Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2904(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0166/2014

Разисквания :

PV 23/10/2014 - 6.2
CRE 23/10/2014 - 6.2

Гласувания :

PV 23/10/2014 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2014)0040

Приети текстове
PDF 445kWORD 75k
Четвъртък, 23 октомври 2014 г. - Страсбург
Правата на човека в Узбекистан
P8_TA(2014)0040RC-B8-0166/2014

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно правата на човека в Узбекистан (2014/2904(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Узбекистан,

—  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(1),

—  като взе предвид стратегията на ЕС за ново партньорство с Централна Азия, приета от Европейския съвет на 21—22 юни 2007 г., и съвместните доклади на Комисията и Съвета за напредъка от 24 юни 2008 г. и 28 юни 2010 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от октомври 2009 г. и 2010 г.

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС(2),

—  като взе предвид насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 12 май 2014 г.,

—  като взе предвид обявяването, на министерската среща между ЕС и държавите от Централна Азия от 20 ноември 2013 г., на пакет в размер от 1 милиард евро за държавите от Централна Азия за периода между 2014 г. и 2020 г. в рамките на Инструмента на ЕС за сътрудничество за развитие,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че въпреки че Узбекистан е поел ангажименти във връзка със защитата на правата на човека, включително свободата на изразяване, на събрания, на сдружаване и на религията, гарантирани в Международния пакт за граждански и политически права, както и забраната на изтезанията, залегнала в Конвенцията против изтезанията, тези ангажименти доведоха до малко положителни резултати;

Б.  като има предвид, че узбекските органи са лишили от свобода хиляди хора по политически мотивирани обвинения, в прилагане на репресивните си разпоредби, насочени към правата на човека и опозиционните активисти, журналисти, религиозни вярващи, хора на изкуството и други лица, възприемани като критично настроени, и като има предвид, че Узбекистан се нарежда на 166-то място от общо 180 държави в Световния индекс за свобода на печата за 2014 г. на Репортери без граници, а Фрийдъм хаус окачествява държавата, пресата и интернет пространството като „несвободни“; като има предвид, че цифровите свободи системно се ограничават и нарушават в Узбекистан;

В.  като има предвид, че сред лицата, задържани единствено заради мирното упражняване на правото си на свобода на изразяване, има 15 добре известни защитници на правата на човека(3), петима журналисти(4), четирима мирни политически активисти от опозицията(5) и трима независими религиозни представители(6); като има предвид, че други седем лица са възприемани като критично настроени към правителството или свидетели в Андижан на масовото избиване на 13 май 2005 г., когато узбекските правителствени сили застреляха и убиха стотици манифестанти, протестиращи мирно в по-голямата си част(7); като има предвид, че много от тези лишени от свобода лица са със сериозно влошено здравословно състояние, били са изтезавани и присъдите им са произволно удължени в затвора;

Г.  като има предвид, че когато правителството на Узбекистан се изправи пред постоянен външен натиск, в това число санкции, ограничения върху военната помощ и други форми на специфична силна обществена критика от страна на неговите международни партньори, то отговори чрез предприемане на допълнителни мерки за подобряване на положението с правата на човека, включително като освободи някои лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, в навечерието на ключови двустранни срещи на високо равнище или посещения на високо равнище;

Д.  като има предвид, че правителството на Узбекистан продължава да отказва независимо разследване на масовото избиване на стотици хора в Андижан през 2005 г.; като има предвид, че все още има над 200 лица, излежаващи присъди, свързани със събитията в Андижан, вследствие на закрити процеси, белязани със сериозни нарушения на правото на справедлив процес и свидетелства, сочещи че може да са използвани изтезания за получаване на признания; като има предвид, че някои от престъпленията, свързани с масовото избиване в Андижан и престъплението изтезание, подлежат на универсална юрисдикция;

Е.  като има предвид, че през 2009 г. и 2010 г. Съветът отмени санкциите на ЕС „с оглед насърчаване органите на Узбекистан да направят допълнителни съществени стъпки за подобряване на принципите на правовата държава и положението с правата на човека на място“, като посочи освен това, че „Съветът ще продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Узбекистан“ и че „задълбочеността и качеството на диалога и на сътрудничеството ще зависят от реформите в Узбекистан“;

Ж.  като има предвид, че според последните доклади принудителният труд и детският труд при събирането на памук са все още широко разпространени въпреки ангажимента на органите на Узбекистан да предприемат строги мерки срещу тази практики и че според доклада на МОТ от 19 ноември 2013 г. милион узбекски граждани, деца и възрастни са принуждавани от правителството да събират памук при неправомерни условия и под заплаха от санкции;

З.  като има предвид, че все още текат преговорите за присъединяването на Узбекистан към СТО (GUE), и като има предвид, че Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан включва ясна клауза за зачитане на демокрацията и правата на човека, която страните са поели ангажимент да спазват;

1.  Подчертава значението на отношенията между ЕС и Узбекистан и укрепването на политическото и икономическото сътрудничество, но също така подчертава, че тези отношения трябва да се основават на взаимно зачитане на принципите на демокрацията, на правовата държава и на правата на човека, както е ясно определено в Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан;

2.  Призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, за мирно изразяване на техните политически възгледи, активно гражданско обществено участие, журналистическа дейност или религиозни възгледи;

3.  Подчертава, че на всяко лице, за което се предполага, че е участвало в актове на насилие, трябва да бъде осигурен нов и справедлив съдебен процес в съответствие с международните стандарти и ако то бъде признато за виновно, да му бъдат наложени наказателни и/или административни санкции, също така в съответствие с международните стандарти;

4.  Призовава узбекските органи да не допускат изтезания, незабавно и безусловно да сложат край на всички форми на изтезания и тормоз в затворите и на малтретиране в центровете за предварително задържане и за лишаване от свобода, включително чрез осигуряване на безпрепятствен достъп до адвокат на всички етапи на разследванията, осигуряване на бърз достъп до подходящи медицински грижи и възстановяване на независимия мониторинг на местата за лишаване от свобода, а също така да предоставят на семействата на всички затворници пълна информация относно местоположението и настоящото здравословно състояние на техните близки;

5.  Настоятелно призовава узбекските органи да разследват и подведат под отговорност всички длъжностни лица, охранителен персонал и персонал в рамките на наказателноправната система, за които се твърди, че са изтезавали или малтретирали затворници и задържани лица или са отказвали искания за медицински грижи;

6.  Призовава Узбекистан да изпълни всички международни препоръки за премахване на изтезанията, да разпореди незабавното закриване на затвора Жаслик 64/71, да одобри все още неполучилите отговор искания в рамките 11 специални процедури на ООН за посещение на Узбекистан, включително от страна на специалния докладчик на ООН относно изтезанията, и да позволи безпрепятствен независим мониторинг на местата за лишаване от свобода от Международния комитет на Червения кръст и други независими наблюдатели;

7.  Настоятелно призовава правителството на Узбекистан да преустанови практиката на произволно изключване на отговарящите на условията за амнистия затворници, задържани по политически мотивирани обвинения, от годишните декларации за амнистия, както и практиката на произволно удължаване на лишаването от свобода за леки престъпления или „нарушения на правила за местата за лишаване от свобода“ по силата на член 221 от Наказателния кодекс относно „неподчинение към условията на наказание“;

8.  Приканва узбекските органи да гарантират правата на жените, по-специално като следват препоръки на Комитета на ООН срещу изтезанията;

9.  Призовава върховния представител на ЕС, ЕСВД и държавите членки незабавно да приведат в действие стратегия с цел оказване на натиск върху Узбекистан за конкретни, измерими подобрения в областта на правата на човека през следващите месеци, като се посочи за краен срок за осъществяване на напредък десетата годишнина от масовото избиване в Андижан, която е през следващата година; отправя искане към ЕСВД да информира Парламента относно представителите на узбекските органи, считани отговорни за престъпленията в Андижан, включително 12-те лица, срещу които ЕС наложи санкции в отговор на масовото избиване, които впоследствие бяха отменени;

10.  Подчертава факта, че конкретните подобрения следва да включват условията, определени от външните министри на ЕС през 2010 г., а именно: 1) освобождаване на всички лишени от свобода защитници на правата на човека и на всички лишени от свобода заради своите убеждения; 2) разрешаване на безпрепятственото функциониране на неправителствените организации в страната; 3) пълно сътрудничество със съответните специални докладчици на ООН; 4) гарантиране на свободата на словото и на медиите; 5) прилагане на практика на конвенциите за забрана на детския труд; и 6) пълно съответствие на изборните процедури с международните стандарти;

11.  Счита, че, ако няма съществен напредък в тези области, ЕС следва да поеме инициативата и да внесе резолюция на Съвета на ООН по правата на човека по параграф 4, за създаване на специфичен механизъм за Узбекистан, гарантиращ дълготрайно и проактивното ангажиране на Съвета по правата на човека чрез мониторинг, публично докладване и дебат относно положението с правата на човека в Узбекистан;

12.  Призовава освен това ЕС, предвид факта, че не е необходимо да се предоставя на Съвета за сътрудничество съответната информация за ситуацията, тъй като се касае за случай на особена неотложност, и в съответствие с разпоредбите на членове 2 и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, да уведоми Узбекистан, че ЕС ще наложи целенасочени наказателни мерки в случай че няма напредък по горепосочените проблеми в областта на правата на човека в рамките на следващите шест месеца;

13.  Настоятелно призовава държавите членки да спазват кодекса на поведение относно износа на оръжия и да зачитат разпоредбите относно износа на изделия с двойна употреба;

14.  Призовава узбекските органи да изпълнят изцяло своята резолюция от 15 декември 2011 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на разпоредбите на споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, предвид изтичането на двустранното споразумение за текстилни изделия(8);

15.  Призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента обществена оценка на мерките, предприети от ЕС за оказване на натиск върху Узбекистан да изпълнява критериите за защита на правата на човека, установени от външните министри на ЕС през 2010 г., приканва Съвета на ООН по правата на човека да създаде механизъм за наблюдение на Узбекистан, насърчава Съвета и Комисията да подобрят своя диалог по правата на човека с правителството на Узбекистан и очаква ЕСВД да има твърда позиция по всички основни случаи на нарушения на правата на човека по време на срещата в рамките на диалога по правата на човека между ЕС и Узбекистан, насрочена за ноември, и да направят така, че тези срещи да бъдат в по-голяма степен ориентирани към резултати, преодолявайки настоящото твърде тревожно положение на застой;

16.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президента, правителството и парламента на Република Узбекистан, на ЕСВД, на Съвета, на Комисията, на Съвета на Европа, на ОССЕ и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стp. 91.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0470.
(3) Азам Фармонов, Мехринисо Хамдамова, Зулхомор Хамдамова, Исроилхон Холдаров, Носим Исаков, Гайбулло Халилов, Нуридин Джуманиязов, Матлуба Камилова, Ганихон Маматханов, Чуян Маматхулов, Зафарион Рахимов, Юлдаш Расулов, Бобомурод Разоков, Фахридин Тилаев и Агзам Тургунов
(4) Солихон Абдурахманов, Мухамад Бекиянов, Гайрат Михлибоев, Юсуф Рузимурадов и Дилмурод Сайдов
(5) Мурад Джураев, Самандар Куканов, Кудратбет Разулов и Рустав Усманов
(6) Рухидин Фахридинов, Хайрелло Хамидов и Акрам Юлдашев,
(7) Дилором Абдукодурова, Ботирбек Ешкузиев, Бахром Ибрахимо, Даврон Кабилов, Еркин Мусаев, Даврон Тоджиев и Равшанбек Вахоев
(8) OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стp. 195.

Правна информация - Политика за поверителност