Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2905(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0161/2014

Debatai :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Balsavimas :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0041

Priimti tekstai
PDF 224kWORD 68k
Ketvirtadienis, 2014 m. spalio 23 d. - Strasbūras
43 pedagogikos studentų dingimas Meksikoje
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 43 pedagogikos studentų dingimo Meksikoje (2014/2905(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Meksikos, ypač į 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl smurto eskalavimo Meksikoje(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 12 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES ir Meksikos strateginės partnerystės(2),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 15 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „ES ir Meksikos strateginės partnerystės link“ (COM(2008)0447),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 12 d. drauge su ES valstybių narių misijų Meksikoje vadovais paskelbtą ES pareiškimą vietos lygiu dėl Igualos,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 14 d. Meksikos prezidento Enrique Peña Nieto pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 16 d. Meksikos ir ES strateginės partnerystės bendrąjį veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių bendrijos (ES ir CELAC) šalių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimų deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 17 d. Kabose (Žemutinė Pietų Kalifornija, Meksika) įvykusio VII-ojo Meksikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 10–11 d. Meksike įvykusio XII-ojo ES ir Meksikos jungtinio komiteto bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Meksika ir Europos Sąjunga vadovaujasi bendromis vertybėmis, kurios atsiskleidžia mūsų demokratinėse ir pliuralistinėse visuomenėse, ginančiose pagrindines laisves, žmogaus teises, darbuotojų teises, propaguojančiose aplinkos apsaugą ir tvarų vystymąsi, taip pat yra prisiėmusios bendrą įsipareigojimą įtvirtinti demokratiją, teisinę valstybę, teisingumo principais grįstą ekonominį ir socialinį vystymąsi ir kovoti su korupcija bei skurdu;

B.  kadangi mūsų demokratinės sistemos turi ir privalo užtikrinti teisinės valstybės veikimą ir pagarbą žmogaus teisėms ir kadangi naudojimasis laisvėmis, jų visapusiškas įgyvendinimas ir teisė į asmens neliečiamybę yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės ramsčių;

C.  kadangi ES ir Meksikos strateginė partnerystė atveria duris glaudesniam ES ir Meksikos bendradarbiavimui sprendžiant pasaulinės svarbos klausimus, o ypač geresniam dialogui, koordinavimui ir mainams saugumo, žmogaus teisių, rinkimų reformos, regioninio vystymosi, prekybos politikos ir reguliavimo srityse;

D.  kadangi 2014 m. rugsėjo 26 d., kai Igualoje (Gerero valstija) policija atidengė ugnį į protestuojančius Ayotzinapos pedagoginės mokyklos (isp. Escuela Normal) studentus, žuvo šeši žmonės, iš kurių trys – studentai; kadangi nuo tos dienos tebėra dingę 43 studentai; kadangi, pasak įvairių šaltinių, policijos pareigūnai tuos studentus apsupo, išsigabeno ir perdavė nenustatytiems ginkluotiems asmenims, susijusiems su narkotikų karteliu;

E.  kadangi, pasak Meksikos vyriausybės, sulaikytas 51 su šiais nusikaltimais susijęs asmuo, dauguma jų – Igualos ir Kokulos savivaldybių policijos pareigūnai; kadangi 2014 m. spalio 14 d. Meksikos generalinis prokuroras pareiškė, kad, atlikus 2014 m. spalio 4 d. netoli Igualos slaptose kapavietėse rastų 28 kūnų teisminę ekspertizę, nustatyta, jog lavonų duomenys neatitinka dingusių studentų duomenų; kadangi Meksikos institucijos sugavo įtariamą pagrindinį nusikalstamos gaujos „Guerreros Unidos“ („Vieningieji kariai“) vadą ir įtariama, kad gauja susijusi su 43 studentų dingimu;

F.  kadangi Igualos meras, jo žmona ir Igualos policijos viršininkas slapstosi nuo teisingumo ir yra kaltinami ryšiais su vietiniu narkotikų karteliu „Vieningieji kariai“;

G.  kadangi Meksikos prezidentas Enrique Peña Nieto pavedė federalinei vyriausybei ir Saugumo tarnybai nedelsiant imtis ryžtingų priemonių ir kadangi su dingusių studentų šeimomis ir atstovais sutarta dėl bendrų veiksmų plano; kadangi Amerikos valstybių organizacija (AVO) ir JT primygtinai paragino Meksikos vyriausybę ištirti priverstinio dingimo atvejus, nubausti už tai atsakingus asmenis ir apsaugoti dingusių studentų šeimas; kadangi šioje byloje Meksikos vyriausybė bendradarbiauja su tais tarptautiniais daugiašaliais organais;

H.  kadangi 2012 m. Meksikos vyriausybė ir pagrindinės opozicijos partijos susitarė dėl Meksikai skirto pakto, kuriuo siekiama spręsti pagrindines Meksikos problemas, įskaitant saugumo ir nebaudžiamumo problemą;

I.  kadangi Gerero valstijoje išaugo prievarta; kadangi daug studentų ir mokytojų visoje Meksikoje rengia protestus – jie siekia, kad dingę studentai saugiai sugrįžtų, ir smerkia tam tikrų vietinės policijos pareigūnų bendrininkavimą nusikaltimuose, policijos pajėgų korupciją ir institucijų bejėgiškumą tam tikrose šalies vietovėse, kuriose socialinės sanglaudos stoka ryškesnė; kadangi valdžios institucijų pastatams Čilpansinge ir kai kuriems kitiems valstybiniams pastatams įvairiose Gerero valstijos savivaldybėse, kai kuriems religiniams vadovams ir politinių partijų būstinėms gresia išpuoliai arba jie prieš juos jau įvykdyti;

J.  kadangi Meksika dalyvauja visuose regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose ir yra pasirašiusi visus tarptautinius susitarimus dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių;

K.  kadangi Meksikos vyriausybė pripažįsta, kad Meksika susiduria su problemomis, ir rodo tvirtą ryžtą gerinti saugumo padėtį šalyje, be kita ko, gerokai padidino saugumo pajėgų biudžetą ir vykdo viešojo saugumo institucijų reformą, siekdama padidinti teisėsaugos ir teisinės sistemos veiksmingumą ir tokiu būdu sudarydama galimybes kovoti su organizuotu nusikalstamumu; kadangi priverstiniai dingimai, su organizuotais nusikaltimais siejami prievartos atvejai ir įtariamas tam tikrų vietos subjektų ir organizuotų nusikalstamų grupuočių bendrininkavimas tebėra didelį susirūpinimą keliantys klausimai;

1.  griežtai smerkia netoleruotinus priverstinius dingimus ir nusikaltimus Igualoje ir ragina Meksikos valdžios institucijas ištirti visus nusikaltimus, įskaitant slaptose kapavietėse rastus 28 kūnus; ragina atitinkamas valdžios institucijas imtis visų reikiamų priemonių ir neatidėliotinų, skaidrių ir nešališkų veiksmų, kad nusikaltimus padarę asmenys būtų nustatyti, sulaikyti ir patraukti atsakomybėn; taip pat ragina, kad būtų nustatyti ir baudžiamojon atsakomybėn patraukti visi už nusikaltimus atsakingi asmenys, pasinaudojant visa turima informacija ir vidaus bei išorės ištekliais ir nepaliekant jokių galimybių būti nebaudžiamiems; ragina tęsti tyrimus tol, kol bus užtikrintas studentų saugumas;

2.  reiškia užuojautą ir paramą aukų šeimoms, draugams ir visiems Meksikos gyventojams, ragina visus ir toliau taikiai kovoti ir ginti demokratiją ir teisinę valstybę;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad sulaikyti tam tikri asmenys; ragina tęsti Igualos mero, jo žmonos ir Igualos policijos viršininko paieškas; yra labai susirūpinęs dėl akivaizdžios nusikalstamų organizuotų grupuočių infiltracijos į vietos teisėsaugos ir administracijos subjektus;

4.  palankiai vertina prezidento Enrique Peña Nieto ryžtą ištirti ir išaiškinti šiuos įvykius ir nutraukti gaujų vykdomą prievartą Meksikoje; palankiai vertina tai, kad Senate ir Atstovų rūmuose įsteigti su Igualos byla susiję stebėsenos komitetai; ragina Meksikos valdžios institucijas apsaugoti aukų šeimas, padėti joms ir nuolat jas informuoti apie vykdomus tyrimus ir pastangas sulaikyti šiuos nusikaltimus padariusius asmenis;

5.  palaiko Meksikos vyriausybės ryžtą kovoti su organizuota neteisėta prekyba narkotikais, tačiau reiškia didelį susirūpinimą, nes dėl šios prekybos ir nebaudžiamumo atmosferos išaugo prievarta; nuoširdžiai remia Meksikos gyventojų kovą su organizuota neteisėta prekyba narkotikais;

6.  primygtinai ragina Meksikos vyriausybę visais lygmenimis imtis veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad tokie įvykiai kaip Igualoje niekada nebepasikartotų; smerkia bet kokią prievartą ir ypač nuolatinę prievartą ir grasinimus nužudyti, kuriuos Meksikoje patiria žodžio laisvės ir žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai, ir ragina Meksikos valdžios institucijas dėti didesnes pastangas užtikrinti atitinkamų grupių teisinę ir fizinę apsaugą;

7.  remia Meksikos valdžios institucijų pastangas bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant ES, JT, Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendriją (CELAC), Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą ir Amerikos šalių žmogaus teisių komisiją (IACHR), ir priimti Argentinos ir tarptautinių teismo ekspertizės ekspertų pagalbą; pabrėžia, jog labai svarbu, kad Meksikos vyriausybė skirtų reikiamų finansinių išteklių, kad IACHR galėtų įgyvendinti techninės pagalbos programą, kuri gali papildyti nacionalinius veiksmus, susijusius su įvykių Gerere tyrimu;

8.  pabrėžia, kad Meksika yra strateginė ES partnerė; ragina Meksikos vyriausybę toliau dėti pastangas stiprinti valstybines institucijas ir įtvirtinti teisinę valstybę, siekiant išspręsti tam tikras struktūrines problemas, dėl kurių pažeidžiamos žmogaus teisės, ir ypač įvykdyti teismų sistemos reformą; atitinkamai pabrėžia teisėjų nepriklausomumo svarbą, nes tai užtikrintų nešališkumą ir ryžtingą kovą su nebaudžiamumu; ragina suteikti federalinę apsaugą tiems, kurie vykdo teisingumą;

9.  ragina ES, valstybes nares, kai jos palaiko dvišalius santykius su Meksika, ir ES institucijas padidinti savo paramą žmogaus teisėms pasinaudojant programomis ir finansiniais bei techniniais ištekliais; taip pat ragina jas padidinti biudžeto asignavimus, skirtus bendradarbiavimui, kuriuo siekiama stiprinti ir reformuoti teismų sistemą, teisėsaugos institucijas ir prokuratūras, kad šios institucijos galėtų persekioti ir nubausti nusikaltėlius ir kad būtų įdiegtos veiksmingos liudytojų, aukų ir jų šeimų apsaugos sistemos;

10.  pabrėžia, jog skubiai reikia įsteigti bendrą, viešą ir prieinamą nacionalinį dingusių ir pagrobtų asmenų registrą ir DNR duomenų bazę federaliniu lygmeniu;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, šiuo metu CELAC pirmininkaujančiai šaliai, Amerikos valstybių organizacijos (AVO) generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai (Eurolat) ir Meksikos kongresui bei prezidentui.

(1) OL C 349 E, 2010 12 22, p. 92.
(2) OL C 87 E, 2010 4 1, p. 172.

Teisinė informacija - Privatumo politika