Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2905(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0161/2014

Rozpravy :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Hlasování :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0041

Přijaté texty
PDF 302kWORD 70k
Čtvrtek, 23. října 2014 - Štrasburk
Zmizení 43 studentů pedagogiky v Mexiku
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2014 o zmizení 43 studentů učitelství v Mexiku (2014/2905(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Mexiku, zejména na usnesení ze dne 11. března 2010 o stupňujícím se násilí v Mexiku(1),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci,

–  s ohledem na své doporučení Radě o strategickém partnerství mezi EU a Mexikem ze dne 12. března 2009(2),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. července 2008 nazvané „Směrem ke strategickému partnerství EU-Mexiko“ (COM(2008)0447),

–  s ohledem na místní prohlášení EU týkající se Igualy, které bylo dne 12. října 2014 vydáno se souhlasem vedoucích mise členských států EU v Mexiku,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 14. října 2014 učinil mexický prezident Enrico Peña Nieto,

–  s ohledem na společný prováděcí plán strategického partnerství EU-Mexiko ze dne 16. května 2010,

–  s ohledem na prohlášení učiněná na summitech, jichž se účastnily hlavy států a předsedové vlád z Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibiku (EU-CELAC),

–  s ohledem na společné prohlášení, které bylo dne 17. června 2012 učiněno na VII. summitu EU a Mexika konaném v mexickém městě Los Cabos, státě Baja California Sur,

–  s ohledem na společné prohlášení XII. schůze smíšeného výboru EU-Mexiko, která se konala v hlavním městě Mexiku ve dnech 10.–11. června 2013,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Mexiko a Evropská unie sdílejí společné hodnoty, jež nacházejí vyjádření v našich demokratických a pluralitních společnostech, jež hájí základní svobody a lidská a pracovní práva, chrání životní prostředí, podporují udržitelný rozvoj a sdílejí odhodlání k upevňování demokracie a právního státu a k podpoře spravedlivého hospodářského a sociálního rozvoje a boje proti korupci a chudobě;

B.  vzhledem k tomu, že úkolem a povinností našich demokratických systémů je zaručit fungování právního státu a dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že jeden ze základních pilířů právního státu představuje požívání a řádné uplatňování svobod spolu s právem na fyzickou nedotknutelnost,

C.  vzhledem k tomu, že strategické partnerství EU-Mexiko umožňuje užší spolupráci mezi Mexikem a EU v oblastech globálního významu, a zejména široký dialog, lepší koordinaci a výměny v oblastech, jako jsou bezpečnost, lidská práva, volební reforma, regionální rozvoj, obchodní politika a politika v oblasti regulace;

D.  vzhledem k tomu, že dne 26. září 2014 bylo poté, co policie zahájila palbu na demonstranty, jimiž byli studenti učitelství ze školy Escuela Normal Rural de Ayotzinapa nacházející se ve městě Iguala (stát Guerrero), zabito 6 osob včetně tří studentů; vzhledem k tomu, že od té doby se pohřešuje 43 studentů; vzhledem k tomu, že podle informací z několika zdrojů tyto studenty zadržela a odvezla policie, která je předala neidentifikovaným ozbrojeným osobám napojeným na drogový kartel;

E.  vzhledem k tomu, že podle mexické vlády bylo v souvislosti s těmito zločiny zatčeno 51 osob, převážně policistů ze správních obvodů Uguala a Cocula; vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce dne 14. října 2014 prohlásil, že forenzní analýza 28 těl nalezených dne 4. října 2014 v tajných hrobech poblíž města Iguala prokázala, že se nejedná o těla pohřešovaných studentů; vzhledem k tomu, že mexické orgány zadržely muže, který je podle podezření hlavním vůdcem zločineckého gangu Guerreros Unidos, který se měl údajně na zmizení 43 studentů podílet;

F.  vzhledem k tomu, že starosta města Iguala, jeho manželka a velitel igualské policie jsou na útěku před spravedlností a jsou obviněni z napojení na místní drogový kartel gangu Guerrero Unidos;

G.  vzhledem k tomu, že prezident Mexika Enrique Peña Nieto vydal federální vládě a svému bezpečnostnímu úřadu pokyn k okamžitému přijetí rozhodujících opatření, a vzhledem k tomu, že byl ve spolupráci s rodinami a zástupci pohřešovaných studentů přijat plán společného postupu; vzhledem k tomu, že Organizace amerických států a OSN se na Mexiko obrátily s naléhavou žádostí, aby násilná zmizení vyšetřilo, potrestalo osoby, které za ně nesou odpovědnost, a chránilo rodiny pohřešovaných studentů; vzhledem k tomu, že Mexiko v tomto případě s mezinárodními mnohostrannými subjekty spolupracuje;

H.  vzhledem k tomu, že mexická vláda a hlavní opoziční strany se v roce 2012 dohodly na přijetí „Paktu pro Mexiko“, který by měl řešit hlavní problémy, jimž Mexiko čelí a mezi něž patří bezpečnost a beztrestnost;

I.  vzhledem k tomu, že se ve státě Guerrero rozšířilo násilí; vzhledem k tomu, že mnoho studentů a učitelů po celém Mexiku demonstruje za bezpečný návrat pohřešovaných studentů a veřejně odsuzuje podíl některých složek policie na zmíněných zločinech, korupci v řadách policie a neuspokojivé fungování institucí v určitých oblastech země, v nichž se zřetelněji projevují nedostatky v oblasti sociální soudržnosti; vzhledem k tomu, že rovněž vládní budovy v Chilpancingo a některé další úřední budovy v jiných správních obvodech státu Guerrero čelily spolu s některými náboženskými představiteli a kancelářemi politických stran hrozbě napadení nebo byly terčem útoku;

J.  vzhledem k tomu, že se Mexiko účastní všech regionálních a mezinárodních fór a uzavřelo veškeré mezinárodní dohody o lidských právech a základních svobodách;

K.  vzhledem k tomu, že si mexická vláda uvědomuje problémy, jimž tato země čelí, a pevně se zavázala zlepšit bezpečnostní situaci v zemi, včetně významného navýšení rozpočtu pro bezpečnostní síly a reformu orgánů veřejné bezpečnosti, s cílem zvýšit účinnost dodržování právních předpisů i soudnictví a postavit se tak organizované trestné činnosti; vzhledem k tomu, že násilná zmizení, násilí spojené s organizovanou trestnou činností a spolupráce určitých místních subjektů se skupinami organizovaného zločinu jsou i nadále příčinou vážných obav;

1.  zásadně odsuzuje nepřijatelná násilná zmizení a trestnou činnost v Iguale a vyzývá mexické orgány, aby veškeré trestné činy, včetně nálezu 28 tajně pohřbených těl, vyšetřily; vyzývá příslušné orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k urychlenému jednání a transparentně a nezaujatě identifikovaly, zatkly a soudily pachatele těchto trestných činů, a vyzývá k tomu, aby osoby, jež za tyto skutky odpovídají, byly identifikovány a stíhány s využitím veškerých dostupných informací a zdrojů, jež jsou k dispozici na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, aby neunikly trestu; vybízí k tomu, aby vyšetřování pokračovalo až do okamžiku návratu studentů do bezpečí;

2.  vyjadřuje soustrast a solidaritu rodinám a přátelům obětí, ale i mexickému lidu, jejž povzbuzuje k tomu, aby neustával v boji mírovými prostředky za obranu demokratického systému a právního státu;

3.  bere na vědomí uskutečněná vazební zadržení; vybízí, aby pokračovalo pátrání po starostovi Igualy, jeho ženě a policejním veliteli Igualy; je hluboce znepokojen zjevným proniknutím organizovaného zločinu do místních orgánů policie a státní správy;

4.  vítá odhodlání prezidenta Peñi Nieta vyšetřit a objasnit tyto události a zastavit násilnou činnost organizovaných zločineckých skupin v Mexiku; vítá zřízení monitorujících výborů v Senátu a Poslanecké sněmovně v návaznosti na případ z Igualy; vyzývá mexické orgány, aby poskytly ochranu a pomoc rodinám obětí a průběžně je informovaly o probíhajícím vyšetřování a o úsilí směřujícím k dopadení pachatelů;

5.  podporuje mexickou vládu v jejím odhodlání bojovat s organizovaným obchodováním s drogami, avšak vyslovuje hluboké znepokojení nad nárůstem násilností v návaznosti na obchodování s drogami a panující beztrestností; vyjadřuje mexickému lidu solidaritu v boji proti obchodování s drogami;

6.  naléhavě vyzývá vládu Mexika, aby na všech úrovních přijala opatření, jež zajistí, aby se obdobné události jako v Iguale již nikdy neopakovaly; odsuzuje veškeré druhy násilí, zejména násilí a neustálé výhrůžky smrtí vůči aktivistům, kteří se věnují prosazování a ochraně svobody slova a lidských práv v Mexiku, a žádá, aby mexické orgány zintenzívnily úsilí v oblasti fyzické a soudní ochrany osob z dotčených skupin;

7.  podporuje mexické orgány v jejich úsilí o spolupráci s mezinárodními organizacemi, včetně Evropské unie, Organizace spojených národů, Společenství latinskoamerických a karibských států, Mezinárodního výboru Červeného kříže, Meziamerické komise pro lidská práva a pomoci argentinských a mezinárodních odborníků z oboru forenzní analýzy; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby mexická vláda poskytla nezbytné finanční prostředky k tomu, aby mohla Meziamerická komise pro lidská práva provést program technické pomoci, jenž může v souvislosti s vyšetřováním událostí, k nimž došlo v Guerreru, doplnit vnitrostátní kroky;

8.  zdůrazňuje, že Mexiko je strategickým partnerem EU; vybízí mexickou vládu, aby nadále posilovala státní orgány, upevňovala právní stát, a mohla tak odstranit některé strukturální problémy, jež jsou základní příčinou nedodržování lidských práv, konkrétně problémy související s reformou soudnictví; poukazuje přitom na význam nezávislého soudnictví pro zajištění nestrannosti a rozhodný boj proti beztrestnosti; vyzývá k tomu, aby byla osobám, jež se podílejí na prosazování spravedlnosti, poskytnuta ochrana od federálních složek;

9.  žádá EU, její členské v rámci jejich dvoustranných vztahů s Mexikem a evropské orgány, aby zvýšily pomocí programů a finančních a technických prostředků podporu věnovanou ochraně lidských práv; současně žádá, aby navýšily rozpočtové prostředky určené ke spolupráci v oblasti konsolidace a reformy soudních orgánů, orgánů činných v trestním řízení a státních zastupitelství s cílem stíhat a potrestat pachatele trestných činů, a také v oblasti vytváření účinných systémů ochrany svědků, obětí a jejich rodin;

10.  upozorňuje, že je naléhavě zapotřebí zřídit na federální úrovni jednotný, veřejný a přístupný celostátní registr pohřešovaných a zmizelých osob a databázi údajů DNA;

11.  žádá svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, stávajícímu předsednictví Společenství latinskoamerických a karibských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států (OAS), Evropsko-latinskoamerickému shromáždění (EuroLat) a předsedovi kongresu Spojených států mexických.

(1) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 92.
(2) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 172.

Právní upozornění - Ochrana soukromí