Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2903(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0164/2014

Dibattiti :

PV 23/10/2014 - 6.1
CRE 23/10/2014 - 6.1

Votazzjonijiet :

PV 23/10/2014 - 7.1

Testi adottati :

P8_TA(2014)0039

Testi adottati
PDF 248kWORD 79k
Il-Ħamis, 23 ta' Ottubru 2014 - Strasburgu
L-għeluq ta' 'Memorial' (Premju Sakharov 2009) fir-Russja
P8_TA(2014)0039RC-B8-0164/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2014 dwar l-għeluq tal-NGO 'Memorial' (rebbieħa tal-Premju Sakharov2009) (2014/2903(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja, b'mod partikolari r-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2012(1) u tat-2 ta' April 2014(2) dwar it-twaqqif ta' restrizzjonijiet komuni tal-viża għal uffiċjali Russi involuti fil-każ ta' Sergei Magnitsky, u r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-istat tad-dritt fir-Russja(3) u tat-13 ta' Marzu 2014 dwar ir-Russja: kundanna tad-dimostranti involuti fil-ġrajjiet tal-Pjazza Bolonaya'(4),

–  wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov 2009 għal-Libertà tal-Ħsieb lil 'Memorial', NGO Russa li torganizza kampanji, inter alia, favur id-drittijiet tal-priġunieri politiċi fir-Russja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) tas-26 ta' Marzu 2013 dwar is-sitwazzjoni tal-NGOs fil-Federazzjoni Russa,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Russja, partikolarment l-Artikolu 118 tagħha, li jiddikjara li l-ġustizzja fil-Federazzjoni Russa għandha tiġi amministrata biss mill-qrati, u l-Artikolu 120 tagħha, li jistipula li l-imħallfin huma indipendenti u huma subordinati biss għall-Kostituzzjoni Russa u għad-dritt federali,

–  wara li kkunsidra l-konsultazzjonijiet tat-28 ta’ Novembru 2013 bejn l-UE u r-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Ombudsman għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Federazzjoni Russa Vladimir Lukin, tal-4 ta' Marzu 2014, dwar id-dimostrazzjonijiet pubbliċi f'Moska u dwar il-passi meħuda mill-aġenziji għall-infurzar tal-liġi,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni eżistenti li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra (FSK), kif ukoll in-negozjati li jinsabu sospiżi għal ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja,

–  wara li kkunsidra s-‘Sħubija għall-Modernizzazzjoni’ li bdiet fl-2010 f’Rostov-on-Don u l-impenn meħud mit-tmexxija Russa favur l-istat tad-dritt bħala bażi fundamentali għall-modernizzazzjoni tar-Russja,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-9 ta' Diċembru 1998,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Federazzjoni Russa, bħala membru sħiħ tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u tan-NU, ħadet l-impenn favur il-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; billi minħabba l-bosta każijiet ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt u l-adozzjoni ta' liġijiet restrittivi tul ix-xhur li għaddew, qed ikompli jikber it-tħassib rigward il-konformità tar-Russja mal-obbligi internazzjonali u nazzjonali tagħha; billi l-UE ripetutament offriet għajnuna u għarfien tekniku addizzjonali biex tgħin lir-Russja ħalli timmodernizza u ssegwi l-ordni kostituzzjonali u ġuridika tagħha, f'konformità mal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa;

B.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja marret għall-agħar tul dawn l-aħħar snin u billi l-awtoritajiet Russi adottaw sensiela ta' liġijiet b'dispożizzjonijiet ambigwi u li qed jintużaw biex ipoġġu aktar restrizzjonijiet fuq l-atturi tal-oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili, u b'hekk ixekklu l-libertajiet tal-espressjoni u tal-għaqda;

C.  billi l-ligi Russa dwar l-'aġenti barranin', adottata fl-Lulju 2012, tirrikjedi lil NGOs li jirċievu fondi barranin u li huma impenjati f'xi "attività politika" li japplikaw biex ikunu inklużi f'lista speċjali tal-gvern ta' aġenti barranin, li tfisser li mbagħad ikunu suġġetti għal skrutinju mill-qrib addizzjonali min-naħa tal-gvern, u tirrikjedi li l-pubblikazzjonijiet kollha tagħhom, l-istqarrijiet għall-istampa u r-rapport jiddikjaraw li kienu magħmula minn aġent barrani; billi l-liġi kienet emendata f'Mejju 2014 biex tippermetti lill-Ministeru għall-Ġustizzja stess jirreġistra tali NGOs bħala 'aġenti barranin';

D.  billi l-implimentazzjoni ta' din il-liġi kienet tinvolvi azzjonijiet drastiċi bħal raids tal-pulizija, il-konfiska ta' proprjetà, multi amministrattivi u miżuri oħrajn intiżi li jipprevjenu u jiskoraġġixxu lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili milli jwettqu xogħolhom; billi 13-il grupp ewlieni favur id-drittijiet b'mod konġunt ressqu ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li fih ikkontestaw il-liġi dwar l-"aġenti barranin"; billi din l-applikazzjoni attwalment qed tiġi riveduta;

E.  billi diversi organizzazzjonijiet Russi u internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem irrapurtaw li miżuri sproporzjonati u azzjonijiet aggressivi min-naħa tal-forzi tas-sigurtà wasslu għal episodji ta' vjolenza, segwiti minn arresti arbitrarji tad-dimostranti; billi l-mexxejja tal-partiti u tal-movimenti tal-oppożizzjoni huma suġġetti għal fastidju mill-awtoritajiet Russi, b'uħud miżmuma detenuti fuq diversi allegazzjonijiet;

F.  billi għadd ta' proċessi u proċedimenti ġudizzjarji matul l-aħħar ftit snin tefgħu dubju fuq l-indipendenza u l-imparzjalità tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji tal-Federazzjoni Russa; billi dawn il-proċessi jeħtieġ li jkunu meqjusa f'kuntest aktar wiesa' ta' ripressjoni, persekuzzjoni u ksur tad-drittijiet tal-bniedem li qed jiżdiedu fir-Russja, inklużi arresti, kundanni u proċessi motivati politikament, li tagħhom il-każijiet ta' Sergei Magnitsky, Mikhail Khodorkovsky u Aleksei Navalny huma l-eżempji l-aktar magħrufa;

G.  billi l-awtoritajiet Russi qegħdin ikabbru l-programmi ta' sorveljanza tal-massa tagħhom; billi dawn il-programmi, flimkien mal-liġijiet li jirrestrinġu l-libertà tal-NGOs, jagħtu lill-awtoritajiet Russi għodda qawwija ħafna biex jimmonitorjaw u jopprimu l-vuċijiet ta' oppożizzjoni;

H.  billi Memorial hi soċjetà storika Russa u favur id-drittijiet ċivili li ilha taħdem sa mill-1987 biex tippromovi l-valuri favur id-demokrazija, l-istat tad-dritt, u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem fil-prattika tal-politiki u tal-ħajja pubblika, u kien fundata fuq l-inizjattiva ta' grupp ta' dissidenti fl-era Sovjetika taħt il-patruċinju tar-rebbieħ tal-Premju Nobel Andrei Sakharov;

I.  billi l-Ministeru għall-Ġustizzja Russu qed ifittex il-likwidazzjoni ta' Memorial, minħabba li tiġbor flimkien aktar minn 50 aġenzija reġjonali indipendenti mill-pajjiż kollu ta' organizzazzjoni umbrella unika, mingħajr kwartier ġenerali; billi, skont il-liġi federali, organizzazzjoni tista' biss tkun klassifikata bħala 'nazzjonali' jekk tkun rappreżentata f'aktar minn nofs ir-reġjuni tar-Russja permezz ta' organizzazzjonijiet 'reġjonali' formalment reġistrati; billi Memorial kienet reġistrata mal-Ministeru tal-Ġustizzja sa mill-1992;

J.  billi Memorial, permezz tal-ilħna tal-mexxejji tagħha, opponiet u kkritikat l-aggressjoni Russa kontra l-Ukraina u talbet lill-President Putin jtemmha;

K.  billi l-Parlament Ewropew ta l-Premju Sakharov tal-2009 lil Memorial;

L.  billi fit-23 ta' Mejju 2014, Qorti f'Moska ordnat liċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem Memorial jiġi reġistrat bħal aġent barrani għall-"attività politika" tiegħu fil-qasam tax-xogħol tad-drittijiet tal-bniedem; billi sussegwentement l-NGO irrifjutat li tirreġistra lilha nnifisha f'din il-kategorija inġusta u ddeċidiet li tillikwida l-istruttura tagħha u tkompli l-ħidma tagħha mingħajr ma tkun reġistrata fil-Federazzjoni Russa;

M.  billi fit-13 ta' Ottubru 2014 infetħet kawża mill-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Russja bl-għan li tillikwida s-Soċjetà Memorial Russa, allegatament għar-raġuni li din u l-assoċjazzjonijiet affiljati tagħha kien reġistrati b'mod mhux kif suppost;

N.  billi Memorial qed tħabbat wiċċha ma' xoljiment ġaladarba l-Qorti Suprema tar-Russja taqta' s-sentenza tal-kawża fit-13 ta' Novembru 2014;

O.  billi Memorial ilu jkollha l-problemi mal-amministrazzjoni Russia, fosthom ġiet ittimbrata “aġent barrani” mill-Ministeru tal-Ġustizzja f'Lulju 2014, ġiet imġiegħla tagħlaq l-uffiċċju tagħha fiċ-Ċeċenja wara l-qtil tal-attivista tad-drittijiet tal-bniedem Natalya Estemirova li kienet qed tinvestiga każijiet ta' ħtif u qtil. Barra minn hekk, Memorial kienet l-ewwel orhainzzazzjoni li rċeviet ordni ta' likwidazzjoni għaċ-ċentru tagħha ta' kontra d-diskriminazzjoni, ADC f'San Pietruburgu (li jippromwovi d-drittijiet tar-Roma, ħaddiema migranti mill-Asja Ċentrali u l-Kawkasu, u Tatari etniċi fil-Krimea), talli naqas milli jirreġistra bħala "aġent barrani";

P.  billi taħt l-emendi l-ġodda tal-Liġi dwar l-Informazzjoni, it-Teknoloġiji tal-Informatika u l-Protezzjoni tal-Informazzjoni adottata fi Frar 2014, ġew blukkati s-siti tas-servizzi tal-aħbarijiet indipendenti bl-internet; billi dawn jinkludu s-siti Grani.ru, Kasparov.ru, EJ.ru, il-blog tal-attivista tal-oppożizzjoni Aleksei Navalny fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon tar-radju Moscow Echo u Livejournal.com; billi f'xi żoni, is-servizz indipendenti tal-istazzjon tat-televiżjoni bil-cable "Dozhd" (Xita) m'għadux jitħalla jxandar;

1.  Jikkundanna b'qawwa l-appell tal-Ministeru tal-Ġustizzja fil-Qorti Suprema biex tingħalaq l-organizzazzjoni indipendenti tad-drittijiet Memorial u s-seduta tas-smigħ skedata għat-13 ta' Novembru 2014, u jħeġġu jirtira l-kawża qabel is-seduta ta' smigħ skedata; jenfasizza li Memorial għandha rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-valuri demokratiċi u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu kwalunkwe att ta' intimidazzjoni, anke fil-livell ġudizzjarju, kontra s-Soċjetà "Memorial", iċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem “Memorial”, il-membri tagħhom, kif ukoll id-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa, u jiżguraw f'kull ċirkostanza li huma jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom mingħajr ebda indħil;

3.  Jindika li Mikhail Fedotov, President tal-Kunsill Presidenzjali Russu għas-Soċjetà Ċivili u d-Drittijiet tal-Bniedem, esprima b'mod ċar li mhemmx raġunijiet legali biex Memorial tingħalaq, u li s-smigħ tal-Qorti Suprema għandu jiġi pospost għal wara konferenza ppjanata ta' Memorial 19 ta' Novembru 2014, meta l-organizzazzjoni hi mistennija tħabbar bidliet fl-istruttura organizzativa tagħha bl-għan li tkun konformi mal-liġi Russa;

4.  Jemmen li l-liġi tal-"aġent barrani" tikkostitwixxi ksur tal-impenji meħuda mir-Russja lejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSKE; jikkunsidra wkoll li d-definizzjoni ta' "attività politika"mwettqa minn NGOs li jaċċettaw finanzjament barrani tant hi wiesgħa li tippermetti, fil-prattika, kontroll tal-gvern fuq kważi kull attività organizzata relatata mal-ħajja pubblika; iħeġġeġ għaldaqstant lir-Russja biex tirrevoka liġijiet li jinkludu fihom dispożizzjonijiet inkonsistenti mal-impenji internazzjonali u kostituzzjonali tar-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem;

5.  Jesprimi t-tħassib l-aktar profond rigward l-emendi sussegwenti ta' Mejju 2014 tal-liġi tal-"aġenti barranin", li issa tippermetti lill-Ministeru tal-Ġustizzja jirreġistra gruppi bħala "aġenti barranin" fid-diskrezzjoni tiegħu, mingħajr il-kunsens tagħhom;

6.  Jindika li sa mir-reviżjoni tal-liġi, il-Ministeru tal-Ġustizzja rreġistra l-ewwel ħmistax-il grupp, u sussegwentement diversi NGOs ġġieldu bil-qrati, mingħajr ma rnexxielhom, kontra l-isforzi tal-awtoritjaiet biex iġegħluhom jirreġistraw;

7.  Jenfasizza li dawk l-NGOs (iċ-Ċentru Memorial għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Fondazzjoni Verdett Pubbliku, AGORA u JURIX) huma partikolarment magħrufa li jipprovdu għajnuna legali lill-vittmi ta' manipulazzjoni politika tal-ġustizzja, attivisti tas-soċjetà ċivili ppersegwitati u dimostranti paċifiċi, attivisti LGBT, u vittmi ta' vjolenza min-naħa tal-pulizija, u għandhom rwol kruċjali fl-iżvilupp tal-valuri demokratiċi u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Russja;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi jiżguraw fiċ-ċirkostanzi kollha r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet fundamentali skont id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-bniedem u l-istrumenti internazzjonali u reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem ratifikati mill-Federazzjoni Russa, u li jirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini kollha li jeżerċitaw il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem universali tagħhom; jistieden lill-awtoritajiet Russi jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri dwar azzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa biex titjieb il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jkunu promossi l-attivitajiet tagħhom;

9.  Jinsab imħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' osservanza, min-naħa tar-Russja, tal-obbligi legali internazzjonali tagħha, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, u tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-istat tad-dritt kif minquxa fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR);

10.  Jesprimi tħassib profond dwar il-fatt li l-kundizzjoni tas-Soċjetà ċivili kritika fir-Russja qed teħżien b'mod partikolari dawk l-organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq id-drittijiet tal-bniedem u jesprimu kritika fir-rigward tal-politiki tal-istat; jistieden bil-qawwa lir-Russja, biex treġġa' lura t-tendenza attwali, biex tiżgura li dawn iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom bla indħil u jipparteċipaw fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili kritika;

11.  Jenfasizza li l-liberta ta' għaqda fil-Federazzjoni Russa hi stipulata fl-Artikolu 31 tal-Kostituzzjoni Russa u fil-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li tagħhom ir-Russja hi firmatarja, u dan jobbliga lill-awtoritajiet Russi biex jirrispettawha; jistieden lill-Federazzjoni Russa tirrispetta l-prinċipji tal-istat tad-dritt, il-libertà tal-kelma u tal-għaqda;

12.  Jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli (VP/RGħ) u lill-SEAE jiżguraw li l-każijiet tal-persuni kollha ppersegwitati għal raġunijiet politiċi jitqajmu fil-laqgħat mal-kontropartijiet Russi tagħhom, u li r-rappreżentanti tar-Russja f'dawn il-laqgħat jintalbu formalment biex iwieġbu fir-rigward ta' kull każ;

13.  Jistieden lill-Presidenti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll lill-VP/RGħ, biex ikomplu jsegwu tali każijiet mill-qrib, ikomplu jqajmu dawn il-kwistjonijiet fil-formati u l-laqgħat differenti mar-Russja, u biex jirrappurtaw lura lill-Parlament dwar l-iskambji tagħhom mal-awtoritajiet Russi;

14.  Iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-SEAE jiżguraw li l-UE tfittex kull opportunità biex tkompli tinvolvi u tappoġġa lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Russa, inklużi dawk li qed jaħdmu għall-promozzjoni tal-valuri tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt;

15.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-SEAE, fir-rigward tal-fażi ta' programmazzjoni li għaddejja bħalissa tal-istrumenti finanzjarji tal-UE, biex tiżdied l-assistenza finanzjarja lis-soċjetà ċivili Russa, u biex jinkludu l-Forum tas-Soċjetà Ċivili UE-Russja fl-Istrument tas-Sħubija biex ikun żgurat appoġġ fit-tul sostenibbli u kredibbli;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-President, lill-Gvern u l-Parlament tal-Federazzjoni Russa.

(1) ĠU C 68 E, 7.3.2014, p. 13.
(2) Testi adottati, P7_TA(2014)0258.
(3) Testi adottati, P7_TA(2013)0284.
(4) Testi adottati, P7_TA(2014)0253.

Avviż legali - Politika tal-privatezza