/2014 - 6.1
CRE 23/10/2014 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2014 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0039

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 459kWORD 82k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κλείσιμο της Μεμοριάλ (Βραβείο Ζαχάρωφ 2009) στη Ρωσία
P8_TA(2014)0039RC-B8-0164/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ «Μεμοριάλ» (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009), στη Ρωσία (2014/2903(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εξέδωσε κατά το παρελθόν για τη Ρωσία, και ιδιαίτερα τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο, της 23ης Οκτωβρίου 2012(1) και της 2ας Απριλίου 2014(2), σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Σεργκέι Μαγκνίτσκι, καθώς επίσης τα ψηφίσματά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία(3), και της 13ης Μαρτίου 2014 με θέμα «Ρωσία: καταδίκη των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα συμβάντα στην πλατεία Μπολότναγια»(4),

–  έχοντας υπόψη ότι το 2009 απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στην οργάνωση Μεμοριάλ, μια ρωσική ΜΚΟ που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), της 26ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την κατάσταση των ΜΚΟ στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσίας, και ειδικότερα το άρθρο 118, το οποίο ορίζει ότι η δικαιοσύνη στη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να απονέμεται μόνον από δικαστήρια, καθώς και το άρθρο 120, το οποίο ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο Ρωσικό Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 28ης Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Διαμεσολαβητή της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Βλαντιμίρ Λουκίν, της 4ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις διαδηλώσεις στη Μόσχα και τα μέτρα που έλαβαν οι φορείς επιβολής του νόμου,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, καθώς και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», η οποία δρομολογήθηκε το 2010 στο Ροστώφ του Ντον, και τη δέσμευση της ρωσικής ηγεσίας ότι το κράτος δικαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη βάση για τον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και των Ηνωμένων Εθνών έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω πολλών σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες για το κατά πόσον η Ρωσία ανταποκρίνεται στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένως πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωσία για να συνδράμει στον εκσυγχρονισμό της Ρωσίας και στην ευθυγράμμιση της συνταγματικής και έννομης τάξης της σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, και ότι οι ρωσικές αρχές ενέκριναν σειρά νομοθετικών μέτρων που περιλαμβάνουν αμφιλεγόμενες διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στους παράγοντες της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, και για την παρεμπόδιση της άσκησης των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρωσικός νόμος για τους «ξένους πράκτορες», που θεσπίστηκε τον Ιούλιο του 2012, απαιτεί από τους ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και ασκούν «πολιτική δραστηριότητα» να ζητούν την εγγραφή τους σε ειδικό κυβερνητικό κατάλογο ξένων πρακτόρων, ώστε να υπόκεινται σε πρόσθετους αυστηρούς ελέγχους από την κυβέρνηση, επιβάλλει δε, όλες οι δημοσιεύσεις, τα δελτία τύπου και οι εκθέσεις τους να αναφέρουν ότι είναι προϊόντα ξένου πράκτορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2014, ώστε να μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταχωρεί το ίδιο τους συγκεκριμένους ΜΚΟ ως «ξένους πράκτορες»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου έχουν λάβει χώρα ενέργειες όπως επιδρομές της αστυνομίας, δήμευση περιουσιακών στοιχείων, διοικητικά πρόστιμα, και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αποτροπή της επιτέλεσης του έργου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 ηγετικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταθέσει κοινή καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αμφισβητώντας τον νόμο για τους «ξένους πράκτορες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέταση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες ρωσικές και διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγγείλει ότι η επιβολή δυσανάλογα αυστηρών μέτρων και η επιθετική στάση των δυνάμεων ασφαλείας οδήγησαν σε μια έκρηξη βίας, την οποία ακολούθησαν αυθαίρετες συλλήψεις διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτες κομμάτων και κινημάτων της αντιπολίτευσης έχουν τεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών, ορισμένοι δε βρίσκονται υπό κράτηση με διάφορες κατηγορίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία έτη, μια σειρά από δίκες και δικαστικές διαδικασίες έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαιοδοτικών θεσμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες δίκες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης της καταστολής, των διώξεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με συλλήψεις, φυλακίσεις και δικαστικές διώξεις με πολιτικά κίνητρα, με πιο γνωστά παραδείγματα τις υποθέσεις των Σεργκέι Μαγκνίτσκι, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι και Αλεξέι Ναβάλνι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές επεκτείνουν τα προγράμματά τους για μαζική παρακολούθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα αυτά, σε συνδυασμό με νόμους που περιορίζουν την ελευθερία των ΜΚΟ, παρέχουν στις ρωσικές αρχές ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για να παρακολουθούν και να φιμώνουν τις φωνές της αντιπολίτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεμοριάλ είναι μια οργάνωση για την ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που λειτουργεί από το 1987 προωθώντας τις αξίες της προάσπισης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πολιτική πρακτική και τον δημόσιο βίο, και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μιας ομάδας αντιφρονούντων της σοβιετικής εποχής, υπό την αιγίδα του νομπελίστα Αντρέι Ζαχάρωφ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρωσικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει τη διάλυση της Μεμοριάλ, δεδομένου ότι η οργάνωση αυτή συσπειρώνει περισσότερα από 50 ανεξάρτητα περιφερειακά παραρτήματα σε ολόκληρη τη χώρα σε έναν ενιαίο φορέα, χωρίς κεντρική έδρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία μια οργάνωση μπορεί να χαρακτηριστεί «εθνική», μόνο αν εκπροσωπείται σε περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Ρωσίας με επίσημα καταχωρημένες «περιφερειακές» οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεμοριάλ είναι καταχωρημένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 1992·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεμοριάλ έχει εκφράσει, μέσω των ηγετών της, την αντίθεση και την αποδοκιμασία της στην επιθετικότητα της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, και έχει καλέσει τον Πρόεδρο Πούτιν να την τερματίσει·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στην Μεμοριάλ το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαΐου 2014 δικαστήριο της Μόσχας κάλεσε το κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεμοριάλ να καταχωρηθεί ως ξένος πράκτορας λόγω της πολιτικής δραστηριότητάς του στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ αρνήθηκε να λάβει τον άδικο αυτό χαρακτηρισμό και αποφάσισε να καταργήσει τη δομή της και να συνεχίσει το έργο της χωρίς να είναι καταχωρημένη στη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Οκτωβρίου 2014 το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση με στόχο τη διάλυση της ρωσικής οργάνωσης Μεμοριάλ, για παράτυπη καταχώρηση της ίδιας και των παραρτημάτων της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεμοριάλ απειλείται τώρα με διάλυση όταν εκδοθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας, στις 13 Νοεμβρίου 2014·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεμοριάλ αντιμετωπίζει από καιρό προβλήματα με τη ρωσική διοίκηση, μεταξύ άλλων με τον χαρακτηρισμό της ως «ξένου πράκτορα» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2014, με τον εξαναγκασμό της να κλείσει το γραφείο της στην Τσετσενία μετά τη δολοφονία της ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Νατάλια Εστεμίροβα, η οποία ερευνούσε υποθέσεις απαγωγών και φόνων, και όντας η πρώτη οργάνωση για την οποία εκδόθηκε δικαστική εντολή διάλυσης, συγκεκριμένα για το κέντρο της κατά των διακρίσεων, στην Αγία Πετρούπολη, (το οποίο προασπιζόταν τα δικαιώματα των Ρομά της Ρωσίας, των οικονομικών μεταναστών από την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, και της εθνότητας των Ταρτάρων στην Κριμαία), λόγω της άρνησής της να καταχωρηθεί ως «ξένος πράκτορας»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με νέες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ενημέρωση, τις τεχνολογίες της πληροφορίας και την προστασία των πληροφοριών, που θεσπίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2014, έκλεισαν οι ιστότοποι των ανεξάρτητων πρακτορείων ειδήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το συγκεκριμένο μέτρο πλήγηκαν μεταξύ άλλων οι Grani.ru, Kasparov.ru, EJ.ru, και το ιστολόγιο του αντιπολιτευόμενου ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι στον ιστότοπο του ραδιοφωνικού σταθμού Ηχώ της Μόσχας και στο Livejournal.com· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αντιπολιτευόμενο καλωδιακό κανάλι Ντότσντ (βροχή), πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας σε ορισμένες περιοχές·

1.  καταδικάζει έντονα την προσφυγή του ρωσικού Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Ανώτατο Δικαστήριο, για τη διάλυση της ανεξάρτητης οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεμοριάλ, και την ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2014, και καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποσύρει τη μήνυσή του πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση· τονίζει ότι η Μεμοριάλ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δημοκρατικών αξιών και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία·

2.  καλεί τις ρωσικές αρχές να θέσουν τέρμα στις ενέργειες εκφοβισμού, και σε δικαστικό επίπεδο, της οργάνωσης Μεμοριάλ, του κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεμοριάλ, των μελών τους και όλων των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ρωσική ομοσπονδία, και να τους εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για την πλήρη άσκηση των νόμιμων δραστηριοτήτων τους χωρίς παρεμβάσεις·

3.  επισημαίνει ότι ο Μιχαήλ Φεντότωφ, πρόεδρος του Ρωσικού συμβουλίου για την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διάλυση της Μεμοριάλ, και ότι η ακρόαση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου θα πρέπει να αναβληθεί για μετά την προγραμματισμένη διάσκεψη τύπου της Μεμοριάλ, στις 19 Νοεμβρίου 2014, στην οποία η οργάνωση αναμένεται να ανακοινώσει αλλαγές στην οργανωτική της δομή προκειμένου να συμμορφωθεί προς τη ρωσική νομοθεσία·

4.  θεωρεί ότι ο νόμος για τους «ξένους πράκτορες» συνιστά αθέτηση των δεσμεύσεων της Ρωσίας έναντι του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ· θεωρεί, ακόμα, ότι ο ορισμός της «πολιτικής δραστηριότητας» εκ μέρους ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό είναι πολύ ευρύς, ώστε να επιτρέπει στην πράξη τον κυβερνητικό έλεγχο σχεδόν σε κάθε οργανωμένη δραστηριότητα στον δημόσιο βίο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τη Ρωσία, να καταργήσει τους νόμους της που περιλαμβάνουν διατάξεις ασύμβατες με τις διεθνείς και τις συνταγματικές δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

5.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τις τροποποιήσεις που έγιναν τον Μάιο του 2014 στον νόμο για τους «ξένους πράκτορες», οι οποίες παρέχουν τώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη διακριτική ευχέρεια να καταχωρεί ομάδες ως «ξένους πράκτορες», χωρίς τη συναίνεσή τους·

6.  επισημαίνει ότι αμέσως μετά την αναθεώρηση του νόμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταχώρησε τις πρώτες 15 ομάδες, και ότι διάφορες ΜΚΟ επιδίδονται από τότε σε δικαστικό αγώνα -ανεπιτυχώς- κατά των προσπαθειών των αρχών να τις υποχρεώσουν σε καταχώρηση·

7.  υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες ΜΚΟ (κέντρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μεμοριάλ, Ίδρυμα δημόσιας ετυμηγορίας, ΑΓΚΟΡΑ και ΓΙΟΥΡΙΞ) είναι ευρέως γνωστό ότι προσφέρουν νομική συνδρομή σε θύματα πολιτικής σκευωρίας, σε διωκόμενους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και ειρηνικούς διαδηλωτές, σε ακτιβιστές ΛΟΑΔ, και σε θύματα αστυνομικής βίας, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δημοκρατικών αξιών και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία·

8.  καλεί τις ρωσικές αρχές να μεριμνήσουν για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τα διεθνή και περιφερειακά μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία, και να σεβαστούν το δικαίωμα όλων των πολιτών να ασκούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματά τους· καλεί τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν προς τη Διακήρυξη της υπουργικής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη βελτίωση της προστασίας των υπέρμαχων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προώθηση των δραστηριοτήτων τους·

9.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για τη μη συμμόρφωση της Ρωσίας προς τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, και προς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου όπως κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

10.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης της κριτικής κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία, και ιδιαίτερα των οργανώσεων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες και ασκούν κριτική στην κρατική πολιτική· καλεί επιτακτικά τη Ρωσία να αναστρέψει την τρέχουσα τάση, να εξασφαλίσει σε αυτούς τους πολίτες και τις οργανώσεις τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη άσκηση της νόμιμης δραστηριότητάς τους, και να προαγάγει την ενεργή συμμετοχή μιας κριτικής κοινωνίας των πολιτών·

11.  τονίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Ρωσική Ομοσπονδία κατοχυρώνεται με το άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος και βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία η Ρωσία έχει υπογράψει, γεγονός που υποχρεώνει τις ρωσικές αρχές να την σεβαστούν· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

12.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να μεριμνήσουν ώστε να τεθούν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι υποθέσεις όλων των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους, και να κληθούν οι εκπρόσωποι της Ρωσίας στις διαβουλεύσεις αυτές να απαντήσουν σε σχέση με κάθε υπόθεση·

13.  ζητεί από τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και από την ΥΕ/ΑΠ να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις υποθέσεις, να θέτουν τα ζητήματα αυτά υπό διάφορες μορφές και σε διάφορες συνεδριάσεις με τη Ρωσία, και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επαφές τους με τις ρωσικές αρχές·

14.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να μεριμνήσουν ώστε η ΕΕ να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για επαφές με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών και υποστήριξη των οργανώσεών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προωθούν τις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

15.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αυξήσουν, στο πλαίσιο της τρέχουσας φάσης προγραμματισμού των δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ, την οικονομική ενίσχυση προς τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, και να συμπεριλάβουν το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Ρωσίας στο μέσο εταιρικής σχέσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμη και αξιόπιστη μακροπρόθεσμη στήριξη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 68 Ε της 7.3.2014, σ. 13.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0258.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0284.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0253.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου